Appendice:Dictionarios/Interlingua-polonese/v

De Wiktionario
Saltar al navigation Saltar al recerca

Interlingua-Polonese


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


va al fin
dobiega końca

vacante
przym. pusty, wakujący, wolny

vacantia
rzecz. wakacje

vacar
czas. być wolnym, być niezajętym, wakować, być bezczynnym

vacca
rzecz. krowa

vaccin
przym. krowi; szczepionkowy

vaccinal
przym. szczepienny, krowiankowy

vaccinar
czas. szczepić, zaszczepiać

vaccinic
przym. szczepienny, krowiankowy

vaccino
rzecz. szczepionka

vaccinogene
przym. tworzący szczepionkę

vacillar
czas. wahać się, chwiać się, być niezdecydowanym

vacillation
chwianie, wahanie

vacillatori
przym. chwiejny, niepewny

vacuar
czas. opróżniać

vacue
przym. próżny, pusty

vacuitate
rzecz. pustka

vacuo
rzecz. próżnia, dziura, pustka

vadabile
przym. do przejścia brodem

vadar
czas. brodzić, przebrnąć, przejść w bród

vade via
idź precz

vademecum
rzecz. vademecum

vader
czas. chodzić
vader via - odchodzić; vader a schola - chodzić do szkoły

vado
rzecz. bród, przejście brodem

vagabundar
czas. włóczyć się

vagabunde
przym. włóczęgowski

vagabundo
rzecz. włóczęga, włóczykij, łazik, wagabunda

vagar
czas. wędrować

vage
przym. wędrowny, wędrujący; niejasny, pokrętny, chaotyczny, bez związku

vagina
rzecz. pochwa

vaginal
przym. pochwowy

vaina
rzecz. pochwa, futerał

valde
silnie, mocno, wielce, niezmiernie

valente
przym. dzielny, zuchowaty

valer
czas. być wartym; być odważnym

valetude
rzecz. zdrowie, stan zdrowia, kondycja

valetudinari
przym. schorowany, słaby, niedołężny, zniedołężniały

valge
przym. krzywonogi, o pałąkowatych nogach

validar
czas. uprawomocniać, walidować, legalizować

validation
rzecz. walidacja, uprawomocnienie, legalizacja

valide
przym. ważny; krzepki, mocny, silny

validitate
rzecz. ważność

valise
rzecz. walizka

vallar
czas. otaczać wałem, szańcem

vallata
rzecz. dolina

valle
rzecz. dolina
valle de lacrimas - padół łez

vallea
rzecz. dolina

vallo
szaniec, mur obronny

valor
rzecz. wartość, walor
valor de compra - siła nabywcza

valorisar
czas. waloryzować

valorisation
rzecz. waloryzacja, dowartościowanie

valorose
przym. wartościowy

valuta
rzecz. waluta

valutar
czas. szacować, taksować, cenić

valutation
rzecz. ocena, oszacowanie

valva
rzecz. skrzydło (drzwi); zawór

valvar
przym. [Zool.] zaworowy, zastawkowy

valvate
przym. [Bot., Zool.] zaworowy

valvula
rzecz. zastawka (anat.); zawór

valvular
przym. [Anat.] zastawkowy

vampir
rzecz. wampir

vampirismo
rzecz. wampiryzm

van
próżny, nadaremny

vanadium
rzecz. wanad

vandale
przym. wandalski

vandalic
przym. wandalski

vandalismo
wandalizm

vandalo
wandal

vangloria
rzecz. chełpliwość, zarozumialstwo

vangloriar
czas. chełpić się

vangloriose
przym. hełpliwy, zarozumiały

vanguardista
rzecz. awangardzista

vanilla
rzecz. wanilia

vanillate*
przym. vanilla-flavored

vanitate
rzecz. próżność; marność, lichota

vanitose
przym. zarozumiały, próżny, chełpliwy

vannar
czas. wiać, rozwiewać

vantar
czas. (se...de) chwalić się, chełpić się

vapor
rzecz. para (z wody)

vaporisar
czas. wyparowywać; atomizować, zamieniać w parę

vaporisate
przym. rozpylony, w spreju

vaporisator
rzecz. rozpylacz

vaporose
przym. zamglony, przesycony parą

var
przym. krzywonogi

variabile
przym. odmienny (gram.), zmienny
rzecz. zmienna

variabilitate
rzecz. zmienność

variante
rzecz. wariant
przym. zmienny, zróżnicowany

variantia
rzecz. wariancja

variar
czas. wahać się, oscylować; różnić się, mieć odmienne zdanie

variate
przym. zróżnicowany

variation
rzecz. wariacja, odmiana

variational
przym. wariacyjny

varice
rzecz. żylak

varicose
przym. żylakowy

varie
przym. różny, odmienny; różny, kilka; zmienny, niestały

varietate
rzecz. odmiana; zróżnicowanie, różnorodność; variete

variola
rzecz. ospa

variolar
przym. [Med.] ospowy

variolic
przym. [Med.] ospowy

variolose
przym. [Med.] ospowy

vasario
rzecz. miejsce na wazy, półka na wazy

vascular
przym. [Anat., Bot.] naczyniowy

vasculo
rzecz. naczynie, pojemnik, kontener

vasculose
przym. [Anat., Bot.] naczyniowy

vasetto
rzecz. mała waza

vaso
rzecz. naczynie
vaso del nocte - nocnik; vaso sanguinari - naczynie krwionośne

