Appendice:Dictionarios/Interlingua-polonese/h

De Wiktionario

Interlingua-Polonese


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


ha
ma
z imiesłowem przymiotnikowym tworzy czas przeszły, np. ha vidite, ha parlate

ha nihil a facer con
nie ma z nim nic wspólnego

haber
czas. mieć
Io ha duo libros - mam dwie książki
rzecz. własność, dobytek, posiadłość, mienie

haber besonio
odczuwać potrzebę, mieć potrzebę

haber bon opinion super
być dobrego zdania o, mieć dobrą opinię

haber fide in
mieć wiarę, wierzyć w

haber impression
mieć wrażenie

haber infortuna
mieć pecha

haber le aer triste
smutno wyglądać

haber le avantage super alicuno
mieć nad kimś przewagę

haber le costume de (facer un cosa)
mieć zwyczaj (robić coś)

haber le securitate que
mieć pewność, że

haber omne ration
mieć wszelkie powody

haber pavor
bać się

haber torto
mylić się

haberea
czas. miałby

habeva
miał
z imiesłowem przymiotnikowym tworzy czas zaprzeszły, np. habeva vidite, habeva parlate

habile
przym. zręczny, wprawny

habilemente
przysł. zręcznie, wprawnie

habilissime
przym. bardzo zdolny, nadzwyczaj zdolny

habilitar
czas. upowazniac, uprawniać
habilitar se - kwalifikować się

habilitate
rzecz. zręczność, wprawa, zdolność

habilitation
rzecz. uzdatnianie, umożliwianie; kwalifikowanie

habitabile
przym. nadający się do zamieszkania, mieszkalny

habitante
rzecz. mieszkaniec; zamieszkujący

habitar
czas. zamieszkiwać, mieszkać

habitat
rzecz. środowisko, habitat

habitate
przym. zamieszkały

habitation
rzecz. miejsce zamieszkania
Synonimy: casa, habitation, residentia, domicilio, demora, allogiamento


habito
rzecz. ubiór; habit; zwyczaj, obyczaj

habitual
przym. zwyczajowy

habituar
czas. przyzwyczajać
(se) przyzwyczajać się

habituate
przym. przyzwyczajony

habitude
rzecz. zwyczaj
como de habitude - jak jest w zwyczaju, jak zwykle

habitu‚ [F]*
rzecz. habitu‚

hac
tu, tędy, po tej stronie

hacha
rzecz. siekiera, topór

hachamento
rzecz. [wym. haszamento] rąbanie, cięcie, siekanie, hakowanie

hachar
czas. (wym. haszar) ciąć, rąbać, siekać
carne hachate - mięso siekane

hachatoria
rzecz. [wym. haszatoria] tasak; młynek do mięsa

hachetta
rzecz. [wym. haszeta] siekiera, topór, toporek

hachich
rzecz. [wym. haszisz] haszysz

haga
rzecz. żywopłot

hairon
rzecz. czapla

halito
rzecz. podmuch; oddech

hall
rzecz. hala

hallo
hallo!

hallucinar
czas. mieć halucynacje

hallucination
rzecz. halucynacja, złudzenie

hallucinatori
przym. halucynacyjny

halo
rzecz. [Meterol.] aureola, nimb

halto
rzecz. przystanek, zatrzymanie

hamaca
rzecz. hamak

hamacar
czas. kołysać w hamaku
hamacar se - kołysać się w hamaku

hamate
przym. haczykowaty

hamo
rzecz. haczyk na ryby

hamster
rzecz. chomik

hamulo
rzecz. [Anat., Zool.] haczyk

hanca
rzecz. biodro

handicap
rzecz. handicap; upośledzenie

handicapate
przym. upośledzony, kaleki

hangar
rzecz. hangar

harakiri
rzecz. harakiri

hardimento
rzecz. śmiałość, zuchwalstwo, tupet

hardir
czas. być śmiałym, odważnym

hardite
przym. odważny, śmiały, zuchwały

harditessa
rzecz. śmiałość, zuchwalstwo, tupet

hardware
rzecz. hardware

harem
rzecz. harem

haringo
rzecz. śledź

harmonia
rzecz. harmonia

harmonic
przym. harmoniczny

harmonica
rzecz. harmonia; harmonijka, organki

harmonicamente
przysł. harmonicznie

harmoniose
przym. harmonijny

harmoniosemente
przysł. harmonijnie

harmonisar
czas. harmonizować

harmonisation
rzecz. harmonizacja

harmonista
rzecz. harmonista

harmonium
rzecz. fisharmonia

harnesar
czas. zaprzęgać

harnese
rzecz. uprząż (konia)

