Saltar al contento

Appendice:Dictionarios/Interlingua-svedese/g

De Wiktionario

gabardina gabardin
gabardina gabardintyg
gado, aglefino, merlan, virente, morulo, molva molva, aphta torsk
gado lixiviate lutfisk
gaelic gälisk
gag filmskämt
gai, allegre, alacre, hilare, galliarde, facete, jocose, jocular munter
gai, galliarde gladlynt
gai, hilare, allegre glättig
gai, spirituose, valente, vivace käck
gaio skogsskata
gaitate gladhet
gaitate gamman
gaitate, allegressa, alacritate, hilaritate munterhet
gaitate, hilaritate glättighet
gala, cantar, critar gala
galactic galaktisk
galactometro mjölkprovare
galante galant
galanteria galanteri
galata galatier
Galatia Galatien
galatic galatisk
galaxia galax
galaxia vintergata
galea sättskepp
galeassa galeas
galena blyglans
galenic galenisk
galeon galjon
galeota galleott
galera galär
galera, galea galeja
galeria konstmuseum
galeria tavelgalleri
galeria, tribuna galleri
galeriano galärslav
Galilea Galiléen
galilee galileisk
galileo galilé
galimatias gallimatias
galimatias, nonsenso struntprat
galimatias, nonsenso, absurditate pekoral
galion, rostro gallion
Gallecia, Galicia, Galizia Galicien
gallecian, galician, galizian galicisk
galleciano, galleco, gallego gallego
galleciano, galleco, gallego, galiciano, galiziano galicier
galleria, tribuna, alleviator läktare
galleria de cura ligghall
galleria de minas mingång
Galles Wales
gallese walesare
gallese walesiska
galletto tuppkyckling
Gallia Gallien
galliarda gaillarde
galliarda galliard
galliarde frejdig
galliarde, agile, habile/prompte al responsa slagfärdig
galliarde, intrepide karsk
galliardo sprakfåle
galliardo, "grande cannon" kaxe
galliardo, burlator skalk
galliardo, picaro, canalia spjuver
gallican gallikansk
gallico, grillia galler
gallina, pullo, pullardo höna
gallina de India kalkonhöna
gallinaceas hönsfåglar
gallinero hönseriägare
gallinetta honkyckling
gallinicultura hönsavel
galliniera, pullario hönsgård
galliniera, pullario hönshus
gallium gallium
galllic gallisk
gallo tupp
gallo gallier
gallo de India kalkontupp
gallo pavo, gallo de India kalkon
gallomania gallomani
gallon gallon
galocha galosch
galon, banda, orlo, bordura kantband
galonero galontillverkare
galopar galoppera
galopator galopphäst
galopino springpojke
galopo galopp
galvanisar galvanisera
galvanometro galvanometer
gamba, branca skalm
gamba, branca skänkel
gamba, osso, pede, spina ben
gamba de calcea strumpskaft
gambada glädjeskutt
gambiera bensköld
gambito gambit
gambon skinka
gamella kokkärl
gameta gamet
gamina flicksnärta
gamma gamma
gamma, spectro spektrum
Gange Ganges
gangliforme ganglieformad
ganglion ganglie
gangrena kallbrand
gangster ligamedlem
ganiar intjäna
ganiar, lucrar, meritar förtjäna
ganiar, vincer, triumphar vinna
ganiator vinnare
ganio vinst
ganio, surplus, profito behållning
garage reparationsverkstad
garage servicestation
garage garage
garancia krappväxt
garancia, rubia krapprot
garante borgensman
garante garant
garantia garanti
garantia, caution hemul
garantir garantera
garantir, serrar, salveguardar, assecurar säkra
garden-party trädgårdsfest
gardenia gardenia
gargantuesc gigantisk
gargarisar, gurguliar gurgla
gargola vattenkastare
garnison, guarnition garnison
garnison, guarnition, equipage, guarnitura besättning
garrettiera strumpeband
garretto knäveck
garrote garrott
