Appendice:Dictionarios/Interlingua-polonese/e

De Wiktionario
Saltar al navigation Saltar al recerca

Interlingua-Polonese


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


e
i

e como un tal
i jako taki

e-posta
rzecz. poczta elektroniczna, e-mail

eau de Cologne
rzecz. woda kolońska

ebenisar
czas. czernić

ebenista
rzecz. stolarz meblowy

ebenisteria
rzecz. stolarstwo meblowe

ebeno
rzecz. heban

ebore
rzecz. kość słoniowa

eboree
przym. z kości słoniowej

ebrie
przym. pijany

ebrietate
rzecz. upojenie

ebulliente
przym. wrzący; ożywiony, pobudzony

ebullientia
rzecz. wrzenie; pobudzenie, ożywienie

ebullir
czas. wrzeć, gotować się

ebullition
rzecz. wrzenie
puncto de ebullition - punkt wrzenia

ecce
oto

ecce como
oto jak

eccentric
przym. ekscentryczny, dziwaczny

eccentricamente
przysł. ekscentrycznie, dziwacznie

eccentricitate
color=blue>rzecz. ekscentryczność, dziwaczność

eccentrico
rzecz. dziwak, ekscentryk, oryginał

ecclesia
rzecz. kościół
Ecclesia Anglican - Kościół Anglikański; Ecclesia Reformate - Kościół Reformowany; Ecclesia Oriental - Kościół Wschodni; Ecclesia Roman - Kościół Rzymski; Consilio Mundial de Ecclesias - Światowa Rada Kościołów; ecclesia gothic - kościół gotycki; ecclesia parochial - kościół parafialny; musica de ecclesia - muzyka kościelna; benes de ecclesia - dobra kościelne; campana de ecclesia - dzwon kościelny; horologio de ecclesia - zegar kościelny; latino de ecclesia - łacina kościelna; patre de ecclesia - ojciec kościoła; separation del ecclesia e de stato - rozdzielenie kościoła i państwa

ecclesiasta
rzecz. osoba duchowna
Ecclesiasta - Eklezjasta

ecclesiastic
przym. kościelny; eklezjastyczny

ecclesiastico
rzecz. duchowny

ecclesiologia
rzecz. eklezjologia, nauka o Kościele

echelon
rzecz. eszelon

echelonar
czas. (wym. eszelonar) rozstawiać eszelonami

echino
rzecz. jeż morski; echinus, ozdoba architektoniczna

echinococco
rzecz. [Zool.] bąblowiec, tasiemiec bąblowcowy

echinodermo
rzecz. szkarłupień

echinoides*
rzecz. [Zool.] Echinoidae

echo
rzecz.. echo

echoar
czas. powtarzać za kimś

echolalia
rzecz. [Psychopatol.] echolalia

echolocation
rzecz.. echolokacja

echometria
rzecz. echometria

echometric
przym. echometryczny

echometro
rzecz. echometr, echomierz

eclectic
przym. eklektyczny

eclecticismo
rzecz. eklektyzm

eclectico
rzecz. eklektyk

eclectismo
rzecz. eklektyzm

eclipsar
czas. zaćmiewać, przyćmiewać

eclipse
rzecz. zaćmienie

ecliptic
przym. ekliptyczny

ecliptica
rzecz. [Astron.] ekliptyka

ecloga
rzecz. ekloga, sielanka

ecologia
rzecz. ekologia

ecologic
przym. ekologiczny

ecologicamente
przysł. ekologicznie

ecologista
rzecz. ekolog

ecologo
rzecz. ekolog

economato
rzecz. stanowisko rządcy, stanowisko ekonoma

economia
rzecz. (1). ekonomia, gospodarka, ekonomika, gospodarowanie
economia mundial - gospodarka światowa; economia politic - ekonomia polityczna; economia de guerra - ekonomika wojenna; economia planificate/dirigite - gospodarka planowa/sterowana; economia capitalista - gospodarka kapitalistyczna; economia socialista - gospodarka socjalistyczna; economia de mercato - gospodarka rynkowa; economia de abundantia - gospodarka obfitości; economia domestic - gospodarowanie domowe;
(2). oszczędność
economia de tempore - oszczędność czasu; economia de spatio - oszczędność miejsca; economia de combustibile/de carburante - oszczędność paliwa; economia de energia - oszczędność energii; economias - oszczędności; mesura de economias - krok oszczędnościowy, posunięcie oszczędnościowe; plano de economias - plan oszczędności; proposition de economias - propozycja oszczędnościowa; facer economias - robić oszczędności;

economic
przym. ekonomiczny; oszczędny

economicamente
przysł. oszczędnie, ekonomicznie

economisar
czas. oszczędzać

economisation
rzecz. ekonomizacja, oszczędność

economista
rzecz. ekonomista

economo
rzecz. zarządca, ekonom

ecosystema
rzecz. ekosystem

ecstase
rzecz. ekstaza, zachwyt

ecstasiar
czas. zachwycać, oczarowywać, porywać
ecstasiar se - wpadać w zachwyt, ekstazę

ecstatic
przym. ekstatyczny, entuzjastyczny, pełen zachwytu

ecstaticamente
przysł. ekstatycznie, entuzjastycznie, z zachwytem

ectoderma
rzecz. [Zool.] ektoderma

ectoplasma
rzecz. ektoplazma

ecumenic
przym. ekumeniczny, uniwersalny

ecumenicamente
przym. ekumenicznie

eczema
rzecz. [wym. ekzema] egzema, wyprysk

edace
przym. żarłoczny

edacitate
rzecz. żarłoczność

edema
rzecz. [wym. ekzema] obrzęk

edematose
przym. obrzęknięty

eder
czas. edytować, wydawać; jeść

edibile
przym. jadalny

edibilitate
rzecz. jadalność

edicto
rzecz. edykt

edificante
przym. budujący, pouczający

edificar
czas. wznosić, budować

edification
rzecz. budowla; edukacja

edificative
przym. budujący, pouczający

edificator
rzecz. budowniczy

edificio
rzecz. budynek, budowla, gmach

editar
czas. edytować, publikować, wydawać (książka)

edition
rzecz. wydanie (edycja)
edition de matino - wydanie poranne; edition popular - wydanie popularne; edition special - wydanie specjalne

editor
rzecz. wydawca; edytor

editorial
rzecz. wstępniak, artykuł wstępny, artykuł odredakcyjny, edytorial
przym. redaktorski, redakcyjny, wydawniczy

educar
czas. wychowywać, edukować

educate
przym. wykształcony

education
rzecz. nauczanie, edukacja

educational
przym. edukacyjny, oświatowy, szkolny; pouczający

educative
przym. wychowawczy

educator
rzecz. nauczyciel, wychowawca, pedagog

edulcorar
czas. oczyszczać; słodzić

edulcoration
rzecz. słodzenie; [Chem.] odkwaszanie

efendi
rzecz. (tur.) efendi

effabile
przym. wyrażalny

effective
przym. skuteczny, efektywny

effectivemente
przysł. skutecznie, efektywnie

effectivo
rzecz. [Mil.] efektywna armia, żołnierz efektywny

effecto
rzecz. efekt, wynik; rzeczy, dobytek effecto de conservatorio - efekt cieplarniany; effecto de estufa - efekt cieplarniany

effectuar
czas. przynosić, powodować; (se) urzeczywistniać się

effectuation
rzecz. dokonywanie, sprawianie

effeminar
czas. czynić zniewieściałym

effeminate
przym. zniewieściały

effemination
rzecz. zniewieścienie

effervescente
przym. musujący, burzący, kipiący, wrzący

effervescentia
rzecz. burzenie się, musowanie

effervescer
czas. burzyć się

efficace
przym. wydajny, skuteczny, sprawny

efficacemente
przysł. skutecznie

efficacia
rzecz. skuteczność

efficacitate
rzecz. skuteczność

efficiente
przym. wydajny, skuteczny, sprawny

efficientia
rzecz. wydajność; skuteczność, efektywność

effigiamento
rzecz. portretowanie

effigiar
czas. portretować, przedstawiać, opisywać

effigie
rzecz. wizerunek, podobizna

efflorescentia
rzecz. [Chem.; Patol.] wykwit, nalot

efflorescer
czas. wykwitać

effluente
przym. wypływający, odpływający, ściekający

effluer
czas. wypływać

effluvio
rzecz. wyziew

effortiar
czas. starać się, wysilać się

effortio
rzecz. wysiłek, staranie

effraction
rzecz. włamanie

effractor
rzecz. włamywacz

effunder
czas. wydobywać się

effusion
rzecz. efuzja (gazów); wysięk
effusion de sanguine - krwotok; con effusion - wylewnie

