Appendice:Dictionarios/Svedese-interlingua/p

De Wiktionario
Saltar al navigation Saltar al recerca

a, super, sur
påbjuda ordinar, decretar, decerner, injunger, commandar
påbörda imputar
påbörja comenciar, inceptar, imbraciar
påbörjande inception, inchoative
påbud decreto, injunction, ukaz
pacifist pacifista
pack canalia, gentalia, plebalia, populaceo
packa paccar, imballar, (im)pacchettar, borrar
packe pacco
packhus magazin
packlåda cassa de imballage
packning paccada, paccamento, cargo, paccage, bagage
packsadel basto
padda bufon
paddel pagaia
paddla pagaiar
påfågel pavon
påfallande surprendente, clar, frappante
påflugenhet indiscretion, impertinentia
påföljande sequente
påföljd consequentia, sanction
påfrestande penose, fatigante
påfyllning reimplemento
pågå durar, continuar, evenir, haber loco
pagina pagina
paginera paginar
pagod pagoda
påhällning infusion
påhäng carga, incombrage, incombramento
påhitt idea, invention, fingimento, capricio, fiction, historia
påhittad ficticie, fictive
påhittig imaginative, ingeniose, inventive
paj pasta, pastisso
pajas arlequin, buffon, paleasso, clown
pajaseri arlequinada, buffoneria
pajazzo paleasso
pajdegsbotten flaon
påk fuste, baston, virga
påkalla appellar, advocar, denandar, exiger
paket pacchetto, pacco
paketera imballar, impacchettar
pakethållare porta-pacchetto
påkläda vestir
påklädning vestitura, toilette
påkostande penose, molestante
pakt pacto, convention
påla palar, palissadar
pålaga exaction, imposition, imposto, carga
pålägg application, additivo, augmento
pålägga imponer, infliger, injunger, superponer, applicar
påläggande imposition, infliction
palatal palatal, palatin
palats palatio
påle palo, pertica
Palestina Palestina
palestinier palestino
palestinsk palestin
paletå paletot
palett paletta
påliggande incumbente
palisander palissandro
palissad palissada
pålitlig fidel, digne de confidentia, solide, secur, autoritari, verace
pall scabello
palladium palladio
Pallas Pallade
palm palma
palmblad palma
palmkvist ramo de palma
palmlilja yucca
palmlund palmeto
palmsöndag dominica del palmas
pålrad palissada
päls pellicia, pelle
pälskappa pellicia, mantello-pellicia
pälssjal stola
palsternacka pastinaca
pälsvaror pellicieria
paltor vestalia(s)
pålverk barriera
påminna admoner, admonestar, advertir, moner, rememorar, recordar (a)
påminnelse admonition, admonestation, monition, memento, memorandum
pamp notabilitate, grossiero
pampig notabile, grandiose, imposante, orgoliose
Panama Panama
panamahatt panama
Panamanäset le Isthmo de Panama
panel pannello, lambriso, socculo
panela lambrisar
panelvägg pariete lambrisate
panera panar
panflöjt syringa, syringe
panik affollamento, panico
panisk panic
pank sin moneta, ruinate
panna fronte, fritoria, patella
pannben osso coronal, osso frontal
pannbiff beefsteak hachate
pannhår capillos à la can
pannkaka torta de patella, crepe
pannspröt antenna
pannsten incrustation (calcari), deposito
panorama panorama
pansar cuirasse, armatura
pansarbekläda cuirassar
pansarbeklädnad cuirasse
pansarbeklädning blinda
pansarglas vitro cuirassate
pansarklädd cuirassate, blindate
pansarkryssare cuirassato, cuirassero
pansarplåt placa de blindage
pansarskjorta cotta de malia
pansarvagn carro blindate, tank
pansarvapen arma blindate
pansra cuirassar, blindar
pant pignore, securitate, garantia
pantbank monte de pietate
panter panthera
pantlånare prestator super pignores
pantomim pantomima, mimodrama
pantomimisk pantomime, pantomimic
pantsätta pignorar, sponder
pantsättare pignorator
pantsedel quitantia de pignoration
påpasslig attentive
papegoja papagai, parochetto, psittaco
papegojsjuka psittacose, psittacosis
papegojspråk psittacismo
påpeka monstrar, signalar, facer observar, indicar
papill papilla
papist papista
papp carton
pappa papa, patre
pappask carton, cass(ett)a de carton
papper papiro
pappersbruk papireria
pappersdrake cometa de papiro
pappershandel papireria
papperskniv aperi-lettera/littera, seca-papiro
papperskorg corbe de papiro
papperskräp papiralia
papperslapp scheda, schedula
pappersledare guida-papiro
pappersmassa pasta de papiro, cellulosa
papperspengar papiro moneta
papperssnäcka nautilo
pappersstämpel cuneo
pappersvikt carga-litteras, carga-papiros
pappfabrik cartoneria
papplåda carton
paprika paprika, pimento
papyrus papyro
par copula, par
pär par
para accopular, copular
parabel parabola
parabol parabola