garrulage rotvälska
garrulage, commatrage, reporto, calumnia, calumniation, cancanes skvaller
garrulage, garrulamento joller
garrular babbla
garrular pladdra
garrulata babbel
garrule talträngd
garrule, indiscrete lösmynt
garrule, loquace, multiloque, multiloquente pratsam
garrulitate pratsamhet
garrulitate talträngdhet
garrulo nötskrika
garsonastro, pnrve canalia spoling
garsonastro, puerastro, burlator, canalia slyngel
garsoneria pojkstreck
garsonesc, pueril pojkaktig
gas, gaza gas
gas de miniera gruvgas
gas de palude sumpgas
gas hilare, gas hilarante lustgas
gas lacrimogene tårgas
gas natural naturgas
gas toxic giftgas
gases de exhaustion avgaser
gasificar förgasa
gasification förgasning
gasiforme, gasose gasformig
gasoducto gasledning
gasogene gasutvecklande
gasoleo, oleo diesel dieselolja
gasometro gasbehållare
gasose gasartad
gasose kolsyrad
gastritis magkatarr
gastro bukhåla
gastrocele magbråck
gastroenteric magtarm-
gastroenteritis magtarmkatarr
gastronome, gastronomic gatronomisk
gastronome, gastronomic kokkonsts-
gastronomia gastronomi
gastronomia kokkonst
gastronomo matexpert
gastronomo gastronom
gastroscopia gastroskopi
gastroscopio gastroskop
gastrotomia magoperation
gauder, delectar se, allegrar se glädjas
gaudibile, placente, gaudimento, fruition, placer njutbar
gaudio, delicia, jubilo de viver livsglädje
gaudiose glädjefylld
gauss gauss
gaza, velo flor
gaza hydrophile gasbinda
gazella gasell
gazettero tidningsman
gazon gräsmatta
Gedeon Gideon
geisha geisha
gelar, congelar, glaciar, refrigerar, haber frigido frysa
gelar se förfrysa
gelate förfrusen
gelatina gelatin
gelatina de succo saftkräm
gelatinose gelatinartad
gelatura kylskada
gelatura frostknuta
gelatura, pruina rimfrost
gelatura, refrigeration, blocamento frysning
gelea gelé
gelide, glacial iskall
gelo, pruina frost
gelose frostig
gemer kvida
gemimento, anhelation stönande
gemimento, gemito stön
gemino tvilling
gemino univitellin enäggstvilling
geminos monozygotic enäggstvillingar
gemmar knoppas
gemmation knoppning
gemmifere knoppbärande
gemmifere ädelstensbärande
gemmula gemmula
gen gen
gena kind
gendarme gendarm
genealogia släktforskning
genealogia, tabula genealogic stamtavla
genealogic genealogisk
genealogic släktforsknings-
genealogista, genealogo genealog
genealogista, genealogo släktforskare
general generell
general general
general, polemarcho fältherre
generalato generalsämbete
generalisar förallmänneliga
generalisar generalisera
generalisation generalisering
generalissimo generalissimus
generalitate generalitet
generalitate, universalitate allmängiltighet
generar alstra
generar generera
generation släktled
generation generation
generation mansålder
generation alstring
generative alstrande
generative fortplantnings-
generator alstrare
generator, magneto, machina magneto-electric generator
genere genre
genere genus
genere, natura, sorta, specie art
genere de morte dödssätt
genere human människosläkte
generic släktskaps-
generose offervillig
generose generös
generose, liberal, magnific frikostig
generose, magnanime storsint
generose, magnanime ädelmodig
generose, magnanime högsinnad
generose, prodige spendersam
generositate frikostighet
generositate givmildhet
generositate storsinthet
generositate storsinne
generositate, largessa generositet
generositate, magnanimitate ädelmod
