Appendice:Dictionarios/Interlingua-polonese/t

De Wiktionario
Saltar al navigation Saltar al recerca

Interlingua-Polonese


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


tabachiera
rzecz. tabakiera

tabaco
rzecz. tytoń

tabano
rzecz. [Ent.] bąk
tabano bovin - giez, bąk bydlęcy

tabella
rzecz. tabela

tabletta
rzecz. tabletka

tabu
przym. tabu

tabula
rzecz. 1. tablica
tabula nigre - (szkolna) tablica; tabula de argilla - gliniana tabliczka
2. stół, stolik
tabula a joco - stolik do gry; tabula a vender - stoisko, lada; tabula de nocte - nocny stolik; tabula de cocina - stół kuchenny; tabula de designo - rysownica; tabula a scriber - stolik do pisania; tabula de billiardo - stół do bilardu; tabula de tennis - stół do pingponga; tabula plicabile - stolik składany; tabula extendibile - stół rozkładany; tabula ronde - okrągły stół; tabula rotunde - okrągły stół; tabula de joco - stolik do gry; tennis de tabula - tenis stołowy; aqua de tabula - woda stołowa; tiratorio de tabula - szuflada; football de tabula - futbol stołowy; vicino de tabula - sąsiad przy stole; vino de tabula - wino stołowe; placeres de tabula - przyjemności stołu, rozkosze stołu; tapete de tabula - serweta na stół; gamba de tabula - noga stołowa; billiardo de tabula - bilard stołowy; tabula de fenestra - parapet
seder se a tabula - siadać do stołu; poner le tabula - nakładać na stół; allongar le tabula - przedłużyć stół; reservar un tabula pro sex personas - rezerwować stół na sześć osób; al tabula - przy stole
3. tabela, spis, zestawienie, lista
tabula de precios - cennik, taryfa; tabula de materias - spis treści; tabula logarithmic - tablica logarytmiczna; tabula de multiplication - tabliczka mnożenia; tabulas mathematic - tablice matematyczne; tabula chronologic - tablica chronologiczna; tabula genealogic - tablica genealogiczna; tabula de salarios - lista płac

tabular
przym. tabelaryczny

tabulation
rzecz. tabulacja

tabulator
rzecz. tabulator

tacer
czas. milczeć; przemilczać

tachygraphia
stenografia

tachygraphic
przym. stenograficzny

tachygrapho
stenogram

tacite
przym. niewypowiedziany, niemy, cichy, milczący, dorozumiany

taciturne
przym. małomówny, milczący

tactic
przym. taktyczny

tactile
przym. namacalny, dotykowy

tacto
rzecz. dotyk (zmysł)

tal
taki

talco
rzecz. talk

talcose
przym. talkowy

talento
rzecz. talent

talentose
przym. utalentowany

tales
takie

talia
rzecz. krawędź; wzrost, postura

taliar
czas. (1). wycinać, ciąć, kroić, temperować
taliar arbores - wycinać drzewa; taliar le haga - wycinać żywopłot; taliar un diamante - ciąć diament; taliar un bloco de marmore - wycinać blok marmuru; taliar ligno - ciąć drewno; taliar un stilo de graphite - temperować ołówek; taliar le capillos - obcinać włosy; taliar se le capillos - strzyc się; facer se taliar le capillos - dać się ostrzyc; taliar in bisello/obliquemente - ciąć na ukos; taliar le nodo gordian - przecinać węzeł gordyjski; taliar via - odcinać; taliar in pecias - ciąć na części, ciąć na kawałki; taliar un vestimento - kroić ubranie
(2). rzeźbić, rytować
(3). (karty) trzymać bank

taliate
przym. wycięty

talisman
rzecz. talizman

talismanic
przym. talizmanowy

talmente
przysł. tak, w ten sposób

talmud
talmud

talmudic
przym. talmudyczny

talon
rzecz. pięta

tam
tak, do tego stopnia, tak bardzo

tam ben
również, także

tamben
również, także

tambur
rzecz. bęben

tamburo
rzecz. bęben

tamen
jednak

tampon
rzecz. tampon; bufor

tamponar
czas. [Med.] hamować tamponem

tan
tak, tak bardzo

tangente
rzecz. tangens; styczna

tangentia
rzecz. styczność

tangential
przym. tangensowy

tanger
czas. dotykać

tangibile
przym. uchwytny, namacalny, dotykalny

tangibilemente
przysł. uchwytnie, namacalnie, dotykalnie

tank
rzecz. czołg; bak

tannar
czas. garbować (skóry)

tannic
przym. garbnikowy

tannino
rzecz. tanina

tanno
rzecz. garbnik

tantalic
przym. [Chem.] tantalowy

tantalo
rzecz. tantal

tante
tyle

tanto
tak, tak bardzo; w ten sposób

tanto como possibile
na ile to możliwe

tanto de
tyle

tanto longe que
tak długo jak

tanto plus
tym więcej

tanto plus que
tym bardziej, że

tanto... como...
tak: tak... jak...

tapete
rzecz. dywan, mata, kobierzec

tapis
rzecz. tapeta

tapissar
czas. tapetować; tapicerować, wyściełać, pokrywać
tapissar un camera – tapetować pokój; tapissar un sedia con skai – wyściełać krzesło skajem

tapisseria
rzecz. tkanina, tapeta, gobelin

tappar
czas. zatykać

tappo
rzecz. wtyczka, zatyczka

tardar
czas. opóźniać, odraczać, odwlekać, odkładać; zwlekać, ociągać się

tarde
przym. późny; późno

tardigrade
przym. powolny, o powolnym chodzie

tardive
przym. powolny, ociężały; późny

tardivemente
przysł. powolnie, ociężale; późno

tarifa
rzecz. taryfa

tarifar
czas. taryfikować

tarifari
przym. taryfowy

tartaric
przym. winowy

tasca
rzecz. kieszeń; zadanie

tassa
rzecz. filiżanka

tasta
rzecz. klawisz

tastar
czas. macać, dotykać

tastatura
rzecz. klawiatura

tastatura numeric
rzecz. klawiatura numeryczna

tatu
tatuaż

tatuage
rzecz. tatuaż; tatuowanie

tatuar
czas. tatuować

tauriforme
przym. w kształcie byka, byczy

taurin
przym. byczy

tauro
rzecz. byk

tauromachia
rzecz. walka byków

tauromachic
przym. dotyczący walki byków

tautologia
rzecz. tautologia

tautologic
przym. tautologiczny

taverna
tawerna, karczma

tavernero
karczmarz

taxa
rzecz. stopa, taksa; podatek

taxa annual
rzecz. roczna stopa, roczne tempo

taxabile
przym. podlegający opodatkowaniu; podlegający ocleniu

taxar
czas. wyceniać, oceniać, szacować; clić, opodatkowywać; obciążać, oskarżać, obwiniać

