Appendice:Dictionarios/Interlingua-polonese/s

De Wiktionario
Saltar al navigation Saltar al recerca

Interlingua-Polonese


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


sabbatic
przym. święcący sobotę

sabbato
rzecz. sobota

sabin
przym. sabiński

sabla
rzecz. szabla

sablar
czas. posypywać piaskiem; ciąć szablą

sabliera
rzecz. klepsydra, zegar piaskowy

sablo
rzecz. piasek

sablose
przym. piaszczysty

sabotage
rzecz. sabotaż

sabotar
czas. sabotować

sabra
rzecz. szabla

saccharar
czas. słodzić (cukrem), cukrzyć

saccharate
przym. słodki, ocukrzony

saccharifere
przym. cukronośny

saccharificar
czas. scukrzać

saccharin
przym. cukrowy, zawierający cukier

saccharo
rzecz. cukier

saccharoide*
przym. saccharoid

saccharose
przym. cukrowy

sacchear
czas. grabić, rabować

sacco
rzecz. torba

sacerdotal
przym. kapłański, klerykalny

sacerdote
rzecz. kapłan, kleryk

sacral
przym. sakralny, święty

sacramental
przym. sakramentalny

sacramento
rzecz. sakrament

sacrar
czas. konsekrować, poświęcać, uświęcać

sacrate
przym. święty, uświęcony, poświęcony

sacre
przym. święty

sacrificar
czas. poświęcać

sacrilege
przym. świętokradczy

sacrilegio
rzecz. świętokradztwo

sacrista
rzecz. zakrystian, kościelny

sacristano
rzecz. zakrystian, kościelny

sacristia
rzecz. zakrystia

sacro
rzecz. sacrum, świętość

sacrosancte
przym. święty, otoczony czcią

sadic
przym. sadystyczny

sadico
rzecz. sadysta

sadismo
rzecz. sadyzm

sadista
rzecz. sadysta

sadomasochismo
rzecz. sadomasochizm

sadomasochista
rzecz. sadomasochista
przym. sadomasochistyczny

sadomasochistic
przym. sadomasochistyczny

saepe
przysł. często

safari
rzecz. safari

safran
rzecz. szafran

saga
rzecz. saga
saga heroic - saga o bohaterach; sagas islandese - sagi islandzkie

sagace
przym. bystry, przenikliwy, roztropny, rozumny, rozważny

sagacitate
rzecz. bystrość, przenikliwość, roztropność, rozwaga

sage
przym. mądry

sagessa
rzecz. mądrość

sagio
rzecz. mędrzec

sagitta
rzecz. strzała

sagittal
przym. strzałkowy

sagittar
czas. strzelać ze strzał

sagittari
przym. dotyczący strzały

sagittario
rzecz. strzelec; [Astron.] Strzelec

sagittate
przym. strzałkowaty, w kształcie strzały

sagittiforme
przym. w kształcie strzały

saharian
przym. saharyjski
oasis saharian - oaza saharyjska

sahariano
rzecz. mieszkaniec Sahary

sahel
rzecz. sahel

sahib
rzecz. sahib [ind. = pan]

saipe
przysł. często

saison
rzecz. pora roku; sezon

saisonal
przym. sezonowy

sake
rzecz. sake (wódka japońska)

sal
sól

sala
rzecz. sala
sala a mangiar - jadalnia; sala de concerto - sala koncertowa; sala de gymnastica - sala gimnastyczna; sala de lectura - czytelnia; sala de pressa - hol prasowy

salace
przym. lubieżny, sprośny, pornograficzny

salacitate
rzecz. lubieżność, sprośność

salamandra
rzecz. salamandra

salar
czas. solić

salariar
czas. opłacać, płacić pensję, płacić wynagrodzenie

salario
rzecz. pensja, płaca
salario initial - płaca wyjściowa; salario de base - płaca podstawowa; salario minime - płaca minimalna; salario de fame - głodowa płaca; salario de miseria - nędzna płaca; salario fixe - stała płaca; salario horari/per hora - płaca godzinowa; salario tarifari - płaca taryfowa; salario diurne - płaca dzienna, dniówka; salario hebdomadari/septimanal - płaca tygodniowa; salario mensual - płaca miesięczna; salario annual/annue - płaca roczna; salario additional/extra - płaca dodatkowa; salario al hora - płaca godzinowa; salario per pecia - płaca od sztuki, akord; administration del salarios - zarządzanie płacami; calculo del salarios - rachunek płac; scala del salarios - skala płac; tarifa del salarios - taryfa płac; contracto de salario - kontrakt zarobkowy; revindicationes de salario - rewindykacje płacowe; politica del salarios e del precios - polityka płac i cen; augmento/augmentation del salario - podwyższenie płac; diminution/reduction/abassamento de salario - zmniejszenie/redukcja/obniżenie płac; augmentar le salarios - zwiększyć płace; diminuer/reducer/abassar le salarios - zmniejszyć/zredukować/obniżyć płace; pagar le salario - wypłacać płacę; reciper le salario - otrzymywać płacę; nivellar le salarios - zrównywać płace; lista de salarios - lista płac; nivello del salarios - poziom płac; imposto super le salarios - podatek od płac; blocamento de salario(s) - blokada płac; spiral del salarios - spirala płac; indexation del salarios - indeksacja płac; moderation/restriction del salario - hamowanie płac
Synonimy: paga, honorario, gage, remuneration, compensation, recompensa, gratification, retribution


salata
rzecz. sałata

salate
przym. słony; solony

salatiera
rzecz. salaterka

salbutamol
rzecz. salbutamol

saldar
czas. [Com.] bilansować, równoważyć, saldować

saldo
rzecz. saldo

salice
rzecz. wierzba

salicinee
przym. [Bot.] wierzbowy

salicyl
rzecz. salicyl

salicylic
przym. salicylowy

salicylose
przym. [Chem.] salicylawy

saliente
przym. wystający, sterczący; wydatny, okazały, rzucający się w oczy, wyróżniający się

salifere
przym. solonośny

salificabile
przym. [Chem.] zmienialny w sól

salificar
czas. zmieniać w sól

salin
przym. słony

salir
czas. skakać, odskakiwać, przeskakiwać

saliva
rzecz. ślina

salivar
czas. ślinić, ślinić się

salivari
przym. ślinowy

salmon
rzecz. łosoś

salmonide*
przym. [Zool.] salmonid

salmuria
rzecz. solanka do peklowania

salmuriar
czas. zasalać, peklować

salnitrose
przym. azotawy

salomonian
przym. dotyczący Wysp Salomona

salomonic
przym. salomonowy

salon
rzecz. salon

salpetra
rzecz. saletra potasowa

salpetrar
czas. saletrować

salpetrose
przym. azotawy

salsicia
rzecz. kiełbasa

saltante
przym. skaczący

saltar
czas. skakać, podskakiwać; przeskakiwać, pomijać
saltar al oculos - rzucać się w oczy

saltigrade
przym. [Zool.] skaczący

salto
rzecz. salto

salubre
przym. zdrowy, zdrowotny, zbawienny

salutar
czas. pozdrawiać; salutować

salutation
rzecz. pozdrowienie, salut

salute
rzecz. pozdrowienie; serwus, witaj, cześć!

salva
rzecz. salwa

salvabile
przym. do uratowania

salvage
przym. dziki

salvamento
rzecz. ratunek

salvar
czas. ratować, ocalać, wybawiać
salvar su pelle - ocalić skórę

salvation
zbawienie, ocalenie

salvator
rzecz. zbawca

salve
przym. bezpieczny, cały, zdrowy

salveconducto
rzecz. glejt, (swobodny przejazd gwarantowany)

salveguarda
rzecz. ochrona, zabezpieczenie

salveguardar
czas. chronić, ochraniać, zabezpieczać

salvia
rzecz. szałwia

salvo
prócz, oprócz, poza

salvo que
prócz tego, że; chyba że

samaritan
przym. samarytański

san
przym. zdrowy; przy zdrowych zmysłach

san e salve
cały i zdrowy

sanabile
przym. uleczalny

sanar
czas. leczyć, uzdrawiać

sanative
przym. leczniczy

sanatorio
rzecz. sanatorium

sancir
czas. to umacniać, potwierdzać, podtrzymywać, sankcjonować, zatwierdzać

sancta
rzecz. święta (osoba)

sancte
przym. święty

sanctificar
czas. święcić, poświęcać, uświęcać; obchodzić święto

sanction
rzecz. sankcja, kara; aprobata, akceptacja

sanctionar
czas. sankcjonować, aprobować

sanctionate
przym. usankcjonowany, zaaprobowany

sanctuario
rzecz. sanktuarium

sanguifere
przym. krwionośny

sanguificar
czas. krwawić

sanguilente
przym. krwawy

sanguinar
czas. krwawić

sanguinari
przym. krwawy

sanguine
rzecz. krew
dator/donator de sanguine - dawca krwi; prisa de sanguine - pobranie krwi; banca de sanguine - bank krwi; tension/pression de sanguine - ciśnienie krwi; alte pression de sanguine - wysokie ciśnienie krwi; gruppo sanguinee - grupa krwi; sete/aviditate de sanguine - żądza krwi; avide/ebrie de sanguine - żądny krwi; gutta de sanguine - kropla krwi; perdita de sanguine - utrata krwi; fluxo de sanguine - upływ krwi; analyse (-ysis)/examine de sanguine - badanie krwi; cancere del sanguine - rak krwi, białaczka; tracia de sanguine - ślad krwi; banio de sanguine - krwawa łaźnia; circulation del sanguine - krążenie krwi; coagulation de sanguine - krzepnięcie krwi; coagulo de sanguine - skrzep krwi; transfusion de sanguine - transfuzja krwi; effusion de sanguine - upuszczanie krwi; infection/invenenamento/intoxication de sanguine - zakażenie krwi; morbo/maladia del sanguine - choroba krwi; depuration del sanguine - oczyszczanie krwi; voce del sanguine - zew krwi; macula de sanguine - plama krwi, krwawa plama; plasma del sanguine - osocze krwi; vesicula de sanguine - naczynie krwionośne; gutta de sanguine - kropla krwi; coperte de sanguine - zalany krwią; esser scribite in litteras de sanguine - być napisanym krwawymi literami; un esser de carne e sanguine - istota z krwi i kości; un mar de sanguine - morze krwi; de color de sanguine - w kolorze krwi; dar su sanguine pro le patria - oddać krew za ojczyznę; animal de sanguine frigide - zwierzę zimnokrwiste; animal de sanguine cal(i)de - zwierzę ciepłokrwiste; haber le sanguine cal(i)de - mieć gorącą krew; sanguine blau/azur - błękitna krew; prince del sanguine - książę krwi; esser de sanguine regal/royal - być królewskiej krwi; voce del sanguine - zew krwi; ligamines/vinculos del sanguine - więzy krwi; sanguine arterial - krew tętnicza; sanguine venose - krew żylna; sanguine coagulate - skrzepnięta krew; sanguine pur - czysta krew; sanguine fresc - świeża krew; de sanguine mixte - mieszanej krwi; a sanguine frigide - o zimnej krwi; rubie como le sanguine - czerwony jak krew; versar/effunder sanguine - upuszczać krew; expectorar/sputar sanguine - pluć krwią; perder sanguine del naso - tracić krew z nosa; vomitar sanguine - rzygać krwią; non poter supportar le vision de sanguine - nie móc znieść widoku krwi; natar in su proprie sanguine - pływać we własnej krwi

sanguinee
przym. krwawy, krwisty; sangwiniczny, krewki

sanguinolente
przym. krwawiący

sanguinose
przym. krwawy

sanitari
przym. sanitarny

sanitario
rzecz. medyk

sanitate
rzecz. zdrowie

sanskrite
przym. sanskrycki

saper
rzecz. wiedza
czas. wiedzieć; wiedza
qui sape! - któż to wie!
a saper - mianowicie

