Appendice:Dictionarios/Interlingua-polonese/r

De Wiktionario
Saltar al navigation Saltar al recerca

Interlingua-Polonese


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Rabbin[modificar]

rabbin
rabin

rabbinic
przym. rabinacki, rabiniczny

rabiar
czas. wściekać się, szaleć; wariować, wpadać z obłęd

rabide
przym. wściekły, rozzłoszczony; mający wściekliznę

rabie
rzecz. (1). wścieklizna, wodowstręt
(2). wściekłość, furia
accesso de rabie - napad wściekłości; cec de rabie - zaślepiony wściekłością; critar de rabie - krzyczeć z wściekłości; exploder de rabie - wybuchnąć złością;
(3). mania, pasja
rabie del moneta - pasja do pieniędzy; rabie de destruction - pasja zniszczenia
Synonimy: cholera, irritation, ira, furor, furia, phrenesia, rage
rabiose
przym. wściekły, mający wściekliznę; wściekły, rozzłoszczony

racchetta
rzecz. rakieta (tenisowa)

racemic
przym. racemiczny, winny

racemiforme
przym. gronokształtny, kiściokształtny

racemo
rzecz. grono, kiść

racemose
przym. gronowy

racia
rzecz. rasa
racia human - rodzaj ludzki

racial
przym. rasowy

racismo
rzecz. rasizm

radar
rzecz. radar

rader
czas. skrobać, drapać; wycierać, ścierać

radial
przym. promieniowy, radialny

radian
rzecz. radian

radiano
rzecz. radian

radiante
przym. promienny, błyszczący, promieniejący

radiar
czas. promieniować; promienieć

radiate
przym. promienisty

radiation
rzecz. promieniowanie

radiator
rzecz. chłodnica

radical
rzecz. pierwiastek; radykał
przym. pierwiastkowy; radykalny

radicalmente
przysł. radykalnie

radicando
rzecz. liczba podpierwiastkowa

radicante
przym. [Bot.] zakorzeniający się

radicar
czas. zakorzeniać się, zapuszczać korzenie

radicate
przym. zakorzeniony

radice
rzecz. pierwiastek; korzeń; rdzeń (wyrazowy)

radicula
rzecz. korzonek; rdzeń, źródłosłów

radicular
przym. korzeniowy

radio
rzecz. radio; promień

radioactive
przym. radioaktywny

radiodiffunder
emitować przez radio

radiogoniometria
rzecz. radiogoniometria

radiogoniometric
przym. radiogoniometryczny

radiographar
czas. prześwietlać

radiographic
przym. radiograficzny

radiographo
rzecz. rentgen, prześwietlenie, radiogram

radiologic
przym. radiologiczny

radiologo
radiolog

radiophonic
przym. radiowy, radiofoniczny

radiose
przym. promienny, promieniujący

radiotelegraphia
rzecz. radiotelegrafia

raffinar
czas. rafinować, oczyszczać

raffinate
przym. oczyszczony, rafinowany

rage
rzecz. wściekłość, furia, rozjuszenie
accesso de rage - atak furii
Synonimy: cholera, irritation, ira, furor, rabie, furia, phrenesia
ragiar
czas. [wym. rażar] wściekać się, szaleć

ragiose
przym. wściekły, rozjuszony, gwałtowny

ragout
rzecz. ragout

rail
rzecz. szyny, tory

Rama[modificar]

rama
rzecz. gałąź; branża

rametto
rzecz. gałązka

ramificar
czas. rozgałęziać

ramification
rzecz. rozgałęzienie

ramo
rzecz. gałąź; dziedzina

ramose
przym. rozgałęziony, z gałęziami

rampa
rzecz. rampa, podjazd, platforma

rampante
przym. gwałtowny, bujny, niepohamowany

rampar
czas. być niepohamowanym, gwałtownym

rana
rzecz. żaba

rancer
czas. jełczeć

ranchero
rzecz. ranczer

rancho
rzecz. ranczo

rancide
przym. zjełczały

rancor
rzecz. uraza, żal

rancorose
przym. zawzięty, zajadły, pełen urazy

rangiar
czas. [wym. ranzar] ustawiać, układać, porządkować

rango
rzecz. ranga; rząd, szereg, wiersz

raniforme
przym. żabiokształtny

ranin
przym. żabi

ranunculacee
przym. [Bot.] jaskrowy, jaskrowaty

ranunculo
rzecz. jaskier

rapa
rzecz. rzepa

rapace
przym. chciwy, zachłanny, drapieżny, łupieżczy

rapacitate
chciwość, zachłanność, drapieżność

raper
czas. porywać, uprowadzać; gwałcić

rapide
przym. szybki, prędki

rapidemente
przysł. szybko

rapidissime
przym. bardzo szybki

rapidissimemente
przysł. bardzo szybko

rapiditate
rzecz. prędkość, szybkość

rapina
rzecz. grabież, rabunek

rapinar
czas. plądrować, grabić, rabować

rar
przym. rzadki; cienki

rarefacer
czas. rozrzedzać, rozcieńczać

rarefactibile
przym. rozrzedzalny

rarefactive
przym. dotyczący rozrzedzenia

raritate
rzecz. rzadkość; rarytas

rarmente
przysł. rzadko

rasar
czas. (se) golić (się)

rasorio
rzecz. golarka; brzytwa; żyletka

raspar
czas. skrobać, oskrobywać, ścierać

raspate
przym. starty

rastrellar
czas. grabić, zagrabiać (np. liście)

rastrello
rzecz. grabie

rastro
rzecz. grabie

rata
rzecz. rata; stawka; współczynnik, tempo

rate
rzecz. tratwa
przym. [Law] ratified, averred

ratificar
czas. ratyfikować

ratification
rzecz. ratyfikacja

ratiocinar
czas. rozumować

ratiocinative
przym. argumentacyjny

ration
rzecz. racja; powód, przyczyna

rationabile
przym. rozsądny, racjonalny

rational
przym. racjonalny, rozumny; wymierny (mat.)

