Appendice:Dictionarios/Interlingua-polonese/Dictionarios thematic/Mathematica/d

De Wiktionario
Saltar al navigation Saltar al recerca

Interlingua-Polonese (mathematica)


date
przym. dany

datos
rzecz. dane

deber
czas. musieć

debile
przym. słaby

decagonal
przym. dziesięciokątny

decagono
rzecz. dziesięciokąt

decahedro
rzecz. dziesięciościan

dece
dziesięć

decimal
przym. dziesiętny, decymalny

decime
przym. dziesiąty

decomponer
czas. rozkładać

decomponibile
przym. rozkładalny

decomposition
rzecz. rozkład, rozłożenie, dekompozycja

decrescente
przym. malejący, zmniejszający się

decrescer
czas. maleć, zmniejszać się, spadać

decrescimento
rzecz. spadek, zmniejszanie się

deducer
czas. dedukować, wywodzić, wyprowadzać

deduction
rzecz. dedukcja, wniosek, wywodzenie, wyprowadzanie

defecto
rzecz. defekt, wada, niedostatek, brak

defectuose
przym. wadliwy, zdefektowany

definir
czas. definiować

definite
przym. określony, zdefiniowany

definition
rzecz. definicja

deformar
czas. deformować

deformation
rzecz. deformacja

degenerar
czas. degenerować, wyradzać

degenerate
przym. zdegenerowany, zwyrodniały

degeneration
rzecz. degeneracja

demonstrabile
przym. do udowodnienia, dający się dowieść

demonstrar
czas. demonstrować, pokazywać; dowodzić, udowadniać

demonstration
rzecz. demonstracja, pokazanie; dowód, okazanie, wykazanie

denominator
rzecz. mianownik

dense
przym. gęsty, zwarty

densitate
rzecz. gęstość, zwartość

dependente
przym. zależny

dependentia
rzecz. zależność

depender
czas. zależeć

derivabile
przym. różniczkowalny

derivar
czas. obliczać pochodną, różniczkować

derivate
przym. zróżniczkowany

derivation
rzecz. obliczanie pochodnej, derywacja, różniczkowanie

derivato
rzecz. pochodna

describer
czas. opisywać

description
rzecz. opis

descriptive
przym. opisowy

determinante
rzecz. wyznacznik

determinar
czas. determinować, określać

determinate
przym. określony, wyznaczony, zdeterminowany

deviar
czas. odchylać się

deviation
rzecz. odchylenie

dextre
przym. prawy

diagonal
rzecz. przekątna
przym. diagonalny

diagramma
rzecz. diagram, wykres

diametral
przym. diametralny, średnicowy

diametro
rzecz. średnica

dichotomia
rzecz. dychotomia, dwudzielność

dichotomic
przym. dychotomiczny, dwudzielny

dictionario
rzecz. słownik

differente
przym. różny, odmienny

differentia
rzecz. różnica

differentiabile
przym. różniczkowalny

differentiabilitate
rzecz. różniczkowalność

differential
rzecz. różniczka
przym. różniczkowy

differentiation
rzecz. różniczkowanie

differer
czas. różnić się

digital
przym. cyfrowy

digito
rzecz. cyfra; palec

dihedre
przym. dwuścienny

dihedro
rzecz. dwuścian

dilatabile
przym. rozszerzalny

dilatabilitate
rzecz. rozszerzalność

dilatation
rzecz. rozszerzanie się, dylatacja

dimension
rzecz. wymiar, rozmiar

diofantic
przym. diofantyczny

directe
przym. bezpośredni

directemente
przysł. bezpośrednio

direction
rzecz. kierunek

directional
przym. kierunkowy

directrice
rzecz. kierownica, linia wodząca

dirigite
przym. skierowany

discontinue
przym. nieciągły

discontinuitate
rzecz. nieciągłość

discrete
przym. dyskretny

discrimination
rzecz. rozróżnialność

discriminator
rzecz. dyskryminator

disfavorabile
przym. niekorzystny, niesprzyjający

disjunction
rzecz. dysjunkcja

disjunctivitate
rzecz. dysjunktywność

dispersion
rzecz. dyspersja, rozproszenie, rozrzut

distante
przym. odległy

distantia
rzecz. odległość, dystans

distar
czas. być odległym

distorquer
czas. zniekształcać

distortion
rzecz. zniekształcenie

distribuer
czas. rozdzielać, dystrybuować; rozkładać

distribution
rzecz. rozdział, dystrybucja; rozkład

distributive
przym. rozdzielny

distributivitate
rzecz. rozdzielność

disveloppamento
rzecz. rozwinięcie

disveloppar
czas. rozwijać

divergente
przym. rozbieżny

divergentia
rzecz. rozbieżność, dywergencja

dividendo
rzecz. dzielna

divider
czas. dzielić

dividite
przym. podzielony

divisibile
przym. podzielny

division
rzecz. podział; dzielenie

divisor
rzecz. dzielnik

dodecagonal
przym. dwunastokątny

dodecagono
rzecz. dwunastokąt

dodecahedre
przym. dwunastościenny

dodecahedro
rzecz. dwunastościan

dominio
rzecz. domena

dual
przym. dualny

dualitate
rzecz. dualność

duo
dwa

duplar
czas. podwajać

duplate
przym. podwojony

duple
przym. podwójny, dwukrotny

dynamic
przym. dynamiczny

dynamica
rzecz. dynamika