Appendice:Dictionarios/Svedese-interlingua/t

De Wiktionario
Saltar al navigation Saltar al recerca

digito (de pede)
ta prender
tabell tabella, tabula
tabernakel tabernaculo
tablå tableau
tablett pastilla, tabletta, pilula, comprimito
tabu tabu
tabulator tabulator
taburett tabouret
täck belle, nette, gratiose
täcka coperir, teger
tacka ove feminin, barra, lingoto, regratiar, render gratias
täcke copertura, tegumento
täckglas coperi-objectos
tackla tacklar
tackling tackle
täcknamn pseudonymo
tacksägelsegudstjänst Te Deum
tacksam grate
tacksamhet gratitude, recognoscentia
tadel vituperation
tadla reprochar, blasmar, culpar, reprobar, vituperar
tadlande vituperative, reprehensive
tafatt inhabile, rustic
taft taffeta
tåg corda, cordon, fun, procession, convoyo, convoyo funebre, traino, amarra
tag prisa, manico
taga prender, sumer
tågångare digitigrado
tagel crin
tagelmadrass matras de crin
tagg spina, acantho, acicula, aculeo, cheta
taggförsedd acanthophore
tagghuding echinodermo
taggig spinose
taggtråd filo spinose
taggtrådsstängsel barriera spinose
tågvirke cordage
Tajo Tago
tak tecto
takås cresta del tecto, trave de cresta
takränna guttiera
takspån tegula de ligno
takt tacto, discretion, delicatessa, tempo, tempore, mesura, cadentia, finessa, barra
taktegel tegula
takterras terrassa (floride)
taktfull discrete
taktik tactica
taktiker tactico
taktisk tactic
taktkänsla tacto
taktlös indiscrete, sin tacto
taktlöshet indiscretion
taktmätare metronomo
taktpinne bacchetta, baston de mesura
taktstreck barra
takykardi tachycardia
tal numero, cifra, discurso, conversation, parolas, oration, allocution
tala parlar, orar, contar, relatar, narrar, reportar
tåla tolerar, supportar, suffrer, patir, sustener, indurar
tålamod patientia, tolerantia
talang talento
talangfull talentose
talare orator, parlator
talarstol tribuna, cathedra, pulpito
tåled phalange
talekonst elocution, oratoria
talent talento
talesätt locution, modo de parlar, sententia, expression svedese
talesman advocato, intercessor, porta-voce
talför volubile
talg sebo, stear
talgoxe paro major
tålig indurabile, patiente, tolerante, sustenente, indurante
talisman talisman
tälja contar, trenchar, taliar, sculper
talja polea
täljare sculptor, numerator
täljsten petra ollar
talk talco
tall pino (silvestre)
tallbarr aculeo
tallbarrolja essentia de pino
tallium thallium
tallkotte pinea
tallkottskörtel glandula pineal
tallrik platto, scutella
tallriksunderlägg subplatto
tallriksvärmare caleface-plattos
tålmodig patiente, longanime
tålmodighet patientia
talong talon
talrik numerose
tält tenta, barraca, velario
tältkyrka tabernaculo
tältläger campo de barracas
tältpinne picchetto de tenta
talträngd garrule
talträngdhet garrulitate
taltrast turdo
taltratt porta-voce
tältsäng lecto de campo
tam domate, domesticate, domestic, mansuete, animal domestic
tambur entrata, vestibulo, ostio, antecamera
tamburin tamburino
tamburmajor tambur major
tamburnyckel clave del appartamento
tamfåglar aves domestic
tamil tamil
tamilsk tamil
tämja domar, domesticar
tämjning domestication
tämligen assatis, satis, bastante, tolerabilemente, passabilemente
tampong tampon
tand dente, cam(m)a
tända accender, incender
tanda dentar
tandad dentate, denticulate
tändare accenditor
tandben dentina
tandborste brossa a/de dentes
tandemcykel tandem
tandhåla alveolo
tändhatt capsula, detonator
tandkött gingiva
tandkötts- gingival
tandköttsinflammation gingivitis
tandköttssvullnad epulide
tandkräm dentifricio
tandläkarborr fresa
tandläkare dentista
tandläkarkonst dentisteria
tandläkarmottagning dentisteria
tandläkartång tenalia
tandläkekonst odontologia
tandljud dental
tändmagnet magneto
tändning accendimento, ignition
tandpetare cura-dentes, munda-dentes
tandprotes prothese dental
tandpulpa pulpa
tandreglering orthodontia
tandröta carie
tändsats detonator
tandsten tartrato dentari, tartaro de dentes
tändsticka flammifero
tändsticksask cassa de flammiferos
tändstift candela
tandtekniker technico dental
tanduppsättning dentatura
tandvärk dolor de dentes, dentalgia, odontalgia
tändved accendalia
tång fuco, forcipe, tenalia, pincias
tangent tangente, clave
tangentinstrument instrumento a claviero
tangera tanger, tastar, toccar
tangerande tangente
tangering tangentia
tangeringspunkt puncto de tangentia
tänja extender
tänjbar elastic
tänjbarhet osv ductilitate
tank tank
tänka pensar, cogitar
tänkande pensar, cogitation
tänkare pensator, philosopho, speculator
tänkbar pensabile, imaginabile, possibile
tankbil camion cisterna
tanke pensata, pensar, intention, opinion, idea
tankeöverföring telepathia
tanker nave cisterna
tänkespråk aphorismo, devisa, sententia, gnoma
tankfartyg tanker
tankfull pensante, pensative, contemplative, reflexe
tanklös inconsiderate
tanklöshet irreflexion
tankspridd distracte
tankspriddhet distraction
tankstreck lineetta
