Appendice:Dictionarios/Interlingua-polonese/d

De Wiktionario
Saltar al navigation Saltar al recerca

Interlingua-Polonese


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


dactylo
rzecz. daktyl

dactylographa
rzecz. specjalista od daktylografii

dactylographar
czas. pisać na maszynie

dactylographia
rzecz. daktylografia

dactylographo
rzecz. maszynista

dactylologia
rzecz. daktylologia

dactyloscopia
rzecz. daktyloskopia

daga
rzecz. sztylet, kordzik

dagar
czas. pchnąć nożem

dahlia
rzecz. [Bot.] dalia

dalmatiano
rzecz. język dalmatyński

daltonismo
rzecz. daltonizm

dama
rzecz. dama; królowa (karty)

damas
rzecz. warcaby

damascar
czas. damaszkować, ozdabiac wzorami

damascate
przym. damasceński

damascen
przym. damasceński

damascenage
rzecz. dziwerowanie, damaszkowanie

damascenar
czas. dziwerować

damascenator
rzecz. dziwerujący

damasceno
rzecz. mieszkaniec Damaszku; damaszka, damascenka

damasco
rzecz. Damaszek

damisella
rzecz. panna (nie mężatka)

damnabile
przym. niegodziwy, nikczemny, niecny

damnar
czas. przeklinać, wyklinać

damnation
rzecz. [Teol.] potępienie

damnificar
czas. szkodzić, niszczyć

damnificate
przym. uszkodzony, podniszczony

damno
rzecz. szkoda

damnose
przym. szkodliwy

damnositate
rzecz. szkodliwość

dan
przym. duński

danese
przym. duński
rzecz. Duńczyk

dano
rzecz. Duńczyk

dansa
rzecz. taniec

dansar
czas. tańczyć

dansator
rzecz. tancerz

danubian
przym. dunajski

dar
czas. dawać, wydawać, udzielać, rozdawać, nadawać
dar a credito - dawać na kredyt; dar un dinar - wydać obiad; dar un banchetto - wydać bankiet; dar un curso - udzielać kursu; dar lectiones de Interlingua - dawać lekcje Interlinguy; dar conto de - zdać sprawę z; dar le cartas - rozdawać karty; dar le alarma - bić na alarm; dar le tono - podawać ton; dar le parola a - dać komuś słowo; dar chaco - dać szacha; dar lustro a - nadać połysk; dar corage - okazać odwagę; dar le bon exemplo - dawać dobry przykład; dar adjuta - udzielać pomocy; dar un festa - wydać przyjęcie świąteczne; dar prioritate a un cosa - dawać czemuś priorytet; dar acceptation - udzielić akceptacji; dar su dimission - złożyć swoją dymisję; dar in location - dać w dzierżawę; dar satisfaction - dawać satysfakcję; le fenestra da super le jardin - okno wychodzi na ogród; dar carta blanc a un persona - dać komuś carte blanche, wolną rękę; dar fundo - zarzucić kotwicę; dar nulle garantia - nie dawać żadnej gwarancji; dar resultatos - dawać rezultaty; dar se pena - zadawać sobie trud; dar un aspecto - nadawać wygląd; dar un exemplo - dawać przykład; dar un impression - dać wrażenie, pogląd; dar un responsa - udzielić odpowiedzi; dar un vista de - dawać obraz
date le hora multo avantiate - zważywszy bardzo późną godzinę; date que - przyjmując, że


dar fundo
zarzucić kotwicę

dar le cartas
rozdawać karty

dar nulle garantia
nie dawać żadnej gwarancji

dar resultatos
dawać rezultaty

dar un aspecto
nadawać wygląd

dar un dinar
wydać obiad

dar un exemplo
dawać przykład

dar un impression
dać wrażenie, pogląd

dar un responsa
udzielić odpowiedzi

dar un vista de
dawać obraz

dardano
rzecz. Trojanin

darsena
rzecz. dok, basen portowy

darwinian
przym. darwinowski

darwinismo
rzecz. darwinizm

darwinista
rzecz. darwinista

data
rzecz. data

datar
czas. datować; (se) datować się

dataria
rzecz. datariusz

datario
rzecz. datariusz

datate
przym. datowany

date
przym. dany

dativo
rzecz. celownik (gram.)

dato
rzecz. dana
dato de entrata - dana wejściowa

dator
rzecz. dawca, ofiarodawca

datos
rzecz. dane

dattilo
rzecz. daktyl

de
czyjś, czegoś, o

de accesso facile
łatwo dostępny

de accordo
zgoda; w zgodzie

de alcun sorta
jakiegoś rodzaju

de alora
ówczesny

de alte fidelitate
wysokiej wierności, hi-fi

de alte frequentia
wysokiej częstotliwości

de alte moralitate
o wysokiej moralności

de alte statura
wysokiego wzrostu

de alto a basso
z góry na dół

de alto in basso
z góry na dół

de basse nascentia
niskiego urodzenia

de basse origine
niskiego pochodzenia

de bon augurio
pomyślny

de bon familia
z dobrej rodziny

de bon gusto
w dobrym smaku

de bon hora
na czas

de bon matino
wczesnym rankiem

de bon voluntate
dobrej woli

de cata quatro
z każdych czterech

de costume
zwyczajowy

de detra
od tyłu

de die in die
z dnia na dzień

de diverse natura
różnej natury

de equal maniera
w ten sam sposób, w podobny sposób

de etate
o wieku

de fonte
źródłowy

de hic
tutejszy, stąd

de honor
honorowy

de ibi
stamtąd

de importantia minor
o mniejszym znaczeniu

de iste genere
tego rodzaju

de iste specie
tego rodzaju

de longe
z daleka, z oddali

de luxo
luksusowy

de mal augurio
złowróżbny

de mal gusto
w złym guście

de maniera que
aby, ażeby, tak aby

de melior in melior
coraz lepszy

de memoria
z pamięci

de memoria de homine
jak sięgnąć pamięcią

de moda
modny

de multe annos
od wielu lat

de natura
z natury

de nocte
nocą

de nostre tempore
naszych czasów, współczesny

de nove
jeszcze raz, ponownie, znów, od nowa, drugi raz

de novo
znowu, ponownie

de nulle modo
w żaden sposób

de olim
niegdysiejszy

de omne genere
wszelkiego rodzaju

de omne lateres
ze wszystkich stron

de option
opcjonalny

de origine
z pochodzenia

de oro
ze złota

de plure modos
na różne sposoby

de plus
ponadto, dodatkowo, prócz tego

de plus in plus
coraz bardziej

de prime classe
pierwszej klasy

de prime importantia
pierwszorzędnej wagi

de prime mano
z pierwszej ręki

de prime plano
pierwszoplanowy

de proprie initiativa
na własną rękę, z własnej inicjatywy

de proprie voluntate
z własnej woli

de qual modo
w jaki sposób

de que
którego, których

de qui
czyj

de sanguine calde
ciepłokrwisty

de sanguine calide
ciepłokrwisty

de sanguine frigide
zimnokrwisty

de sorta que
aby

de tempore a tempore
od czasu do czasu

de tempore in tempore
od czasu do czasu

de tote evidentia
według wszelkiego prawdopodobieństwa

de toto
od wszystkiego

de transverso
krzywo, opacznie, na opak

de ubi
skąd

de un latere
z jednej strony

de valor
wartościowy

dea
rzecz. bogini

dead heat
rzecz. martwy bieg, bieg nierostrzygnięty

deambular
czas. przechadzać się, spacerować, chodzić

deambulation
rzecz. spacer, przechadzka

debatter
czas. debatować, dyskutować, obradować

debattibile
przym. dyskusyjny, sporny

debatto
rzecz. debata, dyskusja, narada, obrady

deber
czas. musieć; zawdzięczać
rzecz. obowiązek, mus; pensum
portar un deber - nieść obowiązek

debile
przym. słaby, słabowity; niepewny, nieśmiały

debilitar
czas. osłabiać

debilitate
przym. osłabiony
rzecz. słabość

debilitation
rzecz. osłabienie

debilmente
przysł. słabo

debita
rzecz. dług
debita de honor - dług honorowy

debitar
czas. obciążać (konto)

debite
przym. dłużny, zaległy; zawdzięczany; należny

debito
rzecz. dług
debito public - dług publiczny

debitor
rzecz. dłużnik

debugar
czas. debugować

debut
rzecz. debiut

debutante
rzecz. debiutant

debutar
czas. debiutować

decade
rzecz. dekada

decadente
przym. dekadencki, schyłkowy

decadentia
rzecz. dekadencja, schyłek

decader
czas. chylić się, upadać, podupadać; spadać, zmniejszać się, maleć

decagon
przym. dziesięciokątny

decagonal
przym. dziesięciokątny

decagone
przym. dziesięciokątny

decagono
rzecz. dziesięciokąt

decagramma
rzecz. dekagram

decahedro
rzecz. dziesięciościan

decalitro
rzecz. decylitr

decalogo
rzecz. dekalog, dziesięć przykazań

decametro
rzecz. decymetr

decanato
rzecz. dziekanat

decano
rzecz. dziekan

decapitar
czas. dekapitować, ścinać głowę

decapitation
rzecz. dekapitacja, ścięcie głowy

decapode
przym. dziesięcionożny

decapodo
rzecz. [Zool.] dziesięcionóg

decastereo
rzecz. dekaster

decasyllabe
przym. dziesięciosylabiczny

decasyllabo
rzecz. dziesięciosylabiczny

dece
dziesięć

dece-cinque
piętnaście

dece-duo
dwanaście

dece-none
dziewiętnasty

dece-nove
dziewiętnaście

dece-octesime
osiemnasty

dece-octo
osiemnaście

dece-prime
jedenasty

dece-quarte
czternasty

dece-quatro
czternaście

dece-quinte
piętnasty

dece-secunde
dwunasty

dece-septe
siedemnaście

dece-septime
siedemnasty

dece-sex
szesnaście

dece-sexte
szesnasty

dece-tertie
trzynasty

dece-tres
trzynaście

dece-un
jedenaście

deceder
czas. umierać

decedite
przym. zmarły

decembre
rzecz. grudzień

decemvirato
rzecz. decemwirat

decemviro
rzecz. decemwir

decena
rzecz. dziesiątka

decenari
przym. dziesiątkowy, dziesiątego rzędu

decennio
rzecz. dziesięciolecie, dekada

decente
przym. godny, szanowny

decentia
rzecz. przyzwoitość, dobre obyczaje

deception
rzecz. oszustwo

deceptive
przym. mylący, fałszywy, oszukańczy, wprowadzający w błąd

deceptor
rzecz. oszust

decerner
czas. rozporządzać, dekretować

decesso
rzecz. zejście, zgon, śmierć

deciar
rzecz. decyar

decibel
rzecz. decybel

decidar
czas. poświęcać

decider
czas. decydować
Nos decideva que nos vadera al cinema - zdecydowaliśmy, że pójdziemy do kina

decifrabile
przym. do odszyfrowania, rozszyfrowywalny

deciframento
rzecz. deszyfrowanie, odszyfrowanie

decifrar
czas. deszyfrować, rozszyfrowywać

decifrator
rzecz. deszyfrator

decigramma
rzecz. decygram

decilitro
rzecz. decylitr

decima
rzecz. dziesięcina

decimal
przym. dziesiętny, decymalny
rzecz. ułamek dziesiętny

decimar
czas. dziesiątkować; pobierać dziesięcinę

decimation
rzecz. dziesiątkowanie

decimator
rzecz. dziesiątkujący; poborca dziesięciny

decime
dziesiąty

decimetro
rzecz. decymetr

deciper
czas. oszukiwać, okłamywać

decipite
przym. oszukany, okłamany

decise
przym. stanowczy, zdecydowany, kategoryczny

decision
rzecz. decyzja
prender un decision - podjąć decyzję

decisive
przym. decyzyjny; decydujący

decisivemente
przysł. decydująco

decisor
rzecz. decydent

decistereo
rzecz. decyster

declamar
czas. deklamować

declamation
rzecz. deklamacja

declamator
rzecz. deklamator

declamatori
przym. deklamacyjny

declarar
czas. deklarować, oświadczać, ogłaszać, proklamować, wypowiadać

declaration
rzecz. deklaracja; proklamacja, oświadczenie

declarative
przym. deklaratywny

declaratori
przym. deklaratywny

declinar
czas. upadać, chylić się ku upadkowi, podupadać

declination
rzecz. deklinacja

declinator
rzecz. odmawiający, uchylający się

declino
rzecz. schyłek

declinometro
rzecz. deklinator, deklinometr

declivitate
rzecz. stok, pochyłość, zbocze

decocer
czas. robić wywar, odwar, odgotowywać

decoction
rzecz. wywar, dekokt

decollar
czas. odgławiać

decollation
rzecz. ścinanie, ścięcie (głowy)

decolonisar
czas. dekolonizować

decolonisation
rzecz. dekolonizacja

decomponer
czas. dekomponować, rozkładać

decomponibile
przym. rozkładalny

decomposition
rzecz. rozłożenie, dekompozycja; rozkład (mat.)