rationalisar
czas. racjonalizować

rationalitate
rzecz. wymierność

rationar
czas. rozumować; racjonować

rationate
przym. racjonalny

Ratto[modificar]

ratto
szczur

rauc
przym. chrapliwy, ochrypły, zachrypnięty

razzia
rajd, napad, najazd

razziar
czas. najeżdżać, urządzać najazd

re
o, na temat

re iste question
co się tyczy tej kwestii

reabsorber
czas. ponownie wchłaniać, reabsorbować

reacquirer
czas. odzyskiwać

reaction
rzecz. reakcja; odrzut (samolot)

reactionari
przym. reakcyjny

reactivation
reaktywacja

reactor
rzecz. reaktor

readjustar
czas. ponownie dopasować, przystosować

readmitter
czas. ponownie przyjąć

reaffirmar
czas. potwierdzać

reager
czas. reagować, (a) na

real
przym. realny, rzeczywisty

realisabile
przym. realizowalny

realisabilitate
rzecz. realizowalność, możność realizacji

realisar
czas. urzeczywistniać, realizować; upłynniać; uświadamiać

realisation
rzecz. realizacja, wykonanie

realista
przym. realistyczny
rzecz. realista

realistic
przym. realistyczny

realitate
rzecz. rzeczywistość

realmente
przysł. rzeczywiście, realnie

realtiar
czas. podnosić, podwyższać

reanimar
czas. reanimować, ożywiać

reanimation
rzecz. reanimacja, ożywienie

reaperir
czas. otworzyć ponownie

reapparer
czas. ponownie się pojawiać

reapparition
rzecz. ponowne pojawienie się, powrót, odrodzenie się

reapproximar
czas. ponownie przybliżyć

rearmar
czas. przezbrajać, ponownie uzbrajać

reassecurantia
rzecz. reasekuracja

reassecurar
czas. przywracać zaufanie, rozpraszać wątpliwości; reasekurować

reassemblar
czas. ponownie montować; ponownie się zbierać

reassumer
czas. reasumować

reattaccar
czas. ponownie atakować; ponownie przymocowywać, ponownie doczepiać

reavivar
czas. przywracać do życia, ożywiać, pobudzać

rebaptisar
czas. ponownie chrzcić

rebatter
czas. odrzucać, odpychać, odpierać; ponownie uderzać

rebellar
czas. (se) buntować (się)

rebelle
przym. buntowniczy, zbuntowany, niesforny, oporny

rebellion
rzecz. powstanie, bunt, rebelia

recader
czas. ponownie upadać

recalcitrante
przym. oporny, krnąbrny

recalcitrar
czas. być krnąbrnym

recalcular
czas. przeliczać
(a) przeliczać na

recantar
czas. śpiewać ponownie; odwołać, wycofać, unieważnić

recantation
rzecz. odwołanie

recapitular
czas. streszczać, reasumować, rekapitulować

recapturar
czas. odzyskiwać

reccomendar
czas. zalecać (coś)

reccomendation
rzecz. rekomendacja, zalecenie

receder
czas. odstępować, cofać się, wycofywać się

recensente
rzecz. recenzent

recenser
czas. przegladać, recenzować

recension
rzecz. recenzja

recensor
rzecz. recenzent

Recente[modificar]

recente
przym. ostatni, niedawny

recentemente
przysł. niedawno, ostatnio

recepta
rzecz. recepta; przyjmowanie

receptaculo
rzecz. naczynie, zbiornik

receptar
czas. przechowywać, ukrywać

reception
rzecz. przyjęcie, odbiór; recepcja

receptive
przym. chłonny, podatny, wrażliwy, recepcyjny

receptor
rzecz. słuchawka (telef.)

recerca
rzecz. badanie (naukowe); poszukiwanie, szperanie

recercar
czas. badać, rozpatrywać, prowadzić śledztwo; prowadzić badania, prowadzić prace naukowe

recercator
rzecz. badacz

recercatori
przym. badawczy

recession
rzecz. recesja

recessive
przym. recesyjny; recesywny

recesso
rzecz. wakacje parlamentarne, przerwa w obradach

recidivista
rzecz. recydywista

reciper
czas. odbierać, otrzymywać, dostawać

recipiente
przym. odbiorczy
rzecz. pojemnik, zbiornik, kontener

reciproc
przym. wzajemny

reciprocamente
przysł. wzajemnie

reciprocar
czas. odwzajemniać, rewanżować się

reciprocitate
rzecz. wzajemność

recital
rzecz. recital

recitar
czas. recytować, deklamować

recitative
przym. recytacyjny

reclamabile
przym. wymagalny, zaskarżalny

reclamar
czas. reklamować, promować; żądać, domagać się, rościć, reklamować, skłądać reklamację

reclamo
rzecz. reklama

reclinar
czas. opierać, układać, składać

recluder
czas. zamykać, odosobniać, izolować

recluse
przym. samotny, izolowany, odosobniony

recocer
czas. ponownie ugotować; hartować

recognoscentia
rzecz. rozpoznanie, rekonesans; uznanie

recognoscer
czas. rozpoznawać; przyznawać, uznawać

recognoscer al voce
poznać po głosie

recognoscibile
przym. rozpoznawalny

recognoscimento
rzecz. uznanie

recolar
czas. filtrować ponownie

recollection
rzecz. pamięć, wspomnienie, przypominanie; rekolekcja

recolliger
czas. zbierać, gromadzić, kolekcjonować; zbierać plony; udzielać schronienia; przemyśleć, przetrawić
recolliger se - przypominać sobie

recolta
rzecz. zbiory, plon

recoltar
czas. zbierać plony, robić żniwa, sprzątać z pola

recomenciar
czas. rozpoczynać ponownie

recommendabile
przym. zalecany, godny polecenia, rekomendowany

recommendar
czas. polecać (list); rekomendować, zalecać

recommendate
przym. polecony; rekomendowany, zalecany

recommendation
rzecz. zalecenie, rekomendacja

recompensa
rzecz. rekompensata; nagroda

recompensar
czas. rekompensować, wynagradzać

recomponer
czas. rekomponować

recomposition
rzecz. rekompozycja

reconciliabile
przym. możliwy do pogodzenia, pojednawczy

reconciliar
czas. godzić, jednać
(se) pogodzić się

reconciliation
rzecz. pojednanie

reconciliatori
przym. pojednawczy

reconducer
czas. odprowadzać, odprowadzić

reconfortar
czas. wzmacniać, umacnić ponownie; pocieszać

reconnexion
rzecz. ponowne połączenie

Reconstituer[modificar]

reconstituer
czas. odtwarzać, odbudowywać

reconstruction
rzecz. rekonstrukcja

reconstruer
czas. rekonstruować, odbudować

recoperir
czas. pokryć ponownie

record
rzecz. rekord

record mundial
rekord świata

recordar
czas. przypominać

recovrabile
przym. naprawialny, do odzyskania

recovrar
czas. odzyskiwać, odbierać, nadrabiać
rzecz. - powracać do zdrowia

recrear
czas. odtwarzać; rozrywać, zabawiać, odświeżać, dodawać sił

recreation
rzecz. rekreacja, odpoczynek

recreative
przym. rekreacyjny, wypoczynkowy

recrescer
czas. odrastać

recriminar
czas. obrzucać się oskarżeniami, obwiniać się wzajemnie

recriminatori
przym. obwiniający

recrudescente
przym. nawracający, odnawiający się, ponawiający się

recrudescer
czas. odnawiać się, wznawiać się, ponawiać się

recrutamento
werbunek, rekrutacja

recrutar
czas. rekrutować, werbować

recrutator
rzecz. rekrutujący, werbownik

recta
rzecz. prosta (linia)

