Appendice:Dictionarios/Interlingua-polonese/u

De Wiktionario
Saltar al navigation Saltar al recerca

Interlingua-Polonese


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


ubere
rzecz. wymię
przym. obfity, owocny, żyzny

ubi
dokąd; gdzie; gdy, kiedy

ubicar
czas. mieć położenie, lokalizację

ubicunque
gdziekolwiek

ubique
wszędzie; gdziekolwiek; nigdzie (zd. przecz.)

ukrainian
przym. ukraiński

ukrainiano
rzecz. język ukraiński

ulcerar
czas. to wrzodzieć, jątrzyć się, ropieć

ulcere
rzecz. wrzód

ulcerose
przym. wrzodowy, owrzodziały

ulle
jakikolwiek

ulmacee
przym. [Bot.] dotyczący wiązu

ulmic*
przym. [Chem.] ulmic

ulterior
przym. dalszy; kolejny, następny

ulteriormente
przysł. później, potem

ultimar
czas. doprowadzać do zakończenia, finalizować

ultimate
przym. ostateczny, końcowy, krańcowy

ultimato
rzecz. ultimatum

ultimatum
rzecz. ultimatum

ultime
przym. ostatni

ultra
po drugiej stronie; poza, oprócz
ultra illo - poza tym; ultra isto - ponadto, poza tym; ultra le fortias - ponad siły; ultra le umbra de un dubita - bez cienia wątpliwości; ultra mesura - ponad miarę; ultra que - prócz tego, że; ultra ulle controlo - poza wszelką kontrolą;

ultra illo
poza tym

ultra isto
ponadto, poza tym

ultra le fortias
ponad siły

ultra le umbra de un dubita
bez cienia wątpliwości

ultra mesura
ponad miarę

ultra que
prócz tego, że

ultra ulle controlo
poza wszelką kontrolą

ultraforte
ultramocny

ultrage
rzecz. obraza, zniewaga, afront, gwałt

ultragiar
czas. obrażać, znieważać, hańbić

ultragiose
przym. oburzający, skandaliczny, horrendalny, bezczelny

ultramarin
przym. zamorski
rzecz. utramaryna

ultramoderne
przym. ultranowoczesny

ultramontan
przym. zaalpejski, utramontański, transalpejski

ultrantia
rzecz. skrajność
a ultrantia - do skrajności

ultrapassar
czas. przekraczać, przewyższać, wykraczać

ultrar
czas. doprowadzać do skrajności

ultrarapide
przym. ultraszybki

ultrasonic
przym. ponaddźwiękowy

ultrate
przym. przesadzony, przesadny

ultraviolette
przym. ultrafioletowy

ulular
czas. wyć, zawyć

umbellate
przym. [Bot.] baldaszkowaty, baldaszkowy

umbellifere
przym. [Bot.] baldaszkowaty

umbelliforme*
przym. [Bot.] umbelliform

umbilical
przym. pępkowy, centralnycordon umbilical - pępowina

umbilicate
przym. pępkowaty, z pępkiem

umbra
rzecz. cień

umbrar
czas. zacieniać

umbratile
przym. cienisty, zacieniony

umbre
przym. umbryjski

umbrifere
przym. dający cień, cienisty

umbrose
przym. cienisty, zacieniony

un
jeden; pewien, jakiś

un altere
jakiś inny

un belle die
pewnego pięknego dnia

un bon cosa
dobra rzecz

un bon idea
dobry pomysł!

un certe
pewien, niejaki

un cosa de
sprawa, kwestia (czegoś)

un die
pewnego dnia

un latere negative
ujemna strona

un mal fama
zła sława

un medie hora
pół godziny

un medietate
połowa

un momento
chwileczkę

un pauc
trochę, nieco

un pauc de
nieco, trochę

un pauco de
nieco, trochę

un poc
nieco, trochę

un poc de
nieco, trochę

un poco
nieco, trochę

un poco de
trochę

un ration excellente
doskonały powód

un serie de
seria (czegoś)

un singule vice
jeden jedyny raz

un tal
taki oto, ktoś taki

un tertio
jedna trzecia

un vece
raz, kiedyś, pewnego razu

un vice
raz, kiedyś, pewnego razu

un vice per anno
raz na rok

un vice que
skoro już

una
jedna

unaltere
wzajemnie

unanime
przym. jednomyślny

unanimemente
przysł. jednomyślnie, jednogłośnie
decider unanimemente - decydować jednogłośnie

unanimitate
rzecz. jednomyślność

unas
jedne

uncia
rzecz. cal

uncial
przym. uncjalny

uncinate
przym. hakowy, zakrzywiony

uncino
rzecz. hak, haczyk

unction
rzecz. namaszczenie, ukojenie, pociecha
Extreme Unction - ostatnie namaszczenie