sapide
przym. smaczny

sapiente
przym. bystry, wnikliwy, mądry

sapientia
rzecz. wiedza, mądrość

sapiential
przym. dotyczący mądrości

sapite
przym. wiadomy, wiadome

sapon
rzecz. mydło

saponacee
przym. mydlany

saponar
czas. myć mydłem, namydlać

saponificar
czas. zmydlać

saponose
przym. mydlany, namydlony

sapor
rzecz. smak

saporar
czas. pachnieć

saporose
przym. wyrazisty, ze smakiem

sappa
rzecz. podkop

sappar
czas. podkopywać

sapphiro
rzecz. szafir

saracen
przym. saraceński

saracenic
przym. saraceński

sarcastic
przym. sarkastyczny, uszczypliwy, złośliwy

sarcir
czas. łatać, naprawiać, przyszywać łaty

sarcophago
rzecz. sarkofag

sarcular
rzecz. motyka
czas. kopać motyką

sarde
przym. sardyński

sardina
rzecz. sardynka

sardo
rzecz. Sardyńczyk; język sardyński

sardonic
przym. sardoniczny

sarmatic
przym. sarmacki

sartor
rzecz. krawiec

sartoreria
rzecz. zakład krawiecki, pracownia krawiecka

sartorial
przym. krawiecki

sasibile
przym. do uchwycenia

sasir
czas. chwytać, przechwycić, uchwycić
sasir un occassion - chwycić okazję

satellite
rzecz. satelita

satiabile
przym. do nasycenia

satiar
czas. nasycać

satiate
przym. nasycony

satin
rzecz. satyna, atłas

satinar
czas. glansować, satynować, gładzić, polerować

satinate
przym. atłasowy, błyszczący, połyskujący

satira
rzecz. satyra

satiric
przym. satyryczny

satirico
rzecz. satyryk

satirisar
czas. wyszydzać, wykpiwać, wyśmiewać

satis
dość, wystarczająco, całkiem, wcale

satis de tempore
dość czasu

satisfacente
przym. satysfakcjonujący, zadowalający

satisfacer
czas. satysfakcjonować, zadowalać

satisfaciente
przym. satysfakcjonujący, zadowalający

satisfacite
przym. zadowolony

satisfacte
przym. zadowolony, usatysfakcjonowany

satisfaction
rzecz. satysfakcja, zadowolenie

satisfactori
przym. zadowalający, satysfakcjonujący

saturabile
przym. do nasycenia

saturar
czas. nasycać

saturate
przym. nasycony

saturation
rzecz. nasycenie

sature
przym. nasycony

saturnal
przym. saturnowy, saturniczny

saturnales
rzecz. orgia, saturnalia

saturnie
przym. saturnowy, saturniczny

saturnin
przym. ponury, małomówny

sauce
rzecz. sos

sauciera
rzecz. sosjerka

sauro
rzecz. jaszczur

sauté
przym. [wym. sote] słony, posolony

saxee
przym. kamienny

saxicole
przym. [Bot., Zool.] skalny

saxifragacee*
przym. [Bot.] saxifragaceous

saxifrage
przym. łamiący skałę

saxo
rzecz. kamień, głaz, skała

saxone
Saksończyk, Anglosas

saxose
przym. kamienisty

scabie
rzecz. świerzb, parchy

scabiose
przym. świerzbiący, parszywy

scafandro
rzecz. skafander

scala
rzecz. schody; skala
scala mobile - schody ruchome; scala rolante - schody ruchome

scalar
rzecz. skalar
przym. skalarny
czas. skalować

scalarmente
przysł. skalarnie

scalia
rzecz. łuska; skorupa

scaliar
czas. łuszczyć, obłuskiwać

scaliose
przym. łuskowaty

scalon
rzecz. szczebel

scalonar
czas. rozstawiać eszelonami

scalp
rzecz. skalp

scalpar
czas. skalpować

scandalisar
czas. obrażać, gorszyć, znieważać

scandalo
rzecz. skandal; obraza
scandalo politic - skandal polityczny; scandalo public - publiczny skandal, publiczna obraza; scandalo palatin - skandal pałacowy; chronica del scandalos - kronika skandali; pressa a scandalo(s) - prasa skandalizująca; jornal a scandalo(s) - pismo skandalizujące; petra de scandalo - kamień obrazy; dar scandalo - spowodować skandal; provocar/suscitar un scandalo - sprowokować/wywołać skandal; suffocar un scandalo - zdusić skandal

scandalose
przym. skandaliczny, gorszący

scandente
rzecz. skaner

scander
czas. wspinać się, wznosić się; skandować

scandinave
przym. skandynawski

scanditor
rzecz. skaner

scannar
czas. skanować

scanner
rzecz. skaner

scanning
rzecz. skanowanie

scapula
rzecz. łopatka

scapular
rzecz. szkaplerz, opaska barkowa
przym. łopatkowy

scapulohumeral
przym. [Anat.] łopatkowo-ramienny

scaramucia
rzecz. potyczka, utarczka

scaramuciar
czas. staczać potyczkę, mieć utarczkę

scarlatin
przym. szkarłatny, purpurowy
febre scarlatin szkarlatyna, płonica

scarlatina
rzecz. szkarlatyna, płonica

scarlato
rzecz. szkarłat

scarpa
rzecz. but

scarpar
czas. pochylać, nachylać; [Mil.] skarpować

scarpate
przym. stromy, skarpowy

scarpero
rzecz. szewc

scarse
przym. rzadki, skąpy, nieliczny

scelerate
przym. łotrowski, łajdacki

scelerato
rzecz. łotr, łajdak, kanalia, łobuz

scena
rzecz. scena

scenario
rzecz. scenariusz

scenic
przym. sceniczny

scenographia
rzecz. scenografia

scenographic
przym. scenograficzny

scenographo
rzecz. scenograf

sceptic
przym. sceptyczny

scepticamente
przysł. sceptycznie

scepticismo
rzecz. sceptycyzm

sceptico
rzecz. sceptyk

sceptro
rzecz. berło

scheda
rzecz. kawałek papieru

schedula
rzecz. formularz

schema
rzecz. schemat

schematic
przym. schematyczny

schematicamente
przysł. schematycznie

schematisar
czas. schematyzować

schematismo
rzecz. schematyzm

scherma
rzecz. szermierka

schermir
czas. uprawiać szermierkę

schermitor
rzecz. szermierz

schermo
rzecz. ekran

scherzar
czas. żartować

scherzo
rzecz. żart

schisma
rzecz. schizma

schismatic
przym. schizmatyczny

schisophrenia
rzecz. schizofrenia

schisto
rzecz. łupek

schistose
przym. łupkowy

schizophrenia
rzecz. schizofrenia

schizophrenic
przym. schizofreniczny

schizophrenico
rzecz. schizofrenik

schizopode *
przym. schizopol, schizopodous

schizzar
czas. szkicować

schizzo
rzecz. szkic

schnitzel
rzecz. sznycel

schola
rzecz. szkoła
schola primari - szkoła podstawowa
schola secundari - szkoła średnia
schola superior - szkoła wyższa
schola commercial - szkoła handlowa
schola naval - szkoła morska

scholar
rzecz. uczeń
przym. szkolny

scholarisate
przym. wyuczony, wykształcony

scholastic
przym. scholastyczny

sciatic
przym. kulszowy, biodrowy, ischiatyczny
nervo sciatic - nerw kulszowy

sciente
przym. uczony, naukowy

scientia
rzecz. nauka

scientias
rzecz. nauki ścisłe

scientias exacte
rzecz. nauki ścisłe

scientias politic
rzecz. nauki polityczne

scientific
przym. naukowy

scientificamente
przysł. naukowo

scientista
rzecz. naukowiec

scinder
czas. rozdzielać, rozszczepiać, separować

scintilla
rzecz. iskra

scintillante
przym. błyszczący, migoczący, iskrzący

scintillar
czas. iskrzyć się, migotać

scir
czas. [cząstka w derywatach i złożeniach]

scissile
przym. rozszczepialny

scission
rzecz. rozdzielenie, rozszczepienie, separacja; scysja

scissipare*
przym. [Biol.] scissiparous

sclave
przym. niewolniczy

sclavitude
rzecz. niewolnictwo

sclavo
rzecz. niewolnik

sclerose
przym. [Biol., Med.] stwardniały

sclerotic
przym. stwardniały; sklerotyczny

scolio
rzecz. rafa
scolio de corallo - rafa koralowa

scoliose
przym. rafowy, pełen raf

scopa
rzecz. miotła

scopar
czas. zamiatać

scopo
rzecz. cel

scorbutic
przym. szkorbutowy

scorbuto
szkorbut

scoria
rzecz. odpadki, śmieci, nieczystości; szlaka, żużel

scorificar
czas. żużlować

scote
przym. szkocki

scotese
przym. szkocki
rzecz. Szkot; język szkocki

scotic
przym. szkocki

scoutismo
rzecz. skautyzm

scriba
rzecz. skryba, kopista

scriber
czas. pisać
tabula a scriber - biurko, stół do pisania; tinta pro scriber - atrament do pisania; papiro pro scriber - papier do pisania; penna pro scriber - pióro do pisania; machina a scriber - maszyna do pisania; arte de scriber - sztuka pisania
scriber un littera - pisać list; scriber un libro - pisać książkę; scriber per le mano leve - pisać lewą ręką; scriber con tinta rubie - pisać czerwonym atramentem;

scribite
przym. pisemny

scripte
przym. pisany

scripto
rzecz. pismo; skrypt

scriptor
rzecz. pisarz, piszący

scriptorio
rzecz. biurko

scriptura
rzecz. pismo

scriptural
przym. [Rel.] biblijny

scrofula
rzecz. skrofuły

scrofulose
przym. skrofuliczny

scrupulo
rzecz. skrupuł

scrupulose
przym. skrupulatny, dokładny

scrupulosemente
przysł. skrupulatnie

scrutabile*
przym. scrutable

scrutar
czas. badać, egzaminować, kontrolować

scrutiniar
czas. szczegółowo badać, przyglądać się, oceniać krytycznie; głosować, balotować

scrutinio
rzecz. badanie, oględziny, skrutinium

sculper
czas. rzeźbić

sculpite
przym. rzeźbiony

sculpte
przym. wyrzeźbiony

sculptite
przym. rzeźbiony

sculptura
rzecz. rzeźba

sculptural
przym. rzeźbiarski

sculpturesc
przym. posągowy, rzeźbiarski

scuma
rzecz. piana

scumar
czas. pienić się; zbierać śmietankę

scumose
przym. pienisty

scutella
rzecz. miseczka, naczynie

scutero
rzecz. tarczownik

scutiforme
przym. tarczowaty

scuto
rzecz. tarcza

scytha
Scyta

scythic
przym. scytyjski

se
się, sobie

se dice que
mówi się, że

sec
przym. suchy; wytrawny

secabile
przym. podzielny

secale
rzecz. żyto

secante
rzecz. siekans; sieczna

secar
czas. ciąć, przecinać

secate
przym. pocięty, przecięty

secatura
rzecz. cięcie

secerner
czas. rozdzielać, separować, oddzielać; wydzielać

secretar
czas. [Fizjol. Biol.] wydzielać

secretaria
rzecz. sekretarka

secretariato
rzecz. sekretariat

secretario
rzecz. sekretarz

secrete
przym. tajemny, tajny, sekretny

secreto
rzecz. tajemnica, sekret

secreto aperte
rzecz. publiczna tajemnica

secretori
przym. [Physiol.] wydzielniczy

secta
rzecz. sekta

sectari
przym. sekciarski

section
rzecz. sekcja, dział, wydział; odcinek; przekrój
section cesaree - cesarskie cięcie; section transversal - przekrój

sectionar
czas. dzielić na sekcje

sector
rzecz. sektor; odcinek; wycinek

sectura
rzecz. nacięcie, skaleczenie

secular
przym. świecki, doczesny, ziemski; stuletni, raz na sto lat; odwieczny, prastary, wiekowy

secularisar
czas. sekularyzować, zeświecczać

secularisation
rzecz. sekularyzacja

seculo
rzecz. wiek (stulecie)

secunda
rzecz. sekunda

secundar
czas. sekundować, wspierać, popierać

secundari
przym. drugiego rzędu, drugorzędowy, wtórny

secunde
przym. drugi
secunde violino - drugie skrzypce; Secunde Guerra Mundial - Druga Wojna Światowa; secunde intention - ukryta intencja
in secunde loco - po drugie; de secunde mano - z drugiej ręki, używany; omne secunde jorno - co drugi dzień; a secunde plano - na drugim planie; equation de secunde grado - równanie drugiego stopnia

secundemente
przysł. po drugie

secundo
stosownie do, według

secundo besonio
stosownie do potrzeb, zgodnie z potrzebami

secundo le circumstantias
zależnie od okoliczności

secundo le datos
według danych

secundo le ordine de
w porządku (czegoś)

secundo mi opinion
moim zdaniem

secundo necessitate
według potrzeby, stosownie do potrzeb

secundo omne signos
według wszelkich znaków, według wszelkich oznak

secundo que
stosownie do tego, że

secur
przym. pewny, bezpieczny

securitate
rzecz. bezpieczeństwo; pewność

securmente
przysł. bezpiecznie; z pewnością, na pewno

sed
lecz

sedar
czas. koić, łagodzić, uciszać, uspokajać, uśmierzać

sedative
przym. uspokajający, uśmierzający

sede
rzecz. siedziba

sede a bracios
rzecz. fotel

sedece
szesnaście

sedentari
przym. siedzący, osiadły

sedente
przym. siedzący

seder
czas. siedzieć; zasiadać
(se) siadać
Un seniora sede sur le banco - jakaś pani siedzi na ławce

sedia
rzecz. krzesło

sedia confortabile
rzecz. fotel

sedimentar
czas. osadzać, tworzyć osad

sedimentari
przym. osadowy

sedimento
rzecz. osad

sedite
przym. posadzony, usadowiony

sedition
rzecz. bunt, rokosz, akcja wywrotowa

seditionar
czas. buntować, podżegać
seditionar se - buntować się

seditiose
przym. buntowniczy, wywrotowy

seducer
czas. kusić, nęcić, uwodzić

seducibile
przym. dający się uwieść

seducite
przym. kuszony, nęcony

seduction
rzecz. pokusa, uwiedzenie, powab

seductive
przym. kuszący, nęcący

segmentar
czas. dzielić na segmenty

segmentari
przym. odcinkowy, segmentowy

segmento
rzecz. segment, odcinek

segregar
czas. segregować

segregation
rzecz. segregacja

segregative*
przym. segregative

seismal
przym. sejsmiczny

seismic
przym. sejsmiczny

seismo
rzecz. trzęsienie ziemi

seismographic
przym. sejsmograficzny

seismographo
rzecz. sejsmograf

seismologic
przym. sejsmologiczny

seismologo
rzecz. sejsmolog

selecte
przym. wybrany

selection
rzecz. wybór, selekcja

selectionar
czas. selekcjonować, wybierać

selectionate
przym. wybrany, wyselekcjonowany

selective
przym. selektywny, wybiórczy

selenic
przym. selenowy

seleniose
przym. [Chem.] selenawy

selenium
rzecz. selen

seliger
czas. wybierać

seligite
przym. wybrany

sella
rzecz. siodło

sellar
czas. siodłać

semantic
przym. semantyczny

semantica
rzecz. semantyka

semanticamente
przysł. semantycznie

semasiologia
rzecz. semazjologia

semasiologic
przym. semazjologiczny

semasiologo
rzecz. semazjolog

semblar
czas. wydawać się (zdawać się)

semeiogic
przym. [Med.] semiotyczny

semeiologic*
przym. semeiologic, semeiological

semel
kiedyś, pewnego razu

semestral
przym. semestralny, raz na sześć miesięcy

semestre
rzecz. semestr

semi-
pół, na pół, semi- (cząstka wyrazowa)

semiaperte
przym. półotwarty

semibarbare
przym. na pół barbarzyński

semicircular
przym. półokrągły

semicirculo
rzecz. półkole, półokrąg

semicylindric
przym. półcylindryczny

semicylindro
rzecz. półwalec

semideo
rzecz. półbóg

semidiaphane
przym. półprzezroczysty

semiduple*
przym. semidouble (1. [Liturgy]; 2. [Bot.])

