Appendice:Dictionarios/Interlingua-polonese/g

De Wiktionario
Saltar al navigation Saltar al recerca

Interlingua-Polonese


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


gabardina
rzecz. gabardyna; opończa

gabarra
rzecz. barka

gado
rzecz. dorsz

gagate
rzecz. węgiel brunatny smolisty

gage
rzecz. [wym. gaże] zarobek, wynagrodzenie, gaża

gai
przym. wesoły, radosny

gaio
rzecz. [Ornit.] sójka

gaitate
rzecz. wesołość, radość

gala
rzecz. gala, święto, pokaz

galante
przym. szarmancki, wytworny

galantear
czas. zalecać się, nadskakiwać , starać się, ubiegać się

galanteria
rzecz. galanteria, rycerskość

galata
rzecz. Galata

galea
rzecz. galera; [Druk.] szczotka

galeassa
rzecz. galeas, duża galera

galeon
rzecz. galeon

galeota
rzecz. galeota, mała galera

galera
rzecz. galera

galeria
rzecz. galeria

galeriano
rzecz. galernik

galician
przym. galicyjski (Austria)

galiciano
rzecz. język galicyjski

galilee
przym. galilejski

galileo
rzecz. Galilejczyk

galimatias
rzecz. bełkot, szwargot, żargon, galimatias

gallecian
przym. galicyjski (Hiszpania)

galleciano
rzecz. Galicjanin; język galicyjski

galleco
rzecz. Galicjanin; język galicyjski

gallego
rzecz. Galicjanin; język galicyjski

gallese
rzecz. Walijczyk; język walijski
przym. walijski

galletto
rzecz. kurczę, kogucik

galliarda
rzecz. [Taniec] galliarda

galliarde
przym. energiczny, krzepki, silny, pełen wigoru, mocny; odważny, śmiały

galliardia
rzecz. wigor, energia, krzepkość, tężyzna

galliardo
rzecz. gość, chłop, facet, kumpel

gallic
przym. galijski

gallicanismo
rzecz. gallikanizm

gallicano
rzecz. gallikanin

gallicismo
rzecz. galicyzm

gallico
rzecz. (język) galijski

gallina
rzecz. kura

gallinero
rzecz. drobiarz

gallinetta
rzecz. kurczę, kurka

gallinicultura
rzecz. drobiarstwo

galliniera
rzecz. kurnik

gallium
rzecz. [Chem.] gal

gallo
rzecz. Gal; kogut

gallomania
rzecz. gallomania, frankomania

gallon
rzecz. galon

gallophile
przym. galofilski, frankofilski

gallophilia
rzecz. frankofilia, gallofilia

gallophilo
rzecz. gallofil, frankofil

gallophobe
przym. galofobijny, frankofobijny

gallophobia
rzecz. gallofobia, frankofobia

gallophobo
rzecz. gallofob, frankofob

galloroman
przym. galloromański

galocha
rzecz.[wym. galosza] kalosz, śniegowiec

galon
rzecz. galon, pagon, naszywka, obszywka

galonar
czas. przepasywać, ozdabiać, oplatać

galonero*
rzecz. braid or galloon maker

galopante
przym. galopujący

galopar
czas. galopować, cwałować

galopo
rzecz. galop; galopka (taniec)

galoppar
czas. galopować, cwałować

galvanic
przym. galwaniczny

galvanisar
czas. galwanizować, elektryzować

galvanisation
rzecz. galwanizacja, galwanizowanie

galvanismo
rzecz. galwanizm

galvanometro
rzecz. galwanometr

galvanoplastia
rzecz. galwanoplastyka

galvanoplastic
przym. galwanoplastyczny

galvanoplastica
rzecz. galwanoplastyka

gamba
rzecz. noga
gamba anterior - przednia noga; gamba posterior - tylna noga; gamba dextre - prawa noga; gamba sinistre - lewa noga; gamba artificial - sztuczna noga; gamba orthopedic - noga ortopedyczna (sztuczna); gamba de ligno - drewniana noga; gamba fracturate - złamana noga; gamba rupte - złamana noga; gambas curte - krótkie nogi; gambas curve - krzywe nogi; fractura de gamba - złamanie nogi; gamba de sedia - noga krzesła; gamba de tabula - noga od stołu, gamba de pantalones - nogawka
de gambas grosse - o grubych nogach; cruciar le gambas - skrzyżować nogi; exercitar le gambas - ćwiczyć nogi; fracturar se un gamba - złamać nogę; le mentita ha le gambas curte - kłamstwo ma krótkie nogi

gambada
rzecz. skok, podskok

gambadar
czas. swawolić, dokazywać

gambiera
rzecz. sztylpa, getr, kamasz

gambito
rzecz. gambit

gambon
rzecz. szynka

gameta
rzecz. [Biol.] gameta

gamma
rzecz. gama; gamma

gammate
przym. haczykowaty
cruce gammate - swastyka

gamomania*
rzecz. [Psychol.] gamomania

gang
rzecz. gang, banda, szajka
gang de robatores - gang złodziei; gang de juvenes - banda młodych ludzi