egee
przym. Egejski

egide
rzecz. egida

eglefino
rzecz. [Ichtiol.] plamiak, łupacz

ego
rzecz. ja (w filozofii i psychologii), ego

egocentric
przym. egocentryczny

egoismo
rzecz. egoizm

egoista
rzecz. egoista, samolub

egoistic
przym. egoistyczny

egolatra
rzecz. czczący samego siebie

egolatria
rzecz. samouwielbienie, czczenie samego siebie

egotismo
rzecz. egotyzm

egotista
rzecz. egotysta

egregie
przym. wierutny, skończony, skandaliczny

egresso
rzecz. wyjście, wyjazd, wylot

egyptian
przym. egipski

egyptiano
rzecz. Egipcjanin; język egipski; Cygan; język cygański

egyptie
przym. egipski

egyptio
rzecz. Egipcjanin; język egipski; Cygan; język cygański

egyptologia
rzecz. egiptologia

egyptologo
rzecz. egiptolog

eider
rzecz. [Zool.] edredon, kaczka edredonowa

eiderdun
rzecz. puch, kołdra puchowa

ejacular
czas. wytryskiwać

ejaculation
rzecz. wytrysk, wyrzucanie

ejaculatori
przym. wytryskowy, ejakulacyjny

ejection
rzecz. [Fizjol.] wypróżnianie

ejector
rzecz. [Techn.] wyrzutnik, ejektor

elaborar
czas. wypracowywać, opracowywać

elaboration
rzecz. opracowanie

elastic
przym. elastyczny

elasticitate
rzecz. elastyczność

electe
przym. wybrany

election
rzecz. wybór; elekcja, wybory

elective
przym. elekcyjny

electivitate
rzecz. wybieralność

electo
rzecz. elekt, osoba wybrana

elector
rzecz. elektor, wyborca, głosujący

electoral
przym. wyborczy

electorato
rzecz. elektorat, wyborcy, ciało wyborcze; okręg wyborczy; prawo wyborcze

electric
przym. elektryczny

electricista
rzecz. elektryk, elektrotechnik

electricitate
rzecz. elektryczność

electrificar
czas. elektryfikować

electrification
rzecz. elektryfikacja

electrisar
czas. elektryzować

electrisation
rzecz. elektryzacja, elektryzowanie

electrochimia
rzecz. elektrochemia

electrochimic
przym. electrochemiczny

electrochimista
rzecz. elektrochemik

electrocutar
czas. porazić prądem

electrocution
rzecz. porażenie (prądem)

electrodo
rzecz. elektroda

electrodynamica
rzecz. elektrodynamika

electrolysar
czas. elektrolizować

electrolysation
rzecz. elektroliza

electrolyse
rzecz. elektroliza

electrolytic
przym. electrolityczny

electrolyto
rzecz. elektrolit

electromagnete
rzecz. elektromagnes

electromagnetic
przym. electromagnetyczny

electromagnetismo
rzecz. elektromagnetyzm

electrometria
rzecz. elektrometria

electrometro
rzecz. elektrometr, elektromierz

electromotor
rzecz. silnik elektryczny, elektromotor

electron
rzecz. elektron

electronic
przym. elektroniczny

electronica
rzecz. elektronika

electroscopia
rzecz. elektroskopia

electroscopio
rzecz. elektroskop

electrostatic
przym. elektrostatyczny

electrostatica
rzecz. elektrostatyka

electrotechnic
przym. elektrotechniczny

electrotechnica
rzecz. elektrotechnika

electrotherapeutica
rzecz. terapia elektryczna, elektroterapia, leczenie prądem

electrotherapia
rzecz. terapia elektryczna, elektroterapia, leczenie prądem

electrotypia
rzecz. elektrotypia, galwanotypia

electrotypo
rzecz. elektrotyp, galwanotyp

eleemosyna
rzecz. jałmużna

eleemosynari
przym. charytatywny, dobroczynny, miłosierny

elegante
przym. elegancki

elegantia
rzecz. elegancja

elegia
rzecz. elegia

elegiac
przym. elegijny; żałobny, smutny, melancholijny

elemental
przym. pierwiastkowy

elementar
przym. elementarny, podstawowy

elementari
przym. elementarny, podstawowy, zasadniczy

elemento
rzecz. element; żywioł

elephante
rzecz. słoń

elephantiasis
rzecz. [Patol.] słoniowacizna

elephantin
przym. słoniowy

elevar
czas. podnosić, wznosić; awansować; hodować

elevate
przym. podniesiony, podwyższony; hodowany, wychowywany; wzniosły, wysoki, wyniosły, dumny, podniosły

elevation
rzecz. podniesienie, uniesienie; podniosłość; wzniesienie; elewacja

elevator
rzecz. hodowca; winda

elf
rzecz. elf, psotnik

elicitar
czas. wykrywać, wydobywać

elider
czas. opuszczać

eliger
czas. wybierać

eligibile
przym. nadający się, zdatny

eligibilitate
rzecz. wybieralność

eligite
przym. wybrany

eliminar
czas. eliminować

elimination
rzecz. eliminacja

eliminator
rzecz. eliminator

elisabethan
przym. elżbietański

elision
rzecz. opuszczenie, pominięcie

elite
rzecz. elita

elixir
rzecz. eliksir
elixir de longe vita - eliksir długowieczności

elizabethian
przym. elżbietański

ella
ona

ellipse
rzecz. elipsa

ellipsoidal
przym. elipsoidalny

ellipsoide
rzecz. elipsoida

elliptic
przym. eliptyczny

elocution
rzecz. elokwencja, wysławianie się, sposób wypowiadania

elogiar
czas. chwalić

elogio
rzecz. pochwała, panegiryk

elogiose
przym. pochwalny, panegiryczny

elogiosemente
przym. pochwalnie, panegirycznie

elogisar
czas. wychwalać, sławić

elogista
rzecz. panegirysta, chwalca

elogistic
przym. pochwalny, panegiryczny

elogisticamente
przysł. pochwalnie, panegirycznie

elongar
czas. wydłużać

elongation
rzecz. wydłużenie, elongacja

eloquente
przym. wymowny, elokwentny
silentio eloquente - wymowne milczenie; parolas eloquente - wymowne słowa; gesto eloquente - wymowny gest; reguardo eloquente - wymowne spojrzenie;

eloquentia
rzecz. elokwencja, wymowność

eloquer
czas. deklamować

elucidar
czas. naświetlać, rzucać światło

elucidation
rzecz. wyjaśnienie,, naświetlenie, wyświetlenie

elucidative
przym. jasny, wyjaśniający, naświetlający

eluctabile
przym. do uniknięcia, do ominięcia

eluctar
czas. borykać się, zmagać się, wyrywać się

eluder
czas. unikać, uchodzić, wymykać się

eludibile
przym. do uniknięcia, do ominięcia

elusion
rzecz. unikanie, wymykanie się, obchodzenie

elusive
przym. ulotny, nieuchwytny, trudny do zapamiętania, wymykający się

elysio
rzecz. Elizjum

emaciar
czas. wyniszczać, chudnąć

emaciate
przym. wychudzony, wyniszczony, wycieńczony, wymizerowany

emaciation
rzecz. wycieńczenie, wychudzenie, wyniszczenie, wymizerowanie

emanar
czas. emanować, wydzielać

emanation
rzecz. emanacja, wydzielanie się, wyłanianie się

emancipar
czas. uwalniać, emancypować; (se) wyemancypować się, uwolnić się

emancipation
rzecz. emancypacja, wyzwolenie, usamowolnienie

emancipator
rzecz. wyzwoliciel, emancypator

emarginar
czas. usuwać margines

emascular
czas. kastrować

emasculation
rzecz. wykastrowanie, kastracja; zniewieściałość

embarassar
czas. krępować, kłopotać, ambarasować

embarassate
przym. zakłopotany, skrępowany, zaambarasowany

embarasso
rzecz. kłopot, zakłopotanie, zaambarasowanie; przeszkoda

embarassose
przym. nieporęczny, niewygodny, poplątany, pogmatwany; kłopotliwy, krępujący, żenujący, przeszkadzający, ambarasujący

embargo
rzecz. embargo

embarrassante
przym. kłopotliwy, ambarasujący, krępujący

emblema
rzecz. godło, emblemat, symbol

emblematic
przym. emblematyczny, symboliczny

embolia
rzecz. [Patol.] embolia, zator

embryogenese
rzecz. embriogeneza, rozwój zarodka, rozwój płodu

embryogenesis
rzecz. embriogeneza, rozwój zarodka, rozwój płodu

embryogenetic
przym. embriogenetyczny, dotyczący rozwoju zarodka

embryogenia
rzecz. rozwój zarodka, rozwój płodu

embryogenic
przym. embriogeniczny

embryologia
rzecz. embriologia

embryologic
przym. embriologiczny

embryologo
rzecz. embriolog, specjalista życia zarodkowego

embryon
rzecz. embrion, płód, zarodek

embryonal
przym. embrionalny

embryonari
przym. embrionalny

embryonic
przym. embrionalny

emendamento
rzecz. poprawka

emendar
czas. poprawiać, korygować, ulepszać

emendate
przym. poprawiony

emendation
rzecz. poprawka, ulepszenie

emer
czas. kupować, nabywać

emergente
przym. wyłaniający się, pojawiający się, nowo wyłoniony, wynurzający się

emergentia
rzecz. nagły wypadek, awaria, sytuacja awaryjna; pojawienie się, wyłonienie się

emerger
czas. wyłaniać się, wynurzać się, pojawiać się

emerite
przym. emerytowany; zasłużony

emersion
rzecz. pojawienie się, wynurzenie się

emetic
przym. wymiotny

emetico
rzecz. środek wymiotny, emetyk

emigrante
rzecz. emigrant

emigrar
czas. emigrować

emigration
rzecz. emigracja

emigrato
rzecz. emigrant

eminente
przym. wybitny

eminentia
rzecz. wzniesienie; wybitność, dostojeństwo, wyniosłość; eminencja

emirato
rzecz. emirat

emissario
rzecz. emisariusz, wysłannik; wylot, odpływ, ujście

emission
rzecz. emisja, wysyłanie

emissor
rzecz. emiter, emitujący

emittente
rzecz. emitent

emitter
czas. nadawać (list); emitować (audycja), wydawać; emitować (fin.)