decorar
czas. dekorować, ozdabiać

decoration
rzecz. dekoracja, ozdoba

decorative
przym. dekoracyjny, ozdobny

decorato
rzecz. odznaczony (osoba)

decorator
rzecz. dekorator

decorose
przym. stosowny, przyzwoity

decorticar
czas. zdzierać skórę

decortication
rzecz. zdzieranie skóry, obdzieranie ze skóry

decorum
rzecz. dobre obyczaje, etykieta, grzeczność, formy towarzyskie

decrepitar
czas. rozpadać się

decrepitation
rzecz. rozpadnięcie

decrepite
przym. zniszczony, w ruinie; zgrzybiały, zniedołężniały

decrepitude
rzecz. zgrzybiałość, zniedołężnienie

decrescendo
rzecz. [Muz.] decrescendo

decrescente
przym. malejący, zmniejszający się

decrescentia
rzecz. spadek, ubytek, zmniejszenie

decrescer
czas. spadać, maleć, zmniejszać się

decrescimento
rzecz. spadek, zmniejszanie się

decretal
rzecz. dekret

decretalista*
rzecz. [Ecc].] decretist

decretar
czas. dekretować, wydawać zarządzenie

decreto
rzecz. dekret, zarządzenie, rozporządzenie, postanowienie

decretori
przym. dekretowy; decydujący, stanowczy, rozstrzygający

decuplar
czas. zdziesiękrotniać

decuplation
rzecz. dziesięciokrotność

decuple
dziesięcioraki

decuplicar
czas. zdziesiękrotniać

dedicar
czas. poświęcać; dedykować
(se ... a) poświęcać się czemuś

dedicate
przym. (a) zadedykowany (czemuś)

dedication
rzecz. dedykacja

dedicatori
przym. dedykacyjny

deducer
czas. dedukować, wywodzić, wyprowadzać

deducibile
przym. dedukowalny

deducte
przym. wydedukowany, wywiedziony

deductibile
przym. do potrącenia, potrącalny

deduction
rzecz. dedukcja, wniosek, wywodzenie, wyprowadzanie

deductive
przym. dedukcyjny

defaite
rzecz. porażka, przegrana

defaitismo
rzecz. defetyzm

defaitista
rzecz. defetysta

defalcar
czas. obcinać, redukować

defalcation
rzecz. redukcja, obcinanie

defecar
czas. wypróżniać się

defecation
rzecz. wypróżnianie, defekacja

defecator
rzecz. srajda, urządzenie do oczyszczania

defectibilitate
rzecz. defektywność

defection
rzecz. dezercja, opuszczenie, odstępstwo; zdrada

defective
przym. wadliwy, ułomny, wybrakowany

defecto
rzecz. defekt, wada, niedostatek, brak

defectuose
przym. wadliwy, zdefektowany, ułomny, wybrakowany

defender
czas. bronić
(se) bronić (się)

defendibile
przym. do obronienia

defenditor
rzecz. obrońca

defenestrar
czas. wyrzucać przez okno

defenestration
rzecz. defenestracja, wyrzucenie przez okno

defensa
rzecz. obrona, odparcie; kieł, ząb

defensibile
przym. do obronienia

defensiva
rzecz. defensywa, gotowość obronna
super le defensiva - w defensywie

defensive
przym. obronny, defensywny

defensor
rzecz. obrońca, defensor

deferente
przym. odprowadzający

deferentia
rzecz. szacunek, poważanie, respekt

deferer
czas. zwlekać, odraczać, odkładać; mieć wzgląd na

defia
rzecz. wyzwanie

defiantia
rzecz. wyzwanie, nieposłuszeństwo, bunt

defiar
czas. wyzywać, być wyzwaniem, stanowić wyzwanie

deficiente
przym. wybrakowany, niekompletny, wadliwy

deficientia
rzecz. brak, niedobór, deficyt, niedostatek
maladia de deficientia - choroba niedoboru; deficientia nutritive - niedobór żywnościowy; deficientia vitaminic - niedobór witamin; deficientia mental - demencja, otępienie

deficit
rzecz. deficyt

deficitari
przym. deficytowy

defilada
rzecz. defilada

defilar
czas. defilować

defilata
rzecz. defilada

definibile
przym. definiowalny, dający się określić

definibilitate
rzecz. wyznaczalność

definir
czas. definiować, określać

definite
przym. określony, zdefiniowany, oznaczony; sprecyzowany, dokładny, wyraźny

definition
rzecz. definicja

definitive
przym. definitywny, ostateczny

definitivemente
przym. definitywnie, ostatecznie

definitor
rzecz. określający, definiujący, precyzujący

deflagrar
czas. płonąć, palić się

deflagration
rzecz. spalanie, pożar, pożoga

deflagrator*
rzecz. deflagrator

deflar
czas. ulegać deflacji, wypuszczać gaz

deflation
rzecz. deflacja; wypuszczanie powietrza

deflorar
czas. deflorować, pozbawiać dziewictwa

defloration
rzecz. defloracja, pozbawienie dziewictwa; odarcie z kwiatów

defluer
czas. spływać, odpływac

deforestar
czas. ogałacać z lasów, deforestowac

deforestate
przym. ogołocony z lasów

deforestation
rzecz. deforestacja, usunięcie lasów

deformar
czas. deformować

deformate
przym. zdeformowany

deformation
rzecz. deformacja

deforme
przym. zniekształcony, zdeformowany, zeszpecony

deformitate
rzecz. deformacja, zniekształcenie, kalectwo

defraudar
czas. defraudować, wyłudzać, okradać
defraudar le fisco - okradać fiskusa

defraudation
rzecz. defraudacja, sprzeniewierzenie, przywłaszczenie

defraudator
rzecz. defraudant, sprzeniewierca

defuncte
przym. zmarły; wymarły

defuncto
rzecz. zmarły, nieboszczyk

degenerar
czas. wyradzać się, degenerować się

degenerate
przym. zdegenerowany, zwyrodniały, wyrodny

degeneration
rzecz. degeneracja

degenerative
przym. zwyrodnieniowy

deglutir
czas. łykać, przełykać

deglutition
rzecz. połykanie

degradante
przym. degradujący, poniżający

degradar
czas. rozkładać (chem.), degradować

degradation
rzecz. rozkład (chem.); degradacja

degustar
czas. degustować

degustation
rzecz. smakowanie, degustacja

degustator
rzecz. kiper, degustator

dehumanisar
czas. dehumanizować, odczłowieczać

dehumanisation
rzecz. dehumanizacja

deicida
rzecz. bogobójca

deicidio
rzecz. bogobójstwo

deificar
czas. deifikować

deification
rzecz. deifikacja, ubóstwienie, apoteoza

deinde
odtąd, potem, od tego miejsca, dalej

deismo
rzecz. deizm

deista
rzecz. deista

deitate
rzecz. bóstwo, boskość

dejection
rzecz. wypróżnienie; odchody; wydaliny

del
= de le

del altere latere
z drugiej strony

del definition
z definicji

del extero
z zewnątrz

del fundo del corde
z głębi serca

del initio
od początku

del mi parte
z mojej strony

del parte de
ze strony

del plus alte importantia
najwyższej wagi

del plus grande importantia
najwyższej wagi

del puncto de vista
z punktu widzenia

del qual
którego, której

del quales
których

del resto
zresztą

del tote corde
z całego serca

del toto
w ogóle

del typo
typu

delectabile
przym. rozkoszny; wyśmienity, smaczny

delectabilitate
rzecz. rozkoszność

delectar
czas. se (in) zachwycać się, delektować się (czymś)

delectation
rzecz. rozkoszowanie się

delecto
rzecz. zachwyt, radość, rozkosz

delegar
czas. delegować, wysyłać

delegation
rzecz. delegacja

delegato
rzecz. delegat, wysłannik

deler
czas. usuwać; niszczyć

deletion
rzecz. zniszczenie, zburzenie, zgładzenie; usunięcie, skreślenie, skasowanie, wymazanie

deliberar
czas. deliberować; naradzać się, zastanawiać się

deliberate
przym. zamierzony, rozmyślny, umyślny, celowy; rozważny, przemyślany, niespieszny

deliberatemente
przysł. rozmyślnie, umyślnie, celowo, w zamierzony sposób

deliberation
rzecz. deliberacja, rozważanie

deliberative
przym. rozważny, przemyślany

deliberator
rzecz. rozważający, obmyślający

delicate
przym. delikatny, wrażliwy, subtelny; delikatny, smaczny, wyborny

delicatessa
rzecz. delikatność, wrażliwość; smakołyk, przysmak, specjał

delicia
rzecz. delicja

deliciose
przym. przepyszny, zachwycający, wyborny, wyśmienity

delicto
rzecz. przestępstwo, przewinienie

delictuose
przym. przestępny, przestępczy

delimitar
czas. ograniczać, delimitować, ustalać zakres

delimitation
rzecz. ograniczanie, odgraniczanie, rozgraniczanie, delimitacja

delineamento
rzecz. szkicowanie

delinear
czas. szkicować, kreślić, nakreślać

delineation
rzecz. szkicowanie

delineator
rzecz. słupek odblaskowy

delinquente
rzecz. delikwent, przestępca

delinquentia
rzecz. przestępstwo

delinquer
czas. popełniać przestępstwo

deliquescente
przym. topniejący

deliquescentia
rzecz. [Chem.] rozpływanie się

deliquescer
czas. rozpływać się

delirante
przym. bredzący, majaczący, deliryczny

delirar
czas. majaczyć, bredzić, mieć delirium

delirio
rzecz. delirium, bredzenie

delitescentia
rzecz. ukrycie

delivrantia
rzecz. uwolnienie, oswobodzenie, wyzwolenie; poród

delivrar
czas. dostarczać, doprowadzać, dostawiać; odbierać poród

delphinium
rzecz. [Bot.] ostróżka

delphino
rzecz. delfin

delta
rzecz. delta; (litera) delta

deltaic
przym. deltowy

deltation
rzecz. [Geog.] tworzenie delty

deltoide
przym. deltoidalny
rzecz. [Anat.] mięsień deltoidalny

deluder
czas. oszukiwać, mamić, wprowadzać w błąd

deludimento
rzecz. oszukiwanie, łudzenie, ułuda, zwodzenie, iluzja

delusion
rzecz. złuda

delusori
przym. zwodniczy, złudny, oszukańczy

demagogeria
rzecz. demagogia

demagogia
rzecz. demagogia

demagogic
przym. demagogiczny

demagogismo
rzecz. demagogias

demagogo
rzecz. demagog

deman
jutro

demanda
rzecz. żądanie, pytanie; wymóg, zapotrzebowanie

demandar
czas. pytać, żądać
demandar pardono - prosić o wybaczenie

demandator
rzecz. powód, oskarżyciel

demarcar
czas. oddzielać, separować

demarcate
przym. oddzielony

demarcation
rzecz. demarkacja, rozgraniczenie, odgraniczenie

dementar
czas. to dementować

demente
przym. obłąkany, szalony, umysłowo chory

dementia
rzecz. obłęd, szaleństwo, choroba umysłowa, demencja
dementia precoce - przedwczesna demencja

demeritar
czas. zasługiwać na potępienie

demerito
rzecz. przewinienie

demeritori
przym. godny potępienia

demilitarisar
czas. demilitaryzować

demilitarisation
rzecz. demilitaryzacja

demiurgo
rzecz. demiurg

demo
rzecz. lud

demobilisar
czas. demobilizować

demobilisate
przym. zdemobilizowany

demobilisation
rzecz. demobilizacja

democrate
rzecz. demokrata

democratia
rzecz. demokracja

democratic
przym. demokratyczny

democraticamente
przysł. demokratycznie

democratisar
czas. demokratyzować

demographia
rzecz. demografia

demographic
przym. demograficzny

demographo
rzecz. demograf

demolir
czas. rozbierać (bud.); demolować, niszczyć

demolition
rzecz. rozbiórka; niszczenie, demolowanie

demolitor
rzecz. burzyciel

demone
rzecz. demon

demoniac
przym. demoniczny, szatański

demonio
rzecz. demon, diabeł, zły duch

demonolatra
rzecz. demonolatra

demonolatria
rzecz. demonolatria

demonologia
rzecz. demonologia

demonomania
rzecz. demonomania

demonstrabile
przym. do udowodnienia, dający się dowieść

demonstrabilitate
rzecz. możliwość udowodnienia

demonstrar
czas. demonstrować, pokazywać; dowodzić, udowadniać

demonstrate
przym. pokazany, zademonstrowany

demonstration
rzecz. demonstracja, pokazanie; dowód, okazanie, wykazanie

demonstrative
wskazujący (gram.); dowodzący, wykazujący, dowodowy, poglądowy, udowadniający

demonstrativo
rzecz. zaimek wskazujący

demonstrator
rzecz. demonstrant; demonstrator

demora
rzecz. siedziba
Synonimy: casa; habitation; residentia; domicilio; demora; allogiamento


demoralisar
czas. demoralizować

demoralisate
przym. zdemoralizowany

demoralisation
rzecz. demoralizacja

demorar
czas. przebywać, rezydować, mieszkać, zamieszkiwać

demorder
czas. odgryzać

demotic
przym. ludowy, popularny

denaturar
czas. denaturować

denazification
rzecz. denazyfikacja

dendrite
rzecz. [Mineral.] dendryt

dendritic
przym. drzewiasty

dendrologia
rzecz. dendrologia, nauka o drzewach

denegar
czas. negować; odmawiać

denegation
rzecz. negowanie; odmawianie

denigrar
czas. oczerniać, zniesławiać

denigration
rzecz. zniesławienie, oczernienie, oszczerstwo, obmowa

denigrator
rzecz. oszczerca, potwarca

denominar
czas. wyznaczać, nominować

denominate
przym. zwany, nazwany; denominowany

denomination
rzecz. miano, określenie, nazwa; denominacja

denominational
przym. wyznaniowy

denominator
rzecz. mianownik
denominator commun - wspólny mianownik

denotar
czas. oznaczać, symbolizować

denotation
rzecz. znak, symbol, wskazówka, denotacja

denotative
przym. oznaczający, wskazujący

dense
przym. gęsty, zbity, spoisty, zwarty

densemente
przysł. gęsto

densitate
rzecz. gęstość, zwartość, spoistość
densitate de registration - gęstość zapisu

dental
przym. zębowy, dentystyczny, stomatologiczny


dentar
czas. nacinać, wcinać; ząbkować

dentari
przym. zębowy, dentystyczny, stomatologiczny

dentate
przym. uzębiony; ząbkowany

dentation
rzecz. ząbkowatość; ząbkowanie

dentatura
rzecz. uzębienie

dente
rzecz. ząb

dentella
rzecz. koronka (materiał)