tänkvärd remarcabile, memorabile, considerabile
tannin tannino
tant amita, tanta
tantal tantalum
tantalit tantalite
tantaluskval supplicio de Tantalo
tapet tapete de papiro, tapisseria, tapis
tapetserare tapissero
tapir tapir
tapp cavilia, tenon, tappo
täppa parcella de terreno, jardinetto, quadro (de legumines)
tappa perder, lassar cader, versar, (e)vacuar
tapper brave, coragiose, prode, valente, valorose
tapperhet braveria, prodessa, valentia, valor
tår lacrima, (droppe) gutta, (dryck) bibita
tara tara
tarantel tarantula
tarantella tarantella
tåredal valle de lacrimas/miseria
tårframkallande lacrimogene
tårfylld lacrimose
tårgas gas lacrimogene
tariff tarifa, rata
tårkörtel glandula lacrimal
tarlatan tarlatana
tarm intestino
tarmkatarr catarrho intestinal, enteritis
tarmrörelser peristaltismo, peristole
tarmvred volvulo
tärna virgine, damicella, dama de honor, damicella de honor, sterna, trenchar in cubos
tärning cubo, dato
tärningar datos
tårsäck sacco lacrimal
tårta torta, pastisseria
Tartaros Tartaro
tartrat tartrato
tårurna lacrimatorio
tarva carer, indiger, besoniar
tarvlig ignobile, sordide, vulgar, simple, simplice, frugal, modeste, vil, abjecte, meschin
tarvlighet ignobilitate, sordidessa, vulgaritate
taskspelare saltimbanco
taskspelarkonster joculeria
tass pata
tät dense, compacte, impermeabile, hermetic
täta obturar, stoppar
tatar tartare
täthet densitate
tättbefolkad populose
tättingar passeres
tatuera tatuar
tatuering tatu, tatuage
tavelgalleri galeria
tavelställ cavalletto
tävla concurrer, competer, rivalisar
tavla indicator, tabula, pictura, ardesia
tävlande competitive
tävling concurso, competition, concurrentia, partita
tävlings- competitive
tävlingsbana pista
tävlingsdeltagare emulator
tävlingskälke toboggan
tävlingslopp cursa
tävlingslust emulation
tävlingslysten emule
tax bassotto
taxa rata, tarifa, taxa
taxera estimar, taxar
taxering estimation, taxation
taxi taxi
taxichaufför taxista
tbc tuberculosis
tbc-härd foco tuberculose
te the
teak teca
teater theatro
teaterdekoration decoration de theatro
teaterdiva histrion
teaterpjäs pecia de theatro
teaterridå tela, cortina
teatralisk theatral
tebuske theiero
tecken marca, signo, indication, symbolo, symptoma, indicio, indice, prognostico, stigma, insignia
teckenspråk lingua mimic, linguage per signos
teckna designar, delinear
tecknare designator
teckning designo, figura
teckningslista lista de subscription
tedags hora del the
tefat subcuppa
teflon teflon
teg parcella de terra (cultivate)
tegel bricca, tegula
tegelbruk teguleria
tegelsten bricca
tein theina
tekanna theiera
teknetium technetium
teknik technica
teknikalitet technicitate
tekniker technico
teknisk technic
teknokrat technocrate
teknokratisk technocratic
teknologi technologia
tekokare samovar
telefon telephono
telefonera telephonar
telefonhytt cabina telephonic
telefonlur receptor
telefonpåringning colpo de telephono
telegraf telegrapho
telegrafera telegraphar
telegrafist telegraphista
telegram telegramma, cablogramma
teleobjektiv teleobjectivo
telepatisk telepathic
teleprinter teleimprimitor
teleskop telescopio
television television
televisions- televisive, televisual
tellur tellurium
telning descendente, graffo
tema thema
tematisk thematic
tempel templo, fano, edicula
tempelherre templar
tempelriddare templar
temperafärg tempera
temperament temperamento, constitution, natural, disposition
temperatur temperatura
temperera temperar
temperering temperamento
tempo tempo, cadentia
tempus tempore
tendens currente, tendentia
tendera tender
tenn stanno, peltro
tennfolie folio de stanno
tennförande stannifere
tennis tennis
tennisdomare arbitro
tennistävling partita de tennis
tennlegering peltro
tennstop bicario de stanno
tenor tenor
tenorbasun trombon tenor
tentakel tentaculo
tentamen examine preliminar
teodolit theodolite
teolog theologo
teologi theologia
teologisk theologic
teorem theorema
teoretiker theoretico, theorista
teoretisk theoric, theoretic, notional, speculative
teori theoria
teosofi theosophia
teosofisk theosophe, theosophic
terapeut therapeuta
terapeutisk therapeutic
terapi therapia
terbium terbium
term termino
termin semestre, termino
terminologi terminologia
termisk thermal
termit termite
termitstack termitiera
termodynamik thermodynamica
termoelement thermocopula
termokemi thermochimia
termometer thermometro, pyrometro
termonukleär thermonuclear
termosflaska thermos
termostat thermostato
tern terno
terpentin terebinthina
terpentinträd terebintho
terrakotta terra cocte
terräng terreno
terrarium vivario
terrass terrassa
terrassera planar (le terra)
terrier terrier
terrin terrina
territoriell territorial
territorium territorio
terrorisera terrorisar
terrorist terrorista
ters tertia
tertiär tertiari
tes these
tesked coclear de caffe/the
test essayo, test
testa experir
testamente testamento
