Appendice:Dictionarios/Svedese-interlingua/å

De Wiktionario
Saltar al navigation Saltar al recerca

å rivo, oh! ah!
å =prep a, super, sur
åberopande adduction
ådagalägga monstrar, manifestar, provar, demonstrar
åder vena, arteria
åderbråck varice
åderbrock varice
åderförkalkning arteriosclerosis
åderinflammation phlebitis
åderlåtning extravasation, phlebotomia
ådernät rete vascular, venatura
ådra vena, inspiration, venar
ådrad venate
ådraga attirar, causar
ådragande contraction
ådring venatura
åhöra audir, ascoltar
åhörare ascoltator, auditor, auditores, auditorio
åka vehicular, ir, vader (in auto etc)
åkalla invocar
åkallan invocation
åkallande invocatori
åkallelse- invocatori
åkare cochiero, carrero
åkdon vehiculo
åker agro
åkerärt piso cultivate
åkerbruk agricultura
åkerjord terra cultivabile
åkersork campaniol
åkerstubb stupula
åkervinda convolvulo
åklaga accusar
åklagare accusator
åkomma affection, maladia
ål anguilla
ålägga imponer, obligar, ordinar
åläggande incumbentia
ålder etate, ancianitate, vetulessa, vetustate, evo
ålderdom senectute, vetulessa, vetustate
ålderdomlighet antiquitate
ålderdomspåverkad senil
ålderssvag senil, decrepite
ålderstigen vetule
åldrad inveterate
åldrande senescentia, senescente
åldras inveterar
äldre plus vetere, major de etate
åldrig vetuste
åldring vetulo, vetula
ålformad anguilliforme
ålkråka corvo marin, cormorano
åminnelse commemoration, memoria
ång- vaporose
ånga vapor, evaporar
ångande vaporose
ångbad banio de vapor
ångbåtslinje linea de navigation
ånger repententia, contrition, compunction, penitentia, regret, remorso, attrition
ångerfull repentente, contrite, penitente
ångerköpt qui regretta su action, regrettante
ångest angustia, trepidation, anxietate, timor
ångestfull anxie, angustiose
ångfartyg, ångbåt nave a vapor, pyroscapho
ångfartygstrafik navigation a vapor
ångfylld vaporose
ångkokare caldiera a vapor
ånglokomotiv locomotiva a vapor
ångmaskin machina de vapor
ångpanna caldiera (de vapor)
ångra remorder, repentir, deplorar, lamentar
ångtryck tension de vapor
ångvält rolo compressor
ångvissla sibilo a vapor
ånyo de nove, de novo
år anno
åra remo
årblad pala
århundrade seculo
årklyka fulcro
årlig annual, annue
års- annue, annal
årsavgift quotisation/contribution annual
årsberättelse reporto annual
årsbetalning annuitate
årsbiljett billet annal
årsbok chronica annual, annuario
årsdag anniversario
årsgammal de un anno
årslång annual, de anno(s)
årsmöte reunion annual
årsring circulo annual
årsskifte le cambiar del anno, cambio amnual
årstid saison, station del anno
årtag remata
årtal anno
årtionde decennio
årtull tole
årtusende millenio, millennio
ås cresta, culmine, trabe de culmine, catena de montania
åse reguardar, spectar, vider a
åsido a parte, al latere
åsidosätta mitter a parte, negliger, omitter
åsidosättande (av arvinge) inofficiositate
åsikt opinion, aviso
åska tonitro, tornado, tempesta atroce
åskådare spectator, testimonio occular
åskådarläktare stand, tribuna
åskådlig clar, intelligibile, demonstrative, perspicue, intuitive
åskådliggöra demonstrar, illustrar, clarificar
åskådliggörande visualisation
åskådning opinion, intuition, immoralismo
åskledare para-fulmine
åskmoln nubilo
åskvigg fulmine
åskväder tonitro
åsna asino, asina
åsne- asinin
åsneaktig asinin
åsnebrygga ponte del asinos
åsnedrivare asinero, mulero
åstadkomma effectuar, producer, causar, prosequer
åstunda desirar, desiderar, aspirar (a)
åsyfta intender, alluder a
åsyn vista, aspecto, apparition
åt a, pro, verso
åtaga occupar se con
åtal accusamento, indiction
åtala accusar, inculpar, initiar un processo contra
åtalad accusato
åtalspunkt allegation
åtanke memoria
ätbar comestibile, edibile, mangiabile
åtbörd gesticulation
åtdraga astringer
åtel caronia
