Appendice:Dictionarios/Interlingua-polonese/n

De Wiktionario
Saltar al navigation Saltar al recerca

Interlingua-Polonese


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


n-esime
przym. n-ty, enty

n-tesime
n-tego stopnia, n-tego rzędu

nabla
rzecz. nabla

nacrar
czas. pokrywać masą perłową

nacrate
przym. pokryty masą perłową

nacre
rzecz. masa perłowa

naive
przym. naiwny

naivemente
przysł. naiwnie

nam
bo, gdyż

nana
rzecz. karlica

nano
rzecz. karzeł

nanosecunda
rzecz. nanosekunda

napalm
rzecz. napalm

naphtha
rzecz. nafta

narcissismo
rzecz. narcyzm

narcisso
rzecz. narcyz

narcose
narkoza

narcotic
przym. narkotyczny

narcotisar
czas. narkotyzować

narcotraffico
rzecz. narkohandel, handel narkotykami

nardin*
przym. nardine (= of or pertaining to nard)

nare
rzecz. nozdrze

narrar
czas. opowiadać, prowadzić narrację; mówić

narration
rzecz. narracja, opowiadanie

narrative
przym. narracyjny, gawędziarski

narrator
rzecz. narrator

nasal
przym. nosowy

nasalisar
czas. mówić przez nos, nazalizować

nascente
przym. rodzący się, świtający, powstający

nascentia
rzecz. narodziny, urodzenie

nascer
czas. rodzić (się)


nascite
przym. urodzony, narodzony

nasiforme
przym. w kształcie nosa

naso
rzecz. nos
pannello de ~ zakdoek; ~ aquilin haviksneus; ~ ascendente wipneus; ~ recte rechte neus; ~ punctate/punctute puntneus, spitse neus; ~ mucose snotneus, loopneus; ~ de boxator boksersneus; ala/aletta del ~ neusvleugel; osso del ~ neusbeen; guttas pro le ~ neusdruppels; tumor del ~ neusgezwel; pilos del ~ neushaar; radice del ~ neuswortel; puncta del ~ punt(je) van de neus; haber bon ~ een fijne neus hebben; sufflar (se)/essugar le ~ zijn neus snuiten; perder sanguine del ~ uit zijn neus bloeden; mitter le ~ in un cosa zijn neus in iets steken; conducer/menar un persona per le ~ iemand bij de neus hebben; non vider ultra su ~ niet verder kijken dan zijn neus lang is; torquer le ~ de neus optrekken

natal
rzecz. (Natal) Boże Narodzenie
przym. urodzinowy

natalitate
rzecz. przyrost naturalny, stopa urodzeń

natante
przym. płynący, pływający

natar
czas. pływać (czynnie)

natatori
przym. pławny
vesica natatori - pęcherz pławny

natatorio
rzecz. basen

nate
przym. urodzony

nation
rzecz. naród

national
przym. narodowy

nationalisar
czas. nacjonalizować

nationalisation
nacjonalizacja

nationalismo
rzecz. nacjonalizm

nationalista
rzecz. nacjonalista
przym. nationalistyczny

nationalitate
rzecz. obywatelstwo, narodowość

nationalmente
w skali kraju

nationalsocialismo
rzecz. socjalizm narodowy

nationalsocialista
socjalista narodowy

native
przym. rodowity, natywny, rodzimy

nativo
rzecz. tubylec, rdzenny mieszkaniec

natura
rzecz. natura; przyroda
natura morte - martwa natura

natural
przym. naturalny; przyrodniczy

naturalisar
czas. naturalizować

naturalismo
rzecz. naturalizm

naturalista
naturalista

naturalistic
przym. naturalistyczny

naturalitate
rzecz. naturalność

naturalmente
przysł. naturalnie

naufragar
czas. rozbić się, ulec katastrofie (morskiej)