taxation
rzecz. opodatkowanie, oclenie; wycenianie; oskarżanie

taxi
rzecz. taksówka

taxidermia
rzecz. taksydermia, preparowanie zwierząt, wypychanie zwierząt

taxidermic
przym. dotyczący wypychania zwierząt

taxinomia
rzecz. taksonomia, systematyka

taxinomic
przym. taksonomiczny

taxon
rzecz. borsuk

tchec
przym. czeski; język czeski

tcheco
Czech

tchecoslovac
czechosłowacki

tchercasso
Czerkies

tchetchen
przym. czeczeński

tchetcheno
Czeczen

tchuvasho
Czuwasz

te
ciebie, cię

technic
przym. techniczny

technica
rzecz. technika

technicamente
przysł. technicznie

technico
rzecz. technik

technocratic
przym. technokratyczny

technologia
rzecz. technologia, technika

technologic
przym. technologiczny

technologo
rzecz. technolog

tecto
rzecz. sufit; dach

tectonic
przym. tektoniczny

tedio
rzecz. nuda

tediose
przym. nudny, męczący

teger
czas. chować, ukrywać, zatajać

tegula
rzecz. dachówka, kafelek

tegular
czas. pokrywać dachówkami, pokrywać kafelkami

tela
rzecz. sieć
Tela Trans Terrestre - World Wide Web, wszechświatowa sieć; tela de aranea - pajęcza sieć

telecommunication
rzecz. telekomunikacja

telegramma
rzecz. telegram

telegraphar
czas. telegrafować

telegraphic
przym. telegraficzny

telegraphista
rzecz. telegrafista

telegrapho
rzecz. telegraf

telemetria
rzecz. telemetria

telemetric
przym. telemetryczny

telemetro
rzecz. telemetr

teleologia
teleologia

teleologic
przym. teleologiczny

teleostee
przym. [Zool.] rybiokościsty

telepathia
telepatia

telepathic
przym. telepatyczny

telepherar
czas. przewozić kolejką kablową

telephero
rzecz. kolejka kablowa, elektrowciąg

telephonar
czas. telefonować

telephonata
rzecz. rozmowa telefoniczna

telephonator
rzecz. telefonujący, osoba telefonująca

telephonic
przym. telefoniczny

telephonista
rzecz. telefonistka

telephono
rzecz. telefon
telephono mobile - telefon komórkowy

telephono-libro
rzecz. książka telefoniczna

telescopar
czas. składać teleskopowo

telescopic
przym. teleskopowy

telescopio
rzecz. teleskop

telescopo
rzecz. teleskop

television
rzecz. telewizja

televisive
przym. telewizyjny

telexo
rzecz. teleks

temerari
przym. zuchwały, bezczelny, śmiały

temerarimente
przysł. zuchwale, śmiało, bezczelnie

temere
przym. pospieszny, brawurowy

temperabile
przym. hartowny

temperamento
rzecz. temperament

temperante
przym. powściągliwy, umiarkowany, wstrzemięźliwy

temperar
czas. moderować, temperować, łagodzić; hartować

temperate
przym. hartowany, wzmacniany

temperatura
rzecz. temperatura

tempesta
rzecz. burza
tempesta de pluvia - nawałnica; tempesta de tonitro - burza z piorunami; tempesta de grandine - gradobicie

tempestar
czas. szaleć, wściekać się

tempestuose
przym. burzliwy, gwałtowny

templo
rzecz. świątynia

tempora
rzecz. skroń

temporal
przym. czasowy; doczesny, ziemski, świecki; skroniowy

temporanee
przym. tymczasowy, chwilowy

temporari
przym. tymczasowy, chwilowy

tempore
rzecz. 1. czas, pora, moment
bomba a tempore - bomba zegarowa; economia de tempore - oszczędność czasu; filio de su tempore - dziecię wieku; ganio de tempore - zysk na czasie; lapso de tempore - upływ czasu; perdita de tempore - strata czasu; le prime tempore - pierwsza połowa (meczu); le secunde tempore - druga połowa (meczu); limitation de tempore - ograniczenie czasu; manco de tempore - brak czasu; motor a quatro tempores - silnik czterotaktowy; notion de tempore - pojęcie czasu; sparnio de tempore - oszczędność czasu; tempore de prova - czas próby; tempore de proba - czas próby; tempore de essayo - czas próby; tempore de reaction - czas reakcji; tempore futur - czas przyszły (gram.); tempore medie de Greenwich - średni czas Greenwich; tempores moderne - czasy współczesne; tempore passate - czas przeszły (gram.); tempore presente - czas teraźniejszy (gram.); tempore record - rekordowy czas; tempores composite - czasy złożone (gram.); tempores simple - czasy proste (gram.); unitate de tempore - jednostka czasu;
a contratempore - nie w porę; a ille tempore - w owym czasie; a tempore - w porę, na czas, we właściwym czasie; a un certe tempore - w pewnym momencie; ab le alba de tempores - od zarania dziejów; ab le tempores le plus remote - od najdawniejszych czasów; al mesme tempore - w tym samym czasie; al tempore de - w czasie (czegoś); ante le tempore - przed czasem, za wcześnie, przedwcześnie; ante longe tempore - dawno, dawno temu; ante multe tempore - dawno temu; de ille tempore - ówczesny; de nostre tempore - naszych czasów, współczesny; de tempore a tempore - od czasu do czasu; de tempore in tempore - od czasu do czasu; depost le tempores immemorabile - od niepamiętnych czasów; depost longe tempore - od dawna; durante ille tempore - w tamtym czasie, w owym czasie; il es grande tempore - jest najwyższy czas; in ille tempore - w owym czasie; in iste tempore - w tym czasie; in le mesme tempore - w tym samym czasie; in tempore de guerra - w czasie wojny; in tempore opportun - w dogodnym momencie, w dogodnej chwili; in tempores futur - w przyszłych czasach; in un minimo de tempore - w ciągu niewielkiego czasu, w minimum czasu; justo a tempore - w samą porę, w sam czas; dokładnie na czas; post alicun tempore - po jakimś czasie; post le tempore - po czasie; quante tempore? - ile czasu; satis de tempore - dość czasu; tote le tempore - cały czas;
consumer multe tempore - zużywać (zabierać) wiele czasu; ganiar tempore - zyskiwać na czasie; haber tempore libere - mieć wolny czas; jam es le tempore - już czas; le tempore curre rapidemente - czas szybko płynie; occider le tempore - zabijać czas; occupar multe tempore - zajmować wiele czasu; perder le tempore - tracić czas; prender multe tempore - zabierać mnóstwo czasu; realisar un bon tempore - osiągnąć dobry czas (sport); registrar un bon tempore - osiągnąć dobry czas (sport); tempore fugi - czas ucieka;
2. pogoda
il face belle tempore - jest ładna pogoda; tempore abominabile - obrzydliwa pogoda; tempore cambiante - zmienna pogoda; tempore capriciose - kapryśna pogoda; tempore de canes - psia pogoda; tempore instabile - niestabilna pogoda; tempore nivose - śnieżna pogoda; tempore pluviose - deszczowa pogoda; tempore primaveral - wiosenna pogoda; tempore variabile - zmienna pogoda