ganglioma
rzecz. [Patol.] nerwiak zwojowy

ganglion
rzecz. ganglion, węzeł nerwowy

ganglionitis
rzecz. zapalenie zwoju nerwowego

gangrena
rzecz. gangrena, zgorzel

gangrenar
czas. gangrenować, ulegać gangrenie

gangrenose
przym. gangrenowy

gangster
rzecz. gangster

ganiabile
przym. do zdobycia

ganiar
czas. wygrywać; zdobywać, pozyskiwać, zyskiwać
ganiar le vita - zarabiać na życie
ganiar le majoritate - zdobyć większość
ganiar tempore - zyskiwać na czasie

ganiator
rzecz. zdobywca, zwycięzca

ganio
rzecz. zysk, przychód, dochód

garage
rzecz. [wym. garaże] garaż

garagista
rzecz. właściciel garażu

garante
rzecz. gwarant, poręczyciel

garantia
rzecz. gwarancja

garantir
czas. gwarantować, zapewniać

garantite
przym. gwarantowany

garden-party
rzecz. piknik, garden party

gardenia
rzecz. gardenia

garnison
rzecz. garnizon, załoga

garrettiera
rzecz. podwiązka
ordine del garrettiera - Zakon Podwiązki

garretto
rzecz. hollow of the knee

garrotar
czas. garotować, dusić garotą

garrote
rzecz. garota

garrular
czas. gawędzić, plotkować

garrule
przym. rozmowny, gadatliwy

garrulitate
rzecz. rozmowność, gadatliwość

garson
rzecz. młodzian, młodzik

gas
rzecz. gaz
gas natural - gaz ziemny

gasificar
czas. gazyfikować

gasification
rzecz. gazyfikacja

gasiforme
przym. w stanie gazowym

gasogene
przym. gazogenny

gasogeno (-˘-)*
rzecz. gas producer

gasolina
rzecz. benzyna

gasometro
rzecz. gazometr

gasose
przym. lotny, gazowy

gastralgia
rzecz. [Med.] ból żołądka

gastric
przym. żołądkowy, gastryczny

gastritis
rzecz. [Med.] nieżyt żołądka, katar żołądka

gastro
rzecz. brzuch, żołądek

gastroenteritis
rzecz. [Med.] nieżyt żołądka i jelit

gastronome
przym. gastronomiczny

gastronomia
rzecz. gastronomia

gastronomic
przym. gastronomiczny

gastronomo
rzecz. gastronom

gastropodo
rzecz. [Zool.] brzuchonóg, gastropod

gastroscopia
rzecz. gastroskopia

gastroscopio
rzecz. gastroskop

gastrotomia
rzecz. [Chir.] nacięcie żołądka

gastrula
rzecz. [Embriol.] gastrula

gauder
czas. cieszyć się, radować się
gauder de - cieszyć się z; gauder del vita - cieszyć się życiem; gauder de un bon sanitate - cieszyć się dobrym zdrowiem; gauder de un favor special - cieszyć się specjalnymi względami; gauder de un grande prestigio - cieszyć się wielkim prestiżem; gauder de estima general - cieszyć się powszechnym szacunkiem; gauder del gratia de Deo - cieszyć się łaską Boga

gaudimento
rzecz. korzystanie, użytkowanie, cieszenie się czymś, rozkoszowanie się

gaudio
rzecz. radość, uciecha
le gaudio e le dolor - radość i ból; gaudio del travalio/del labor - radość z pracy; transportate de gaudio - niesiony radością; gaudio exuberante - żywiołowa radość; folle de gaudio - szalony z radości; ebrie de gaudio - pijany radością; gaudios del mundo - uciechy świata; gaudios del vita - radości życia; gaudio de viver - radość życia; manifestationes de gaudio - okazywanie radości, wyrazy radości; lacrimas de gaudio - łzy radości; gaudio intense - głęboka radość; gaudio celeste - niebiańska radość; gaudio maligne/malitiose - złośliwa radość, złośliwa uciecha; exteriorisar su gaudio - uzewnętrzniać swoją radość; radiar de gaudio - promieniować radością

gaudiose
przym. uradowany, radosny

gauss
rzecz. [Elektr.] gaus

gaussian
przym. gausowy, gausjański

gaza
rzecz. gaza

gazetta
rzecz. gazeta

gazon
rzecz. trawnik, gazon

geisha
rzecz. [wym. gejsza] gejsza

gelar
czas. zamrażać, mrozić

gelate
przym. mrożony, zamrożony

gelatina
rzecz. żelatyna

gelatinose
przym. galaretowaty

gelato
rzecz. lody

gelatura
rzecz. zamarzanie, marznięcie, mrożenie

gelea
rzecz. galareta, żelatyna

gelo
rzecz. mróz

gemer
czas. jęczeć, stękać, lamentować, wzdychać

gemimento
rzecz. jęczenie, stękanie, wzdychanie

geminar
czas. podwajać; powtarzać

geminate
przym. parzysty, podwójny

gemination
rzecz. podwojenie

geminative*
rzecz. geminative

gemine
przym. bliźniaczy

gemino
rzecz. bliżniak

geminos
rzecz. bliźnięta

gemito
rzecz. jęk, stęk

gemma
rzecz. klejnot

gemmar
czas. ozdabiać klejnotami; pączkować, wypuszczać pąki

gemmate
przym. ozdobiony klejnotami

gemmation
rzecz. pączkowanie

gemmula
rzecz. [Bot.] pączek

gen
rzecz. gen

gena
rzecz. policzek

gendarme
rzecz. żandarm

genealogia
rzecz. genealogia

genealogic
przym. genealogiczny

genealogista
rzecz. genealog

genealogo
rzecz. genealog

general
przym. generalny, ogólny
rzecz. generał
in general - ogólnie, generalnie

generalato
rzecz. generalicja

generalisabile
przym. do uogólnienia, generalizowalny

generalisar
czas. generalizować, uogólniać

generalisate
przym. uogólniony

generalisation
rzecz. generalizacja, uogólnienie

generalisator*
rzecz. generalizer

generalissmo
rzecz. generalissimus

generalitate
rzecz. ogólność, powszechność, uniwersalność; ogólnik; większość

generalmente
przysł. generalnie, ogólnie

generar
czas. generować

generation
rzecz. generacja, pokolenie

generative
przym. generatywny

generator
rzecz. generator, pradnica

generatrice
rzecz. tworząca (mat.)