testamentera legar, testamentar, testar
testamentsexekutor executor testamentari
testikel testiculo, orchis
testikelinflammation orchitis
testikelpung scroto
testiklar coliones
teston ett silvermynt
testudo testudine
tetrark tetrarcha
teurgi theurgia
teuton teutono
teutonisk teutone, teutonic
text texto
texta calligraphiar
textbok libretto
textil- textile
textilindustri industria textile
texträttelse emendation
Thailand Thailanda
thailändare thailandese
thailändsk thailandese
Themsen Tamese
thriller thriller
tiara tiara
tibetan tibetano
tibetansk tibetan
ticka facer tic-tac
tick-tack tic-tac
tid tempore
tidebok libro de horas
tideräkning era, chronologia
tidevarv epocha, periodo, era
tidig de bon hora, matutinal, prematur, precoce
tidigare previe, anterior, prior, previemente, anteriormente, olim, antea, pridem
tidlös intemporal
tidning jornal, magazine, gazetta
tidningsman gazettero
tidningsväsende jornalismo
tidpunkt dato, momento
tidräkning chronologia
tidrymd periodo (de tempore), termino
tids- temporal, horari
tidsålder epocha, era
tidsanda spirito del tempore
tidsbegränsa prefinir
tidsbesparing economia de tempore
tidsfördriv passa-tempore
tidsform tempore
tidskrift periodico, revista, jornal periodic, magazine
tidslängd durata, duration, quantitate
tidsmässig temporal
tidsrymd durata, duration, periodo
tidsschema horario
tidsskede epocha, era, evo
tidtabell horario
tidtagare chronometrista
tidtagarur chronometro
tidtagning chronometria
tidvatten marea, fluxo
tidvattensmätare mareographo
tidvis per momentos, de tempore in tempore, periodicamente
tiga tacer, silentiar
tiger tigre
tigerrandig tigrate
tigga mendicar, demandar almosna, implorar, supplicar
tiggar- mendic
tiggare mendico, mendicante
tiggarmunk mendicante, fratre mendicante
tiggarpåse bisacca
tigrerad tigrate
tigrinna tigressa
tik cana
tilde tilde
tilfångataga captivar, capturar
till a, pro
tillaga preparar
tillagd adjuncte
tillägg addition, supplemento, appendice, addendo
tillägga adder, adjunger, supplementar
tilläggande attribution
tilläggs- additional, suppletive
tilläggsskatt supertaxa
tillägna dedicar
tillägnan dedication
tillägnande appropriation
tillagning coction, confection
tillämpa applicar, emplear, usar, attemperar
tillämpbar applicabile
tillämpbarhet applicabilitate
tillämplig applicabile, relevante
tillämpning application
tillåta lassar, permitter, conceder
tillåtelse permission, autorisation, permisso, licentia
tillåten licite
tillåtet licite
tillåtlig permissibile
tillåtlighet admissibilitate
tillbaka retro
tillbakablick retrospecto
tillbakaböjd reflexe, retroflexe
tillbakadragande recesso, retraction
tillbakadragen modeste, recluse, timide
tillbakadragenhet reserva
tillbakadrivande repulsion
tillbakagång recession, retrogression, regression, reaction
tillbakahålla continer
tillbakahållande continentia, retention, restrictive
tillbakakallande retraction
tillbakakastande reverberation
tillbakalämnande retorno
tillbakamarsch contramarcha
tillbakastöt repercussion
tillbakatagande reprisa, disdicimento
tillbakaverkan retroaction
tillbakaverkande retroactive
tillbakavisa refutar, rejectar, repeller, repulsar
tillbakavridning retorsion
tillbedja adorar, coler, idolatrar idolisar, venerar
tillbedjan adoration
tillbehör accessorios, utensiles
tillbehörs- accessori
tillblandning admixtion
tillblivelse genese, genesis
tillbringa passar
tilldela dar, donar, assignar, impartir, attribuer, tribuer, apportionar, repartir, administrar
tilldelning assignation, ration
tilldöma adjudicar
tilldömande adjudication
tilldragande attirante, attractive, attrahente
tilldragelse evenimento, evento, incidente
tillerkänna adjudicar, accordar, conceder, impartir
tillfalla esser accordate/impartite
tillfälle contingentia, caso, occasion, incidente, hasardo
tillfällig accidental, adventicie, aleatori, casual, contingente, incidente, occasional, temporari, provisori, interim, interime, temporanee, incidental, fortuite
tillfällighet accidente, contingente, hasardo
tillfällighets- occasional
tillfälligtvis per hasardo
tillfångataga capturar
tillfångatagande captura
tillflöde affluentia, affluxo
tillflykt asylo, refugio, recurso, expediente
tillflyktsort recesso
tillfoga affiger, affixar, annecter, appender, subjunger, adder, adjunger, causar, infliger
tillföra apportar, adducer, transfunder
tillförlitlig secur, exacte, authentic, valide
tillförordna committer, nominar
tillförordnad interime, provisori
tillförsäkra assecurar, garantir
tillförsel adduction, importation, transfusion
tillförsikt confidentia, fide
tillfreds contente, satisfacte
tillfredsställa contentar, satisfacer, (com)placer, satiar
tillfredsställande satisfactori
tillfredsställd satisfacte
tillfredsställelse contentamento, contento, satisfaction
tillfriskna convalescer, recuperar se
tillfrisknande convalescentia, curation, convalescente