temporisar
czas. grać na zwłokę, zwlekać, uprawiać kunktatorstwo

tenace
przym. wytrwały, uparty, uporczywy

tenacemente
przysł. wytrwale, uparcie, uporczywie

tenacitate
rzecz. wytrwałość, upór

tendentia
rzecz. tendencja, skłonność, inklinacja

tendentiose
przym. tendencyjny

tender
czas. napinać, rozciągać; dążyć; mieć tendencję, ciążyć ku, skłaniać się

tendine
rzecz. ścięgno

tendinose
przym. [Anat.] ścięgnowy, ścięgnisty

tenebrose
przym. ciemny, mroczny, posępny; tajemniczy, mroczny, diabelski

tenebrositate
rzecz. ciemność

tener
czas. (per) trzymać (za); (pro) uważać za

tener alicuno a distantia
trzymać kogoś na dystans

tener compania a alicuno
dotrzymywać komuś towarzystwa

tener in equilibrio
utrzymywać w równowadze

tener in reserva
trzymać w rezerwie

tener un boteca
prowadzić sklepik

tenere
przym. czuły, łagodny

tenibile
przym. możliwy do obrony, dający się obronić

tenifuge
przym. usuwający tasiemca

tennis
rzecz. tenis

tenor
tenor

tenorisar
czas. śpiewać tenorem

tense
przym. napięty, spięty; rozciągnięty

tension
rzecz. napięcie

tensor
rzecz. tensor

tensorial
przym. tensorowy (mat.)

tenta
rzecz. obóz, namiot

tentar
czas. próbować; kusić, namawiać, zachęcać; wyzywać, kusić

tentation
pokusa, kuszenie

tentativa
rzecz. próba

tentative
przym. próbny, eksperymentalny, niezobowiązujący; tymczasowy

tentativemente
przysł. próbnie, eksperymentalnie, niezobowiązująco; tymczasowo

tenue
przym. cienki, drobny; delikatny; mało ważny, nieistotny

tenuirostre
przym. [Ornith.] cienkodzioby

teper
czas. byc ciepławym; być obojętnym, oziębłym

tepidar
czas. podgrzewać, ocieplać

tepide
przym. letni (lekko ciepły)

teratologia
przym. [Med.] teratologia, nauka o potworkach

teratologic
przym. [Med.] teratologiczny, dotyczący deformacji rozwojowych

teratologo
rzecz. [Med.] teratolog, specjalista nauki o potworkach

terebinthin
przym. terpentynowy

terebinthinar
czas. zbierać terpentynę

terebintho
rzecz. drzewo terpentynowe

terebra
rzecz. świder

terebrar
czas. wiercić, borować, dziurawić

tergiversar
czas. stosować wybieg, podstęp, fortel

terminabile
przym. terminowy, podlegający wypowiedzeniu

terminal
przym. końcowy, terminalny, ostateczny; nieuleczalny

terminar
czas. (se) kończyć (się)

termination
rzecz. końcowka, zakończenie

terminative*
przym. terminative

termino
rzecz. termin; wyrażenie, termin; stosunki, układy

terminologia
rzecz. terminologia

terminologic
przym. terminologiczny

terminus
rzecz. terminal

ternari
przym. potrójny

terno
rzecz. trójka

terra
rzecz. ziemia

terranee*
przym. terranean, terraneous

terraquee
przym. ziemnowodny

terrassa
rzecz. taras

terrassal
przym. tarasowy

terren
przym. ziemski

terreno
rzecz. teren

terrer
czas. straszyć, odstraszać

terrestre
przym. lądowy, naziemny, ziemski, ziemny

terrestrial
przym. lądowy, naziemny, ziemski, ziemny

terribile
przym. okropny, straszny

terribilemente
przysł. strasznie, okropnie

terrier
rzecz. terier

terrific
przym. przerażający

terrificar
czas. przerażać, straszyć

terrificate
przym. przerażony

terrigene
przym. terygeniczny, ziemny

territorial
przym. terytorialny, okręgowy
aquas territorial - wody terytorialne; expansion territorial - ekspansja terytorialna; integritate territorial - integralność terytorialna; instincto territorial - instynkt terytorialny; defensa territorial - obrona terytorialna

territorio
rzecz. terytorium
territorio national/del stato - terytorium narodowe; territorio communal/municipal - terytorium komunalne/miejskie; territorio neutre - terytorium neutralne; territorio limitrophe/peripheric - terytorium przygraniczne/peryferyjne; territorio sub mandato - terytorium mandatowe; territorio contestate - sporne/kwestionowane terytorium; territorio costari - terytorium przybrzeżne; territorio linguistic - terytorium językowe; territorio feudal - terytorium feudalne; abandono de territorio - opuszczenie terytorium; transferentia/transferimento de territorio - przekazanie terytorium; augmento de territorio - powiększenie terytorium; perdita de territorio - utrata terytorium

terror
rzecz. strach, terror, groza

terrorisar
czas. terroryzować

terrorismo
rzecz. terroryzm

terrorista
rzecz. terrorysta
przym. terrorystyczny

terrose
przym. ziemisty, ziemny

tertian
przym. trzeciorzędny, trzeciorzędowy

tertiar
czas. dzielić na trzy; uprawiać trójpolówkę

tertiari
przym. trzeciego rzędu, trzeciorzędowy

tertie
przym. trzeci

tertiemente
przysł. po trzecie

tertio
po trzecie; trzecia część

test
rzecz. test

testa
rzecz. głowica; głowa

testa de lectura
rzecz. głowica odczytująca

testa de scriptura
rzecz. głowica pisząca

testacee
przym. [Zool.] skorupiakowy

testamentari
przym. testamentowy, testamentarny

testamento
rzecz. testament

testar
czas. świadczyć, zaświadczać

testate
przym. testowany; [Prawo] testator

teste
rzecz. świadek; jądro (anat.)

