Appendice:Dictionarios/Svedese-interlingua/l

De Wiktionario
Saltar al navigation Saltar al recerca

la la
labb pata
laber debile
labial labial
labil labile
laborant laborante, preparator
laboratorium laboratorio
labradorit labradorite
labyrint labyrintho, dedalo
lack lacca, cera, vernisse
läcka foramine, fissura, via de aqua, perdita, fuga, facer aqua
lacka sigillar, perlar
läcker gustose, deliciose, delicate
lackera laccar, vernissar
läckergom gourmet, gastronomo
läckerhet delicatessa
lackfärg lacca
lackfernissa lacca
lackmus torna-sol, tinctura de torna-sol
lackmuspapper papiro de tornasol
lackskin corio vernissate
lackstång baston de cera
låda cassa, cassetta, pyxide, cavia, paniero, cassetta de litteras
lada granario
ladda cargar
laddare excitator
laddning carga, cargamento, cargo
läder corio
läderartad coriacee
läderhud derma
läderlapp vespertilion
lädersäck utre
lädervaror corios
ladin romancio
ladinska ladino
lådtillverkare cassero
ladugård boveria, stabulo, vaccheria
ladugårdskarl vacchero
ladusvala hirundine rustic
låg basse, vil, mal
lag lege, jure, statuto
låga flamma, ardor, passion
laga reparar, emendar, sarcir
lagbalk codice
läge situation, position, sito
lägenhet occasion, momento favorabile, opportunitate, appartamento
lagenlig legitime
läger lecto, cubiculo, campamento, campo
lager stock, deposito, lauro, strato, stratification, jacimento
lagerkällare cava, cellario
lagerkrans laurea
lagerkransad laureate
lagerkrönt laureate
lägerliv campamento
lagerlokal magazin
lageröl bira forte
lägerplats campamento
lagerträd lauriero
lägervall ruina, decadentia
lagfart ratification legal
lagfästa legalisar
lagförslag projecto de lege, bill, rogation
lägg sura
lägga mitter, poner, placiar, gelar
läggning natural, constitution, disposition, predisposition
låghalt claude
låghet bassessa
lagklok juris-prudente
laglig legal
läglig opportun, convenibile
lägligt opportunmente
laglös anarchic
lågmäld basse
lagning reparation
lagom adequate, a puncto, satis, moderate
lagöverträdare contraventor, delinquente
lagöverträdelse delinquentia
lagra immagazinar, stockar
lägre plus basse, inferior, minor, infere, subalterne
lågrelief basse relievo
lagring stockage
lagsamling codice
lågsinnad basse, meschin, vil
lågspänning tension basse
lägst le plus basse, ultime
lågstadieskola schola primari
lågstadium classes inferior
lagstifta legiferar
lagstiftande legifere, legislative
lagstiftare legislator
lagstiftning legislation
lågt basso
lagtävling concurso per equipas
lagtima ordinari
lagun laguna
lagväsen justitia, jurisprudentia
lågvatten marea basse
läka curar, sanar, remediar
lakan drappo (de lecto)
läkande medicamentose
läkar- medic, medical
läkare doctor, medico
läkared juramento hippocratic
läkarkandidat interno
läkarkonst medicina, therapeutica
läkartermometer thermometro clinic/medical
läkarvård curation medical
läkas curar se, sanar, cicatrisar se, cicatrisar
läkbarhet curabilitate
lake lotta, muria
lakej lacai
lakejsjäl anima servil
läkekonst medicina
läkemedel remedio, medicamento, droga, pharmaco, embrocation
läkemedelsexpert pharmacologo
läkemedelslära pharmacologia
läkemedelsupplag dispensario
läkning curation
lakonisk laconic
lakrits glycyrrhiza, glycyrrhizina, liquiritia
läktare galleria, tribuna, alleviator
laktos lactoso
lakun lacuna
lalla balbutiar
lam paralysate, paralytic, molle, debile, nonchalant, disinteressate
lama lama
lamadjur lama
lambda lambda
lamell lamella
lamhets- paralytic
laminera laminar
lamm agno, astracan
lämna lassar, abandonar, ceder, relinquer, quitar, dar