harpa
rzecz. harfa

harpista
rzecz. harfista

harpon
rzecz. harpun

harponage
rzecz. godzenie harpunem

harponar
czas. godzić harpunem

harponero
rzecz. harpunnik

harpyia
rzecz. [Mitol.] harpia

hasardar
czas. ryzykować, poważyć się

hasardate
przym. niebezpieczny, hazardowy, ryzykowny

hasardo
rzecz. ryzyko, niebezpieczeństwo; szansa, przypadek

hasardose
przym. niebezpieczny, hazardowy, ryzykowny

hastar
czas. spieszyć (się)

haste
rzecz. pośpiech

hastive
przym. pospieszny (w pośpiechu)

haurir
czas. wyciagać, wysysać, wypompowywać

haustorio*
rzecz. [Bot.] haustorium

havanese
przym. hawański

haver
czas. (= haber)

hawaian
przym. hawajski

hebdomadari
przym. tygodniowy

hebraic
przym. hebrajski

hebraisar
czas. hebraizować

hebraismo
rzecz. hebraizm

hebraista
rzecz. hebraista

hebree
przym. hebrajski

hebreo
rzecz. Hebrajczyk, Izraelita, Żyd; język hebrajski

hectar
rzecz. hektar

hectogramma
rzecz. hektogram

hectographar
czas. hektografować, powielać

hectographo
rzecz. hektograf, powielacz

hectolitro
rzecz. hektolitr

hedera
rzecz. bluszcz

hegemone
przym. hegemoniczny

hegemonia
rzecz. hegemonia

hegemonic
przym. hegemoniczny

hegemono
rzecz. hegemon

helianthemo
rzecz. [Bot.j kwiat słonecznika

heliantho
rzecz. słonecznik

helical
przym. spiralny

helice
rzecz. helisa, spirala, ślimak

helicoidal
przym. helikoidalny, spiralny, ślimakowaty

helicoide
przym. helikoida, powierzchnia śrubowa przym. spiralny, ślimakowaty

helicon
rzecz. [Muz.] helikon

helicoptero
rzecz. helikopter

helio
rzecz. hel

heliocentric
przym. heliocentryczny

heliogravure
rzecz. światłograwiura

heliostatic
przym. heliostatyczny

heliostato
rzecz. heliostat

heliotrope
przym. heliotropiczny

heliotropio
rzecz. [Bot.] heliotrop

heliotropismo
rzecz. heliotropizm

heliotypia
rzecz. heliotypia, powielanie

heliotypo
rzecz. heliotyp, odbitka

helium
rzecz. hel

hellen
rzecz. Grek, Hellen

hellenic
przym. helleński

hellenisar
czas. hellenizować

hellenisation
rzecz. hellenizacja

hellenismo
rzecz. hellenizm

hellenista
rzecz. hellenista

hellenistic
przym. helleński, hellenistyczny

helminthe
rzecz. robak, pasożyt

helminthiasis
rzecz. [Patol.] robaczyca

helminthico
rzecz. środek robakobójczy

helminthologia
rzecz. helmintologia, nauka o robakach

helminthologo
rzecz. specjalista od pasożytów

helvetic
przym. szwajcarski

helvetie
przym. szwajcarski

helvetio
rzecz. Helwet

hem-
rzecz. Cząstka w złożeniach i derywatach, jako hem-, hemo-, hemat-, hemato- (= krew)

hematic
przym. dotyczący krwi

hematite
rzecz. [Mineral.] hematyt

hematosis
rzecz. [Fizjol.] powstawanie krwi

hemer-
rzecz. Cząstka w złożeniach, jako hemer-, hemero- (= dzień)