genere
rzecz. rodzaj

generic
przym. rodzajowy, typowy, standardowy, generyczny

generose
przym. hojny, szczodry

generosemente
przysł. hojnie, szczodrze

generositate
rzecz. szczodrość, hojność; wielkoduszność, wspaniałomyślność

genese
rzecz. geneza; Genezis

genesis
rzecz. geneza, pochodzenie, początek

genetic
przym. genetyczny

genetica
rzecz. genetyka

geneticamente
przysł. genetycznie

genetico
rzecz. genetyk

genevese
przym. mieszkaniec Genewy
przym. genewski

genial
przym. genialny

genialitate
rzecz. genialność, geniusz

genicular
czas. klękać

geniculate
przym. kolankowaty

geniculation
rzecz. klękanie; kolankowatość

geniculiera*
rzecz. [Armor] genouillŠre

geniculo
rzecz. kolano

genio
rzecz. geniusz

genital
przym. genitalny

genite
przym. zrodzony

genitival
przym. dopełniaczowy

genitive
przym. generatywny; dzierżawczy

genitivo
rzecz. dopełniacz

genitor
rzecz. rodzic

genitores
rodzice

genitura
rzecz. generacja, pokolenie; potomstwo, latorośl

genocidio
rzecz. ludobójstwo

genos
rzecz. rodzaj, kategoria; rasa; potomstwo

genotypo
rzecz. genotyp

gente
rzecz. ludzie; lud, naród

gentiana
rzecz. gencjana, goryczka

gentianacee
przym. goryczkowy

gentil
przym. grzeczny, uprzejmy

gentilessa
rzecz. grzeczność, uprzejmość

gentilhomine
rzecz. dżentelmen

gentilismo
rzecz. pogaństwo

gentilitate*
rzecz. [Ch. Hist.] gentiledom

gentleman
rzecz. gentleman, dżentelmen

genu
rzecz. kolano

genuese
przym. genueński

genuflecter
czas. przyklękać

genuflexion
rzecz. przyklęknięcie, ugięcie kolana

genuin
przym. prawdziwy, autentyczny

genuinitate
rzecz. autentyczność, prawdziwość, szczerość

genute
przym. pyzaty, pucołowaty

genuto
rzecz. pyzaty (osoba)

geocentric
przym. geocentryczny

geode
rzecz. [Geol.] geoda

geodesia
rzecz. geodezja

geodesic
przym. geodezyjny

geodetic
przym. geodezyjny

geogenia (-ˇa)*
rzecz. geogeny {Hence:} geogenic

geognosia
rzecz. geognozja

geognosta
rzecz. geognosta

geognostic
przym. geognostyczny

geogonia (-ˇa)*
rzecz. geogony

geographia
rzecz. geografia

geographic
przym. geograficzny

geographicamente
przysł. geograficznie

geographo
rzecz. geograf

geologia
rzecz. geologia

geologic
przym. geologiczny

geologista
rzecz. geolog

geologo
rzecz. geolog

geomante
rzecz. wróżący z punktów, geomanta

geomantia
rzecz. geomancja, wróżenie z punktów

geometra
rzecz. geometra

geometria
rzecz. geometria

geometric
przym. geometryczny

geophysic
przym. geofizyczny

geophysica
rzecz. geofizyka

geopolitic
przym. geopolityczny

geopolitica
rzecz. geopolityka

georama
rzecz. georama

georgian
przym. gruziński

georgiano
rzecz. Gruzin; język gruziński

geotropic
przym. geotropiczny

geotropismo
rzecz. [Biol.] geotropizm

geranio
rzecz. geranium, pelargonia

gerente
rzecz. przewodniczący, prowadzący

gerentia
rzecz. kierownictwo, zarządzanie, administracja

gerer
czas. rządzić, kierować, administrować, zarządzać

gerite
przym. zarządzany, kierowany

german
przym. niemiecki

germanic
przym. germański

germanisar
czas. germanizować

germanismo
rzecz. germanizm

germanista
rzecz. germanista

germanistic
przym. germanistyczny

germanistica
rzecz. germanistyka

germanium
rzecz. [Chem.] german

germano
rzecz. Niemiec; język niemiecki

germanophile
przym. germanofilski

germanophilo
rzecz. germanofil

germanophone
przym. niemieckojęzyczny, germanofoński

germicida
rzecz. środek bakteriobójczy

germicidal
przym. bakteriobójczy

germinar
czas. kiełkować, wschodzić

germination
rzecz. kiełkowanie

germinative
przym. kiełkujący

germine
rzecz. zarazek; kiełek, zalążek, zawiązek

gerontocratia
rzecz. gerontokracja, rządy starców

gerundio
rzecz. gerundium, rzeczownik odsłowny

gerundivo
rzecz. [Gram.] gerundivum

gesta
rzecz. wyczyn

gestar
czas. być w ciąży

gestation
rzecz. ciąża, okres ciąży

gestatori
przym. ciążowy

gesticular
czas. gestykulować

gesticulation
rzecz. gestykulacja

gesticulator
rzecz. gestykulujący (osoba)