testicular
przym. [Anat.] dotyczący jąder, jądrowy

testificar
czas. świadczyć, zaświadczać

testimonial
przym. świadczący, dający świadectwo

testimoniar
czas. świadczyć, zaświadczać

testimonio
rzecz. świadectwo

testosterone
rzecz. testosteron

testudine
rzecz. żółw

testudinee
przym. żółwi

tetanic
przym. [Med.] tężyczkowy, tężcowy

tetano
rzecz. tężec

tetradactyle
przym. czteropalczasty

tetragon
przym. czworokątny, tetragonalny

tetragonal
przym. czterokątny

tetragono
rzecz. tetragon, czworokąt

tetrahedre
przym. czworościenny

tetrahedric
przym. czworościenny

tetrahedro
rzecz. czworościan

tetramere
przym. [Bot., Zool.] czterodzielny

tetrapode
przym. czworonożny

tetraptere
przym. [Biol.] czteroskrzydły

tetrarcha
rzecz. tetrarcha

tetta
rzecz. brodawka sutkowa, cycek

teutone
przym. teutoński

teutonic
przym. teutoński, germański
linguas teutonic - języki germańskie; Ordine Teutonic - Zakon Krzyżacki

texer
czas. tkać, splatać

texito
rzecz. tkanka

texitor
rzecz. tkacz

textile
przym. tekstylny, włókienniczy

texto
rzecz. tekst

textual
przym. tekstowy; tekstualny

textura
rzecz. budowa, materiał, tekstura; tkanie

thaumaturgia
rzecz. cudotwórstwo

thaumaturgic
przym. cudotwórczy

thaumaturgo
rzecz. cudotwórca

the
rzecz. herbata

theatral
przym. teatralny

theatro
rzecz. teatr; scena, miejsce, teren
theatro de marionettes - teatr kukiełkowy; theatro de varietates - teatr variete, teatr rozmaitości; theatro baroc - teatr barokowy; theatro de umbras - teatr cieni; theatro al/in aere libere - teatr na wolnym powietrzu; theatro radiophonic - teatr radiowy; theatro municipal - teatr miejski; billet de theatro - bilet do teatru; abonamento de theatro - abonament teatralny; sala de theatro - sala teatralna; servitrice de theatro - bileterka; publico de theatro - publiczność teatralna; agentia de theatro - agencja teatralna; incendio de theatro - pożar w teatrze; director de theatro - dyrektor teatru; personal de theatro - personel teatralny; frequentator de theatros - osoba chodząca często do teatru, teatroman; piece/pecia/obra de theatro - sztuka/ dzieło teatralne; pecia theatral - sztuka teatralna; theatro classic - teatr klasyczny; theatro experimental - teatr eksperymentalny; theatro absurde/del absurdo - teatr absurdu; critico de theatro - krytyk teatralny; critica de theatro - krytyka teatralna; masca/mascara de theatro - maska teatralna; representation de theatro - przedstawienie teatralne; theatro filmate - sfilmowana sztuka teatralna; scientia del theatro - teatrologia; de theatro - teatralny;
le theatro del crimine - miejsce zbrodni; theatro del guerra/de lucta - teatr wojny/walki
ir al theatro - iść do teatru; representar un pecia/obra de theatro - wystawić sztuke teatralną; dar representationes in un theatro - dawać przedstawiena w teatrze; Le theatro contine 1000 spectatores - Teatr mieści 1000 widzów. adaptar pro le theatro - zaadaptować dla teatru;

theca
rzecz. osłona, osłonka, pochwa

theistic
przym. teistyczny

thema
rzecz. temat
esser le thema de - być tematem

thematic
przym. tematyczny

thematicamente
przysł. tematycznie

theocratic
przym. teokratyczny

theogonia
rzecz. teogonia, powstawanie bogów

theogonic
przym. dotyczący powstania bogów

theologia
rzecz. teologia

theologic
przym. teologiczny

theologisar
czas. spekulować na tematy wiary

theologo
rzecz. teolog

theorema
rzecz. twierdzenie, teoremat

theorematic*
przym. theorematic

theoretic
przym. teoretyczny

theoreticamente
przysł. teoretycznie

theoretico
rzecz. teoretyk

theoria
rzecz. teoria

theoric
przym. teoretyczny

theoricamente
przysł. teoretycznie

theorisar
czas. teoretyzować

theoro
rzecz. [Gr. Hist.] teor

theosophe
przym. teozoficzny

theosophia
rzecz. teozofia

theosophic
przym. teozoficznyl

theosopho
rzecz. teozof

therapeuta
rzecz. terapeuta

therapeutic
przym. terapeutyczny, leczniczy

therapia
rzecz. terapia

therapodo
rzecz. terapod

therma
rzecz. terma

thermal
przym. cieplny, termalny

thermic
przym. termiczny, cieplny
excambiator thermic - wymiennik ciepła

thermidorian*
przym. [Fr. Hist.] Thermidorian

thermometro
rzecz. termometr

thesaurero
rzecz. skarbnik

thesaurisar
czas. zbierać, gromadzić, tezauryzować

thesauro
rzecz. skarbiec; tezaurus

these
rzecz. teza, twierdzenie

thetic
przym. dogmatyczny

theurgia
rzecz. teurgia

theurgic*
przym. dotyczący teurgii

theurgo
theurgo*

thomista
rzecz. tomista
przym. tomistyczny

thorace
rzecz. klatka piersiowa

thoracic
przym. piersiowy

thoric*
przym. [Chem.] thoric

thrace
przym. tracki

throno
rzecz. tron

thymic
przym. grasiczy
glandula thymic - gruczoł grasicy

thymo
rzecz. tymianek

thyreoide
przym. [Anat.] tarczowy, tarczycowy

thyroide
przym. [Anat.] tarczycowy
glandula thyroide - gruczoł tarczycowy; cartilagine thyroide - jabłko Adama

tiara
rzecz. tiara, korona papieska

tibetan
przym. tybetański

tibia
rzecz. piszczel

tibial
przym. piszczelowy

tic
rzecz. tik

tic-tac
rzecz. tik-tak, tykanie

tigrate
przym. tygrysi

tigre
rzecz. tygrys

tigressa
rzecz. tygrysica

tilia
rzecz. [Bot.] lipa

tiliacee
przym. [Bot.] lipowy

timbal
rzecz. kocioł, bęben, tambur
batter le timbal - bić w bęben

timbalero
rzecz. dobosz

timbrar
czas. pieczętować, stemplować

timbro
rzecz. timbre, brzmienie głosu; pieczęć, stempel; znacznik; znaczek
timbro postal - znaczek pocztowy