hemerocallide
rzecz. [Bot.] Hemerocallis

hemicyclo
rzecz. półkole

hemiplegia
rzecz. [Patol.] porażenie połowiczne, paraliż połowy ciała

hemiprisma [-ma/-mat-]*
rzecz. [Cryst.] hemiprism {Hence:} hemiprismatic

hemiptero (-mˇ-)*
rzecz. [Zool.] hemipteron; hemipteros [Zool.] Hemiptera

hemisphera
rzecz. hemisfera, półkula

hemispheric
przym. hemisferyczny

hemispherio
rzecz. półkula

hemistichio
rzecz. hemistych

hemitropia (-ˇa)*
rzecz. [Cryst.] hemitropy

hemoglobina
rzecz. hemoglobina

hemophile
przym. hemofilny

hemophilia
rzecz. hemofilia

hemophilo
rzecz. hemofil

hemorrhagia
rzecz. krwotok, krwawienie

hemorrhoide
rzecz. hemoroid

hemostase
rzecz. [Med.] hemostazja, zatrzymanie krwawienia

hemostatic
przym. hemostatyczny

hemostato
rzecz. środek przeciwkrwotoczny, hemostat

hepatalgia
rzecz. ból wątroby

hepate
rzecz. wątroba

hepatic
przym. wątrobowy

hepatica
rzecz. [Bot.] wątrobowiec

hepatisar
czas. [Med.] zwątrobić, wywołać zwątrobienie

hepatisation
rzecz. [Patol.] hepatyzacja, zwątrobienie

hepatitis
rzecz. [Patol.] zapalenie wątroby

hepatologia
rzecz. hepatologia

heptagon
przym. siedmioboczny, heptagonalny

heptagonal
przym. siedmioboczny, heptagonalny

heptagono
rzecz. siedmiokąt

heptahedre
przym. siedmiościenny

heptahedro
rzecz. siedmiościan

heptametro
rzecz. heptametr

heptarchia
rzecz. heptarchia, rządy siedmiu

heraldic
przym. heraldyczny

heraldica
rzecz. heraldyka

heraldo
rzecz. herold

herba
rzecz. trawa; zioło

herbacee
przym. ziołowy, zielny, trawiasty

herbage
rzecz. zioła, trawy, roślinność

herbal
przym. ziołowy

herbario
rzecz. zielnik

herbivore
przym. trawożerny

herborisar
czas. zbierać zioła

herborisation*
rzecz. zbieranie ziół

herborisator
rzecz. zielarz, zbieracz ziół

herborista
rzecz. zielarz

herbose
przym. trawiasty, porosły trawą

herculee
przym. herkulesowy

herede
rzecz. dziedzic, dziedziczący, spadkobierca, sukcesor

hereditage
rzecz. spadek (majątek); dziedzictwo

hereditar
czas. dziedziczyć

hereditari
przym. dziedziczny

hereditario
rzecz. spadkobierca, dziedzic

hereditate
rzecz. spadek, spuścizna

heresia
rzecz. herezja

heresiarcha*
rzecz. heresiarch

heretic
przym. heretycki

heretico
rzecz. heretyk

heri
wczoraj

hermaphrodite
przym. hermafrodyczny

hermaphroditismo
rzecz. hermafrodytyzm

hermetic
przym. hermetyczny, szczelnie zamknięty, szczelny

hermitian
przym. hermitowski

herodian
przym. herodowy

heroe
rzecz. bohater, heros

heroic
przym. bohaterski, heroiczny

heroicamente
przysł. bohatersko, heroicznie

heroicitate
rzecz. bohaterstwo, heroizm

heroificar
czas. robić bohaterem, heroizować, grać bohatera

heroina
rzecz. bohaterka; heroina (narkotyk)

heroismo
rzecz. heroizm, bohaterstwo

herpes
rzecz. opryszczka, herpes, liszaj

herpete
rzecz. opryszczka, herpes, liszaj

herpetic
przym. opryszczkowy

herpetismo*
rzecz. [Pathol.] herpetism

herpeto-
rzecz. Cząstka w złożeniach (= gad)

herpetologia
rzecz. herpetologia

hesitante
przym. niezdecydowany, niepewny, wahający się

hesitar
czas. wahać się

hesitation
rzecz. wahanie, niezdecydowanie, niepewność

heteroclite
przym. nieregularny (gram.)

heteroclito
rzecz. wyraz nieregularny; nieregularność, anomalia

heterodoxe
przym. innowierczy, heretycki

heterodoxia
rzecz. herezja, innowierstwo

heterodyne
rzecz. heterodyna

heterogame
przym. heterogamiczny

heterogamia
rzecz. heterogamia

heterogene
przym. różnorodny, heterogeniczny

heterogenee
przym. różnorodny, heterogeniczny

heterogeneitate*
rzecz. heterogeneity

heteroptere
przym. różnoskrzydły

heterosexual
przym. heteroseksualny

heuristic
przym. heurystyczny

hexachordio*
rzecz. hexachord (= variety of musical instrument having six strings)