rectal
przym. [Anat.] odbytniczy, odbytowy

rectangular
przym. prostokątny

rectangule
przym. prostokątny

rectangulo
rzecz. prostokąt

recte
przym. prosty

rectificabile
przym. prostowalny

rectificar
czas. prostować, poprawiać; rektyfikować

rectification
rzecz. prostowanie; rektyfikacja

rectilinee
przym. prostoliniowy

rectilineitate
rzecz. prostoliniowość

rectitude
prostota; uczciwość

recto
rzecz. rectum, odbyt; pierwsza (prawa) strona karty

rector
rektor; dyrektor, szef, kierownik

rectoral
przym. rektorski

recular
czas. wracać, cofać się; odbijać, robić odrzut

recuperabile
przym. odzyskiwalny

recuperar
czas. odzyskiwać; wynagradzać (straty, krzywdy); powracać do zdrowia

recuperation
rzecz. zdrowienie, rekonwalescencja; wynagradzanie

recurrente
przym. powtarzający się, powracający

recurrentia
rzecz. rekurencja

recurrer
czas. (1). przebiegać
recurrer le cento metros - przebiec sto metrów;
(2). odwoływać się, uciekać się
recurrer al intervention de - odwołać się do (czyjejś) interwencji; recurrer al violentia / al fortia - odwołać się do przemocy / siły; recurrer al armas - odwołać się do broni; recurrer al adjuta medic - zwrócić się o pomoc medyczną; recurrer a un advocato - odwołać się do pomocy adwokata; recurrer a un stratagema - uciec się do podstępu

recursive
przym. powtarzalny, powtarzający się, rekursywny

recurso
rzecz. ucieczka do czegoś, zwrócenie się do czegoś, odwołanie się, pójście po pomoc

recusar
czas. odrzucać, kwestionować, sprzeciwiać się; wyzywać, rzucać wyzwanie

recusation
rzecz. odmowa

redaction
rzecz. redakcja

redactor
rzecz. redaktor

redefinition
rzecz. redefinicja, przedefiniowanie

redemptor
rzecz. odkupiciel

rediger
czas. redagować

redimer
czas. odkupywać, wykupywać

redina
rzecz. lejce, cugle, wodze

rediriger
czas. przekierowywać

redolente
przym. pachnący, wydzielający zapach

redoler
czas. pachnieć, wydzielać zapach

Reducer[modificar]

reducer
czas. redukować, zmniejszać

reducibile
przym. redukowalny, skracalny

reducite
przym. zredukowany, obniżony

reduction
rzecz. redukcja, skracanie

redundante
przym. nadmierny, zbyteczny, redundantny

redundantia
rzecz. nadmiar, zbytek; redundantia

redundar
czas. zbywać, być w nadmiarze

reduplar
czas. podwajać, duplikować

reduplicar
czas. podwajać, duplikować

reduplicative
przym. powtarzalny

reedificar
czas. odbudowywać

reedition
rzecz. reedycja

reeducation
rzecz. reedukacja

reelection
rzecz. reelekcja, ponowny wybór

reeliger
czas. ponownie wybierać, dokonywać reelekcji

reemplear
czas. zatrudniać ponownie

reexpedir
czas. reekspediować, przesyłać dalej

reexportar
czas. reeksportować

refacer
czas. przerabiać; naprawiać, przywracać; (se) zdrowieć

referendum
rzecz. referendum

referentia
rzecz. nawiązanie, odniesienie, referencja

referer
czas. referować, relacjonować; nawiązywać
(se...a) odwoływać się do, powoływać się na

referimento
rzecz. odniesienie

reflectente
przym. odzwierciedlający

reflecter
czas. odzwierciedlać, odbijać

reflexe
przym. refleksyjny, zamyślony, pełen zadumy; odbity, refleksowy

reflexibile
przym. odbijający się

reflexion
rzecz. refleksja, medytacja; odbicie

reflexive
przym. zwrotny (mat.)

reflexivitate
rzecz. zwrotność (mat.)

reflexo
rzecz. odruch

refluer
czas. odpływać, cofać się

reforestar
czas. ponownie zalesiać

reforma
rzecz. reforma

reformabile
przym. reformowalny, dający się naprawić

reformar
czas. reformować; reformułować

reformate
przym. zreformowany

reformation
rzecz. reforma
le Reformation - Reformacja

reformative
przym. ulepszający, usprawniający, reformatorski

reformator
rzecz. reformator

reformista
przym. reformistyczny
rzecz. reformista

reformulation
rzecz. zreformułowanie

refractar
czas. załamywać

refractari
przym. uparty, nieposłuszny, buntowniczy, krnąbrny

refractive
przym. refrakcyjny

refractori
przym. uparty, nieposłuszny, buntowniczy, krnąbrny

refrain
rzecz. refren

refranger
czas. łamać, załamywać

refrangibile
przym. ulegający załamaniu

refrenar
czas. opanowywać, powstrzymywać, hamować, ukrócać, poskramiać

refrescamento
rzecz. odświeżenie

refrescar
czas. odświeżać, odnawiać; ochładzać

refrigerante
przym. chłodzący
rzecz. środek chłodzący; chłodnica

refrigerar
czas. oziębiać, ochładzać, zamrażać

refrigerative
przym. chłodzący

refrigerator
rzecz. lodówka, chłodziarka

refrigeratori
przym. chłodzący

refrigidar
czas. chłodzić; stygnąć, oziębiać się

Refugiar[modificar]

refugiar
czas. dać schronienie
refugiar se - szukać schronienia

refugiato
rzecz. uciekinier, uchodźca

refugio
rzecz. schronienie

refugir
czas. uciec z powrotem

refulgente
przym. błyszczący, jaśniejący, promienny

refulgentia
rzecz. blask, jasność

refulger
czas. odbijać (światło)

refunder
czas. [Metal.] przetapiać

refusa
rzecz. odmowa

refusar
czas. odmawiać, odrzucać

refusion
rzecz. przetopienie

refutabile
przym. do odparcia, do obalenia

refutar
czas. odpierać, obalać, zbijać, odrzucać

refutation
rzecz. odparcie, zbijanie

regal
przym. królewski

regalar
czas. częstować, raczyć

regalo
rzecz. poczęstunek

reganiar
czas. zdobywać z powrotem, odzyskiwać

rege
rzecz. król

regenerar
czas. regenerować

regeneration
rzecz. regeneracja, odtworzenie, odnowienie

regenerative
przym. odtwarzający, regenerujący

regentar
czas. uczyć, nauczać, udzielać lekcji; panować, rządzić, kierować

regente
rzecz. panujący, regent
przym. rządzący

reger
czas.rządzić, kierować

regicidio
królobójstwo

regime
rzecz. ustrój; reżym

regimental
przym. regimentowy, pułkowy

regimento
ustrój, reżym; regiment, pułk

regina
rzecz. królowa

region
rzecz. region, okolica, obszar

regional
przym. regionalny

regionalismo
rzecz. regionalizm

regisseur
rzecz. reżyser

registrar
czas. nagrywać; rejestrować; nadawać (list)