gestion
rzecz. gestia; rządzenie, zarządzanie

gesto
rzecz. gest

geyser
rzecz. gejzer

ghetto
rzecz. getto

ghibellino (gi-)*
rzecz. [Ital. Hist] Chihelline

gibbo
rzecz. garb, wypukłość

gibbose
przym. zgarbiony; garbaty; wypukły

gibbositate
rzecz. wypukłość

gigante
rzecz. gigant, olbrzym, wielkolud

gigantesc
przym. gigantyczny

gigantic
przym. gigantyczny

gigantomachia
rzecz. wojna gigantów, gigantomachia

gilet
rzecz. kamizelka, kaftan

gin
rzecz. dżin (napój alkoholowy)

gingibre
rzecz. imbir

gingiva
rzecz. dziąsło

gingival
przym. dziąsłowy

gingivitis
rzecz. zapalenie dziąseł

ginseng
rzecz. żeńszeń

girafa
rzecz. żyrafa

girar
czas. obracać, przekręcać

girasol
rzecz. [Mineral.] opal ognisty

giration
rzecz. wirowanie, rotacja, ruch obrotowy

giratori
przym. obrotowy

giro
rzecz. obrót

gitarra
rzecz. gitara

gitarrista
rzecz. gitarzysta

glacial
przym. glacjalny; lodowy
epocha glacial - epoka lodowcowa

glaciar
czas. zamarzać, krzepnąć, zastygać

glaciate
przym. mrożony; oblodzony

glacie
rzecz. lód

glaciera
rzecz. lodówka

glaciero
rzecz. lodowiec

glacis
rzecz. [Fortyf.] sztuczny stok

gladiator
rzecz. gladiator

gladiatori
przym. gladiatorski

gladiatura
rzecz. walka gladiatorów

gladio
rzecz. miecz

gladiolo
rzecz. mieczyk, gladiola

glande
rzecz. żołądź

glandiforme
przym. w kształcie żołędzia

glandula
rzecz. gruczoł

glandular
przym. gruczołowy

glauc
przym. niebieskozielony, w kolorze morskiej zieleni

glaucoma
rzecz. [Patol.] jaskra

glissar
czas. ślizgać się, ześlizgiwać się; pośliznąć się; szybować

global
przym. globalny

globalisar
czas. globalizować

globalisation
rzecz. globalizacja

globalmente
przysł. globalnie

globetrotter
rzecz. globtroter, obieżyświat

globo
rzecz. kula, sfera; kula ziemska, glob
globo terrestre - kula ziemska
globo terrestre - kula ziemska

globoide
rzecz. ciało kuliste

globose
przym. sferyczny, kulisty

globositate
rzecz. sferyczność, kulistość

globular
przym. kulisty, sferyczny

globulo
rzecz. kropla

globulose
przym. kulisty, sferyczny

glomere
rzecz. kłębek, kula, gałka, zlepek

glomerulo
rzecz. [Bot., Anat.] kłębuszek

gloria
rzecz. sława, chwała, gloria

glorificar
czas. chwalić, gloryfikować, wysławiać
glorificar se de - chlubić się, szczycić się