hexachordo*
rzecz. [Medieval Mus.] hexachord

hexadecimal
przym. heksadecymalny, szesnastkowy

hexagon
przym. sześciokątny, heksagonalny

hexagonal
przym. sześciokątny, heksagonalny

hexagono
rzecz. sześciokąt

hexahedre
przym. sześciościenny

hexahedro
rzecz. sześciościan

hexametre
przym. heksametryczny, sześciozgłoskowy

hexametro
rzecz. heksametr, sześciozgłoskowiec

hexapode
przym. sześcionożny

hexapodo
rzecz. sześcionóg

hiar
czas. ziewać, ziać, otwierać buzię; zostawiać lukę, rozziew

hiato
rzecz. luka, rozziew, przerwa; hiatus

hibernal
przym. zimowy

hibernar
czas. zimować; hibernować

hibernation
rzecz. hibernacja, zimowanie

hiberno
rzecz. zima

hibisco
rzecz. hibiskus

hic
tu, tutaj

hic infra
poniższy

hic non es loco pro
nie miejsce tu na

hic subtus
poniżej; poniższy

hic supra
powyższy

hidalgo
rzecz. hidalgo

hierarcha
rzecz. hierarcha

hierarchia
rzecz. hierarchia

hierarchic
przym. hierarchiczny

hieratic
przym. kapłański

hierodulo*
rzecz. [Gr. Relig.] hierodule

hieroglyphic
przym. hieroglificzny

hieroglyphico
rzecz. hieroglif

hierologia (-ˇa)*
rzecz. hierology

hieromantia (-ˇa)*
rzecz. hieromancy

hierophanta*
rzecz. hierophant

hilare
przym. wesoły, pogodny, radosny

hilaritate*
rzecz. (good) cheer, cheerfulness, hilarity

hinc
stąd, z tej przyczyny; odtąd, od tej chwili, na przyszłość

hindu
rzecz. Hindus

hinduismo*
rzecz. Hinduism

hinnimento*
rzecz. neighing, whinnying

hinnir
czas. rżeć

hinterland
rzecz. zaplecze, wnętrze lądu

hippiatria (-ˇa)*
rzecz. hippiatry (= study, work, etc. of a horse doctor)

hippiatro
rzecz. lekarz od koni

hippic
przym. hippiczny

hippo-*
rzecz. roccurring in derivatives and compounds] hipp-, hippo- (= horse) {Hence:} hippic; hippiatro etc.; hippodromo etc.; hippogrypho etc.; hippopotamo etc.; hippophage etc.; eohippo etc.

hippocampo*
rzecz. hippocampus, sea horse (1. Mythol.; 2. [Zool.] )

hippocentauro*
rzecz. hippocentaur (= horse centaur, as opposed to fish centaur)

hippocratic
przym. hipokratesowy

hippocratismo*
rzecz. Hippocratism

hippodromo (-p˘)*
rzecz. hippodrome (= course for horse races)

hippogrypho*
rzecz. [Mythol.] hippogriff, hippogryph

hippolitho (-˘-)*
rzecz. [Pathol.] hippolith

hippologia (-ˇa)*
rzecz. hippology

hippologo (-p˘-)*
rzecz. hippologist {Hence:} hippologia

hippophagia (-ˇa)*
rzecz. hippophagy

hippophago (-p˘-)*
rzecz. hippophagist

hippopotamo
rzecz. hipopotam

hirpicar
czas. bronować

hirpice
rzecz. brona

hirsute
przym. włochaty, kudłaty

hirundine
rzecz. jaskółka

hispan
przym. hiszpański

hispanismo
rzecz. hispanizm

hispanista
rzecz. hispanista (student)

hispano
rzecz. Hiszpan; język hiszpański

hispanoamerican
przym. hispanoamerykański

hispanoamericano
rzecz. Hispanoamerykanin

hispanophono
rzecz. hispanofon, osoba hiszpańskojęzyczna

hissar
czas. podnosić, wywieszać

histo
rzecz. [Med.] tkanka

histo-*
rzecz. [occurring in derivatives and compounds] histo-, hist- (= web; tissue) {Hence:} histoide; histographo etc.; histologo etc; histogene etc.; histonomia etc.

histogenia (-ˇa)*
rzecz. histogeny

histogramma
rzecz. histogram

histographia (-ˇa)*
rzecz. histography

histographo (-˘qrapho)*
rzecz. histographer

histologia (-ˇa)*
rzecz. histology

histologic
przym. histologiczny

histologista*
rzecz. histologist

histologo
rzecz. histolog

histonomia (-ˇa)*
rzecz. histonomy

historia
rzecz. historia

historiano
rzecz. historyk

historiar
czas. prowadzić kronikę, opowiadać w kolejności wydarzeń; ilustrować historiami

historic
przym. historyczny

historicitate*
rzecz. historicity

historico
rzecz. historyk

historietta*
rzecz. anecdote

historiographia
rzecz. historiografia

historiographia (-ˇa)*
rzecz. historiography

historiographic
przym. historiograficzny

historiographo
rzecz. historiograf

hitlerian
przym. hitlerowski

hiudustani [Hind.]*
rzecz. Hindustani

hodie
dzisiaj, dziś

hodie in un septimana
od dzisiaj za tydzień

hodie ipse
właśnie dziś

hodiedie
współcześnie, obecnie, dziś, w dzisiejszych czasach

hodierne
przym. dzisiejszy

hodo-*
rzecz. [occurring in compounds]; hodo-, -od- (= way, path) {Hence:} anodo &; cathodo &; exodo &: methodo &; synodo &; hodographo etc.; electrodo etc.