semiflosculose*
przym. [Bot.] semifloscular, semiflosculose, semiflosculous

semifluide
przym. półpłynny

semigruppo
rzecz. półgrupa

semilunar
przym. [Anat., Biol.] półksiężycowy

semimorte
przym. półżywy

seminal
przym. nasienny

seminar
czas. siać

seminario
rzecz. seminarium

semine
rzecz. nasiono, ziarno

seminifere
przym. zawierający nasienie

seminude
przym. półnagi

semiofficial
przym. półoficjalny

semipelagian*
przym. [Theol.] Semi-Pelagian

semisalvage
przym. półdziki

semisomne
przym. na wpół śpiący

semispatio
rzecz. półprzestrzeń

semita
rzecz. semita

semital*
przym. [Zool.] semital

semitic
przym. semicki

semitophone
przym. semitofoński

semitransparente
przym. półprzezroczysty

semitransparentia
rzecz. półprzezroczystość

semitropical
przym. półtropikalny

semiuncial*
przym. semiuncial

semivive
przym. półżywy

semper
zawsze; ciągle, stale

semperverde
przym. wiecznie zielony

sempiterne
przym. wieczny, nieśmiertelny

sempre
zawsze; ciągle, stale

senato
rzecz. senat

senator
rzecz. senator

senatorial
przym. senatorski

senil
przym. starczy
debilitate senil - starcze osłabienie

senior
rzecz. pan; senior
przym. starszy

seniora
rzecz. pani

senioretta
rzecz. panienka, panna

seniorial
przym. [Hist.] senioralny

sensar
czas. wyczuwać, odczuwać

sensate
przym. rozsądny, mądry, sensowny, praktyczny
parolas sensate - rozsądne słowa; discurso sensate - rozsądna dyskusja; rationamento sensate - rozsądne rozumowanie; proposition sensate - rozsądna propozycja

sensation
rzecz. (1). odczucie, uczucie, poczucie, doznanie, wrażenie
sensation auditive - doznanie słuchowe; sensation visual - widzenie, doznanie wzrokowe; sensation gustative - poczucie smaku; sensation de disgusto - uczucie niesmaku; sensation de dolor - uczucie bólu; sensation de satisfaction - uczucie satysfakcji; sensationes hallucinatori - doznania halucynacyjne
(2). sensacja
facer/causar sensation - powodować sensację; producer/suscitar sensation - wzbudzać sensację; notitia de sensation - sensacyjna wiadomość; pressa de sensation - prasa sensacyjna; roman(ce) a sensation - powieść sensacyjna

sensational
przym. (1). sensacyjny
nova sensational - sensacyjna wiadomość; film sensational - film sensacyjny; pressa sensational - prasa sensacyjna; lectura sensational - lektura sensacyjna; historia sensational - sensacyjna historia; jornal sensational - pismo sensacyjne;

sensibile
przym. odczuwalny, zauważalny
differentia a pena sensibile - ledwie odczuwalna różnica; mundo sensibile - świat odczuwalny; perdita sensibile - odczuwalna strata; facer progressos sensibile - robić zauważalne postępy; mi opinion differe sensibilemente - moja opinia różni się zauważalnie
(2). wrażliwy, czuły
sensibile al colores - wrażliwy na kolory; sensibile al vento - wrażliwy na wiatr; sensibile al gelo - wrażliwy na mróz; ille es multo sensibile - on jest bardzo wrażliwy; puncto sensibile - czuły punkt, wrażliwy punkt; haber le aure sensibile - mieć czułe ucho; haber le corde sensibile - mieć wrażliwe serce

sensibilemente
przysł. odczuwalnie, zauważalnie; wrażliwie

sensibilisar
czas. uwrażliwiać
sensibilisar le opinion public a un cosa - uwrażliwiać na coś opinię publiczną

sensitive
przym. wrażliwy, czuły, czuciowy
organos sensitive - organy zmysłów;

senso
rzecz. (1). poczucie, zmysł
le cinque sensos - pięć zmysłów; senso olfactive - zmysł węchu; senso tactile/de tacto - zmysł dotyku; senso auditori/auditive - zmysł słuchu; senso visual/del vista - zmysł wzroku; acuitate/acutessa del sensos - ostrość zmysłów; perder le sensos - stracić zmysły; reprender/recovrar/recuperar le sensos - odzyskać zmysły; senso de humor - poczucie humoru; senso de impotentia - poczucie niemocy; senso de justitia - poczucie sprawiedliwości; senso del realitate(s) - poczucie rzeczywistości; senso del deber - obowiązkowość, poczucie obowiązku; senso de culpa - poczucie winy; senso de orientation - zmysł orientacji; senso rhythmic/del rhythmo/del mesura - poczucie rytmu, poczucie taktu; ille non ha le senso del mesura/moderation - on nie ma poczucia taktu/umiarkowania
(2). rozsądek
senso commun - zdrowy rozsądek; bon senso - zdrowy rozsądek
(3). sens, znaczenie
senso de un parola - znaczenie słowa, sens słowa; senso del vita - sens życia; senso figurate - znaczenie przenośne; senso principal - główne znaczenie; senso accessori/secundari - dodatkowe/drugorzędne znaczenie; senso original - pierwotny sens; senso proprie - właściwe znaczenie; senso etymologic - znaczenie etymologiczne; senso celate - ukryte znaczenie; senso pejorative - znaczenie pejoratywne; in certe senso - w pewnym sensie; in un certe senso - w pewnym sensie; in iste senso - w tym sensie; in le ver senso - w prawdziwym sensie; in le plus large senso - w najszerszym sensie; in le plus large senso del parola - w najszerszym znaczeniu tego słowa; in le senso que - w tym sensie, że; in le senso historic - w sensie historycznym; disproviste de senso - pozbawiony sensu
(4). kierunek, zwrot
senso de rotation - kierunek obrotu; senso del marcha - kierunek marszu; in senso inverse/contrari/opposite - w odwrotnym kierunku; circulation in senso inverse - obrót w odwrotnym kierunku; in senso horologic - w kierunku zgodnym z zegarem; in senso antihorologic - w kierunku odwrotnym do zegara; via/cammino/strata de sensos separate - droga/ulica o rozdzielonych kierunkach; via/cammino/strata a/de senso unic - droga/ulica jednokierunkowa

sensori
przym. sensoryczny, zmysłowy, dotyczący zmysłów

sensorial
przym. czuciowy, zmysłowy
perception sensorial - postrzeganie zmysłowe; cognoscentia/cognoscimento sensorial - wiedza zmysłowa; perceptibilitate sensorial - postrzegalność zmysłowa; organos sensorial - organy zmysłowe; sensorialmente perceptibile - postrzegalny zmysłowo

sensorio
rzecz. świadomość

sensos
rzecz. zmysły

sensual
przym. zmysłowy
placeres sensual - przyjemności zmysłowe; amor sensual - miłość zmysłowa

sensualisar
czas. ucieleśniać

sententia
rzecz. sentencja, aforyzm

sententiar
czas. [Prawo] skazywać, zasądzać, wyrokować

sententiose
przym. sentencjonalny, aforystyczny

sentiente
przym. czujący, odczuwający

sentiero
rzecz. ścieżka

sentimental
przym. sentymentalny

sentimento
rzecz. sentyment, uczucie

sentir
czas. odczuwać, czuć
sentir se - czuć się; sentir le besonio (de) - czuć potrzebę (czegoś); sentir repugnantia - czuć odrazę; sentir se ben - czuć się dobrze; sentir un forte oppression al pectore - odczuwać silny ucisk w piersiach; sentir odio pro un persona - czuć nienawiść do kogoś;

separabile
przym. rozdzielny, rozłączny

separar
czas. separować, oddzielać, rozdzielać, rozłączać

separate
przym. oddzielny; oddzielony, odseparowany

separation
rzecz. separacja, rozdział

separatismo
rzecz. separatyzm

separatista
rzecz. separatysta

separative
przym. separacyjny

sepe
rzecz. żywopłot; bariera, granica

sepia
rzecz. kalmar

sepsis
rzecz. posocznica, zakażenie, sepsa

septagesime
przym. siedemdziesiąty

septanta
siedemdziesiąt

septantesime
przym. siedemdziesiąty

septe
siedem

septembre
rzecz. wrzesień

septemviral*
przym. septemviral

septena
rzecz. siódemka

septenari
przym. siódemkowy, siódmego rzędu

septendece
siedemnaście

septentrional
przym. północny

septesime
przym. siódmy

septetto
rzecz. septet

septic
przym. septyczny, zakaźny

septicemia
rzecz. posocznica

septicemic
przym. posocznicowy

septimana
rzecz. tydzień

septimanal
rzecz. tygodnik
przym. tygodniowy

septime
przym. siódmy

septuaginta
siedemdziesiąt

septuplar
czas. usiedmiokrotniać, mnożyć przez siedem

septuple
przym. siedmioraki, siedmiokrotny

septuplicar
czas. usiedmiokrotniać

sepulchro
rzecz. grobowiec

sepulcrar
czas. pochować, złożyć do grobu
Le familia de czar esseva sepulcrate in Sancte Petersburgo - rodzina cara została pochowana w Sankt Petersburgu

sepulcro
rzecz. grobowiec

sepultar
czas. pochować, pogrzebać

sequente
przym. następny; następujący

sequentia
rzecz. sekwencja, następowanie

sequential
przym. sekwencyjny

sequer
czas. wynikać (z); następować, postępować za; śledzić, prześledzić

sequestrar
czas. 1. [Prawo] sekwestrować, konfiskować, nakładać sekwestr

sequestro
rzecz. sekwestr, konfiskata; [Med.] martwak

ser
czas. być (= esser)

sera
czas. będzie, będą

seralio
rzecz. seraj

serbe
przym. serbski

serbo
rzecz. Serb; język serbski

serbocroate
przym. serbochorwacki

seren
przym. spokojny

serenar
czas. uspokajać

serial
przym. szeregowy

seriar
czas. uszeregować

serie
rzecz. seria; szereg, ciąg
przym. poważny

seriemente
przysł. poważnie, na serio

serigraphia
rzecz. sitodruk

seriose
przym. poważny

seriositate
rzecz. powaga

sermon
rzecz. kazanie

sermonar
czas. wygłaszać kazanie, prawić kazanie

sermonisar
czas. wygłaszać, przemawiać

sero
rzecz. serum, surowica

serose
przym. surowiczy

serpentar
czas. wić się, tworzyć zakręty

serpente
rzecz. [zoo] wąż

serpentiforme
przym. wężowaty

serpentin
przym. serpentynowy; wężowaty

serpentino
rzecz. serpentyna

serpentose
przym. kręty, wijący się

serper
czas. pełzać, kręcić się, wić się

serpigine
przym. liszajowy

serra
rzecz. piła, piłka; sierra, łańcuch górski

serrar
czas. zamykać, ryglować; piłować, przecinać

serrate
przym. zamknięty

serrator
rzecz. drwal (piły mechanicznej)

serratura
rzecz. zamek (np. drzwi)
serratura pendente - kłódka

serratura fulmine
rzecz. zamek błyskawiczny

servar
czas. konserwować, przechowywać, zabezpieczać

serve
przym. niewolniczy, służalczy, uniżony

servibile
przym. pożyteczny, użyteczny, przydatny

servicial
przym. pożyteczny, użyteczny, przydatny

servicio
rzecz. serwis, służba; usługa; posługa
render servicios - świadczyć usługi

servicio de notitias
rzecz. serwis newsowy

servicio de novas
rzecz. serwis newsowy

servicio militar
rzecz. służba wojskowa

servietta
rzecz. serwetka

servil
przym. niewolniczy, służalczy; lichy, marny
imitation servil - niewolnicze nasladownictwo