emmenagogo
rzecz. [Med.] środek wywołujący miesiączkę

emolliente
rzecz. zmiękczacz, środek zmiękczający
przym. zmiękczający

emollir
czas. zmiękczać, łagodzić, tonować, osłabiać

emolumento
rzecz. wynagrodzenie, pobory, zarobki

emotion
rzecz. emocja, wzruszenie

emotional
przym. emocjonalny, uczuciowy, wzruszający, budzący emocję

emotionante
przym. poruszający, wzruszający, rozrzewniający

emotionar
czas. wzruszać, poruszać, emocjonować

emotive
przym. emocjonalny, uczuciowy, poruszający, wzruszający, budzący emocję

emotivitate
rzecz. emocjonalność, uczuciowość

emover
czas. wzruszać, poruszać

empathia
rzecz. empatia, wczuwanie się

emphasar
czas. podkreślać, kłaść nacisk

emphase
rzecz. nacisk (podkreślenie), emfaza

emphatic
przym. dobitny, wyraźny, stanowczy, zdecydowany; napuszony, bombastyczny

emphaticamente
przysł. dobitnie, wyraźnie, stanowczo, zdecydowanie; napuszenie, bombastycznie

empiric
przym. empiryczny

empiricamente
przysł. empirycznie

empirico
rzecz. empiryk

empirismo
rzecz. empiryzm, empiria

empirista
rzecz. empiryk

emplastrar
czas. przykładać plaster

emplastro
rzecz. plaster

empleabile
przym. dający się użyć

emplear
czas. zatrudniać; wykorzystywać

empleate
przym. stosowany

empleato
rzecz. zatrudniony, pracobiorca

empleator
rzecz. pracodawca

empleo
rzecz. zatrudnienie

emporio
rzecz. emporium, ośrodek handlu, centrum handlowe, magazyn

emption
rzecz. zakup

emptor
rzecz. nabywca, kupujący

empyree
przym. niebieski, niebiański

empyreo
rzecz. siedziba bogów, niebo

empyreuma [-ma/-mat-]*
rzecz. empyreuma {Hence:} empyreumatic

emu
rzecz. emu

emulger
czas. emulgować

emulsina*
rzecz. [Chem.] emulsin

emulsion
rzecz. emulsja

emulsionar
czas. tworzyć emulsję

emulsive
przym. emulsyjny

emulsor
rzecz. emulgator

enarrabile
przym. możliwy do opisania, dający się wyjaśnić

enarrar
czas.wyjaśniać, objaśniać, tłumaczyć

enarration
rzecz. opowiadanie

enclitic
przym. enklityczny

enclitico
rzecz. enkliktyka

encyclic
przym. encykliczny

encyclica
rzecz. encyklika

encyclopedia
rzecz. encyklopedia

encyclopedic
przym. encyklopedyczny

encyclopedismo
rzecz. encyklopedyczność, encyklopedyzm

encyclopedista
rzecz. encyklopedysta

endemia
rzecz. endemia, choroba endemiczna

endemic
przym. endemiczny

endivia
rzecz. endywia, cykoria

endocardio
rzecz. [Anat.] wsierdzie

endocarditis
rzecz. zapalenie wsierdzia

endocrin
przym. endokrynowy

endocrina
rzecz. gruczoł wydzielania wewnętrznego

endocrinologia
rzecz. endokrynologia

endocrinologo
rzecz. endokrynolog

endogame
przym. endogamiczny

endogamia
rzecz. [Antropol.] endogamia

endogene
przym. endogenny

endomorphismo
rzecz. endomorfizm

endoskeleto
rzecz. [Zool.] szkielet wewnętrzny

endosmose
rzecz. osmoza do wnętrza, endosmoza

endosperma
rzecz. [Bot.] endosperma

enema
rzecz. lewatywa

energia
rzecz. energia
energia nucleari - energia nuklearna

energic
przym. energiczny

energicamente
przysł. energicznie

enervante
przym. wyczerpujący; zniechęcający

enervar
czas. wyczerpywac, osłabiać

enervate
przym. wyczerpany; zniechęcony

enervation
rzecz. wyczerpanie, osłabienie

enharmonic
przym. enharmoniczny

enigma
rzecz. zagadka

enigmatic
przym. zagadkowy, tajemniczy, enigmatyczny

enigmatisar
czas. enigmatyzować

enoiar
czas. nudzić; (se) nudzić się

enoio
rzecz. kłopot, zmartwienie, przykrość, udręka

enoiose
przym. nudny, nieciekawy

enorme
przym. ogromny, olbrzymi, kolosalny
crimine enorme - ogromna zbrodnia; successo enorme - olbrzymi sukces; differentia enorme - kolosalna różnica

enormemente
przysł. ogromnie

enormitates
rzecz. potworność, okropność, ogrom zbrodni

ensemble
rzecz. zespół; zbiór (mat.)

ente
rzecz. istnienie, byt

entelechia
rzecz. [Filoz.] entelechia

entente
rzecz. ententa

enteralgia
rzecz. [Patol.] ból jelit

enteric
przym. jelitowy

enteritis
rzecz. [Patol.] zapalenie jelit

enterocolitis
rzecz. [Patol.] zapalenie jelit i okrężnicy

enterologia
rzecz. enterologia, nauka o jelitach

enteron
rzecz. przewód pokarmowy

enterotomia
rzecz. [Chir.] wycięcie jelita

enterotomo*
rzecz. [Surg.] enterotome

enthusiasmar
czas. entuzjazmować

enthusiasmate
przym. rozentuzjazmowany

enthusiasmo
rzecz. entuzjazm, zachwyt, uniesienie

enthusiasta
rzecz. entuzjasta

enthusiastic
przym. entuzjastyczny, zapalony, zachwycony, zagorzały

entitate
rzecz. jednostka; podmiot; encja

entomologia
rzecz. entomologia, nauka o owadach

entomologic
przym. entomologiczny

entomologista
rzecz. entomolog

entomologo
rzecz. entomolog

entozoon
rzecz. pasożyt wewnętrzny

entrante
przym. wchodzący

entrar
czas. wchodzić
entrar in scena - wchodzić na scenę
entrar in vigor - uzyskać ważność, wejść w życie

entrata
rzecz. wejście; hasło (słownikowe)