hodographo (-d˘-)*
rzecz. hodograph

hodometria (-ˇa)*
rzecz. odometry, hodometry {Hence:} hodometric

hodometro (-˘-)*
rzecz. odometer, hodometer

holarctic
przym. holarktyczny

holismo*
rzecz. [Philos.] holism

hollandese
rzecz. Holender
przym. holenderski

holocausto
rzecz. holokaust

holographe
przym. holograficzny

holographo
rzecz. holograf

holophrase (-l˘-)*
rzecz. holophrasis

homage
rzecz. hołd

homalographia (-ˇa)*
rzecz. [Anat.] homalography {Hence:} homalographic

homaro
rzecz. homar

home [A]*
rzecz. home (as in "my home is my castle")

homeopathia (-ˇa)*
rzecz. homeopathy {Hence:} homeopathic

homeopathic
przym. homeopatyczny

homeopatho (-˘pato)*
rzecz. homeopath

homeric
przym. homerycki

homeride*
rzecz. Homerid

homicida
rzecz. zabójca

homicidal
przym. morderczy, zabójczy

homicidio
rzecz. zabójstwo

hominal
przym. ludzki

homine
rzecz. człowiek; mężczyzna
homine de affaires - biznesmen, człowiek biznesu; homine de lege - prawnik; homine de stato - mąż stanu; homine de litteras - literat; homine de nive - bałwan; homine de successo - człowiek sukcesu


hominide
rzecz. hominid

hominiforme
przym. podobny do człowieka

homocentric
przym. współśrodkowy

homogamia (-ˇa)*
rzecz. homogamy; specif: [Bot.]

homogene
przym. jednolity, homogeniczny, jednorodny

homogenee
przym. jednorodny, homogeniczny

homogeneisation
rzecz. homogenizacja, ujednolicanie

homogeneitate
rzecz. homogeniczność, jednolitość, jednorodność

homographic
przym. homograficzny

homographo (-m˘-)*
rzecz. [(Gram.] homograph

homologe
przym. odpowiedni, homologiczny

homologia
rzecz. homologia

homologic
przym. homologiczny

homomorphe
przym. homomorficzny

homomorphia (-ˇa)*
rzecz. homomorphy

homomorphismo
rzecz. homomorfizm

homonyme
przym. homonimiczny

homonymia
rzecz. homonimia

homonymo (-˘-)*
rzecz. homonym, homophone

homophone
przym. homofoniczny

homophono (-m˘-)*
rzecz. [Gram.] homophone

homoptere
przym. równoskrzydły

homosexual
przym. homoseksualny

homosexual*
rzecz. homosexual

homosexualitate
rzecz. homoseksualność, homoseksualizm

homothetia
rzecz. jednokładność, homotetia

homothetic
przym. jednokładny

honestate
rzecz. uczciwość

honeste
przym. uczciwy; skromny, przyzwoity, obyczajny

honestitate
rzecz. uczciwość

honor
rzecz. honor; zaszczyt
homine de honor - człowiek honoru; dama de honor - dama dworu; membro de honor - członek honorowy; medalia de honor - medal honorowy; escorta de honor - eskorta honorowa; guarda de honor - warta honorowa; deber de honor - dług honorowy; debita de honor - dług honorowy; codice de honor - kodeks honorowy; titulo de honor - tytuł honorowy; parola de honor - słowo honoru; jury de honor - jury honorowe; tribuna de honor - trybuna honorowa; presidente de honor - honorowy przewodniczący; premio de honor - nagroda honorowa; puncto/affaire de honor - punkt/sprawa honoru; sentimento de honor - poczucie honoru; conviva/hospite de honor - gość honorowy; palma de honor - palma honoru; Legion de honor - Legia honorowa; scala de honor - trap;
in honor a/de - na cześć; de honor - honorowy; io te da mi parola de honor - daję ci słowo honoru; salvar le honor de - oddać salwę na cześć; facer honor a su obligationes - honorować swoje zobowiązania; facer honor a un cheque - honorować czek; ille es le honor de su parentes - jego rodzice szczycą się nim; refusar un honor - odmawiać zaszczytu; considerar un cosa como un honor - uważać coś za sprawę honoru; rehabilitar un persona in su honor - zrehabilitować czyjś honor; reparar le honor de un persona - zrehabilitować czyjś honor; perder su honor - stracić honor; io ha le honor de communicar vos - mam zaszczyt zakomunkować wam; facer le honores (del casa/domo) - pełnić honory (domu); render le honores militar a un persona - oddawać komuś honory wojskowe; esser interrate con le honores militar - być pochowanym z honorami wojskowymi; render le ultime honores - oddać ostatnie honory; reciper con tote le honores - przyjmować ze wszystkimi honorami;

honorabile
przym. honorowy; czcigodny, szanowny

honorabilitate*
rzecz. honorableness

honorar
czas. czcić (se de), szczycić się (czymś)
honorar le memoria de - czcić czyjąć pamięć

honorari
przym. honorowy, bezpłatny

honorario
rzecz. honorarium

honorate
przym. czcigodny

honorific
przym. honorowy, grzecznościowy

hoplita*
rzecz. [Gr. Antiq.] hoplite

hoplo-*
rzecz. [occurring in derivatives and compounds] hoplo-, hopl- (= weapon) {Hence:} hoplita; panoplia etc.