parabolantenn parabola
parad defilata, parada
paradera defilar
paradis paradiso, elysio
paradisfågel ave del paradiso
paradisisk paradisiac, elysie
paradox paradoxo
paradoxal paradoxe
paragraf paragrapho
paragraftecken paragrapho
parakit parochetto
påräkna contar super, previder
parallell parallelo, parallela, parallel
parallellcirkel parallelo
parallellogram parallelogrammo
paranoid paranoide
paranöt nuce de Brasil
paranötträd brasil
parant elegante, chic
paraply para-pluvia, umbrella
paraplyställ porta-parapluvia, porta-umbrellas
parasit parasito, commensal, epizoon
parasitdödande parasiticida
parasitstekel ichneumon
parasoll para-sol, umbrella
parasollställ porta-umbrellas
paratyfus parathyphoide
parenkym parenchyma
parentes parenthese
parentetisk parenthetic
parera parar
parering parada
paretisk paretic
parfym perfumo
parfymera perfumar
parfymflaska flacon
pari valor nominal, par
paria intoccabile
parikurs paritate
paritet paritate
park parco
parkanläggning jardin public
parkera parcar, stationar
parkering parcamento
parkeringsmätare parcometro
parkeringsplats parcamento, parco
parkeringsvakt guardiano/surveliante de autoparco
parketinlämning deposito de bagage
parkett parquet
pärla perla, margarita, effervescer, perlar
parlament parlamento
parlamentarisk parlamentari
parlamentsledamot membro del parlamento, parlamentario
parlamentsval election parlamentari
pärlbåt nautilo
pärlemor nacre, matre-perla
pärlfiskare piscator de perlas
pärlhalsband collar de perlas
pärlhöna pintada
pärlmussla ostrea perlifere
parlör manual de conversation
pärm copertura, coperi-libro
parmesanost parmesano
Parnass Parnasso
parning accopulamento, copula, copulation
parodi burlesco, mimologia, parodia
parodiera travestir
päron pira
päronträd piriero
parser parsi
part parte
parterr parterre
parther partho
Parthien Parthia
parthisk parthe
parti parte, partita, qualitate, partito
partianda partitarismo
particip participio
participiell participial
partiell partial
partigängare partitario, partisano
partihandel commercio in grosso
partikel particula
partilös libere, independente
partimedlem partitario
partipris precio de grosso
partisan partisano
partisk partial
partitiv partitive
partitur partition, partitura
partner consorte, parteniario, socio
partriarkat patriarchia
party partita
parvel parvulo
parvis in par(es), in tandem
påsättande application
pascha pasha
påse sacchetto, tasca
påsegla abordar
påsk pascha
påskafton vespere paschal
påskdag dominica de pascha
påskina indicar, facer creder
påsklilja narcisso jalne, narcisso silvestre
påskrift etiquetta, inscription, signatura
påskveckan le septimana sancte
påskynda accelerar, celerar, precipitar, urger, hastar
pass passage, passaporto, passo
passa convenir, passar, renunciar, conformar se, adaptar, adjustar, accommodar, observar, convenir (a), ir (ben) a, surveliar, attender, guardar, custodiar, curar
passabel passabile
passadvind vento alisee, (vento-)aliseo
passage passada, passage
passagerare passagero
passamezzo passemedio
passande apte, adequate, convenibile, appropriate, apposite, eligibile, idonee, proprie, expediente, opportun, decente, conveniente, decorose
passare compasso
passbyrå officio de passaportos
passera passar, traversar
passerad passate
passerkort lassa-passar
passgång amblo
passgångare haquenea
passion passion, furor, follia
passionerad passionate
passionsblomma passiflor, flor de(l) passion
passionstid quaresima
passionsvecka septimana sancte
passiv passivo, passive, neutre
passivum passivo, voce passive
påssjuka parotiditis
påstå asserer, assertar, allegar, mantener, insister, pretender
pasta pasta
påstådd ostensibile, pretense
påståelig assertive
påstående assertion, pretension, insistentia, allegation
pastej pastata, pastisso
pastell pastello
pastellkrita pastello
pastellmålning pastello
pastill pastilla
pastor pastor
pastorat beneficio
pastörisera pasteurisar
pastorsämbete ministerio
pastorsbostålle presbyterio
påstötning admonition
påtaglig evidente
påtänkt projectate, intendite
paté pastata
påteckna avalisar
patent patente, breveto
patentansökan demanda de patente
patentera patentar, brevetar
patentinnehavare patentato
pater patre
paternoster patre-nostre
patetisk pathetic
patience patientia
patiens patientia
patient patiente
patina patina, verdigris
patos pathos
påträda infilar
påträffa trovar
påträffbar trovabile