tillgång accesso, fortuna, capital, activo, ressource
tillgångar activo, ressources
tillgänglig abbordabile, accessibile, disponibile, pervie
tillgänglighet accessibilitate, disponibilitate
tillgift remission
tillgiva remitter
tillgiven devote, affectionate, affectuose
tillgivenhet affection, affecto, dilection
tillgjord affectate, facticie
tillgjordhet affectation
tillgodose provider a
tillgodoskriva creditar
tillgripa appropriar se, usurpar, recurrer a
tillhåll spelunca
tillhanda a disposition, in manos
tillhandahålla provider, fornir
tillhöra pertiner a, appertiner
tillhörighet appertinentia, proprietate, possession
tillintetgöra annihilar, annullar, destruer, dirimer, reducer a/in pulvere, disfacer
tillintetgörande extinction
tillintetgörelse destruction
tillit fide, confidentia, credito
tillits- fiducial, fiduciari
tillitsfull confidente
tillkalla advocar, vocar
tillkännage annunciar, indicer, proclamar, promulgar, manifestar
tillkännagiva annunciar, avisar, proclamar
tillkännagivande annunciation, annuncio, pronunciamento
tillkomst- genesiac
tillkortakommande demerito
tillmötesgå acceder, obviar, satisfacer
tillmötesgående favor, accommodante, affabile, obligante
tillnamn supernomine, nomine familial
tillökning augmentation
tillönska desirar, desiderar
tillplatta applattar
tillräcklig sufficiente, bastante, satis, assatis (de)
tillräcklighet sufficientia
tillräckligt assatis, satis, bastante
tillråda avisar, suader
tillrådan suasion
tillrådlig consiliabile
tillrättalägga disponer, organisar
tillrättande readjustamento, corrective
tillrättavisa admoner, admonestar, objurgar, reprehender, reprimendar
tillrättavisning admonition, admonestation, reprehension, reprimenda
tillredning confection
tillryggalägga percurrer
tills usque (a)
tillsägelse admonition
tillsamman conjunctemente, insimul, juncte, simul
tillsammans conjunctemente, insimul, juncte, simul
tillsats admixtion
tillsätta nominar, adder, admiscer, miscer
tillsättning nomination, mixtion, mixtura
tillse guardar, inspectar, custodiar, supervisar
tillskansande usurpation
tillskära taliar
tillskärare essayator, taliator
tillskifta apportionar
tillskjuta quotisar se
tillskott contribution, supplemento
tillskriva attribuer, imputar, referer, ascriber, scriber a
tillskynda actuar, convitar, expedir, instigar
tillskyndan expedition, incitamento, instigation
tillskyndande impulsion, hortative
tillskyndare impulsor
tillspetsning acutiamento
tillstå conceder, confessar, admitter
tillställning arrangiamento, amusamento, partita
tillstånd stato, situation, condition, permission, autorisation, permisso, licentia, concession
tillstoppa tappar
tillstöta supervenir, continger
tillstötande contermine, vicinal
tillströmning affluxo, influxo
tillstyrka sustener, assentir
tillsyn inspection, custodia, guarda, supervision
tillsynsman inspector, intendente
tilltag initiativa, action
tilltaga augmentar, accrescer, aggrandir se, redupl(ic)ar
tilltagande progressive
tilltala abbordar, accostar, adressar se a, alloquer, placer, gustar, convenir, (in)criminar
tilltalad accusato
tilltalskasus vocativo
tilltäppa occluder, obliterar
tillträdande accession
tillträde admission, accesso, ingresso, adito
tillträdesrätt admissibilitate
tilltrassling intrication
tilltro fide, fiducia, credentia, credito
tillvägagångssätt procedura
tillvaro existentia, vita
tillväxa accrescer, incrementar
tillväxt accrescimento, crescimento, incremento
tillväxtvävnad meristema
tillverka producer, fabricar, confectionar, manufacturar
tillverkare fabricante, facitor
tillverkning fabrication
tillvita imputar, inculpar
tillyxa hachar
tim- horari
timbal timbal
timbre timbro
timglas sabliero
timjan thymo
timlig temporal, secular
timma hora, lection
timmer ligno, trunco
timmerflotte rate
timmerkälke traha
timmerman carpentero
timmermansarbete carpenteria
timotej phleo
tindra brillar, scintillar
ting cosa, objecto, session
tingord substantivo
tinktur tinctura
tinne pinnaculo
tinning tempora
tinnings- temporal
tinnitus tinnitus
tio dece
tioårsperiod decade
tiodubbla decuplar, decuplicar
tiofaldig decuple
tiohörnig decagon(al)
tiohörning decagono
tiokamp decathlo
tionde decime, decima
tiondedelen le decime parte, le decimo
tiotusen myriade
tip prognosis, tip, consiliar
tippa inverter, subverter, jocar al prognostico, tipar
tirad haranga, tirada
tisdag martedi
tistel cardo
tistelstång timon
titan titanium
titanisk titanic
titel designation, titulo
titelblad frontispicio
titelgivning intitulation
titrera titrar
titreranalys titration
titrering titration
titta vider, spectar, reguardar
titulär- titular
titulera titular
titulering titulation
tjäder urogallo
tjädertupp urogallo
tjäna servir
tjänare servitor, domestico, vassallo
tjänarinna domestica
tjänst servicio, ministerio, officio
tjänsteman officiario, functionario, empleato
tjänstgöra functionar