denticulate
przym. mający ząbki, ząbkowany

denticulo
rzecz. ząbek

dentifricio
rzecz. proszek do zębów

dentina
rzecz. zębina

dentista
rzecz. dentysta

dentisteria
rzecz. dentystyka, stomatologia

denudar
czas. obnażać, odsłaniać, ogołacać

denudation
rzecz. obnażanie, ogołacanie, denudacja

denunciar
czas. 1. oznajmiać, zapowiadać, ogłaszać, proklamować
denunciar le guerra - wypowiadać wojnę
2. wypowiadać, anulować
denunciar un tractato - wypowiedzieć traktat
3. denuncjować, donosić
denunciar alicuno al policia - donosić na kogoś na policję

denunciation
rzecz. doniesienie, denuncjacja, donos; potępienie

denunciator
rzecz. donosiciel, denuncjator

deo
rzecz. bóg

departimental
przym. działowy, wydziałowy, ministerialny

departimento
rzecz. dział, wydział, departament

departir
czas. dzielić na części

depauperar
czas. zubażać, pauperyzować

depauperation
rzecz. zubożenie

depeche
rzecz. wiadomość, przesyłka, telegram, depesza

dependente
przym. zależny, podległy

dependentia
rzecz. zależność

depender
czas. 1. zależeć, być w zależności
isto depende de circumstantias - to zależy od okoliczności
2. zależeć, podlegać
territorios que depende de Francia - terytoria, które zależą od Francji

deperimento
rzecz. marnienie, mizernienie

deperir
czas. marnotrawić; marnować się, marnieć, mizernieć
le commercio deperi - handel marnieje; lassar deperir un infante - dać zmarnować się dziecku

depiction
rzecz. odmalowanie

depilar
czas. depilować, usuwać owłosienie

depilation
rzecz. depilacja

depilatorio
rzecz. depilator

depinger
czas. przedstawiać, opisywać, obrazować, odmalować

depler
czas. wyczerpywać, zubażać, uszczuplać

depletion
rzecz. uszczuplenie, zubożenie, wyczerpanie

depletive
przym. opróżniający, uszczuplający, zubożający

deplorabile
przym. opłakany, żałosny, godny ubolewania

deplorar
czas. ubolewać; ganić, potępiać

deploration
rzecz. lament, opłakiwanie

depois
od (czas)

deponente
rzecz. [Gram.] o końcówce strony biernej

deponer
czas. składać (deponować)

deponite
przym. złożony, zdeponowany

depopular
czas. wyludniać

depopulation
rzecz. depopulacja, spadek liczby ludności

deportar
czas. deportować

deportation
rzecz. deportacja

depositar
czas. deponować; odkładać

depositario
rzecz. składowisko

deposition
rzecz. usunięcie, zdjęcie; zeznanie, zaświadczeniele
Deposition del cruce - Zdjęcie z krzyża

deposito
rzecz. depozyt, skład; osad; złoże

depost
od tego czasu, następnie, potem, później

depost duo dies
od dwóch dni

depost le tempores immemorabile
od niepamiętnych czasów

depost longe
od dawna

depost longe tempore
od dawna

depost que
od czasu gdy

depravar
czas. deprawować, psuć

depravate
przym. zdeprawowany

depravation
rzecz. deprawacja, zepsucie

depravator
rzecz. deprawator

deprecar
czas. prosić, błagać, zaklinać

deprecation
rzecz. odżegnywanie się, odsądzanie

deprecative
przym. lekceważący

deprecator
rzecz. potępiający

deprecatori
przym. krytyczny, potępiający

depreciar
czas. deprecjonować, dewaluować, obniżać wartość

depreciation
rzecz. deprecjacja

depreciator
rzecz. dewaluujący, deprecjonujący

depredar
czas. grabić, rabować, plądrować

depredation
rzecz. grabież, łupiestwo, rabunek, rozbój

depredator
rzecz. łupieżca, rozbójnik, rabuś

depresse
przym. przygnębiony, zmartwiony, będący w depresji, przybity, dotknięty kryzysem

depression
rzecz. depresja, apatia; obniżenie
depression nervose - depresja nerwowa; depression psychotic - depresja psychotyczna; recuperar se de depression - wyleczyć się z depresji; superar un depression - przezwyciężyć depresję; depression meteorologic - depresja meteorologiczna; depression oceanic - depresja oceaniczna; depression del horizonte - obniżenie horyzontu; depression del terreno - obniżenie terenu; depression del annos trenta - depresja (ekonomiczna) lat 30-tych

depressive
przym. depresyjny, apatyczny, przygnębiony
le stato depressive - stan depresyjny

depressor
rzecz. [Anat.] musculo depressor - mięsień obniżający; nervo depressor - nerw hamujący

deprimente
przym. deprymujący, przygnębiający, zniechęcający
atmosphera deprimente - przygnębiająca atmosfera; un labor deprimente - zniechęcająca praca

deprimer
czas. (1). deprymować, przygniatać, przygnębiać, przytłaczać
su maladia deprime le tote familia - jego choroba przygnębia całą rodzinę; le quantitate del labor deprime la - ogrom pracy przytłacza ją;
(2). tłumić, dławić, poskramiać
deprimer le inimico - poskromić nieprzyjaciela


deprivar
czas. pozbawiać

deprivate
przym. pozbawiony

deprivation
rzecz. pozbawienie, deprywacja

depurar
czas. czyścić, oczyszczać, uprzątać

depuration
rzecz. czyszczenie, oczyszczanie

depurativo
rzecz. środek oczyszczający

deputar
czas. delegować, upełnomocniać

deputation
rzecz. delegacja, reprezentacja

deputato
rzecz. deputowany

derailamento
rzecz. wykolejenie

derailar
czas. wykolejać

deramar
czas. odgałęziać, rozgałęziać

derecta
rzecz. prawa ręka, prawica
a/al derecta - na prawo

derecte
przym. prawy

derecto
rzecz. prawo, uprawnienie
derecto canonic - prawo kanoniczne; derecto de citatano - prawo obywatelskie; derecto de prioritate - prawo pierwszeństwa; derecto maritime - prawo morskie; derectos de minoritates - prawa mniejszości; derectos human - prawa człowieka


Terminologia specjalistyczna:


Stosunki międzynarodowe - Relationes international


derecto international - prawo międzynarodowe
derecto del gentes - prawo narodów, prawo międzynarodowe
derecto international positive - prawo międzynarodowe pozytywne
codification del derecto international - kodyfikacja prawa międzynarodowego
scientia del derecto international - nauka prawa międzynarodowego
specialista del derecto international - specjalista prawa międzynarodowego
subjecto del derecto derecto international - podmiot prawa międzynarodowego
regula del derecto international - norma prawa międzynarodowego
systema del derecto international - system prawa międzynarodowego
derecto del guerra - prawo wojny
derecto del pace - prawo pokoju
derecto international del travalio - międzynarodowe prawo pracy
derecto international costumari - prawo międzynarodowe zwyczajowe
derecto natural - prawo naturalne
derecto international private - prawo międzynarodowe prywatne
derecto interne - prawo wewnętrzne
derecto national - prawo narodowe


derelicte
przym. porzucony, opuszczony, bezpański

derelinquer
czas. porzucać, opuszczać

derider
czas. wyśmiewać

derision
rzecz. wyśmianie, wyszydzenie

derisori
przym. śmieszny; wyśmiewający, wyszydzający

derivabile
przym. różniczkowalny

derivar
czas. pochodzić, wywodzić; obliczać pochodną, różniczkować

derivate
przym. pochodny; zróżniczkowany

derivation
rzecz. pochodna; obliczanie pochodnej, derywacja, różniczkowanie; pochodzenie;

derivative
przym. pochodny

derivativo
rzecz. derywat

derivato
rzecz. derywat, wyraz pochodny; pochodna (mat.)

derma
rzecz. derma, skóra

dermatitis
rzecz. zapalenie skóry

dermatoide
przym. skóropodobny

dermatologia
rzecz. - dermatologia

dermatologo
rzecz. dermatolog

derogar
czas. naruszać; uwłaczać; umniejszać

derogation
rzecz. naruszenie; uwłaczanie; umniejszanie

derogatori
przym. uwłaczający, umniejszający, naruszający

deroutar
czas. marszrutować, wyznaczać trasę

deroute
rzecz. [Mil.] klęska, pogrom, rozsypka, odwrót

dervich
rzecz. [wym. derwisz] derwisz

desalinate
przym. odsolony

descendente
rzecz. potomek

descendentia
rzecz. schyłek

descender
czas. wysiadać, schodzić; spływać; opadać, zapadać się; pochodzić, wywodzić się

descendita
rzecz. zejście, spadek, obniżenie

descension
rzecz. zejście, schodzenie, spadek, pochyłość

describer
czas. opisywać

describite
przym. opisany

descripte
przym. opisany

descriptibile
przym. opisywalny, dający się opisać

description
rzecz. opis

descriptive
przym. opisowy

descriptor
rzecz. opisujący; deskryptor

desde
od
desde 1949 usque nunc - od 1949 do teraz

desde le aurora
od zarania

desde le comenciamento
od początku

desde le initio
od początku

desde que
od czasu gdy

deserer
czas. dezerterować, opuszczać, porzucać

desertar
czas. opuszczać, porzucać

deserte
przym. opuszczony

desertic
przym. pustynny, bezludny, jałowy

desertion
rzecz. dezercja, opuszczenie, porzucenie

deserto
rzecz. pustynia

desertor
rzecz. dezerter, zbieg

deshabille
rzecz. [wym. dezabij] dezabil

desiccar
czas. wysychać, schnąć; wyszuszać

desiccation
rzecz. wysuszanie; schnięcie

desiccative
przym. osuszający

desiderabile
przym. pożądany

desiderabilitate
rzecz. przydatność, konieczność

desiderar
czas. pragnąć, oczekiwać, pożądać

desiderative
przym. życzeniowy, wyrażający życzenie

desideratum
rzecz. dezyderat

desiderio
rzecz. pragnienie, życzenie, chęć, żądza, pożądanie

desiderose
przym. pragnący

designar
czas. desygnować, przeznaczać; projektować

designate
przym. zaprojektowany

designation
rzecz. nazwa, określenie

designative
przym. określający

designator
rzecz. projektant

designo
rzecz. rysunek; schemat, projekt, szkic, plan

desinentia
rzecz. końcówka

desinential
przym. końcówkowy

desirabile
przym. pożądany

desirabilitate
rzecz. konieczność, przydatność

desirar
czas. życzyć sobie, pragnąć, pożądać

desirate
przym. pożądany

desiro
rzecz. życzenie, pragnienie

desirose
przym. pragnący

desistentia
rzecz. odstąpienie, zaniechanie, zrzeczenie się, zaprzestanie

desister
czas. odstępować, zaniechać, zaprzestać

desolar
czas. niszczyć, pustoszyć, rujnować; martwić, unieszczęśliwiać

desolate
przym. rozpaczliwy, nieszczęsny; smutny, przygnębiony

desolation
rzecz. przygnębienie, smutek; pustka, pustkowie

desolator
rzecz. pustoszący, niszczący, wyludniający

despectar
czas. dokuczać, robić na złość, dręczyć, martwić

despecto
rzecz. despekt, niechęć

despectose
przym. złośliwy, zawzięty, mściwy

desperante
przym. beznadziejny, rozpaczliwy

desperantia
rzecz. rozpacz, desperacja, beznadzieja

desperar
czas. rozpaczać

desperate
przym. beznadziejny, rozpaczliwy

desperation
rzecz. desperacja, rozpacz, beznadzieja

despero
rzecz. rozpacz; desperacja

despicer
czas. pogardzać, gardzić, lekceważyć

despoliamento
rzecz. grabież, rabunek, obrabowanie

despoliar
czas. rabować, grabić, plądrować; wyzuwać, pozbawiać

despota
rzecz. despota

despotic
przym. despotyczny

despotisar
czas. tyranizować, dręczyć, być despotycznym

despotismo
rzecz. despotyzm

dessert
rzecz. deser

destabilisar
czas. destabilizować

destinar
czas. skazywać; mieć przeznaczenie
destinar al morte - skazać na śmierć

destinatario
rzecz. odbiorca (listu)

destinate
przym. przeznaczony
destinate a morte - skazany na śmierć

destination
rzecz. przeznaczenie; cel podróży, miejsce przeznaczenia

destino
rzecz. los, przeznaczenie

destituer
czas. pozbawiać środków do życia 1. to render destitute; zastępować, wypierać; przenosić, przestawiać

destitute
przym. pozbawiony, bez środków, w nędzy

destitution
rzecz. ubóstwo, nędza, skrajna nędza, brak środków do życia, destytucja; zwolnienie, wyrzucenie, dymisja

destructibile
przym. dający się zniszczyć, zniszczalny

destructibilitate
rzecz. zniszczalność

destruction
rzecz. zniszczenie, destrukcja

destructive
przym. niszczący, niszczycielski, destrukcyjny, zgubny

destructor
rzecz. destruktor, niszczyciel

destruer
czas. niszczyć

destruite
przym. zniszczony

desuete
przym. przestarzały, zużyty

desuetude
rzecz. wyjście z użycie, zdezaktualizowanie

detaliar
czas. wyszczególniać

detaliate
przym. szczegółowy, detaliczny

detaliatemente
przysł. dokładnie, detalicznie, szczegółowo

detalio
rzecz. szczegół; detal (handl.)

detectar
czas. wykrywać, dostrzegać

detection
rzecz. detekcja, wykrycie, ujawnienie

detective
rzecz. detektyw

detector
rzecz. detektor

deteger
czas. odkrywać, ujawniać

detener
czas. zatrzymywać, więzić; powstrzymywać
(se... de) powstrzymywać się od

detenimento
rzecz. zatrzymanie, zamknięcie, uwięzienie, areszt, pozbawienie wolności

detenito
rzecz. zatrzymany, uwięziony, aresztowany (osoba)

detention
rzecz. posiadanie, władanie, własność, dobytek; zatrzymanie, zamknięcie, uwięzienie, areszt, pozbawienie wolności
detention preventive - areszt prewencyjny

detentor
rzecz. posiadacz, właściciel; zatrzymujący

deteriorar
czas. pogarszać, uszkadzać, osłabiać

deterioration
rzecz. pogorszenie

determinabile
przym. dający się określić

determinabilitate
rzecz. dawanie się określić

determinante
przym. określający, determinujący
rzecz. wyznacznik (mat.)

