Appendice:Dictionarios/Interlingua-polonese/Dictionarios thematic/Mathematica/p

De Wiktionario
Saltar al navigation Saltar al recerca

Interlingua-Polonese (mathematica)


par
przym. parzysty

parabola
rzecz. parabola

parabolic
przym. paraboliczny

paraboloidal
przym. paraboloidalny

paraboloide
rzecz. paraboloida

paradoxal
przym. paradoksalny

paradoxo
rzecz. paradoks

parallel
przym. równoległy

parallelismo
rzecz. równoległość

parallelmente
przym. równolegle

parallelo
rzecz. równoleżnik

parallelogrammo
rzecz. równoległobok

parametric
przym. parametryczny

parametrisar
czas. parametryzować

parametrisation
rzecz. parametryzacja

parametro
rzecz. parametr

parenthese
rzecz. cudzysłów

paritate
rzecz. parzystość; parytet

parmente
przysł. parzyście

parte
rzecz. część

partial
przym. częściowy, cząstkowy

particular
przym. szczególny

partir
czas. dzielić

partitor
rzecz. dzielnik

passar
czas. przechodzić

pentagonal
przym. pięciokątny

pentagono
rzecz. pięciokąt

pentahedro
rzecz. pięciościan, pięciobok

per cento
rzecz. procent

perfecte
przym. doskonały

perforar
czas. dziurawić, dziurkować

perforate
przym. perforowany, dziurkowany

perforation
rzecz. perforacja, dziurkowanie

perigono
rzecz. kąt pełny

perimetro
rzecz. obwód

periodic
przym. periodyczny, okresowy

periodicitate
rzecz. periodyczność

periodo
rzecz. okres, period

permutar
czas. permutować

permutation
rzecz. permutacja, przestawianie

perpendicular
przym. pionowy; prostopadły
rzecz. linia prostopadła

perpendicularitate
rzecz. prostopadłość

perturbation
rzecz. perturbacja, zaburzenie, zakłócenie

peso
rzecz. waga, ciężar, masa

phase
rzecz. faza

pista
rzecz. tor, ścieżka

pitagoric
przym. pitagorejski

plan
przym. płaski

planimetria
rzecz. planimetria

plano
rzecz. płaszczyzna

plen
przym. pełny

plurivoc
przym. wieloznaczny

polar
przym. biegunowy, polarny

polo
rzecz. biegun

polygonal
przym. wielokątny

polygono
rzecz. wielokąt

polyhedre
przym. wielościenny

polyhedro
rzecz. wielościan

polylineal
przym. wieloliniowy

polynomial
przym. wielomianowy

polynomio
rzecz. wielomian

ponderal
przym. wagowy

ponderation
rzecz. ważenie

poner
czas. kłaść, stawiać

population
rzecz. populacja

portar
czas. nieść, nosić

position
rzecz. pozycja

positionar
czas. pozycjonować

positive
przym. pozytywny, dodatni

posseder
czas. posiadać

possibile
przym. możliwy

postular
czas. postulować

postulato
rzecz. postulat

potentia
rzecz. potęga

potential
przym. potencjalny; potęgowy

precedente
przym. poprzedzający

preceder
czas. poprzedzać

precise
przym. precyzyjny

precision
rzecz. precyzja

predicato
rzecz. predykat, orzeczenie

preferentia
rzecz. preferencja

preferer
czas. woleć, preferować

prender
czas. brać

primari
przym. pierwotny, pierwszy, pierwszorzędowy

prime
przym. pierwszy

primitive
przym. prymitywny, pierwotny

principal
przym. główny

principio
rzecz. zasada

prisma
rzecz. pryzmat; graniastosłup

prismatic
przym. graniasty; pryzmatyczny

pro cento
rzecz. procent

proba
rzecz. próbka; próba; dowód

probabile
przym. prawdopodobny

probabilistic
przym. probabilistyczny

probabilistica
rzecz. probabilistyka

probabilitate
rzecz. prawdopodobieństwo

probar
czas. dowodzić

problema
rzecz. problem

processo
rzecz. proces

producto
rzecz. produkt

programmabile
przym. programowalny

programmar
czas. programować

programmation
rzecz. programowanie

programmator
rzecz. programator

progression
rzecz. postęp, progres

projection
rzecz. rzut, projekcja

projective
przym. rzutowy

prolongar
czas. przedłużać, prolongować

prolongation
rzecz. przedłużenie, prolongacja

proponer
czas. proponować

proportion
rzecz. proporcja

proportional
przym. proporcjonalny

proportionalitate
rzecz. proporcjonalność

proposition
rzecz. propozycja

proprie
przym. własny

proprietate
rzecz. cecha, własność

proxime
przym. bliski

proximitate
rzecz. bliskość

pseudocodice
rzecz. pseudokod

pseudoscalar
przym. pseudoskalarny

pseudounitari
przym. psudeunitarny

puncto
rzecz. punkt

punctual
przym. punktowy; punktualny

punctualmente
przysł. punktowo

pur
przym. czysty

pyramide
rzecz. ostrosłup; piramida