servir
czas. służyć, obsługiwać; serwować, podawać; (se de) posługiwać się

servite
przym. serwowany

servitor
rzecz. służący, kelner; serwer

servitor de web
rzecz. serwer WWW

servitrice
rzecz. kelnerka

servitude
rzecz. służebność

servo
rzecz. służący, niewolnik

sesquialtere
przym. półtora raza większy

sesquipedal
przym. bardzo długi, mający półtorej stopy

sessile
przym. [Bot.] siedzący

session
rzecz. sesja, posiedzenie

seta
rzecz. jedwab
verme de seta - jedwabnik
seta artificial - sztuczny jedwab

setacee
przym. szczeciniasty

setassar
czas. przesiewać

setasso
rzecz. przesiewacz, pytel

sete
rzecz. pragnienie

setifere
przym. szczeciniasty

setiforme
przym. szczeciniasty

setose
przym. jedwabisty, atłasowy

sever
przym. surowy

severissime
przym. bardzo surowy

severmente
przysł. surowo

sex
sześć

sexagesimal
przym. sześćdziesiątkowy

sexagesime
przym. sześćdziesiąty

sexaginta
sześćdziesiąt

sexanta
sześćdziesiąt

sexantenari
przym. sześćdziesiątkowy

sexantesime
przym. sześćdziesiąty

sexena
rzecz. szóstka

sexenari
przym. szóstkowy, szóstego rzędu

sexesime
przym. szósty

sexo
rzecz. płeć; seks

sexte
przym. szósty

sextetto
rzecz. sekstet

sextuplar
czas. usześciokrotniać

sextuple
przym. sześcioraki, sześciokrotny

sextuplicar
czas. usześciokrotniać, mnożyć przez sześć

sexual
przym. seksualny, płciowy

sexualitate
rzecz. seksualność

shaman
rzecz. szaman

shekel
rzecz. szekla

shocking
rzecz. szok

shuttle
rzecz. [= navetta spatial] - wahadłowiec

si
tak; jeśli

si ben como
dobrze: równie dobrze jak

si desirate
jeśli trzeba, gdy trzeba

si isto es correcte
słuszny: jeśli to jest słuszne

si isto es ver
jeśli to prawda

si nominate
tak zwany

si non
jeśli nie

si o non
tak czy nie

si on considera que
jeśli uwzględnić, że; jeśli wziąć pod uwagę, że

si possibile
możliwy: jeśli to możliwe

si ver
jeśli to prawda

si-dicite
zwać: tak zwany

si-nominate
przym. tak zwany

sia
bądź (tr.rozkaz. od esser); aby był, aby było

sialagoge
przym. ślinopędny

siberian
przym. syberyjski

sibilante
przym. syczący, świszczący
rzecz. głoska sycząca

sibilar
czas. gwizdać; syczeć; wygwizdać

sibilo
rzecz. gwizd, świst

sibirian
przym. syberyjski

sibiric
przym. syberyjski

sibylla
rzecz. Sybilla, czarownica, wróżka

sibyllin
przym. sybiliński

sic
tak, tak jest, tak więc; suchy; wytrawny

siccante
przym. suszący
papiro siccante - bibuła

siccar
czas. suszyć; schnąć

siccative
przym. wysuszający

siccitate
rzecz. susza

sicilian
przym. sycylijski

sicut
podobnie jak, tak jak

sideral
przym. [Astron.] gwiezdny

siderar*
czas. to strike (by lightning) {Hence:} sideration

siderurgia
rzecz. hutnictwo żelaza

siderurgic
przym. żelazny

siesta
rzecz. sjesta

sigillar
czas. pieczętować; przypieczętować

sigillate
przym. umocniony; zapieczętowany

sigillator
czas. uszczelniacz

sigillo
rzecz. pieczątka, pieczęć

signal
rzecz. sygnał
signal luminose - światła uliczne

signalar
czas. sygnalizować

signalate
przym. wybitny, świetny, znakomity, doskonały, godny uwagi

signalo
rzecz. sygnał

signar
czas. podpisywać, sygnować signar le accordo - podpisać ugodę; signar un petition - podpisać petycję;

signator
rzecz. sygnatariusz

signatori
przym. sygnujący, podpisujący

signatura
rzecz. podpis, sygnatura; podpisanie

significante
przym. istotny, znaczący

significantia
rzecz. znaczenie, waga

significar
czas. znaczyć, oznaczać, mieć znaczenie

signification
rzecz. znaczenie, waga; znaczenie

significative
przym. znamienny, znaczący

significativemente
przysł. znacząco, znamiennie

significato
rzecz. znaczenie

signo
rzecz. znak

silbo
rzecz. gwizd, świst

silente
przym. cichy; milczący

silentiar
czas. uciszać, uspokajać, zmuszać do milczenia

silentio
rzecz. milczenie, cisza

silentiose
przym. cichy, milczący, niemy

silesian
przym. śląski

silesiano
Ślązak

silhouettar
czas. rysować sylwetkę

silhouette
rzecz. sylwetka

silice
rzecz. krzem

silicee
przym. krzemionkowy

silicic
przym. krzemowy
acido silicic - krzemionka

silicificar
czas. to skrzemionkować, nasycać krzemionką

silicifluoric*
przym. silicifluoric

siliculose*
przym. [Bot.] strączkowy

siliqua
rzecz. strąk, strączek

siliquifere*
przym. pod-bearing; siliquiferous

siliquose
przym. [Bot.] strąkowy

silva
rzecz. las

silvan
przym. leśny, lesisty, zalesiony

silvatic
przym. leśny, lesisty

silvestre
przym. drewniany, leśny

silvose
przym. lesisty

simia
rzecz. małpa

simian
przym. małpi

simiar
czas. małpować

simiesc
przym. małpi

similabile
przym. podobny, analogiczny, jednakowy

similantia
rzecz. podobieństwo

similar
przym. podobny
czas. przypominać, być podobnym; zdawać się, wydawać się

similaritate
rzecz. podobieństwo

similarmente
przysł. podobnie

simile
przym. podobny

similemente
przysł. podobnie

similitude
rzecz. podobieństwo

simonia
rzecz. symonia, świętokupstwo

simonisar
czas. uprawiać symonię, uprawiać świętokupstwo

simple
przym. prosty, łatwy

simplemente
przysł. po prostu

simplice
przym. prosty, łatwy; pojedynczy, jednokrotny

simplificabile
przym. upraszczalny

simplificar
czas. upraszczać

simplificate
przym. uproszczony

simplification
rzecz. uproszczenie

simplissime
przym. niezmiernie prosty, bardzo prosty

simplo
rzecz. jednokrotność

simul
jednocześnie, w tym samym czasie

simular
czas. symulować, udawać, imitować, naśladować, pozorować

simulate
przym. udawany, symulowany, nasladowany, imitowany

simulation
rzecz. symulacja

simultan
przym. jednoczesny

simultanee
przym. jednoczesny

simultaneemente
przysł. jednocześnie, równocześnie

sin
bez

sin albergo
bezdomny

sin capillos
łysy, bezwłosy

sin ceremonia
bez ceremonii, bez ceregieli

sin commento
bez komentarza

sin concurrentia
bezkonkurencyjny

sin damno
bez szkody

sin defensa
bezbronny

sin depender
niezależnie

sin disputa
bez dyskusji, bezdyskusyjnie

sin dolor
bezbolesny

sin domicilio
bezdomny

sin dubita
bez wątpienia

sin empleo
bez pracy, bez zatrudnienia, bezrobotny

sin exception
bez wyjątku

sin exemplo
bezprzykładny, bez porównania

sin experientia
bez doświadczenia

sin faltas
bezbłędny

sin fin
bez końca

sin importantia practic
bez praktycznego znaczenia

sin infantes
bezdzietny

sin interesse
poza zainteresowaniem

sin maestro
bezpański

sin mentionar
nie wspominając

sin nomine
bezimienny

sin nos considera que
jeśli uwzględnimy, że

sin pausa
bez przerwy

sin pena
bez trudu

sin pensar a
nie myśląc o

sin precedente
bez precedensu

sin precio
bezcenny

sin reposo
bez wytchnienia

sin resultatos
bezskutecznie

sin retorno
bezpowrotnie

sin scrupulos
bez skrupułów

sin spero
beznadziejny; nie mając nadziei

sin tracia
bez śladu

sin ulle dubita
bez żadnych wątpliwości, bez najmniejszych wątpliwości

sin uso
bezużyteczny

sin utilitate
bezużyteczny

sin valor
bezwartościowy

sin vergonia
bezwstydnie

sin vita
bez życia

sinai
przym. synajski

sincer
przym. szczery, uczciwy; prawdziwy, autentyczny

sincipital
przym. [Anat.] czołowy, ciemieniowy

sincipite
rzecz. ciemię

sine
rzecz. sinus

sinecura
synekura

singular
przym. pojedynczy; ; osobliwy (mat.)
rzecz. liczba pojedyncza

singularisar
czas. stawiać w liczbie pojedynczej

singule
przym. jedyny, pojedynczy; samotny (osoba)

singultar
czas. szlochać; czkać

singulto
rzecz. szloch; czkawka

sinistre
przym. lewy; złowrogi, złowieszczy, złowróżbny, groźny

sinistrogyr
przym. lewoskrętny

sinistromane
przym. leworęczny

sinistrorse
przym. lewoskrętny

sino
rzecz. łono; pierś, biust; sinus

sinojaponese*
przym. Sino-Japanese

sinologia
rzecz. sinologia

sinologo
rzecz. sinolog

sinon
inaczej bowiem, w przeciwnym razie, chyba że

sinuate
przym. [Bot.] kręty, o falistym brzegu

sinuose
przym. kręty, wijący się

sinus
rzecz. zatoka; sinus

sinusoidal
przym. sinusoidalny

sinusoide
rzecz. sinusoida

sionismo
rzecz. syjonizm

sionista
rzecz. syjonista

siphon
rzecz. syfon

siphonostome *
przym. [Zoo].] siphonostomatous, siphonostomous

sirena
rzecz. syrena

sirenie
przym. syreni

sirop
rzecz. syrop

siropose
przym. syropowaty

site
przym. umieszczony, położony, usytuowany

sito
rzecz. miejsce; siedziba; stanowisko; witryna WWW

situar
czas. sytuować, umieszczać

situate
przym. położony, usytuowany, umieszczony, umiejscowiony

situation
rzecz. sytuacja; położenie, usytuowanie

situla
rzecz. wiadro, wiaderko

skai
rzecz. skaj

skeletal
przym. szkieletowy

skeletic
przym. I. [Anat.] szkieletowy; wychudzony, wyniszczony, zmizerowany

skeleto
rzecz. szkielet

ski
rzecz. narty

skiar
czas. jeździć na nartach

skiator
rzecz. narciarz

slave
przym. słowiański

slavisation
rzecz. słowianizacja

slavista
rzecz. slawista

slavo
rzecz. Słowianin; język słowiański

slavon
przym. słowiański

slavophile
przym. słowianofilski

slavophilo
rzecz. słowianofil

slogan
rzecz. slogan

slovac
przym. słowacki

slovaco
rzecz. Słowak; język słowacki

sloven
przym. słoweński

sloveno
rzecz. Słoweniec; język słoweński

smalt
rzecz. emalia, polewa, szkliwo

smaltar
czas. emaliować, polewać emalią; gładzić, polerować

smaragdin
przym. szmaragdowy

smaragdo
rzecz. szmaragd

smerilio
rzecz. szmergiel

snob
rzecz. snob

snobismo
rzecz. snobizm

sobrie
przym. trzeźwy; wstrzemięźliwy, stateczny, zrównoważony, stonowany

sobrietate
rzecz. trzeźwość; wstrzemięźliwość, stateczność, zrównoważenie

sociabile
przym. towarzyski; stadny

sociabilitate
rzecz. towarzyskość

social
przym. społeczny; socjalny; przyjacielski

socialdemocrate
rzecz. socjaldemokrata

socialdemocratic
przym. socjaldemokratyczny

socialisar
czas. socjalizować

socialismo
rzecz. socjalizm

socialista
rzecz. socjalista
przym. socjalistyczny

socialmente
przysł. społecznie

sociar
czas. łączyć, jednoczyć

societate
rzecz. społeczeństwo, społeczność; stowarzyszenie; spółka
Terminologia specjalistyczna:


Stosunki międzynarodowe - Relationes international


societate international - społeczność międzynarodowa


societate a responsabilitate limitate
rzecz. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

societate biblic
rzecz. towarzystwo biblijne

societate de benesser
rzecz. społeczeństwo dobrobytu

societate de information
rzecz. społeczeństwo informacyjne

socio
rzecz. partner, wspólnik

socio-economic
przym. społeczny: społeczno-ekonomiczny

sociologia
rzecz. socjologia

sociologic
przym. socjologiczny

sociologo
rzecz. socjolog

socratic
przym. Sokratesowy

soda
rzecz. soda

sodomitic
przym. Sodomicki

sofa
rzecz. sofa

software
rzecz. software, oprogramowanie

soiree
rzecz. wieczorek

sojornar
czas. przebywać

sojorno
rzecz. pobyt

sol
przym. samotny, sam; wyłączny, jedyny
rzecz. słońce

solanacee
przym. psiankowaty

solar
przym. słoneczny

soldar
czas. to have in (one's) pay; lutować; zgrzewać, spawać

soldatesc
przym. żołnierski, sołdacki, żołdacki

soldato
rzecz. żołnierz

soldatura
rzecz. lutowanie, lut

soldo
rzecz. żołd

solea
zelówka

solear
czas. podzelowywać

solemne
przym. uroczysty, solenny, ceremonialny

solemnemente
przysł. uroczyście, solennie, ceremonialnie

solemnisar
czas. uroczyście obchodzić

soler
czas. mieć zwyczaj

solfeggiar
czas. [Mus.] wykonywać solfeż

solfeggio
[wym. solfedżo] solfeż

solidar
czas. umacniać

solidari
przym. solidarny

solidarisar
czas. solidaryzować
solidarisar se - solidaryzować się

solidaritate
rzecz. solidarność

solide
przym. solidny; stały, pełny, lity

solidificar
czas. stężać, krystalizować, powodować krzepnięcie

solido
rzecz. bryła

solipede
przym. [Zool.] jednokopytnyrzecz. [Zool.] zwierzę jednokopytne

solista
rzecz. solista

solitari
przym. samotny, odosobniony, odludny, ustronny

solitario
rzecz. odludek, samotnik, pustelnik; kamień szlachetny

solite
przym. zwykły, zwyczajny, zwyczajowy; przyzwyczajony

solitemente
przysł. zwyczajowo, zazwyczaj

solitude
rzecz. samotność

sollicitar
czas. występować o, składać podanie, ubiegać się

sollicitation
rzecz. kandydatura, aplikacja

sollicite
przym. niespokojny, zatroskany

solmente
przysł. tylko, jedynie, wyłącznie; dopiero

solmisar
czas. [Mus.] wykonywać solfeż

solo
rzecz. podłoga; ziemia, gleba
przysł. dopiero, tylko

solo como
jedynie jako

solstitial
przym. solstycjalny

solstitio
przesilenie

solubile
przym. rozpuszczalny; rozwiązywalny

solute
przym. rozwiązany; rozpuszczony

solution
rzecz. rozwiązanie

solvente
przym. rozpuszczający; wypłacalny

solver
czas. rozpuszczać; rozwiązywać
solver un problema - rozwiązać problem

solvite
przym. rozwiązany

soma
rzecz. ciało

somatic
przym. somatyczny

somatologia
rzecz. somatologia

somatologic
przym. somatologiczny

somnambule
przym. somnambuliczny, lunatyczny

somnambulismo
rzecz. somnambulizm, lunatyzm

somnambulo
rzecz. somnambulik, lunatyk

somnifere
przym. nasenny, usypiający

somnifero
rzecz. środek nasenny, tabletka nasenna

somniloque
przym. gadający przez sen

somno
rzecz. sen

somnolente
przym. śpiący, senny, ospały

sonalia
rzecz. dzwonek

sonante
przym. dźwięczny
rzecz. [Fonet.] sonant, spółgłoska dźwięczna, spółgłoska zgłoskotwórcza

sonar
czas. brzmieć, dźwięczeć; grać (na instrumencie)

sonata
rzecz. sonata
sonata pro piano - sonata na pianino; sonata pro violino - sonata na skrzypce; sonata de camera - sonata kameralna; sonata solo - sonata solo; sonata a/pro tres instrumentos - sonata na trzy instrumenty; sonatas de Mozart - sonaty Mozarta; sonar/executar un sonata - grać sonatę

sonator
rzecz. muzyk, grający na instrumencie

sonda
rzecz. sonda

sondage
rzecz. sondaż

sondar
czas. sondować

sonettar
czas. komponować sonety

sonetto
rzecz. sonet

soniar
czas. marzyć; śnić

soniator
rzecz. marzyciel, fantasta

sonio
rzecz. sen

sono
rzecz. dźwięk
sono de campana - dźwięk dzwonka; sono metallic - metaliczny dźwięk; sono mat - tępy dźwięk, głuchy dźwięk; sono nasal - nosowy dźwięk; sono imperceptibile - niesłyszalny dźwięk, nieuchwytny dźwięk; sono de gitarras/guitarras - dźwięk gitar; prisa/registration del sono - przechwycenie/rejestracja dźwięku; technico/ingeniero del sono - inżynier dźwięku; technica del sono - technika dźwiękowa; archivo de sonos - archiwum dźwiękowe; qualitate del sono - jakość dźwięku; generator del sonos - generator dźwięków; amplificator del sono - wzmacniacz dźwięku; barriera del sono - bariera dźwięku; fortia del sono - siła dźwięku; fonte de sono - źródło dźwięku; celeritate/velocitate del sono - szybkość dźwięku; intensitate/fortia del sono - intensywność/siła dźwięku; reproduction del sono - odtwarzanie dźwięku; transmission del sono - transmisja dźwięku; sono articulate/inarticulate - dźwięk artykułowany/nieartykułowany; sono guttural - gardłowy dźwięk; sonos audibile - słyszalne dźwięki; sonos discordante - niezgodne dźwięki, nieharmonijne dźwięki; sonos musical - muzyczne dźwięki; sonos complexe - złożone dźwięki; emitter/producer/proferer un sono - emitować/produkować/wydawać dźwięk; ampliar/intensificar le sono - wzmacniać dźwięk; propagar le sono - przenosić dźwięk, rozprzestrzeniać dźwięk; propagation del sono - przenoszenie dźwięku, rozprzestrzenianie dźwięku

sonor
przym. dźwięczny; dźwiękowy

sophic*
przym. sophic

sophistic
przym. sofistyczny

sophisticar
czas. fałszować, przekręcać

sophisticate
przym. wyrafinowany

sopir
czas. usypiać; uspokajać, ukołysać

sopor
rzecz. głęboki sen, śpiączka

soporifere
przym. nasenny

soporific
przym. nasenny

soporose
przym. nasenny

sopranista
rzecz. sopranistka

soprano
rzecz. sopran

sorabo
Łużyczanin

sorber
czas. popijać, wypijać, przełykać

sordide
przym. brudny

soror
rzecz. siostra
soror affin - szwagierka

sororal
przym. siostrzany

sorta
rzecz. rodzaj

sorte
rzecz. los

sortilegio
rzecz. czary

sortir
czas. wychodzić

sortita
rzecz. wyjście

soupar
czas. jeść zupę

souvenir
rzecz. prezent

sovente
przym. częsty

soventemente
przysł. często, dość często; od czasu do czasu

soveran
przym. suwerenny, zwierzchni

soveranitate
rzecz. suwerenność, zwierzchność

soverano
rzecz. pan, suweren, władca

soviet
rzecz. sowiet, rada

sovietic
przym. radziecki, sowiecki

sovietisar
czas. sowietyzować

soya
rzecz. soja

spada
rzecz. szpada

spaghetti
rzecz. spagetti

sparger
czas. spryskiwać, posypywać, usiać, zraszać, kropić|sparse|spargitor|asperger|disperger

sparniar
czas. oszczędzać; szczędzić; chronić, zachowywać

sparniator
rzecz. oszczędzający, ciułacz

sparnio
rzecz. ocalenie, uratowanie; oszczędności

sparse
przym. skąpy, rzadki

spartan
przym. spartański

spartano
Spartanin

spasmo
rzecz. spazm, skurcz

spasmodic
przym. [Med.] spazmatyczny, kurczowy

spastic
przym. spastyczny

spathacee
przym. [Bot.] szpatowy

spatial
przym. kosmiczny; przestrzenny

spatiar
czas. rozstawiać, rozmieszczać, spacjować

spatio
rzecz. przestrzeń; spacja

spatiose
przym. obszerny, przestronny, przestrzenny
casa spatiose - przestronny dom

spatula
rzecz. ramię

special
przym. specjalny

specialisar
czas. (se) specjalizować (się)

specialisate
przym. wyspecjalizowany

specialista
rzecz. specjalista

specialitate
rzecz. specjalność

specialmente
przysł. szczególnie, specjalnie, zwłaszcza

specie
rzecz. gatunek, rodzaj; przyprawa; korzenie

specieria
rzecz. sklep spożywczy

specific
przym. specyficzny

specificamente
przysł. specyficznie

specificar
czas. specyfikować, wymieniać, wyszczególniać, precyzować, konkretyzować

specification
rzecz. specyfikacja

specimen
rzecz. próbka

speciose
przym. mający pozory słuszności

spectacular
przym. spektakularny, widowiskowy; lustrzany, zwierciadlany

spectaculo
rzecz. spektakl, widowisko

spectar
czas. patrzyć, oglądać

spectator
rzecz. widz

spectral
przym. spektralny, widmowy

spectro
rzecz. duch, zjawa, widmo; spektrum

spectroscopic
przym. spectroskopowy

spectroscopio
rzecz. spektroskop

specular
czas. spekulować
przym. lustrzany, zwierciedlany

speculation
rzecz. spekulacja

speculative
przym. spekulatywny, niepewny; niepewny, ryzykowny

speculo
rzecz. zwierciadło, lustro

speech
rzecz. mowa, przemówienie

sperabile
przym. z nadzieją na

sperabilemente
przysł. miejmy nadzieję, należy mieć nadzieję

sperantia
rzecz. nadzieja

sperantiose
przym. pełen nadziei

sperar
czas. mieć nadzieję

sperma
rzecz. sperma, nasienie

spermatic
przym. nasienny

sphacelo
rzecz. gangrena (rodzaj)

sphera
rzecz. kula, sfera

spheric
przym. sferyczny, kulisty

spheroidal
przym. sferoidalny

spheroide
rzecz. sferoida

spia
rzecz. szpieg

spiar
czas. szpiegować, donosić

spica
rzecz. kłos

spicar*
czas. to ear (= to form, be formed, into ears or spikes)

spicate
przym. kolczasty, najeżony kolcami

spicifere
przym. [Bot.] kłosodajny

spiciforme
przym. spiciform, w kształcie ucha

spiculate*
przym. [Bot.] spiculate

spina
rzecz. cierń, kolec; kręgosłup
spina dorsal - kręgosłup

spinace
szpinak

spinal
przym. [Anat.] rdzeniowy, kręgowy, pacierzowy

spinifere
przym. tworzący kolce

spinor
rzecz. spinor

spinose
przym. ciernisty; drażliwy

spinula
rzecz. agrafka, zapinka
rzecz. - spinka zabezpieczająca

spion
rzecz. szpieg, szpicel

spionar
czas. szpiegować

spira
rzecz. wężownica

spiral
przym. spiralny, kręty
rzecz. spirala

spirar
czas. oddychać, dmuchać, tchnąć

spiritismo
rzecz. spirytyzm

spiritistic
przym. dotyczący spirytyzmu

spirito
rzecz. duch

spiritual
przym. duchowy; spirytualny

spiritualisar
czas. uduchawiać

spiritualitate
rzecz. duchowość

spiritualmente
przysł. duchowo

spirituose
przym. ożywiony, z werwą, z zacięciem; alkoholowy

spiroidal*
przym. spiroid, spiroidal

spiroide*
przym. spiroid, spiroidal

spirometric
przym. spirometrowy

spirometro
rzecz. spirometr

spissar
czas. pogrubiać; zagęszczać

spisse
przym. gruby

splen
rzecz. śledziona

splendente
przym. błyszczący, wspaniały

splender
czas. świecić, błyszczeć

splendide
przym. wspaniały, świetny, doskonały

splendor
rzecz. splendor, wspaniałość

splenic
przym. [Anat.] śledzionowy

spoliar
czas. grabić (kraść); zrzucać skórę

spolias
łup, zdobycz

spoliation
rzecz. grabież

spondaic
przym. [Pros.] spondejowy

sponder
czas. zakładać się, stawiać; przyrzekać, przysięgać, ślubować

spongia
rzecz. gąbka

spongiar
czas. myć gąbką

spongiose
przym. gąbczasty, porowaty

sponsa
rzecz. żona, małżonka; panna młoda

sponsal
przym. weselny, ślubny, matrymonialny, małżeński

sponsar
czas. poślubiać; przyjmować za swoje, zostać zwolennikiem
sponsar se - pobrać się

sponsate
przym. żonaty, zamężna

sponso
rzecz. mąż, małżonek; pan młody

sponsor
rzecz. sponsor

sponsorar
czas. sponsorować

spontan
przym. spontaniczny

spontanee
przym. spontaniczny, samorzutny, odruchowy, dobrowolny

spontaneitate
rzecz. spontaniczność, samorzutność

sponte
przysł. chętnie, dobrowolnie

spora
rzecz. zarodnik

sporadic
przym. sporadyczny

sporon
przysł. ostroga (jeźdźca); bodziec, zachęta, podnieta; ostroga (u koguta)

sporonar
czas. zachęcać, pobudzać, stymulować; spinać ostrogami, popędzać

sport
rzecz. sport

sportive
przym. sportowy

sposa
rzecz. małżonka

sposar
czas. wziąć za żonę, za męża, poślubiać
(se) pobierać się

sposate
przym. ożeniony, zamężna

sposo
rzecz. małżonek

sposos
rzecz. małżonkowie

spuer
czas. pluć, opluwać

spuma
przysł. piana

spumante
przym. musujący

spumar
czas. pienić się

spumifere
przym. pienisty, spieniony

spumose
przym. pienisty, spieniony

sputar
czas. pluć

sputnik
rzecz. sputnik

squaliforme*
przym. [Zool.] squaliform

squalo
rzecz. rekin

squaloide
przym. [Zool.] rekinopodobny

squamar
czas. obłuskiwać, zdejmować łuskę

squamose
przym. łuskowaty

stabile
przym. stabilny

stabilimento
rzecz. instytucja, przedsiębiorstwo; ustanowienie

stabilir
czas. ustanawiać; stabilizować

stabilisar
czas. stabilizować

stabilisation
rzecz. stabilizacja

stabilitate
rzecz. stabilność

stabular
czas. trzymać w stajni

stabulo
rzecz. stajnia

stadio
rzecz. stadion; stadium, etap

staffa
rzecz. strzemię

stagnante
przym. stagnujący, w zastoju

stagnar
czas. być w stagnacji, stagnować

stagnation
rzecz. stagnacja

stagno
rzecz. staw

stalactita
stalaktyt

stalactitic
przym. stalaktytowy

stalagmite
stalagmit

stalagmitic
przym. stalagmitowy

stalinismo
rzecz. stalinizm

staminal
przym. [Bot.] pręcikowy

staminate
przym. [Bot.] pręcikowy

stamine
przysł. pręcik; przędza

staminifere
przym. [Bot.] mający pręciki

stampar
czas. pieczętować, stemplować

stand
rzecz. stoisko; postój

standard
rzecz. standard
przym. standardowy, wzorcowy

standardisar
czas. standaryzować

standardisation
rzecz. standaryzacja

standardo
rzecz. sztandar, baner

stangante
przym. stojący (woda)