tjänstledighet vacantias
tjänstvillig accommodante, officiose
tjära catran
tjärhaltig catranose
tjärningsarbete catraneria
tjärpapp carton catranate/bituminate
tjärtunna tonnello de catran
tjat grunnimentos, lamentationes
tjeck checo, tcheco
Tjeckien Chechia, Tchechia
tjeckisk chec, tchec, boheme
Tjeckolovakien Checoslovachia
tjeckoslovak checoslovaco
Tjeckoslovakien Checoslovachia, Tchecoslovachia
tjeckoslovakisk checoslovac, tchecoslovac
tjerkessisk circassian
tjock spisse, corpulente, grosse, crasse, dense
tjocka bruma
tjockflytande crasse, viscose
tjockhudad pachyderme, pachydermic
tjocklek spissor, spissitate, corpulentia
tjockmagad panciate, panciute
tjockna solidificar se, coagular, cualiar, (con)gelar
tjockskallig crasse
tjocktarm intestino crasse, colon
tjocktarmsinflammation colitis
tjog vintena
tjuga furca
tjugo vinti, viginti
tjugoårig vicennal
tjugonde vintesime, vigesime
tjugotal vintena
tjur tauro
tjurfäktare toreador, torero
tjurfäktning tauromachia
tjurig obstinate, insistente
tjurpiska nervo de bove
tjusa captivar, incantar, charmar, fascinar, delectar
tjusig belle, gratiose, incantante, charmante
tjuta ulular, mugir
tjuv fur, robator
tjuveri furto, cleptomania
tjuvfiskare piscator fraudulente
tjuvgods furto
disgelo
töa disgelar
toalett vestita, vestimento, toilette, water-closet, WC
toalettbord toilette
toalettpapper papiro hygienic
toalettrum lavatorio
tobak tabaco
tobaksburk tabachiera
tobakshandel tabacheria
tobakshandlare tabachero
tobakslada sic(c)atorio de tabaco
tobakspung tabachiera
töcknig vaporose
toffel pantofla, calceolo
tofs flocco, micca, cresta
tofsmes paro cristate
tofsvipa vanello
toga toga
tokajervin tokai
tokig folle, stupide, imbecille, fatue, insensate, insipiente, demente, insan, alienate
tolerabel tolerabile
tolerans toleration
tolerant tolerante
tolerera tolerar
tolererande toleration
tolfte dece-secunde, duodecime, dece-duesime
tolftedelen le dece-secunde parte, le dece-secundo
tolk interprete
tolka interpretar, traducer, explicar, commentar, exprimer
tolkande interpretative
tolkning interpretation
tolknings- interpretative
tolkningskonst hermeneutica
tölpaktighet ineptitude
tolv dece-duo, duodece
tolvfingertarmen duodeno
tolvfingertarms- duodenal
tolvhörnig dodecagon(al)
tolvhörning dodecagono
tolvsidig dodecahedric
tolvsiding dodecahedron
tolvstavig dodecasyllabe
tolvtals- duodecimal
tolvtonsinterval duodecima
tolvtonsmusik dodecaphonia
töm redine
tom vacue, inan, libere, inoccupate
tomat tomate
tomatplanta tomatiero
tombola tombola
tomhet inanitate, vacuitate, vacuo
tomrum lacuna
tomt sito, (parcella de) terreno
tomte gnomo, papa natal
ton tono, accento, tonna
tona resonar
tonal tonal
tonalitet tonalitate
tonande sonor
tonåring adolescente
tonart modo
tonband banda magnetophonic, phonobanda
tonfall tono
tonfisk thunno
tonhöjd accordatura
tonhöjdsområde registro
tonika tonica
tonikaackord tonica
tonikum tonico
tonlös insonor, surde
tonlöshet surditate
tonnage tonnage
tonomfång diapason
tonsätta poner in musica
tonsill tonsilla
tonsläkte modo
tonsur tonsura
tonus tono
topas topazo
topografi topographia
topp alto, summitate, vertice, cresta, crista, apice, picco
toppfigur summitate
topplacering excelsitude
töras osar
toreador toreador, torero
törel euphorbia
torftig insufficiente, paupere, frugal
torg mercato, placia
torgskräck agoraphobia
torium thorium
torka ariditate, siccitate, sichitate, sic(c)ar, essugar
torkande sic(c)ante, sic(c)ative
torklada sic(c)atorio
torkställ escolatorio
torkväxt xerophyto
törn choc, colpo, pulsata
torn turre
törna choc(c)ar, pulsar, colpar
törnbärande acanthophore
törnbuske rosiero, spino
törne aculeo, acantha
törnekrona corona de spina
tornera tornear
tornering torneo
tornformad turriforme
törnros rosa
törnsnår spineto
törntagg acantha, spina
tornuggla ulula
torped torpedine, torpedo
torpedera torpedar, torpedinar
torpednät para-torpedos
torr sic, aride
torrbatteri pila sic
torrhet siccitate, sichitate, sichessa
torsdag jovedi
torsk gado, aglefino, merlan, virente, morulo, molva molva, aphta
törst sete
törstgivande dipsetic
törstig assetate
tortera torturar, tormentar, cruciar, suppliciar
torterare cruciator
tortyr cruciamento, cruciation, supplicio, tormento, tortura
torv turfa
torva gleba
tös pupa, damicella, puera, puella
toskan toscano
toskansk toscan
total global, total
totalitär totalitari
totalsumma summa total
totalt in toto
totem totem
töväder disgelo, disgelation
toxin toxina
trä ligno
träaktig lignose, ligniforme
träarbete lignage
träätande xylophage
träätare xylophago
träblåsinstrument instrumento de ligno
tråckla bastir
tråckling bastage
träd arbore, dendrologia
tråd filo, corda
trådartad filamentose
trådbuss trolleybus
trådformig filamentose
trädgård jardin, horto
trädgårds- horticultural
trädgårdsarbete jardinage
trädgårdsfest garden-party