naufrage
przym. rozbitek, ocalony z zatopionego statku

naufragio
rzecz. katastrofa morska

nausea
rzecz. nudności, mdłości, obrzydzenie, choroba morska

nauseabunde
przym. obrzydliwy, wywołujący mdłości

nausear
czas. mieć mdłości; brzydzić się, czuć wstręt

nauta
rzecz. żeglarz

nautic
przym. morski, żeglarski

naval
przym. morski

nave
rzecz. statek; nawa

nave a velas
rzecz. żaglowiec, statek żaglowy

navigabile
przym. żeglowny, spławny, zdatny do żeglugi

navigabilitate
rzecz. zdolność nawigowania

navigar
czas. nawigować; żeglować

navigation
rzecz. nawigacja; żegluga

navigation maritime
rzecz. żegluga morska

navigational
przym. nawigacyjny

navigator
rzecz. nawigator; przeglądarka internetowa

nazaren
przym. nazareński

nazi
rzecz. nazista

nazismo
rzecz. nazizm

nazista
rzecz. nazista

ne
nie

neanderthal
rzecz. neandertalczyk
przym. neandertalski

neapolitan
przym. neapolitański

neapolitano
rzecz. neapolitańczyk

neattendite
przym. nieoczekiwany

nebula
rzecz. mgła

nebular
przym. mgławicowy

nebulose
przym. mglisty, zamglony

nec
nec... nec... - ani... ani...

necar
czas. utopić, zatopić

necessari
przym. konieczny, niezbędny, potrzebny

necessarimente
przysł. koniecznie

necesse
przym. konieczny, niezbędny, potrzebny
il sembla necesse - wydaje się konieczne

