Appendice:Dictionarios/Interlingua-polonese/Dictionarios thematic/Mathematica/q

De Wiktionario
Saltar al navigation Saltar al recerca

Interlingua-Polonese (mathematica)


quadrante
rzecz. kwadrant

quadrate
przym. kwadratowy

quadratic
przym. kwadratowy

quadratura
rzecz. kwadratura

quadrica
rzecz. kwadryka, powierzchnia drugiego stopnia

quadridimensional
przym. czterowymiarowy

quadrilateral
przym. czworoboczny

quadrilatero
rzecz. czworobok

quadrinomio
rzecz. czwórmian

quadriplicar
czas. mnożyć przez cztery

qualificator
rzecz. kwalifikator

qualitate
rzecz. jakość

qualitative
przym. jakościowy

quantificator
rzecz. kwantyfikator

quantitate
rzecz. ilość

quantitative
przym. ilościowy

quarte
przym. czwarty

quartica
rzecz. krzywa czwartego stopnia

quartile
rzecz. kwartyl

quasi
przym. quasi, niemal, prawie

quaternio
rzecz. kwaternion

quatro
cztery

quinte
przym. piąty

quotiente
rzecz. iloraz