glorification
rzecz. gloryfikacja, wysławianie, wychwalanie

glorificator
rzecz. chwalca, gloryfikator

gloriola
rzecz. małostkowość

gloriose
przym. sławny; wspaniały, świetny, znakomity; chełpliwy

glossa
rzecz. glossa, wyjaśnienie

glossar
czas. objaśniać glosą, przypiskiem

glossario
rzecz. słownik, glosariusz

glossator
rzecz. słownikarz

glossitis
rzecz. [Patol.] zapalenie języka

glossotomia
rzecz. [Med.] nacięcie języka, wycięcie języka

glotta
rzecz. [Anat., Zool.] głośnia

glucato*
rzecz. [Chem.] glucate

glucina
rzecz. [Chem.] tlenek berylu

glucinum
rzecz. [Chem.] beryl

glucosa
rzecz. [Chem.] glukoza, cukier gronowy

glucosido
rzecz. glukozyd

gluma
rzecz. [Bot.] plewy, łuska

glutinar
czas. kleić, zlepiać, sklejać, przyklejać

glutine
rzecz. klej; gluten

glutinose
przym. lepki, klejący, kleisty

glutinositate
rzecz. lepkość, kleistość

glutir
czas. połykać, przełykać

glutte
przym. żarłoczny

glutton
rzecz. żarłok, obżartuch

gluttonia
rzecz. żarłoczność, obżarstwo

gluttonisar
czas. żreć, objadać się, obżerać się, pochłaniać

glyceral*
rzecz. [Chem.] glyceral

glycerato
rzecz. [Chem.] glicerynian, gliceran

glyceria*
rzecz. [Bot.] manna grass; Glyceria

glyceric
przym. glicerynowy

glycerido
rzecz. [Chem.] gliceryd, gliceryt

glycerina
rzecz. gliceryna

glycerito
rzecz. [Chem.] gliceryd, gliceryt

glycerol
rzecz. [Chem.] glicerol

glycerophosphato
rzecz. [Chem.] glicerofosforan

glyceryl
rzecz. [Chem.] rodnik glicerylowy, rodnik gliceryny

glycic
przym. [Chem.] glicynowy

glycido
rzecz. [Chem.] glicyd

glycina
rzecz. [Chem.] glicyna

glycinia
rzecz. [Bot.] wistaria

glycocolla
rzecz. [Chem.] glicyna

glycogenic
przym. glikogeniczny

glycogeno
rzecz. [Biochem.] glikogen

glycol
rzecz. [Chem.] glikol

glycyrrhiza
rzecz. lukrecja

glycyrrhizina
rzecz. gliceryzyna

gneis
rzecz. gnejs

gnoma
rzecz. gnom, chochlik, kobold, karzełek

gnomic
przym. gnomiczny, chochlikowy

gnomo
rzecz. gnom, chochlik

gnomologia
rzecz. gnomologia

gnomologista
rzecz. gnomolog

gnomone
rzecz. gnomon

gnomonica*
rzecz. gnomonics (= the art of constructing sundials)

gnosis
rzecz. gnoza, gnostycyzm

gnostic
przym. gnostyczny

gnosticismo
rzecz. gnostycyzm

gnostico
rzecz. gnostyk

gnu
rzecz. gnu

goal
rzecz. gol, bramka

goal-keeper
rzecz. bramkarz, golkiper

gocart
rzecz. gokart

golf
rzecz. golf

golfo
rzecz. zatoka

gondola
rzecz. gondola

gondolero
rzecz. gondolier

gong
rzecz. gong

goniometria
rzecz. goniometria

goniometric
przym. goniometryczny

goniometro
rzecz. goniometr

gonna
rzecz. spódnica, spódniczka

gonnella
rzecz. spódniczka

gonorrhea
rzecz. [Patol.] rzeżączka

gorga
rzecz. gardło

gorilla
rzecz. goryl

gothic
przym. gotycki

gothico
rzecz. gotyk; język gocki; gotyk (pismo)

gotho
Got

gourmand
rzecz. łakomczuch, smakosz

gourmet
rzecz. smakosz, koneser

governabile
przym. dający się rządzić

governaculo
rzecz. ster

governamental
przym. rządowy

governamento
rzecz. rząd

governante
rzecz. nauczycielka, guwernantka

governar
czas. rządzić, panować; sterować

governator
rzecz. gubernator

gracile
przym. smukły, wiotki, szczupły

gracilitate
rzecz. szczupłość, smukłość

gradation
rzecz. stopniowanie, gradacja, cieniowanie, tonacja; finał, szczyt, punkt kulminacyjny

gradiente
rzecz. gradient, nachylenie, pochyłość

grado
rzecz. (1). stopień, szczebel
grados de un scala - stopnie skali; grados del scala social - szczeble skali społecznej; alte grado de civilisation - wysoki stopień cywilizacji; [Ling] grados de comparation - stopnie porównania; [Ling] grado positive/comparative/superlative - stopień równy/wyższy/najwyższy; in le mesme grado - w takim samym stopniu; in certe grado - w pewnym stopniu; in major grado - w większym stopniu; in minor grado - w mniejszym stopniu; in grande grado - w dużym stopniu; a un alte grado - w wysokim stopniu; a un certe grado do pewnego stopnia; grado de duressa - stopień twardości; grado de parentato - stopień pokrewieństwa; grado alcoholic/de alcohol - procent alkoholu; equation del secunde grado - równanie drugiego stopnia; abassar le grado de un equation - zredukować stopień równania; grado de urbanisation - stopień zurbanizowania
(2). stopień, miara
grado Celsius - stopień Celsjusza; angulo de 30 grados - kąt 30 stopni; grado de latitude - stopień szerokości; grado de longitude - stopień długości
(3). stopień, ranga
grado de doctor - stopień doktora; grado de officiero - stopień oficerski; grado academic/universitari - stopień akademicki/uniwersytecki
(4). wola, życzenie, upodobanie, zadowolenie
de bon grado - chętnie, z przyjemnością; de mal grado - niechętnie; a grado - dowolnie, wedle życzenia, do woli

gradual
przym. stopniowy

gradualitate
rzecz. cecha stopniowania

gradualmente
przysł. stopniowo

graduar
czas. stopniować, kalibrować; nadawać stopień naukowy; kończyć studia

graduation
rzecz. stopniowanie, gradacja, skalowanie; promowanie, nadanie stopnia

graduato
rzecz. absolwent; menzurka

graduator
rzecz. graduator, sortowacz, klasyfikator

graffar
czas. [Ogrod.] szczepić, przeszczepiać, wszczepiać

graffator
rzecz. łapówkarz, łapownik

graffo
rzecz. [Ogrod.] szczep, przeszczep

gral
rzecz. Graal

gramma
rzecz. gram

grammatic
przym. gramatyczny

grammatica
rzecz. gramatyka

grammatical
przym. gramatyczny

grammatico
rzecz. gramatyk

gramophono
rzecz. gramofon

gran-amita
rzecz. babka cioteczna

grana
rzecz. nasiono

granar
czas. sypać się, iść w nasienie

granario
rzecz. spichlerz

granata
rzecz. granat (broń, owoc)