lämning resto, residuo, vestigio
lämningar restos, reliquias, ruinas
lampa lampa, lampada, ampulla
lampförsäljare lampista
lamphållare porta-lampa
lampkupa globo
lämplig adequate, apte, appropriate, proprie, convenibile, accommodabile, commode, eligibile, expediente
lämplighet aptitude, convenientia, eligibilitate
lampmakare lampista
lampsockel porta-lampa
lamslå immobilisar, paralysar
lån presto
län provincia, feudo
låna prestar, commodar
länd lumbo, cruppa
land pais, campania, terra, dominio, territorio
landa abbordar, accostar, atterrar
landå landau
länder renes
landgång ponte de disbarcamento
landgräns frontiera
landning atterrage
landområde territorio
lands- vernacular
landsätta disimbarcar
landsättning disbarcamento
landsbo rustico, paisano
landsbygd campania
landsbygds- rural
landsbygdsbo rustico
landsdel region, districto, dominio
landsflykt exilio
landsförrädare traitor
landsförsamling parochia rural
landsförvisa bannir, exiliar
landsförvisning bannimento, banno, exilio
landshövding prelecto, governator
landskamp match international
landskap paisage, provincia
landskapsmålare paisagista
landsknekt lansquenet
landskommun communa rural
landsman conational, compatriota
landsort provincia, (campania)
landsorten le provincia
landsorts- provincial
landsplåga plaga, calamitate national
landsspråk lingua vernacular
landställe villa, domo de campania
landstigning abbordo
landstrykare vagabundo
landsväg via, itinere, strata, autostrata
landtunga isthmo, lingua de terra
lånesats lemma
lång longe, grande, de alte talia
långbent macroscele
längd longitude, extension, duration
längdskidåkning ski de fundo
länge longe, longemente, durante longe tempore
langett feston
långfärdsbuss autocar
långfinger digito medie
långfredag venerdi sancte
långhuvad dolicho-cephale
långivare prestator
långivning prestation
långlivad longeve
långmjölk lacte cualiate
långmodig patiente, indulgente, tolerante
långnäst a naso aquilin, nasic
långrandig verbose, diffuse, enoiose, sesquipedal
långresa viage de longe curso
längs secundo, preter
långsam lente, tardive, morose
långsamhet lentor, tardivitate, morositate
långsamt adagio, largo, grave, lento
långsamtgående tardigrade
långskallig dolichocephale
långsökt recercate, immotivate
längst le plus longe, le plus lontan
långsynt presbyopic, presbyte
långsynthet hypermetropia, presbyopia, presbytia, presbytismo
långt longe, longemente, distante
längta desirar, desiderar, languer
längtan desiro, desiderio, languimento, nostalgia
längtansfull nostalgic
långtråkig fastidiose, enoiose, tediose
långtråkighet enoio
långvåg undas longe
långvarig longe, de longe duration, tenace
länk anello
länka incatenar, concatenar, unir
lans lancea, picca
läns sic, vacue, sin moneta
länsa disaquar, vacuar
lansera lancear
lansett lancetta, lancetto
länsförhållande feudalitate
lansiär lancero, ulano
lansskaft fuste
länstol confortabile, chaise a/de bracios, sede a/de bracios
låntagare prestatario
lantarbetare laborator
lantbruk agricultura, cultura del terra
lantbrukare agricola, agricultor
lantbruks- agrari, agricole
lantbruksvetenskap agronomia
lantdag dieta
lantegendom terra
lanternin cupola
lantgreve landgrave
lanthushållning economia agricole
lantlig agreste, de campania, rustic, rural
lantlighet rusticitate
lantliv vita campestre
lantmätare agrimensor, geometra
lantmäteri agrimensura, geodesia
lantmätnings- geodetic
lantpolis guarda campestre
lantvärn militia
lapa lamber
lapidarisk lapidari
lapis lapis, nitrato de argento
läpp labio
lapp pecietta de panno, schedula, lappon