uncto
rzecz. namaszczony

unctuose
przym. tłusty, mazisty; obleśny, gładki

unda
rzecz. fala

unde
skąd; dokąd

undear
czas. falować, powiewać

undecagonal
przym. jedenastokątny

undece
jedenaście

undine
rzecz. rusałka, nimfa

undisone
przym. falisty, falująco brzmiący

undose
przym. falisty, pofalowany

undulante
przym. kręcony, falujący

undular
czas. falować

undulate
przym. falisty, pofalowany

undulation
rzecz. falowanie; ondulacja

undulatori
przym. falowy

undulose
przym. falisty, pofalowany

unes
jedne, pewne

unesime
przym. pierwszy

unguentari
przym. balsamiczny

unguento
rzecz. maść, balsam

unguer
czas. maścić, pomazać; namaszczać, pomazać

unguiculate
przym. mający paznokcie

unguifere
przym. tworzący paznokcie

ungula
rzecz. paznokieć; pazur; kopyto;

ungulate
przym. kopytny

uniaxial
przym. jednoosiowy

unibile
przym. dający się połączyć

unic
przym. unikalny, unikatowy; jednolity

unicamente
przysł. unikalnie, unikatowo; jednolicie

unicitate
rzecz. jedyność, wyjątkowość

unicolor
przym. jednobarwny

unicorne
rzecz. jednorożec

unidimensional
przym. jednowymiarowy

unidirectional
przym. jednokierunkowy

unificar
czas. ujednolicać, unifikować; łączyć, jednoczyć

unificate
przym. zjednoczony, zunifikowany

unification
rzecz. unifikacja, zjednoczenie

uniflor
przym. [Bot.] jednokwiatowy

unifoliate
przym. [Bot.] jednolistny

uniformar
czas. ujednolicać, uniformizować; ubierać w mundur

uniforme
rzecz. mundur, uniform
przym. jednolity, zuniformizowany

uniformemente
przysł. jednolicie

uniformitate
rzecz. jednolitość

unilateral
przym. jednostronny, unilateralny

unilateralmente
przysł. jednostronnie, unilateralnie

unintelligible
przym. niezrozumiały

union
rzecz. unia; jedność

union monetari
rzecz. unia monetarna

unipare
przym. rodzący jedno młode

unipersonal
przym. [Gram.] jednoosobowy; bezosobowy

unipolar
przym. jednobiegunowy, unipolarny

unir
czas. jednoczyć, łączyć

unisexual
przym. jednopłciowy

unisone
przym. unison, unisono, zgodny

unisono
rzecz. unison, unisono, zgoda, harmonia

unitari
przym. jednostkowy; jednolity; unitarny
stato unitari - państwo unitarne

unitate
rzecz. jedność (niepodzielność); jednostka
unitate central - jednostka centralna; unitate de discos flexibile - napęd dysków elastycznych

unite
przym. zjednoczony; gładki, wygładzony, płynny

unitive
przym. jednoczący

univalente
przym. jednowartościowy

univalve*
przym. [Bot., Zool.] univalve, univalved

universal
przym. uniwersalny, powszechny, ogólny

universalisar
czas. uniwersalizować

universalismo
rzecz. uniwersalizm

universalmente
przysł. uniwersalnie, powszechnie

universe
rzecz. uniwersalny, powszechny, ogólny

universitari
przym. uniwersytecki

universitate
rzecz. uniwersytet
studiar a universitate - studiować na uniwersytecie