registrate
przym. polecony; zarejestrowany

registration
rzecz. rejestrowanie, zapis

registro
rzecz. rejestr, zapis
registro de commercio - rejestr handlowy

regnante
rzecz. rządzący, władca

regnar
czas. panować, władać, królować

regnicola
rzecz. poddany, obywatel

regno
rzecz. królestwo

regratiar
czas. dziękować

regreder
czas. ulegać regresji, uwsteczniać się

regressar
czas. cofać się, ulegać regresji, poruszać się wstecz, mieć tendencję schyłkową

regression
rzecz. regresja

regressive
przym. regresywny

regrettabile
przym. pożałowania godny

regrettabilemente
przysł. niestety

regrettar
czas. żałować

regrettate
przym. nieodżałowany

reguardar
czas. 1. spoglądać, patrzeć
reguardar le horologio - patrzeć na zegarek
2. oglądać
reguardar le television - oglądać telewizję
3. uważać
reguardar como - uważać za
4. dotyczyć
isto non me reguarda - to mnie nie dotyczy

reguardator
rzecz. oglądacz, gap

reguardo
rzecz. spojrzenie

regula
rzecz. reguła, norma


Terminologia specjalistyczna:


Stosunki międzynarodowe - Relationes international


regulas juridic - normy prawne


regulamentari
przym. regulaminowy

regulamento
rzecz. uregulowanie

Regular[modificar]

regular
czas. regulować; rozstrzygać
przym. regularny

regularisar
czas. regularyzować

regularisation
regularyzacja

regularitate
rzecz. regularność, prawidłowość

regularmente
przysł. regularnie

regulation
rzecz. regulacja

regurgitar
czas. wylewać (się), wyrzucać; wymiotować

rehabilitar
czas. rehabilitować, uzdrawiać, przywracać do stanu poprzedniego

reimbursabile
przym. możliwy do zwrócenia

reimbursar
czas. zwracać, rembursować, refundować

reimplaciamento
rzecz. zastąpienie

reimplaciar
czas. zastępować

reimpler
czas. wypełniać

reimpression
rzecz. reprint, przedruk, dodruk

reimprimer
czas. dodrukować; przedrukować

reincarnar
czas. wcielać ponownie; reinkarnować

reincarnation
rzecz. reinkarnacja, ponowne wcielenie

reincassar
czas. reinkasować

reinfortiamento
rzecz. wzmocnienie

reinfortiar
czas. wzmacniać

reinfortias
posiłki

reinfortiate
przym. wzmocniony

reingagiar
czas. ponownie zatrudniać, ponownie angażować

reinstallar
czas. reinstalować, ponownie instalować

reintegrar
czas. reintegrować

reinterramento
rzecz. ponowny pochówek

reinviar
czas. odsyłać

reiterabile
przym. powtarzalny

reiterar
czas. powtarzać, ponawiać, reiterować

reiterative
przym. powtarzający się, reiteracyjny

rejectabile
przym. do odrzucenia

rejectar
czas. odrzucać; odmawiać

rejection
rzecz. odrzucenie

rejicer
czas. odrzucać

rejicite
przym. odrzucony

rejuvenescer
czas. odmładzać; odmłodnieć

relatar
czas. opowiadać, składać relację

relation
rzecz. stosunek, relacja, odniesienie
haber nulle relation con - nie mieć żadnego związku z

relationate
przym. połączony, będący w stosunku do

relationes
rzecz. stosunki, relacje

relative
przym. względny, relatywny
relative a - odnośny, odnoszący się do

relativemente
przysł. względnie, relatywnie

relativitate
rzecz. względność

relator
rzecz. relacjonujący, narrator, sprawozdawca

relaxamento
rzecz. rozluźnienie, osłabienie, odprężenie

relaxar
czas. relaksować się, odprężać się; luzować, poluzowywać; uwalniać

relaxation
rzecz. rozluźnienie, poluzowanie, relaksacja

relegar
czas. relegować, usuwać

releger
czas. przeczytać ponownie

relentar
czas. spowalniać

relevante
przym. ważny, istotny, wart uwagi, wart podkreślenia

relevar
czas. uwypuklać, podkreślać, wskazywać; zwalniać, uwalniać

relicte
przym. porzucony, opuszczony, zaniechany

relievo
rzecz. płaskorzeźba, relief

religar
czas. ponownie oprawić, ponownie wiązać

religion
rzecz. religia

religiose
przym. religijny

religiositate
rzecz. religijność

relinquer
czas. zarzucać, zaniechać, opuszczać, rezygnować, pozostawiać, odstępować

Reliquia[modificar]

reliquia
rzecz. relikwia

relucer
czas. jaśnieć, błyszczeć, świecić się, połyskiwać

reluctante
przym. niechętny, oporny

reluctantia
rzecz. niechęć, opór; oporność

reluctar
czas. walczyć ponownie, szamotać się, borykać się; być niechętnym, opierać

remanente
przym. pozostały, pozostający

remaner
czas. pozostawać

remar
czas. wiosłować

remarca
rzecz. spostrzeżenie, uwaga

remarcabile
przym. zauważalny; godny uwagi, nadzwyczajny

remarcabilemente
przysł. zauważalnie, w sposób godny uwagi

remarcar
czas. odnotowywać, zauważać

remaritar
czas. poślubić ponownie

remasticar
czas. przeżuwać

remate
przym. wiosłowy, z wiosłami

remediabile
przym. uleczalny

remediar
czas. zaradzić

remedio
rzecz. remedium, środek, kuracja, lek

rememorar
czas. przypominać
(se) przypominać sobie

rememorate
przym. przypomniany, wspominany

reminiscente
przym. przypominający

reminiscentia
rzecz. wspomnienie, reminiscencja

remissibile
przym. wybaczalny, odpuszczalny

remitter
czas. odstępować, ustępować; zelżeć, złagodnieć; posyłać, wysyłać; wybaczać

remo
wiosło

remonstrar
czas. robić wymówki, upominać, napominać, sprzeczać się, protestować

remonta
remont

remontar
czas. dosiadać ponownie, wsiadać ponownie

remorar
czas. opóźniać, odwlekać, hamować, powstrzymywać, wstrzymywać, przeszkadzać

remorder
czas. smucić, męczyć, dręczyć; ugryźć ponownie

remote
przym. odległy; zdalny
(de) odległy od

remover
czas. usuwać

removibile
przym. usuwalny, przenośny

remunerabile
przym. dający się wynagrodzić

remunerar
czas. wynagradzać, rekompensować

remunerate
przym. wynagrodzony

remuneration
rzecz. wynagrodzenie, rekompensata

remunerative
przym. opłacalny, popłatny, rentowny, dochodowy, zyskowny

remuneratori
przym. opłacalny, popłatny, rentowny, dochodowy, zyskowny

ren
rzecz. ren, renifer; nerka

renal
przym. nerkowy

renascente
przym. wracający do życia, ożywający

renascentia
rzecz. odrodzenie, renesans
le Renascentia - Odrodzenie, Renesans

renascer
czas. odradzać się

render
czas. oddawać; czynić, powodować

render homage a
złożyć komuś hołd

render possibile
uczynić możliwym

render servicios
świadczyć usługi

render superflue
czynić zbytecznym

rendimento
rzecz. zysk, dochód

renegar
czas. zapierać się, zaprzeczać, dementować, dezawuować, wypierać się

renegate
przym. renegacki

renegato
rzecz. renegat, odszczepieniec, sprzedawczyk, zaprzaniec, zdrajca

reniforme
przym. nerkowaty, w kształcie nerki

renominar
czas. celebrować, obchodzić

renominate
przym. sławny, renomowany

Renovabile[modificar]