lappa emendar, reparar, sarcir
läppblomstrig labiate
läppformad labiate
Lappland Lapponia
läppljud labial
lappri bagatella, futilitate
läppstift stilo de carmino
lapsus error, lapso, lapsus, (lapsus calami) (lapsus linguae)
lår coffro, femore, coxa
lära doctrina, systema, theoria
läraktig docile, receptive
lärar- maestral
lärare inseniante, inseniator, instructor, maestro (de schola), magistro, pedagogo, professor, institutor, maestro, informator, preceptor, governante, doctor
lärarhögskola schola normal
lärarinna institutrice, maestra, governante
lärarkall professorato
lärartjänst professorato
lärarverksamhet maestria
lärd sapiente, erudito, homine de litteras, un puteo de scientia, erudite, docte, litterate, sciente
lärdom saper, erudition, cognoscentias, sapientia
lärdomsgrad grado academic
lärdomsgren branca de saper, facultate
lärdomsstad citate/urbe universitari
lärft tela, canevas
lärjunge scholar, discipulo, studente, lyceano, collegiano
lärka alauda, aloda
lärkträd larice
lärling apprentisse
lärlingstid apprentissage
larm charivari, alarma, al(l)erta, strepito, ruito, rumor, tumulto
larma alarmar, strepitar, ruitar, mugir
larmande clamorose, grandisone, rumorose
läro- doctrinal
lärobok manual
lärokurs curso, programma de inseniamento
läroplan syllabus
lärorik instructive
lärosäte universitate
lärosats doctrina, dogma, these, theorema
lärostol cathedra
lärotid noviciato
läroverk gymnasio, lyceo
larv larva, eruca
larva trottar, marchar a passo trainante
larvfötter erucas
larvig stupide, nescie
lärvillig docile, inseniabile
lärvillighet docilitate
laryngoskop laryngoscopio
lås serratura
läsa leger, studiar
låsa serrar, clauder (a clave)
läsår anno scholar
läsare lector, pietista, sectario
lasarett hospital
lasarettsfartyg nave hospital
laser laser
laserskrivare impressor a laser
läsesal atheneo
läsglas lente
läska refrescar, sic(c)ar
läskedryck biberage, bibitura refrescante, aqua gasose, sorbetto
laskjärn coperi-juncto
låskolv pessulo
läskpapper papiro sic(c)ante/sic(c)ative
läslig legibile
läsning lection, lectura, deciframento
läspa blesar, zezear, esser blese
läspning sigmatismo (interdental)
lass cargo, wagonata, carrettata
last cargo, carga, fardello, cargamento, onere, vitio, defecto
läst forma
lasta cargar
lastbar viciose, vitiose, perverse
lastbil camion
lastbilsfrakt camionage
lästermin semestre
lastfartyg nave de cargo
lastgammal decrepite, cargate de annos, vetuste
lasting prunella
lastning cargamento, imbarcamento
lastpråm alleviator
lastrum cala
lasurblått lapislazuli
lasursten lazulite, lapislazuli
lat indolente, pigre
låt sono, voce, canto, melodia, gemimento, lamentationes
låta lassar, sonar, resonar
läte sono (inarticulate)
latent latente, virtual
later manieras, gesticulationes
laterit laterite
latin latino (classic, vulgar, medieval, de breviario, de cocina)
Latinamerika America Latin
latinsegel vela latin
latinsk latin
latitud latitude, parallelo
Latium Latio
latrin latrina
latringrop latrina
låtsas affectar, finger, simular
låtsasspel simulation
lätt leve, legier, facile
lätta alleviar, sublevar, relevar, adulciar, attenuar
lättande alleviation
lättantändlig accendibile, accensibile, inflammabile
lättåtkomlig accessibile
lättfärdig libidinose, libertin, licentiose, luxuriose, frivole
lättfattlig clar e simplice, comprehensibile
lättflyktig volatile
lättflytande fluide, multo liquide
lätthet facilitate
lättillgänglig accessibile, facile
lättja indolentia, pigressa, pigritia
lättlurad credule
lättretad irritabile, irascibile
lättretlig excitabile
lättretlighet bile