timer
czas. bać się, obawiać się

timibile
przym. okropny, straszny, przerażający; bojaźliwy

timide
przym. bojaźliwy, nieśmiały

timor
rzecz. strach, obawa
timor del scena - trema

timorate*
przym. overscrupulous

timorose
przym. okropny, straszny, przerażający

tincto
rzecz. odcień, zabarwienie

tinctori
przym. barwiący

tinctorial
przym. barwiący

tinea
rzecz. grzybica

tineose
przym. grzybiczny

tinger
czas. farbować, barwić

tinta
rzecz. farba; atrament

tintar
czas. barwić, zabarwiać

tintinnar
czas. dzwonić, brzęczeć

tiracorco
rzecz. korkociąg

tirage
rzecz. nakład

tirar
czas. strzelać; ciagnąć, wyciągać; czerpać; drukować, odbijać

tirar al sorte
ciągnąć los

tirar avantage
(de) wyciągać korzyść (z)

tiratorio
rzecz. szuflada

tiro
rzecz. strzał

titanic
przym. tytaniczny; tytanowy

titanifere*
przym. titaniferous

titanium
rzecz. tytan

titillar
czas. łaskotać, łechtać

titillation
rzecz. łechtanie, łaskotanie

titrar
czas. [Chcm.] miareczkować

titubar
czas. zataczać się, potykać się

titular
czas. tytułować
przym. tytularny

titulate
przym. zatytułowany

titulo
rzecz. tytuł

toast
rzecz. toast; tost

toastar
czas. pić toast; prażyć, piec, opiekać

toccabile
przym. dający się dotknąć

toccante
przym. wzruszający, poruszający, patetyczny

toccar
czas. dotykać; wzruszać, poruszać

toccate
przym. dotknięty

toga
toga

togate
przym. ubrany w togę

tolerabile
przym. znośny, nienajgorszy

tolerabilitate
rzecz. znośność

tolerante
przym. tolerujący, tolerancyjny

tolerantia
rzecz. tolerancja

tolerar
czas. tolerować, znosić

toleration
rzecz. tolerancja, znoszenie, tolerowanie

tolerator
rzecz. tolerujący

tomo
rzecz. tom

tonal
przym. tonalny

tonar
czas. grzmieć

tonder
czas. strzyc, ciąć

tonic
przym. toniczny, krzepiący, wzmacniający

tonitro
rzecz. grzmot

tonna
rzecz. tona

tonnage
rzecz. tonaż

tonnello
rzecz. baryłka, beczułka

tono
rzecz. ton; tonus, napięcie

tonsilla
migdałek

tonsillar
czas. [Med.] wycinać migdałki

tonsillectomia
rzecz. [Med.] wycinanie (wycięcie) migdałków

tonsillotomia
rzecz. [Med.] wycinanie (wycięcie) migdałków

tonsura
rzecz. tonsura; strzyżenie

tonsurar
czas. ciąć włosy, strzyc; robić tonsurę

topic
przym. aktualny, bieżący, lokalny, miejscowy

topographic
przym. topograficzny

topographo
topograf

topologia
rzecz. topologia

topologic
przym. topologiczny

topologicamente
przysł. topologicznie

torcha
rzecz. pochodnia

tormentar
czas. męczyć, torturować

tormentator
rzecz. kat, oprawca

tormento
rzecz. męka, męczarnia, udręka

tormentose
przym. dręczący, męczący

tornante
przym. wirujący, obracający się

tornar
czas. skręcać

tornar a dextra
skręcać na prawo

tornavite
rzecz. śrubokręt

tornear
czas. wirować, kręcić się

torno
rzecz. kolej; zmiana (robocza); zwrot

toro
rzecz. torus, pierścień kołowy

toroidal
przym. toroidalny, pierścieniowy

toroide
rzecz. toroid

torpedar
czas. torpedować

torpedinar
czas. torpedować

torpedine
torpeda

torpedo
torpeda

torper
czas. sztywnieć

torpide
przym. apatyczny, senny, nieruchawy

torquer
czas. (1). skręcać, zwijać
torquer un corda - zwijać sznur; torquer tabaco - skręcać tytoń
(2). wykręcać
torquer le bracio de un persona - wykręcić komuś rękę; torquer le collo a un persona - skręcić komuś kark; torquer se le pede - wykręcić sobie stopę; torquer se un musculo - wywichnąć mięsień; torquer se de rider - skręcać się ze śmiechu; torquer le collo a un gallina - skręcić kurze szyję
(3). wykrzywiać, przekręcać
torquer su visage in un grimasse - wykręcić twarz w grymasie; torquer le bucca in un rictus - wykrzywić usta w grymasie; torquer le parolas de un persona - przekręcać czyjeś słowa; torquer un barra de ferro - skrzywić metalową sztabę
(4). wykręcać, wyżymać
torquer su calcettas - wykręcać skarpetki

torrefacer
czas. prażyć

torrefaction
rzecz. prażenie

torrente
rzecz. strumień, potok

torrential
przym. ulewny, rwący jak potok

torrer
czas. palić, przypiekać, prażyć

torride
przym. prażący, upalny, skwarny

torsion
rzecz. skręcenie, wykręcenie

torsional
przym. skrętny

torta
rzecz. tort

torte
przym. skręcony, krzywy, wykręcony, wygięty

tortuca
rzecz. żółw

tortuose
przym. kręty

tortura
rzecz. tortura, męka torturas del inferno - piekielne męki; camera a/de tortura - izba tortur; instrumentos de tortura - narzędzia tortur; banco de tortura - ława tortur; poste/palo de tortura - miejsce/pal tortur; supportar torturas - znosić tortury

torturar
czas. torturować, męczyć, zamęczać
torturar usque al morte/a morte - zamęczyć na śmierć

toscan
przym. toskański

tostar
czas. pić toast; prażyć, piec, opiekać

tostate
przym. tostowany

tosto
wkrótce, niedługo

tosto o tarde
prędzej czy później

tot
tyle, tak wiele, tak duża liczba

total
rzecz. całość; suma
przym. cały, całkowity, totalny

totalisar
czas. sumować, zbierać razem

totalitari
przym. totalitarny
stato totalitari - państwo totalitarne

totalitarismo
rzecz. totalitaryzm

totalitate
rzecz. całość, ogół

totalmente
przysł. całkowicie

tote le tempore
cały czas

totem
totem

totemic
przym. totemiczny

totetote
przym. wszelki, cały, wszystek

totevia
wszelako, jednak, tym niemniej

toto
całkowicie, dość; wszystko

toto correcte
całkiem słusznie

toto in van
całkiem na próżno

totos
wszyscy

tour
rzecz. tour, podróż, wycieczka

tourismo
rzecz. turyzm, turystyka

tourista
rzecz. turysta

touristic
przym. turystyczny

tourniquet
[wym. turniket] krępulec, opaska zaciskowa (med.); kołowót, ragatka, bramka obrotowa