entree
rzecz. [Kuchnia, fr.] przystawka

entresol
rzecz. antresola, wysoki partner, międzypiętrze

entropia
rzecz. entropia

enuclear
czas. łuskać, łupać; pokrywać się strąkami

enucleation
rzecz. wyłuszczenie, wyjaśnienie

enumerabile
przym. przeliczalny, wyliczalny

enumerar
czas. wyliczać

enumeration
rzecz. wyliczanie, enumeracja

enumerative
przym. enumeratywny

enumerativemente
przysł. enumeratywnie

enumerator
rzecz. komisarz spisowy, ankieter

enunciar
czas. wyrażać, wymawiać, ogłaszać

enunciation
rzecz. enuncjacja, wypowiedź, stwierdzenie

enunciato
rzecz. sformułowanie, zredagowanie

envolvente
rzecz. obwiednia

enzyma
rzecz. enzym

eo
tam, w tamtym miejscu; do tej chwili, do tego czasu, dotąd; przeto, zatem

eoanthropo
rzecz. [Paleontol.] eoantrop

eocen
przym. eoceński

eoceno
rzecz. [Geol.] eocen

eohippo*
rzecz. [Paleontol.] Eohippus

eolithic
przym. eolityczny

eolitho
rzecz. eolit

eosina
rzecz. [Chem.] eozyna

eosinophile
przym. kwasochłonny

eosinophilia
rzecz. [Patol.] eozynofilia

eosinophilo
rzecz. [Biol.] granulocyt kwasochłonny

eozoic
przym. eozoiczny

eozoon
rzecz. [Geol.] eozoon

epaulette
rzecz. [wym. fr. epolet] epolet

ephedra
rzecz. [Bot.] ziele przęśli

ephedrina
rzecz. [Farm.] efedryna

ephelide
rzecz. plamka, pieg

ephemere
przym. efemeryczny, ulotny, krótkotrwały

ephemeride
rzecz. kalendarz, almanach, wokanda, porządek dzienny; efemeryda

ephemero
rzecz. [Zool.] efemeryda

epic
przym. epiczny, epicki

epicamente
przysł. epicznie, epicko

epicentro
rzecz. epicentrum

epicuree
przym. epikurejski

epicureismo
rzecz. epikureizm

epicureo
rzecz. epikurejczyk; smakosz

epicurismo
rzecz. epikureizm

epicyclo
rzecz. koło odtaczające

epicycloide
rzecz. epicykloida

epidemia
rzecz. epidemia

epidemic
przym. epidemiczny

epidemicamente
przysł. epidemicznie

epidemiologia
rzecz. epidemiologia

epidemiologic
przym. epidemiologiczny

epidemiologo
rzecz. epidemiolog

epidermis
rzecz. [Anat., Bot.] naskórek, epiderma

epigee
przym. epigeniczny, naziemny, rosnący blisko ziemi

epiglottis
rzecz. [Anat.] nagłośnia, języczek

epigono
rzecz. epigon

epigramma
rzecz. epigram

epigrammatic
przym. epigramatyczny

epilepsia
rzecz. epilepsja, padaczka

epileptic
przym. epileptyczny

epileptico
rzecz. epileptyk

epilogar
czas. rekapitulować, podsumowywać

epilogo
rzecz. epilog

epiphyto
rzecz. [Bot.] epifit, porośl

episcopal
przym. biskupi, episkopalny

episcopato
rzecz. episkopat; biskupstwo

episcopo
rzecz. biskup

episodic
przym. epizodyczny

episodicamente
przysł. epizodycznie

episodio
rzecz. epizod

epispastic
przym. tworzący pęcherze

epistola
rzecz. list, epistoła

epistolari
przym. listowny, epistolarny

epistolarimente
przym. listownie, epistolarnie

epistolero
rzecz. autor listu

epistolographia
rzecz. epistolografia

epistolographic
przym. epistolograficzny

epistolographicamente
przysł. epistolograficznie

epistolographo
rzecz. epistolograf

epitaphio
rzecz. epitafium

epithetic
przym. odnoszący się do epitetu

epitheto
rzecz. epitet

epizoon
rzecz. [Zool.] zewnętrzny pasożyt

epocha
rzecz. epoka

epochal
przym. epokowy

epodo
rzecz. epoda

epoeia
rzecz. epos

eponyme
przym. eponimiczny

eponymia
rzecz. eponimia

eponymo
rzecz. eponim

epos
rzecz. epos

epsilon
rzecz. litera grecka epsylon

epsylon
rzecz. litera grecka epsylon

equabile
przym. zrównoważony, łagodny, niezmienny, jednakowy

equal
przym. równy
equal derectos - równe prawa

equalar
czas. równać się

equalator
rzecz. korektor

equalisar
czas. zrównywać, wyrównywać

equalitate
rzecz. równość
equalitate de opportunitates - równość szans

equalmente
przysł. równie, tak samo

equalmente importante
równie ważne

equanime
przym. zrównoważony

equanimitate
rzecz. spokój, opanowanie

equar
czas. równać

equation
rzecz. równanie

equator
rzecz. równik

equatorial
przym. równikowy

eque
przym. uczciwy, sprawiedliwy, słuszny

equestre
przym. konny, hippiczny, jeździecki

equidistante
przym. równoodległy (mat.)

equidistantia
rzecz. równoodległość (mat.)

equidistar
czas. znajdować się w równej odległości

equilateral
przym. równoboczny, równoramienny

equilatere
przym. równoboczny

equilibrar
czas. równoważyć, kompensować

equilibrate
przym. zrównoważony

equilibre
przym. zrównoważony, wyważony

equilibrio
rzecz. równowaga
equilibrio de terror - równowaga strachu

equilibrista
rzecz. ekwilibrysta

equilibristic
przym. ekwilibrystyczny

equin
przym. koński

equinoctial
przym. równonocny
linea equinoctial - linia równonocy

equinoctio
rzecz. równonoc

equipa
rzecz. ekipa

equipage
rzecz. bagaż, ładunek; ekwipunek; załoga

equipamento
rzecz. wyposażenie, sprzęt, ekwipunek

equipar
czas. ekwipować, wyposażać

equipate
przym. wyposażony

equiponderante
przym. zrównoważony

equiponderantia
rzecz. równoważność

equiponderar
czas. równoważyć, zrównoważać

equipotente
przym. równomocny

equitar
czas. jechać konno

equitate
rzecz. słuszność, sprawiedliwość

equitation
rzecz. jazda konna
schola de equitation szkoła jazdy konnej, szkoła jeździecka

equite (‚-)*
rzecz. [Rom. Hist.] eques; equites [Rom. Hist.] equites {Hence:} equitar &

equivalente
rzecz. ekwiwalent, równowartość; równoważny, ekwiwalentny
przym. równoważny, równoznaczny, równowartościowy

equivalentia
rzecz. równowartość, równowartościowość, równoważność

equivaler
czas. być ekwiwalentnym, równać się

equivoc
przym. wieloznaczny, niejednoznaczny; podejrzany

equivocar
czas. być dwuznacznym, niejednoznacznym, niejasnym

equivocation
rzecz. dwuznaczność, niejednoznaczność

equivoco
rzecz. dwuznaczność, niejasność, niejednoznaczność

equo
rzecz. koń

era
rzecz. era, okres, epoka
czas. był (cz. przeszły od esser - oboczność)
era atomic - era atomowa; era christian - era chrześcijańska

eradicamento
rzecz. wykorzenianie, niszczenie, usuwanie

eradicar
czas. niszczyć, eksterminować; wykorzeniać

eradication
rzecz. wykorzenienie, wytępienie

eradicator
rzecz. wykorzeniający, wytępiający (osoba)

erecte
przym. prosty, naprężony, sztywny, wyprostowany, pionowy, zadarty

erectilitate
rzecz. dolność do erekcji

erection
rzecz. wzniesienie, wybudowanie; ustanowienie, założenie, stworzenie; erekcja

erector
rzecz. budowniczy, konstruktor; założyciel

eremita
rzecz. pustelnik, eremita, odludek

eremitage
rzecz. [wym. ermitaże] pustelnia

eremiteria
rzecz. pustelnia

eremitic
przym. pustelniczy

eremo
rzecz. pustelnik, eremita

erg
rzecz. [Phys.] erg

ergodic
przym. ergodyczny

ergonomia
rzecz. ergonomia

ergonomic
przym. ergonomiczny

ergonomicamente
przysł. ergonomicznie

erica
rzecz. wrzos

ericiar
czas. jeżyć się

ericio
rzecz. jeż

eriger
czas. wznosić; ustanawiać

eroder
czas. erodować, ulegać erozji

erogar
czas. wydawać, wydatkować

erosion
rzecz. erozja

erosive
przym. erozyjny

erotic
przym. erotyczny

erotica
rzecz. erotyka

eroticismo
rzecz. erotyzm, lubieżność

erotismo
rzecz. erotyzm

erotomania
rzecz. [Patol.] erotomania

errante
przym. błądzący, błędny, wałesający się

errar
czas. błądzić

errata
rzecz. errata

erratic
przym. wędrujący; dziwaczny, kapryśny, nieregularny
rocca erratic - kamień narzutowy

erratum
rzecz. błąd drukarski

erratura
rzecz. errata

erronee
przym. błędny, mylny, fałszywy

error
rzecz. błąd, pomyłka
constituer un error - stanowić błąd; corriger un error - poprawiać błąd; error de impression - błąd drukarski; error de programation - błąd programistyczny, bug

erubescente
przym. czerwieniejący

erubescentia
rzecz. czerwienienie

erubescer
czas. czerwienieć, poczerwienić

eruca
rzecz. [Entom.] gąsienica
tractor a erucas - traktor gąsienicowy

eructar
czas. zionąć, buchać; wypluwać, wymiotować

eructation
rzecz. bekanie, czkanie; buchanie, zionięcie

erudir
czas. uczyć, nauczać, instruować, kształcić, szkolić

erudite
przym. wykształcony

erudition
rzecz. erudycja

erudito
rzecz. erudyta, uczony

erumper
czas. wybuchać

eruption
rzecz. wybuch, erupcja

eruptive
przym. wybuchowy, erupcyjny

eruptivitate
rzecz. wybuchowość

erysipela
rzecz. [Patol.] róża

es
jest, są

es a expectar
należy się spodziewać

es debite
zawdzięcza się, jest zawdzięczane

esbosso
rzecz. szkic

esca
rzecz. przynęta, wabik; hubka

escaldar
czas. oparzyć, sparzyć

escaldatura
rzecz. oparzenie, oparzelizna

escamotar
czas. powodować zniknięcie (kuglarstwo)

escampar
czas. uciec, pomknąć, popędzić

escappada
rzecz. eskapada

escappamento
rzecz. ucieczka; wydmuch, wydech

escappante
uciekający; ulatniający się

escappar
czas. uciekać, umykać

escappata
rzecz. ucieczka, eskapada

escappatoria
rzecz. wyjście (z trudności)

escar
czas. wabić, nęcić; zakładać przynętę

eschatologia
rzecz. eschatologia

eschatologic
przym. eschatologiczny

eschatologo
rzecz. eschatolog

eschimo
Eskimos

esclusa
rzecz. śluza, upust; zator, tama

escolamento
rzecz. drenaż, drenowanie, osuszanie, odwadnianie

escolar
czas. wyciekać, sączyć, osuszać, drenować

escorta
rzecz. eskorta

escortar
czas. eskortować, konwojować, odprowadzać

escudo
rzecz. escudo

esmeraldin
przym. szmaragdowy

esmeraldo
rzecz. szmaragd

esophagee
przym. przełykowy

esophago
rzecz. przełyk

esopic
przym. ezopowy

esoteric
przym. ezoteryczny

esoterismo
rzecz. ezoteryzm

espaniol
rzecz. Hiszpan; spaniel
przym. hiszpański

esparenta-aves
rzecz. strach na wróble, straszydło

espaventabile
przym. przerażający, straszny, przeraźliwy

espaventar
czas. straszyć, trwożyć, odstraszać

espavento
rzecz. strach, przestrach, przerażenie

esperantismo
rzecz. esperantyzm

esperantista
rzecz. esperantysta
przym. esperancki

esperantistic
przym. esperancki

esperanto
rzecz. esperanto

esplanada
rzecz. esplanada

esquadra
rzecz. kwadrat, czworobok, skwer; eskadra; oddział (żołnierzy), szwadron; ekipa
esquadra de recercatores – grupa poszukiwaczy

esquadrar
czas. wyrównywać, układać w kwadrat

esquadron
rzecz. [Mil.] szwadron, eskadra

esque
czy

essamage
rzecz. [wym. esamaże] rojenie się

essamar
czas. roić się, tłoczyć się

essamatura
rzecz. rojenie się, tłoczenie się

essame
rzecz. rój; mrowie, mnóstwo

essayage
rzecz. [wym. esajaże] przymierzanie

essayar
czas. próbować

essayator
rzecz. kontroler; krawiec (przymiarkowy)