vasomotor
przym. [Anat.] naczynioruchowy

vassalitate
rzecz. stosunek wasalny, stosunek lenny, wasalność

vassallage
rzecz. wasalność, bycie wasalem

vassallo
rzecz. wasal
stato vassallo - państwo wasalne, państwo lenne

vastar
czas. pustoszyć

vaste
przym. szeroki, obszerny; zbyteczny, zbędny, niepotrzebny
un vaste assortimento - szeroki asortyment; un publico vaste - szeroka publiczność; de vaste proportiones - o dużych rozmiarach

vatican
przym. watykański

vector
rzecz. wektor

vectorial
przym. wektorowy

vectorialmente
przysł. wektorowo

vegetabile
rzecz. jarzyny, warzywa
przym. roślinny, warzywny

vegetal
przym. roślinny
rzecz. roślina, warzywo, jarzyna
le regno vegetal - królestwo roślin

vegetar
czas. wegetować

vegetarian
przym. jarski, wegetariański

vegetation
rzecz. roślinność

vegetative
przym. wegetatywny, wegetacyjny

vegete
przym. zdrowy, żywy, kwitnący

vegetoanimal*
przym. vegeto-animal

vegetomineral*
przym. vegeto-mineral

vehemente
przym. gwałtowny, intensywny, usilny

vehementemente
przysł. usilnie, intensywnie

veher
czas. [cząstka w złożeniach i derywatach]

vehicular
czas. jechać; wieźć
przym. kołowy, samochodowy

vehiculo
rzecz. pojazd, wehikuł

vela
rzecz. żagiel

velar
przym. tylnojęzykowy
czas. zasłaniać, maskować, ukrywać

velia
rzecz. czuwanie

veliar
czas. czuwać

velo
rzecz. zasłona

veloce
przym. szybki, prędki

velocipede
welocyped, rower

velocitate
rzecz. szybkość

vena
rzecz. żyła; żyłka, wena

venar
czas. polować; żyłkować

venate
przym. żylasty, żyłkowany

venatori
przym. polujący, myśliwski, łowiecki

vender
czas. sprzedawać
vender a credito - sprzedawać na kredyt; vender car su pelle - sprzedać drogo swoją skórę; vender in auction - sprzedać na aukcji