renovabile
przym. odnawialny

renovar
czas. odnawiać

renovate
przym. odnowiony

renovation
rzecz. renowacja, odnowienie

renta
rzecz. renta, przychód

renunciar
czas. (a) rezygnować (z)

renunciation
rzecz. zrzeczenie się, zrezygnowanie

reoccupar
czas. zajmować ponownieto reoccupy

reordinar
czas. przegrupowywać, zmieniać porządek

reordination
rzecz. przegrupowanie, zmiana porządku

reorganisar
czas. reorganizować

reorganisation
rzecz. reorganizacja

reorientar
czas. reorientować

repagar
czas. spłacać, refundować, wynagradzać, zwracać

reparabile
przym. do naprawienia, do powetowania

reparar
czas. naprawiać, reperować, powetować

reparation
rzecz. naprawa, reperacja
reparationes de guerra - reparacje wojenne

repartir
czas. przydzielać, dokonywać podziału

repascer
czas. wypasać ponownie

repassar
czas. przejść ponownie; prasować

repasto
rzecz. posiłek

repatriar
czas. repatriować, przywracać do kraju

repatriation
repatriacja

repeller
czas. odtrącać, odpychać, odpierać, odrzucać; budzić odrazę, odrzucać

repentente
przym. skruszony, żałujący

repentir
czas. żałować

reper
czas. pełzać, czołgać się

repercussion
rzecz. skutek, reperkusja, rezonans

repercussive
przym. odbijający, reperkusyjny; odrażający, wstrętny

repercuter
czas. odzwierciedlać, odbijać; 2. odpychać, budzić odrazę

repertorio
rzecz. repertuar

repeter
czas. powtarzać; repetować

repetite
przym. powtarzany

repetitemente
przysł. powtarzając

repetition
rzecz. powtórka

replaciar
czas. zastępować

replantabile
przym. ponownie umieszczalny

replantar
czas. ponownie umieszczać

replenar
czas. ponownie napełnić

repler
czas. napełniać, wypełniać, dopełniać, uzupełniać

repletion
rzecz. przepełnienie, przesyt

replica
rzecz. odpowiedź, replika; replika, odwzorowanie

replicar
czas. replikować; składać

reportage
rzecz. reportaż

reportar
czas. donosić, raportować; odnosić

reportator
rzecz. donosiciel

reporter
rzecz. reporter

reportero
rzecz. reporter

reporto
rzecz. meldunek, doniesienie, raport

reposar
czas. spoczywać

repositorio
rzecz. repozytorium, skład

reposo
rzecz. wytchnienie, spoczynek, odpoczynek
esser in reposo - odpoczywać
prender reposo - brać odpoczynek

reprehender
czas. ganić, karcić

reprehensibile
przym. karygodny, naganny

reprehensive*
przym. reprehensive

reprender
czas. podejmować

Represalia[modificar]

represalia
rzecz. odwet, represja

representabile
przym. dający się przedstawić, wyobrażalny

representante
rzecz. reprezentant

representar
czas. reprezentować, przedstawiać, stanowić

representate
przym. reprezentowany

representation
rzecz. reprezentacja, przedstawienie; ponowna prezentacja

representative
przym. przedstawicielski; reprezentatywny

repressibile
przym. dający się powstrzymać, dający się poskromić

repression
rzecz. represja, ucisk, ciemiężenie, tłumienie, poskramianie
repression del revolta - stłumienie rewolty; repression politic - represja polityczna; repression religiose - represja religijna; mesuras de repression - kroki represyjne;

repressive
przym. represyjny

repressor
rzecz. ciemiężca

reprimenda
rzecz. reprymenda, nagana

reprimendar
czas. ganić, karcić, udzielać reprymendy, krytykować

reprimer
czas. (1). powstrzymywać, hamować
reprimer un crito - powstrzymać okrzyk; reprimer un riso - powstrzymać uśmiech; reprimer le lacrimas - powstrzymywać łzy
(2). represjonować, uciskać, poskramiać, tłumić
reprimer un revolta/rebellion/sedition - stłumić rewoltę/rebelię/bunt; reprimer le mal - poskramiać zło

reprisa
rzecz. podsumowanie, reasumpcja

reprobabile
przym. do zganienia

reprobar
czas. próbować ponownie; ganić, strofować, potępiać; potępiać, skazywać na potępienie

reprobate
przym. potępiony, zganiony; [Teol.] zatwardziały w grzechu, potępiony

reprobative
przym. potępiający

reprochabile
przym. dający się zganić, godzien wyrzutu

reprochar
czas. zarzucać (wymówka)

reproche
rzecz. zarzut, wymówka, bura, reprymenda

reproducer
czas. reprodukować, odtwarzać; rozmnażać się

reproducibile
przym. odtwarzalny

reproduction
rzecz. reprodukcja; rozmnażanie

reproductive
przym. reprodukcyjny, prokreacyjny

reptar
czas. pełzać, czołgać się

reptatori
przym. [Zool.] pełzający

reptile
rzecz. gad

reptilian
przym. gadzi

republica
rzecz. republika

republican
przym. republikański

republicanisar
czas. republikanizować

republicano
rzecz. republikanin

repudiabile*
przym. repudiable

repudiar
czas. odrzucać, odpychać, wypierać się, nie honorować

repudio
rzecz. odmowa, nieuznawanie, odrzucanie, odtrącenie

repugnante
przym. odrażający, przykry, nieprzyjemny; sprzeczny; oporny, nieposłuszny, krnąbrny

repugnantia
rzecz. odraza

repugnar
czas. odrzucać, być odrażającym, budzić niechęć, powodować wstręt

repulsar
czas. odpychać, odpierać

repulsive
przym. odpychający, odrażający

reputar
czas. rozważać, rozpatrywać, brać pod uwagę; mniemać, sądzić, uważać

reputation
rzecz. reputacja, dobre imię

requesta
rzecz. żądanie

requestar
czas. żądać, domagać się

requirer
czas. wymagać

requirimento
rzecz. wymaganie, wymóg

requirite
przym. wymagany, potrzebny

requisite
przym. wymagany

requisition
rzecz. rekwizycja; żądanie

requisitionar
czas. rekwirować, mobilizować

requisito
rzecz. wymóg; rekwizyt

resanar
czas. uzdrawiać; (se) zdrowieć

rescinder
czas. anulować, unieważniać; usuwać

rescissori
przym. dotyczący uniewinnienia

Rescriber[modificar]

rescriber
czas. napisać na nowo, przepisać

resecar
czas. wycinać

resection
resekcja, wycięcie [Chirurg.]