determinar
czas. określać; determinować

determinate
przym. określony, wyznaczony, zdeterminowany

determination
rzecz. (1). determinacja, zdecydowanie
ager con determination - działać z determinacją
(2). decyzja, postanowienie, rozstrzygnięcie, ustalenie
(3). określenie, definicja


Terminologia specjalistyczna:


Stosunki międzynarodowe - Relationes international


determination del aggressor - określenie agresora, definicja agresora


determinative
przym. decydujący, wskazujący

determinator
rzecz. określnik

determinismo
rzecz. determinizm

determinista
rzecz. determinista

deterrar
czas. startować, odrywać się od ziemi

detestabile
przym. obrzydliwy, wstrętny

detestar
czas. nienawidzić

detestation
rzecz. wstręt, obrzydzenie, odraza

detonar
czas. detonować

detonation
rzecz. detonacja

detonator
rzecz. detonator

detorno
rzecz. objazd

detra
za, z tyłu; wstecz

detra le dorso
za plecami

detraction
rzecz. obmowa, szkalowanie, uwłaczanie, krytykowanie

detractor
rzecz. oszczerca, potwarca, krytyk

detraher
czas. umniejszać, ujmować

detrimental
przym. szkodliwy

detrimento
rzecz. szkoda, uszczerbek
al detrimento de - na szkodę

detrimentose
przym. szkodliwy, krzywdzący, przynoszący ujmę, przynoszący szkodę

detrito
rzecz. szczątki, resztki, okruchy

deuterium
rzecz. deuter, ciężka woda

deuteron
rzecz. [Fiz., Chem.] deuteron

deuton
rzecz. [Fiz., Chem.] deuton

deutoxydo
rzecz. [Chem.] deutoxide

devalutar
czas. dewaluować

devalutation
rzecz. dewaluacja

devastante
przym. niszczący, dewastujący

devastar
czas. dewastować, niszczyć

devastation
rzecz. dewastacja, zniszczenie

devastator
rzecz. niszczyciel, dewastator

developpamental
przym. rozwojowy; rozwijający się

developpamento
rzecz. rozwój

developpar
czas. rozwijać

developpate
przym. rozwijany

devenir
czas. stawać się, zostawać
devenir un realitate - stać się rzeczywistością

deviar
czas. odchylać się

deviation
rzecz. odchylenie, zboczenie, dewiacja; odchylenie (mat.)

deviation absolute
rzecz. odchylenie bezwzględne

devie
przym. mylący, pokrętny

devisa
rzecz. dewiza, motto; dewiza, waluta

devolution
rzecz. przekazanie, przelanie, sukcesja

devolver
czas. przekazywać, przenosić, przerzucać

devorante
przym. żarłoczny, drapieżny, zgłodniały, wygłodniały, zachłanny

devorar
czas. pożerać, zżerać

devorator
rzecz. pożeracz

devotar
czas. poświęcać, oddawać
devotar su vita al scientia - poświęcić swoje życie nauce

devote
przym. oddany, przywiązany, wierny; pobożny, nabożny, dewocyjny
cantos devote - pobożne pieśni; ille ha un matre devote - on ma oddaną matkę; collaborator devote - oddany współpracownik; vostre devote amico - pański oddany przyjaciel; persona devote - pobożna osoba

devotemente
przysł. pobożnie; z oddaniem

devotion
rzecz. oddanie, poświęcenie; dewocja, nabożność, pobożność, kult
devotiones - modlitwy; loco de devotion - miejsce kultu; devotion al patria - oddanie ojczyźnie; jorno/die de devotion dzień modlitwy; cruce de devotion devotiekruis; acto de devotion - akt wiary, modlitwa; con devotion - z oddaniem, żarliwie

devotional
przym. nabożny, pobożny, święty
imagine devote - święty obrazek

devoto
rzecz. oddana osoba; miłośnik, fan, entuzjasta, dewot; czciciel

dextera
rzecz. prawa ręka, prawica
przyim. na prawo, po prawej

dextere
przym. prawy; zwinny, zręczny

dexteritate
rzecz. zręczność, zwinność

dexteromane
przym. praworęczny

dextra
rzecz. prawa ręka, prawica
przyim. na prawo, po prawej

dextra le strata
po prawej stronie ulicy

dextre
przym. prawy

dextrina
rzecz. dekstryna

dextrogyr
przym. prawoskrętny

dextromane
przym. praworęczny

diabete
rzecz. cukrzyca

diabetic
przym. cukrzycowy, diabetyczny

diabetico
rzecz. cukrzyk, diabetyk

diaboleria
rzecz. okrucieństwo

diabolessa
rzecz. diablica

diabolic
przym. diabelski, diaboliczny

diabolo
rzecz. diabeł;
wykrzyknik (diabolo!) do diabła!

diaconal
przym. diakoński

diaconato
rzecz. diakonat

diaconessa
rzecz. diakonisa, kobieta diakon

diacono
rzecz. diakon

diacritic
przym. diakrytyczny

diacritico
rzecz. znak diakrytyczny, diakrytyk

diadema
rzecz. diadem

diagnose
rzecz. diagnoza, rozpoznanie

diagnostic
przym. diagnostyczny

diagnosticar
czas. diagnozować

diagnostico
rzecz. diagnostyka, rozpoznanie

diagonal
rzecz. przekątna
przym. diagonalny

diagramma
rzecz. diagram, wykres

diagrammatic
przym. diagramowy, schematowy

dialectal
przym. dialektowy

dialectic
przym. dialektyczny

dialectica
rzecz. dialektyka

dialectico
rzecz. dialektyk

dialecto
rzecz. dialekt

dialogar
czas. prowadzić dialog

dialogic
przym. dialogowy

dialogisar
czas. prowadzić dialog

dialogismo*
rzecz. dialogism

dialogista
rzecz. uczestnik dialogu

dialogo
rzecz. dialog

diamante
rzecz. diament; brylant; romb, karo

diametral
przym. diametralny, średnicowy

diametralmente
przysł. diametralnie

diametric
przym. diametralny

diametro
rzecz. średnica

diantho
rzecz. goździk

diapason
rzecz. skala, zakres, diapazon; kamerton, widełki stroikowe

diaphane
przym. jawny, przejrzysty, transparentny

diaphaneitate
rzecz. przezroczystość

diaphragma
rzecz. przepona

diaphragmatic
przym. przeponowy

diapositiva
rzecz. diapozytyw, przezrocze

diario
rzecz. dziennik (książka), diariusz

diarrhea
rzecz. rozwolnienie, biegunka

diarrheic
przym. biegunkowy

diaspora
rzecz. diaspora, rozproszenie

diastase
rzecz. rozdzielenie; [Chem.] diastaza

diastole
rzecz. [Fizjol.] rozkurcz

diathermia
rzecz. [Med.] diatermia

diatonic
przym. diatoniczny

dica
rzecz. zapora, tama, grobla, jaz

dice me
powiedz mi, powiedzcie mi

dicer
czas. mówić, rzec, powiedzieć
se dice que - mówi się, że; dicer le veritate - powiedzieć prawdę; dicer le missa - czytać mszę; dicer le bon aventura - wieszczyć, przepowiadać; dicer mal - oczerniać, zniesławiać; dicer un cosa a/in alte voce - powiedzieć coś głośno; modo de dicer - sposób mówienia; a dicer ver - mówiąc prawdę; dicite inter nos - mówiąc między nami; pro si dicer - żeby tak rzec; dicer inter quatro oculos - mówić w cztery oczy; haber un belle dicer - mieć ładną gadkę; isto va sin dicer - nie trzeba o tym mówić, to się rozumie samo przez się

dichotomia
rzecz. dychotomia, dwudzielność

dichotomic
przym. dychotomiczny, dwudzielny

dicite
powiedziawszy

dictamine
rzecz. nakaz, dyktat

dictaphono
rzecz. dyktafon

dictar
czas. dyktować; rozkazywać

dictation
rzecz. dyktowanie; dyktando

dictato
rzecz. dyktowanie; dyktat

dictator
rzecz. dyktator

dictatorial
przym. dyktatorski

dictatura
rzecz. dyktatura

dicte
przym. powiedziany; rzeczony

diction
rzecz. dykcja, wymowa; wysławianie się

dictionario
rzecz. słownik

Synonimy: lexico; vocabulario; glossario; thesauro; terminologia; nomenclatura; encyclopedia


dicto
rzecz. powiedzenie, zwrot

didactic
przym. dydaktyczny, pouczający

didactica
rzecz. dydaktyka

didascalia
rzecz. didaskalia

didascalic
przym. dydaktyczny, pouczający

die
rzecz. dzień
luce/lumine del die - światło dnia; in plen die - w jasny dzień, w środku dnia; tote le sancte die - cały boży dzień; die de paga/de pagamento - dzień wypłaty; ordine del die - agenda, porządek dnia; curso del die - kurs dnia; schola del die - szkoła dzienna; platto del die - danie dnia, potrawa dnia; valor del die - wartość dnia, kurs dnia; die del Nove Anno - dzień Nowego Roku; die de pascha - dzień Wielkiej Nocy; die de labor - dzień roboczy; die de reposo - dzień odpoczynku; die feriate - dzień wolny (od pracy); die de mercato - dzień targowy; die funeste - dzień pogrzebu; die nefaste - fatalny dzień; die fatal - fatalny dzień; die pluviose/de pluvia - deszczowy dzień; die de autumno - jesienny dzień; die del apertura - dzień otwarcia; die del matre - dzień matki; die festive/de festa - dzień świąteczny; die del electiones - dzień wyborów; die de matrimonio/de maritage/de nuptias - dzień ślubu; die natal - urodziny (rocznica); die de nascentia - dzień urodzin; die de orationes - dzień modlitwy; die del judicio - dzień sądu; [Astron] die solar - dzień słoneczny; [Astron] die astronomic/sideral - dzień gwiezdny; un belle die - pewnego pięknego dnia; un die - pewnego dnia; in le ultime dies - w ostatnich dniach; in nostre dies - w naszych dniach; le die sequente - następnego dnia; le die anterior - poprzedniego dnia; de die in die - z dnia na dzień; die per die - dzień w dzień, dzień po dniu; cata die - każdego dnia, codziennie; cata duo dies - co drugi dzień; tres dies de hodie - trzy dni od dzisiaj; intra tres dies - w ciągu trzech dni; bon die - dzień dobry; cata die excepte - codziennie oprócz; cata die o duo - co dzień lub dwa; die e nocte - w dzień i w nocy, dzień i noc;

die e nocte
w dzień i w nocy, dzień i noc

diesel
rzecz. diesel
motor Diesel - silnik Diesla; oleo Diesel - olej dieslowski

dieta
rzecz. dieta

dietar
czas. być na diecie, stosować dietę

dietetic
przym. dietetyczny

dietetica
rzecz. dietetyka

diffamar
czas. zniesławiać, szkalować, rzucać oszczerstwa

diffamation
rzecz. oszczerstwo, zniesławienie, szkalowanie

diffamatori
przym. oszczerczy, zniesławiający, szkalujący

differente
przym. różny, odmienny

differentia
rzecz. różnica

differentiabile
przym. różniczkowalny

differentiabilitate
rzecz. różniczkowalność

differential
przym. różniczkowy, różnicowy; odmienny, niepodobny;
rzecz. różniczka

differentialmente
przysł. odmiennie, inaczej

differentiar
czas. rozróżniać; różniczkować; (se) odróżniać się

differentiate
przym. odróżniony; zróżniczkowany

differentiation
rzecz. różnicowanie; różniczkowanie; dyferencjacja

differer
czas. odkładać, odraczać, opóźniać; różnić się

difficile
przym. trudny

difficilemente
przysł. trudno, z trudem

difficultate
rzecz. trudność

diffidente
przym. nieufny, podejrzliwy

diffidentia
rzecz. nieufność, niedowierzanie

diffider
czas. być nieufnym, nie dowierzać

diffractar
czas. uginać

diffraction
rzecz. dyfrakcja, ugięcie

diffranger
czas. uginać

diffunder
czas. upowszechniać, szerzyć

diffuse
przym. rozproszony; rozwlekły

diffusibilitate
rzecz. przenikalność

diffusion
rzecz. rozpowszechnianie, rozprzestrzenianie; dyfuzja

diffusive
przym. dyfuzyjny

digamma
rzecz. digamma

digerer
czas. trawić

digeste
przym. strawiony, przetrawiony; wytrawiony; streszczony; przyswojony, przemyślany

digestibile
przym. przyswajalny, strawny

digestibilitate
rzecz. strawność, przyswajalność

digestion
rzecz. trawienie
de facile digestion - lekkostrawny; de difficile digestion - ciężkostrawny

digestive
przym. trawienny

digesto
rzecz. zbiór orzecznictwa

digestor
rzecz. warnik

digital
przym. = {adj} digital digital rzecz. 1. thimble; 2. [Bot.] digitalis, foxglove {Hence:} digitalina

digitalina
rzecz. [Chem.] digitalina, trucizna naparstnicy

digitalisar
czas. digitalizować

digitate
przym. palczasty

digitiforme
przym. w kształcie palca

digitigrado
rzecz. palcochodny (zwierzę)

digitisar
czas. digitalizować

digito
rzecz. palec; cyfra

dignar
czas. być godnym, zasługiwać

digne
przym. godny

dignificar
czas. czynić godnym, uszlachetniać

dignitario
rzecz. dygnitarz, dostojnik

dignitate
rzecz. godność

digreder
czas. zbaczać, odchylać się, błąkać się

digression
rzecz. dygresja; zboczenie, odchylenie

digressive
przym. dygresyjny

dihedre
przym. dwuścienny

dihedro
rzecz. dwuścian

dilapidar
czas. marnotrawić, trwonić, niszczyć

dilapidation
rzecz. rozrzutność, marnotrawstwo

dilapidator
rzecz. marnotrawca, rozrzutnik

dilatabile
przym. rozszerzalny

dilatabilitate
rzecz. rozszerzalność

dilatar
czas. rozszerzać, ekspandować

dilatation
rzecz. rozszerzanie się, dylatacja

dilatator
rzecz. rozszerzacz

dilatori
przym. opóźniający; powolny, ociężały

dilection
rzecz. afekt, uczucie, przywiązanie, sympatia

dilemma
rzecz. dylemat, problem

dilettante
rzecz. dyletant, amator

dilettantismo
rzecz. dyletantyzm, amatorstwo

diligente
przym. pilny

diligentia
rzecz. pilność; dyliżans

diluer
czas. rozcieńczać

dilution
rzecz. rozcieńczenie; roztwór

diluvial
przym. potopowy, dyluwialny

diluvian
przym. potopowy, dyluwialny

diluviar
czas. lać, silnie padać

diluvio
rzecz. potop

dimension
rzecz. rozmiar, wymiar

dimensional
przym. wymiarowy

dimere
przym. złożony z dwóch części

dimetir
czas.