vendibile
przym. chodliwy, sprzedawalny, pokupny, mający zbyt

vendita
rzecz. sprzedaż

venditor
rzecz. sprzedawca

venditrice
rzecz. sprzedawczyni

venenifere*
przym. poison-bearing

venenific
przym. wytwarzający jad

veneno
trucizna, toksyna, jad

venenose
przym. toksyczny, trujący, jadowity

venerabile
przym. szanowny, czcigodny

venerar
czas. szanować, respektować, czcić

veneration
rzecz. szacunek, cześć

venerdi
rzecz. piątek

veneree
przym. weneryczny

veneric
przym. weneryczny

veneteveneto
przym. wenecki

venetian
przym. wenecki

venetiano
Wenecjanin, mieszkaniec Wenecji

venezuelan
przym. wenezuelski

vengiabile
przym. wart zemsty

vengiantia
rzecz. zemsta

vengiar
czas. mścić
vengiar se - mścić się, brać rewanż

vengiative
przym. mściwy

vengiator
rzecz. mściciel

venia
rzecz. litość, wybaczenie, łaska, pobłażanie, odpust

venial
przym. wybaczalny
peccato venial - wybaczalny grzech, grzech powszedni

veniente
przym. nadchodzący, przyszły

venir
czas. przychodzić, nadchodzić
venir al caso - przejść do rzeczy

venir de accordo
dojść do porozumienia

venita
rzecz. przyjście, nadejście

venna
rzecz. żyła; żyłka, wena

venose
przym. żylny, żyłkowany

ventar
czas. wiać, dąć

ventilar
czas. przewietrzać, wentylować

ventilation
rzecz. wentylacja

ventilator
rzecz. wentylator

vento
rzecz. wiatr

ventose
przym. wietrzny; wzdęty, napuszony, nadęty, pompatyczny

ventral
przym. brzuszny

ventre
brzuch

ventricular
przym. komorowy

ventriculo
rzecz. komora

ventriloque
przym. brzuchomówczy

ventriloquia
rzecz. brzuchomówstwo

ver
przym. prawdziwy
rzecz. wiosna

verace
przym. prawdomówny; zgodny z prawdą, prawdziwy

veranda
rzecz. weranda

verbal
przym. ustny, werbalny; czasownikowy

verbalmente
przysł. ustnie, werbalnie

verberar
czas. chłostać, biczować, smagać

verbo
rzecz. czasownik

verbose
przym. wymowny, gadatliwy, rozwlekły, wielomówny
Synonimy: eloquente, oratori, persuasive, convincente, floride, facunde, rhetoric, loquace, multiloquente, fluide, expressive


verbositate
rzecz. wymowność, gadatliwość

verde
przym. zielony

verdear
czas. zielenieć

verdemar
przym. zielony jak morze, w kolorze morskiej zieleni

verdicto
rzecz. werdykt, wyrok

verdura
rzecz. zieleń: jarzyny, sałata

vere
prawdziwie, rzeczywiście; w istocie, owszem

verger
czas. kłonić się, chylić się, pochylać się

vergilian
przym. wergiliuszowy

vergonia
rzecz. wstyd

vergoniar
czas. (se) wstydzić się

vergoniose
przym. nieśmiały, skromny; zawstydzający, haniebny, sromotny, hańbiący

veridic
przym. prawdomówny, weredyczny

verificabile
przym. sprawdzalny, dający się sprawdzić, weryfikowalny

verificar
czas. sprawdzać, weryfikować

verification
rzecz. weryfikacja

verisimile
przym. prawdopodobny, przypuszczalny

verisimilemente
przysł. prawdopodobnie, przypuszczalnie

veritabile
przym. prawdziwy, rzeczywisty

veritate
rzecz. prawda

verme
rzecz. robak

vermente
przysł. naprawdę, rzeczywiście

vermiforme
przym. robakokształtny, robaczkowy
appendice vermiforme - wyrostek robaczkowy

vermifuge
przym. przeciw robakom, odrobaczny
rzecz. lek przeciw robakom

vermilie
przym. jasna czerwień, szkarłat, purpura, cynober

vermina
rzecz. robak

verminose
przym. robaczywy, zarobaczony

vermivore
przym. robakożerny

vermut
rzecz. wermut

vernal
przym. wiosenny
equinoctio vernal - równonoc wiosenna

vernissage
rzecz. [wym. wernisaż] wernisaż

vernissar
czas. lakierować, pokostować

vernisse
rzecz. lakier, pokost, politura

vero
prawda, to prawda

veronal
rzecz. [Farmac.] weronal

verosimilante
przym. prawdopodobny

verruca
rzecz. wrzód, brodawka

verruciforme
przym. w kształcie brodawki

verrucose
przym. brodawkowaty, brodawkowy

versar
czas. (se) uzyskiwać biegłość, wprawę, zaznajamiać się

versate
przym. zażyły, biegły, zaznajomiony, wprawiony

versatile
przym. wszechstronny, uniwersalny, elastyczny; zmienny, niestały

versificar
czas. pisać wierszem

version
rzecz. wersja

verso
rzecz. wiersz; odwrotna (lewa) strona karty
przyim. ku, w kierunku

verso le fin
pod koniec

verso le futuro
ku przyszłości

verso le vespere
pod wieczór

versor
rzecz. wersor, wektor jednostkowy

vertebra
rzecz. kręg

vertebral
przym. kręgowy

vertebrate
przym. kręgowy

verter
czas. obracać, skręcać, odwracać

vertical
przym. wertykalny, pionowy

verticalmente
przysł. pionowo

vertice
rzecz. wierzchołek

verticillate*
przym. [Bot.] verticillate, verticillated

vertigine
rzecz. zawrót głowy

vertiginose
przym. zawrotny, przyprawiający o zawrót

vesica
rzecz. pęcherz, pęcherzyk

vesical
przym. pęcherzowy

vesicante
przym. tworzący bąble, pęcherze

vesicar
czas. [Med.] pokrywać bąblami, tworzyć pęcherze

vesicatori
przym. tworzący bąble, pęcherze

vesicular
przym. pęcherzykowy

vesir
rzecz. wezyr

vespa
rzecz. osa

vesperal
przym. wieczorny, wieczorowy

vespere
rzecz. wieczór; wieczorek

vespertin
przym. wieczorny (np. motyl)