toxic
przym. toksyczny, trujący

toxicamente
przysł. toksycznie, trująco

toxicologic
przym. toksykologiczny

toxicologo
toksykolog

tra
przez, poprzez

tra le mundo
przez świat

trabe
rzecz. belka

trachea
rzecz. tchawica

tracheal
przym. tchawiczy, tchawicowy

tracia
rzecz. ślad; ścieżka

traciar
czas. śledzić; szkicować

traciator
rzecz. ploter

traco
Trak

tractabile
przym. uległy

tractamento
rzecz. traktowanie; manipulowanie; kuracja, leczenie

tractar
czas. traktować, obchodzić się; podejmować, gościć; chodzić o

tractato
rzecz. traktat

traction
rzecz. trakcja

tracto
rzecz. trakt; cecha; rys; kreska

tractor
rzecz. ciągnik

tractrice
rzecz. traktrysa

trade-union
rzecz. związek zawodowy

tradition
rzecz. tradycja
secundo le tradition - zgodnie z tradycją

traditional
przym. tradycyjny, konserwatywny

traditionalista
rzecz. tradycjonalista

traditionalmente
przysł. tradycyjnie

traducer
czas. przekazywać, przewozić, przenosić; tłumaczyć
traducer ab - tłumaczyć z

traducibile
przym. dający się przetłumaczyć

traduction
rzecz. tłumaczenie

traductor
rzecz. tłumacz

traffical
przym. komunikacyjny

trafficar
czas. handlować

traffico
rzecz. handel; ruch

tragedia
rzecz. tragedia

tragedo
tragik

tragic
przym. tragiczny, nieszczęsny, katastrofalny

tragicomic
przym. tragikomiczny

trahente
przym. napędowy, pociągowy

traher
czas. ciągnąć
traher per le capillos - ciągnąć coś za włosy; naciągać, naginać

trahite
przym. ciągnięty

trainamento
rzecz. szkolenie, trening

trainar
czas. trenować; ciągnąć

trainate
przym. szkolony, trenowany

traino
rzecz. pociąg
traino de merces - pociąg towarowy

trair
czas. zdradzać

traition
rzecz. zdrada

traitor
rzecz. zdrajca

trajan
przym. Trajana
columna trajan - kolumna Trajana

tram
rzecz. tramwaj

tramvia
rzecz. tramwaj

tramviari
przym. tramwajowy

trance
rzecz. trans, odrętwienie

tranchar
czas. ciąć, ścinać

tranchea
rzecz. okop
guerra de trancheas - wojna w okopach

tranquilitate
rzecz. spokój

tranquille
przym. spokojny

tranquillisar
czas. uspokajać; przywracać zaufanie, rozpraszać wątpliwości
tranquillisar se - uspokoić się

trans
przez, poprzez

trans le frontieras
ponad granicami

trans le strata
po drugiej stronie ulicy

transactional
przym. przesyłowy

transalpin
przym. [Geog.] transalpejski

transatlantic
przym. transatlantycki

transbordar
czas. przenosić przez granicę

transcendental
przym. [Filoz.] transcendentalny; [Mat.] przestępny

transcendente
przym. przestępny

transcendentia
rzecz. waga, znaczenie, doniosłość

transcender
czas. przewyższać, wykraczać, górować

transcriber
czas. przepisywać

transferentia
rzecz. transfer, przeniesienie; przelew

transferer
czas. transferować, przenosić

transferibile
przym. przenoszalny

transferimento
rzecz. transfer, przeniesienie; przelew

transfiger
czas. przebijać, przekłuwać, przeszywać

transfigurar
czas. przemieniać, przekształcać, przeobrażać

transfinite
przym. pozaskończony

transformabile
przym. transformowalny, przekształcalny

transformar
czas. (se in) przekształcać (się w)

transformata
rzecz. transformata, funkcja przekształcona

transformation
rzecz. transformacja, przekształcenie

transformative*
przym. transformative

transfunder
czas. [-fund-/-fus-] czas. przelewać, przetaczać, dokonywać transfuzji

transgreder
czas. wykraczać, naruszać, pogwałcać

transgressar
czas. wykraczać, naruszać, pogwałcać

transgression
rzecz. występek, wykroczenie; pogwałcenie, naruszenie

transgressive*
przym. transgressive

transiente
przym. przejściowy, przemijający, tymczasowy, chwilowy

transigente
przym. polubowny, ugodowy, skłonny do kompromisu

transiger
czas. iść na ugodę, załatwiać polubownie, zawierać kompromis; załatwiać, pertraktować, układać się

transir
czas. przechodzić

transistor
rzecz. tranzystor

transition
rzecz. przejście; transformacja, zmiana

transitional
przym. przejściowy

transitive
przym. przechodni, tranzytywny

transito
rzecz. tranzyt, przejazd

transitori
przym. przemijający, przejściowy
periodo transitori - okres przejściowy

translatar
czas. przenosić; tłumaczyć

translation
rzecz. translacja, tłumaczenie; przeniesienie, przesunięcie

translocation
rzecz. translokacja, przeniesienie

translucer
czas. przeświecać

translucide
przym. przeświecający

transmissibile
przym. przenośny, przekazywalny

transmission
rzecz. transmisja

transmission de radio
rzecz. transmisja radiowa

transmissor
rzecz. transmiter

transmitter
czas. transmitować, przekazywać, przesyłać

transmontan
przym. transalpejski

transmutabile
przym. przemienialny

transmutar
czas. przemieniać, przekształcać

transnational
przym. ponadnarodowy

transparente
przym. przezroczysty, transparentny

transparentia
rzecz. przezroczystość, transparencja

transparer
czas. prześwitywać, być przezroczystym

transpassar
czas. odchodzić, przemijać; umierać

transpasso
rzecz. odejście, przemijanie

transpirabile*
przym. perspirable (= [Med.] that can be disposed of through perspiration)