genese, Genesis Genesis
genese, genesis tillblivelse
genese, genesis, origine uppkomst
genesiac tillkomst-
genetic ärftlighets-
genetic genetisk
genetica genetik
genetta genett
genetta ginstkatt
Geneva Genève
genial snillrik
genial genial
genial, ingeniose, inventive sinnrik
genicular, genuflecter knäböja
geniculation, genuflexion knäböjning
geniculiera knästycke
geniculiera knäskydd
geniculiera knävärmare
genio snille
genio geni
genio genialitet
genio genius
genio, character, temperamento kynne
genio tutelari skyddsande
genista ginst
genital genital
genital, sexual, veneree köns-
genite avlad
genitival, genitive genitivisk
genitive, procreation avlande
genitivo genitiv
genitores adoptive adoptivföräldrar
genitura, progenitura, descendentia, prole avkomma
genocidio folkmord
genotypo genotyp
Genova Genua
gentalia, plebalia patrask
gentalia, populaceo, canalia, plebe slödder
gente folkslag
gente människor
gente, racia släkte
gentiana stålört
gentiana gentiana
gentil icke-jude
gentil, amabile snäll
gentil, distinguite, nobile, de alte rango, exclusive förnäm
gentilhomine, gentleman gentleman
gentilhomine del camera kammarjunkare
genu, geniculo, nodo, cubito knä
genuin, natural, pur, non falsificate, mer oförfalskad
genuin, ver, veritabile, pur genuin
genuinitate, veritate, puritate, authenticitate äkthet
geocentric geocentrisk
geode geod
geodesia geodesi
geodetic geodetisk
geodetic lantmätnings-
geogenia, geogonia geogeni
geognosia geognosi
geognosta geognosiexpert
geographia geografi
geographic geografisk
geographo geograf
geologia geologi
geologic geologisk
geologista, geologo geolog
geometra geometriker
geometria geometri
geometria plan plangeometri
geometric geometrisk
geophysic geofysisk
geophysica geofysik
geopolitic geopolitisk
geopolitica geopolitik
georama georama
geothermia jordvärme
geothermia geotermi
geotropic geotropisk
geotropismo geotropism
geranio midsommarblomster
geranio geranium
gerente driftsledare
gerente, curator förvaltare
gerente de succursal filialföreståndare
gerentia, economato förvaltning
gerer, curar, procurar omhänderhava
gerfalcon jaktfalk
geriatria geriatri
geriatria geriatrik
Germania Tyskland
germanic, teutone, teutonic germansk
germanisar förtyska
germanista germanist
germanistic germanistisk
germanistica germanistik
germanium germanium
germano tysk
germano, teutono german
germanophile tyskvänlig
germanophilo tyskvän
germanophobe tyskfientlig
germanophobe tyskhatande
germanophobo tyskhatare
germinal germinal
germinar gro
germination groning
germination spirande
germine, embryo, crampon brodd
germine, embryon grodd
gerontocratia gubbvälde
gerontologia gerontologi
gerontologic gerontologisk
gerontologo gerontolog
gerundio gerundium
gerundive gerundivisk
gerundivo gerundiv
gerundivo gerundivum
gestation dräktighet
gestation, pregnantia havandeskap
gestatori dräktig
gesticular gestikulera
gesticulation åtbörd
gestion, consilio (de administration), regime, governamento, autoritate, administration, direction, consilio (de directores), committee styrelse
gesto gest
geyser gejser
Ghana Ghana
ghanese ghanesisk
ghanese ghanes
ghetto judekvarter
ghetto getto
ghibellin ghibellinsk
gibbo, gibbose puckel
gibbose kutryggig
gibbose puckelryggig
gibbositate puckelryggighet
giga- giga-
gigante, ogro jätte
gigantesc, titanic jättelik