lättrogen credule
lättrörd excitabile, impulsive, impressionabile
lättrörlig vivace, agile, inflammabile, mercurial
lättsåld currente, facile a vender
lättsam legier facile
lättsinnig legier, frivole, irreflexive, leve
lättskrämd pavorose, timide
lättsmält fusibile, legier, digestibile
lättupphetsad inflammabile
lättvindig facile, practic, commode
lav lichen
lava lava
lavemang clyster, clysma, lavage
lavemangsspruta irrigator
lavendel lavandula
lavera lavar
lavett affuste
lavin avalanche
lax salmon
läxa deber, deberes, lection, reproche, reprimenda, admonition
laxera laxar, purgar
laxering catharsis
laxermedel laxativo
laxfärgad salmon
laxodling salmonicultura
laxöring tructa
le surrider
led membro, articulo, nodo, nodulo, phalange, articulation, junctura, direction, senso, route
leda disgusto, aversion, repugnantia, tedio, articular, flecter, ducer, conducer, menar
ledad articulate
ledamot membro
ledande directive
ledare capite, chef, director, dirigente, gerente, guida
ledband longa
ledbrott fractura articulari
ledförbindelse articulation, conjunctura
ledgångsreumatism arthritis rheumatoide
ledig libere, vacante, facile, leve
ledinflammation arthritis
ledkapsel capsula articulari
ledknöl condylo
ledmotiv motivo
ledning conducto, direction, gerentia, gestion, administration, governamento, pipa, flexo, conduction
ledningsförmåga conductivitate, conductantia
ledningsstolpe pylon
ledningstrumma ducto, conductor
ledsaga accompaniar, escortar
ledsagande accompaniamento
ledsagare accompaniator, escorta
ledsam enoiose, triste, vexante, moleste
ledsen triste, desolate
ledstång barra-guida
ledstycke internodio
ledvätska synovia
ledvrickning distorsion
leende surriso, surridente
legalisera legalisar
legat legato
legation mission
legato legato
legatobåge ligatura
legend legenda
legendarisk legendari
legera alligar
legering alligato
legio innumerabile
legion legion
legionär legionario
legitimera legitimar
lego- mercenari
legosoldat soldato mercenari
leguan iguana
Leguminosae leguminose
legymer legumines, verduras
lejd mercenari
lejon leon
lejonartad leonin
lejoninna leonessa
lejonkula leoniera
lejonlik leonin
lek joco, ludo
leka jocar, fregar
lekman laico, profano
lekplats corte de recreation
leksak joculo
lektion lection
lektor lector
lektör lector
lekverk joco, joculo
lem membro, partita del corpore
lemlästa dismembrar, mutilar, stropiar
lemlästad mutilate, mutile, stropiate
lemlästning dismembramento
lemma lemma
lemur lemur
len dulce, molle
leopard leopardo
lera argilla
lergods ceramo
lerig argillose
lerkruka testo
lerskärva testo
lerskiffer schisto argillose
lervälling fango (argillose)
lesbisk lesbian
leta cercar
lett latviano, letton
lettisk latvian, letton
Lettland Latvia, Lettonia
lettländare latviano, letton
leukemi leucemia
leva viver
levande vive
levandegöra avivar, vivificar
levandegörande vivification
levantinsk levantin
leve vivat, toast, acclamation
levebröd pan quotidian, sustenimento
lever ficato, hepate
leverans livration, fornimento
leverantör fornitor, livrator
leverera livrar, fornir, suppler, munir, approvisionar, subministrar
leverfläck lenticula hepatic
leverinflammation hepatitis
leverne vita, ruito, perturbation
leversmärta hepatalgia
leversocker glycogeno
levnadbana carriera
levnadsbeskrivare biographo
levnadsbeskrivning biographia
levnadsduglighet vitalitate
levnadskall vocation
levnadslopp curriculo de vita, curriculum vitae
levnadsöde destino, sorte
levnadssätt maniera de viver
levnadsstandard standard de vita
levnadsstil tenor de vita
levnadsteckning biographia
