Appendice:Dictionarios/Interlingua-polonese/j

De Wiktionario
Saltar al navigation Saltar al recerca

Interlingua-Polonese


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


ja
już; od razu, bezzwłocznie, już; przed chwilą, dopiero co

jacchetta
rzecz. kurtka

jacer
czas. leżeć; spoczywać

jachetta
rzecz. żakiet, kurtka

jaco
rzecz. płaszcz

jacobiano
rzecz. jakobian, wyznacznik funkcyjny

jacobin
przym. jakobiński

jacobinismo
rzecz. jakobinizm

jacobino
rzecz. jakobin

jacobita
rzecz. jakobita

jacular
czas. rzucać, ciskać

jaculatori
przym. strzelisty, wykrzykujący

jada
rzecz. jadeit

jaguar
rzecz. jaguar

jalne
przym. żółty

jalnescer
czas. żółknąć

jalnessa
rzecz. [Med.] żółtaczka

jam
już; od razu, bezzwłocznie, już; przed chwilą, dopiero co

jam es le tempore
już czas

jam non
już nie

jammais
kiedykolwiek, kiedyś; nigdy (w zd. przecz.)

januario
rzecz. styczeń

japhetic
przym. Jafetyczny

japonese
przym. Japończyk; język japoński
przym. japoński

jardin
rzecz. ogród

jardinar
czas. uprawiac ogród, zajmować się ogrodnictwem

jardinero
rzecz. ogrodnik

jargon
rzecz. żargon

jargonar
czas. mówić żargonem, mówić gwarą

jazz
rzecz. jazz

jectar
czas. rzucać
jectar oleo super le foco - dolewać oliwy do ognia
jectar via - odrzucać

jejun
przym. o pustym żołądku

jejunar
czas. pościć

jejuno
rzecz. post

jelose
przym. zazdrosny, zawistny

jelosia
zazdrość

jentaculo
rzecz. śniadanie

jentar
czas. jeść śniadanie

jesuita
rzecz. jezuita
przym. jezuicki

jesuitic
rzecz. jezuita
przym. jezuicki

jigar
czas. tańczyć, skakać, podskakiwać

jocar
czas. 1. grać odgrywać
jocar a cartas - grać w karty jocar con le foco - igrać z ogniem jocar le rolo grać rolę jocar un rolo importante odgrywać ważną rolę

jocator
rzecz. gracz

joco
rzecz. gra, zabawa, żart

joco de parolas
rzecz. gra słów

joco electronic
rzecz. gra elektroniczna

jocose
przym. figlarny, swawolny, wesoły, żartobliwy, krotochwilny, skory do żartów

jocular
czas. figlować, bawić się

joculo
rzecz. zabawka

joiar
czas. cieszyć się, radować się

joiel
rzecz. klejnot

jornal
rzecz. (1). dziennik, pamiętnik
jornal intime - dziennik intymny; scriber su jornal - pisać swój dziennik; roman(ce) in forma de jornal - powieść w formie dziennika
(2). dziennik, pismo, gazeta, żurnal
jornal del matino - dziennik poranny; jornal del vespera/vespere - dziennik wieczorny; jornal mural - gazetka ścienna; jornal de schola - pisemko szkolne; jornal regional - pismo regionalne; jornal humoristic - pismo satyryczne; jornal quotidian - dziennik, pismo codzienne; jornal septimanal - tygodnik; articulo de jornal - artykuł do gazety; lector de jornal - czytelnik gazety; redaction de jornal - redakcja pisma; venditor de jornales - sprzedawca gazet; livrator de jornales - dostawca gazet, gazeciarz; retalio de jornal - wycinek prasowy; kiosque de jornales - kiosk z gazetami; papiro a/de jornales - papier gazetowy; photo(graphia) de jornal - fotografia prasowa;
jornal de moda - żurnal mody; jornal sportive/de sport - pismo sportowe; jornal illustrate - pismo ilustrowane; jornal televisate - dziennik telewizyjny; inscriber in le jornal - zaabonować pismo;
(3). [Naw.] dziennik
jornal de navigation/de bordo - dziennik pokładowy


jornalismo
rzecz. dziennikarstwo

jornalista
rzecz. dziennikarz, żurnalista

jornalistic
przym. dziennikarski
linguage jornalistic - język dziennikarski; stilo jornalistic - styl dziennikarski; carriera jornalistic - kariera dziennikarska; activitates jornalistic - działalność dziennikarska