gigolo gigolo
gigot fårlår
gilet, west väst
gimbellina kringla
gingibre ingefära
gingiva tandkött
gingiva, palato gom
gingival tandkötts-
gingivitis tandköttsinflammation
ginseng ginseng
ginseng ginsengrot
girafa giraff
girasol eldopal
giration, alteration, cambio, revolution omsvängning
giration, gyro snurrning
giration, pendulation, vibration, oscillation, pirouette svängning
giration, revolution, rotation rotation
giratori, rotative, vertiginose roterande
giratori, vertiginose snurrande
giro, conto currente giro
gitarra, guitarra gitarr
gitarrista, guitarrista gitarrist
glacé glacerad
glacé glacé-
glacial istids-
glaciar isa
glaciar glacera
glaciario, glaciera iskällare
glaciate, coperite de glacie isig
glacie is
glacie, gelato glass
glacie de sucro sockerglasyr
glacie vive kärnis
glaciera kylbox
glaciero glaciär
glaciero jökel
glacion ispigg
glacis glaci
gladiator gladiator
gladiatura gladiatorkamp
gladio, spada, spadon svärd
gladiolo gladiolus
glande, glandula, aden körtel
glandifere ollonbärande
glandiforme ollonformad
glandula lacrimal tårkörtel
glandula lymphatic lymfkörtel
glandula pineal tallkottskörtel
glandula sudoripare svettkörtel
glandula thyr(e)oide sköldkörtel
glandulas adrenal, capsulas/glandulas suprarenal binjurar
glauc blågrön
gleba torva
gleba jordkoka
gleba, grumo, massa, pecia compacte, pepita klump
glissada, glissiera kana
glissando glissando
glissante hal
glissantia, glissar halka
glissar slinta
glissar slira
glissar glida
glisse, lubric slirig
global global
global allomfattande
global, total total
global, universal världsomfattande
globe-trotter världsresenär
globo lampkupa
globo jordglob
globo, campanella (de vitro), calcear kupa
globo, orbe, sphera glob
globo, orbe, sphera, balla, tela, percalina klot
globoide globliknande
globose globformad
globositate kulform
globositate globform
globular, globulose, orbicular kulformad
globular, globulose, spheric sfärisk
glomerar nysta
glomere nystan
glomere, mataxa garnnystan
glomerulo glomerulus
glomerulo blomkorg
gloria, bordada, elogio, laude, permisso, permission, congedo, vacantias, parola, voto lov
gloria, honor, fama ära
glorificar glorifiera
glorificator förhärligare
glorificator lovprisare
gloriose ärorik
gloriose ärofull
glossa, vocabulo glosa
glossario ordförklaring
glossario glossar
glossario, vocabulario glosbok
glossator glossarförfattare
glossitis tunginflammation
glotta, glottis röstspringan
glotta, glottis glottis
glucosa glykos
glucosido glykocid
gluma fröskida
gluma, esca agn
glutine gluten
glutine, colla lim
glutinositate klibbighet
glutton frossare
glutton järv
glutton, gourmand matvrak
gluttonisar frossa
glyceria mannagräs
glycerido glycerid
glycerina glycerin
glycerol glycerol
glyceryl glyceryl
glycina limsocker
glycina glycin
glycina glykokol
glycinia baljväxterna
glycogeno leversocker
glycogeno glykogen
glycol glykol
glycyrrhiza, glycyrrhizina, liquiritia lakrits
gneis gnejs
gnoma, sententia sentens
gnomo, papa natal tomte
gnomologista aforismexpert
gnomone solhöjdsmätare
gnomone solvisare
gnomonic solurs-
gnostic gnostisk
gnosticismo gnosticism
gnostico gnostiker
gnu gnu
gobio sälkut
goletta, schooner skonare
golf, golfo golf
golfo, baia vik
Golfo de Guinea Guineabukten
gondola gondol
gondolero gondoljär
gong gonggong
goniometria vinkelmätning
