Appendice:Dictionarios/Interlingua-catalano/s

De Wiktionario
 A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z 
Capite  sa  sb  sc  sd  se  sf  sg  sh  si  sj  sk  sl  sm  sn  so  sp  sq  sr  ss  st  su  sv  sw  sx  sy  sz 

salutar saludar

salvo salvant, exceptuant, llevat de

san sa, sana

saper saber <cf. sapiència>

satis bastant

scriber escriure

se se, es, si <reflexiu>

secundo segons <preposiciò>

secur segur, -a

sed però, mes

seder seure

semper, sempre sempre

senior senyor

seniora senyora

senioretta senyoreta

sentir sentir

septe <numeral> set

septimana setmana

sequer seguir <cf. seqüència>

sex <numeral> sis

si si; si, tan

sia sigui, sia

sinistre esquerre, -a

sol sol

solmente sols, solament

soror germana

sortir sortir

sovente sovint

sperar esperar

star estar dempeus, estar dret

statounitese <adj., n.> americà, -ana

su seu, seva, seus, seves

sub sota de

subite de sobte, sobtadament

super sobre

supponer suposar

supra a dalt

sur sobre