trädgårdsmästare horticultor, jardinero
trädgårdsmästeri jardineria
trädgårdsodlare horticultor
trädgårdsodling horticultura
trädgårdsodlings- horticultural
trädgräns limite del vegetation arboree
trådig fibrose
traditionell traditional
trådlös radiophonic
trådnät grilliage
trädodling arboricultura, arboreto
trädorm serpente arboricole
trädstam trunco
träffa incontrar, colpar, trovar, percuter, ferir
träffande a proposito, terse
träfiberämne lignina
trafik circulation
trafikera trafficar
trafikljus semaphoro
trafikregler codice del via
trafikstockning congestion
tråg alveo, trogo
tragedi tragedia
tragediförfattare tragediano, tragedo
tragediskådespelare tragediano, tragedo
trägen assidue
trägenhet assiduitate
tragikomedi tragicomedia
tragikomisk tragicomic
tragisk tragic
trägravyr xylographia
trähammare massa
trähäst cavalletto
tråkig tediose, enoiose, fatigante
tråkighet tedio, enoio, molestia
träkol carbon de ligno
träkonstruktion lignage
trakt region, parages
traktat tractato, tracto
traktera regalar, festear, tractar, sonar
traktering regalo
traktor tractor
trål draga, trawl, rete a traction
träl sclavo, servo, helota, ilota
träldom servage, servitude
trämassa pasta de ligno
trampa calcar, fullar
trampare fullator
trampolin trampolino
tramporgel harmonium
tran oleo de balena (de phoca, de pisce etc)
trana grue
tråna languer
träna trainar, inseniar, exercitar
trånad languimento
trånande languide
tränare trainator
tranbär oxycocco
tranchera trenchar
trång stricte, limitate
träng traino
tränga premer, pulsar contra, urger
trängas premer se, pressar (se)
trångbröstad pusillanime
trångmål embarasso, difficultate, affliction
trängsel pressa, congestion, turba
trångsynt bigot, illiberal
trängtan languimento
träning trainamento, exercitation
transaktion transaction
transcendental transcendental
transformator transformator
transformering transformation
transitiv transitive
transittrafik transito
trånsjuk languente
transkribera transcriber
transkription transcription
transplantera transplantar
transponera transponer
transponering transposition
transport transporto, porto
transportband banda transportatori
transportera transferer, transportar, vehicular
transportfartyg transporto
transportmedel medio de transporto
transportör vector
transsubstantiation transsubstantiation
transvers transversa
transvestit transvestito
Transylvanien Transilvania
transylvansk transilvan
trapets trapezio
trappa scala
trappavsats planetta, plana de scala
trappistmunk trappista
trappsteg scalon, grado, stadio
trasa pannello, chiffon, robalia
trashank robalioso
trasig lacerate, rumpite, destructe, robaliose
träsk palude
träskfylld paludose
träsnidarkonst xylographia
träsprit methyleno
trassel borra, confusion, embarasso, imbroliamento
trast turdo
träställning cavalletto
trästick xylographia
träta querela, lite, litigio, altercation, disputa, querelar, litigar, altercar, disputar
tratt infundibulo
tratta tratta
träull lana de ligno
trauma trauma
trav trotto
trava trottar, cumular, pilar
travare trottator
travbana carriera, pista
travestera travestir
travesti burlesco
tre tres
treårs- triennal
treårsperiod triennio
tredelning tripartition
tredimensionell tridimensional
tredje tertie
tredskas recalcitrar
tredubbel trin, triple, triplice
tredubbla triplar, triplicar
treenig trin
trefaldig ternari, trin, triple, triplice
trefaldiga triplar
trefaldighet trinitate
trefaldighetsdagen le Trinitate
trefärgad tricolor
trefas- triphase
treflikig trilobate
trefot tripode
trefotad tripede
trehornad tricorne
trehörnig triangular
trekant triangulo
trekantig triangular
treklang triade
tremannastyre triumvirato
tremolo tremolo
tremulera tremular
trepanation trepanation
tresidig trilatere
trespråkig trilingue
trestavig trisyllabe
tretandad tridente
trettio trenta
trettionde trentesime
tretton dece-tres, tredece
trettondagen le epiphania, Epiphania
trettonde dcce-tertie, tredecime
treudd tridente
treuddig tridente
treva tastar
trevlig amabile, sympathic, gentil, placente, agradabile, amusante
trevnad conforto, ben-esser
triangel triangulo
triangulär triangular
tribad tribade
tribun tribuna, stand
tribunämbete tribunato
tribunat tribunato
tribut tributo
trick artificio, maneo, truc, prestigio, sortilegio
triforium triforio
triftong triphthongo
trikå tricot
trikåaffär calcetteria
trikåfabrik calcetteria
trikin trichina
trikinos trichinosis
trikoloren tricolor
triljon trillion
trilling trigemino
trillings- trigemine
trilogi trilogia
trimma ordinar, preparar, apparar
triod triode
triplett tripletto
trippel tripletto
triptyk triptycho
trissa polea
trist triste, melancholic
triumf triumpho
triumfbåge arco triumphal, arco de triumpho
triumfera exultar, triumphar
triumferande exultante, triumphal
triumfvagn carro triumphal
trivas sentir se ben, trovar se ben, placer se, florar, florer, florescer
trivial trivial