lexikalisk lexical
lexikon dictionario, lexico
lian liana
libanes libanese
libanesisk libanese
Libanon Libano
libbsticka levistico, ligustico
liberal liberal
Libyen Libya
libyer libyano
libysk libyan
licens licentia
licentiat licentiato
licentiatgrad licentia
licet licet
lichen lichen
lida patir, suffrer, passar
lidande passion, suffrentia, affliction
lidelse passion, pathos
lidelsefri calme, sin passion
lidelsefull affective, passionate, violente
lider hangar, appendente
liderlig licentiose, luxuriose, lascive, pruriente, salace
liderlighet luxuria
lie falce
lieman falcator
lierad alliate, intime, familiari
lifta autostopar, facer le autostop
liftare autostopista
liftning autostop
liga banda, clique, liga
ligamedlem gangster
ligament ligamento, tendine, tendon, frenulo
ligapojke ligista
ligatur ligatura
ligga jacer, cubar, esser, esser situate, trovar se, dar super
liggare registro, jornal
ligghall galleria de cura
liggplats cubiculo
liggsår decubito, plaga decubital
liggunderlag lectiera
lignin lignina
liguster ligustro
ligustersvärmare sphinge
lik corpore, morto, cadavere, simile, similar, compare, affin, similante
lika par, equal, equalmente
likafullt nonobstante, totevia
likaledes etiam, anque, de mesme, equalmente, item
likare standard
likartad homogene, homogenee
likaså assi, mesmo, item, equalmente
likbål pyra
likbent isoscele
likbesiktning examine del corpore, autopsia, obduction, necropsia
likblek pallide como un cadavere
like par, equal
likfärg livor
likförgiftning infection cadaveric
likforma uniformar
likformad uniforme
likformig uniforme, congruente, homomorphe
likformighet uniformitate, isomorphismo
likfotad isopode
likgift ptomaina
likgiltig indifferente, apathic, inerte, incuriose, stolide, supine, stoic
likhet resimilantia, semblantia, similantia, similitude, similaritate, equalitate
likkapell camera mortuari
likkista sarcophago
likljudande consonante
likna similar, resimilar
liknämnd homonyme
liknande affinitate, semblantia, affin, analoge, semblabile, simile, similante, compare
liknelse allegoria, metaphora, parabola, simile, similitude
liknöjd indifferente, inerte, apathic
likör liquor
likplundring piliage/brigantage de cadaveres
likrikta conformar, uniformar, unificar, rectificar
likriktare rectificator
liksidig equilateral, equilatere
liksom como, assi ... como, tanto ... como, assi como
likställa adequar
likställighet equalitate, paritate
likstälthet equalitate, paritate
likstämmig de accordo, unisone
likstavig parisyllabic, parisyllabe
likström currente continue
liktidig contemporanee, simultanee, synchrone
liktorn callo
liktornsplåster callicida
likvagn carro funebre
likväl totevia, tamen, nonobstante, mesmo
likvärdig equivalente
likvärdighet equivalentia
likvid pagamento, soldo
likvidera pagar, soldar, regular contos, liquidar
likviditet solventia
likvinklig equiangular, equiangule, isogone
lila lilac
lilja lilio
liljekonvalj lilio del valles
lillhjärnan cerebello
lillhjärne- cerebellar, cerebellose
lim glutine, colla
lime lima
limefrukt lima
limfärg tempera
limma collar, glutinar
limpa pan de secale
limsocker glycina
lin lino
lina corda, fun, linea, cablo
linbana funicular, ferrovia funicular
linbanevagn telephero
lind tilia
linda bandar, involver, bobinar
lindansaraktig funambulesc
lindansare funambulo
lindbast libro
lindblomma tilia
lindblomsté infusion de tilia
lindra alleviar, ablandar, adulciar, calmar, mitigar, sedar, palliar, amortir, attenuar
lindrande lenitive
lindring alleviation
lingon vaccinio, myrtillo rubie
lingonsylt confectura de vaccinio