påträngande indiscrete, importun, intruse, urgente
patrask gentalia, plebalia
patriark patriarcha, exarcho
patriarkat exarchato
patricier patricio
patricisk patricie
patriot patriota
patriotisk patriota, patriotic
patron patrono, cartucha
patronhölster cartucheria
patronmagasin cargator, magazin
patronväska cartuchiera
patrull patrulia, ronda
patrullbåt barca patruliator, lancha patruliator
patrullera patruliar
påtrycka impressionar
påtryckning pression
påtvinga imponer
paus pausa, interacto, intermission, interruption, silentio
pausera pausar
pavan pavan(e), pavano
påve papa, pontifice
påveanhängare papista
påvedöme papato, pontificato
påven le sancte patre
påverka afficer, affectar, influer super, influentiar, actuar, manipular, actionar, suggerer
påverkan affection
påverkbar affectabile, ductile
påvestolen le sancte sede
paviljong pavilion
påvisa demonstrar, indicar
påvisbar demonstrabile
påvlig papal, papalin
påyrka insister a, exiger
pedagog educator, pedagogo
pedagogik pedagogia
pedal pedal, claviero
pedantisk pedantesc, meticulose
pedikyrist pedicuro
Pegasus Pegaso
pegel scala fluvial
pejla sondar
pejling sondage, sondamento
peka indicar, monstrar
pekfinger indice, digito indice
peking- pekingese
pekingdialekten lingua mandarin
pekinges pekingese
pekingesiska pekingese
pekoral galimatias, nonsenso, absurditate
pekoralsamling collection de absurditates
pektin pectina
pekuniär pecuniari
pelagisk pelagic
pelare pilar, colonna, columna, pilastro
pelaregång colonnada, portico, peristylo
pelarfot basamento
pelargång claustro, galeria, portico, colonnada, peristylo
pelarhelgon stylite
pelarhuvud capitello
pelarsal sala de colonnas
pelarstam trunco
pelikan pelicano
pellagra pellagra
pelota pelota
pen panna
pendang pendant, pendiculo
pendel pendente, pendiculo, pendulo
pendla pendular, commutar
pendyl pendula
penga- monetari, pecuniari
pengabörs bursa
pengabrist impecuniositate
pengalös impecuniose
pengamäklare agente de cambio
pengar moneta, pecunia, numerario, monetas
pengaresurser financias
pengastöd subsidio
pengaväxlare cambista
penicillin penicillina
penis penis, verga, virga
penna penna, stilo (de graphite), penna stilographic
pennhållare porta-penna, porta-stilos
penning moneta
penninggalenskap rabie del moneta
penningmedel medios
penningsumma summa
penningvälde plutocratia
penningvärde valor pecuniari
penningväsen financias (monetari)
pennkniv cultello de tasca
pennskaft porta-penna
pennvässare affila-stilos, talia-stilos
pensé pensata
pensel pincel, penicillo
pension pension, renta
pensionär pensionario, rentero
pensionat pension
pensionatsinackordering pensionario
pensionera pensionar, retirar se
pensionerad emerite
pensla pincelar
pent- fem
pentagram pentaculo
pentameter pentametro
peppar pipere
pepparkaka pan de specie
pepparmynt mentha piperate
pepparrot cren/kren, rafano, nasturtio
pepparrotskött bove bullite (con rafano)
peppra piperar
pepprad piperate
per per
perenn perenne
perfekt perfecte
perfektum tempore perfecte, perfecto
perforation perforation
perforera perforar
perforerad foraminose
pergament pergamena
pergamentpapper papiro pergamena
pergola pergola
periferi circumferentia, peripheria
periferisk peripheric
perifras periphrase
perifrastisk periphrastic
perineum perineo
period cyclo, termino, periodo
periodisk periodic
periodsupare dipsomano
periskop periscopio
peristaltik peristaltismo, peristole
perkussionsapparat instrumento de percussion
perkussionsgevär fusil de percussion
perkutera percuter
permanent permanente
permission permission, commeato, congedo
permittera permitter
permutation permutation
permutera permutar
perrong platteforma, quai
persedel objecto, cosa
persedlar equipamento
perser parsi, persa, persiano
Persien Persia
persienn persiana, jalousie
persika persica
persikaträd persico, persichiero
persilja petrosilio
persisk perse, persian, persic
persiska persiana
person persona, figura, personage
personal personal, empleatos
personalier biographia, notitias biographic
personifiera personificar
personlig personal, subjective
personligen in persona
personlighet personalitate, personage, celebritate
personlighetsförändrad alienate
perspektiv perspectiva
pertinent pertinente
peruan peruano
peruansk peruan
peruk perrucca
perukmakare perrucchero
pervers perverse
pervertera perverter
peso peso
pessar pessario
pessimist pessimista
pessimistisk bassista
pest peste, pestilentia