dimetro
rzecz. dymetr

diminuendo
rzecz. [Muz.] diminuendo

diminuer
czas. zmniejszać

diminuite
przym. zmniejszony

diminution
rzecz. redukcja, zmniejszenie, osłabienie

diminutive
przym. zdrobniały

diminutivo
rzecz. [Gram.] zdrobnienie, forma zdrobniała

dimission
rzecz. dymisja

dimitter
czas. dymisjonować, zwalniać; (se) zwalniać się

dimorphe
przym. dwupostaciowy, dymorficzny

dimorphismo
rzecz. dwupostaciowość, dymorfizm

dinar
rzecz. obiad
czas. jeść obiad

dinator
rzecz. gość obiadowy, stołownik

dinosauro
rzecz. dinozaur

diocesan
przym. diecezjalny

diocesano
rzecz. diecezjanin

diocese
rzecz. diecezja

diofantic
przym. diofantyczny

dionysiac
przym. dionizyjski

diorama
rzecz. diorama

diphtheria
rzecz. dyfteria, błonica

diphtheric
przym. dyfterytowy, błonicowy

diphthongar*
czas. to diphthongize

diphthonge
przym. dyftongowy, dwugłoskowy

diphthongo
rzecz. dyftong, dwugłoska

diploma
rzecz. dyplom

diplomar
czas. dyplomowac

diplomate
rzecz. dyplomata

diplomatia
rzecz. dyplomacja

diplomatic
przym. dyplomowy; dyplomatyczny

diplomatica
rzecz. dyplomatyka

diplomatico
rzecz. dyplomata

diplomato
rzecz. dyplomata

diplopia
rzecz. podwójne widzenie

dipsomania
rzecz. dipsomania, dypsomania, opilstwo okresowe

dipsomano
rzecz. alkoholik, pijak, dypsomaniak

diptere
przym. dwuskrzydłowy; dwuskrzydły

directe
przym. bezpośredni

directemente
przysł. bezpośrednio

direction
rzecz. dyrekcja, kierownictwo; kierunek

directional
przym. kierunkowy

directiva
rzecz. dyrektywa, wskazówka

directive
przym. kierujący, wiodący

director
rzecz. kierownik, dyrektor, zarządca, menedżer
director de orchestra [Muz.] dyrygent

directorato
rzecz. dyrektorat; dyrektorstwo

directori
przym. kierowniczy, wiodący

directorial
przym. dyrektorski

directorio
rzecz. katalog

directrice
rzecz. kierownica, linia wodząca (mat.)

directura
rzecz. prawość, uczciwość, prostolinjność

dirigente
przym. kierujący

diriger
czas. kierować
(a) kierować (do, ku)
(se) kierować się
diriger le attention a - skierować uwagę na

dirigibile
przym. sterowny
rzecz. sterowiec

dirigite
przym. kierowany, skierowany

dirimente
przym. unieważniający

dirimer
czas. anulować, unieważniać

disabusar
czas. wyprowadzać z błędu, otwierać oczy, rozczarować

disaccopular
czas. separować się, rozstawać się

disaccordar
czas. nie zgadzać się; szkodzić, nie służyć

disaccordo
rzecz. niezgoda, sprzeczność, różnica, nieporozumienie

disaccostumantia
rzecz. odzwyczajenie

disaccostumar
czas. odzwyczajać
(se) odzwyczajać się

disaffection
rzecz. niezadowolenie

disaffectionar
czas. zrażać

disaggregar
czas. rozdzielać, kawałkować

disaggregation
rzecz. dezagregacja, rozbicie

disagradabile
przym. nieprzyjemny

disagradar
czas. irytować, urażać, wywoływać niezadowolenie

disancorar
czas. podnośić kotwicę

disanimar
czas. zniechęcać, zrażać

disanimate
przym. zniechęcony, pozbawiony ducha

disannidar
czas. wybierać z gniazda

disapprender
czas. zapominać, tracić wiedzę, oduczać się

disapprobar
czas. dezaprobować, potępiać, nie pochwalać

disapprobation
rzecz. potępienie, dezaprobata

disapprobator
rzecz. potępiający

disappunctamento
rzecz. rozczarowanie, zawód

disappunctante
przym. rozczarowujący

disappunctar
czas. zawodzić, rozczarowywać

disaquamento
rzecz. drenaż, odwodnienie

disaquar
czas. osuszać, odwadniać, drenować

disaquation
rzecz. odwodnienie, drenowanie, usunięcie wody

disargentar
czas. odsrebrzać

disarmamento
rzecz. rozbrojenie

disarmar
czas. rozbrajać

disarmate
przym. rozbrojony

disarticular
czas. rozbijać, rozdzielać, rozczłonkowywać

disarticulation
rzecz. wyłuszczenie ze stawu, wyjęcie ze stawu

disassimilar
czas. dysymilować

disassimilation
rzecz. dysymilacja

disassociar
czas. dysocjować; rozdzielać, rozłączać

disastro
rzecz. nieszczęście, katastrofa

disastrose
przym. katastrofalny, nieszczęsny

disattente
przym. nieuważny, ignorujący

disaurar
czas. pozbawiać złota, odzłacać

disavantage
rzecz. wada, niekorzyść

disavantagiate
przym. obarczony, o zmniejszonych szansach

disavantagiose
przym. niekorzystny, niesprzyjający

disbandamento
rzecz. rozpuszczenie

disbandar
czas. rozpuszczać, rozwiązywać, rozpraszać, iść w rozsypkę

disbarbar
czas. golić, pozbawiać brody

disbarbate
przym. bez zarostu

disbarcamento
rzecz. wylądowanie, wysadzenie na ląd, wyładunek, wyokrętowanie
testa de disbarcamento - przyczółek; ponte de disbarcamento - kładka, pomost

disbarcar
czas. zejść z pokładu, wyokrętować, zejść ze statku

disbarcatorio
rzecz. nabrzeże, przystań; kładka, pomost

disblocar
czas. odblokować

disbordamento
rzecz. wylanie, przelanie, wystąpienie z brzegu

disbordar
czas. przelewać się, wylewać, występować z brzegu

disbridar
czas. poluzować, zdejmować uzdę; oczyszczać ranę

disbuccamento
rzecz. wydobywanie się, uchodzenie

disbuccar
czas. wydobywać się, uchodzić

disbuclar
czas. prostować, rozkręcać, wygładzać

disbursamento
rzecz. wydatek, płatność

disbursar
czas. wypłacać

disbuttonar
czas. rozpinać (z guzików)

disbutyrar
czas. zbierać śmietankę

discalceamento
rzecz. zdejmowanie (butów, skarpetek)

discalcear
czas. zdejmować (buty, skarpetki)

discalceate
przym. bosy, bez butów, rozzuty

discalceator
rzecz. łyżka do butów

discamminar
czas. zbłądzić, zgubić drogę; zejść na złą drogę

discampamento
rzecz. ucieczka, zniknięcie

discampar
czas. zwijać obóz,; uciekać, znikać

discantar
czas. śpiewać dyszkantem, śpiewać kontrapunktem

discanto
rzecz. dyszkant, kontrapunkt

discapillar
czas. czochrać, mierzwić

discapillate
przym. rozczochrany, zmierzwiony

discarbonatar
czas. dekarbonizować, odwęglać

discarburar
czas. dekarbonizować, odwęglać

discarburation
rzecz. odwęglanie

discardinar
czas. zdejmować z zawiasów

discarga
rzecz. rozładunek, zrzucenie, wyładowanie; wystrzał; odciążenie, ulga

discargamento
rzecz. rozładunek, zrzucenie, wyładowanie

discargar
czas. pobierać, downloadować; rozładowywać; zwalniać, dymisjonować

discargator
rzecz. wyładowywacz; doker, robotnik portowy

discargatorio
rzecz. nabrzeże, przystań; wysypisko, hałda, śmietnisko, składowisko

discargo
rzecz. rozładunek

discarnar
czas. chudnąć, tracić ciała

discarnate
przym. szczupły, chudy, kościsty, wychudzony, mizerny

discassage
rzecz. [wym. diskasaże] odpakowywanie

discassamento
rzecz. rozpakowywanie; wypłacanie

discassar
czas. odpakowywać, wypakowywać; wypłacać (gotówkę)

discentralisar
czas. decentralizować

discentralisation
rzecz. decentralizacja

discerner
czas. rozróżniać, rozpoznawać

discernibile
przym. dostrzegalny, dający się zauważyć

discernimento
rzecz. odróżnienie, rozróżnienie

discernitor
rzecz. odróżniający, rozróżniający

dischetta
rzecz. dyskietka

discincte
przym. odpasany, nieopasany

discinger
czas. zdejmować pas, obręcz

disciplina
rzecz. dyscyplina

disciplinar
czas. dyscyplinować

disciplinari
przym. dyscyplinarny

discipulo
rzecz. uczeń

disclavar
czas. wyjmować gwoździe

disco
rzecz. dysk, płyta
disco compacte - dysk kompaktowy; disco dur - twardy dysk; disco numerate - tarcza telefonu

discollar
czas. odklejać

discolorar
czas. odbarwiać

discolorate
przym. poszarzały, pozbawiony kolorów

discompletar
czas. dekompletować

discomponer
czas. rozkładać się

discomposition
rzecz. rozkład

disconcertamento
rzecz. zmieszanie, pokrzyżowanie, popsucie; mieszanie

disconcertante
przym. ambarasujący, kłopotliwy

disconcertar
czas. niszczyć, psuć; niepokoić

disconcertate
przym. zmieszany, zakłopotany

disconfidentia
rzecz. nieufność

disconsolate
przym. niepocieszony, strapiony

discontabile
przym. dyskontowalny

discontaminar
czas. odkażać

discontamination
rzecz. odkażanie, dekontaminacja

discontar
czas. dyskontować

discontator
rzecz. dyskonter

discontentamento
rzecz. niezadowolenie, rozgoryczenie

discontentar
czas. rozczarowywać, powodować niezadowolenie

discontente
przym. niezadowolony

discontento
rzecz. niezadowolenie

discontinuar
czas. wstrzymywać, zaprzestawać

discontinuation
rzecz. przerwanie

discontinue
przym. nieciągły

discontinuitate
rzecz. nieciągłość

disconto
rzecz. dyskonto, rabat

disconvenientia
rzecz. dysproporcja, niewspółmierność, dysparytet

disconvenir
czas. nie zgadzać się; (a) szkodzić

discoperir
czas. odkrywać

discoperitor
rzecz. odkrywca

discoperta
rzecz. odkrycie

discoperte
przym. odkryty

discoragiamento
rzecz. zniechęcenie

discoragiante
przym. zniechęcający

discoragiar
czas. (wym. diskorażar) zniechęcać, odbierac odwagę

discordante
przym. niezgodny, nieharmonijny

discordantia
rzecz. niezgodność, dysonans

discordar
czas. nie zgadzać się

discorde
przym. niezgodny, nieharmonijny

discordia
rzecz. niezgoda, dysonans, rozdźwięk
le pomo de(l) discordia - jabłko niezgody

discordo
rzecz. niezgoda, dysonans, rozdźwięk

discoronar
czas. detronizować, pozbawiać korony

discortese
przym. niegrzeczny, nieuprzejmy

discortesia
rzecz. nieuprzejmość, niegrzeczność

discreditar
czas. dyskredytować, podawać w wątpliwość, podważać

discredito
rzecz. dyskredytacja, kompromitacja. niesława
cader in discredito - popaść w niesławę

discrepante
przym. niezgodny, sprzeczny, rozbieżny

discrepantia
rzecz. niezgodność, rozbieżność

discrepar
czas. być rozbieżnym, być niezgodnym

discrescer
czas. maleć, zmniejszać się

discrete
przym. dyskretny

discretemente
przysł. dyskretnie

discretion
rzecz. dyskrecja

discretional
przym. dyskrecjonalny, nieobowiązkowy, dobrowolny

discretionari
przym. dyskrecjonalny, nieobowiązkowy, dobrowolny

discriminar
czas. dyskryminować; rozróżniać

discrimination
rzecz. dyskryminacja; rozróżnienie

discriminator
rzecz. dyskryminator

disculpar
czas. uniewinniać, uwalniać od winy

discurrer
czas. rozprawiać, przemawiać, wykładać, prowadzić dyskurs

discurso
rzecz. 1. wykład, przemówienie, mowa
discurso inaugural - mowa inauguracyjna; discurso de benvenita - przemówienie powitalne; discurso commemorative - mowa upamiętniająca, mowa ku czci; discurso laudatori - przemówienie laudacyjne, mowa pochwalna; discurso diffamatori - zniesławiające przemówienie; discurso demagogic - demagogiczne przemówienie; discurso conciliatori - mowa pojednawcza; discurso del defensor - mowa obrończa; discurso electoral - przemówienie wyborcze; discurso del throno - mowa tronowa; discurso de adeo - mowa pożegnalna; discurso funebre (funebral) - mowa pogrzebowa; discurso de circumstantias - przemówienie okolicznościowe; discurso fluvio - przemówienie rzeka
improvisar un discurso - improwizować przemówienie; pronunciar un discurso - wygłosić przemówienie, wygłosić mowę
2. mowa
le partes del discurso - części mowy
3. dyskurs, dyskusja
discurso de tabula - dyskusja przy stole