necessitar
czas. wymagać, wymuszać

necessitate
rzecz. konieczność

necessitose
przym. potrzebujący, będący w potrzebie

necrologia
rzecz. nekrologi, lista nekrologów

necrologic
przym. nekrologowy, odnoszący się do nekrologu

necrologo
rzecz. nekrolog

necromante
rzecz. nekromanta

necromantia
rzecz. nekromancja

necromantic
przym. nekromancki

necrophage
przym. trupożerny

necropole
rzecz. nekropolia

necropsia
rzecz. sekcja zwłok

necroscopic
przym. dotyczący sekcji zwłok

nectare
rzecz. nektar

nectarin
przym. jak nektar

nectario
rzecz. nektarnik, miodnik

necubi
nigdzie

necun
żaden, nijaki

necuno
nikt

nederlandese
przym. holenderski
rzecz. język niderlandzki

negar
czas. negować, zaprzeczać; odmawiać

negation
rzecz. negacja, zaprzeczenie

negative
przym. negatywny, ujemny

negativo
rzecz. negatyw

neglecte
przym. zaniedbany

negligente
przym. nieodpowiedzialny, niedbały

negligentemente
przysł. niedbale

negligentia
rzecz. niedbalstwo, zaniedbanie

negliger
czas. zaniedbywać

negligibile
przym. pomijalny, niegodny uwagi, nie zasługujący na uwagę

negligite
przym. zaniedbany

negociationes
rzecz. rokowania

negotiabile
przym. [Com.] sprzedażny, zbywalny, przenoszalny

negotiante
rzecz. handlowiec

negotiar
czas. negocjować

negotiation
rzecz. negocjacje

negotiator
rzecz. negocjator

negotio
rzecz. handel; negocjacje, pertraktacje, rokowania

negro
rzecz. Murzyn

negroide
rzecz. negroid
przym. negroidalny

nemine
nikt

nemo
nikt

neo-nato
rzecz. noworodek

neocolonialismo
rzecz. neokolonializm

neocolonialista
przym. neokolonialny

neolatin
przym. neołaciński

neolithic
przym. neolityczny

neolitho
rzecz. neolit

neologia
rzecz. neologia

neologic
przym. dotyczący neologizmu

neologismo
rzecz. neologizm

neonascentia
rzecz. narodziny, nowe narodziny

neonate
przym. nowonarodzony

neonato
rzecz. noworodek

neoplatonic
przym. neoplatoński

neozelandese
rzecz. Nowozelandczyk
przym. nowozelandzki

neperian
przym. neperowy

nephritic
przym. nerkowy, dotyczący zapalenia nerek

nepote
rzecz. bratanek, siostrzeniec

nepotismo
rzecz. nepotyzm

nepta
rzecz. wnuczka

nepto
rzecz. wnuk

neptunian
przym. Neptunowy, neptuniczny

nerval
przym. nerwowy

nervin
przym. [Med.] uspokajający

nervo
nerw; ścięgno

nervose
przym. nerwowy

nervositate
rzecz. nerwica, nerwowość

nescie
przym. nieświadomy, ignorancki

nesophilia
rzecz. lubienie wysp

nettage
rzecz. czyszczenie

nettar
czas. czyścić

nettar con sapon
myć mydłem

nette
przym. czysty, jasny, klarowny

nettemente
przysł. czysto, jasno, klarownie

neuralgia
rzecz. neuralgia, nerwoból

neuralgic
przym. neuralgiczny

neurasthenia
rzecz. neurastenia

neurasthenic
przym. neurasteniczny

neurologic
przym. neurologiczny

neurologo
rzecz. neurolog

neuropathologic
przym. neurologiczny

neuropathologo
rzecz. neuropatolog

neurosis
rzecz. neuroza

neurotic
przym. neurotyczny

neutral
przym. neutralny

neutralisar
czas. neutralizować

neutralitate
rzecz. neutralność

neutre
przym. nijaki (gram.); neutralny

neutron
rzecz. neutron

nevo
rzecz. znamię, pieprzyk

nevoide
przym. [Patol.] podobny do znamienia

newtonian
przym. newtonowski

newyorkese
przym. nowojorski

ni
ani

ni ... ni
ani ... ani

nichar
czas. [wym. niszar] umieszczać w niszy, chować w zakątku

niche
rzecz. nisza, wnęka

nickel
rzecz. nikiel

nickelar
czas. niklować

nickelifere*
przym. nickeliferous

nicotinic
przym. nikotynowy
acido nicotinic - kwas nikotynowy

nidificar
czas. budować gniazdo

nido
rzecz. gniazdo

nigrar
czas. zaczerniać; oczerniać

nigrate
przym. oczerniony

nigre
przym. czarny

nigros
rzecz. czarne (szachy)

nihil
nic

nihil altere
nic innego

nihil de particular
nic szczególnego

nihil de seriose
nic poważnego

nihil de surprendente
nic zaskakującego

nihil extra illo
nic oprócz tego

nihil minus
nic mniej

nihil plus
nic więcej

nihil plus que
nic ponad to, że

nil
nic

nildimensional
przym. bezwymiarowy, zerowymiarowy

nimie
zbyt wiele, zbyt liczni, zbyt dużo

nimis
za, zbyt, za dużo, zanadto

nimis de
zbyt wiele, zbyt liczni, zbyt dużo

nitide
przym. jasny, świecący, błyszczący; jasny, czysty

nitric
przym. azotowy

nitrificar
czas. nitryfikować

nitro
rzecz. azot

nitrogeno
rzecz. azot

nitroglycerina
rzecz. nitrogliceryna

nitrose
przym. azotowy

nivar
czas. padać (śnieg), śnieżyć

nivate
przym. ośnieżony, zaśnieżony

nive
rzecz. śnieg

nivee
przym. śnieżny

nivellar
czas. niwelować

nivello
rzecz. (1). poziom, szczebel
nivello de aqua - poziom wody; indicator del nivello de aqua - wskaźnik poziomu wody; nivello de oleo - poziom oleju; nivello de mar - poziom morza; nivello phreatic - poziom wód gruntowych; nivello del salarios - poziom płac; nivello vital/de vita - poziom życia; nivello intellectual - poziom intelektualny; nivello de cultura - poziom kultury; nivello de civilisation - poziom cywilizacyjny; nivello de subsistentia - poziom utrzymania, poziom egzystencji; nivello de precios - poziom cen; nivello del joco - poziom gry; nivello sonor - poziom dźwięku; nivello de audientia - poziom słyszalności; un alte/elevate nivello de civilisation - wysoki poziom cywilizacyjny; a nivello ministerial - na szczeblu ministerialnym; conversationes al maxime nivello - rozmowy na najwyższym szczeblu
(2). poziomica
nivello de mason - poziomica murarska; nivello agrimensor - poziomica geometry; verificar le horizontalitate de un superfacie/superficie per medio de un nivello - weryfikować poziomość powierzchni za pomocą poziomicy