stannar
czas. puszkować

stannic
przym. [Chem.] cynowy

stannifere
przym. cynonośny

stanno
rzecz. cyna

stante
przym. stojący

star
czas. stać
llle sta ante un banco - on stoi przed ławką; star in le fundo - znajdować się u podstawy

starter
rzecz. starter

statal
przym. państwowy

static
przym. statyczny

station
rzecz. stanie; stacja; pora roku

station balnear
rzecz. stacja kąpieliskowa

station central
rzecz. dworzec główny

station spatial
rzecz. stacja kosmiczna

station thermal
rzecz. kurort

stational
przym. sezonowy

stationar
czas. zatrzymywać się; parkować; stacjonować

stationari
przym. stacjonarny

statista
rzecz. statysta

statistic
przym. statystyczny

statistica
rzecz. statystyka

statisticamente
przysł. statystycznie

stato
rzecz. (1). stan, status
stato emotional - stan emocjonalny; stato de anima - stan ducha; stato de velia - stan czuwania; stato de su financias - stan jego finansów; stato de equilibrio - stan równowagi; stato de aggregation - stan skupienia; stato solide - stan stały; stato liquide - stan ciekły; stato gasose/gasiforme - stan gazowy; stato actual del scientia - aktualny stan nauki; stato del camminos - stan dróg; stato de cosas - stan rzeczy; stato de exception - stan wyjątkowy; stato de emergentia - sytuacja awaryjna; stato de extenuation - stan wyniszczenia, stan wyczerpania; stato de assedio - stan oblężenia; stato de guerra - stan wojny; stato sanitari/de sanitate - stan sanitarny; stato de gratia - stan łaski; stato nascente - statu nascendi, stan rodzenia się (wyłaniania się); in bon/mal stato - w dobrym stanie; le stato del malado/patiente es multo critic - stan chorego jest krytyczny; esser in stato de - być w stanie; in stato de ebrietate - w stanie upojenia; in stato de intoxication - w stanie zatrucia; in stato de accusation - w stanie oskarżenia; in stato de fallimento - w stanie upadku; in un stato perfecte - w doskonałym stanie; in iste stato de cosas - w tym stanie rzeczy;
(2). [Pol] państwo, kraj, stan
stato affiliate/membro - kraj stowarzyszony/członkowski; colpo de stato - zamach stanu; Statos Unite (de America) - Stany Zjednoczone (Ameryki); statos baltic - kraje bałtyckie; stato autoritari - państwo autorytarne; stato sovietic - państwo radzieckie; stato tampon - państwo buforowe; stato limitrophe - państwo ościenne; stato costari - państwo przybrzeżne; omnipotentia del stato - wszechmoc państwa; nave del stato - nawa państwowa; functionario del stato - funkcjonariusz państwa; archivo del stato - archiwum państwowe; banca del stato - bank państwowy; presto de stato - pożyczka państwowa; imposto de stato - podatek państwowy; servicio del stato - służba państwowa; cassa de stato - kasa państwa; capite/chef de stato - głowa/szef państwa; examine del stato - egzamin państwowy; secreto de stato - tajemnica państwowa; religion de stato - religia państwowa; capitalismo de stato - kapitalizm państwowy; socialismo de stato - socjalizm państwowy; interprisa de stato - przedsiębiorstwo państwowe; apparato de stato - aparat państwowy; interesse del stato - interes państwa; immixtion/ingerentia del stato - ingerencja państwa; proprietate del stato - własność państwowa; organo de stato - organ państwa; cargas del stato - obciążenia państwa; organisation del stato - organizacja państwa; consilio de stato - rada państwa; consiliero de stato - członek rady państwa; secretario de stato - sekretarz stanu; subsecretario de stato - podsekretarz stanu; expensas del stato - wydatki państwa; forma de stato - forma państwa; doctrina de stato - doktryna państwowa; obligation de stato - zobowiązanie państwa; controlo del stato - kontrola publiczna; territorio del stato - terytorium państwa; edificio del stato - budynek państwowy, gmach państwowy; lege de stato - prawo państwowe; hostil al stato - wrogi państwu; periculose pro le stato - niebezpieczny dla państwa; al costos del stato - na koszt państwa
(3). [Pol] stan, klasa
Statos General - Stany Generalne
(4). stan, status, pozycja
stato social - stan społeczny; le tertie stato - trzeci stan; stato de nobilitate - stan szlachecki; stato clerical - stan duchowny; stato sacerdotal - stan kapłański; stato civil - stan cywilny; acto del stato civil - akt stanu cywilnego; officio/bureau de stato civil - urząd stanu cywilnego; registro del stato civil - rejestr stanu cywilnego; acto del stato civil - akt stanu cywilnego; stato conjugal/marital - stan małżeński;
(5). sztab
stato major - sztab generalny; officiero de stato major - oficer sztabowy; carta/mappa (typographic) de stato major - mapa sztabowa;


Terminologia specjalistyczna:


Stosunki międzynarodowe - Relationes international


continuitate de stato - ciągłość państwa
homine de stato - polityk, mąż stanu
ration de stato - racja stanu
stato unitari - państwo unitarne
stato composite - państwo złożone
stato multinational - państwo wielonarodowe
stato plurinational - państwo wielonarodowe
stato federal - państwo federalne
stato federative - państwo federalne
confederation de statos - związek państw
union de statos - związek państw
stato membro - państwo członkowskie
stato corporative - państwo stanowe
stato policiari - państwo policyjne
stato assistential - państwo dobrobytu, państwo opiekuńcze
stato totalitari - państwo totalitarne
stato soveran - państwo suwerenne
soveranitate de stato - suwerenność państwa
stato satellite - państwo satelickie
stato vassallo - państwo wasalne, państwo lenne
stato feudal - państwo feudalne
stato protegite - państwo protegowane, państwo pod protektoratem
stato protector - państwo sprawujące protektorat
stato semisoveran - państwo półsuwerenne, państwo półzależne
stato dependente - państwo zależne
stato autonome - państwo autonomiczne
stato independente - państwo niezależne
stato de derecto - państwo prawa, państwo prawne, państwo praworządne


statounitese
rzecz. Amerykanin
przym. amerykański (USA)

statua
rzecz. statua, pomnik

statuari
przym. rzeźbiarski

statuer
czas. stanowić, dekretować, orzekać, postanawiać, rozporządzać

statuetta
rzecz. statuetka

statura
rzecz. wzrost

statutari
przym. statutowy

statuto
rzecz. statut

stear
przysł. łój

stearic
przym. stearynowy

stearina
przysł. stearyna

stella
rzecz. gwiazda

stellar
przym. gwiezdny
czas. usiewać gwiazdami; grać rolę główną

stellate
przym. gwiaździsty

stellifere
przym. gwiazdonośny

stenographiar
czas. stenografować

stenographic
przym. stenograficzny

stenographo
rzecz. stenograf

stentore
rzecz. stentor, osoba o donośnym głosie

stentoree
przym. stentorowy, donośny, tubalny

steppa
rzecz. step

stercoral
przym. kałowy

stercorar
czas. nawozić

stercorari
przym. kałowy

stercore
rzecz. nawóz, gnój

stereo
przym. stereo

stereographia
rzecz. stereografia

stereographic
przym. stereograficzny

stereometria
rzecz. stereometria

stereometric
przym. stereometryczny

stereoscopic
przym. stereoskopowy

stereoscopio
rzecz. stereoskop

stereotomic*
przym. stereotomic

stereotypar
czas. sporządzać stereotyp

stereotype
przym. szablonowy, stereotypowy

stereotypic
przym. stereotypowy, szablonowy

stereotypo
rzecz. stereotyp

sterile
przym. sterylny, jałowy; bezpłodny, wysterylizowany

sterilisar
czas. sterylizować, wyjaławiać

sterilisate
przym. sterylny, jałowy; bezpłodny

sternal
przym. [Anat.] mostkowy

sterno
rzecz. [Anat.] mostek

sternocostal
przym. [Anat.] mostkowo-żebrowy

sternutar
czas. kichać

sternutatori
przym. wywołujący kichanie

stethoscopic
przym. stetoskopowy

stethoscopio
rzecz. stetoskop

sthenic
przym. [Patol.] steniczny

sticho
rzecz. wers

stigma
rzecz. stygmat, piętno, znamię

stigmatisar
czas. piętnować, stygmatyzować

stilisar
czas. stylizować, konwencjonalizować

stilistic
przym. stylistyczny

stilla
rzecz. kropla

stillar
czas. kapać, ściekać, ociekać, sączyć się

stilo
rzecz. styl; ołówek

stimulante
przym. stymulującyrzecz. stymulant, bodziec, podnieta

stimular
czas. stymulować, popędzać, pobudzać

stimulative
przym. pobudzający, stymulujący

stimulo
rzecz. bodziec, stymulant

stipar
czas. napychać, wypychać, nadziewać, faszerować, wypełniać

stipendiar
czas. wypłacać stypendium

stipendiari
przym. stypendialny

stipendio
rzecz. stypendium

stipular
czas. zastrzegać; narzucać, ustanawiać

stipulation
rzecz. zastrzeżenie, warunek

stivar
czas. sztauować

stoa
rzecz. portyk

stochastic
przym. stochastyczny

stock
rzecz. zapas, skład

stockar
czas. gromadzić, magazynować

stoic
przym. stoicki

stoicismo
rzecz. stoicyzm

stoma
rzecz. por

stomachal
przym. żołądkowy

stomacho
rzecz. żołądek

stomacho de avestruthio
strusi żołądek

stoppa
rzecz. pakuły

stoppar
czas. stopować, zatrzymywać (się)

stoppate
przym. zatrzymany

stoppose
przym. konopiasty

strabe
przym. zezowaty

strangular
czas. dusić, tłumić, dławić, zaciskać

strangulate
przym. [Med.] zapętlony, zaciśnięty, zadławiony

strata
rzecz. ulica

stratagema
rzecz. podstęp, fortel

stratagematic*
przym. stratagemic, stratagematic

strategia
rzecz. strategia

strategic
przym. strategiczny

strategicamente
przysł. strategicznie

stratego
rzecz. strateg

stratificar
czas. [Geol.] uwarstwiać, układać warstwami

stratification
rzecz. stratyfikacja, uwarstwienie

strato
rzecz. warstwa

stratosphera
rzecz. stratosfera

stratospheric
przym. stratosferyczny

streper
czas. grzechotać, kołatać, hałasować

strepitar
czas. huczeć

strepito
rzecz. hałas, rumor

strepitose
przym. hałaśliwy, głośny

stria
rzecz. linia, pasek

stricte
przym. ścisły, precyzyjny; wąski; ciasny

strictemente
przysł. ściśle, precyzyjnie

stricto
rzecz. cieśnina

stridente
przym. piskliwy, ostry, przeraźliwy

strider
czas. hałasować, robić wrzawę; skrzypieć, zgrzytać

stridor
rzecz. zgrzyt

stridulante
przym. ćwierkający

stridular
czas. ćwierkać

stridulatori
przym. świszczący

stridule
przym. skrzypiący, piskliwy

stringer
czas. zwijać, ściskać, kompresować, upakowywać

striptease
rzecz. striptiz

stroma
rzecz. zrąb, zręb

strophe
rzecz. strofa

strophic
przym. dotyczący strofy

strophoide
rzecz. strofoida

stropiar
czas. okaleczać

stropiate
przym. okaleczony, kaleki

structura
rzecz. struktura

structural
przym. strukturalny

struer
czas. porządkować, urządzać, przygotowywać; budować, konstruować

struma
wole

strumose
przym. wolowy

struthio
rzecz. struś

strychnic
przym. strychninowy

strychnina
rzecz. strychnina

strychno
Strychnos*

stuccar
czas. pokrywać sztukaterią, pokrywać stiukiem

stucco
rzecz. stiuk, sztukateria

studente
rzecz. student

studer
czas. studiować

studiante
rzecz. student, studiujący

studiar
czas. studiować; uczyć się; badać
Synonimy: apprender, observar, instruer se, educar se, analysar, investigar, explorar, meditar