discussion
rzecz. dyskusja
entrar in discussion - włączać się do dyskusji, rozpoczynać dyskusję, wchodzić w dyskusję
in le calor del discussion - w ogniu dyskusji

discuter
czas. dyskutować, roztrząsać

discutibile
przym. dyskusyjny, sporny

disdicer
czas. zaprzeczać, sprzeciwiać się; cofać, odwoływać

disdicimento
rzecz. wycofanie, unieważnienie, odwołanie

disdignar
czas. pogardzać, lekceważyć

disdigno
rzecz. pogarda, lekceważenie

disdignose
przym. pogardliwy, lekceważący

disduplamento
rzecz. rozpakowanie, rozwinięcie, odsłonięcie

disduplar
czas. rozwijać; wyjawiać, odkrywać

disembarassar
czas. rozwikłać, rozplątać

disempleato
rzecz. bezrobotny (osoba)

disequalitate
rzecz. nierówność

disequilibrar
czas. naruszyć równowagę, wytrącić z równowagi

disequilibrate
przym. niezrównoważony, niewyważony; niepewny, niestabilny, niestały, chwiejny

disestima
rzecz. brak szacunku

disestimar
czas. nie szanować

disfacer
czas. rozpinać, otwierać; niszczyć; pobić, pokonać

disfacta
rzecz. porażka, klęska

disfalsar
czas. prostować, poprawiać

disfavor
rzecz. niełaska, niechęć, nieprzychylność

disfavorabile
przym. niekorzystny, niesprzyjający

disfavorar
czas. odnosić się z niechęcią, nie faworyzować

disferrar
czas. rozkuć (konia)

disfigurar
czas. zniekształcić

disfiguration
rzecz. zniekształcenie

disfloramento
<i><font color=blue>rzecz.</font></i> defloracja, pozbawienie kwiatów; pozbawienie dziewictwa

disflorar
czas. pozbawić kwiatów; rozdziewiczyć, pozbawić dziewictwa

disfoliar
czas. pozbawiać liści

disfoliate
przym. bezlistny

disfoliation
rzecz. defoliacja, pozbawienie liści

disfoliator
rzecz. defoliator

disfrenar
czas. zdjąć uzdę

disfrenate
przym. niepohamowany, nieokiełznany

disfructar
czas. wykorzystywać, zbierać owoce, wyzyskiwać

disgelar
czas. roztapiać się, topnieć

disgelo
rzecz. odwilż, topnienie

disgorgamento
rzecz. wyrzucanie z siebie

disgorgar
czas. wypluwać, wymiotować, rzygać, wyrzucać z siebie

disgranamento
rzecz. młocenie, łuskanie

disgranar
czas. młócić; łuskać; bić, chłostać

disgranator
rzecz. młockarnia; łuszczarka

disgrassiar
czas. usuwać tłuszcz

disgratia
<i><font color=blue>rzecz.</font></i> niełaska; wstyd, hańba, niesława; pech, zły los, nieszczęście, niepowodzenie; nieuprzejmość, niegrzeczność<br><b>cader in disgratia</b> - popaść w niełaskę

disgratiar
czas. hańbić, przynosić wstyd

disgratiose
przym. niezgrabny, niezręczny, pozbawiony wdzięku

disgregar
czas. rozdrabiać; rozpadać się; dezintegrować

disgregation
rzecz. dezintegracja, rozpad, rozkład; [Chem.] wietrzenie

disguisamento
rzecz. przebranie, zamaskowanie, kamuflaż; pozory, udawanie

disguisar
czas. przebierać się

disguisate
przym. przebrany

disgustar
czas. napełniać wstrętem, budzić odrazę, niesmak, zdegustowanie

disgusto
rzecz. niesmak, zdegustowanie

disgustose
przym. niesmaczny, wstrętny, odrażający

dishabituar
czas. odzwyczajać (se - się)

disharmonia
rzecz. dysharmonia

disharmonic
przym. dysharmoniczny

disharmoniose
przym. nieharmoniczny, dysharmoniczny

disharmonisar
czas. dysharmonizować

disherbar
czas. wyrywać chwasty, odchwaszczać

dishereditar
czas. wydziedziczać

dishonestate
rzecz. nieuczciwość, oszustwo; niewłaściwość, niestosowność, nieprzyzwoitość, nieskromność

dishoneste
przym. nieuczciwy, oszukańczy, niehonorowy

dishonestitate
rzecz. nieuczciwość, oszustwo; niewłaściwość, niestosowność, nieprzyzwoitość, nieskromność

dishonor
rzecz. dyshonor, hańba, niesława

dishonorabile
przym. haniebny, nikczemny, niehonorowy

dishonorante
przym. hańbiący

dishonorar
czas. hańbić

dishydrar
czas. odwadniać

disillusion
rzecz. rozczarowanie

disillusionamento
rzecz. rozczarowanie

disillusionar
czas. rozczarowywać

disillusionate
przym. pozbawiony złudzeń, iluzji

disimballar
czas. odpakowywac, rozpakowywać

disimbarcar
czas. schodzić na ląd, wysiadać ze statku

disimbarcation
rzecz. wylądowanie, wyładowanie, wyładunek, wyokrętowanie

disincantamento
rzecz. rozcarowanie

disincantar
czas. rozczarowywać, pozbawiać złudzeń

disincantate
przym. rozczarowany

disincantator
rzecz. rozczarowujący (osoba)

disincarcerar
czas. wypuszczać z więzienia, zwalniać

disincarceration
rzecz. zwolnienie z więzienia, uwolnienie

disincassamento
rzecz. rozpakowanie; wypłata (z kasy)

disincassar
czas. rozpakowywać; rozpakowywać

disinfamar
czas. uwalniać od niesławy, piętna

disinfectante
przym. dezynfekujący, odkażający
rzecz. środek dezynfekujący

disinfectar
czas. dezynfekowac

disinfectator
rzecz. środek odkażający

disinfection
rzecz. dezynfekcja, odkażanie

disinflammar
czas. usuwac stan zapalny

disinflar
czas. sklęsnąć; wypuszczać powietrze; przeprowadzać deflację

disingranar
czas. rozłączać; wysprzęgać; wyzębiać (koła zębate); (chem.) wydzielić w stanie wolnym

disinraucamento*
rzecz. (action of) freeing from hoarseness

disinraucar
czas. uwolnić od chrypki

disintegrar
czas. rozpadać się, dezintegrować się

disintegrate
przym. zniszczony, rozbity

disintegration
rzecz. dezintegracja, rozbicie

disinteressar
czas. zobojętniać; wynagradzać, wypłacać
disinteressar se - tracić zainteresowanie, stawać się obojętnym

disinteressate
przym. bezinteresowny, obiektywny, bezstronny; niezainteresowany

disinteresse
rzecz. brak zainteresowania, desinteressement

disinveloppar
czas. rozmotać; rozwinąć; rozpakować (paczkę)

disinvolte
przym. swobodny, luźny, niewymuszony

disinvoltura
rzecz. łatwość, niewymuszoność, swoboda, luz, dezynwoltura

disinvolver
czas. rozwikłać; rozplątać (np. liny, sieci)

disjejunar
czas. przerwać post

disjunction
rzecz. dysjunkcja

disjunctive
przym. dysjunkcyjny, rozłączający

disjunctivitate
rzecz. dysjunktywność

disjunger
czas. rozdzielać, oddzielać

disjungite
przym. rozdzielony

dislactar
czas. odstawić dziecko od piersi, odzwyczaić dziecko od karmienia piersią

disligamento
rzecz. rozwiązanie, uwolnienie

disligar
czas. rozłączać; rozłączać się (telef.)

dislocar
czas. przenosić, przestawiać; dyslokować

dislocation
rzecz. dyslokacja, przemieszczenie

disloyal
przym. nielojalny, niewierny, wiarołomny, zdradziecki

disloyalitate
rzecz. nielojalność, wiarołomność, niewierność, zdrada

dismacular
czas. odplamiać

dismaculator
rzecz. czyściciel, sprzątacz: środek do czyszczenia, odplamiacz

dismaculatura
rzecz. czyszczenie, odplamianie

dismanicar*
czas. to remove the handle of

dismantellamento
rzecz. rozbieranie, demontowanie

dismantellar
czas. rozmontować, rozebrać, zdemontować

dismarcar*
czas. to remove markers or identification marks from

dismascar
czas. demaskować

dismembramento
rzecz. rozczłonkowanie

dismembrar
czas. rozczłonkowywać

dismensurate
przym. niezmierzony, bezmierny, bezgraniczny

dismentir
czas. zaprzeczać, zadawać kłam, odkłamywać

dismerito
rzecz. hańba

dismesurate
przym. niezmierzony, bezmierny, bezgraniczny

dismilitarisar
czas. demilitaryzować

dismilitarisation
rzecz. demilitaryzacja

dismobilar*
czas. to strip of furniture

dismonetisar
czas. demonetyzować

dismonetisation
rzecz. demonetyzacja, wycofanie z obiegu

dismontabile
przym. rozkładalny, rozmontowywalny

dismontage
rzecz. demontaż

dismontar
czas. wymontować, zdjąć; demontować; odłączać; wysiadać, zsiadać

dismoralisar
czas. demoralizować

dismoralisation
rzecz. demoralizacja, zdemoralizowanie

dismoralisator
rzecz. demoralizator

disnationalisar
czas. denacjonalizować

disnationalisation
rzecz. denacjonalizacja, pozbawienie obywatelstwa, wynarodowienie

disnaturar
czas. denaturować

disnaturation
rzecz. denaturowanie

disnazificar
czas. denazyfikować

disnazification
rzecz. denazyfikacja

disnodar
czas. rozwikływać, rozsupływać

disnodose
przym. gładki, wygładzony, płynny, równy

disnudate
przym. ogołocony

disobediente
przym. nieposłuszny, oporny, buntowniczy

disobedientia
rzecz. nieposłuszeństwo, opór, stawianie oporu

disobedir
czas. być nieposłusznym, nie słuchać się (a alicuno); nie przestrzegać (np. prawa)

disobligante
czas. nieusłużny, nieużyty

disobligar
czas. lekceważyć, bagatelizować (obraźliwie)

disoccupar
czas. opróżnić, opuścić, zwolnić (se - zwolnić się z pracy)

disoccupate
przym. bezrobotny

disoccupation
rzecz. bezrobocie

disoccupato
rzecz. bezrobotny, osoba bezrobotna

disodorante
przym. odwaniający

disordinar
czas. wprowadzać nieład, bałagan

disordinate
przym. nieuporządkowany, chaotyczny, w nieładzie

disordine
rzecz. bałagan, nieporządek, nieład; niepokój

disorganisar
czas. dezorganizować

disorganisation
rzecz. dezorganizacja

disorganisator
rzecz. dezorganizator

disorientar
czas. dezorientować, wprowadzać w błąd

disorientation
rzecz. dezorientacja

disossar
czas. usuwać kości

disoxydar
czas. odtleniać

disoxydation
rzecz. odtlenianie, redukowanie

dispacchettar
czas. rozwinąć, rozpakować (paczkę)

dispaisar
czas. wysiedlać, wyrzucać z kraju, ekspulsować (se - emigrować)

dispaisate
przym. wysiedlony

disparate
przym. oddzielne, rozdzielne

dispare
przym. inny, odmienny, niepodobny, różny

disparer
czas. znikać

disparitate
rzecz. dysproporcja, niewspółmierność, dysparytet

disparite
przym. znikły, zaniknięty

disparition
rzecz. zniknięcie, znikanie, zanikanie

dispeciamento
rzecz. łamanie, rozbijanie na kawałki

dispeciar
czas. połamać na kawałki

dispender
czas. wydawać; trwonić, marnotrawić

dispendio
rzecz. wydatek, koszt

dispendiose
przym. drogi, kosztowny, cenny

dispenditor
rzecz. rozrzutnik, marnotrawca

dispensa
rzecz. wydatek; dyspensa, uwolnienie

dispensabile
przym. zbędny

dispensar
czas. rozdawać, rozdzielać, wydawać; zwalniać od czegoś

dispensario
rzecz. apteka, ambulatorium

dispensation
rzecz. rozdawanie; uwolnienie, dyspensa

dispensative
przym. rozdający, wydający, uwalniający

dispensator
rzecz. aptekarz

dispensero
rzecz. lokaj, majordom, rządca

disperger
czas. rozrzucać, rozpraszać

dispersar
czas. rozrzucać, rozpraszać

dispersate
przym. rozrzucony, rozproszony

dispersion
rzecz. rozrzut, rozproszenie; dyspersja

dispersive
przym. rozpraszający

displacente
przym. nieprzyjemny, niemiły

displacentia
rzecz. niezadowolenie, irytacja

displacer
czas. nie podobać się, budzić irytację
rzecz. niezadowolenie, irytacja

displaciamento
rzecz. przesuwanie, przemieszczanie; wyporność

displaciar
czas. przenosić, przesuwać

displantar
czas. wyrywać z korzeniami, wykorzeniać

displicamento
rzecz. rozwinięcie

displicar
czas. rozwijać

displumar
czas. wyrywać, skubać (np. drób)