pestalstrande pestifere
pestartad pestilente
pestförande pestifere
pestlukt odor pestilential
peta congedar, dimitter, toccar, palpar, tanger, tastar, figer
petard petardo
Peter Petro
petgöra travalio minutiose
petig minutiose, meticulose, pedantesc, pedante
petighet minutiositate, meticulositate, pedanteria
petnoga fastidiose
petrifikat fossile
petroleum petroleo
petroleumdestillat naphta
Petrus Petro
pfalzgrevskap palatinato
pi pi = 3, 14
pianissimo pianissimo
piano piano
pianostämmare accordator
piaster piastra
piccolo octavino, piccolo
picka beccar, piccar, facer tic-tac, palpitar
pickelhuva casco
pickels pickles
picknick picnic
pickolaflöjt piccolo, octavino
pictogramma bildtecken använt som skrivtecken
pictur scriptura
piedestal pedestallo
pietet pietate
pietetsfull respectuose
pietetslös indevote, sin pietate, irrespectuose
pietist pietista
pigg puncta, spina, cheta, agile, alerte, vivace, spirituose, vegete, galliarde, jocose, facete, intelligente
piggsvin porcospino
piggvar rhombo
pigment pigmento
pik picca
pika piccar
pikant piccante
pikaresk picaresc
piké piqué
piket picchetto
pikrinsyra acido picric
pil salice, sagitta, flecha, flechetta
pilaster pilastro
pilbåge arco
pilformig sagittiforme
pilgift curare, upas
pilgrim pelegrino, peregrino, palmero
pilgrimsfalk falcon peregrin
pilgrimsfärd pelegrinage, peregrination
pilkoger flechiera, pharetra
piller pilula
pilot pilota
pilregn pluvia de flechas
pilskytt archero
pilspets puncta de flecha
pimpinella pimpinella
pimpla piscar in foratura de glacie, biber, inebriar se
pimpsten pumice, petra pumice
pimsten pumice, petra pumice
pina angustia, pena, tortura, martyrio, supplicio, travalio, tormento, plagar, torturar, tormentar, travaliar
pincené pince-nez
pincett pincette
pingla tintinnar, tintinnetto
pingst pentecoste
pingstlilja narcisso poetic
pingvin pinguin
pinne bacchetta, spinula, cavilia, quillia
pinsam penose, dolorose, penibile, disagradabile, embarassose
pint pinta
pion peonia
pioniär pionero, initiator
pionjär pionero
pip becco, tubo, pipada
pipa sibilo, pipa, tubo
pipande stridule
pipare sonator de pipar, pluviero
pipeline oleoducto
pipett pipetta
pipig stridule, sibilante
pipskägg barba imperial, musca
pir mole, jectata
pirat pirata
piratverksamhet pirateria
piska flagello
piskare flagellator
piskkäpp virga
piskning flagellation
piskrapp colpo de knut/flagello
pisksmäll crac de flagello
piss pissa
pissa pissar
pissoar pissatorio, uninatorio
pist pista
pistaschmandel pistacio
pistaschmandelträd pistaciero
pistill pistillo
pistillmärke stigma
pistol pistola
pistolkula bolletta
pistong cornetta
pittoresk pictoresc
pizza pizza
pizzeria pizzeria
pjäs pecia, pecietta, objecto, piece
pjäsmanuskript scenario
pjoller puerilitate, nonsenso, garrulada
pjorsk troppo de indulgentia, effemination
pjoskig effeminate, debile, adyname, timorose
placebo placebo
placera placiar, poner, mitter, investir, locar, situar
placering location, placiamento
pläd copertura, plaid
pläda soler, haber le habitude, esser habituate a (usar)
pladdra garrular
plädera plaitar
plåga dolor, pena, suffrentia, tormento, travalio, plaga, supplicio, tortura
plågande supplicio
plågas agonisar
plagg vestimento(s), roba
plagiat plagiato, plagio
plågoande tormentator, travaliator, vexator
plågofylld tormentose
plågsam dolorose, penose, tormentose, moleste
plägsed habitude, usage
plakat placard, ebrie, bibule
plan plano, projecto, designo, corte, mappa, carta, placia, piazza, spatio
plånbok portafolio, cartiera
planera concertar, planar
planering explanation
planet planeta
planetarisk planetari
planetarium planetario
planetsystem systema planetari
plangeometri geometria plan
planka planca
plankton plancton
planlägga designar, planar, projectar, projicer
planläggare planificator, projectator
planlös casual, sin plano, sin methodo
planlöshet casualitate
planlöst al hasardo
planmässig methodic, systematic
planta planta, herba, vegetal
plantage plantation
plantera plantar
plantsättning implantation
plantskola seminario
plaska agitar le aqua, pluver, gurguliar
plasma plasma (del sanguine)
plast plastico
plåster emplastro
plastik plastica
plastikoperation operation plastic
plastisk plastic
plåstra emplastrar
plåt platta, latta, lamina, placa
platan platano
platanlund plataneto
plätera placar
platina platino
platinatryck platinotypia
platoniker platonico
platonisk platonic