lingul jalne clar, blonde clar
liniment linimento
linjal regula, guida
linjär linear
linje linea
linjera linear, regular
linka claudicar
linneduk canevas, panno de lino
linnelärft tela de lino
lins lente
linsinfattning porta-lente
lira lira
lisa adulciamento, alleviamento
lisma adular, esser melliflue
Lissabon Lisbona
list astutia, sagacitate, stratagema, artificio, lista, bordatura
lista lista, indice, registro, rolo
listig artificiose, astute
listighet astutia
listverk modulatura
Litauen Lituania
litauer lituano
litauisk lituan
lite pauc, poc, pauco, poco, al(i)quanto
liten parve, pusille, micre, minute
liter litro
litet pauco, poco, un poco de
litografi lithographia, stampage
litosfär lithosphera
litterär litterari
litterat litterate
litteratör homine de litteras
litteratur litteratura, litteras
liv vita, existentia, esser, anima, sino
livbälte cinctura (de salvamento)
livboj cinctura de salvamento
livegen servo, servo del gleba, villano, serve
livegenskap servage
livfull spirituose, vivide
Livland Livonia
livlig vive, vivide, vivace, animate, plen de vita, alacre, ebulliente, spirituose, mercurial, active
livlighet alacritate, ebullientia, vivacitate, vividitate
livlös morte, inanimate, sin vita, exanime
livmoder utero, matrice
livmoderhals cervice
livnära nutrir, alimentar, sustentar
livrädd pavorose del morte
livräddning salvamento
livränta renta annual
livrätt platto favorite
livré livrea
livrem cinctura, cincturon
livsduglig vital, forte, viabile
livselixir elixir de longe vita
livsfarlig periculose
livsförnödenheter medios de subsistentia
livsfrukt fructo de su entranias
livsglädje gaudio, delicia, jubilo de viver
livskraft fortia vita, vigor, vitalitate
livskraftig vital
livslevande in persona, in carne e osso
livslust amor de vita
livsmedel alimento, comestibiles, vivandas, medios de subsistentia, viveres, victualia
livsmedelshandlare vivandero
livssyn conception del vita
livstecken signo de vita
livstidspenion pension viagiari
livstidsstraff pena perpetual
livsträd arbore genealogic, filo del vita
livstråd filo del vita
livsuppehälle mantenentia, subsistentia, sustenentia, sustentamento
livsuppehålle subsistentia
livsviktig vital, de importantia vital
livvakt corpore de guardia, guarda
ljud sono, tono
ljuda sonar, resonar, pronunciar
ljudband phonobanda
ljudbeteckning signo phonetic
ljuddämpare amortisator, silentiator
ljudfilm film sonor
ljudhärmande onomatopoetic, echoic
ljudinspelning registration phonic
ljudisolerad insonorisate
ljudlära phonetica
ljudlig sonor, rumorose
ljudlikhet assonantia
ljudlös silentiose, mute, aphone
ljudmätare sonometro, phonometro
ljudövergång permutation de sono
ljudskridning mutation consonantic
ljudskrift scriptura phonetic
ljudspår tracia sonor
ljudstyrka potentia sonor, volumine
ljudvåg unda sonor
ljudvärde valor
ljuga mentir, dicer mentitas, contar historias
ljum tepide, indifferente, neutre
ljumhet tepiditate, tepor
ljumkbrock hernia (inguinal)
ljumsk- inguinal
ljumske inguine
ljung erica
ljunga fulgurar
ljungande fulminee
ljungeld fulgure
ljunghed landa
ljungpipare pluviero aurate
ljus lumine, luce
ljusaktig clarette
ljusår anno de lumine
ljusbåge arco (de lumine)
ljusbild diapositiva
ljusbrun cervin
ljusbrytning refraction
ljusdunkel clar-obscuro
ljusfylld luminose
ljusgård halo, aureola
ljusgul flave
ljushårig blonde
ljushet claritate
ljushuvud persona intelligente
ljuskänslig sensibile al lumine
ljusknippe fasce
ljuskopiering reproduction lumographic
ljuskrona lustro
ljuskvantum photon
ljuslätt blonde
ljusmätare photometro
