Appendice:Dictionarios/Interlingua-polonese/Dictionarios thematic/Mathematica/h

De Wiktionario
Saltar al navigation Saltar al recerca

Interlingua-Polonese (mathematica)


harmonic
przym. harmoniczny

harmonicamente
przysł. harmonicznie

helical
przym. spiralny

helice
rzecz. helisa, spirala, ślimak

helicoidal
przym. helikoidalny, śrubowy

helicoide
rzecz. helikoida, powierzchnia śrubowa

heptagonal
przym. siedmiokątny

heptagono
rzecz. siedmiokąt

heptahedro
rzecz. siedmiościan

hereditari
przym. dziedziczny

hermitian
przym. hermitowski

heuristic
przym. heurystyczny

hexadecimal
przym. szesnastkowy, heksadecymalny

hexagonal
przym. sześciokątny, heksagonalny

hexagono
rzecz. sześciokąt

hexahedro
rzecz. sześciościan

hierarchia
rzecz. hierarchia

hierarchic
przym. hierarchiczny

histogramma
rzecz. histogram

homogene
przym. homogeniczny, jednorodny

homogeneitate
rzecz. homogeniczność, jednorodność

homographic
przym. homograficzny

homologe
przym. homologiczny

homologia
rzecz. homologia

homologic
przym. homologiczny

homomorphe
przym. homomorficzny

homomorphismo
rzecz. homomorfizm

homothetia
rzecz. jednokładność, homotetia

homothetic
przym. jednokładny

horizontal
przym. horyzontalny, poziomy

horizontalmente
przysł. poziomo

hyperbola
rzecz. hiperbola

hyperbolic
przym. hiperboliczny

hyperboloide
rzecz. hiperboloida

hypergeometric
przym. hipergeometryczny

hyperplano
rzecz. hiperpłaszczyzna

hypersuperficie
rzecz. hiperpowierzchnia

hypotenusa
rzecz. przeciwprostokątna

hypothese
rzecz. hipoteza

hypothetic
przym. hipotetyczny