goniometro, semicirculo vinkelmätare
gonna, gonnella, subgonnella kjol
gonnella, subgonnella underkjol
gonorrhea gonorré
gorga flaskhals
gorga, gurgite, gutture, pharynge, abysmo svalg
gorga, gutture, (gurgite), esophago, trachea strupe
Gorgon gorgo
gorgonee gorgonisk
gorilla gorilla
gothic gotisk
gothico gotik
gothico frakturstil
gotho got
gourmand gourmand
gourmand matälskare
gourmet gourmet
gourmet finsmakare
gourmet, gastronomo läckergom
governaculo, timon roder
governamental regerings-
governamento, consilio de ministros regering
governante, institutrice guvernant
governar, imperar, reger, regnar regera
governator guvernör
gracile gracil
gracile, svelte smärt
gracile, svelte, instabile, vacillante rank
gracile, svelte, tenue slank
gracile, svelte, tenue smäcker
gracile, tenue spenslig
gracilitate smäckerhet
gracilitate slankhet
gracilitate gracilitet
graciose, nitide, gentil näpen
gradiente gradient
grado grad
grado, mesura, proportion mån
grado academic lärdomsgrad
grado de comparation komparationsgrad
gradual gradvis
gradualitate gradvishet
graduar graduera
graduar gradera
graduation gradering
graduator graderingsinstrument
graffar, inocular, vaccinar ympa
graffator ympkniv
graffo ympkvist
graffo, planton stickling
gral gral
graminacee, graminee gräsartad
gramma gram
grammatic, grammatical grammatisk
grammatica språklära
grammatica grammatik
grammatico grammatiker
grammophono, phonographo grammofon
grana utsäde
granario sädesmagasin
granario spannmålsbod
granario lada
granario, camera subtectal loft
granario, galeria svale
granata granatäpple
granata, granato granat
granata fumigene rökgranat
granatero, grenadier grenadjär
granatifere granatförande
grancruce storkors
grande grande
grande, magne, magnific, grosse, adulte, potente, elephantin, exorbitante stor
Grande Britannia Storbritannien
grande guardia högvakt
grande potentia stormakt
grande vela storsegel
grandiloquentia storordighet
grandinar hagla
grandine, grandinamento hagelby
grandiose grandios
grandiositate praktfullhet
grandor, dimension, mesura storlek
grandor, magnitude, quantitate storhet
granducato storhertigdöme
granduchessa storhertiginna
granfilia, nepote, nepta dotterdotter
granfilio, nepto dotterson
granfilio secunde sonsonson
graniforme, granuliforme kornformig
granito granit
granitoide granitliknande
granivore fröätande
granivore kornätande
granivoro fröätare
granivoro kornätare
granmatre, ava farmor
grano, cicatrice narv
grano, fragmento, mica, morsello, brin smula
grano, hordeo, granulo, mira korn
grano, semine frö
grano, semula gryn
grano de sablo sandkorn
granparentes farföräldrar
granparentes maternal morföräldrar
granpatre, avo farfar
granular granulera
granular, granose kornig
granulation granulering
granulite granulit
granulose småkornig
granulose, papillari, rugose knottrig
graphia skrivteckensystem
graphic grafisk
graphica, graphico grafik
graphico grafiker
graphite blyerts
graphite, plumbagine grafit
graphologia grafologi
graphologic grafologisk
graphologo grafolog
grappin draggankare
grassia ister
grassia, fritura, elegante, chic, generose flott
grassia, stear, lipide, adipe fett
grate tacksam
gratia grace
gratia gratie
gratiabile, pardonabile, venial förlåtlig
gratiar, amnestiar benåda
gratification ynnestbevis
gratification, tip, pourboire drickspengar
gratin gratäng
gratiose graciös