vestal
przym. westalski, dziewiczy, cnotliwy
rzecz. westalka, dziewica

veste
kurtka, kamizelka
veste paraballa - kamizelka kuloodporna

vestibulo
rzecz. przedsionek, westybul, foyer

vestigial
przym. śladowy, szczątkowy

vestigio
rzecz. ślad

vestimento
rzecz. szata, ubranie, ubiór

vestir
czas. (se) ubierać się

vestite
przym. ubrany

vestitura
rzecz. szata, ubranie, ubiór

vesuvian*
przym. Vesuvian

veteran
przym. wysłużony, doświadczony

veterano
rzecz. weteran, kombatant, wiarus

vetere
przym. stary

veterinari
przym. weterynaryjny

veterinario
rzecz. weterynarz

veto
rzecz. weto

vetule
przym. stary
rzecz. stary człowiek

vetulessa
rzecz. starość

vetulo
rzecz. starzec

vetuste
przym. bardzo stary; przestarzały, starej daty

vexar
czas. dokuczać, zmartwić; trapić

vexatori
przym. dokuczliwy

via
rzecz. droga, trasa; z dala

via aeree
rzecz. droga powietrzna

via de marchar
rzecz. droga spacerowa, deptak

viabile
przym. przelotny, przemijalny; żywotny

viabilitate
rzecz. żywotność; przelotność, przemijalność

viaducto
rzecz. wiadukt

viage
rzecz. jazda, podróż

viagiante
przym. podróżujący, wędrowny

viagiar
czas. jechać, podróżować

viagiator
rzecz. podróżny, pasażer

viagiatrice
rzecz. podróżna, pasażerka

vibrante
przym. drgający, wibrujący

vibrar
czas. drgać, wibrować

vibratile
przym. drgający

vibration
rzecz. drganie, wibracja

vibratori
przym. wibracyjny, drgający

vicari
przym. zastępczy

vicarial
przym. pastorski, wikarialny

vicariemente
przysł. zastępczo

vicario
rzecz. zastępca; wikary

vice
rzecz. raz
in un numero de vices - w szeregu razach, w szeregu przypadkach; alicun vices - czasami; a vices - czasami, niekiedy; altere vice - jeszcze raz, ponownie, znów, od nowa, drugi raz; altere vices - kiedy indziej; cata vice que - za każdym razem gdy; duo vices - dwa razy; duo vices tanto - dwa razy tyle; in vice - w zamian; in vice de - zamiast; iste vice - tym razem; le prime vice - po raz pierwszy; le ultime vice - ostatni raz, po raz ostatni; le proxime vice - najbliższym razem, za najbliższym razem; plure/numerose vices - wiele razy; pro le prime vice - po raz pierwszy; un singule vice - jeden jedyny raz; un vice - raz, kiedyś, pewnego razu; un vice per anno - raz na rok; un vice que - skoro już; un vice que on ha comenciate - skoro już zaczęto; un vice pro semper - raz na zawsze; plus de un vice - więcej niż raz;