plats loco, placia placia, sede, spatio, posto, empleo, placia
platsbeskrivning topographia
plåtslagare lattero
plätt marca, parve placia, crepetta
platt platte, applattate, deprimite, completemente, tote, absolutemente
platta platta, lamina, ronda, rondello, disco, tabula
plattform platteforma
plattfotad platypode
plattityd loco commun
plättlagg patella a crepes, patellata (de crepes)
plattmaskar plathelminthes, platyhelminthes
plåttunna bidon
platyhelminthes plathelminthes, platyhelminthes
plausibel plausibile
plebej plebeio
plebejisk plebeie
plebs plebe
plejad pleiade
Plejaderna Pleiades
plektron plectro
plektrum plectro
plenum plenum
pleonasm pleonasmo
plexus plexo
pli stilo, forma, education
pligg cavilia
pligga incaviliar
plikt deber, obligation, carga, mulcta
plikta mulctar
pliktbud imperativo
pliktförgäten oblidante su deber
pliktförgätenhet oblido del deber
pliktförsummelse negligentia
pliktkänsla senso del deber
pliktlära deontologia
plikttrohet fidelitate
pliktuppfyllelse complemento del deber
plinga tintinnar
plingande tintinnamento
plint plintho, plinthe
plissera plicar
plissering plicatura
plocka colliger, recolliger, enuclear, plumar, beccar
plockning collection
plog aratro, chassa-nive
ploga chassar (le nive), arar
plogkniv cultro
plogland aratura
plöja arar, laborar le terra, laborar le campo
plöjare arator
plöjning laborage, laboration, aration, aratura
plomb plumbo
plombera plumbar
plommon pruna
plommonbärande prunifere
plommonträd pruno, pruniero
plommonträdsplantering pruneto
plös linguetta
plötslig subitanee, subite, abrupte, inopinate
plötsligen subito
plötsligt subito
plotter scribaliage, patas de gallina, bagatella
plottra scribaliar
plugg cavilia, tappo, tampon, tenon, corco, studio intense/assidue
plugga tappar, studiar assiduemente
plump macula, grossier, rude, rustic, malgratiose
plumpa macular, facer maculas
plumphet grossieritate, rudessa
plumpudding plumpudding
plums a plumbo
plumsa vagar in le nive
plundra despoliar, piliar, predar, rapinar, sacchear, spoliar
plundrare piliator, predator, depredator, saccheator
plundring despoliamento, preda, rapina, piliage, saccheamento, saccheo, sacco, spoliation
plunta flaschetto
pluralis plural, numero plural
pluralitet pluralitate
plus plus
pluskvamperfektum plusquamperfecto
Pluto Pluton
plutokrat plutocrate
plutokratisk plutocratic
pluton peloton
plutonisk plutonic
plutonium plutonium
plym pluma, criniera, shako
plymasch plumage
plysch pluche
plywood ligno contraplicate
poäng puncto, puncta
poängtera accentuar, punctuar
pöbel plebe, populaceo, camalia, turba
pöbelaktig vulgar
pöbelvälde ochlocratia
podager podagra
podium podio
poesi poesia
poeta laureatus poeta laureate
poetisk poetic
pojkaktig garsonesc, pueril
pojkaktighet pueritia, puerilitate
pojke puero, pupo, garson
pojkscout boy scout
pojkstreck garsoneria
pokal bocal, buccal, cuppa, calice
pokulera biber, facer libationes
pöl aquage, stagnetto
pol polo
polack polaco, polonese
polar- polar
polarisar polarisar
polarisera polarisar
polarnatt nocte polar
polarsken aurora polar, lumine polar
polcirkel circulo polar
polcirkeln circulo arctic
polemik controversia, polemica
polemiker controversista
polemisk controvertibile, polemic
Polen Polonia
polera polir, lustrar, brunir, furbir
polerad polite
polerare furbitor
polering brunimento, polimento
polio polio(myelitis)
polis policia
polisförordning ordinantia policiari
polisiär policiari
poliskår policia
poliskommissarie commissario de policia
poliskordong cordon de policia
polisman policiero, agente de policia
polismästare chef de policia
polismyndighet autoritate policiari
polisonger barba favorite, cotelettes
polisövergrepp excesso policiari
polisöverkonstapel sergente de policia
polispatrull patrulia de policia
polisstyrka fortia public, servicio de ordine, militia
polisundersökning inquesta
polisuppsikt surveliantia policiari
politik politica
politiker politico
politisera facer politica
politisk politic
polityr polimento, politura, vernisse, stilo, education
pollare bitta
pollen polline
pollett marca, billet
pollution pollution
polo polo
polsk polac, polonese
polstjärna stella polar
poltergeist poltergeist
polyeder polyhedro
polyedrisk polyhedre
polymer polymero
polymerisera polymerisar
polymorf polymorphe
polynes polynesiano
Polynesien Polynesia
polynesisk polynesian
polynom polynomio
polyp polypo
polyper adenoides
polyteknisk polytechnic