jorno
rzecz. [wym. żorno] dzień

jovedi
rzecz. czwartek

jovial
przym. jowialny, wesoły

jovialitate
rzecz. jowialność

joy
rzecz. radość

joyose
przym. wesoły

jubilante
przym. radujący się, rozradowany, triumfujący

jubilar
czas. radować się, cieszyć się

jubilari
przym. jubileuszowy

jubilo
rzecz. jubileusz, rocznica; obchód

judaic
przym. judajski

judaisar
czas. judaizować

judaismo
rzecz. judaizm

judee
przym. żydowski

judeo
Żyd

judeochristian
przym. judeochrześcijański

judeogerman
przym. judeogermański

judicamento
rzecz. wyrok

judicamento de morte
rzecz. wyrok śmierci

judicar
sędziować; osądzać, sądzić

judicative
przym. sądowniczy

judicatori
przym. sądowniczy

judice
rzecz. sędzia

judicial
przym. sędziowski, sądowy, sądowniczy, sprawiedliwy

judiciari
przym. sądowniczy

judicio
rzecz. wyrok; trybunał; sprawa sądowa

judiciose
przym. rozsądny, rozumny

jugo
rzecz. jarzmo, nosidła

jugoslave
przym. jugosłowiański

jugular
czas. podrzynać gardło
przym. szyjny

jugulo
rzecz. gardło, gardziel; obojczyk

julian
przym. juliański
calendario julian kalendarz juliański

julio
rzecz. lipiec

jumbojet
rzecz. jumbo jet

juncte
przym. wspólny, łączny; załączony, dołączony, przydzielony, przywiązany
hic juncte - w załączeniu

junger
czas. łączyć; (a, al) dołączać do

jungla
rzecz. dżungla

junio
rzecz. czerwiec

junior
przym. młodszy; junior

junk
rzecz. śmieci

jurar
czas. sądzić, osądzać

juratori
przym. dotyczący przysięgi, złożony pod przysięgą

jure
rzecz. prawo

juridic
przym. prawny, jurydyczny

jurisdiction
rzecz. jurysdykcja, władza; kompetencja

jurisdictional
przym. jurysdykcyjny

jurisprudente
przym. znający prawo

jurisprudentia
rzecz. jurysprudencja, prawoznawstwo

jurisprudential
przym. prawoznawczy

jurista
rzecz. prawnik

juste
przym. sprawiedliwy; dokładny, akuratny

justemente
przysł. właśnie, dokładnie; sprawiedliwie

justificabile
przym. usprawiedliwiony, uzasadniony, zrozumiały, słuszny

justificar
czas. usprawiedliwiać

justificate
przym. usprawiedliwiony

justification
rzecz. usprawiedliwienie

justificative
przym. usprawiedliwiający

justitia
rzecz. sprawiedliwość

justo
właśnie, dopiero co, przed chwilą; tylko

justo in iste momento
właśnie w tym momencie

justo nunc
właśnie teraz

justo ora
właśnie teraz

juvar
czas. pomagać

juvena
rzecz. dziewczyna

juvene
rzecz. młody człowiek, młodzian
rzecz. młody

juvenil
przym. młodzieńczy, młodzieżowy

juventute
rzecz. (1). młodość
le eterne juventute - wieczna młodość; juventute felice - szczęśliwa młodość; ideal de juventute - ideał młodości; annos de(l) juventute - młodzieńcze lata; amico de juventute - przyjaciel z młodości; peccatos/errores de juventute - grzechy/błędy młodości; le secunde juventute - druga młodość; memoria/reminiscentia de juventute - wspomnienia z młodości; follias del juventute - szaleństwa młodości; poesia de juventute - młodzieńcza poezja; desde su juventute - od (swojej) młodości;
(2). młodzież
juventute scholar - młodzież szkolna; juventute actual - obecna młodzież; juventute de hodie - dzisiejsza młodzież; juventute obrer - młodzież robotnicza; libro pro le juventute - książka dla młodzieży; albergo pro le/de juventute - schronisko młodzieżowe; organisation de juventute - organizacja młodzieżowa; association de juventute - stowarzyszenie młodzieżowe; centro pro le/de juventute - centrum młodzieżowe; movimento del juventute - ruch młodzieżowy; bibliotheca de juventute - biblioteka dla młodzieży; jornal/revista/magazin pro le juventute - pismo/przegląd/magazyn dla młodzieży; adjuta social pro le juventute - pomoc socjalna dla młodzieży; con le audacia del juventute - z młodzieńczą zuchwałością

juxta
obok, blisko, w pobliżu, przy

juxtaponer
czas. zestawiać, układać obok siebie

juxtaposition
rzecz. ustawienie obok siebie, ustawienie rzędem