granatero
rzecz. grenadier

granato
rzecz. [Mineral.] granat

grande
przym. (1). duży, wielki, ogromny, wysoki
un grande arbore - wysokie drzewo; un grande domo - duży dom; le plus grande - największy; infinitemente grande - nieskończenie wielki; in grande grado - w dużym stopniu; in grande mesura - w wielkiej mierze, w znacznej mierze; in grande parte - w znacznej części, w znacznej mierze; a grande parte - w dużej części; in grande scala - na wielką skalę; il face grande calor - jest bardzo gorąco; con le plus grande precision - z największą dokładnością; a grande surprisa - ku wielkiemu zaskoczeniu; il me es un grande surprisa que - jest dla mnie wielką niespodzianką, że; facer grande progresso - zrobić duży postęp
(2). dorosły, dojrzały
grande personas - dorośli ludzie; un film pro grandes - film dla dorosłych
(3). szeroki, obszerny, rozległy
Varsovia es un grande citate - Warszawa jest rozległym miastem
(4). wybitny, wspaniały, ważny
grande mundo - wielki świat; un grande homine - wielki człowiek; Petro le Grande - Piotr Wielki; grande Deo! - wielki Boże!; facer grande cosas - dokonywać wielkich rzeczy; il es grande tempore - już najwyższy czas; dar prova de grande corage - dać dowód wielkiej odwagi; del plus grande importantia - najwyższej wagi, najwyższej doniosłości
Synonimy: alte; vaste; spatiose; large; extense; voluminose; enorme; magne


grandemente
przysł. znacznie, w dużym stopniu, wielce

grandiloquente
przym. górnolotny, pompatyczny, napuszony

grandiloquentia
rzecz. napuszoność, pompatyczność, górnolotność

grandinar
czas. [Meterol.] padać, sypać

grandine
rzecz. grad
tempesta de grandine - gradobicie

grandiose
przym. wspaniały, imponujący, świetny, okazały

grandiositate
rzecz. wielkość, okazałość, wspaniałość, dostojność

grandissime
przym. wielki, ogromny

grandor
rzecz. wielkość

granfilia
rzecz. wnuczka

granfilio
rzecz. wnuk

granitic
przym. granitowy

granito
rzecz. granit

granivore
przym. ziarnożerny

granivoro
rzecz. ziarnożerca

granmatre
rzecz. babcia

grannepta
rzecz. bratanica

grannepto
rzecz. prawnuk

grano
rzecz. ziarno; ziarnko

granoncle
rzecz. dziadek stryjeczny

granose
przym. granulowany, ziarnisty

granparentes
rzecz. dziadkowie

granpatre
rzecz. dziadek

granular
przym. ziarnisty
czas. granulować

granulation
rzecz. granulacja, granulowanie, ziarnina

granulator
rzecz. granulator

granuliforme
przym. ziarnisty

granulite
rzecz. [Mineral.] granulit

granulo
rzecz. ziarno, ziarnko, granulka

granulose
przym. ziarnisty

graphia
rzecz. pisanie, pismo

graphic
przym. graficzny, obrazowy; wykresowy

graphica
rzecz. grafika

graphico
rzecz. grafik

graphite
rzecz. grafit

graphitic
przym. grafitowy

grapho
rzecz. graf

graphologia
rzecz. grafologia

graphologic
przym. grafologiczny

graphologo
rzecz. grafolog

grasse
przym. tłusty

grassia
rzecz. tłuszcz, smar, sadło

grate
przym. wdzięczny

gratia
rzecz. łaska; wdzięczność
gratia de Deo - łaska boska

gratiabile
przym. wybaczalny

gratiar
czas. wybaczać, przebaczać, darować, ułaskawiać; zaszczycać

gratias
dziękuję!
(a) dzięki (czemuś)
exprimer gratias - wyrazić podziękowania; gratias a isto - dzięki temu

gratias a isto
dzięki temu

gratificar
czas. dawać zapomogę, odprawę; wynagradzać, gratyfikować, zadośćuczyniac

gratification
rzecz. napiwek, zasiłek, gratyfikacja, wynagrodzenie

gratin
rzecz. skorupka, zapieczenie
al gratin - zapiekany

gratiose
przym. pełny wdzięku, pełny gracji, wdzięczny; łaskawy, miłościwy, miłosierny

gratiositate
rzecz. łaskawość, miłosierność

gratis
przysł. gratis, za darmo

gratitude
rzecz. wdzięczność
exprimer gratitude - wyrazić wdzięczność


grattacelo
rzecz. drapacz chmur, wieżowiec

grattamento
rzecz. skrobanie, drapanie

grattar
czas. drapać, zadrapać

grattator
rzecz. drapacz, skrobak

gratuite
przym. gratis, darmowy; niepowołany, nieusprawiedliwiony, bezpodstawny, nieuzasadniony