pomada pomada
pommer bombarda
Pommern Pomerania
pommersk pomeran
pomp pompa
pompa fasto
pompös pompose
poncho poncho
ponera supponer
pontonbro ponte de pontones, ponton
pop musica pop
poplin popelina
popmusik musica pop
poppel poplo
populär popular
popularitet popularitate
por poro
porfyr porphyro
porla gurguliar, murmurar, bullir
pormask comedon
pornografi pornographia
porös porose, spongiose
porösitet porositate
pors myrto, myrica
porslin porcellana
porslins- porcellanari
porslinslera terra a porcellana
porslinsvaror porcellanas
port porta, portal
portal portal
portativ portative, portabile, organetto
portbefästning antemural
portepé porta-spada
porter porter, bira forte, stout
portfölj porta-folio
portiär portiera
portier portero
portion portion, ration
portionera portionar, rationar
portionsvis per portiones
portklapp tapitor, martello
portklocka tintinnalia, sonalia
portmonnä porta-moneta
porto porto, tarifa postal
portofri porto franc
portofrihet franchitia postal
portofritt exempte/franc de porto
portosats porto, taxa postal
porträtt portrait
porträttera effigiar, portraitar
porträttering effigiamento
porträttmålare portraitista
porttorn antemural
Portugal Portugal
portugis portugese
portugisisk lusitan, portugese
portugisisktalande lusophone
portvakt guarda-porta, portero/a
portvinstå podagra
pösa inflar, exuberar
pose posa
posera posar, eriger se in
pösig orgoliose
position position
positiv positiva, proba positive, grado positive, positivo, organetto, positive
positivform positivo
possessiv possessive
post placia, posto, fodero (de porta), quanto, quantitate, posto de aqua
posta postar
postal postal
postament pedestallo
postanstalt officio postal, "posta"
postanvisning mandato postal
postförskott reimburso (postal)
postgirokonto conto de cheques postal, conto currente postal, ccp
postiljon postilion
postkontor officio postal
postkort carta postal
postlåda cassa postal
postludium postludio
postnummer codice postal
postpaket pacchetto
postskriptum postscripto
poststämpel timbro
posttjänsteman empleato de posta
postulat postulato
postum post(h)ume
postunion union postal
postväxel cheque postal (bancari), tratta bancari
postverk administration de posta
potatis patata
potens potentia
potent potente
potentat potentato
potential potential
potentiell potential
potestativ potestative
potpurri potpourri
pott pulla
pottaska potassa
pottval cachalote
poulard pullarda
PR publicitate
Prag Praga
prägel marca, signo, character, impression
prägla stampar, marcar, characterisar, gravar, informar, impressionar, imprimer, cunear
prägling stampata, gravura, cuneage
präglingsstämpel cuneo
pragmatisk pragmatic
Praha Praga
prakt brillantia, pompa, fasto, splendor, fulgor, sumptuositate
praktfull pompose, splendide, magnific, gloriose, fast(u)ose, fastose, sumptuose, luxuose
praktfullhet grandiositate
präktig excellente, magnific
praktik practica
praktisera practicar, exercer, professar, mitter in practica
praktisk practic, commode
praktlysten luxuose
praktskrud panoplia
prål apparato, pompa, fasto, ostentation
prålig pompose, fastose, (super)cargate de ornamentos, ostentatiose, vistose
pråm chaland, gabarra, alleviator
prång passage
pränta calligraphar, scriber meticulosemente
prärie prairie, prateria
prassla murmurar, susurrar, strepitar
präst clerico, sacerdote, prestre, curato, ecclesiasta, ecclesiastico, presbytero, ministro, pastor, tonsurato, pope, imam
prästämbete clericato, ministerio, pastorato, sacerdotio, officio ecclesial, vicariato
prästerlig pastoral, clerical, hieratic, sacerdotal
prästerskap clero
prästgäll curato, prebenda
prästgård presbyterio
prästinna prestressa
prästkappa roba de prestre, sottana
prästkrage collar pastoral, margarita
prästman clerico
prästrock caftan, sottana
prästseminarium seminario
prästvälde hierarchia
prästviga ordinar
prat confabulation, parlada, garrulada
prata parlar, garrular, confabular, commatrar
pratig volubile
pratsam garrule, loquace, multiloque, multiloquente
pratsamhet garrulitate
praxis practica
prebende prebenda
precedensfall precedente
precis accurate, exacte, precise, prompte, justo
precisera precisar, definir
precision precision
predika predicar, sermonar, orar
predikament predicamento
predikan predica, predication, sermon
predikant predicante, predicator, sermonator
predikare sermonator
Predikaren Ecclesiastes
predikat predicato