hora
rzecz. godzina; czas, pora
septimana de 40 horas de travalio/labor - 40-godzinny tydzień pracy; un medie hora - pół godziny; un hora e medie - półtorej godziny; quarto de hora - kwadrans; agulia del horas - wskazówka godzinowa; de hic a un hora - odtąd za godzinę; un hora de marcha - godzina marszu; salario per hora - płaca godzinowa; horas de travalio/labor - godziny pracy; horas e horas - godzinami; per hora - na godzinę; le hora exacte - dokładny czas; que hora? - która godzina?; qual hora es il? - która jest godzina?; a qualcunque hora - o jakiejkolwiek porze; al hora dicite - o umówionej godzinie; un hora - jedna godzina; batter le horas - wybijać godziny; indicar le hora - wskazywać godzinę; de bon hora - na czas, w porę; hora de affluentia/de puncta - godzina szczytu; su ultime hora - jego ostatnia godzina; hora del the - pora herbaty; hora de dormir - czas spania; hora de repasto/de prandio/de cena - pora posiłku/obiadu/kolacji; hora de recreation - pora wypoczynku; horas de servicio - godziny pracy; hora de clausura - godzina zamknięcia; hora de estate - pora letnia; hora de hiberno - pora zimowa; un hora avantiate - późna pora; al hora convenite - o umówionej porze; a ultime hora - w ostatniej chwili; libro de horas - [Rel.] godzinki; horas de puncta - godziny szczytu

horari
przym. godzinowy

horario
rzecz. rozkład jazdy; harmonogram

horda
rzecz. horda

hordeina (-ˇna)*
rzecz. [Chem.] hordein

hordeo
rzecz. jęczmień

horizontal
przym. horyzontalny, poziomy

horizontalmente
przysł. poziomo

horizonte
rzecz. horyzont

hormone
rzecz. hormon

horologieria (-ˇa)*
rzecz. 1. watchmaking, clockmaking; 2. watchmaker's, clockmaker's store

horologiero*
rzecz. watchmaker, clockmaker

horologio
rzecz. zegar, zegarek

horoscopo
rzecz. horoskop

horrende
przym. horendalny, straszny, okropny, straszliwy, przerażający, potworny

horrendemente
przysł. horendalnie, strasznie, okropnie

horribile
przym. okropny, straszny, zatrważający, potworny

horribilemente
przysł. okropnie, strasznie, zatrważająco, potwornie

horribilitate*
rzecz. horribleness

horride
przym. straszny, obrzydliwy, odrażający

horriditate*
rzecz. horridness

horrific
przym. przerażający, straszliwy, okropny

horrificante
przym. przerażający

horrificar
czas. przerażać, trwożyć

horrificate
przym. przerażony, zatrwożony

horripilante
przym. straszny, przerażający, jeżący włosy na głowie

horripilar
czas. przerażać, stawiać włosy na głowie

horripilation*
rzecz. goose flesh, horripilation

horrisone
przym. przerażający, złowieszczy

horror
rzecz. strach; horror, okropieństwo, straszna rzecz

hors-d'oeuvre [F]*
rzecz. hors d'oeuvre

hortative
przym. namawiający, zachęcający

hortensia*
rzecz. hydrangea

horticultor*
rzecz. horticulturist

horticultura
rzecz. ogrodnictwo

horticulturista
rzecz. ogrodnik, sadownik

horto
rzecz. ogród, sad

hospicio*
rzecz. hospice (1. as in "the hospice of St. Bernard"; 2. home for the poor or sick)