essayista
rzecz. eseista

essayo
rzecz. esej, szkic; próba

esse
jest, są; ten, ta, to, tamci

essentia
rzecz. istota, esencja

essential
rzecz. zasadniczy, esencjonalny, istotny, podstawowy

essentialitate
rzecz. istotność, zasadniczość, esencjonalność

essentialmente
przysł. w swej istocie, zasadniczo

esser
czas. być
rzecz. jednostka, byt, istota
Le libro es grande - książka jest duża
esser a disposition - być do dyspozycji
esser a favor de - być za
esser a torto - być w błędzie
esser al currente (de) - być na bieżąco
esser al currente de un affaire - być na bieżąco (au courant) w jakiejś sprawie
esser al mercede de - być na łasce
esser assatis - wystarczać
esser de accordo - zgadzać się
esser de mal humor - być w złym humorze
esser de passage - być przejazdem
esser de servicio - przydawać się
esser familiar con - być zaznajomionym z, obeznanym z
esser fortiate a - być zmuszonym do
esser in bon terminos - być w dobrych stosunkach
esser in carne - być korpulentnym
esser in cholera - gniewać się, złościć się
esser in curso - być w trakcie (czegoś)
esser in error - być w błędzie, mylić się
esser in le ver - mieć słuszność
esser in panna - mieć awarię
esser inclinate a - być skłonnym do
esser membro de - być członkiem
esser obstaculo - stanowić przeszkodę
esser presate - spieszyć się
esser presente - być obecnym
esser preste - być gotowym
esser sin importantia - być bez znaczenia
esser sub impression - być w druku
esser tote aures - zamieniać się w słuch
esser un successo - stanowić sukces

essera
będzie, będą

esserea
byłoby, byłby

esseva
był, byli

essite
był

essugar
czas. wycierać

est
rzecz. wschód

est-europee
przym. wschodnioeuropejski

establimento
rzecz. ustanowienie, założenie; instytucja, organizacja; establishment

establimento industrial
rzecz. zakład przemysłowy

establir
czas. zakładać, ustanawiać

establitor
rzecz. założyciel

estate
rzecz. lato

este
ten, ta, to, ci

esthesia
rzecz. odczuwanie, wrażliwość

esthesiologia
rzecz. estezjologia, nauka o czuciu

esthesiometro
rzecz. estezjometr, estezjomierz, przyrząd do pomiaru wrażliwości czuciowej

esthesioneurosis (-˘sis)*
rzecz. esthesioneurosis

estheta
rzecz. esteta

esthetic
przym. estetyczny

esthetica
rzecz. estetyka

estheticamente
przysł. estetycznie

estima
rzecz. estyma, szacunek, poważanie; kalkulacja, szacunek, oszacowanie

estimabile
przym. godny poszanowania, zasługujący ma respekt

estimar
czas. szanować; szacować, oceniać; estymować (mat.)

estimate
przym. szanowny, szacowny; szacowany, estymowany

estimation
rzecz. szacunek, estyma; oszacowanie, estymacja (mat.)

estimatissime
przym. wielce szanowny

estivante
rzecz. letnik

estivar
czas. spędzać lato, letniskować

estive
przym. letni

estonian
przym. estoński

estoniano
rzecz. Estończyk; język estoński

estrade
rzecz. podium, estrada

estraniamento
rzecz. odstręczenie, zrażenie, alienacja

estraniar
czas. zrażać, odstręczać, odpychać, alienować

estranie
przym. obcy, dziwny

estraniemente
przysł. dziwnie, obco

estranier
przym. zagraniczny

estraniera
rzecz. cudzoziemka

estraniero
rzecz. cudzoziemiec; zagranica

estranitate
rzecz. obcość, dziwność

estuario
rzecz. ujście, estuarium

estufa
rzecz. piec; cieplarnia, oranżeria

estufar
czas. dusić, gotować na wolnym ogniu

esturdimento
rzecz. oszołomienie, ogłuszenie

esturdir
czas. ogłuszać, oszałamiać

et
i

et cetera
i tak dalej

et que
i co, i cóż

etage
rzecz. piętro
etage basse - parter

etate
rzecz. wiek (czyjś)
etate glacial - epoka lodowcowa

eternal
przym. wieczny, wiekuisty, odwieczny, niezmienny

eterne
przym. wieczny, wiekuisty, odwieczny, niezmienny
vita eterne - życie wieczne

eternisar
czas. uwieczniać; unieśmiertelniać; przeciągać w nieskończoność

eternitate
rzecz. wieczność

ethano
rzecz. [Chem.] etan

ethere
rzecz. eter

etheree
przym. eteryczny, lotny, delikatny, zwiewny

etherificar
czas. zamieniać w eter

etherification
rzecz. eteryfikacja

etherisar
czas. eteryzować; znieczulać eterem

etherisation
rzecz. usypianie eterem

ethic
przym. etyczny

ethica
rzecz. etyka

ethicamente
przysł. etycznie

ethico
rzecz. etyk, moralista

ethiopic
przym. etiopski

ethnic
przym. etniczny

ethnicamente
przysł. etnicznie
ethnicamente homogene - etnicznie jednorodny

ethnicitate
rzecz. etniczność, przynależność etniczna

ethnogenia
rzecz. etnogenia

ethnographia
rzecz. ethnografia

ethnographic
przym. etnograficzny

ethnographo
rzecz. etnograf

ethnologia
rzecz. etnologia

ethnologic
przym. etnologiczny

ethnologista
rzecz. etnolog

ethnologo
rzecz.. etnolog

ethnopsychologia
rzecz. etnopsychologia

ethologia
rzecz. [Sojiol.] etologia, nauka o etyce

ethopeia (-p‚ya)*
rzecz. [Rhet.] ethopoeia

ethos
rzecz. etos

ethylamino
rzecz. [Chem.] etyloamina

ethyleno
rzecz. [Chem.] etylen

ethylic
przym. etylowy
alcohol ethylic - alkohol etylowy

ethylo
rzecz. etyl

etiam
też, także, również

etiquetta
rzecz. etykietka, nalepka

etiquettage
rzecz. etykietowanie, znakowanie

etiquettar
czas. etykietować, znakować

etrusc
przym. etruski

etrusco
rzecz. Etrusk; język etruski

etsi
nawet jeśli, choćby nawet

etui
rzecz. etui, futerał

etymo
rzecz. źródłosłów

etymologia
rzecz. etymologia

etymologic
przym. etymologiczny

etymologisar
czas. wyprowadzać etymologię

etymologista
rzecz. etymolog

etymologo
rzecz. etymolog

eucalyptic
przym. eucaliptusowy

eucharistia
rzecz. eucharystia

eucharistic
przym. eucharystyczny

euclidee
przym. euklidesowy

euclidian
przym. euklidesowy

eudemonia
rzecz. eudajmonia

eudemonismo
rzecz. eudajmonizm

eugenic
przym. eugeniczny

eugenica
rzecz. eugenika

eunucho
rzecz. eunuch, rzezaniec

euphemia
rzecz. eufemizm

euphemic
przym. eufemistyczny

euphemismo
rzecz. eufemizm

euphemistic
przym. eufemistyczny

euphemisticamente
przysł. eufemistycznie

euphone
przym. eufoniczny, miły dla uszu

euphonia
rzecz. eufonia, piękne brzmienie

euphonic
przym. eufoniczny, miły dla uszu

euphonicamente
przysł. eufonicznie, miło dla uszu

euphoria
rzecz. euforia

eurasiatic
przym. euroazjatycki

eurhythmia
rzecz. eurytmia, harmonia

eurhythmic
przym. harmonijny

euroatlantic
przym. euroatlantycki

europarlamentario
rzecz. europarlamentarzysta

europee
przym. europejski

europeisar
czas. europeizować

europeo
Europejczyk

europium
rzecz. [Chem.] europ

euthanasia
rzecz. eutanazja

evacuar
czas. ewakuować, opuszczać, opróżniać

evacuation
rzecz. ewakuacja

evacuative
przym. wypróżniający; ewakuacyjny

evader
czas. uciekać, umykać, unikać

evaginar
czas. nicować, wywracać na drugą stronę

evagination
rzecz. nicowanie

evalutar
czas. oceniać

evalutation
rzecz. ocena, wycena, oszacowanie

evanescente
przym. niknący, znikający

evanescentia
rzecz. znikanie, zanikanie

evanescer
czas. znikać

evanescimento
rzecz. zniknięcie

evangelic
przym. ewangelicki

evangelio
rzecz. ewangelia

evangelisar
czas. ewangelizować

evangelisation
rzecz. ewangelizacja

evangelisator
rzecz. ewangelizator

evangelismo
rzecz. ewangelizm

evangelista
rzecz. ewangelista

evangelo
rzecz.. ewangelista

evaporar
czas. parować

evaporation
rzecz. wyparowywanie, odparowywanie

evaporatori
przym. parujący, ulatniający się

evasion
rzecz. ucieczka; unikanie, uchylanie się, wykręt, wymówka, wybieg

evasive
przym. wymijający, wykrętny, unikający

evection
rzecz. [Astron.] ewekcja

evelia
rzecz. przebudzenie

eveliar
czas. budzić

eveliator
rzecz. budzik

eveller
czas. wydzierać, wyrywać

evenimento
rzecz. wydarzenie, zdarzenie

evenir
czas. zdarzać się, wydarzać się

evento
rzecz. wydarzenie, zdarzenie

eventrar
czas. patroszyć

eventration
rzecz. patroszenie; przepuklina

eventual
przym. przypadkowy, nieprzewidziany, warunkowy, okazjonalny, możliwy, dopuszczalny, ewentualny