predikstol cathedra, pulpito
prefekt prefecto
prefigera prefiger
prefix prefixo
pregnans pregnantia
preja vocar, appellar
prejudikat prejudicio
prekär precari
prelat prelato
prelatämbete prelatura
preliminär interlocutori
preludiera preludiar
preludium preludio, toccata
premiär première
premiärminister prime ministro
premie premio, bonus
premiera premiar
premiss premissa
premium premio
prenumerant abonato, subscriptor
prenumeration abonamento
prenumerera abonar se
preparat preparation
preposition preposition
prerafaelism preraphaelismo
presbyterium presbyterio
presenning copertura (impermeabile)
presens presente
present presente, dono
presentabilitet prestantia
presentation presentation
presentera presentar
preses preside
president preside, presidente
presidentskap presidentia
presidenttid presidentia
presidera presider
presidium presidio
preskribering prescription
preskription prescription
press pressa
pressa pressar, fortiar, repassar
pressbyrå agentia de information
pressjärn ferro de repassar
pressläktare tribuna del pressa
prestation prestation
prestationsduglig efficiente
prestera prestar
prestige prestigio
prestigefylld prestigiose
pretentiös pretentiose
preteritum preterito
preussare prussiano, prusso, borusso
Preussen Borussia, Prussia
preussisk prussian, borusse
preventivmedel contraceptivo, medio anticonceptional
prick puncto, marca de navigation
prim prima
primadonna diva, prima donna
primär primari
primas primate
primat primate
primitiv primitive
primtal numero prime
princip principio, maxima
principal principal
principlös inconsequente
prins prince
prinsessa princessa
prinsgemål prince consorte
printer impressor
prior prior
priorämbete priorato
priorinna priora
prioritet prioritate
priorskap priorato
pris costo, precio, premio, gloria, laude, raptura, captura
prisa laudar, celebrar, commendar, preciar
prisad celebre
prisbelöning precio
prisbelönt premiato, laureate
prisdomare adjudicator
prisförhöjning augmento del precios, hausse
prislista tarifa
prisnedsättning abassamemto del precios
pristagare laureato
pristävlan concurso
privat private, in privato, particular
privatlärare preceptor
privatsekreterare secretario particular, secretaria
privilegiera privilegiar
privilegium prerogativa, privilegio
proberugn cuppella
problem problema, question
problematisk problematic, questionabile
procedur procedimento, processo, procedura
procent per cento, pro cento
procenthalt percentage
procentsats percentage
procenttal percentage
process litigation, procedimento, processo
processa litigar, proceder
procession procession, convoyo
processions- processional
processionspsalm processional
producera producer
produkt producto
produktion production
produktionsförmåga productivitate
produktiv productive
profan profan, sacrilege
profanering sacrilegio
professor professor
professur professorato
profet propheta
profetera prophetisar, vaticinar
profetia prophetia
profetisk fatidic, presage
profil profilo, modulatura
profit lucro, profito
profoss prevosto
profylaktisk prophylactic
profylax prophylaxis, prevention
prognos prognostico, prognosis
prognostisk prognostic
program programma
programenlig programmatic
programförklaring manifesto
programmera programmar
programmering programmation
programtal discurso-programma
projekt projecto, plano
projektera projectar, projicer
projektil projectil
projektilbana trajectoria, volata
projektion projection
projektor projector
projicera projectar, projicer
proklamera proclamar, predicar
prokonsul proconsule
prokura procuration
prolaps prolapso
proletär proletario, proletari
proletariat proletariato
proletarisk proletari
prolog prologo
promenad promenada, camminata, esplanada
promenadgata esplanada
promenadväg allée, promenada, sentiero, semita
promenera promenar se, ambular, camminar
prominent prominente
promiskuös promiscue
promontorium promontorio
pronomen pronomine
propaganda propaganda
propagandistisk propagandistic
propagera agitar
propan propano
propeller helice
proper pur, nette
propolis propolis
proportion proportion
proportionell proportional
propp tappo, corco, tampon, embolia, thrombosis
proppfull plen, ben stipate/borrate
propsa exiger energicamente
prosa prosa
proscenium proscenio
proselyt proselyto
prosodi prosodia
prospekt prospecto
prospektera prospectar
prost decano, preposito
prostituera prostituer
prostituerad prostituta
protein albumina, proteina