nivose
przym. śnieżny, śniegowy, śnieżysty, zaśnieżony

no
nie

nobile
rzecz. szlachcic
przym. szlachetny, nobliwy

nobiliari
przym. szlachecki

nocente
przym. szkodliwy

nocer
czas. szkodzić

nocive
przym. szkodliwy

noctambule
przym. somnambuliczny

noctambulismo
rzecz. somnambulizm

nocte
rzecz. noc

noctivage
przym. wędrujący w nocy

nocturne
przym. nocny

nocue
przym. bolesny, szkodliwy, niezdrowy

nodal
przym. węzłowy

nodar
czas. wiązać, robić węzeł, splatać

nodo
rzecz. węzeł

nodose
przym. węzłowaty, pokryty węzłami, sękaty, guzowaty

nodular
przym. guzkowaty

nodulo
rzecz. guzek, grudka

noi
my

nolens volens
nolens volens, chcąc nie chcąc

nolente
przym. niechętny, niedobrowolny, wymuszony

nolentemente
przysł. niechętnie, niedobrowolnie, wymuszenie

nomade
rzecz. nomad, koczownik
przym. koczowniczy

nomenclar
czas. tworzyć nomenklaturę, tworzyć nazewnictwo

nomenclatura
rzecz. nomenklatura, nazewnictwo

nomic
przym. zwyczajowy, przyjęty, konwencjonalny
orthographia nomic - nomic spelling

nominal
przym. nominalny; rzeczownikowy

nominalismo
nominalizm

nominar
czas. zwać, nazywać; wskazywać

nominate
przym. zwany, nazwany

nomination
rzecz. nominacja, nominowanie, wyznaczenie

nominative
przym. imienny; mianownikowy; mianowany, wyznaczony

nominativo
rzecz. mianownik

nomine
rzecz. imię, nazwa, nazwisko
portar le nomine de - nosić imię (czyjeś); nomine de baptismo - imię chrzestne; nomine proprie - nazwa własna

nomografia
rzecz. nomografia

non
nie

non ... plus
już więcej nie

non ancora
jeszcze nie

non completemente
niezupełnie

non del toto
wcale nie

non es il ver
czy nie? nieprawdaż?

non es necessari
nie jest konieczne

non es ver
to nieprawda

non importa
nieważne, nie jest ważne

non importa qual
nieważne jaki, nie jest ważne jaki

non infrequentemente
nierzadko

non jam
jeszcze nie

non lineal
przym. nieliniowy

non mesmo
nawet nie, ani nawet

non multo
niezbyt

non necessarimente
niekoniecznie

non negative
przym. nieujemny

non periodic
przym. nieperiodyczny

non sia stupide
nie bądź głupi

non solmente ... ma anque
nie tylko, lecz i

non solmente ma alsi
nie tylko, lecz również

non trivial
przym. nietrywialny

non vacue
przym. niepusty

non ver
czyż nie

non-desirate
przym. niepożądany

non-discrimination
rzecz. niedyskryminowanie

non-euclidian
przym. nieeuklidesowy

non-natural
przym. nienaturalny

nonaginta
dziewięćdziesiąt

nonagonal
przym. dziewięciokątny

nonagono
rzecz. dziewięciokąt

nonari
przym. dziewiątkowy, dziewiątego rzędu

nonaristocratic
przym. niearystokratyczny

nonchalance
rzecz. nonszalancja

nonchalant
przym. nonszalancki, niedbały

nonconformista
rzecz. nonkonformista

nondum
jeszcze nie

none
przym. dziewiąty

nonetto
rzecz. nonet

noneuclidian
przym. nieeuklidesowy

nonnate
przym. nieurodzony

nonne
nieprawdaż

nonnulle
kilka, parę

nonnulles
kilka, kilkoro, niejedni

nonnullo
trochę, nieco

nonobstante
chociaż; mimo to

nonobstante que
mimo że

nonsenso
rzecz. nonsens

nonuplar
czas. mnożyć przez dziewięć, zdziewięciokrotnić

nonuple
przym. dziewięciokrotny

nonvolante
przym. nielatający, nielotny

nord
rzecz. północ (geog.)

nord-american
północnoamerykański

nord-americano
rzecz. Amerykanin

nordatlantic
przym. północnoatlantycki

nordest
przym. północnowschodni
rzecz. północny wschód

nordic
przym. północny; nordycki

nordwest
przym. północnozachodni
rzecz. północny zachód

norma
rzecz. norma

normal
przym. normalny

normalisar
czas. normalizować

normalisate
przym. znormalizowany

normalisation
rzecz. normalizacja

normalmente
przysł. normalnie

normandico
Norman

normanne
przym. normański

normanno
Norman

normar
czas. normować

normative
przym. normatywny, standardowy

norvegese
przym. norweski

norvegian
przym. norweski

norvegiano
Norweg

nos
my

nostalgia
rzecz. nostalgia

nostalgic
przym. nostalgiczny

nostre
nasz

nostre optime desiros
nasze najlepsze życzenia!