eventualitate
rzecz. możliwość, ewentualność, przypadkowość

eversion
rzecz. obracanie, nicowanie; zniszczenie, ruina, zagłada

everter
czas. nicować, odwracać

eviction
rzecz. eksmisja wywłaszczenie, wysiedlenie; windykacja

evidente
przym. ewidentny, oczywisty, jawny

evidentemente
przysł. ewidentnie, oczywiście, w oczywisty sposób

evidentia
rzecz. dowód, dowody

evidentiar
czas. ewidencjonować

evincer
czas. eksmitować, wyrzucać; odzyskiwać, wyprocesować

evitabile
przym. do uniknięcia

evitar
czas. unikać

evitation
rzecz. unikanie

evo
rzecz. epoka, okres

evocar
czas. wywoływać

evocation
rzecz. wywoływanie

evocatori
przym. wywołujący

evoluta
rzecz. ewoluta, rozwinięta krzywej

evolution
rzecz. ewolucja

evolutionari
przym. ewolucyjny

evolutionismo
rzecz. ewolucjonizm

evolutionista
rzecz. ewolucjonista

evolutive
przym. ewolucyjny

evolvente
rzecz. ewolwenta, rozwijająca krzywej

evolver
czas. rozwijać, ewoluować; wywoływać (film)

evulsion
rzecz. wyrwanie, wydarcie, wyrzucenie

ex
z; były

ex auro
ze złota

ex dece
jeden z dziesięciu

ex inter
spomiędzy

ex oro
ze złota

ex super
sponad

ex-communista
rzecz. ekskomunista, były komunista

ex-libris
rzecz. exlibris

ex-marito
rzecz. eksmałżonek, były małżonek

ex-ministro
rzecz. [Pol.] eksminister, były minister

ex-presidente
rzecz. eksprezydent, były prezydent

exacerbar
czas. rozjątrzać, podrażniać, rozdrażniać

exacerbate
przym. rozdrażniony, podrażniony, rozjątrzony

exacerbation
rzecz. rozdrażnienie, rozjątrzenie

exacte
przym. dokładny, ścisły

exactemente
przysł. dokładnie; właśnie

exaction
rzecz. wymuszanie, egzekwowanie

exactitude
rzecz. dokładność

exacto
przysł. właśnie! dokładnie!

exactor
rzecz. poborca; wymusiciel, zdzierca

exaggerar
czas. przesadzać, wyolbrzymiać

exaggerate
przym. przesadny, przesadzony

exaggeration
rzecz. przesada

exaggerative
przym. przesadny, wyolbrzymiony, wygórowany

exaggerator
rzecz. przesadzający (osoba)

exaltar
czas. wychwalać, wynosić, podnosić; wywyższać
exaltar se - egzaltować się

exaltate
przym. nadmiernie pobudzony, nadmiernie podniecony

exaltation
rzecz. egzaltacja, nadmierne pobudzenie, pobudliwość; wywyższanie, wynoszenie

examinante
rzecz. egzaminator; inspektor, kontroler, rewident

examinar
czas. egzaminować; badać

examination
rzecz. egzamin, badanie

examinator
rzecz. egzaminator

examine
rzecz. egzamin, badanie

exarchato
rzecz. egzarchat

exarcho
rzecz. egzarcha

exasperar
czas. złościć, wściekać, irytować

exasperation
rzecz. rozdrażnienie, irytacja, rozjątrzenie

excambiabile
przym. wymienialny

excambiar
czas. wymieniać

excambiator
rzecz. wymiennik
excambiator thermic - wymiennik ciepła

excambio
rzecz. wymiana

excavar
czas. wydobywać, wykopywać

excavation
rzecz. wydobycie, wykopy, wykopaliska

excavator
rzecz. koparka; wydobywający, kopacz

excedente
przym. nadwyżkowy; wykraczający

exceder
czas. przekraczać, wykraczać

excellente
przym. doskonały, świetny, wyśmienity

excellentemente
przysł. doskonale, wyśmienicie, świetnie

excellentia
rzecz. doskonałość; ekscelencja
per excellentia - par excellence, w najwyższym stopniu
Vostre Excellentia - Wasza Ekscelencjo

excellentissime
przym. najdoskonalszy, najświetniejszy

exceller
czas. wybijać się, być świetnym, wyróżniać się

excelse
przym. wzniosły, podniosły; wspaniały, majestatyczny; wyniosły, dumny

excentric
przym. ekscentryczny; niewspółśrodkowy (mat.)

excentricitate
rzecz. ekscentryczność; niewspółśrodkowość (mat.)

exceptar
czas. wykluczać, wyłączać

excepte
za wyjątkiem

excepte que
za wyjątkiem tego, że...

exception
rzecz. wyjątek, odstępstwo
stato de exception - stan wyjątkowy; formar/esser un exception - stanowić wyjątek; facer un exception in favor - robić wyjątek na rzecz; le exceptiones confirma le regula - wyjątki potwierdzają regułę; con exception de - za wyjątkiem; a exception de - za wyjątkiem; al exception de - za wyjątkiem; con le exception - za wyjątkiem; con le exception de - za wyjątkiem; sin exception - bez wyjątku; per exception - przez wyjątek, wyjątkowo; salvo pauc exceptiones - prócz paru wyjątków; caso de exception - przypadek szczególny; toto sin exceptiones - wszystko bez wyjątku;

exceptional
przym. wyjątkowy, nadzwyczajny, doskonały

excessive
przym. nadmierny, przesadny, nieumiarkowany, nadmiarowy

excessivemente
przysł. nadmiernie

excesso
rzecz. eksces, wybryk; nadwyżka; nadmiar

excider
czas. wycinać

excipiente
rzecz. [Farm.] podłoże, zaróbka

excisar
czas. wycinać, usuwać

excision
rzecz. [Chir.] wycięcie, usunięcie

excitabile
przym. pobudliwy, pobudzający, stymulujący

excitabilitate
rzecz. pobudliwość

excitamento
rzecz. pobudzeniem wzbudzenie, ekscytacja

excitante
rzecz. środek pobudzający; bodziec, stymulant, podnieta, zachęta
przym. ekscytujący, podniecający, stymulujący

excitar
czas. ekscytować, podniecać, stymulować

excitation
rzecz. pobudzenie, wzbudzenie; podniecenie, zdenerwowanie, ekscytacja

excitative
przym. ekscytujący, pasjonujący, podniecający, inspirujący, stymulujący

excitator
rzecz. wzbudnica; [Elektr.] odgromnik

exclamar
czas. wykrzykiwać

exclamation
rzecz. wykrzyknik

exclamative
przym. wykrzyknikowy

exclaramento
rzecz. objaśnienie, naświetlenie

exclarar
czas. naświetlać, oświetlać, rzucać światło

excluder
czas. wyłączać, wykluczać

exclusion
rzecz. wyłączenie; wyjątek

exclusive
przym. ekskluzywny; wyłączny, zastrzeżony

exclusivemente
przysł. wyłącznie

exclusivismo
rzecz. wyłączność, ekskluzywność

exclusivista*
rzecz. exclusivist

exclusivitate
rzecz. wyłączność

excogitar
czas. wymyślać, wydumać

excogitation
rzecz. wynalazczość, wymyślenie, obmyślenie

excommunicar
czas. ekskomunikować

excommunication
rzecz. ekskomunika

excoriar
czas. zdzierać skórę, skórować

excoriation
rzecz. otarcie skóry

excremental
przym. kałowy

excrementicie
przym. kałowy

excremento
rzecz. odchody, ekskrementy

excrementose
przym. kałowy

excrescentia
rzecz. narost, przerośl

excrescer
czas. wyrastać

excretar
czas. wydzielać (z siebie)

excretion
rzecz. wydalanie, wydzielanie

excretori
przym. wydzielniczy

excursion
rzecz. wycieczka

excursionista
rzecz. wycieczkowicz, turysta

excusa
rzecz. wytłumaczenie, usprawiedliwienie, wymówka, pretekst
facer excusas - przepraszać, usprawiedliwiać się; facer (su) excusas - przepraszać

excusabile
przym. wybaczalny, możliwy do wybaczenia

excusar
czas. wybaczać; usprawiedliwiać
Excusa me! - wybacz mi!