trivium trivio
trivsel florimento
tro fide, credentia, creder, credo
troende credente
trofast fidel, sincer, loyal
trofasthet fide
trofé tropheo
trög inerte, lymphatic, obtuse, phlegmatic, stolide, torpide, indolente, pigre, lente, morose, lasse, languide
trogen fidel, loyal, sincer
tröghet indolentia, inertia, phlegma, torpor, torpiditate, morositate
tröghets- inertial
tröghetskraft fortia de inertia
tröghetsmoment momento de inertia
trohet fidelitate, fiducia, loyalitate
trohetslöfte fidantia
tröja malia, veste, subveste
Troja Troia
trojan dardano, troiano
trojansk dardane, troian
trokeisk trocheic
trolig credibile, probabile, verisimile
trolighet credibilitate
troligtvis probabilemente
troll monstro, ogro, troll, gnomo
trolla jocular, prestigiar, incantar
trollbunden captive
trolldom fascino, magia, sortilegio
trollkäring maga
trollkarl mago, magico, prestigitator, joculator
trollkonstnär joculator, prestidigitator, prestigiator
trollpacka ogressa
trollri prestigio, sortilegio, joculo, magia, magia nigre
trollslända libellula
trolös infidel, illoyal, perfide, perfidiose, perjur
trolöshet infidelitate, perfidia, fide punic
trolovad promissa, promisso
trolsk magic, fascinante
trolskhet fascino, fascination
tromb tromba
tromboflebit phlebitis
trombon trombon
trombonist trombonista
tron throno
tronarvinge pretendente
tronföljare successor
tronföljd succession
tronhimmel baldachino
tronpretendent pretendente
trop tropo
tropikerna tropicos
tropisk tropic, tropical
tropp truppa
tros- fiducial
trosbekännelse credo, profession
trosiver zelotismo
tröska tribulo, disgranar, tribular, mallear
tröskekarl disgranator
tröskel limine
tröskmaskin tribulo
tröskning disgranamento
tröskverk disgranator
troskyldig ingenue, innocente
troskyldighet ingenuitate, innocentia
trosriktning credo
tross amarra
trossats dogma, fide
tröst consolation, solacio, conforto
trösta consolar, confortar
tröstande consolatori
tröstlös desolate
tröstlöshet desolation
trots defia, defiantia, despecto, obstination, malgrado, in despecto de, nonobstante
trotsa affrontar, bravar, obstinar, defiar, facer fronte a, despectar, disobedir
trotsig despectose
trött fatigate, lasse
trötta fatigar
tröttande fatigante
trötthet fatiga, lassitude
tröttna devenir fatigate, fatigar se
trottoar trottoir, sentiero
tröttsam fatigante, enoiose, tediose
trovärdig credibile, confidente, fiduciari, authentic
trovärdighet credibilitate
trubbig obtuse
trubbvinklig obtus-angule, a angulos obtuse
trumhinna tympano, cassa del tympano
trumma tympano, tambur, tubo
trummhinna tambur
trummis batterista
trumpen de mal humor
trumpet trompa, trompetta, clarino
trumpetare trompettero
trumpetstöt colpo de trompetta/clarino
trumpinne bacchetta de tambur, bastonetta de tambur
trumslagare tambur, tamburista
trumvirvel rolamento de tambur, rataplan
trupp truppa, banda
truppkontingent contingente
trust trust
tryck pression, impacto, impression, accento, oppression
trycka premer, pressar, imprimer, opprimer, celar se
tryckalster imprimito(s)
tryckare imprimitor
tryckbar imprimibile
tryckbokstav character de imprimeria
tryckeri imprimeria
tryckfel error typographic
tryckfrihet libertate del pressa
tryckluftsbroms freno de aere comprimite
tryckning impression
tryckpress pressa, pressa de imprimer
trycksak imprimito
tryckyta portata
tryffel trufa
trygg secur, tranquille, sin timor
trygghet securitate
tryne muso, musello
trypsin trypsina
tsar tsar
tsarinna tsarina
tsetsefluga tsetse
tub tubo, telescopio
tuberkel tuberculo
tuberkulin tuberculina
tuberkulos consumption, tuberculosis
tuberkulös consumptive, phthisic, tuberculose
tuberos tuberosa
tuffing duro
tugga buccata, masticar, manducar
tuggbar manducabile
tuja thuya
tukt disciplina
tukta castigar, corriger
tuktan castigamento, castigation, correction
tuktande correctional
tuktare castigator
tukthus penitentiario, ergastulo
tuktoredskap disciplina
tulium thulium
tull doana, gabella
tullbehandla disdoanar, exdoanar
tullbehandling disdoanamento, exdoanamento
tullklarering exdoanamento
tullkryssare guarda-costas
tullman doanero, publicano
tullstation doana
tulltariff tarifa
tulltjänsteman doanero
tullväsen doana
tulpan tulipan
tulpanträd tulipaniero
tum pollice, uncia
tumla titubar, caracolar
tumme pollice
Tummelisa Pollicetta
tumör tumor
tumstock mesura
tumult disordine, tumulto
tumultarisk tumultuari
tundra tundra
tung pesante, ponderose, grave, grosse, massive
tunga lingua, agulia, solea
tungben osso hyoide
tunginflammation glossitis
tungomål lingua, idioma
tungrots-r uvular
tungsinne melancholia
tungsint saturnin
tungspat baryta
tungspene uvula
tungspets apice
tungsten wolfram
tunika cotta, tunica
Tunisien Tunisia
tunisisk tunisian
tunn tenue, attenuate, fin, svelte, magre, rar, dilute, vaporose
tunna barril, tonna, tonnello, cupa, botte
tunnbindare barrilero, cupero