gratiose, indulgente, clemente, favorabile, propitie, misericorde nådig
gratiositate nådighet
gratitude, recognoscentia tacksamhet
gratta-celo skyskrapa
grattamento skrapande
grattamento rivande
grattamento repande
grattamento, pruriente kliande
grattar klösa
grattar, asperger, secar, aperir sprätte
grattar, brossar, fricar skrubba
grattar, raspar riva
grattator raderkniv
grattator, raspator skrapjärn
grattatura, contusion skråma
grattatura, grattar repa
gratuite, gratis avgiftsfri
gratuite, gratis, pro nihil gratis
gravamine missnöjesanledning
gravar, onerar tynga
gravator in cupro kopparstickare
grave, importante, urgente, anxie, desirose, desiderose, sollicite angelägen
grave, serie, seriose allvarlig
gravella, gravilla, arena, sablo grus
gravide, gestatori, parturiente havande
gravide, pregnante, in stato interessante gravid
graviditate, pregnantia graviditet
gravillar, sablar, arenar, ruinar, deler, demolir grusa
gravimetria tyngdmätning
gravitar gravitera
gravitation tyngdkraft
gravure graveringskonst
gravure gravyr
gravure sur/in cupro kopparstick
greca grekinna
Grecia, Hellade, Hellas Grekland
greco grek
grege hjord
gregorian gregoriansk
gremio, sino sköte
grenadina granatäpplesaft
grillia gitter
grillia halster
grillia raster
grillia-pan, tostator brödrost
grillia, luna grill
grillia, tostator, oxydo, ferrugine, corrosion rost
grilliada grillning
grilliada grillrätt
grilliage gitterverk
grilliage ståltrådsnät
grilliage trådnät
grilliar griljera
grilliar, rostir halstra
grillo syrsa
grillo, locusta, saltator gräshoppa
grimassar grimasera
grimasse grimas
grippe, influenza influensa
gris grå
grisastre gråaktig
grisette grisett
grisumetro gruvgasdetektor
grizzly grizzlybjörn
groenlandese grönländsk
groenlandese grönländare
Groenlandia Grönland
grog grogg
grossa gross
grosse, replete knubbig
grossier obehandlad
grossier, indelicate ofin
grossieritate, rudessa plumphet
grosso huvudmassan
grosso huvudparten
grossula krusbär
grossula chinese, kiwi kiwifrukt
grossular krusbärs-
grottesc, grottesco, sanserif grotesk
grue trana
grue lyftkran
grumo klimp
grumo luns
grumo, vilan drulle
grumose klantig
grumose, vil drullig
grunnimento grymtning
grunnimento, tonada mullrande
grunnimentos, lamentationes tjat
grunnimentos, lamentationes kält
grunnir morra
grunnir, lamentar se, murmurar knorra
grunnir, murmurar grymta
grunnir, murmurar, susurrar brumma
grunnir, tonar, murmurar mullra
gruppar, aggruppar, classificar indela
gruppo, banda, glomerulo, racemo klunga
gruppo, lotto, gruppamento, phylo grupp
grypho grip
grypho gåsgam
guano guano
guano fågelspillning
guanteria handskaffär
guanteria handskmakeri
guantero handskmakare
guantero handskhandlare
guanto handske
guarda vakthållning
guarda garde
guarda-barriera spärrvakt
guarda-chassa jaktvårdare
guarda-costas kustvakt
guarda-costas tullkryssare
guarda-fango, para-fango stänkskärm
guarda-foco eldgaller
guarda-foco gnistgaller
guarda-foco eldvakt
guarda-foco spisskärm
guarda-frenos, serra-freno bromsare
guarda-malades, infirmero sjukvårdare
guarda-pisca fiskeriuppsyningsman
guarda-porta, portero/a portvakt
guarda-sigillos sigillbevarare
guarda-via banvakt
guarda, custodia vakt
guarda, custodia, inspection, controlo uppsikt
guarda, faction, sentinella, guardator, guardiano vaktpost