protektor protector, preside
protest protesto
protestant protestante
protestera protestar, remonstrar
protesterande protestante
prothorax prothorace
protokoll protocollo
protokollchef protonotario
protokollföra protocollar
proton proton
prototyp prototypo
protuberans protuberantia
prov proba, essayo, test, prova, specimen, monstra
pröva examinar, experimentar, experir, probar, scrutar, tentar, testar, verificar
prova probar, essayar
prövad veteran
prövande tentative
provare essayator
prövare essayator
provensalsk occitan
provexemplar specimen ( specimens)
provföreläsning lection de proba
proviant provisiones, victo, victualia
proviantera provider, approvisionar, victualiar
provins provincia, phylo
provinsiell provincial
provision commission
provisorisk interime, provisori, temporari
provning essayage, essayo
prövning essayo, tentation, examination
provocera provocar
provokatör provocator
prövosten petra de tocca
prövotid noviciato, probation
provrör tubo, tubo de reaction
provstycke monstra, exemplo
provtryck proba
prustrot elleboro
prustrotspulver elleboro
pruta abassar le precio, mercantar
prutning mercantage, abassamento del precio
pryda adornar, decorar, ornamentar, ornar, parar
prydande decorative
prydlig belle, nette, nitide
prydlighet nettitate, prestantia
prydnad adornamento, ornamento, decoration, imbellimento
prydnadsföremål articulos de phantasia
prygel bastonada
prygla fusligar, bastonar, verberar
pryl alesna
psalm hymno, cantico, psalmo
psalmbok hymnario, psalterio
psalmdiktare hymnographo
psalmmelodi choral
psalmsång psalmodia
psaltare psalterio
pseudonym pseudonymo
psyke psyche
psykedelisk psychedelic
psykiater psychiatro, alienista
psykiatrisk psychiatric
psykisk psychic
psykolog psychologo
psykopat psychopathe
psykopatisk psychopathic
psykos psychose, psychosis
pubertet pubertate
pubertetspsykos hebephrenia
publicera editar, publicar
publicist publicista
publicitets- publicitari
publik publico, audientia, auditorio, public
publikation publication
puckel gibbo, gibbose
puckelryggig gibbose
puckelryggighet gibbositate
pudding pudding
puddla puddelar
puddling puddelation
pudel can de aqua, pudel
puder pulvere (cosmetic)
pudersocker cassonada
pudervippa pincello (al pulvere)
pudra pulverar
puff pulsata, choc
puffa pulsar, reclamar
puka timbal, tympano
pukaspelare timbalero, tympanista
pukslagare tympanista
pulka slitta lappon
pullover pullover
pulpa pulpa
pulpet scriptorio, pulpito
puls pulso
pulsåder arteria
pulsera pulsar
pulserande pulsation
pulsslag pulso
pultron poltron
pulver pulvere
pulveraktig pulverulente
pulverisera pulverisar, reducer in pulvere, triturar
pulvrisera reducer in pulvere
pulvrisering trituration
puma cuguar
pump pumpa
pumpa cucurbita, pumpar
pumpning pumpage
pumptillverkare pumpero
punch punch
pund libra
pung bursa, porta-moneta, scroto
pungbråck hernia scrotal, varicocele
pungdjur marsupial
pungmård dasyuro
pungråtta opossum
pungslå extorquer
pungsten testiculo
punier puno
punisk punic
punkt puncto
punktera punctar, punctuar, puncturar
punktering panna, panna de pneu, ruptura de pneu, punctura
punktlig exacte, punctual
punktskrivare impressor a matrice de punctos, impressor matricial
puns punson
pupill pupilla, pupillo/a
puppa chrysalide, pupa, nympha
pur pur
purgativ purgativo
puritan puritano
puritansk puritan
purjo porro
purjolök porro
purken de mal humor
purpur purpura
purpura purpura
purpurhäger hairon purpuree
purpurröd purpuree, purpurin
purpursnäcka purpura
purra eveliar
purrning evelia
puss aquage, stagnetto, basio, osculo
pussa basiar, oscular
pussig inflate
pussighet inflatura
pust sufflator, suffletto
pusta anhelar, respirar, sufflar, flar
pustande halito, respiration penibile
puta cossino
puts tric, buffoneria, induita
putsa lisiar, nettar, furbir, purificar, polir, lustrar, induir
putsad polite
putsare furbitor
putslustig comic, buffonesc, burlesc
putsning polimento
puttra bullir lento, grunnir, murmurar
pygmé pygmeo
pyjamas pajama, pyjama
pylon pylon
pynta ornar, decorar, guarnir
pyntande guarnition
pyntning guarnitura
pyra arder lentemente, arder sin flamma
pyramid pyramide
pyramidal pyramidal
pyramidformad pyramidal
Pyrenéerna le Pyreneos
pyrit pyrite
pyroman pyromano
pyrrhusseger victoria pyrrhic
pys pupo, pupillo
pyssla occupar se, esser occupate
pytagorisk pythagoric
pytonorm python
pyts situla
pytteliten minuscule
pyttsan bah!
pyxis pyxide