tunnbindarstav dova
tunnel tunnel
tunnelbana metro, metropolitano, subvia
tunnflytande liquide
tunnhet tenuitate
tunnland medie hectar
tunnsådd rar
tunntarm intestino tenue
tunt rar
tupp gallo
tuppkam cresta, cresta de gallo
tuppkyckling galletto
tur sorte, vice
turban turban
turbin turbina
turbo- turbo-
turism tourismo
turist tourista, excursionista
turistbuss autocar
turistguide guida
turistnäring tourismo
turk turco
Turkiet Turchia
turkisk turc
turkmenier turcoman
turkmenisk turcoman
turkos turchese
tursam fortunate
turturduva turture
turvis secundo/secun ordine, alternativemente, successivemente
tusch tinta de China
tusen mille
tusenårig millenari
tusende millesime
tusendel le millesime parte, le millesimo
tusenfoting mille-pedes, myriapodo
tusensköna bellis
tuss tampon, rolo (de papiro, pilo etc)
tussasilke tussah
tuta cornar, trompettar
tuva collinetta, moletta (de terra)
TV television
två duo
tvåårig biannual, biennal
tvåårs- biennal
tvåårsperiod biennio
tvåbent bipede
tvåbladig bipale
tvåfärgad bicolor
tvåfotad bipede
tvaga abluer, lavar
tvagning ablution
tvagningsskål piscina
tvågrenad bifurcate
tvåhövdad bicipite
tvåhundraårsdag bicentenario
tvåkammarsystem bicameralismo
tvåkönad hermaphrodite, gynandre
tvål sapon, saponacee
tvålartad saponacee
tvålfabrik saponeria
tvålhaltig saponose
tvålkopp porta-sapon
tvålskum scuma de sapon
tvåmånaders- bimestral
tvåmånadersperiod bimestre
tvång fortia, compulsion, coaction, coercition, fortiamento, freno, necessitate, obligatorietate, pression, violentia
tvångs- compulsori, coercitive, obligatori
tvångsarbetare fortiato
tvångsåtgärd fortiamento
tvångsfrihet disinvoltura
tvångsmässig obsessive
tvångsneuros cacoethe
tvångströja camisa de fortia, jachetta de fortia
tvär transverse, irritabile, ardue, abrupte, scarpate, precipitose, improvise, subite, subitanee, obtuse
tvärbjälke transversa
tvärbrant precipitose
tvärflöjt flauta traverse
tvärgående transversal, transverse
tvärsnitt profilo, section transverse
tvärtemot al contrario
tvärtom al contrario
tvärvall transversa
tvåsidig bilateral
tvåspetsad bicuspide
tvåspråkig bilingue
tvåspråkighet bilinguismo
tvåstavig bisyllabe, disyllabe
tvätt lavage, lavatura, lavanda
tvätta lavar
tvättbar lavabile
tvätterska lavandera
tvättfat bassino
tvättinrättning lavanderia
tvättkläder lavanda, linage
tvättmaskin machina lavandera
tvättmedel detergente
tvättning lavage, lavatura
tvättrum lavabo, lavatorio
tvättställ lavabo
tvättstuga lavatorio
tvättsvamp spongia
tvåvärdig bivalente
tvåvingad diptere
tvåvingar dipteros
tvedräkt dissension
tvegifte bigamia
tveka hesitar, tardar, morar
tvekamp duello
tvekan hesitation, incertitude
tvekande hesitante, vacillatori
tvekluven bifide
tveksam hesitante, incerte
tvestjärt forficula
tvetalan contradiction, vacillation
tvetydig ambigue, equivoc, obscen
tvetydighet ambiguitate
tvilling gemino
tvinga coercer, fortiar, compeller, compulsar, constringer
tvingande obligatori, compulsive, compulsori, urgente, coercitive
tvinna cordar, torquer
tvist altercation, dissension, querela, lite
tvista altercar, disputar, polemisar, querelar
tvistefrö pomo de discordia
tvistemål lite
tvivel dubita, dubitation
tvivelaktig arguibile, dubitose, dubitabile, questionabile
tvivla dubitar
tvivlande dubitation, dubitative
tvivlare dubitator
ty nam, perque, quia
tycka opinar, pensar, pensar de, trovar, dicer, gustar a, placer a
tyckas apparer, parer, semblar
tycke opinion, gusto, placer
tyda explanar, decifrar, interpretar, construer, explicar
tydlig distincte, clar, obvie, evidente, explicite, expresse, manifeste, patente, plan
tydliggöra illustrar, relevar, visualisar
tydliggörande illustration
tydlighet evidentia
tyfoid typhoide
tyfon typhon
tyfus typho, febre typhoide
tyfusliknande typhoide
tyg drappo, panno, stoffa, tela
tygel brida, freno
tygellös saturnal, licentiose
tygellöshet incontinentia, licentia
tyghus arsenal
tygla bridar, frenar, refrenar, retener, continer, domar
tygstycke pannello, coupon
tynga gravar, onerar
tyngande onerose
tyngd peso, gravitate
tyngdkraft gravitation
tyngdmätning gravimetria
tyngdpunkt centro de gravitate, centro de gravitation
typ character de imprimeria, genere, typo
typisk typic
typograf cassista, typographo
typografi typographia
typografisk typographic
tyrann tyranno
tyranni tyrannia
tyrannisera despotisar, tyrannisar
tyrannisk tyrannic
tyrannmord tyrannicidio
tyrannmördare tyrannicida
tyrannosaurus tyrannosauro
tyrolare tirolese
Tyrolen Tirol
tyrolsk tirolese
tyrrensk tyrrhen
tysk germano
tyskfientlig germanophobe
tyskhatande germanophobe
tyskhatare germanophobo
Tyskland Germania
tyskvän germanophilo
tyskvänlig germanophile
tyst silente, silentiose, tacite, basso
tysta silentiar
tystlåten taciturne, discrete, reticente
tystnad silentio
tyvärr regrettabilemente, infortunatemente, infelicemente, disgratiatemente