universo
rzecz. wszechświat, świat, kosmos, uniwersum

univoc
przym. jednogłośny, jednomyślny; jednoznaczny

univocamente
przysł. jednogłośnie, jednomyślnie

univocitate
rzecz. jednoznaczność

uno
jeden

unos
jedni

unquam
kiedyś, czasem

upupa
rzecz. [Orn.] dudek

uralian*
przym. Uralian

uraloaltaic*
przym. uralaltaic

uranic
przym. niebiański

uranie
przym. uranowy

uraninite
rzecz. uranit, blenda smolista

urban
przym. miejski; grzeczny, uprzejmy, dobrze wychowany

urbanisar
czas. urbanizować

urbanisate
przym. zurbanizowany

urbanisation
rzecz. urbanizacja

urbe
rzecz. miasto
urbe capital - stolica

uremia
rzecz. uremia

uremic
przym. mocznicowy

urente
przym. kaustyczny, żrący, zjadliwy

urer
czas. palić, wypalać; kauteryzować, przyżegać

ureteral
przym. moczowodowy

urethra
rzecz. cewka moczowa

urethral
przym. cewkowy

urethritis
rzecz. zapalenie cewki moczowej

urgente
przym. pilny, naglący

urgentemente
przysł. pilnie, nagle

urgentia
rzecz. pośpiech, pilność

urger
czas. ponaglać

urina
mocz

urinar
czas. oddawać mocz

urination
rzecz. oddawanie moczu

urinose
przym. moczowy, urynowy

urna
rzecz. urna

urna cinerari
rzecz. urna, popielnica

ursa
rzecz. niedźwiedzica

ursin
przym. niedźwiedzi

urso
rzecz. niedźwiedź
urso polar - niedźwiedź polarny

urtica
rzecz. pokrzywa

urticacee
przym. pokrzywowy

urticante
przym. parzący, piekący, kłujący

urticar
czas. parzyć pokrzywą

usabile
przym. użyteczny, przydatny, zdatny

usage
rzecz. (1). użytek, użycie
valor de usage - wartość użytkowa; usage externe - użycie wewnętrzne, użytek wewnętrzny; usage interne - użycie zewnętrzne, użytek zewnętrzny; usage prolongate - przedłużone użycie; usage de alcohol - używanie alkoholu; usage improprie de un parola - niewłaściwe użycie słowa; pro le usage domestic - do użytku domowego; objecto de usage currente - przedmiot powszechnego użytku; facer usage de - robić użytek z; facer un usage frequente de un cosa - robić z czegoś powszechny użytek; mitter un cosa foris de usage - usunąć coś z użycia; al usage de - na użytek
(2). przyzwyczajenie, zwyczaj, obyczaj
usages del corte - dworskie obyczaje; usages secular - świeckie obyczaje; usages in vigor - obowiązujące zwyczaje

usantia
rzecz. zwyczaj, obyczaj; użycie, użytek, uzus

usar
czas. mieć zwyczaj; używać
usar violentia - używać przemocy

usate
przym. używany, użyty

usator
rzecz. użytkownik

uso
rzecz. (1). użycie, używanie, użytek; uzus
uso improprie de un parola - niewłaściwe użycie wyrazu; uso del lingua - uzus językowy; uso idiomatic - użycie idiomatyczne; usos establite - utrwalone użycie; objecto de uso - przedmiot użytkowy; pro uso scholar - do użytku szkolnego; pro uso domestic - do użytku domowego; articulo de uso domestic - artykuł domowego użytku; pro tu uso particular/personal/proprie - do twojego osobistego/własnego użytku; pro uso currente - do powszechnego użytku; pro uso medicinal - do użytku medycznego; pro uso externe - do użytku zewnętrznego; pro uso personal - do użytku osobistego; pro uso general - do powszechnego użytku; apte pro le uso - zdatny do użycia, nadający się do użycia; esser in uso - być w użyciu; esser foris de/sin uso - być bez użytku; preste al/pro le uso - gotowy do użytku; instructiones pro le uso - instrukcje użytkowania; facer bon uso de - zrobić dobry użytek z; perder le uso del audition - stracić słuch; facer un uso discrete de - zrobić z czegoś dyskretny użytek; retirar del uso - wycofać z użytkowania; poner in uso - oddawać do użytku; uso abusive de un vocabulo/parola - obraźliwe użycie słowa; facer uso del parola - zrobić użytek ze słowa; uso particular - prywatny użytek; sin uso - bezużyteczny
(2). zwyczaj, obyczaj, przyzwyczajenie
uso popular - popularny obyczaj; usos judaic - żydowskie obyczaje; uso local/del loco - lokalny zwyczaj

usquam
gdzieś; nigdzie (zd. przecz.)

usque
do, aż do

usque a
aż, do

usque a hodie
aż do dzisiaj

usque al fin
do końca, do samego końca

usque al initio
aż do początku

usque al momento quando
aż do chwili gdy

usque al morte
aż do śmierci

usque al presente
dotychczas

usque eo
aż do tego czasu

usque le genus
po kolana

usque le tecto
aż po dach

usque nunc
dotychczas

usque ora
do teraz

usual
przym. zwykły, zwyczajowy

usualmente
przysł. zwykle

usufructuari
przym. [Prawo] dotyczący pobierania pożytków, użytkowania

usufruer
czas. [Prawo] użytkować, czerpać pożytki

usura
rzecz. lichwa

usurar
czas. uprawiać lichwę

usurari
przym. lichwiarski

usurpar
czas. uzurpować, przywłaszczać sobie

usurpatori
przym. uzurpatorski

ut
jak, jak na przykład

utensile
rzecz. narzędzie

uterin
przym. maciczny; przyrodni

utero
rzecz. macica, łono, żywot

utile
przym. użyteczny, pożyteczny, przydatny

utilisabile
przym. użyteczny, zdatny

utilisabilitate
rzecz. użyteczność, zdatność

utilisar
czas. stosować, używać, wykorzystywać

utilisate
przym. użytkowany; zużyty

utilisation
rzecz. wykorzystanie, zastosowanie, użytek; utylizacja

utilisator
rzecz. użytkownik

utilitari
przym. użytkowy, utylitarny

utilitarismo
rzecz. utylitaryzm

utilitate
rzecz. użyteczność

utopia
rzecz. utopia

utopic
przym. utopijny

utopismo
rzecz. utopizm, utopijność

utopista
rzecz. utopista

uva
rzecz. winorośl, winogrono

uvular
przym. uwularny, języczkowy