reseda
rzecz. rezeda

resedacee
przym. [Bot.] rezedowe

reseminar
czas. obsiewać ponownie

resentimento
rzecz. niechęć, resentyment

resentir
czas. obrażać się, oburzać się, czuć się dotkniętym

reserva
rzecz. rezerwa; rezerwat

reservar
czas. rezerwować

reservate
przym. zarezerwowany

reservir
czas. podać ponownie, serwować ponownie

reservoir
rzecz. rezerwuar, zbiornik

residente
rzecz. rezydent

residentia
rzecz. rezydencja, siedziba, miejsce zamieszkania; pobyt, przebywanie
Synonimy: casa; habitation; residentia; domicilio; demora; allogiamento


resider
czas. rezydować

residual
przym. odpadowy, resztkowy, rezydualny

residue
przym. odpadowy, resztkowy, rezydualny

residuo
rzecz. odpad, resztka, pozostałość

resignar
czas. rezygnować

resimilante
przym. przypominający, podobny

resimilar
czas. przypominać

resina
rzecz. żywica, kalafonia

resinifere
przym. żywiczny

resinificar
czas. żywicować

resinose
przym. żywiczny

resistente
przym. odporny, wytrzymały, oporny

resistentia
rzecz. opór; odporność; ruch oporu

resister
czas. opierać się, stawiać opór

resistibile
przym. do odparcia

resistive
przym. oporowy

resolubile
przym. rozwiązywalny

resolute
przym. śmiały, zdecydowany

resolutemente
przysł. śmiało, zdecydowanie

resolution
rzecz. rezolucja, postanowienie, uchwała; rozwiązanie; rozdzielczość

resolvente
rzecz. rozwiązanie

resolver
czas. rozwiązywać
resolver un problema - rozwiązać problem

resolvite
przym. rozwiązany

resonante
przym. dźwięczny, brzmiący

resonantia
rzecz. rezonans, oddźwięk

resonar
czas. odbrzmiewać echem, odbijać się, powtarzać się echem

resonator
rzecz. rezonator

resorber
czas. wchłaniać, resorbować, absorbować, pochłaniać

resortir
czas. wyjść ponownie

resorto
rzecz. resor; sprężyna

respectabile
przym. szacowny, przyzwoity, chwalebny

respectar
czas. szanować; respektować, przestrzegać

respectate
przym. szanowany, respektowany

respective
przym. względny, odnośny; indywidualny, poszczególny

respectivemente
przysł. odpowiednio, stosownie, względnie, odnośnie

respecto
rzecz. szacunek; wzgląd

respectuose
przym. pełen szacunku

respicer
czas. troszczyć się, opiekować się; badać, sprawdzać, egzaminować

respirabile
przym. nadający się do oddychania

respirar
czas. oddychać

respiration
rzecz. oddychanie, respiracja

respiratori
przym. oddechowy

resplendente
przym. lśniący, błyszczący

resplendentia
rzecz. blask, splendor, blichtr

resplender
czas. świecić, błyszczeć

Respondente[modificar]

respondente
przym. odpowiadający, reagujący

responder
czas. odpowiadać

responder pro alicuno
odpowiadać za kogoś

responsa
rzecz. odpowiedź
dar un responsa - dać odpowiedź

responsa negative
rzecz. odpowiedź negatywna

responsabile
(pro) odpowiedzialny (za)

responsabilitate
rzecz. odpowiedzialność

responsive
przym. wrażliwy, czuły

resposar
czas. ponownie się ożenić

ressource
rzecz. zasób

restabilir
czas. przywracać, ponownie ustanawiać; (se) wyzdrowieć

restabilite
przym. przywrócony

restablir
czas. przywracać, ponownie ustanawiać; (se) wyzdrowieć

restante
przym. pozostający, pozostały

restar
czas. pozostawać

restaurabile
przym. przywracalny

restaurante
rzecz. restauracja (lokal)

restaurar
czas. restaurować; przywracać

restaurate
przym. odrestaurowany, odbudowany

restauration
rzecz. restauracja, przywracanie

restaurative
przym. wzmacniający, pokrzepiający

restituer
czas. przywracać, restytuować

restituibile
przym. zwrotny, podlegający zwrotowi

restitution
rzecz. restytucja, przywrócenie

restitutori*
przym. [Prawo] restitutory

restive
przym. narowisty, krnąbrny, uparty

resto
rzecz. reszta, resztka, pozostałość

restos
rzecz. szczątki

restricte
przym. ograniczony

restriction
rzecz. restrykcja, ograniczenie

restrictive
przym. ograniczający, restrykcyjny

restrictivitate
rzecz. restryktywność

restringer
czas. ograniczać; wstrzymywać, powstrzymywać

restringite
przym. ograniczony

resultante
przym. wynikający; wypadkowy

resultar
czas. wynikać; dawać wynik, skutkować
(de) wynikać z

resultato
rzecz. wynik, rezultat

resume
rzecz. resume, streszczenie

resumer
czas. resumować, podsumowywać

resumito
rzecz. resume, streszczenie

resurger
czas. zmartwychwstawać, powstawać z martwych; pojawiać się na nowo; przywrócić do życia

resurrection
rzecz. zmartwychwstanie; rezurekcja

resuscitar
czas. ożywiać, wskrzeszać

retaliar
czas. brać odwet

retaliation
odwet

retalio
rzecz. wycinek (prasowy)

retardamento
rzecz. opóźnienie

retardar
czas. spowalniać, opóźniać; być opóźnionym

retardate
przym. opóźniony, spóźniony

retardative
przym. opóźniający

retardo
rzecz. opóźnienie

rete
rzecz. sieć, siatka

rete telephonic
rzecz. sieć telefoniczna

retemperar
czas. [Metal.] zahartowac ponownie

retener
czas. zatrzymywać, zachowywać

retenibile
przym. zatrzymywalny, dający się zachować

retenite
przym. zachowany, zatrzymany

retention
rzecz. zatrzymanie; retencja

retentive
przym. mający dobrą pamięć

Reticente[modificar]

reticente
przym. powściągliwy, małomówny

reticular
czas. siatkować, pokrywać siatką
przym. siatkowany

reticulate
przym. siatkowaty, siatkowany

reticulo
rzecz. siatka, siateczka; drugi żołądek u przeżuwaczy; siatka na zakupy

retina
rzecz. [Med.] siatkówka

retirar
czas. cofać; (se) wycofywać się, ustępować; przejść na emeryturę

retiro
rzecz. emerytura, stan emerycki; wycofanie

retoccar
czas. dotknąć ponownie; retuszować, przerabiać, poprawiać

retoccator
rzecz. retuszer

retocco
rzecz. retusz

retorna nos a
wróćmy do

retornar
czas. wracać, powracać; oddawać

retorno
rzecz. powrót

retorquer
czas. odpłacać, odpierać, odparowywać, replikować, dawać odprawę, odcinać się, ripostować