excusation
rzecz. wytłumaczenie, usprawiedliwienie, wymówka, pretekst

excusatori
przym. przepraszający; skruszony

execrabile
przym. wstrętny, ohydny, okropny, niesmaczny

execrar
czas. wyklinać, przeklinać, złorzeczyć

execration
rzecz. złorzeczenie, przeklinanie; wstręt, obrzydzenie, odraza

execrator
rzecz. złorzeczący (osoba)

execratori
przym. wyklinający, złorzeczący

executabile
przym. wykonalny, możliwy do wprowadzenia

executar
czas. wykonywać; dokonywać egzekucji

execution
rzecz. egzekucja

executive
przym. wykonawczy; kierowniczy, nadzorujący, zarządzający

executor
rzecz. wykonawca, egzekutor, realizator
executor testamentari - wykonawca testamentu

executori
przym. wykonawczy

exegese
rzecz. egzegeza

exegeta
rzecz. egzegeta

exegetica
rzecz. egzegetyka

exemplar
rzecz. egzemplarz
przym. wzorowy, przykładny; przykładowy

exemplificar
czas. dawać przykład, egzemplifikować

exemplification
rzecz. zilustrowanie, egzemplifikacja

exemplo
rzecz. przykład

exemptar
czas. wyłączać, wykluczać

exempte
przym. wyłączony, wyjęty, wykluczony

exemption
rzecz. zwolnienie

exepte
z wyjątkiem, za wyjątkiem

exequer
czas. wykonywać, egzekwować

exercer
czas. wykonywać, praktykować; wywierać

exercitar
czas. sprawować, wykonywać; ćwiczyć

exercitation
rzecz. trening, ćwiczenie, szkolenie, dryl, musztra; praktyka (np. zawodowa)

exercitio
rzecz. ćwiczenie

exfoliation
rzecz. opadanie liści; łuszczenie się, złuszczanie

exhalar
czas. wydychać, wyziewać, wydzielać

exhalation
rzecz. parowanie, opar, wyziew

exhaurir
czas. wyczerpywać

exhaurite
przym. wyczerpany

exhauste
przym. wyczerpany

exhaustibile
przym. wyczerpujący

exhaustion
rzecz. wyczerpanie


Terminologia specjalistyczna:


Stosunki międzynarodowe - Relationes international


exhaustion de remedios interne - wyczerpanie krajowych środków odwoławczych


exhaustive
przym. wyczerpujący

exheredar
czas. wydziedziczać

exheredation
rzecz. wydziedziczenie

exhibir
czas. wystawiać, pokazywać; dawać dowody, okazywać

exhibition
rzecz. wystawa

exhibitionismo
rzecz. ekshibicjonizm

exhibitionista
rzecz. ekshibicjonista

exhibitor
rzecz. wystawca

exhibitori
przym. pokazujący

exhilarante
przym. radosny, wesoły, ożywiony

exhilarar
czas. rozweselać

exhilaration
rzecz. ożywienie, radość, rozweselenie

exhortar
czas. apelować, wzywać

exhortation
rzecz. napomnienie; namawianie, nakłanianie

exhortative
przym. namawiający

exhortator
rzecz. napominający

exhumar
czas. ekshumować

exhumation
rzecz. ekshumacja, wykopanie, odgrzebanie

exigente
przym. wymagający, egzekwujący, wymuszający

exigentia
rzecz. wymóg, wymaganie
corresponder al exigentias - odpowiadać wymaganiom, sprostać wymaganiom

exiger
czas. wymagać

exigibile
przym. wymagający

exigue
przym. skąpy, niewystarczający, kusy, mały, niedostateczny, ograniczony

exiguitate
rzecz. znikomość, ograniczoność, szczupłość, niedostatek, brak

exiliar
czas. wyrzucać

exiliate
przym. wygnany, wyrzucony

exiliato
rzecz. zesłaniec, banita, wygnaniec

exilio
rzecz. wygnanie, banicja

eximer
czas. uwalniac, zwalniać

exir
czas. wychodzić (także książka)

existente
przym. istniejący

existentia
rzecz. egzystencja, byt

existential
przym. egzystencjalny; szczegółowy (mat.)

existentialismo
rzecz. egzystencjalizm

existentialista
rzecz. egzystencjalista

exister
czas. egzystować, istnieć

exito
rzecz. wyjście

exodic
przym. odchodzący; odprowadzający

exodista*
rzecz. exodist (= one taking part in an exodus)

exodo
rzecz. eksodus, wyjście, masowa ucieczka

exogame
przym. egzogamiczny

exogamia
rzecz. [Antropol.] egzogamia

exonerar
czas. uwalniać, oczyszczać, usprawiedliwiać

exoneration
rzecz. uniwinnienie, oczyszczenie, usprawiedliwienie, zwolnienie

exoperante
rzecz. strajkujący, uczestnik strajku

exoperar
czas. strajkować

exopero
rzecz. strajk

exorar
czas. wzruszyć błaganiem, ubłagać

exorbitante
przym. nadmierny, wygórowany, przesadny

exorbitantia
rzecz. nadmierność, przesada

exorbitar
czas. być przesadnym, wygórowanym nadmiernym

exorcisar
czas. wykonywać egzorcyzmy, wypędzać dziabła

exorcismo
rzecz. egzorcyzm

exorcista
rzecz. egzorcysta

exordial
przym. początkowy, wstępny

exordio
rzecz. początek

exordir
czas. rozpoczynać

exoskeleto
rzecz. [Zool.] szkielet zewnętrzny

exosmose
rzecz. egzosmoza, osmoza na zewnątrz

exotic
przym. egzotyczny

exoticamente
przysł. egzotycznie

exoticismo
rzecz. egzotyka, egzotyczność, egzotyzm

expander
czas. rozprzestrzeniać, rozszerzać, szerzyć, rozwijać

expansibilitate
rzecz. rozszerzalność

expansion
rzecz. ekspansja, rozszerzanie, rozwinięcie; wylewność, otwartość

expansionismo
ekspansjonizm

expansionista
rzecz. ekspansjonista
przym. ekspansjonistyczny

expansive
przym. ekspansywny, rozprężalny, rozszerzalny, rozciągliwy

expatriar
czas. ekspatriować, wydalać z kraju

expatriation
rzecz. ekspatriacja, wygnanie z kraju; emigracja

expectante
przym. oczekujący, wyczekujący

expectar
czas. oczekiwać, spodziewać się

expectation
rzecz. oczekiwanie

expectorante
przym. wykrztuśny

expectorar
czas. wykrztuszać

expectoration
rzecz. plucie, spluwanie, wykrztuszanie

expedicular
czas. odwszawiać

expediente
przym. stosowny, celowy; korzystny, dogodny

expedir
czas. nadawać (list); wysyłać, ekspediować

expedition
rzecz. ekspedycja, wyprawa

expeditionari
przym. ekspedycyjny

expeditive
przym. szybki, pośpieszny

expeditor
rzecz. nadawca

expeller
czas. wyrzucać, wydalać, wyganiać, ekspulsować

expender
czas. wydawać

expensa
rzecz. wydatek

expensive
przym. kosztowny, drogi

experientia
rzecz. doświadczenie

experientiar
czas. doświadczać

experientiate
przym. doświadczony

experimental
przym. eksperymentalny

experimentar
czas. eksperymentować

experimentate
przym. doświadczony

experimentation
rzecz. eksperymentowanie

experimentator
rzecz. badacz, eksperymentator

experimento
rzecz. eksperyment

experir
czas. doświadczać

experte
przym. biegły, doświadczony; ekspertowy

experto
rzecz. ekspert, specjalista

expiabile
przym. do odpokutowania

expiar
czas. pokutować

expiation
rzecz. pokuta, ekspiacja

expiator
rzecz. pokutnik

expiatori
przym. pokutniczy
capro expiatori kozioł ofiarny

expirar
czas. wygasać, upływać, tracić ważność; umierać, wyzionąć ducha

expiration
rzecz. wydech, wydychanie; wygaśnięcie, upływ, ekspiracja

explanar
czas. wygładzać, wyrównywać; wyjaśniać, objasniać, tłumaczyć

explanation
rzecz. wygładzanie; objaśnianie, wyjaśnianie, wytłumaczenie, wyłożenie

expler
czas. wypełniać

explicabile
przym. wytłumaczalny

explicar
czas. wyjaśniać

explication
rzecz. objaśnienie, wyjaśnienie

explicative
przym. objaśniający, wyjaśniający, tłumaczący; oczywisty

explicator
rzecz. objaśniający, wyjaśniający, komentator

explicite
przym. wyraźny, jasny, sprecyzowany, explicite

explicitemente
przysł. jawnie, wyraźnie, explicite

exploder
czas. eksplodować, wybuchać

exploditor
rzecz. zapalnik, spłonka; zapalarka

exploitabile
przym. eksploatowalny

exploitar
czas. eksploatować

exploitation
rzecz. eksploatacja; wyzysk

exploitator
rzecz. wyzyskiwacz, eksploatator

explorabile
przym. eksplorowalny

explorar
czas. badać, eksplorować
Synonimy: analysar, investigar, studiar, examinar, inquirer, sondar, scrutar, inspicer, discoperir, recognoscer


exploration
rzecz. badanie, eksploracja

explorator
rzecz. eksplorator, badacz

exploratori
przym. badawczy, odkrywczy, rozpoznawczy, orientacyjny

explosion
rzecz. eksplozja, wybuch

explosive
przym. wybuchowy

explosivo
rzecz. materiał wybuchowy

exponente
rzecz. wykładnik potęgi (mat.)