transpirar
czas. pocić się, wypacać; wydzielać, wydychać; wychodzić na jaw

transpiration
rzecz. parowanie; pocenie

transplantar
czas. przeszczepiać, transplantować, przesadzać, przenosić

transponer
czas. transponować, przenosić, przestawiać

transponite
przym. transponowany, przestawiony

transportabile
przym. transportowalny, nadający się do przewozu

transportar
czas. transportować, przenosić

transportation
rzecz. transport

transporto
rzecz. transport

transposition
rzecz. przestawienie; transpozycja

transpositive*
przym. [Gram.] transpositive

transposte
przym. transponowany

transscriber
czas. przepisywać

transsiberian
przym. transsyberyjski

transsilvan
przym. Transylwański

transsubstantiar*
czas. [Theol.] transubstantiate {Hence:} transsubstantiation

transsudar
czas. sączyć się, przesiąkać

transvasar
czas. scedzać, przelewać, zlewać, dekantować

transversal
przym. poprzeczny
rzecz. linia poprzeczna

transversar
czas. przechodzić, przekraczać
transversar le strata - przejść przez ulicę

transverse
przym. poprzeczny

transverso
przysł. w poprzek

transverter
czas. to turn or direct across

trapezial
przym. trapezowy

trapeziforme
przym. trapezoidalny, w formie trapezu

trapezio
rzecz. trapez

trapezoidal
przym. trapezoidalny

trapezoide
rzecz. trapezoid

trappa
rzecz. pułapka, sidła, wilczy dół
currer in un trappa - wpaść w pułapkę

trappar
czas. chwytać, łapać w pułapkę

tratta
rzecz. trata, weksel

travaliar
czas. pracować, trudzić się, mozolić się; męczyć, dręczyć, zamęczać

travaliator
rzecz. pracownik

travaliatrice
rzecz. robotnica

travalio
rzecz. praca
travalio a mano - praca ręczna

trave
rzecz. belka

traverso
poprzez

travestimento
rzecz. trawestacja, parodia

travestir
czas. przebierać, maskować, zmieniać wygląd, kamuflować; parodiować

tredece
trzynaście

tregua
rzecz. rozejm, zawieszenie broni

tremblar
czas. trząść się
tremblar de pavor - trząść się ze strachu

tremende
przym. straszny, okropny; nadzwyczajny, niezwykły

tremer
czas. drżeć, trząść się, dygotać

tremor
rzecz. trzęsienie
tremor de terra - trzęsienie ziemi

tremulante
przym. drżący

tremular
czas. trząść się, drżeć
tremular de pavor - trząść się ze strachu

tremule
drżący, trzęsący się

trenchante
przym. tnący, ostry; stanowczy, kategoryczny, ostry

trenchar
czas. [wym. trenszar] ciąć, odcinać, wycinać

trenchea
rzecz. wykop; okop, transzeja

trencho
rzecz. plasterek

trenta
trzydzieści

trentesime
przym. trzydziesty

trentin*
przym. Trentine

trepidar
czas. drżeć, trząść się

trepide
przym. bojażliwy, drżący, strachliwy, lękliwy

tres
trzy

tresime
przym. trzeci

tresor
rzecz. skarb; skarbiec, skarbnica

tresoreria
rzecz. skarbiec, skarbnica

tresorero
rzecz. skarbnik

tressa
rzecz. warkocz, lok, treska

tressar
czas. splatać, zaplatać, fałdować, plisować

triada
rzecz. triada

triadic*
przym. triadic

triangular
czas. triangulować, robić pomiary trygonometryczne
przym. trójkątny

triangule
przym. trójkątny

triangulo
rzecz. trójkąt

trias
rzecz. trias

triassic
przym. triasowy

tribal
przym. plemienny, szczepowy

tribo
rzecz. szczep, plemię

tribuer
czas. wyznaczać, przypisywać, asygnować, przydzielać

tribular
czas. młócić
solo de tribular - klepisko

tribuna
rzecz. trybuna

tribunal
rzecz. trybunał, sąd

tribunitie
przym. trybuński

tribuno
trybun

tributari
przym. poddany, lenny, hołdowniczy; zasilający, dopływający

tributo
trybut, danina, haracz, hołd

tricentena
rzecz. trzysetka

trichina
rzecz. [Med.] włosień, trychinoza

trichinose
przym. zakażony włośniem, zakażony trychinozą

tricipite
przym. tricepsowy
rzecz. triceps

tricolor
przym. trzykolorowy

tricorne
przym. trzyrożny

tricotar
czas. dziać, robić na drutach

tridimensional
przym. trójwymiarowy

triennal
przym. trzyletni

triennale
rzecz. triennale

trienne
przym. trzyletni

triennio
rzecz. trzylecie

trifacial
przym. [Anat.] trójdzielny

trifide
przym. trójdzielny

trifoliate
przym. [Bot.] trójlistny

trifolio
rzecz. trefl

triforme
przym. trójkształtny

trigemine
przym. trojaczkowy

trigemino
rzecz. trojaczek

trigeminos
rzecz. trojaczki

trigesime
przym. trzydziesty

triginta
trzydzieści

trigonometria
rzecz. trygonometria

trigonometric
przym. trgonometryczny

trihedre
przym. trójścienny

trihedro
rzecz. trójścian

trilateral
przym. trójstronny

trilatere
przym. trójstronny, trilateralny; trójboczny

trilingue
przym. trójjęzyczny

trillar
śpiewać trele

trilliardo
rzecz. tryliard, 1021

trillion
rzecz. trylion, 1018

trillionesime
przym. trylionowy


trilobate
przym. trójpłatowy, trójpłatkowy

trimere
przym. [Bot., Zool.] trójdzielny

trimestral
przym. trymestralny, kwartalny

trimestre
kwartalny
rzecz. trymestr

trin
przym. potrójny, trzykrotny, troisty

trina
rzecz. trójka

trinari
przym. trójkowy

trinitate
rzecz. trójca, trójka

trinomial
przym. trójmianowy

trinomie
przym. trójmianowy

trinomio
rzecz. trójmian

trio
rzecz. trio

tripa
rzecz. flaczki, flaki (do jedzenia)

tripartir
czas. dzielić na trzy części

tripartite
przym. trzyczęściowy

triphasic
przym. trójfazowy

triplar
czas. troić, potrajać

triple
przym. potrójny, trojaki, trzykrotny

triplicar
czas. potrajać
(se) potrajać się

triplice
przym. potrójny, trojaki, trzykrotny

triplo
rzecz. trzykrotność

tripolitan*
przym. Tripolitan

trireme
przym. trzywiosłowy

trisecar
czas. dzielić na trzy, ciąć na trzy

trisection
rzecz. trysekcja, podział na trzy równe części

triste
przym. smutny
Synonimy: infelice; melancholic; afflicte; desolate; luctuose; lugubre; dolorose


tristessa
rzecz. smutek

trisyllabe
przym. trzysylabowy

tritium
rzecz. tryt

tritura
rzecz. proszkowanie, rozcieranie na proch

triturabile
przym. do sproszkowania

triturar
czas. proszkować, rozcierać na proch

triumphal
przym. triumfalny, pełen triumfu

triumphante
przym. triumfalny, zwycięski

triumphar
czas. triumfować, zwyciężać; radować się

triumphator
triumfator

triumpho
rzecz. triumf

triumviral
przym. dotyczący triumwiru

triumviro
triumwir

trivial
przym. banalny, trywialny

trobador
rzecz. trubadur

trocar
czas. prowadzić barter

trochaic
przym. [Pros.] trocheiczny

trochoide
rzecz. trochoida

troco
rzecz. barter, handel wymienny

troian
przym. trojański
cavallo troian koń trojański

troika
rzecz. trojka; trójka

trolleybus
rzecz. trolejbus

tromba
rzecz. trąba (powietrzna, wietrzna itp.)