gratuitemente
przysł. za darmo, bezpłatnie

gratular
czas. gratulować

gratulation
rzecz. gratulacje, gratulowanie

gratulatori
przym. gratulacyjny

gravamine
rzecz. skarga, zażalenie

gravar
czas. grawerować, rytować; obarczać, obciążać

gravator
rzecz. grawer, rytownik

grave
przym. poważny, ciężki

gravemente
przysł. poważnie, ciężko

gravide
przym. ciężarny, brzemienny

graviditate
rzecz. brzemienność, ciąża

gravilla
rzecz. żwir

gravitar
czas. ciążyć, grawitować, opadać

gravitate
rzecz. waga, ważność, powaga; grawitacja, ciężkość

gravitation
rzecz. grawitacja, ciążenie

gravitational
przym. grawitacyjny

gravure
rzecz. rycina

grec
przym. grecki

greca*
rzecz. [Art] Greek fret, key pattern, meander

grecisar
czas. grecyzować, helenizować

grecismo
rzecz. grecyzm, hellenizm

greco
rzecz. greka, język grecki; Grek

grecolatin
przym. grecko-łaciński

grecoroman
przym. grekoromański

gregar
czas. spędzać, gromadzić

gregari
przym. towarzyski, gromadny, stadny

grege
rzecz. stado

gremial
rzecz. gremiał

gremio
rzecz. łono; poła

grenadier
rzecz. grenadier

grenadina
rzecz. grenadyna, sok z owocu granatu

grillia
rzecz. gril

grilliada
rzecz. grilowanie; potrawa z rusztu

grilliage
rzecz. krata, ruszt

grilliar
czas. piec, zapiekać, grillować

grillo
rzecz. świerszcz

grimassar
czas. wykrzywiać się, robić grymasy

grimasse
rzecz. grymas

grippe
rzecz. grypa

gris
przym. szary

grisalia
rzecz. grisaille

grisette
rzecz. gryzetka

grizzly
rzecz. grizzly, szary niedźwiedź

groenlandese
przym. grenlandzki
rzecz. grenlandczyk

grog
rzecz. grog

groom
rzecz. stajenny, parobek

grossa
rzecz. gros; masa

grosse
przym. duży, przestrzenny

grosseria
rzecz. ordynarność, nieuprzejmość, prostackość, szorstkość, nieokrzesanie

grossier
przym. szorstki, ordynarny, prostacki, grubiański, nieokrzesany

grosso
rzecz. gros, większość, większa część

grossula
rzecz. agrest

grossular
rzecz. agrest

grotta
rzecz. grota

grottesc
przym. groteskowy, farsowy

grottescamente
przysł. groteskowo

grottesco
rzecz. groteska

grue
rzecz. żuraw, dźwig, podnośnik; żuraw (ptak)

grumo
rzecz. gruda

grumose
przym. bryłowaty, grudkowaty

grunnimento
rzecz. chrząkanie, kwiczenie

grunnir
czas. chrząkać, kwiczeć

grunnitor*
rzecz. grunter (= one who or that which grunts)

gruppamento
rzecz. ugrupowanie

gruppar
czas. grupować

gruppation
rzecz. pogrupowanie, klasyfikacja

gruppo
rzecz. grupa, zespół
gruppo de arbores - grupa drzew; gruppo de armeas - grupa armii; gruppo de linguas - grupa językowa; gruppo de combatto - grupa bojowa; gruppo de casas - grupa domów; gruppo pop - pop-grupa, zespół pop; gruppo folkloric - grupa folklorystyczna; gruppo de pression - grupa nacisku; gruppo de travalio/de labor - grupa robocza; gruppo de studio - grupa badawcza; gruppo sanguinee/hematic - grupa krwi; gruppo fractionari - grupa ułamkowa; gruppo beat - zespół bigbitowy; gruppo de discussion - grupa dyskusyjna; gruppo de gente - grupa ludzi; photo(graphia) de gruppo - grupowa fotografia, zdjęcie grupowe; chef de gruppo - szef zespołu; per gruppos - grupami; unir se al gruppo - połączyć się w grupę