vice-presidente
rzecz. wiceprezydent

viceconte
rzecz. wicehrabia

vicennal
przym. dwudziestoletni; mający miejsce co dwadzieścia lat

vicin
przym. ościenny, sąsiedni, pobliski, sąsiadujący, w pobliżu

vicinal
przym. sąsiedni, sąsiadujący, przyległy

vicinar
czas. sąsiadować, graniczyć, przylegać

vicinitate
rzecz. sąsiedztwo

vicino
rzecz. sąsiad

vicissitude
rzecz. perypetia, zmienność

vico
rzecz. osada, wioska, przysiółek; ulica, aleja

victima
rzecz. ofiara

victimologia
rzecz. wiktymologia

victo
rzecz. żywność, pożywienie

victor
rzecz. zwycięzca

victoria
rzecz. zwycięstwo

victorian
przym. wiktoriański

victoriose
przym. zwycięski

victualia
rzecz. artykuł żywnościowy, wiktuał

victualiar
czas. to zaopatrywać w żywność, prowiantować

vidente
przym. widzący
rzecz. jasnowidz

video
rzecz. wideo

vider
czas. widzieć
Io vide un libro nigre - widzę czarną książkę

vidua
rzecz. wdowa

vidual
przym. wdowi

viduar
czas. owdowić

vidue
przym. owdowiały

viduitate
rzecz. wdowieństwo

viennese
przym. wiedeński
rzecz. Wiedeńczyk; wiedeński

vietnames
przym. Wietnamczyk; wietnamski

viger
czas. być żywotnym, krzepkim, energicznym

vigesimal
przym. dwudziesty

vigesime
przym. dwudziesty

vigilante
przym. czujny

vigilar
czas. czuwać

vigilator
rzecz. strażnik, dozorca, nadzorca; opiekun

vigile
czujny

vigilia
rzecz. czuwanie; wigilia

viginti
dwadzieścia

vignette
rzecz. winieta

vigor
rzecz. siła, wigor; ważność

vigorar
czas. wzmacniać, dodawać sił, pokrzepiać

vigorose
przym. energiczny, pełen wigoru

vigorosemente
przysł. energicznie, żywo

vikingo
Wiking

vil
przym. tani, niedrogi; podły, nikczemny

vilificar
czas. oczerniać, upodlać

vilification
rzecz. kalumnia, obmowa, oczernienie

vilipender
czas. gardzić, lekceważyć

villa
rzecz. willa

village
rzecz. wieś, wioska

villagero
rzecz. wieśniak

villan
przym. wiejski; niesławny, nikczemny, łajdacki, niegodziwy

villo
rzecz. włos

villose
przym. włochaty, kosmaty, owłosiony

villute
przym. włochaty, kosmaty, owłosiony

vinagrar
czas. doprawiać occtem

vinagre
rzecz. ocet

vinari
przym. winny, dotyczący wina

vincer
czas. zwyciężać, pokonywać, przezwyciężać
vincer le obstaculos - przezwyciężać przeszkody; vincer le inimico - zwyciężyć wroga; vincer un maladia - przezwyciężyć chorobę, pokonać chorobę; vincer su pavor - przezwyciężyć swój strach

vincibile
przym. do zwyciężenia

vincimento
rzecz. zwycięstwo

vincite
przym. pokonany

vindemia
rzecz. zbiór wina

vindemiar
czas. zbierać winogrona

vindicabile*
przym. vindicable (= that can or deserves to be vindicated)

vindicar
czas. mścić, pomścić, zemścić się; windykować, bronić praw, bronić tytułu
vindicar se de - mścić się za

vindicative
przym. mściwy, karzący

vindice
rzecz. mściciel

vinia
rzecz. winnica

vinic*
przym. vinic

vinicole
przym. uprawiający wino

vinicultura
rzecz. uprawa winorośli

vinifacente
przym. wytwarzający wino

vinifere
przym. produkujący wino

vinificar
czas. zamieniać w wino

vino
rzecz. wino
vino de Burgundia - wino burgundzkie

vinolente
przym. lubiący butelkę, pijus

vinose
przym. winny, pijacki

vintenari
przym. dwudziestkowy

vintesime
przym. dwudziesty

vinti
dwadzieścia

viola
rzecz. fiołek; altówka
viola da gamba - wiolonczela

violabile
przym. naruszalny

violacee
przym. fiołkowy

violar
czas. naruszać, pogwałcać
violar le principio de - naruszać zasadę (czegoś)

violate
przym. naruszony, pogwałcony

violation
rzecz. gwałt, naruszenie, pogwałcenie

violentar
czas. zadawać gwałt, zadawać przemoc

violente
przym. gwałtowny

violentemente
przysł. gwałtownie

violentia
rzecz. gwałt, przemoc, gwałtowność
violentia racial - przemoc rasowa; violentia psychic - przemoc psychiczna; violentia verbal - przemoc werbalna; violentia in le strata - przemoc na ulicy; spiral del violentia - spirala przemocy; acto de violentia - akt przemocy; aggression con violentia - agresja z użyciem przemocy; robamento con violentia - rabunek z użyciem przemocy; usar violentia - używać przemocy; facer violentia a un persona - użyć przemocy wobec kogoś; facer violentia a un texto - popełnić gwałt na tekście; ceder al violentia - ustąpić pod przemocą; responder al violentia per le violentia - odpowiedzieć gwałtem na gwałt; on debeva recurrer al violentia - trzeba było odwołać się do przemocy