nota
rzecz. banknot; nota, uwaga; ocena; notatka; nuta
nota infra le pagina - stopka

nota bene
nota bene

nota de banca
rzecz. banknot

notabile
przym. godny zauważenia, godny wzmianki

notacanthe*
przym. [Zool.] notacanthous, spiny-backed

notal
przym. [Zool.] grzbietowy

notar
czas. odnotować, zauważać

notarial
przym. notarialny

notariato
rzecz. notariat

notario
rzecz. notariusz

notation
rzecz. notacja

note
przym. znany

notificar
czas. zawiadamiać, zgłaszać, meldować, podawać do wiadomości

notion
rzecz. pojęcie

notional
przym. pojęciowy

notitia
rzecz. notatka; news

noto
rzecz. odwłok

notori
przym. znany, głośny, notoryczny

nova
rzecz. nowość, nowina

noval*
przym. [Agr.] newly broken

novanta
dziewięćdziesiąt

novantesime
przym. dziewięćdziesiąty

novar*
czas. [Law] to novate

novas
rzecz. news, informacje

novator
innowator

nove
licz. (=novem) dziewięć
przym. nowy

novella
rzecz. opowiadanie

novelle
przym. nowy

novellista
rzecz. nowelista

novellitate
rzecz. nowość, aktualność, świeżość, nowatorstwo

novem
dziewięć

novembre
rzecz. listopad

novemente
świeżo, nowo-

novena
rzecz. dziewiątka

novendece
dziewiętnaście

novesime
przym. dziewiąty

novicio
nowicjusz

novilunio
nów (księżyca)

novitate
rzecz. nowość; news

nuance
rzecz. niuans, subtelność

nube
rzecz. chmura

nubette
rzecz. chmurka

nubie
przym. nubijski

nubifere
przym. tworzący chmury

nubile
przym. dojrzały, na wydaniu

nubilo
rzecz. chmura burzowa

nubilose
przym. pochmurny, zachmurzony

nuce
rzecz. orzech

nuce muscate
rzecz. gałka muszkatołowa

nuciforme
przym. w kształcie orzecha

nucleal
przym. jądrowy, nuklearny

nuclear
przym. jądrowy, nuklearny
czas. to nucleate

nucleari
przym. nuklearny, jądrowy

nucleo
rzecz. jądro; rdzeń

nuctalopia
rzecz. kurza slepota

nude
przym. goły, nagi

nudista
rzecz. nudysta

nuditate
rzecz. nagość

nulle
przym. zerowy; żaden

nulle cosa
nic

nulle dubita de isto
nie ma co do tego żadnych wątpliwości

nulle fumo sin foco
nie ma dymu bez ognia

nullemente
przysł. w żaden sposób, nijak, w żadnym razie

nullificar
czas. unieważniać, anulować

num
czy

numerabile
przym. przeliczalny

numerabilitate
rzecz. przeliczalność, policzalność

numeral
przym. liczbowy, cyfrowy

numerar
czas. liczyć; numerować

numerate
przym. numerowany

numeration
rzecz. numeracja, numerowanie

numerator
rzecz. licznik; numerator

numeric
przym. numeryczny

numero
rzecz. numer, liczba

numero cardinal
rzecz. liczba kardynalna, liczba główna

numero ordinal
rzecz. liczba porządkowa

numerose
przym. liczny; harmonijny, rytmiczny

numidian
przym. numidyjski

numisma
rzecz. moneta

numismatic
przym. numizmatyczny

nunc
teraz

nunca
nigdy

nunciatura
nuncjatura

nuncio
rzecz. nuncjusz, posłaniec

nunquam
nigdy

nuper
niedawno, ostatnio, świeżo

nupta de argento
rzecz. srebrne gody

nupta de aure
rzecz. złote gody

nuptia
rzecz. ślub, wesele

nuptial
przym. weselny, ślubny

nusquam
nigdzie

nutar
czas. giąć się, wyginać się, kiwać się, chwiać się

nutriente
przym. żywiący, będący pożywką

nutrimento
rzecz. żywność

nutrir
czas. żywić, karmić

nutrition
rzecz. żywność, pożywienie; żywienie

nutritive
przym. pożywny

nyctalopia
rzecz. kurza ślepota

nyctalopic
przym. dotyczący kurzej ślepoty

nympha
rzecz. nimfa

nymphal
przym. dotyczący nimf

nymphee
przym. dotyczący nimf

nymphomane
przym. nimfomański