grypho
rzecz. gryf, kobieta-smok; sęp

guano
rzecz. guano

guantar
czas. zakładać rękawiczki
guantar se - zakładać rękawiczki na ręce

guanteria
rzecz. sklep z rękawiczkami

guantero
rzecz. rękawicznik

guanto
rzecz. rękawica

guarda
rzecz. straż, ochrona

guardacostas
rzecz. strażnik wybrzeża

guardafango
rzecz. błotnik

guardafoco
rzecz. krata ochronna przed paleniskiem

guardar
czas. strzec, chronić, bronić

guardaroba
rzecz. garderoba, szatnia

guardator
rzecz. stróż, strażnik, wartownik, ochroniarz

guardiano
rzecz. stróż, strażnik, wartownik, ochroniarz

guarita
rzecz. wartownia, wieża wartownicza, strażnica

guarnimento
rzecz. dekorowanie, garnirowanie

guarnir
czas. dekorować, garnirować

guarnition
rzecz. garnizon; dekoracja, garnitura

guarnitura
rzecz. dekoracja, garnitura

guastar
czas. marnować, trwonić

guastator
rzecz. marnotrawca; brakorób

guelfo
rzecz. [Hist.] gwelf

guerra
rzecz. wojna
guerra de extenuation - wojna na wyczerpanie; guerra de liberation- wojna wyzwoleńcza; guerra de independentia - wojna wyzwoleńcza; guerra de secession - wojna secesyjna; guerra de guerillas - wojna partyzancka; guerra aeree - wojna powietrzna; guerra chimic - wojna chemiczna; guerra civil - wojna domowa; guerra religiose - wojna religijna; Guerra de Trenta Annos - wojna trzydziestoletnia; guerra mundial - wojna światowa; guerra nucleari - wojna nuklearna; guerra maritime - wojna morska; guerra de submarinos - wojna podwodna; guerra terrestre - wojna lądowa; guerra de positiones - wojna pozycyjna; guerra de movimento - wojna manewrowa; guerra de trancheas - wojna w okopach; guerra psychologic - wojna psychologiczna; guerra de nervos - wojna nerwów; guerra de precios - wojna cen; guerra fulmine - wojna błyskawiczna; guerra total - wojna totalna; deo del guerra - bóg wojny; mutilato de guerra - kaleka wojenny; victima de guerra - ofiara wojny; production de guerra - produkcja wojenna; orphano de guerra - sierota wojenna; arte de guerra - sztuka wojenna; consilio de guerra - rada wojenna; crimine de guerra - zbrodnia wojenna; nave du guerra - okręt wojenny; prisa de guerra - łup wojenny; tributo de guerra - kontrybucja; damnos de guerra - straty wojenne, szkody wojenne; instigator de guerra - podżegacz wojenny; canto de guerra - pieśń wojenna; dansa de guerra - taniec wojenny; stato de guerra - stan wojny; declaration de guerra - wypowiedzenie wojny; guerra frigide - zimna wojna; guerra sancte - święta wojna
ir al guerra - iść na wojnę; esser in guerra con - być w stanie wojny z; declarar un guerra - wypowiedzieć wojnę; entrar in guerra - wejść w stan wojny; cader in guerra - polec na wojnie, paść na wojnie; conducer un guerra - prowadzić wojnęTerminologia specjalistyczna:


Stosunki międzynarodowe - Relationes international


guerra de aggression - wojna napastnicza
guerra defensive - wojna obronna, wojna defensywna
menacia de guerra - groźba wojny, zagrożenie wojną


guerrear
czas. walczyć, wojowac, prowadzić wojnę

guerreator
rzecz. wojownik, wojak, żołnierz

guerrero
rzecz. wojownik

guerrier
przym. wojenny

guerrilla
rzecz. partyzantka, gierylasówka

guerrillero
rzecz. partyzant

guida
rzecz. przewodnik

guidante
przym. wiodący, kierujący

guidar
czas. prowadzić, oprowadzać; prowadzić, kierować

guidator
rzecz. kierowca, prowadzący

guillotina
rzecz. gilotyna

guillotinada
rzecz. masowe gilotynowanie

guillotinamento
rzecz. gilotynowanie

guillotinar
czas. gilotynować

guillotination
rzecz. zgilotynowanie

guirlanda
rzecz. girlanda, wieniec
guirlanda de flores - wieniec z kwiatów; adornar con guirlandas - ozdabiać wieńcami

guirlandar
czas. ozdabiać festonami, ozdabiać girlandami

guisa
rzecz. sposób, maniera

guitarra
rzecz. gitara

guitarrista
rzecz. gitarzysta

gulash
rzecz. gulasz

gulf stream
rzecz. prąd zatokowy

gumma
rzecz. guma
gumma arabic - guma arabska

gummar
czas. gumować

gummate
przym. gumowany

gummiero
rzecz. drzewo gumowe

gummose
przym. gumowy

gummositate
rzecz. gumowatość

gurgite
rzecz. gardło, gardziel

gurguliar
czas. gaworzyć, bulgotać

gustabile
przym. smaczny, smakowity

gustar
czas. smakować, posmakować; przypadać do gustu

gustation
rzecz. smakowanie, degustowanie, degustacja

gustative
przym. smakowy

gusto
rzecz. gust, smak

gustose
przym. gustowny

gutta
rzecz. kropla; podagra, gościec

guttapercha
rzecz. [wym. gutapersza] gutaperka

guttar
czas. ciec, kapać

guttiera
rzecz. rynna, odstęp między łamami

guttose
przym. artretyczny

guttura
rzecz. przełyk

guttural
przym. gardłowy

gutturalisar
czas. mówić gardłowo

gutturalisation
rzecz. gardłowe wymawianie

gutture
rzecz. gardło

gymnasial
przym. gimnazjalny

gymnasiarcha*
rzecz. [Gr. Antiq.] gymnasiarch

gymnasio
rzecz. gimnazjum

gymnasta
rzecz. gimnastyk

gymnastic
przym. gimnastyczny

gymnastica
rzecz. gimnastyka

gymnic
przym. gimnastyczny

gymnosophista*
rzecz. gymnosophist

gymnoto
rzecz. węgorz elektryczny

gyn-
rzecz. Cząstka w złożeniach, jako gyn-, gyno- (= jajnik, zalążnia)

gynandre
przym. obojnaczy

gynandro
rzecz. obojnak

gynandromorphe
przym. obojnaczy

gynandromorphismo
rzecz. obojnactwo

gyneceo
rzecz. gineceum, żeńskie organy kwiatu

gynecocratia
rzecz. ginekokracja, władza kobiet, rządy kobiet

gynecologia
rzecz. ginekologia

gynecologic
przym. ginekologiczny

gynecologista
rzecz. ginekolog

gynecologo
rzecz. ginekolog

gynobase*
rzecz. [Bot.] gynobase

gynophoro
rzecz. [Bot.] gynoforium

gypsero
rzecz. gipsownik; sztukator, tynkarz

gypsiera
rzecz. gips

gypsifere
przym. gipsonośny

gypso
rzecz. gips

gypsose
przym. gipsowy

gyro
rzecz. obrót

gyrometro (-r˘-)*
rzecz. gyrometer

gyroscopic
przym. żyroskopowy

gyroscopio
rzecz. żyroskop

gyrostatic
przym. żyrostatyczny

gyrostato
rzecz. żyrostat