violetta
rzecz. fiołek

violette
przym. fiołkowy, fioletowy

violinconcerto
rzecz. koncert skrzypcowy

violino
rzecz. skrzypce

violoncello
rzecz. wiolonczela

vipera
rzecz. żmija

viperin
przym. żmijowy

virage
rzecz. wiraż

virga
rzecz. kij, pręt; reja; penis

virgilian
przym. wergiliuszowy

virginal
przym. dziewiczy

virgine
przym. dziewiczy

virginian
przym. wirgiński

virginitate
rzecz. dziewictwo

virgula
rzecz. przecinek

virgular
czas. stawiać przecinek

virguletta
rzecz. cudzysłów

viril
przym. męski

virilitate
rzecz. męskość

viro
rzecz. mężczyzna

virose
przym. toksyczny, trujący

virtual
przym. dosłowny, rzeczywisty; wirtualny

virtualmente
przysł. dosłownie, rzeczywiście

virtuose
przym. cnotliwy, prawy

virtuositate
rzecz. wirtuozeria

virtuoso
rzecz. wirtuoz

virtute
rzecz. cnota

virulente
przym. zjadliwy, jadowity

virulentia
rzecz. zjadliwość

virus
rzecz. wirus

vis-a-vis
naprzeciwko; wobec

visage
rzecz. twarz

visar
czas. zmierzać, mieć na celu, dążyć do

visco
rzecz. lep

viscose
przym. lepki, kleisty

visibile
przym. widoczny

vision
rzecz. wizja, obraz; wzrok

visionari
przym. wizjonerski, wizyjny, marzycielski, nierealny

visita
odwiedziny, wizyta

visita statal
rzecz. wizyta państwowa

visitar
czas. odwiedzać, wizytować

visitator
rzecz. gość; wizytator

vista
rzecz. (1). wzrok, widzenie
organo del vista - organ wzroku; [Fin.] a vista - a vista, na okaziciela; [Fin.] pagabile a vista - płatny na okaziciela; a prime vista - na pierwszy rzut oka, od razu; perder le vista - stracić wzrok; perdita del vista - utrata wzroku; recuperar/recovrar le vista odzyskać wzrok; haber le vista acute - mieć ostry wzrok; secunde vista - jasnowidzenie; curte de vista - krótkowzroczny, o słabym wzroku; de vista acute - o dobrym wzroku; acuitate/acutessa del vista - ostrość widzenia; foras de mi vista! - precz mi z oczu!
(2). widok, perspektywa, wygląd
vista de detra - widok od tyłu; vista de fronte/de facie - widok od frontu, od przodu; vista general - widok ogólny; vista exterior - wygląd zewnętrzny; vista panoramic - widok panoramiczny; a vista de oculo - na rzut oka; terra in vista! - ziemia na horyzoncie!; portata de vista - zasięg wzroku; a vista breve - na krótki dystans; haber in vista - mieć na widoku; perder de vista - stracić z widzenia, stracić z oczu; cognoscer de vista - znać z widzenia; cognoscer un persona de vista - znać kogoś z widzenia; illa non supporta le vista del sanguine - ona nie znosi widoku krwi; perspectiva a vista de ave - perspektywa z lotu ptaka; impedir le vista - zasłaniać widok; ab un puncto de vista - z pewnego punktu widzenia; al vista de - na widok; dar un vista de - dawać obraz (czegoś); del puncto de vista - z punktu widzenia; in vista - na względzie; in vista de - w obliczu, wobec, ze względu na;
(3). punkt widzenia, pogląd
vistas politic - poglądy polityczne; puncto de vista - punkt widzenia; differentia(s) de vista - różnice poglądów; exponer su vistas - eksponować swoje poglądy;

viste
zważywszy

viste que
biorąc pod uwagę, że, zważywszy

viste su meritos
zważywszy jego zasługi

visual
przym. wizualny, wzrokowy, optyczny

visualisar
czas. wyświetlać

vita
rzecz. życie
vita active/laboriose - aktywne/pracowite życie; vita aventurose - awanturnicze życie; vita campestre/rustic - wiejskie życie; vita celibatari - kawalerskie życie; vita commode - wygodne życie; vita cenobitic - życie klasztorne; vita conjugal/matrimonial/marital - życie małżeńskie; vita cultural - życie kulturalne; vita de corte - dworskie życie; vita del spirito - życie duchowe; vita dissolute - rozwiązłe życie; vita domestic/familial/de familia - życie domowe/rodzinne; vita duple - podwójne życie; vita eterne/eternal - wieczne życie; vita exemplar - przykładne życie; vita felice - szczęśliwe życie; vita de can - pieskie życie; vita fetal - życie płodowe, życie embrionalne; vita frugal - skromne, oszczędne życie; vita gris - szare życie; vita human - ludzkie życie; vita incolor - bezbarwne życie; vita intime/affective/sensitive/emotive życie intymne/emocjonalne/uczuciowe; vita militar/de soldato - życie wojenne/życie żołnierza; vita misere/miserabile - nędzne życie; vita opulente - zasobne życie; vita organic - życie organiczne; vita parasite - pasożytnicze życie; vita private - życie prywatne; vita professional - życie zawodowe; vita religiose - życie religijne; vita retirate - życie na emeryturze, życie emeryckie; vita scholar/de schola - szkolne życie; vita sedentari - osiadłe życie; vita sexual - życie seksualne; vita vagabunde/ambulante - wędrowne życie; vita vegetative - życie wegetatywne;
arbore del vita - drzewo życia; assecurantia super le vita - ubezpieczenie na życie; le aurora del vita - zaranie życia; besonios/necessitates del vita - rzeczy niezbędne do życia; circumstantias/conditiones de vita - warunki życia; companion de vita - towarzysz życia; crepusculo/declino del vita - zmierzch życia; curso/carriera del vita - przebieg życia; doctrina de vita - doktryna życiowa; durata/duration de vita - trwanie życia; durata/duration del vita human - trwanie życia ludzkiego; experientia del vita - doświadczenie życiowe; filo de vita - nić życia; fonte de vita - źródło życia; fugacitate del vita - przemijalność życia, przelotność życia; le gaudios/le joias del vita - radości życia; habitudes de vita - zwyczaje życiowe; instincto de vita - instynkt życia; linea de vita - linia życia; lucta pro le vita - walka o życie; lumine/luce de vita - światło życia; medios de vita - środki utrzymania, środki do życia; nivello/standard de vita - poziom życia/standard życia; norma de vita - norma życiowa; obra de su vita - dzieło jego życia; origine del vita - pochodzenie życie; periculo de vita - narażanie życie; phenomeno de vita - zjawisko życia; principio de vita - życiowa zasada; qualitate del vita - jakość życia; question de vita e de morte - sprawa życia i śmierci; regula de vita - reguła życiowa; renta a vita - dożywotnia renta; scopo del vita - cel życia, życiowy cel; signo de vita - znak życia; termino/fin del vita - koniec życia;
a risco del vita - z narażeniem życia; a vita o morte - na śmierć i życie; sin vita - bez życia;
abbreviar su vita - skrócić swoje życie; amar le vita - kochać życie; attentar al vita de un persona - nastawać na czyjeś życie; cambiar su vita - odmienić swoje życie; complicar se le vita - komplikować sobie życie; costar le vita a - kosztować życie; dar le vita a - dać (komuś) życie; deber le vita a - zawdzięczać (komuś) życie; esser al margine del vita - być na marginesie życia; esser inter le vita e le morte - być (zawieszonym) między życiem a śmiercią; ganiar su vita - zarabiać na życia; hasardar/riscar su vita - ryzykować życie; in le flor de su vita - w kwiecie życia; invenenar le vita a un persona - zatruwać komuś życie; menar un vita confortabile - prowadzić wygodne życie; passar a un altere vita - przejść do innego życia, umrzeć; perder le vita - stracić życie; privar se del vita - pozbawić się życia; restar/remaner in vita - pozostać przy życiu; salvar le vita - uratować życie; salvar le vita de un persona - uratować komuś życie; tener in vita - utrzymywać przy życiu; trenchar le filo de vita - przeciąć nić życia; vender car su vita - drogo sprzedać swoje życie;
si te es car le vita - jeśli ci życie miłe; su vita pende a un filo - jego życie wisi na włosku; le bursa o le vita! - pieniądze albo życie!