exponential
przym. wykładniczy

exponer
czas. eksponować; wystawiać

exponite
przym. wystawiony, eksponowany

exportabile
przym. eksportowalny

exportar
czas. eksportować

exportation
rzecz. eksport

exportator
rzecz. eksporter

exposition
rzecz. wystawa, ekspozycja

expositive
przym. wyjaśniający, przedstawiający

expositor
rzecz. objaśniacz, interpretator, wyraziciel; wystawca

expresse
przym. dobitny, wyraźny, jednoznaczny, jawny, zdeklarowany
condition expresse - jednoznaczny warunek; approbation/consentimento expresse - jednoznaczna aprobata/zgoda; ordine expresse - wyraźne polecenie; contra mi desiro/desiderio expresse - wbrew mojemu wyraźnemu życzeniu; contra mi prohibition expresse - wbrew mojemu wyraźnemu zakazowi
(2). ekspresowy, szybki, pospieszny, ekspres
via expresse - droga ekspresowa; traino expresse - pociąg ekspresowy; tramvia expresse - szybki tramwaj; littera expresse - list ekspresowy; pacchetto expresse - paczka ekspresowa; servicio expresse - usługa ekspresowa

expressemente
przysł. wyraźnie, jawnie, dobitnie, jednoznacznie

expression
rzecz. (1). wyrażanie, ekspresja
expression artistic - ekspresja artystyczna; fortia de expression - siła ekspresji, siła wyrazu; facilitate/claritate de expression - łatwość/jasność wyrażania; medio de expression - środek wyrazu, środek wyrażania; modo de expression - sposób wyrażania; expression facial/del visage - wyraz twarzy; dar expression a - dać czemuś wyraz;
(2). wyrażenie
expression figurate - przenośne wyrażenie; expression currente/usual - obiegowe/zwyczajowe wyrażenie; expression vulgar - wulgarne wyrażenie; expression dialectal - wyrażenie dialektowe; expression proverbial - przysłowie; expression consecrate/fixe - uświęcone/ustalone wyrażenie; expression concise - zwięzłe wyrażenie

expressionismo
rzecz. ekspresjonizm

expressionista
rzecz. ekspresjonista

expressive
przym. wyrazisty, ekspresyjny, wymowny, wugestywny, pełen wyrazu
linguage expressive - ekspresyjny język; gesto expressive - wymowny gest; silentio expressive - wymowne milczenie; visage expressive - wyrazista twarz; surrider expressivemente - wymownie się uśmiechać

expressivemente
przysł. wyraziście, ekspresyjnie, sugestywnie, wymownie

expressivitate
rzecz. wyrazistość, ekspresyjność

expresso
przysł. umyślnie, celowo
rzecz. ekspres, pociąg ekspresowy
per expresso - ekspresowo (poczta)

exprimer
czas. (1). wyciskać
exprimer le succo de un citro - wyciskać sok z cytryny
(2). wyrażać, wypowiadać ujmować w słowa
exprimer se in un Interlingua impeccabile - wyrażać się w bezbłędnej Interlingwie; exprimer su opinion - wyrazić swoją opinię; exprimer clarmente su pensata/pensamento - wyrazić jasno swoją myśl; exprimer se correctemente - wyrażać się poprawnie; exprimer se per gestos - wyrażać się gestami; exprimer su recognoscentia - wyrazić swoje uznanie; exprimer su sympathia - wyrazić swoją sympatię; exprimer su sentimentos - wyrażać swoje uczucia; exprimer su condolentias - składać kondolencje; składać wyrazy współczucia; exprimer se per enigmas - wyrażać się zagadkami; exprimer su desiro - wyrazić swoje pragnienie; si io pote exprimer me assi - jeśli mogę się tak wyrazić
Synonimy: dicer, enunciar, manifestar, demonstrar, declarar, communicar


exprimibile
przym. wyrażalny, dający się wyrazić
un sentimento non exprimibile - niewyrażalne uczucie, niewymowne uczucie

exprimite
przym. wyrażony

expropriar
czas. wywłaszczać, konfiskować, zabierać, wyzuwać

expropriation
rzecz. wywłaszczenie, wyzucie, ekspropriacja, konfiskata

expropriator
rzecz. wywłaszczający

expugnabile
przym. do zdobycia

expugnar
czas. pochwycić, pojmać, zająć

expulicar
czas. odpchlić, odwszawić

expulicatorio
rzecz. punkt odwszawiania

expulsar
czas. wyrzucać, wyganiać

expulsato
rzecz. wyrzutek

expulsion
rzecz. wyrzucenie, wydalenie, ekspulsja

expulsive
przym. wydalający, usuwający, wypierający, wypędzający

expunction
rzecz. wykreślenie, usunięcie

expunger
czas. wycierać, wymiatać, wykreślać, usuwać

expurgar
czas. czyścić, usuwać; cenzurować

expurgate
przym. okrojony; ocenzurowany

expurgation
rzecz. oczyszczanie, czystka

exquisite
przym. delikatny, znakomity, wyborny

exquisitessa
rzecz. znakomitość, wyborność

exsangue
przym. bez krwi

exsiccar
czas. wysuszać, osuszać

exsiccation
rzecz. wysuszanie, osuszanie

exsiccative
przym. wysuszający

exspuer
czas. wypluwać

exspuition
rzecz. spluwanie, wypluwanie

exsuction*
rzecz. exsuction

exsudar
czas. wydzielać, wypacać

exsudation
rzecz. wyciekanie, wysięk; pocenie się

exsudato
rzecz. wyciek, wysięk, pot

extemporanee
przym. improwizowany, na poczekaniu

extender
czas. (se) rozciągać (się); wyciągać; przedłużać, rozszerzać

extendibile
przym. rozszerzalny, rozciągliwy

extendite
przym. obszerny, rozległy

extense
przym. obszerny, rozległy
reporto extense - obszerny raport; cognoscentias/cognoscimentos extense - rozległa wiedza; on ha tractate le thema extensemente - potraktował temat obszernie

extensibile
przym. rozszerzalny

extensibilitate
rzecz. rozciągliwość

extension
rzecz. zakres, rozciągłość; rozszerzenie, przedłużenie; zakres, obszar

extensive
przym. ekstensywny; rozległy, obszerny

extensor
rzecz. przedłużacz; [Anat.] mięsień prostujący

extenuar
czas. wyniszczać, chudnąć
extenuar se - zdzierać się

extenuation
rzecz. wyniszczenie, wyczerpanie
guerra de extenuation - wojna na wyczerpanie; stato de extenuation - stan wyniszczenia, stan wyczerpania

extere
przym. obcy, zagraniczny, obcokrajowy, cudzoziemski

exterior
przym. zewnętrzny
rzecz. fasada, zewnętrzna strona; wygląd, powierzchowność

exteriorisar
czas. uzewnętrzniać

exteriorisation
rzecz. uzewnętrznianie

exterioritate
rzecz. zewnętrzność

exterminar
czas. eksterminować, tępić, niszczyć

extermination
rzecz. eksterminacja, tępienie, niszczenie, zagłada

exterminator
rzecz. tępiciel, eksterminator

externe
przym. zewnętrzny

extero
rzecz. zewnętrzna część; zagranica

exterritorial
przym. eksterytorialny

exterritorialitate
rzecz. eksterytorialność

extincte
przym. wymarły

extinction
rzecz. wyginięcie, wymarcie

extinctor
rzecz. gaśnica, gasidło

extinguer
czas. gasić; tłumić, dusić; kłaść kres, kończyć; wymierać

extirpabile
przym. do wykorzenienia

extirpar
czas. niszczyć, tepić, wykorzeniać

extirpation
rzecz. wykorzenienie, wyrwanie z korzeniami, wytrzebienie, wytępienie

extirpator
rzecz. pielnik, ekstyrpator

extorquer
czas. wymuszać, wydzierać

extortion
rzecz. wymuszanie, szantaż; zdzieranie, zdzierstwo

extra
oprócz, poza, prócz, za wyjątkiem; poza, na zewnątrz
extra le muros - poza murami

extraction
rzecz. wyciąganie, ekstrakcja, wydobycie

extracto
rzecz. ekstrakt, wyciąg

extractor
rzecz. wyciągacz, ekstraktor, kleszcze

extrader
czas. ekstradować, wydawać

extradition
rzecz. wydanie, ekstradycja

extradorso
rzecz. [Arch.] grzbiet łuku

extraeuropee
przym. pozaeuropejski

extrafin
przym. najprzedniejszy

extraher
czas. ekstrahować, wyciągać (np. pierwiastek)

extramural
przym. zaoczny, pozauczelniany, spoza uniwersytetu

extranee
przym. obcy, nie związany

extraniero
rzecz. zagranica

extraordinari
przym. nadzwyczajny, niezwyczajny

extraordinarimente
przysł. nadzwyczajnie, niezwyczajnie

extrapolar
czas. ekstrapolować

extrapolation
rzecz. ekstrapolacja

extrasystole
rzecz. ekstrasystole, dodatkowe skurcze serca

extraterrestre
przym. pozaziemski

extraterritorial
przym. eksterytorialny

extraterritorialitate
rzecz. ekstraterytorialność

extravagante
przym. ekstrawagancki, dziwaczny

extravagantia
rzecz. ekstrawagancja, wybryk, rozrzutność

extravagar
czas. być ekstrawaganckim, postępować ekstrawagancko

extravasar
czas. wynaczyniać się, wylewać się (Anat.)

extravasation
rzecz. [Anat.] wylew, wynaczynienie

extremal
przym. ekstremalny, skrajny

extreme
przym. skrajny, ekstremalny

extrememente
przysł. skrajnie, krańcowo; nadzwyczajnie

extremismo
rzecz. ekstremizm

extremista
rzecz. ekstremista

extremitate
rzecz. skraj, koniec; skrajność, ostateczność

extremo
rzecz. skrajność; ekstremum (mat.)

extrinsec
przym. zewnętrzny, obcy

extroversion
rzecz. ekstrawersja

extroverter
czas. być ekstrawertycznym; wywracać wnętrzem do góry

extrovertito
rzecz. [Psychol.] ekstrawertyk

exuberante
przym. obfity, bujny; nadmierny, przesadny; żywiołowy, ekspansywny

exuberantia
rzecz. bujność, obfitość, bogactwo, wybujałość; wylewność

exuberar
czas. obfitować, być bujnym, tryskać czymś

exultante
przym. rozradowany, radujący

exultar
czas. radować się, cieszyć się, triumfować

exultation
rzecz. radość, uniesienie