Appendice:Dictionarios/Interlingua-polonese/Dictionarios thematic/Mathematica/l

De Wiktionario
Saltar al navigation Saltar al recerca

Interlingua-Polonese (mathematica)


laplacian
rzecz. laplasjan

lateral
przym. boczny

latere
rzecz. bok; strona

latitude
rzecz. szerokość

lector
rzecz. czytelnik; czytnik

lege
rzecz. prawo

leger
czas. czytać

lexic
przym. leksykalny, słownikowy

libere
przym. wolny, swobodny

libertate
rzecz. wolność

limace
rzecz. ślimak

limitar
czas. limitować, ograniczać

limitate
przym. ograniczony, limitowany

limite
rzecz. granica

linea
rzecz. linia

lineal
przym. liniowy

linealmente
przysł. liniowo

linear
przym. liniowy, linearny

lingua
rzecz. język

lingual
przym. językowy

linguistic
przym. językowy

local
przym. lokalny

localmente
przysł. lokalnie

loco
rzecz. miejsce

logarithmic
przym. logarytmiczny

logarithmo
rzecz. logarytm

logic
przym. logiczny

logica
rzecz. logika

logicamente
przysł. logicznie

logico
rzecz. logik

longe
przym. długi

longitude
rzecz. długość

longor
rzecz. długość

loxodromic
przym. loksodromiczny

loxodromo
rzecz. loksodroma, krzywa loksodromiczna