hospitabile
przym. gościnny, przyjazny

hospital
rzecz. szpital
przym. gościnny

hospitalari
przym. szpitalny

hospitalero*
rzecz. Hospitaler; cavalleros hospitaleros Knights Hospitalers

hospitalisar
czas. hospitalizować

hospitalisation
rzecz. hospitalizacja

hospitalitate
rzecz. gościnność

hospitar
czas. gościć

hospite
rzecz. gospodarz

hostage
rzecz. zakładnik

hoste*
rzecz. army, host {Hence:} hostil &

hostil
przym. wrogi, nieprzyjazny, niesprzyjający, wrogo nastawiony

hostilitate
rzecz. wrogość, nieprzyjazność, wrogie nastawienie; stan wojny

hotel
rzecz. hotel

hotelier [F]*
rzecz. hotelkeeper

hovercraft
rzecz. poduszkowiec

huguenot*
rzecz. Huguenot; attrib. Huguenot, Huguenotic {Hence:} huguenotismo

huguenotismo*
rzecz. Huguenotism

hum-*
rzecz. [occurring in derivatives] {Hence:} humile &; exhumar &; inhumar &

human
przym. ludzki; humanitarny, ludzki, litościwy

humanisar
czas. humanizować

humanisation
rzecz. humanizacja

humanisation*
rzecz. humanization

humanismo
rzecz. humanizm

humanista
rzecz. humanista; humanistyczny

humanistic
przym. humanistyczny

humanitari
przym. humanitarny, ludzki; filantropijny

humanitario*
rzecz. humanitarian

humanitarismo
rzecz. humanitaryzm

humanitarismo*
rzecz. humanitarianism

humanitate
rzecz. ludzkość

humano
rzecz. człowiek

humectar
czas. zwilżać, nawilżać

humectation*
rzecz. 1. (act of) moistening or wetting; 2. moistness

humer
czas. być wilgotnym, mokrym

humeral
przym. ramienny, ramieniowy

humero
rzecz. bark, ramię

humic
przym. próchniczy, humusowy

humide
przym. wilgotny, mokry

humidificar
czas. zawilgacać

humiditate
rzecz. wilgoć

humile
przym. pokorny, skromny; niskiego stanu

humiliar
czas. poniżać, upokarzać

humiliation*
rzecz. humiliation

humiliator*
rzecz. humbler, humiliator

humililate*
rzecz. humility

humor
rzecz. humor

humoral
przym. humoralny

humorismo
poczucie humoru

humorismo*
rzecz. humorism (1. sense of humor; 2. [Med.] humoralism)

humorista
rzecz. humorysta

humoristic
przym. humorystyczny, zabawny, śmieszny, pocieszny

humorose
przym. humorystyczny, zabawny, śmieszny, pocieszny; humoralny

humus
rzecz. próchnica, humus

hungare
przym. węgierski

hungaro
rzecz. Węgier; język węgierski

hunnic
przym. hunnicki

huracan
rzecz. huragan

hurracan
rzecz. huragan

hurrah
hurra!

hussar*
rzecz. [Mil] hussar

hyacinthin
przym. hiacyntowy

hyacintho
rzecz. hiacynt

hybrida
rzecz. hybryda

hybridar
czas. krzyżować, hybrydyzować

hybridation*
rzecz. hybridization, crossbreeding

hybridismo*
rzecz. hybridism

hydr-*
rzecz. [occurring in derivatives and compounds] hydr-, hydro- (= water) {Hence:} hydrato-hydratar-hydration, dishydratar, chlorhydrato etc.; hydrido; hydric-chlorhydric etc.; hydrante; anhydre-anhydrido, anhydrite; hydracido etc.; hydrangea etc.; hydropisia hydrogeno etc.; hydrophobia etc.; hydrotherapia etc.; hydraulic etc.; hydroelectric etc.; hydrocephale etc.; hydrolyse etc.; hydrolytic etc.; hydroaeroplano etc.; Hydra

hydracido (- -)*
rzecz. [Chem.] hydracid

hydrangea (-g‚-)*
rzecz. hydrangea

hydrante*
rzecz. hydrant

hydratar
czas. uwadniać

hydratation*
rzecz. hydration

hydrato
hydrato de carbon - węglowodan

hydrato*
rzecz. hydrate; hydrato de carbon carbohydrate

hydraulic
przym. hydrauliczny

hydraulica*
rzecz. hydraulics

hydric
przym. wodorowy

hydrido*
rzecz. hydride

hydroaeroplano*
rzecz. seaplane, hydroplane

hydrocarbon
rzecz. tlenek węgla

hydrocele (-c‚-)*
rzecz. [Med.] hydrocele

hydrocephale
przym. hydrocefaliczny, dotyczący wodogłowia

hydrocephalia (-ˇa)*
rzecz. [Med.] hydrocephalus, hydrocephaly

hydrocephalo (-c‚-)*
rzecz. [Med.] hydrocephalus

hydrochloric
przym. solny (kwas)

hydrocyanic
przym. cyjanowodorowy

hydrodynamic
przym. hydrodynamiczny

hydrodynamica*
rzecz. hydrodynamics

hydroelectric
przym. hydroelectryczny

hydrofoil
rzecz. wodolot

hydrogenar
czas. uwodorniać

hydrogeno
rzecz. wodór

hydrogeologic
przym. hydrogeologiczny

hydrographia
rzecz. hydrografia

hydrographic
przym. hydrograficzny

hydrographo
rzecz. hydrograf

hydrologia
rzecz. hydrologia

hydrologic
przym. wodny, hydrologiczny

hydrolyse (-˘-*
rzecz. hydrolysis

hydrolytic
przym. hydrolityczny

hydrometro
rzecz. wodomierz

hydropathia
rzecz. wodolecznictwo

hydropathic
przym. wodoleczniczy

hydrophile
przym. wodolubny

hydrophobia (-ˇa)*
rzecz. [Pathol.] hydrophobia

hydropisia (-ˇa)*
rzecz. dropsy

hydroplano
rzecz. hydroplan, wodolot

hydrostatic
przym. hydrostatyczny

hydrostatica*
rzecz. hydrostatics

hydrotherapeutic
przym. wodoleczniczy, hydroterapeutyczny

hydrotherapia
rzecz.. hydroterapia, wodolecznictwo

hydroxydo (-˘-)*
rzecz. hydroxide

hyena*
rzecz. [Zool.] hyena

hygiene
rzecz. higiena

hygienic
przym. higieniczny

hygienista*
rzecz. hygienist

hygrographo (-˘-)*
rzecz. hygrograph {Hence:} barothermohygrographo etc.