dispolarisar
czas. depolaryzować

dispolarisation
rzecz. depolaryzajca

dispolir*
czas. to remove the polish from

disponer
czas. dysponować, rozporządzać; rozdzielać

disponibile
przym. dostępny, będący do dyspozycji

disponibilitate
rzecz. dyspozycyjność

dispopulamento
rzecz. depopulacja, ubywanie ludności

dispopular
czas. wyludniać

disposite
przym. skłonny, usposobiony, nastawiony

disposition
rzecz. dyspozycja; predyspozycja; urządzenie, ustalenie, aranżacja

dispositor
rzecz. dyspozytor; dysponent

disposseder
czas. wywłaszczać, pozbawiać prawa własności

dispossession
rzecz. wywłaszczenie, pozbawienie prawa własności

dispreciar
czas. deprecjonować

disprecio
rzecz. deprecjonowanie

disproportion
rzecz. dysproporcja, niewspółmierność

disproportionar
czas. powodować dysproporcję, niewspółmierność

disproportionate
przym. nieproporcjonalny, dysproporcjonalny

disproportionatemente
przysł. nieproporcjonalnie

disprovider
czas. pozbawiać

disproviste
przym. pozbawiony (de alique)

dispulverar
czas. odkurzać, odpylać

dispulverisation
rzecz. odpylenie

disputa
rzecz. dyskusja, dysputa; sprzeczka, kłótnia

disputabile
przym. dyskusyjny, sporny

disputante
rzecz. dyskutant

disputar
czas. dyskutować, dysputować; sprzeczać się

disputation
rzecz. spór, debata, dysputa

disputative
przym. wątpliwy, otwarty, nierozstrzygnięty, do przedyskutowania

disputator
rzecz. dysputant, negator

disqualificar
czas. dyskwalifikować

disqualification
rzecz. dyskwalifikacja, niezdolność, niezdatność

disquisition
rzecz. rozprawa, dysertacja, elaborat

disrangiamento
rzecz. [wym. disranżamento] bałagan, nieład, chaos, dezorganizacja

disrangiar
czas. (wym. disranżar) przeszkadzać, zaburzać, robić nieład

disrationabile
przym. nierozsądny, bezsensowny, niedorzeczny, irracjonalny, nieracjonalny, nierozumny, niemądry

disregulamento
rzecz. deregulacja; rozregulowanie

disregular
czas. rozstrajać, rozregulowywać, psuć

disregulate
przym. rozpustny, hulaszczy

disrumper
czas. rozbijać, rozrywać, przerywać

disruption
rzecz. rozbicie, przerwanie, rozerwanie

disruptive
przym. destrukcyjny, niszczący

disruptor
rzecz. rozrywający, przerywający

dissatisfacite
przym. niezadowolony

dissatisfacte
przym. niezadowolony

dissatisfaction
rzecz. niezadowolenie

dissecar
czas. rozcinać, ciąć na części

dissection
rzecz. podział, rozczłonkowanie, rozcięcie; sekcja

dissector
rzecz. robiący sekcję

dissellar
czas. rozsiodłać, zdjąć siodło

disseminar
czas. rozpowszechniać, rozsiewać

dissemination
rzecz. rozpowszechnianie, rozsiewanie

disseminator
rzecz. siewca; rozpowszechniający

dissension
rzecz. niezgoda, waśń, swary, niesnaski

dissentimento
rzecz. różnica zdań, dysydentyzm, rozbieżność zapatrywań

dissentir
czas. być innego zdania, mieć odmienne zapatrywania
dissentir de - mieć odmienne zdanie od kogoś

disserer
czas. omawiać, roztrząsać, debatować

disserrar
czas. otwierać, rozwierać
disserrar le dentes - rozewrzeć zęby

dissertar
czas. omawiać, roztrząsać, debatować

dissertation
rzecz. dysertacja, rozprawa

dissertator
rzecz. autor rozprawy

disservicio
rzecz. szkoda, uszczerbek, zła przysługa

disservir
czas. zrobić złą przysługę

dissidente
rzecz. dysydent, odszczepieniec
przym. dysydencki, niezgodny, o odmiennych zapatrywaniach, odszczepieńczy

dissidentia
rzecz. różnica zdań, niezgodność, niezgoda, dysydentyzm

dissider
czas. być innego zdania, mieć odmienne zapatrywania

dissigillar
czas. rozpieczętowywać

dissimilantia
rzecz. odmienność, różnica

dissimilar
przym. niepodobny, odmienny

dissimilation
rzecz. [Fonet.] dysymilacja, odpodobnienie

dissimile
przym. niepodobny

dissimilitude
rzecz. odmienność, różnica

dissimular
czas. udawać

dissimulate
przym. udawany, symulowany

dissimulation
rzecz. udawanie, symulowanie, maskowanie

dissimulator
rzecz. obłudnik

dissipar
czas. trwonić, marnować

dissipate
przym. rozwiązły, rozpustny, hulaszczy

dissipation
rzecz. rozwiązłość, hulaszczość, rozpusta

dissipator
rzecz. rozpustnik, hulaka

dissociabile
przym. rozłączny, rozdzielny

dissociabilitate
rzecz. brak towarzyskości, zdolność do dysocjacji

dissociar
czas. rozłączać, odłączać, oddzielać; dysocjować

dissociation
rzecz. dysocjacja, rozdzielanie, rozłączanie

dissoldar
czas. rozlutowywać

dissolubile
przym. rozpuszczalny

dissolubilitate
rzecz. rozpuszczalność

dissolute
przym. rozwiązły; rozpuszczony

dissolution
rzecz. rozkład, rozpad; rozwiązłość

dissolutive
przym. rozpuszczalny, rozkładalny

dissolvente
rzecz. rozpuszczalnik

dissolver
czas. rozwiązywać (np. organizację); rozpuszczać

dissonante
przym. dysonansowy

dissonantia
rzecz. rozdźwięk, dysonans, niezgodność, dysharmonia
resolver un dissonantia - rozwiązać niezgodność; dissonantia de colores - dysonans kolorów; dissonantia inter le principios e le conducta - rozdźwięk między zasadami i postępowaniem; dissonantia cognitive - dysonans poznawczy

dissonar
czas. nie współbrzmieć, być w dysonansie

dissone
przym. dysonansowy

dissuader
czas. zniechęcać, odradzać

dissuasion
rzecz. odradzanie, odwodzenie, zniechęcanie

dissuasive
przym. zniechęcający, odradzający

dissuasor
rzecz. odradzający, wyperswadujący

distaccabile
przym. odłączalny

distaccamento
rzecz. oddzielenie, oderwanie

distaccar
czas. (se) odrywać (się), odlepiać (się), oddzielać (się)

distante
przym. odległy

distantia
rzecz. odległość, dystans

distantiar
czas. dystansować

distantiate
przym. zdystansowany

distar
czas. być odległym

distemperar
czas. nie hamować się, być nieumiarkowanym; zmiękczać; mięknąć

distemperate
przym. nieumiarkowany, niepohamowany, bez umiaru

distender
czas. wydymać się, napełniać się powietrzem

distension
rzecz. rozszerzanie, rozdymanie

disthronamento
rzecz. detronizacja

disthronar
czas. detronizować

disticho
rzecz. dwuwiersz

distillabile
przym. destylowalny

distillar
czas. destylować

distillate
przym. destylowany

distillation
rzecz. destylacja, rektyfikacja, przekraplanie

distillator
rzecz. destylator, przekraplacz

distillatori
przym. destylacyjny

distilleria
rzecz. destylarnia

distincte
przym. odrębny, odmienny, wyróżniający, wyraźny

distinctemente
przysł. wyraźnie

distinction
rzecz. rozróżnienie; dystynkcja

distinctive
przym. wyróżniający, odróżniający

distinger
czas. blaknąć, zanikać, płowieć

distinguer
czas. odróżniać, rozróżniać
non a distinguer - nie do odróżnienia

distinguibile
przym. rozróżnialny

distinguite
przym. znakomity, wybitny, wyróżniający; dystyngowany

distinguitor*
rzecz. distinguisher

distorquer
czas. zniekształcać, wykrzywiać

distorquimento
rzecz. zniekształcanie

distorquite
przym. zniekształcony

distortion
rzecz. zniekształcenie, wykrzywienie

distracte
przym. roztargniony

distraction
rzecz. rozrywka, zabawa

distractive
przym. konfundujący, kłopotliwy

distraher
czas. bawić, rozrywać

distribuer
czas. dystrybuować, upowszechniać; rozdawać (karty); rozkładać (mat.)

distribuite
przym. dystrybuowany, rozpowszechniany

distribution
rzecz. rozdawanie, rozdzielanie, dystrybucja; rozkład (mat.)

distributive
przym. rozdzielczy, dystrybucyjny; jednostkowy (gram.); rozdzielny (mat.)

distributivitate
rzecz. rozdzielność

distributor
rzecz. dystrybutor

districto
rzecz. dystrykt, okręg

disturbar
czas. przeszkadzać, zakłócać

disturbator
rzecz. niepokojący, przeszkadzający

disunion
rzecz. rozłam

disunir
czas. rozłączać, rozdzielać; rozchodzić się, rozłączać się

disunitate
rzecz. rozłączność

disusar
czas. zaprzestawać, zarzucać, poprzestawać

disuso
rzecz. zarzucenie, nieużywanie, zaprzestanie

disvainar
czas. wyjmować z pochwy

disvelar
czas. odsłaniać, wyjawiać, odkrywać

disveloppamental
przym. rozwojowy

disveloppamento
rzecz. (1). rozwój, osiągnięcie, opracowanie
le disveloppamento del scientias - rozwój nauk, rozwój naukowy; disveloppamento intellectual - rozwój intelektualny; disveloppamento del spirito - rozwój duchowy; phase de disveloppamento - faza rozwoju; nivello de disveloppamento - poziom rozwoju; linea de disveloppamento - linia rozwoju; stato de disveloppamento - stan rozwoju; accelerar un disveloppamento - przyspieszyć rozwój; projecto de disveloppamento - projekt rozwojowy; Organisation de Cooperation e de Disveloppamento Economic, OCDE - Organizacja Współpracy i Rozwoju Ekonomicznego OECD; appoiar/promover le disveloppamento technic de un pais - wspierać/promować rozwój techniczny kraju; disveloppamento de nove medicamentos - opracowanie nowych leków
(2). wywołanie (fot.)
cuppa de disveloppamento - kupela; bassino de disveloppamento - kuweta/wanienka fotograficzna; banio de disveloppamento - kąpiel utrwalająca
(3). rozwinięcie (mat.)

disveloppar
czas. (1). rozwijać, opracowywać
disveloppar un nove medicamento - opracować nowe lekarstwo; disveloppar un methodo didactic - rozwijać metodę dydaktyczną; disveloppar su personalitate - rozwijać osobowość; disveloppar le amicitate - rozwijać przyjaźć; disveloppar un spirito de resistentia - rozwijać ducha oporu; disveloppar le capacitate intellectual - rozwijać zdolności intelektualne; pais disveloppate - kraj rozwinięty;
(2). wywoływać (fot.)
disveloppar photos - wywoływać zdjęcia

disveloppator
rzecz. konstruktor, twórca, deweloper; wywoływacz (fot.)

disvestir
czas. (se) rozbierać (się)

disviante
przym. wprowadzający w błąd

disviar
czas. zbaczać, odbiegać, schodzić z drogi
disviar se - zgubić drogę

disvolver
czas. rozwiązać

disyllabe
przym. dwusylabowy

disyllabo
rzecz. dwuzgłoskowiec

ditome
przym. dwutomowy

diurnal
przym. dzienny, dobowy

diurne
przym. dobowy, dzienny

divagar
czas. wędrować, przechadzać się; dywagować

divagation
rzecz. wędrowanie, błąkanie się; dywagacja, dygresja, zboczenie

divan
rzecz. otomana, dywan

dive
przym. boży, boski

diveller
czas.rozdzierać, rozrywać

divergente
przym. rozbieżny

divergentia
rzecz. rozbieżność, odchylenie, dywergencja

diverger
czas. iść w różnych kierunkach, rozbiegać się, rozchodzić się

diverse
przym. różny, odmienny
(de) różny od, odmienny od

diversificar
czas. dywersyfikować, różnicować

diversion
rzecz. dywersja; obejście, objazd

diversitate
rzecz. różnorodność; zróżnicowanie

divertente
przym. zabawny, rozrywkowy

diverter
czas. bawić, rozrywać, stanowić rozrywkę; odchylać, zmieniać kierunek

divertimento
rzecz. rozrywka

dividendo
rzecz. dzielna

divider
czas. dzielić
(in) dzielić na

dividite
przym. podzielony

divin
przym. boży, boski

divinar
czas. zgadywać, odgadywać

divination
rzecz. wróżenie, wróżba, wieszczenie

divinator
rzecz. wróżbita, wróżka, wieszczek

divinatori
przym. wieszczy, wróżbiarski

divinisar
czas. ubóstwiać, deifikować

divinisation
rzecz. deifikacja, ubóstwienie, apoteoza

divinitate
rzecz. boskość; bożyszcze, bóstwo

divino
rzecz. wróżbiarz

divise
przym. podzielony

divisibile
przym. podzielny

divisibilitate
rzecz. podzielność

division
rzecz. dywizja; podział; dzielenie

divisional
przym. dywizyjny

divisive
przym. dzielący

divisor
rzecz. dzielnik (mat.)

