Appendice:Dictionarios/Interlingua-francese/u

De Wiktionario
Saltar al navigation Saltar al recerca

u (littera): u /u/ [ia-fr] u (lettre): u /ü/
ubi; d'où de ubi [ia-fr] où
ubi [ia-fr] où
ubi [ia-fr] où
ubicunque [ia-fr] partout où…, n'importe où…
ubique [ia-fr] partout, peu importe où, n'importe où,
ulle, ulla, ullo [ia-fr] aucun, aucune, nul(le)
ulles, ullas, ullos [ia-fr] aucuns, aucunes, nul(le)s
ulterior [ia-fr] ultérieur(e)
ulterior [ia-fr] ultérieur(e)
ulterior [ia-fr] ultérieur
ulteriormente [ia-fr] ultérieurement
ultime [ia-fr] dernier
ultra (= plus a la de, plus (a) illac de) [ia-fr] au delà de
ultra illo [ia-fr] au délà de ça
ultra que [ia-fr] outre que
ultra [ia-fr] au délà, de l'autre côté, plus loin
ultra [ia-fr] en outre
ultragiar [ia-fr] outrager
ultramar: (paises) de ultramar [ia-fr] outre-mer: (pays) d'outre-mer
ultramar [ia-fr] outre-mer
umbra [ia-fr] ombre
umbrar [ia-fr] faire de l'ombre
un altere [ia-fr] un autre
un de, una de, uno de [ia-fr] un de, une de
un die [ia-fr] un jour
un pauco (de) [ia-fr] un peu (de)
un poco (de) (= un pauco (de)) [ia-fr] un peu (de)
un que, una que, uno que [ia-fr] un que, une que
un uno [ia-fr] on,
un, una, uno [ia-fr] un, une
un, una, uno [ia-fr] un, une
una hora [ia-fr] une heure
una tal (persona) [ia-fr] une telle (personne)
una vece (= una vice) [ia-fr] une fois
una vice que [ia-fr] une fois que
una vice [ia-fr] un fois
unaltere, un altere (= le un le altere) [ia-fr] l'un l'autre
unanime [ia-fr] unanime
unda [ia-fr] onde
unde (= de ubi) [ia-fr] d'où
unde [ia-fr] d'où
unde [ia-fr] d'où
une un [ia-fr] un,
unes de, unas de, unos de [ia-fr] quelques-un(e)s de
unes que, unas que, unos que [ia-fr] quelques-un(e)s que
unes, unas, unos [ia-fr] des
unir [ia-fr] unir
universitari [ia-fr] universitaire
universitate [ia-fr] université
universo [ia-fr] univers
uno (= on, homo) [ia-fr] on
unquam (= olim, aliquando) [ia-fr] n'importe quand, un moment donné
unquam [ia-fr] jamais (sans ‘ne’)
urban [ia-fr] urbain
urbe [ia-fr] ville
usar [ia-fr] utiliser
usate [ia-fr] usé
usate [ia-fr] usité
uso [ia-fr] usage
usquam (= alicubi) [ia-fr] quelque part
usque (a) hic [ia-fr] jusqu'à maintenant
usque (a) hic [ia-fr] jusqu'ici
usque (a) [ia-fr] jusque, jusqu'à
usque a ci [ia-fr] jusqu'à maintenant
usque a ci [ia-fr] jusqu'ici
usque a trans [ia-fr] à travers
usque al presente [ia-fr] jusqu'à présent
usque nunc [ia-fr] jusqu'à maintenant
usque quando [ia-fr] jusqu'à quand
usque tosto [ia-fr] à bientôt
usque; jusqu'à maintenant usque nunc [ia-fr] jusque
usualmente, de costume, plurimo [ia-fr] d'habitude
ut... ita... [ia-fr] autant… autant…
ut [ia-fr] afin que, pour que, juste comme
utile [ia-fr] utile
utilisar [ia-fr] utiliser
utroque [ia-fr] les deux
>utrum... an [ia-fr] ou…ou…
uva [ia-fr] raisin