hygrometro (-˘-)*
rzecz. hygrometer

hygroscopic
przym. higroskopijny

hygroscopio*
rzecz. hygroscope {Hence:} hygroscopic

hymene
rzecz. błona

hymenio*
rzecz. [Bot.] hymenium

hymenoptere
przym. błonoskrzydły

hymnario*
rzecz. hymnal, hymnary

hymno
rzecz. hymn
hymno national - hymn narodowy

hymnographia (-ˇa)*
rzecz. hymnography

hymnographo (-˘-)*
rzecz. hymnographer {Hence:} hymnographia

hymnologia (-ˇa)*
rzecz. hymnology

hymnologic
przym. odnoszący się do hymnologii

hymnologo (-n˘-)*
rzecz. hymnologist {Hence:} hymnologic

hyperbola
rzecz. hiperbola

hyperbola (-p‚r-)*
rzecz. 1. [Rhet.] hyperbole; 2. [Math.] hyperbola {Hence:} hyperbolic; hyperboloide

hyperbolic
przym. hiperboliczny

hyperboloide
rzecz. hiperboloida

hypercritic
przym. hiperkrytyczny, nadkrytyczny

hypercritica*
rzecz. hypercriticism

hypercritico*
rzecz. hypercritic

hypergeometric
przym. hipergeometryczny

hyperinflation
hiperinflacja

hyperligamine
rzecz. hiperłącze, link, odsyłacz

hypermoderne
przym. supernowoczesny

hyperplano
rzecz. hiperpłaszczyzna

hypersonic
przym. naddźwiękowy

hypersuperficie
rzecz. hiperpowierzchnia

hypertension
rzecz. nadciśnienie

hypertexto
rzecz. hipertekst

hypertrophia
rzecz. hipertrofia, przerost

hypertrophiar
czas. dotknąć przerostem, hipertrofią

hypertrophic
przym. hipertroficzny, przerosły

hypnagogic
przym. nasenny

hypno-*
rzecz. [occurring in compounds] hypno-, hypn- (= sleep) {Hence:} hypnagogic etc.; hypnologo etc; hypnophobia etc.; hypnotherapia etc.

hypnologia (-ˇa)*
rzecz. hypnology

hypnologic
przym. odnoszący się do nauki o śnie

hypnologo (-n˘-)*
rzecz. hypnologist {Hence:} hypnologia-hypnologic

hypnophobia (-ˇa)*
rzecz. [Pathol] hypnophobia

hypnose*
rzecz. hypnosis (= hypnotic state)

hypnotherapia (-ˇa)*
rzecz. hypnotherapy

hypnotic
przym. hipnotyczny; nasenny, usypiający, wywołujący sen

hypnotico*
rzecz. hypnotic (= soporific drug)

hypnotisar
czas. hipnotyzować

hypnotisation
rzecz. hipnotyzacja

hypnotisator
rzecz. hipnotyzator

hypnotismo*
rzecz. hypnotism

hypnotista
rzecz. hipnotysta

hypo-
pod-, poniżej, hipo- (gr.)

hypochlorito*
rzecz. hypochlorite

hypochlorose
przym. hypochlorowy, podchlorawy

hypochondria (-ˇa)*
rzecz. [Med.] hypochondria

hypochondriac
przym. hipochondryczny

hypochondriaco (-ˇaco)*
rzecz. hypochondriac (= one suffering with hypochondria)

hypochondrio*
rzecz. [Anat.] hypochondrium

hypocrisia
rzecz. hipokryzja

hypocrita (-˘-)*
rzecz. hypocrite; attrib. hypocritical; esser hypocrita to be a hypocrite, be hypocritical

hypodermatic
przym. podskórny

hypogee
przym. podziemny; tajny, skryty

hypogeo (-g‚o)*
rzecz. [Anc. Arch.] hypogeum (= underground chamber)

hypophosphato*
rzecz. hypophosphate

hypophosphito*
rzecz. hypophosphite

hypophosphoric
przym. podfosforowy

hypophosphorose
przym. podfosforawy

hyposcenio*
rzecz. [Antiq.] hyposcenium

hypostase (-p˘-)*
rzecz. [Theol.; Med.] hypostasis

hypostatic
przym. hipostatyczny, opadowy

hyposulfato*
rzecz. [Chem.] hyposulphate

hyposulfito*
rzecz. hyposulphite

hyposulfurose
przym. podsiarkawy

hypotenusa
rzecz. przeciwprostokątna

hypotheca
rzecz. hipoteka

hypothecar
czas. obciążać hipotecznie, oddawać w zastaw hipoteczny

hypothecari
przym. hipoteczny

hypothese
rzecz. hipoteza

hypothetic
przym. hipotetyczny, przypuszczalny

hypotheticamente
przysł. hipotetycznie, przypuszczalnie

hysteria
rzecz. histeria