vital
przym. żywotny, witalny; życiowy
Synonimy: basic, cardinal, essential, fundamental, importante, primari, primordial, principal, substantial


vitalisante
przym. ożywczy

vitalitate
rzecz. witalność, żywotność

vitamina
rzecz. witamina

vitaminic
przym. witaminowy

vitaminisar
czas. witaminizować

vitar
czas. uprawiać winorośl; wkręcać, przyśrubowywać

vite
rzecz. winorośl

vitelligene
przym. produkujący żółtko

vitellin
przym. cielęcy

vitello
rzecz. cielę, młode; żółtko

vitiar
czas. psuć, deprawować, demoralizować; niszczyć, osłabiać, pogarszać; podważać moc prawną

viticola
rzecz. winogrodnik; uprawa winorośli

viticole
przym. dotyczący uprawy winorośli

vitio
rzecz. występek
le cammino del vitio - droga występku; combatter vitios - zwalczać występki
(2). wada, usterka
vitio de construction - wada konstrukcji; vitio de fabrication - wada produkcyjna; vitio de pronunciation - wada wymowy; vitios celate/occulte - ukryte wady

vitiose
przym. występny; wadliwy, błędny, niepoprawny

vitrar
czas. szklić, oszklić

vitree
przym. szklisty, szklany

vitrificabile
przym. dający się zeszklić

vitrificar
czas. zeszklić

vitrina
rzecz. witryna

vitriolar
czas. polewać kwasem siarkowym

vitriolic
przym. witriolowy, gryzący

vitriolisar
czas. zamieniać w witriol

vitriolo
rzecz. kwas siarkowy, witriol

vitro
rzecz. szklanka; szkło

vitrose
przym. szklisty; szklany

vituperabile
przym. karygodny, naganny, niegodny, nikczemny

vituperar
czas. ganić, potępiać

vituperative
przym. obelżywy

vituperator
rzecz. lżący

vivace
przym. żywotny, żywy, pełen życia

vivandas
rzecz. żywność, wiktuały

vive
przym. żywy

vivemente
przysł. żywo

vivente
przym. żywy, żyjący

viver
czas. żyć

vivide
przym. żywy

vividemente
przysł. żywo

vivific
przym. ożywiający

vivificante
przym. ożywczy

vivificar
czas. ożywiać

vivipare
przym. [Zool.] żyworodny

vivisection
rzecz. wiwisekcja

vocabulario
rzecz. słownictwo, słownik

vocabulo
rzecz. wyraz, słowo

vocal
rzecz. samogłoska
przym. ustny, mówiony; wokalny

vocalic
przym. wokaliczny

vocar
czas. wołać, wzywać
vocar un taxi - wzywać taksówkę

vocative
przym. [Ling.] wołaczowy

vocativo
przym. [Ling.] wołacz

voce
rzecz. głos

vociferante
przym. krzykliwy, hałaśliwy

vociferar
czas. to bawl, wrzeszczeć, hałasować

vocifere
przym. hałaśliwy, krzykliwy

vodka
rzecz. wódka

voga
rzecz. moda; rejs, płynięcie

vogar
czas. płynąć, żeglować

voi
wy

volante
rzecz. kierownica; wolant; latający

volapük
Volapük (język)