retorsion
rzecz. retorsja, odpłacenie

retorsive*
przym. retortive (= of the nature of a retort)

retorta
rzecz. retorta

retorto
rzecz. retorta

retraciar
czas. odtwarzać, przypominać sobie, śledzić wstecz

retractar*
czas. to treat again

retractile
przym. odciągalny, wciągany

retraction
rzecz. odciąganie, wycofanie, odwołanie, unieważnienie

retractive
przym. odciągający

retraher
czas. wycofać, wypowiedzieć, odebrać, unieważnić

retraite
rzecz. wycofywanie się, cofanie się, odwrót

retro
z tyłu, w tyle; do tyłu, wstecz; temu (czas)

retroactive
przym. działający wstecz, retroaktywny

retroager
czas. działać wstecz

retroceder
czas. wycofywać się, ustępować

retrogradar
czas. cofać się, pogarszać się

retrograde
przym. cofać się, pogarszać się

retrospective
przym. retrospektywny, działający wstecz

retrovamento
rzecz. odkrycie

reunion
rzecz. zebranie, spotkanie, zgromadzenie, posiedzenie

reunir
czas. jednoczyć; gromadzić, zbierać

reunite
przym. zjednoczony; zgromadzony

reutilisar
czas. ponownie wykorzystać

reutilisation
rzecz. reutylizacja, ponowne wykorzystanie

revaccinar
czas. ponownie szczepić

revalorisar
czas. rewaloryzować

revelar
czas. odkrywać, ujawniać, wyjawiać; wywoływać [Fot.]

revelation
rzecz. odkrycie, ujawnienie; rewelacja; objawienie

reveller
czas. [Med.] odciągnąć chorobę, dokonać rewulsji

revender
czas. odsprzedawać

revenir
czas. wracać

reverberar
czas. odbijać, odzwierciedlać

reverende
przym. wielebny, czcigodny

reverential
przym. pełen czci, pełen szacunku

reverentiose
przym. ceremonialny, drobiazgowy, pełen czci

reverer
czas. czcić

reverie
rzecz. marzenie, mrzonka

reverite
przym. czczony

reverse
przym. odwrotny, przeciwny

reversibile
przym. odwracalny, odwoływalny

reversion
rzecz. odwrócenie

reverso
rzecz. odwrotność, przeciwieństwo; rewers, odwrotna strona

reverter
czas. odwracać, wywracać, nicować

revestir
czas. pokrywać, ubierać, przystrajać; umacniać (skarpę)

Revider[modificar]

revider
czas. rewidować; zobaczyć ponownie

revidite
przym. przejrzany, zrewidowany

revindicar
czas. reklamować, windykować, odzyskiwać

revindication
rzecz. roszczenie, rewindykacja

revision
rzecz. rewizja; kontrola, korekta

revisor
rzecz. rewizor, kontroler, inspektor

revista
rzecz. czasopismo, przegląd

reviste
przym. przejrzany, zrewidowany

revitalisar
czas. (se) odżywać; rewitalizować

reviver
czas. ożywiać, przywracać do życia

revivificar
czas. ożywiać

reviviscente
przym. ożywający

reviviscentia
rzecz. ożycie

reviviscer
czas. ożywiać, przywracać do życia

revocabile
przym. odwołalny

revocar
czas. odwoływać; anulować, zaniechać

revocation
rzecz. odwołanie

revocatori
przym. odwoławczy

revolta
rzecz. rewolta, bunt

revoltar
czas. buntować się, powstawać

revolute
przym. [Bot.] zawinięty, z zawiniętym brzegiem

revolution
rzecz. rewolucja; obrót
revolution industrial - rewolucja przemysłowa

revolutionar
czas. rewolucjonizować; obalać (rząd)

revolutionari
przym. rewolucyjny

revolutionario
rewolucjonista

revolvar
czas. odlecieć z powrotem; polecieć ponownie

revolver
rzecz. rewolver
czas. obracać; obmyślać, rozważać

revulsion
rzecz. zwrot, rewulsja, odciągnięcie choroby

revulsive
przym. rewulsyjny

rhachitic
przym. [Med.] rachityczny; krzywiczny

rhapsodia
rzecz. rapsodia

rhapsodic
przym. rapsodyczny

rhapsodo
rapsod

rhenan
przym. reński

rhetian
przym. retycki

rhetic
przym. retycki

rheto
przym. retycki

rheto-romano
rzecz. język retoromański

rhetor
rzecz. retor

rhetoric
przym. retoryczny
question rhetoric - pytanie retoryczne; figura rhetoric - figura retoryczne

rhetorica
rzecz. retoryka

rhetoricamente
przysł. retorycznie

rhetoroman
przym. retoromański

rhetoromano
rzecz. język retoromański

rheuma
rzecz. katar

rheumatic
przym. reumatyczny

rheumatico
rzecz. reumatyk, chory na reumatyzm

rheumatismo
rzecz. reumatyzm

rhinal
przym. nosowy

rhinocerote
rzecz. nosorożec

rhinologic*
przym. rhinological

rhinoplastia
rzecz. plastyka nosa

rhinoplastic
przym. [Chir.] dotyczący plastyki nosa

rhinoscopia
rzecz. wziernikowanie nosa

rhinoscopic
przym. dotyczący wziernikowania nosa

rhinoscopio
rzecz. wziernik do nosa

rhizoide
przym. [Bot.; Zool.] podobny do korzenia

rhizophage
przym. korzeniożerny

rhizopode *
przym. [Zool.] rhizopod

Rhodic[modificar]

rhodic*
przym. [Chem.] rhodic

rhodie
przym. rodyjski

rhombic
przym. rombowy

rhombo
rzecz. romb

rhombohedric
przym. rombościenny

rhombohedro
rzecz. romboedr

rhomboidal
przym. romboidalny

rhomboide
rzecz. romboid

rhythmar
czas. znakować rytmem

rhythmic
przym. rytmiczny

rhythmo
rzecz. rytm

ric
przym. bogaty

riccamente
przysł. bogato

ricchessa
rzecz. bogactwo

ricco
rzecz. bogacz

rider
czas. (de) śmiać się, zaśmiewać się (z)