divisori
przym. graniczny, dzielący

divo
rzecz. bóstwo, boskość

divorciar
czas. rozchodzić się, brać rozwód

divorcio
rzecz. rozwód

divulgar
czas. rozpowszechniać

divulgation
rzecz. upowszechnianie

divulgator
rzecz. wyjawiający

divulsion
rzecz. rozerwanie, oderwanie

do
rzecz. [Muz.] (nuta) do

doana
rzecz. cło

doanal
przym. celny (cło)

doanero
rzecz. celnik

docente
rzecz. nauczający, nauczyciel; docent

docentia
rzecz. nauczanie

docer
czas. uczyć, nauczać, wykładać

docile
przym. uległy, powolny, posłuszny, zdyscyplinowany

docilitate
rzecz. uległość, posłuszeństwo

dock
rzecz. dok

docte
przym. uczony

doctor
rzecz. lekarz; doktor (nauk)

doctoral
przym. doktorski

doctorando
rzecz. doktorant

doctorar
czas. doktoryzować

doctorato
rzecz. doktorat

doctoressa
rzecz. (kobieta) doktor

doctrina
rzecz. doktryna

doctrinal
przym. doktrynalny

doctrinari
przym. doktrynerski

doctrinario
rzecz. doktryner

doctrinarismo
rzecz. doktrynerstwo

documental
przym. dokumentalny

documentar
czas. dokumentować

documentari
przym. dokumentalny

documentation
rzecz. dokumentacja, udokumentowanie

documento
rzecz. dokument

dodecagon
przym. dwunastokątny

dodecagonal
przym. dwunastokątny

dodecagone
przym. dwunastokątny

dodecagono
rzecz. dwunastokąt

dodecahedre
przym. dwunastościenny

dodecahedric
przym. dwunastościenny

dodecahedro
rzecz. dwunastościan

dodecaphonal
przym. dodekafoniczny

dodecaphonia
rzecz. dodekafonia

dodecaphonicamente
przysł. dodekafonicznie

dodecasyllabe
przym. dwunastosylabowy

dodecasyllabo
rzecz. [Pros.] dwunastozgłoskowiec

dogma
rzecz. dogmat

dogmatic
przym. dogmatycznie

dogmatica
rzecz. dogmatyka

dogmaticamente
przysł. dogmatycznie

dogmatisar
czas. dogmatyzować

dogmatisation
rzecz. dogmatyzacja

dogmatisator*
rzecz. dogmatizer

dogmatismo
rzecz. dogmatyzm

dogmatista
rzecz. dogmatyk

doler
czas. boleć

dolichocephale
przym. długogłowy

dollar
rzecz. dolar

dolo
rzecz. smutek, żal, zmartwienie

dolor
rzecz. ból
mitigar le dolor - łagodzić ból

dolorose
przym. bolesny; przygnębiający, żałosny, smętny, smutny, boleściwy

domar
czas. tamować, przerywać, poskramiać

domator
rzecz. poskramiacz

domestic
przym. domowy; krajowy
animal domestic - zwierzę domowe
aves domestic - ptactwo domowe

domestica
rzecz. służąca, pokojówka, pomocnica domowa

domesticabile
przym. udomawialny, dający się udomowić

domesticar
czas. udomawiać

domestication
rzecz. udomowienie, poskromienie

domesticator
rzecz. poskramiacz

domesticitate
rzecz. swojskość, domowy charakter, rodzinna atmosfera

domestico
rzecz. domownik; służący, pomoc domowa

domiciliar
czas. osiedlać (się)

domiciliari
przym. domowy

domicilio
rzecz. siedziba, mieszkanie
Synonimy: casa; habitation; residentia; domicilio; demora; allogiamento


domina
rzecz. pani domu

dominante
przym. dominant (1. controlling, most influential; 2. rising high above its surroundings) dominante
rzecz. [Mus.] dominant

dominantia
rzecz. dominacja, panowanie, górowanie, supremacja

dominar
czas. panować, dominować, zdominować
Le anglese domina in le Union Europee - język angielski dominuje w Unii Europejskiej
Le paises europee dominava le commercio international - Kraje europejskie zdominowały handel międzynarodowy

dominate
przym. zdominowany

domination
rzecz. dominacja, panowanie
sub le domination - pod panowaniem, pod dominacją

dominator
rzecz. panujący, władca

dominica
rzecz. niedziela

dominical
przym. niedzielny

dominican
przym. dominikański

dominicano
rzecz. dominikanin

dominio
rzecz. dziedzina; władza, panowanie, domena; własność; domena (komp.)

domino
rzecz. pan, władca; domino
domino Deo - Pan Bóg

domo
rzecz. dom
Synonimy: casa; habitation; residentia; domicilio; demora; allogiamento
domo municipal - ratusz

donar
czas. podarować, dać

donatario
rzecz. obdarowany, donatariusz

donation
rzecz. donacja, dotacja, dar

donatismo
rzecz. donatyzm

donatista
rzecz. donatysta

donativo
rzecz. podarunek, donacja, dar

donator
rzecz. donator, ofiarodawca

donatorio
rzecz. donatariusz, obdarowany

donjon
rzecz. loch, baszta

donna
rzecz. kobieta, pani, dama

dono
rzecz. podarunek, dar

dopar
czas. dopingować

doping
rzecz. doping

dorar
czas. złocić, ozłacać, pozałacać

dorate
przym. pozłocony, ozłocony

dorator
rzecz. złotnik

doratura
rzecz. złocenie

doric
przym. dorycki

dormettar
czas. podsypiać, drzemać

dormiente
przym. śpiący

dormir
czas. spać

dormitive
przym. nasenny, usypiający

dormitivo
rzecz. środek nasenny

dormitorio
rzecz. sypialnia; dormitorium

dorsal
przym. plecowy

dorsalgia
rzecz. ból pleców

dorso
rzecz. plecy, grzbiet; grzbiet (książki)

dorsoventral
przym. [Anat., Bot.] grzbietowo-brzuszny

doryphora
rzecz. żuk Kolorado

dosabile
przym. dozowalny

dosage
rzecz. dozowanie

dosar
czas. dozować

dosator
rzecz. dozownik
dosator automatic - automatyczny dozownik

dose
rzecz. doza, dawka
dose excessive/troppo - nadmierna dawka; dose lethal/mortal - śmiertelna dawka; dose maximal/maxime - maksymalna dawka; diminuer le dose - zmniejszyć dawkę; augmentar le dose - zwiększyć dawkę; un bon dose de vanitate - spora doza próżności

dosimetria
rzecz. dozymetria

dosimetric
przym. dozymetryczny

dosimetro
rzecz. dozymetr

dosis
rzecz. doza, dawka
dose excessive/troppo - nadmierna dawka; dose lethal/mortal - śmiertelna dawka; dose maximal/maxime - maksymalna dawka; diminuer le dose - zmniejszyć dawkę; augmentar le dose - zwiększyć dawkę; un bon dose de vanitate - spora doza próżności

dossier
rzecz. [wym. dosje] akta, dossier

dotal
przym. posagowy

dotar
czas. obdarzać, darować; fundować, wspomagać finansowo, dotować

dotate
przym. obdarzony; dotowany

dotation
rzecz. dotacja, darowizna

dotator
rzecz. darczyńca

dote
rzecz. posag, wiano

dova
rzecz. klepka

doxologia
rzecz. hymn pochwalny

dozena
rzecz. tuzin

drachma
rzecz. drachma; łut, szczypta

dracon
rzecz. smok

draconian
przym. drakoński

draconic
przym. drakoński leges draconic - drakońskie prawa; mesuras draconic - drakońskie kroki

draga
rzecz. draga, pogłębiarka, bagrownica

dragaminas
rzecz. stawiacz min, trałowiec

dragar
czas. bagrować, dragować

drama
rzecz. dramat

dramatic
przym. dramatyczny

dramaticamente
przysł. dramatycznie

dramatisar
czas. dramatyzować

dramatisation
rzecz. dramatyzacja

dramaturgia
rzecz. dramaturgia; dramatopisarstwo

dramaturgo
rzecz. dramaturg

drappar
czas. drapować, układać fałdami

drapperia
rzecz. tekstylia; draperia, udrapowanie

drappero
rzecz. sukiennik

drappo
rzecz. sukno

drastic
przym. drastyczny

drasticamente
przysł. drastycznie

dreadnought
rzecz. pancernik (okręt)

droga
rzecz. narkotyk
traffico de droga - handel narkotykami

drogar
czas. narkotyzować; dawać środki nasenne

drogeria
rzecz. drogeria, apteka

drogista
rzecz. aptekarz

dromedario
rzecz. dromader

druida
rzecz. druid

druidessa*
rzecz. druidess

druidic
przym. druidzki, druidyjski

druidismo
rzecz. druiduzm

dual
przym. dualny, dwoisty

dualismo
rzecz. dualizm, dwoistość

dualista
rzecz. dualista

dualistic
przym. dualistyczny

dualitate
rzecz. dwoistość, dualność

dubita
rzecz. wątpliwość
sin dubita - bez wątpliwości, bez wątpienia; foris de dubita - poza wszelką wątpliwością; esser in dubita - mieć wątpliwości; poner (un cosa) in dubita - podawać (coś) w wątpliwość; mitter in dubita - podawać w wątpliwość; isto non admitte dubita - to nie dopuszcza żadnych wątpliwości; lassar un persona in dubita - pozostawić kogoś w zwątpieniu; in caso de dubita - w razie wątpliwości; esser subjecte a dubita - być poddanym wątpliwościom; io non dubita que - nie wątpię, że; io non lo dubita - nie wątpię w to; nulle dubita de isto - nie ma co do tego żadnych wątpliwości; on es in nulle dubita - nie ma się wątpliwości; sin ulle dubita - bez żadnych wątpliwości, bez najmniejszych wątpliwości; ultra le umbra de un dubita - bez cienia wątpliwości

dubitabile
przym. niepewny, wątpliwy

dubitar
czas. wątpić

dubitation
rzecz. wątpliwość, wątpienie

dubitative
przym. wątpliwy

dubitator
rzecz. sceptyk, wątpiący

dubitose
przym. wątpliwy; wątpiący, powątpiewający

ducal
przym. książęcy

ducato
rzecz. dukat; księstwo; tytuł książęcy

ducaton*
rzecz. ducatoon

duce
rzecz. książę

ducente
przym. wiodący

ducentena
rzecz. dwusetka

ducer
czas. prowadzić, wieść
ducer a - prowadzić do
ducer a conclusion - prowadzić do wniosku

ducha
rzecz. prysznic, natrysk

duchar
czas. natryskiwać, prysznicować

duchessa
rzecz. hrabina

ductile
przym. posłuszny, podatny

ductilitate
rzecz. plastyczność, ciągliwość

ducto
rzecz. dukt; przewód, kanał, kanalik
ducto lacrimal - kanalik łzowy; ducto seminal - nasieniowód

ductor
rzecz. wódz, przywódca

duellar
czas. pojedynkować się

duellista
rzecz. pojedynkujący się

duello
rzecz. pojedynek
duello de artilleria - pojedynek artyleryjski; duello oratori - pojedynek oratorski; duello judiciari - pojedynek prawny; pistola de duello - pistolet do pojedynków; testes in un duello - świadkowie pojedynku

duesime
przym. drugi

duettista
rzecz. członek duetu

duetto
rzecz. duet

dulce
przym. słodki; miękki, łagodny
vino dulce - słodkie wino; aqua dulce - słodka woda; aroma/fragrantia dulce - łagodny zapach; dulce como le melle - słodki jak miód; musica dulce - łagodna muzyka; pelle dulce - gładka skóra; [Ling] consonante dulce - spółgłoska miękka; lima dulce - gładki pilnik; brossa dulce - miękka szczotka; temperatura dulce - łagodna temperatura; atterrage dulce - łagodne lądowanie; femina dulce - słodka kobieta; reguardo dulce - łagodne spojrzenie

dulces
rzecz. słodycze

dulcificar
czas. łagodzić

dulcification
rzecz. łagodzenie

dulcor
rzecz. słodycz; łagodność

duma
rzecz. (ros.) duma

dumdum
rzecz. dumdum

dumping
rzecz. dumping

duna
rzecz. wydma, diuna

dunque
zatem

duo
rzecz. dwa; duet

duo a duo
parami, dwójkami

duo punctos
rzecz. dwukropek

duo vices
dwa razy

duo vices tanto
dwa razy tyle

duodece
dwanaście

duodecimal
przym. dwunastkowy

duodecime
przym. dwunasty

duodenal
przym. dwunastnicowy

duodenitis
rzecz. zapalenie dwunastnicy

duodeno
rzecz. [Anat.] dwunastnica

dupar
czas. naciągać, oszukiwać, nabierać, okpiwać

dupator
rzecz. oszust

dupe
rzecz. oszukany, ofiara oszustwa

duplamento
rzecz. podwajanie

duplar
czas. podwajać

duplate
przym. zdublowany, podwojony

duple
przym. podwójny, dwukrotny, dwojaki

dupletto
rzecz. dublet

duplicar
czas. duplikować, podwajać

duplicate
przym. podwojony, zduplikowany

duplication
rzecz. podwojenie, duplikacja

duplicato
rzecz. duplikat, wtórnik; kopia, odpis, odbitka

duplicator
rzecz. powielacz

duplicatura
rzecz. zgięcie; (także) [Anat.]

duplice
przym. dwulicowy; podwójny, dwukrotny, dwojaki

duplicitate
rzecz. dwoistość; dwulicowość

duplo
rzecz. dwukrotność

dur
przym. twardy, trudny, ciężki; niemiły, przykry, nieuprzejmy, chamski, opryskliwy

durabile
przym. trwały, wytrzymały, stały

durabilitate
rzecz. trwałość

durante
podczas

durante ille tempore
w tamtym czasie, w owym czasie

durante que
podczas gdy

durar
czas. trwać

duration
rzecz. trwanie

duressa
rzecz. twardość; szorstkość, chropowatość

durissime
przym. bardzo ciężki, bardzo twardy

duumviral
przym. duumwiralny

duumvirato
rzecz. duumwirat

duumviro
rzecz. duumwir

dyna
rzecz. [Fiz.] dyna

dynamic
przym. dynamiczny

dynamica
rzecz. dynamika

dynamismo
rzecz. dynamizm

dynamista
rzecz. dynamista

dynamitar
czas. wysadzać w powietrze

dynamite
rzecz. dynamit

dynamitero
rzecz. zamachowiec z dynamitem

dynamo
rzecz. dynamo, prądnica

dynamoelectric
przym. prądnicowy

dynamometro
rzecz. dynamometr, siłomierz

dynasta
rzecz. dynasta

dynastia
rzecz. dynastia

dynastic
przym. dynastyczny

dysenteria
rzecz. dyzenteria

dysenteric
przym. dyzenteryjny, czerwonkowy

dyspepsia
rzecz. [Patol.] dyspepsja, niestrawność

dyspeptic
przym. niestrawnościowy

dysphasia
rzecz. [Med.] dysfazja, zaburzenie mowy