volar
czas. fruwać, latać

volata
rzecz. lot

volatile
przym. ulotny

volatilisar
czas. odparowywać; ulatniać się, parować

volcanic
przym. wulkaniczny

voler
czas. chcieć
rzecz. chęć

volitive
przym. dotyczący woli, wolicjonalny

volo
rzecz. lot

volta
rzecz. sklepienie; wolta

voltaic
przym. galwaniczny
pila voltaic - stos galwaniczny; arco voltaic łuk galwaniczny

voltar
czas. pokrywać sklepieniem

voltear
czas. skakać, przeskakiwać, wyskakiwać

volubile
przym. potoczysty, gładki, ze swadą

volumine
rzecz. objętość, kubatura, wolumen; tom, wolumin

voluminose
przym. wielki, pojemny, objętościowy, obfity, obszerny; wielotomowy
pacco voluminose - duża paczka; libro voluminose - wielotomowa książka; documentation voluminose - obszerna dokumentacja

voluntari
przym. ochotniczy, dobrowolny
incendio voluntari - podpalenie; labor/travalio voluntari - dobrowolna praca, ochotnicza praca

voluntarie
przym. dobrowolny, umyślny, rozmyślny
omission voluntarie - umyślne pominięcie; contribution voluntarie - dobrowolna składka; assecurantia voluntarie - dobrowolne ubezpieczenie; presentar se voluntariemente - dobrowolnie się stawiać; ceder/renunciar voluntariemente (a) - dobrowolnie ustępować/rezygnować

voluntario
rzecz. wolontariusz, ochotnik
armea de voluntarios - armia ochotnicza

voluntate
rzecz. wola
voluntate popular - wola ludu, vox populi; voluntate vital - wola życia; voluntate ferree/de ferro/ - żelazna wola; voluntate inflexibile - nieugięta wola; voluntate indomabile - nieujarzmiona wola; voluntate implicite - dorozumiana wola; a voluntate - do woli; bon/mal voluntate dobra/zła wola; de bon voluntate - dobrej woli; de mal voluntate - złej woli; homines de bon voluntate - ludzie dobrej woli; manco de voluntate - brak woli; ultime voluntate - ostatnia wola; complir le voluntate de Deo - wypełniać wolę Boga; imponer su voluntate - narzucać swoją wolę; facer prevaler su voluntate - narzucać swoją wolę; facer le voluntate de un persona - wypełniać czyjąś wolę; respectar le voluntate de un persona - szanować czyjąś wolę

voluptate
przyjemność, rozkosz

voluptuari
przym. lubieżny, zmysłowy

voluptuose
przym. lubieżny, zmysłowy

volver
czas. obracać, przewracać; zwijać, skręcać

vomic
przym. wymiotny

vomir
czas. wymiotować, rzygać

vomitar
czas. rzygać, wymiotować

vomitive
przym. wymiotny

vorace
przym. łapczywy, żarłoczny

vorar
czas. żreć, pożerać

vortice
rzecz. wir

vorticose
przym. wirowy

vos
wy

vosear
czas. mówić "per pan"

vosgian*
przym. Vosgian (= pertaining to the Vosges Mountains)

vostre
wasz, wasze

votar
czas. ślubować, składać ślub; poświęcać, dedykować; głosować
votar pro/contra - głosować za/przeciw

votation
rzecz. głosowanie

votator
rzecz. głosujący, wyborca

votive
przym. wotywny

voto
rzecz. głos (wyborczy)

vulcanic
przym. wulkaniczny

vulcanie*
przym. Vulcanian

vulcanisar
czas. wulkanizować

vulcano
rzecz. wulkan

vulgar
przym. wulgarny, pospolity, prostacki, ordynarny

vulgarisar
czas. wulgaryzować, pospolitować

vulgo
rzecz. tłum, tłuszcza, pospólstwo

vulnerabile
przym. nieodporny, wrażliwy, odsłonięty, podatny na zranienie

vulnerar
czas. ranić

vulnerari
przym. leczący rany

vulnere
rzecz. rana

vulpe
rzecz. lis

vulpin
przym. lisi

vulture
rzecz. sęp

vulturin
przym. sępi

vulva
rzecz. srom