studio
rzecz. studiowanie, studia; studio; studium, badanie

studiose
przym. pilny, dokładny, staranny

stupefacente
przym. zaskakujący, konfundujący

stupefacer
czas. zaskakiwać, konfundować

stupefaciente
przym. zaskakujący, oszałamiający, osłupiający, ogłupiający

stupefacite
przym. zaskoczony, oszołomiony, osłupiony

stupefactive
przym. zaskakujący, oszałamiający, osłupiający

stupende
przym. zadziwiający, zaskakujący, zdumiewający

stuper
czas. być zadziwionym

stupide
przym. głupi, tępy; zaskoczony, zadziwiony

stupiditate
rzecz. głupota, głupstwo

stylisar
czas. stylizować

stylista
rzecz. stylista

su
jej, jego

suabe
przym. szwabski

suader
czas. zachęcać, przekonywać; popędzać, ponaglać, poganiać

suave
przym. łagodny, miękki

suaviloquente
przym. łagodny w słowach

sub
pod

sub anesthesia
pod znieczuleniem

sub construction
w budowie

sub discussion
dyskutowany, w dyskusji

sub iste conditiones
pod tymi warunkami

sub le armas
pod bronią

sub le auspicios de
pod auspicjami

sub le direction
(de) pod kierownictwem

sub le egide de
pod egidą

sub le hegemonia
pod hegemonią

sub le nomine
pod nazwą

sub le ordines
pod rozkazami

sub le pression
pod presją

sub le titulo
pod tytułem

sub mi dignitate
poniżej mej godności

sub pena de
pod groźbą, pod karą

sub preparation
w przygotowaniu

sub pretexto de
pod pretekstem

sub qual condition
pod jakim warunkiem

sub-secretario
rzecz. podsekretarz

subalimentar
czas. niedożywiać, niedokarmiać

subalterne
przym. podporządkowany, zależny

subaquatic
przym. podwodny

subbullir
czas. gotować się (na wolnym ogniu), podgotowywać się

subcollection
rzecz. podzbiór

subconsciente
przym. podświadomy

subconscientemente
przysł. podświadomie

subcorpore
rzecz. podciało

subcultura
rzecz. subkultura

subcutanee
przym. podskórny

subdeveloppate
przym. nierozwinięty, niedorozwinięty

subdisveloppate
przym. niedorozwinięty, słabo rozwinięty

subdivider
czas. dzielić na podgrupy

subdivisibile
przym. podzielny

subgruppo
rzecz. podgrupa

subhuman
przym. podludzki

subinde
tuż obok, zaraz za; dość często; od czasu do czasu

subinsimul
rzecz. podzbiór

subintegral
przym. podcałkowy

subitanee
przym. nagły, nieoczekiwany

subite
przym. nagły, nieoczekiwany

subito
nieoczekiwanie, nagle, niespodziewanie

subjacente
przym. podległy, leżący niżej

subjacer
czas. podlegać

subjectar
czas. podbijać, ujarzmiać, podporządkowywać

subjecte
przym. poddany

subjective
przym. subiektywny

subjectivista*
czas. subjectivist

subjecto
rzecz. przedmiot (szkol.); podmiot

subjugar
czas. podbijać, ujarzmiać

subjunctive
przym. łączący

subjunctivo
rzecz. tryb łączący

subjunger
czas. dodawać, dopisywać, dołączać, załączać

sublevar
czas. (se) podnosić (się); podburzać, wzniecać, namawiać
sublevar objectiones - wysunąć zastrzeżenie

sublimar
czas. sublimować; wychwalać, podnosić, wynosić, wychwalać

sublime
przym. wzniosły, podniosły, wyniosły, majestatyczny

subliminal
przym. [Psychol.] podprogowy

sublinear
czas. podkreślać

sublineate
przym. podkreślony

sublingual
przym. podjęzykowy

sublobular
przym. podpłatkowy

sublocar
czas. podnajmować, poddzierżawiać

sublocator
rzecz. sublokator

sublocotenente
rzecz. podporucznik

sublunar
przym. podksiężycowy

submarin
przym. podmorski

submarino
okręt podwodny

submaxillar
przym. [Anat.] podszczękowy

submerger
czas. zatapiać, zanurzać

submergibile
przym. zatapialny

submergite
przym. zatopiony

submerse
przym. zatopiony

submersibile
przym. zatapialny
rzecz. łódź podwodna

subministrar
czas. dostarczać, zaopatrywać

submisse
przym. uległy, posłuszny, pokorny

submissive
przym. uległy, posłuszny, pokorny

submitter
czas. poddawać, przedkładać

submitter al censura
poddać cenzurze

subnavigar
czas. nawigować pod wodą, w zanurzeniu

subnegar
czas. ukrywać, zatajać, przemilczać

subordinar
czas. podporządkowywać

subordinate
przym. podporządkowany

subordinato
rzecz. podporządkowany; poddany

subornar
czas. przekupywać

subornation
rzecz. przekupstwo

subpassage
rzecz. przejście podziemne

subpression
rzecz. podciśnienie

subproducto
rzecz. produkt uboczny

subprogramma
rzecz. podprogram

subradical
przym. podpierwiastkowy

subregula
rzecz. subreguła, podreguła

subrogar
czas. zastępować, być namiastką, być surogatem

subrogate
przym. zastępczy

subscriber
czas. abonować, subskrybować; podpisywać

subscription
rzecz. abonament, subskrypcja

subscriptor
rzecz. subskrybent, abonent

subsecretario
rzecz. podsekretarz

subsequente
przym. kolejny, wynikający

subsequentemente
przysł. kolejno, w ślad za

subsequentia
rzecz. kolejność, następstwo

subsequer
czas. następować, iść w ślady

subsidentia
rzecz. osiadanie, opadanie, zagłębianie się

subsider
czas. opadać, osadzać się, osiadać na dnie

subsidiar
czas. subsydiować

subsidiari
przym. pomocniczy, dodatkowy, uzupełniający

subsidiaritate
rzecz. pomocniczość

subsidio
rzecz. subsydium, dotacja, subwencja, zasiłek

subsignate
przym. podpisany, niżej podpisany

subsistente
przym. istniejący, egzystujący

subsistentia
rzecz. utrzymanie, podtrzymanie

subsister
czas. istnieć, egzystować

subsonic
przym. poddźwiękowy

subspatio
rzecz. podprzestrzeń

subspecie
rzecz. odmiana

substantia
rzecz. substancja; istota, sens, sedno

substantial
przym. (1). istotny, substancjalny
differentia substantial - istotna różnica; avantages substantial - istotne zalety; damno substantial - istotna szkoda; le impostos se ha reducite substantialmente - podatki zmniejszyły się w istotny sposób
Synonimy: basic, cardinal, essential, fundamental, importante, primari, primordial, principal, vital
(2). solidny, pokaźny
repasto substantial - solidny posiłek; nutrimento/alimento(s) substantial - solidne pożywienie; jentaculo/jentar substantial - solidne śniadanie
Synonimy: grande, solide


substantival
przym. rzeczownikowy

substantive
przym. niezależny, samodzielny

substantivo
rzecz. rzeczownik

substituer
czas. zastępować, substytuować, podstawiać

substitution
rzecz. zastąpienie, substytucja, podstawienie

substituto
rzecz. substytut

substrato
rzecz. podłoże; substrat

substruer
czas. [Arch.] podbudować

subsystema
rzecz. podsystem

subtecto
rzecz. poddasze

subtender
czas. [Geom.] być przeciwległym

subterfugir
czas. stosować podstęp, robić wybieg

subterranee
przym. podziemny

subtil
przym. subtelny

subtilisar
czas. rafinować, oczyszczać, uszlachetniać; sublimować, wysubtelniać

subtilitate
rzecz. subtelność

subtraction
rzecz. usunięcie, cofnięcie, wycofaniem wstrzymanie; odejmowanie (mat.)

subtraher
czas. odejmować, ujmować

subtropical
przym. podzwrotnikowy, subtropikalny

subtus
poniżej, u dołu, na dole, w dole

subula
rzecz. szydło

subulate
przym. w kształcie szydła, szydłowaty

suburban
przym. podmiejski, przedmiejski

suburbicari*
przym. [Eccl.] suburbicarian, suburbicary

suburbio
rzecz. przedmieście

subvalutate
przym. niedoszacowany

subvenir
czas. pomagać, wspierać, subwencjonować

subvention
rzecz. subwencja

subventionar
czas. subwencjonować

subventionate
przym. subwencjonowany

subversion
działalność wywrotowa, obalenie, przewrót, działalność podziemna

subversive
przym. wywrotowy

subverter
czas. obalać, przewracać, powodować upadek

subvestimento
rzecz. bielizna

succedanee
przym. zastępczy, bedący namiastką

succedaneo
namiastka

succeder
czas. osiągnąć powodzenie; dziedziczyć; następować

succedite
przym. pomyślny, mający sukces, udany

succession
rzecz. dziedziczenie, sukcesja; sekwencja, seria, ciąg

successive
przym. sukcesywny, kolejny, następny

successivemente
przysł. sukcesywnie, kolejno

successo
rzecz. sukces; zdarzenie, zajście (mat.)
effectuar un successo - odnieść sukces
esser un successo - stanowić sukces

successor
rzecz. sukcesor, dziedzic; następca

successose
przym. pomyślny, pełen sukcesów

succincte
przym. zwięzły, treściwy

succinger
czas. opasywać, otaczać

succinic
przym. bursztynowy

succino
bursztyn

succo
rzecz. sok

succose
przym. soczysty

succubar*
czas. to lie below (= not to lie on top) {Hence:} succubo

succubo
rzecz. demon

succulente
przym. pyszny; soczysty

succumber
czas. ulec, nie móc się oprzeć

succurrer
czas. wspierać, pomagać, przychodzić z pomocą, przychodzić z odsieczą

succurribile*
przym. succorable

succursal
rzecz. dział, filia, oddział
przym. pomocniczy, uzupełniający

succurso
rzecz. pomoc, wsparcie, sukurs, odsiecz, ratunek
fundo/cassa/association de succurso mutual - fundusz/kasa/stowarzyszenie wzajemnej pomocy; succurso primari/prime succurso - pierwsza pomoc; succurso mutue - wzajemna pomoc; succurso in natura - pomoc w naturze; cercar succurso - szukać pomocy; dar/prestar succurso - udzielić pomocy; crito/appello de succurso - krzyk/apel o pomoc; critos de succurso - wołanie o pomoc; programma de succurso - program pomocy; critar al succurso - wołać o pomoc; peter succurso - prosić o pomoc; action de succurso - akcja ratunkowe; freno de succurso - hamulec awaryjny; installation de succurso - instalacja awaryjna; porta/exito de succurso - wyjście awaryjne; scala de succurso - schody awaryjne; rota de succurso - koło ratunkowe; pneu(matico) de succurso - koło zapasowe, opona zapasowa; equipa de succurso - ekipa ratunkowa; expedition de succurso - wyprawa ratunkowa; armea de succurso - armia odsieczowa; truppas de succurso - oddziały odsieczowe; scala de succurso - schody awaryjne; servicio de succurso - służba ratunkowa; succurso! - pomocy!; private de tote succurso - pozbawiony wszelkiej pomocy

succussa
rzecz. wstrząs

succussion
rzecz. wstrząs

succuter
czas. potrząsać, wstrząsać

sucrar
czas. słodzić

sucrate
przym. posłodzony

sucreria
rzecz. słodycze

sucro
rzecz. cukier

sud
rzecz. południe (geog.)

sudafrican
przym. południowoafrykański

sudar
czas. pocić się, wydzielać, wypacać sudario; sudor &; sudation; sudatori; exsudar &; transsudar &

sudatori
przym. napotny

sudest
południowy wschód

sudeuropee
przym. południowoeuropejski

sudmerican
przym. południowoamerykański

sudor
rzecz. pot

sudorifere
przym. produkujący pot, potny

sudorific
przym. napotny

sudoripare
przym. potny, napotny

sudwest
południowy zachód

sue
jego, jej

suer
czas. szyć, zszywać

sufficer
czas. wystarczać, być wystarczającym

sufficiente
przym. wystarczający, dostateczny

sufficientemente
przysł. wystarczająco, dostatecznie

sufficientia
rzecz. wystarczalność, dostateczność

suffixar
czas. nadawać przyrostek, nadawać sufiks

suffixo
rzecz. sufiks, przyrostek

sufflar
czas. dmuchać; podpowiadać, suflerować; fukać
sufflar al aures de un persona - szeptać komuś do ucha

sufflator
rzecz. sufler

sufflo
rzecz. szept; tchnienie

suffocante
przym. duszący, dławiący

suffocar
czas. dławić, dusić, tłamsić

suffraganee
przym. [Eccl.] sufraganowy, dotyczący sufragana
episcopo suffraganee - biskup sufragan

suffragar
czas. głosować, uchwalać; pomagać, wspierać; orędować, wstawiać się

suffragio
rzecz. wybory, głosowanie

suffrentia
rzecz. cierpienie

suffrer
czas. cierpieć, ucierpieć, znosić

suffribile
przym. do wytrzymania, nie najgorszy, znośny

suffrimento
rzecz. cierpienie

suffritor
cierpiący

suffumigar
czas. okadzać

suger
czas. ssać, wysysać, wchłaniać

suggerer
czas. sugerować

suggerite
przym. sugerowany

suggestibile
przym. podatny na sugestię

suggestion
rzecz. sugestia

suggestionar
czas. sugerować, podsuwać myśl, insynuować

suggestive
przym. sugestywny

suicida
rzecz. samobójca

suicidal
przym. samobójczy

suicidar
(se) popełnić samobójstwo

suicidio
rzecz. samobójstwo

suisse
przym. szwajcarski

suisso
Szwajcar

sulcar
czas. orać, ryć

sulco
rzecz. bruzda, koleina, skiba

sulfhydric*
przym. sulphydric; acido sulfhydric sulphydric acid

sulfurar
czas. siarkować

sulfure
rzecz. siarka

sulfuree
przym. siarkawy, siarczany

sulfuric
przym. siarkowy

sulfurose
przym. siarkawy

sulphonic
przym. sulfonowy

sultan
rzecz. sułtan

sultanato
rzecz. sułtanat

sumer
czas. brać, chwytać

sumerian
przym. sumeryjski

summa
rzecz. suma

summar
czas. sumować

summari
przym. sumaryczny, krótki, pobieżny; doraźny (tryb)