åter de nove, de novo, retro, re- (= däremot) al contrario
återanpassa readjustar
återanpassning readjustamento
återanställa reingagiar
återanställning reingagiamento
återanvända recyclar
återanvändning recyclage
återbäring restitution
återberätta referer
återbetala repagar, restituer, reimbursar
återbetalning repagamento
återblick retrospecto, retroguarda
återerövra recapturar
återfå recuperar
återfall recadita, relapso, recidiva, reversion
återfallsförbrytare recidivista
återfärd retorno, viage de retorno
återfinna retrovar
återföda regenerar, renascer
återfödelse renascentia, palingenese, palingenesis
återföra reportar
återförena reunir
återförening reunion
återförsäkra reassecurar
återförsäkring reassecurantia
återförsälja revender
återframbringande reproduction
återfyllning repletion
återgå retornar, retrogradar, regreder, regressar
återgång regression, reversion, demanda, consumption
återge render, reproducer
återgiva restituer, recapitular
återhålla retener, reprimer
återhållsam abstemie, moderate, reservate, abstinente
återhållsamhet moderation, temperantia, restriction
återigen de novo, de nove
återinrätta restablir
återinrättande restablimento
återinsätta reintegrar
återkalla recantar, revocar
återkallande disdicimento, recantation, revocation, revoco
återkasta reflecter, rejicer
återkastning repercussion
återkomma recurrer, retornar, revenir
återkommande recurrente
återkomst retorno
återköpa redimer
återkoppling feedback
återlämna restituer
återlämnande retrocession
återlösning redemption
återöppning reapertura
återsända retromitter
återse revider
återskapa regenerar, recrear
återskapande regeneration
återspegla specular
återspeglande reflexive
återspegling reflexion, reflexo
återstå restar, remaner
återställa remitter, rehabilitar, restituer, restaurar
återställande restitution, retrocession, restaurante
återställd restabilite
återställningstecken bequadro
återstod resto
återstudsa repercuter, reverberar, reflecter, ricochettar
återta reprender
återtåg retiro, retiramento
återtaga reprender, revocar, repeter, recomenciar
återtillåtande readmission
återuppbygga reedificar
återuppbyggnad reedification
återuppleva avivar, reviver, reavivar
återuppliva reanimar, revivificar, reavivar, resuscitar
återupplivande resurrection
återupplivning resuscitation
återupprätta reconstituer, restablir, restaurar
återupprättande restablimento
återupprusta rearmar
återuppstå resurger
återuppståndelse reincarnation, resurrection
återuppsuga resorber
återuppta reprender, reprisa
återupptaga readmitter
återupptagning readmission
återuppträda reapparer
återuppväcka resuscitar
återuppväckande resuscitation
återutgiva reeditar
återval reelection
återvända retornar
återvändande retorno
återvändo retorno
återvändsgränd impasse, impasso
återväxt recrescentia
återverkan reaction, repercussion
återvinna reganiar, recovrar, recuperar, recyclar
åtfölja accompaniar
åtföljande accompaniamento
åtgärd mesura, action
åthävor manieras, gesticulationes
åtkomlig accessibile
åtlöje derision
åtlyda obtemperar
åtminstone al minus
åtnjuta beneficiar de, fruer de, reciper
åtnjutande fruition
åtnöjas contentar se (de)
åtrå desiro, desiderio, appetito, cupiditate, desirar, desiderar, concupiscer
åtsittande stricte
åtskilja appartar, separar, distinguer, differer
åtskiljande discretive
åtskiljd discrete
åtskilliga varie, plure, diverse, plures
åtskillnad differentia, distinction
åtsnörd stricte
åtsnörningspinne tourniquet
åtta octo
åttadubbel octuple
åttafaldig octuple
åttafaldiga octuplicar
åttafoting octopode
åttahörnig octagonal
åttahörning octagono
åttasidig octahedre
åttasiding octahedro
åttastavig octosyllabic
åttio octanta
åttioårig octogenari
åttionde octantesime, octogesime
åttonde octave, octesime
åverkan damno
åvilande incumbente