guarda, para-vento, para-fango, para-torrente, guarda-foco, schermo, mantelletto, visiera skärm
guarda campestre lantpolis
guardar, inspectar, custodiar, supervisar tillse
guardar, proteger, patronisar beskydda
guardar, retener, conservar behålla
guardar, surveliar, veliar bevaka
guardar, vigilar, veliar, custodiar vakta
guardia skyltvakt
guardiano/surveliante de autoparco parkeringsvakt
guarita vaktkur
guarita, turre-guarita vakttorn
guarnimento garnering
guarnir garnera
guarnition utstyrande
guarnition pyntande
guarnitura pyntning
guarnitura garnityr
guarnitura, ferramento, sasition, sequestration, sequestro beslag
guarnitura, mercerias sybehör
guarnitura, paraphernal utstyrsel
guastar spoliera
guastar bortslösa
guastar, damnificar, deteriorar, amollir skämma
guastar, mal economisar misshushålla
guastate, putride skämd
guelfe guelfisk
guelfo guelf
guerra, bello krig
guerra civil inbördeskrig
guerra civil borgarkrig
guerra fulmine blixtkrig
guerra fulmine blitz
guerra mundial världskrig
guerra naval sjökrig
guerreator krigsman
guerrero, milite krigare
guerrilla gerillakrig
guerrilla gerillaförband
guerrillero gerillasoldat
guida turistguide
guida styrmekanism
guida-papiro pappersledare
guida, glissiera slid
guida, instruction vägledning
guida, itinerario resehandbok
guida, mentor vägledare
guillotina giljotin
guillotinada massgiljotinering
guillotinamento giljotinering
guillotinar giljotinera
Guinea Guinea
guirlanda girlang
gulash gulasch
gumma (elastic) radergummi
gumma, gumma elastic/arabic, latex gummi
gumma resina hartsgummi
gummiero gummiträd
gummifere gummiavsöndrande
gummose gummiaktig
gurgite strömvirvel
gurgite, vortice malström
gurguliada skvalande
gurguliar klucka
gurguliar, clapotar skvalpa
gurguliar, murmurar, bullir porla
gurguliar, murmurar, fluer lentemente skvala
guru guru
gustar, degustar, saporar, haber gusto smaka
gustata mellanmål
gustation smakande
gustation, gusto, sapor, aromate smak
gusto de venation viltsmak
gusto secundari, gusto amar bismak
gustose, deliciose, delicate läcker
gustose, sapide, saporose välsmakande
gustose, sapide, saporose, appetitive, gustabile smaklig
gustositate(s), alimento, biberage njutningsmedel
gutta gummigutta
gutta skvätt
gutta gutta
gutta, stilla droppe
gutta de pluvia regndroppe
guttapercha, percha guttaperka
guttar, stillar droppa
guttiera takränna
guttiera stupränna
guttural guttural
guttural strup-
gymkhana idrottshus
gymkhana skämttävlingar
gymnasio gymnastiksal
gymnasio, lyceo läroverk
gymnasio, lyceo gymnasium
gymnasta gymnast
gymnastic, gymnic gymnastisk
gymnastica gymnastik
gymnastica medical, physiotherapia sjukgymnastik
gymnoblaste gymnoblastisk
gymnosophista gymnosofist
gymnosophista, yogi yogi
gymnosperme gymnosperm-
gymnosperme nakenfröig
gymnospore gymnosporisk
gymnoto darrål
gyneceo frustuga
gynecocratia kvinnostyre
gynecocratic kvinnostyres-
gynecologia gynekologi
gynecologic gynekologisk
gynecologista, gynecologo kvinnoläkare
gynecologista, gynecologo gynekolog
gypseria gipsfabrik
gypsiera gipsbrott
gypsifere gipsförande
gypso gips
gypso stuck
gypsose gipsartad
gypsose gipshaltig
gyro hjärnvindling
gyro, revolution, torno, giration, cantiere naval, strato varv
gyrometro rotationshastighetsmätare
gyroscopic gyroskopisk
gyroscopio gyroskop
gyrostatic gyrostatisk
gyrostato gyrostat
gyrostato gyrostabilisator