summario
rzecz. podsumowanie

summarisar
czas. podsumowywać

summate
przym. zsumowany, podsumowany

summation
rzecz. sumowanie; podsumowanie

summator
rzecz. sumator

summe
przym. najwyższy, szczytowy

summitate
rzecz. wierzchołek, czubek, szczyt; spotkanie na szczycie

sumpto
rzecz. wydatek, koszt, sumpt

sumptuari
przym. przeciw zbytkowi

sumptuose
przym. okazały, z przepychem

super
na górze, na szczycie, na wierzchu, u góry; na, nad; o, na temat

super le mesme pede
na tej samej stopie

super le nudes
ponad chmurami

super le par
powyżej przeciętnej

super toto
nade wszystko

superabile
przym. dający się zwyciężyć, dający się przewyższyć

superabundante
przym. będący w nadmiarze, zbyteczny

superabundar
czas. być w nadmiarze, obfitować

superalimentar
czas. przekarmiać

superar
czas. przezwyciężyć, pokonać; przewyższyć

superbe
przym. arogancki, bezczelny; wspaniały, znakomity, pierwszorzędny

supercargar
czas. przeciążać, przeładowywać, nadmiernie obciążać

superciliari
przym. brwiowy

supercilio
rzecz. brew

superciliose
przym. o krzaczastych brwiach; butny, wyniosły, dumny

supercomputator
rzecz. superkomputer

supere
przym. wyższy

supereminente
przym. wybitny, znakomity

supererogar
czas. wykonywać pracę nadobowiązkową

supererogation
rzecz. praca nadobowiązkowa

supererogatori
przym. nadobowiązkowy

superexcitar
czas. nadmiernie ekscytować, nadmiernie pobudzać

superficial
przym. powierzchowny; powierzchniowy

superficie
rzecz. powierzchnia

superfin
przym. najprzedniejszy, wyborowy

superflue
przym. nadmierny, zbyteczny

superfluer
czas. zbywać (być w nadmiarze)

superhuman
przym. nadludzki

superintendente
rzecz. superintendent, nadzorca

superintendentia
rzecz. nadzór, kontrola

superintender
czas. nadzorować, kontrolować, doglądać

superior
przym. najwyższy; lepszy, przewyższający, przeważający

superioritate
rzecz. wyższość

superiormente
przysł. z góry, od góry

superlative
przym. najwyższy, wspaniały; stopień najwyższy (gram.)

supermercato
rzecz. supermarket

supermundan
przym. nieziemski, nadnaturalny, nadprzyrodzony

supernatural
przym. nadnaturalny, nadprzyrodzony

supernavigar*
czas. to sail above; to float or sail on (top of)

supernominar
czas. nadawać przydomek, nadawać przezwisko

supernomine
rzecz. przydomek

supernova
supernowa

supernumerari
przym. nadliczbowy, ekstra

superpagar
czas. napłacać, przepłacać

superpassar
czas. przekraczać; przewyższać

superponer
czas. superponować, składać, nakładać

superpopulation
rzecz. przeludnienie

superposition
rzecz. nałożenie; superpozycja

superpotentia
rzecz. superpotęga

supersaturar
czas. przesycać

superseminar
czas. zasiewać już zasiane

supersonic
przym. naddźwiękowy

superstition
rzecz. przesąd, uprzedzenie

superstitiose
przym. przesądny, zabobonny

supertoto
przysł. przede wszystkim

supervalutate
przym. przeszacowany

supervenir
czas. zdarzać się, przydarzać się

supervidente
rzecz. nadzorca, supervisor

supervider
czas. nadzorować

supervincer
czas. przezwyciężać

supervivente
przym. ocalały, ocalony

superviver
czas. przeżyć

suppa
rzecz. zupa

supplantar
czas. zastępować, wypierać, rugować, zajmować miejsce

supplementar
czas. uzupełniać

supplementari
przym. dodatkowy, uzupełniający, suplementarny

supplementate
przym. uzupełniony

supplemento
rzecz. uzupełnienie, dodatek, suplement

suppler
czas. zastępować, wyręczać; dostarczać, zaopatrywać

suppletive
przym. uzupełniający, dodatkowy

suppletori
przym. dodatkowy, uzupełniający, zapasowy

supplicar
czas. błagać, usilnie prosić

supplicatori
przym. błagalny

supplice
rzecz. suplikant, błagający

suppliciar
czas. 1. zgładzać, uśmiercać, likwidować, unicestwiać; dręczyć, męczyć, torturować

supplicio
rzecz. męka, tortury; egzekucja, uśmiercenie

supponente
zakładając, przypuszczając, przyjmując

supponer
czas. mniemać, przypuszczać, suponować, zakładać

supportabile
przym. znośny

supportar
czas. wspierać, popierać, podpierać; znosić, tolerować, wytrzymywać

supportator
rzecz. wspierający, poplecznik, stronnik

supporto
rzecz. poparcie, wsparcie; support

supposite que
zakładając, że; przypuściwszy, że

suppositicie
przym. podrobiony, fałszywy, symulowany, udawany

supposition
rzecz. supozycja, przypuszczenie, domniemanie

suppositive
przym. przypuszczalny, hipotetyczny, domniemany

suppression
rzecz. usunięcie, likwidacja; stłumienie, zdławienie
suppression del pena de morte - zniesienie kary śmierci;

suppressive
przym. represyjny

supprimer
czas. usuwać, likwidować; zduszać, dławić, gnieść
supprimer obstaculos - usuwać przeszkody; supprimer le tabaco - zgniatać tytoń; supprimer le dolor - zlikwidować ból

suppurante
przym. ropny, ropiejący

suppurar
czas. ropieć

suppurative
przym. ropny, ropiejący

supra
na górze, na szczycie, na wierzchu, u góry; na, nad

supra nominate
wyżej wymieniony

supra toto
przede wszystkim

supranational
przym. ponadnarodowy

suprarenal
przym. nadnerczowy

suprasensibile
przym. natchniony, duchowy

suprematia
rzecz. supremacja, wyższość

supreme
przym. najwyższy; najwyższy rangą, najwyższy jakością

sur
na

sur le lista
na liście

sur le ordine
na rozkaz

sur le placia
na placu

sur mesura
na miarę

sura
rzecz. łydka

sural
przym. łydkowy

surde
przym. głuchy

surdemute
przym. głuchoniemy

surger
czas. wyłaniać się, wynurzać się

surmontabile
przym. do pokonania, przezwyciężalny

surmontar
czas. przezwyciężać, pokonywać, sprostać

surplus
rzecz. nadwyżka

surprendente
przym. zaskakujący, zadziwiający

surprender
czas. (1). odkrywać, ujawniać
surprender un secreto - ujawnić tajemnicę;
(2). zaskakiwać
surprender un fur/un robator - zaskoczyć złodzieja/rabusia surprender le inimico - zaskoczyć przeciwnika
(3). dziwić, zdumiewać
su comportamento/conducta non me surprende - to zachowanie nie dziwi mnie; isto surprende - to jest zaskakujące;

surprendite
przym. zaskoczony

surprisa
rzecz. niespodzianka, zaskoczenie, siurpryza (archaiczne)
a grande surprisa - ku wielkiemu zaskoczeniu; a su grande surprisa - ku swojemu wielkiemu zaskoczeniu; il me es un grande surprisa; que - jest dla mnie wielką niespodzianką, że; [Mil] attacco de/per surprisa - atak z zaskoczenia; effecto de surprisa - efekt zaskoczenia; per surprisa - z zaskoczenia, przez zaskoczenie; exclamation de surprisa - okrzyk zaskoczenia; surprisa disagradabile - niemiła niespodzianka; surprisa agradabile - miła niespodzianka; exprimer su surprisa - wyrazić swoje zaskoczenie;

surrepticie
przym. ukryty, pokątny, sekretny

surrepticiemente
przysł. pokątnie, po cichu, sekretnie

surrider
czas. uśmiechać się

surriso
rzecz. uśmiech

surrogar
czas. zastępować, substytuować, być surogatem

surveliantia
rzecz. nadzór, dozór

surveliar
czas. (1). nadzorować, doglądać, kontrolować
surveliar le construction de un casa - nadzorować budowę domu; surveliar un infante - doglądać dziecko; surveliar un prisionero - nadzorować więźnia;
(2). obserwować, śledzić
surveliar strictemente un persona - śledzić kogoś uważnie; esser surveliate per un monitor - być obserwowanym przez monitor; le policia survelia le casa - policja obserwuje dom

susceptibile
przym. podatny, wrażliwy, drażliwy

susceptive
przym. podejrzliwy

suscitar
czas. wywoływać, prowokować

suspectar
czas. podejrzewać

suspecte
przym. podejrzany

suspender
czas. zawieszać, wstrzymywać

suspendite
przym. zawieszony

suspense
przym. niepewny, zawieszony, w stanie zawieszenia

suspension
rzecz. zawieszenie

suspensive
przym. niezdecydowany, zawieszający

suspicer
czas. podejrzewać

suspicion
rzecz. podejrzenie

suspiciose
przym. podejrzliwy, nieufny

suspiciosemente
przysł. podejrzliwie

suspirar
czas. wzdychać

suspiro
rzecz. westchnienie

sustenente
przym. podtrzymujący

sustener
czas. (1). utrzymywać
sustener se in le aqua - utrzymywać się na wodzie; sustener se in le aere - utrzymywać się w powietrzu
(2). utrzymywać (finansowo), wspierać
sustener un familia - utrzymywać rodzinę; scholas sustenite per le stato - szkoły utrzymywane przez państwo
(3). podtrzymywać, kontynuować
sustener un guerra - kontynuować wojnę; sustener un conversation - podtrzymywać rozmowę; sustener un opinion - podtrzymywać opinię; sustener correspondentia - podtrzymywać korespondencję; sustener un these (thesis) - podtrzymywać twierdzenie
(4). wytrzymywać
sustener le reguardo de un persona - wytrzymać czyjeś spojrzenie; sustener le comparation con - wytrzymać porównanie z

sustentar
czas. utrzymywać, karmić

susurrante
przym. szepczący, mruczący

susurrar
czas. szeptać; szumieć, bzykać, brzęczeć

sutura
rzecz. szew; szycie

sutural
przym. szwowy

svede
przym. szwedzki

svedese
przym. szwedzki

svedo
rzecz. Szwed; język szwedzki

svelte
przym. szczupły, smukły, wiotki

switze
przym. szwajcarski

syllaba
rzecz. sylaba

syllabar
czas. sylabizować

syllabic
przym. sylabiczny

sylleptic*
przym. sylleptic

syllogisar
czas. używać sylogizmów

syllogistic
przym. sylogistyczny

sylphida
rzecz. sylfida

symbolic
przym. symboliczny

symbolicamente
przysł. symbolicznie

symbolisar
czas. symbolizować

symbolo
rzecz. symbol

symmetria
rzecz. symetria

symmetric
przym. symetryczny

symmetricamente
przysł. symetrycznie

symmetrisar*
czas. symmetrize

sympathia
rzecz. sympatia

sympathic
przym. sympatyczny

sympathisar
czas. harmonizować, uzgadniać; sympatyzować

symphone
przym. symfoniczny

symphonic
przym. symfoniczny

symposio
rzecz. sympozjum

symptoma
rzecz. symptom

symptomatic
przym. symptomatyczny

synchrone
przym. synchroniczny

synchronic
przym. synchroniczny

synchronisar
czas. synchronizować

syncopal
przym. dotyczący omdlenia

syncopar
czas. synkopować

syncope
rzecz. synkopa

syndical
przym. związkowy, syndykalny

syndicar
czas. łączyć w syndykat

syndicato
rzecz. związek zawodowy, syndykat

syndico
syndyk, pełnomocnik; kurator, powiernik

syndrome
rzecz. syndrom

synodic
przym. synodalny

synodo
synod

synonyme
przym. synonimiczny

synonymic
przym. synonimiczny

synonymicamente
przysł. synonimicznie

synonymo
rzecz. synonim

synopse
rzecz. skrócone zestawienie

synoptic
przym. synoptyczny

syntactic
przym. syntaktyczny, składniowy

syntaxe
rzecz. składnia, syntaksa

synthese
rzecz. synteza

synthetic
przym. syntetyczny

synthetisar
czas. syntetyzować

syphilis
rzecz. syfilis

syphilitic
przym. syfilityczny

syphilitico
syfilityk

syriac
przym. syryjski

syrie
przym. syryjski

syringa
rzecz. strzykawka; trąbka słuchowa

syringal*
przym. [Ornit.] syringeal

syringar
czas. wstrzykiwać

systaltic
przym. [Fizjol.] skurczowy

systema
rzecz. system

systema operative
system operacyjny

systematic
przym. systematyczny; systemowy

systematicamente
przysł. systematycznie

systematisar
czas. systematyzować

systole
rzecz. [Fizjol.] skurcz

systolic
przym. [Fizjol.] skurczowy, systoliczny