trompa
rzecz. trąbka

trompetta
rzecz. trąbka

trompettar
czas. trąbić

trompettero
rzecz. trębacz

trompettista
rzecz. trębacz

tropheo
rzecz. trofeum

trophic
przym. troficzny, związany z odżywianiem

tropic
przym. tropikalny, gorący; zwrotnikowy

tropical
przym. tropikalny, gorący; zwrotnikowy

tropico
rzecz. zwrotnik

tropologic*
przym. tropological

troppe
zbyt wiele, zbyt liczni, zbyt dużo

troppo
za, zbyt, zanadto

troppo de
zbyt wiele, zbyt liczni, zbyt dużo

trottar
czas. kłusować, biec kłusem

trottoir
rzecz. trotuar, chodnik

troubadour
rzecz. trubadur

trovabile
przym. do znalezienia, dający się znaleźć

trovar
czas. uważać (za); znajdować
Io trova le libro interessante - uważam książkę za interesującą
Le professor trovava un ancian documento - profesor znalazł starożytny dokument; trovar un medio - znaleźć sposób; trovar se - znajdować się

trovata
rzecz. znalezisko

trovate
przym. znaleziony

trufa
rzecz. trufla

trufar
czas. nadziewać truflami

trufari
przym. truflowy

truncar
czas. ścinać, obcinać, skracać

truncate
przym. obcięty

trunco
rzecz. tułów; pień; trąba słonia

truppa
rzecz. oddział (wojsk.)

tsar
rzecz. car

tsarian
przym. carski

tsigan
przym. cygański

tsigano
Cygan

tu
twój

tu vole dicer
chcesz powiedzieć

tu voleva dicer
chciałeś powiedzieć

tubar
czas. zaopatrywać w rurkę

tuberacee*
przym. tuberaceous

tubercular
przym. gruzełkowy

tubercularisar*
czas. to tubercularize

tuberculate
przym. dotknięty guzkami, gruzełkami

tuberculo
rzecz. guzek

tuberculose
przym. gruzełkowy; gruźliczy

tubere
rzecz. bulwa, guz

tuberose
przym. bulwiasty, guzowaty

tubo
rzecz. rura, kanał, przewód

tubular
przym. rurowy

tubulate
przym. w kształcie rury, rurowy

tubulose
przym. rurowy (= containing tubes)

tue
twój

tulipan
rzecz. tulipan

tulle
rzecz. tiul

tum
wtedy, wówczas; potem, następnie, dalej

tumba
rzecz. grób

tumbal
przym. nagrobny, grobowy

tumefacer
czas. obrzmiewać, brzęknąć, być nadętym, powodować obrzęk

tumer
czas. puchnąć, nabrzmiewać

tumescente
przym. obrzemiewający

tumescer
czas. nabrzmiewać, puchnąć

tumide
przym. obrzmiały, obrzękły; napuszony, bombastyczny

tumite
przym. spuchnięty, napuchnięty, nabrzmiały

tumor
rzecz. guz, tumor

tumorose
przym. guzowy, tumorowy

tumulari
przym. kurhanowy, kopcowy

tumulo
rzecz. kurhan, kopiec

tumulto
rzecz. tumult, zamęt, niepokój

tumultuar
czas. powodować wrzawę, zgiełk; podburzać

tumultuari
przym. nieporządny, bezładny, zmieszany

tumultuose
przym. burzliwy, wzburzony, niespokojny

tunc
wtedy, wówczas; więc, w takim razie

tunder
czas. tłuc, walić

tungsten
rzecz. tungsten, wolfram

tungstic
przym. [Chem.] wolframowy

tunnel
rzecz. tunel

turba
rzecz. tłum

turbar
czas. niepokoić, mącić, burzyć, przeszkadzać, zakłócać, wprowadzać nieporządek

turbation
rzecz. zakłócenie, zaburzenie; zamieszki

turbide
przym. mętny, bezładny

turbina
rzecz. turbina

turbinate
przym. [Bot.] kształtu odwróconego stożka; [Anat., Zool.] małżowinowy

turbocompressor
rzecz. turbokompresor

turbofan
przym. turboodrzutowy

turbulente
przym. burzliwy; buntowniczy

turc
przym. turecki

turco
język turecki; Turek

turfa
rzecz. torf

turfiera
rzecz. torfowisko

turgente
przym. napuchnięty, nabrzmiały

turger
czas. puchnąć, nabrzmiewać

turgescente
przym. nabrzmieniowy

turgescer
czas. nabrzmiewać, puchnąć, rozdymać

turgide
przym. obrzmiały, obrzękły; napuszony, bombastyczny

turismo
rzecz. turystyka

turista
rzecz. turysta

turre
rzecz. wieża
turre de controlo - wieża kontrolna

turriforme*
przym. w kształcie wieży

tusse
rzecz. kaszel

tussir
czas. kaszleć

tutear
czas. mówić "per ty"

tutela
rzecz. opieka, kuratela

tutelari
przym. opiekuńczy

tutor
rzecz. opiekun

tutorar
czas. opiekować się, sprawować kuratelę

tympanic
przym. bębenkowy

tympano
rzecz. [Med.] bębenek w uchu

typar
pisać na klawiaturze

typho
rzecz. tyfus

typhoide
przym. tyfoidalny, dotyczący duru
febre typhoide - dur brzuszny

typic
przym. typowy

typicamente
przysł. typowo

typo
rzecz. czcionka; typ

typographia
rzecz. drukarnia; typografia

typographic
przym. typograficzny

tyrannia
rzecz. tyrania

tyrannic
przym. tyrański

tyrannisar
czas. tyranizować

tyranno
rzecz. tyran

tyrrhen
przym. tyreński
Mar Tyrrhen - Morze Tyrreńskie