ridicule
przym. śmieszny

rigar
czas. polewać, nawadniać, zwilżać

rigide
przym. sztywny

rigiditate
rzecz. sztywność

rigor
rzecz. rygor, sztywność, surowość

rigorose
przym. rygorystyczny

rigorosemente
przysł. rygorystycznie

rima
rzecz. rym, fraszka

rimar
czas. rymować; pisać rymy

ripa
rzecz. brzeg

ripari
przym. nadbrzeżny

ris
rzecz. ryż

riscar
czas. ryzykować

risco
rzecz. ryzyko
currer le risco - narażać się

riscose
przym. ryzykowny

risibile
przym. śmieszny

risibilemente
przysł. śmiesznie

riso
rzecz. śmiech

rito
rzecz. ryt, obyczaj

ritual
rzecz. rytuał, ceremoniał
przym. rytualny

rival
rzecz. rywal, konkurent
przym. konkurencyjny, rywalizujący

rivalisar
czas. rywalizować

rivalitate
rywalizacja

rivetar
czas. nitować

rivete
rzecz. nit

riviera
rzecz. rzeka

rivo
rzecz. strumień

roba
rzecz. spódnica

robamento
rzecz. rabunek

robar
czas. rabować, kraść
(de) obrabować z, okraść z

robator
rzecz. rabuś

roborar
czas. wzmacniać

robore
rzecz. dąb czerwony; siła, moc

robuste
przym. mocny, silny

robustessa
rzecz. odporność, tężyzna

rocca
rzecz. kądziel, przęślica; skała

rocchetta
rzecz. rakieta

rocchetta a combustibile liquide
rzecz. rakieta na paliwo ciekłe

rocchetta a combustibile solide
rzecz. rakieta na paliwo stałe

roccose
przym. skalisty

rodente
przym. drążący

roder
czas. gryźć, ogryzać, wgryzać się

Rogar[modificar]

rogar
czas. prosić, błagać, upraszać, żądać

rogatori
przym. [Prawo] badawczy

rolante
przym. toczący się, ruchomy (np. schody)

rolar
czas. toczyć się

rolo
rzecz. rola; zwój
cargar se del rolo de - podjąć się roli; rolo de figurante - rola drugoplanowa

romagnol*
przym. Romagnol

romaic
przym. nowogrecki

roman
rzecz. powieść
przym. rzymski

romance
rzecz. powieść; romans, utwór romantyczny; ballada
przym. romański, neołaciński

romance policiari
rzecz. powieść kryminalna

romancero
rzecz. powieściopisarz

romancesc
przym. romantyczny

romanciero
rzecz. powieściopisarz

romanian
przym. rumuński

romaniano
rzecz. Rumun; język rumuński

romanic
przym. romański

romanisar
czas. romanizować

romanisation
rzecz. romanizacja

romanismo
rzecz. romanizm

romanista
rzecz. romanista

romano
Rzymianin

romanophone
przym. romanofoński

romanophono
rzecz. romanofon, osoba mówiąca językiem z romańskiej grupy językowej

romantic
przym. romantyczny

roncar
czas. chrapać

ronco
rzecz. chrapanie

ronda
rzecz. patrol; runda

ronde
przym. okrągły

rondeau
rzecz. rondo

roral
przym. zroszony

rore
rzecz. rosa

roriflue*
przym. dripping dew

rosa
rzecz. róża

rosacee
przym. [Bot.] różany

rosar
czas. różowić

rosario
rzecz. różaniec

rosate
przym. różowy

rosee
przym. różowy, różany

rosiero
rzecz. krzak róży

rostir
czas. [Kuchnia] piec, zapiekać, opiekać, grilować

rostite
przym. pieczony, upieczony

rostral
przym. rostralny, dziobowy

rostrate
przym. mający dziób, dziobiasty

rostro
rzecz. dziób

rota
rzecz. koło
rota dentate - koło zębate

rotar
czas. obracać się, rotować

rotarian
przym. rotariański

rotation
rzecz. rotacja, obrót

rotational
przym. obrotowy

rotative
przym. odnawialny; obrotowy, rotacyjny

rotator
rzecz. mechanizm obracający, rotator

rotatori
przym. rotacyjny, obrotowy

rotogravure
rzecz. rotograwiura

rotor
rzecz. rotor, wirnik

rotula
rzecz. rzepka

rotundar
czas. zaokrąglać

rotunde
przym. okrągły

rouge
rzecz. róż

roulette
rzecz. ruletka

Route[modificar]

route
rzecz. trasa, marszruta, szlak

routinari
przym. rutynowy

routine
rzecz. rutyna

royal
przym. królewski

rubee
przym. czerwonawy

rubefacer
czas. czerwienieć, zaczerwieniać

rubefaciente
przym. [Med.] powodujący zaczerwienienie

ruber
czas. czerwienieć

rubescente
przym. czerwieniejący

rubescer
czas. czerwienić się

rubiacee*
przym. rubiaceous

rubicunde
przym. rumiany, czerwony

rubide
przym. ciemnoczerwony

rubie
przym. czerwony

rubificar
czas. barwić na czerwono, zaczerwieniać

rublo
rzecz. rubel

rubre
przym. czerwony

rubrica
rzecz. rubryka

ructar
czas. czkać, bekać

rude
przym. prostacki, nieuprzejmy, niegrzeczny, prymitywny; grubo ciosany, surowy

ruga
rzecz. fałda, zmarszczka, plisa, kant (spodni)

rugar
czas. marszczyć, fałdować, miąć, plisować

rugir
czas. ryczeć, huczeć

rugose
przym. pofałdowany, pomarszczony

ruina
rzecz. ruina
cader in ruina - popaść w ruinę
ir in ruina - ulegać ruinie
ruinas - ruiny

ruinar
czas. rujnować, obracać w ruinę

ruinose
przym. zrujnowany, leżący w gruzach

ruitar
czas. szerzyć (pogłoskę)

ruito
rzecz. hałas

ruitose
przym. hałaśliwy

rumano
rzecz. Rumun
przym. język rumuński

ruminar
czas. przeżuwać, przemyśliwać

rumor
rzecz. plotka, pogłoska

rumorar
czas. plotkować, puszczać pogłoskę; powodować wrzawę, zgiełk

rumorose
przym. gadany, opowiadany; hałaśliwy, głośny, krzykliwy

rumper
czas. rozbijać, tłuc; przełamywać
(con) zrywać (z); (se) stłuc się, rozbijać się; rumper con le passato - zerwać z przeszłość; rumper le silentio - przerwać milczenie; rumper se le capite - łamać sobie głowę

runic
przym. runiczny

rupte
przym. (= rumpite) złamany, przełamany

ruptura
rzecz. zerwanie; przerwanie, przerwa; przepuklina, ruptura

rural
przym. wiejski

ruralisar
czas. czynić wiejskim

russe
przym. rosyjski

russificar
czas. rusyfikować

russification
rzecz. rusyfikacja

russo
rzecz. Rosjanin; Rus, Rusin; język rosyjski

russophile
przym. rusofilski

russophilo
rzecz. rusofil

russophobo
rzecz. rusofob, osoba nie lubiąca Rosji

russophono
rzecz. rusofon, osoba rosyjskojęzyczna

rustic
przym. wiejski, chłopski, rustykalny; prostacki, bez ogłady

rusticar
czas. prowadzić wiejskie życie, zaszywać się na wsi

ruthen
przym. ruski

ruthenic
przym. ruski; [Chem.] rutenowy

rutilar
czas. jarzyć się na czerwono, błyszczeć na czerwono

rutile
przym. czerwonozłoty

röntgenologia
rzecz. rentgenologia