ljusna luminescer, il se jorna
ljusning alba, melioration, exclaramento, lustro
ljusröd rosee, rosate, incarnatin, vermilie, rosastre
ljusskygghet photophobia
ljusstake candeliera, candeliero, candelabro
ljusstark luminose
ljussvag de debile lustro
ljuster harpon
ljustryck phototypia
ljusvåg unda luminose
ljuv dulce, suave, deliciose, melliflue
ljuvhet dulcor, suavitate, charme
ljuvlig adorabile, delectabile, suave
lo lupo cervari, lynce
lob lobo
lock coperculo, operculo, bucla, anello
locka captar, escar, tentar, buclar, undular, appellar
lockande captation, seductive
lockbete esca
lockelse attraction, persuasion, seduction
lockfågel ave de appello
locktång ferro de undulation
lockton appello
löda soldar, plumbar, brasar
loda sondar
lödder scuma, scuma de sapon
löddra scumar
löddrande scumose
lodjur lupo cervari, lynce
lodlinje perpendiculo
lödmedel soldatura
lödning soldatura
lodning sondage
lodrät vertical, perpendicular, a plumbo
lodrätt a plumbo
loft granario, camera subtectal
löfte promissa, parola, voto
logaritm logarithmo
loge aira, logia, loge
logera habitar, pernoctar
logg log
logga logar
loggbok diario de bordo, diario de navigation
loggia logia, loggia
logglina linea de log
logi demora, albergo
logik logica
logisk logic
lögn mendacio, mentita
lögnaktig mendace
lögnare mentitor
logotyp logo(typo)
loj indolente, apathic, pigre, supine
lojal loyal
löje riso
lojhet inapplication, indolentia
löjlig inepte, risibile, ridicule, grottesc
löjlighet ridiculessa, ridiculo, risibilitate
löjtnant locotenente
lök bulbo, cibolla, allio, cepa
lokal loco, sede, local, topic
lokalbedövning anesthesia
lokalisera localisar, orientar se
lokaltåg traino omnibus
lokativ locativo
lokförare machinista
lökformad bulbiforme, bulbose
lökformig bulbose
loko in sede, in placia
lokomotiv locomotiva
lomhörd dur de aure, assurdite
lommeört bursa de pastor
lömsk perfide, perfidiose, insidiose
lön salario, paga, remuneration, soldo, gage
lönande remunerative
londonbo londonese
löne- stipendiari
longitud longitude
longitudinell longitudinal
longör tedio, prolixitate
lönlös van, inutile, infructuose
lönn acere, secreto, celatorio
lönnbrännare distillator clandestin
lönndörr porta secrete
lönnmord assassinamento, assassination
lönnrum secreto
löntagare empleato, salariato
löpa currer, glissar, passar, concurrer
löpande currente
löparbana pista
löpare cursor, currero
löpe cualio
löpeld foco rapide
löpgrav parallela, sappa
löplina longa
löpmage abomaso
löpning curso, cursa
lopp cursa, curso
loppa pulice
löpsedel bulletin (de summarios)
löptid termino
lördag sabbato
lorgnett binoculo
lort fango, excremento, fece, fecula
lortig fangose, immunde
lös laxe, disligate, distaccate, libere, molle, poco solide, legier
lösa laxar, relaxar, disligar, disnodar, exonerar, solver, relevar
lösaktig libertin
lösaktighet Iibcrtinage
lösbar resolubile
lösen liberation, taxa, supertaxa, derectos, contrasigno
lösenord contrasigno
lösenpenning reompensa
lösgörande secession
löshängande discincte
lösköpa redimer
löslig resolubile
löslighet solubilitate
lösmynt garrule, indiscrete
lösning solution, dissolution, resolution, retraite, lyse, lysis
lösningsmedel dissolvente, solvente
lösöre benes mobile, benes mobiliari
lösrycka eradicar, extirpar, distaccar
lossa laxar, discargar, dissoldar
lössläppt dissolute
lössläppthet abandono
lossna relaxar
lossning discarga
lossningsplats discargatorio
löst laxe, laxemente, solute
lots pilota
lotspengar pilotage, guastos de pilotage
lott lotto, lot, parte, portion, sorte, destino, fato, fortuna
lotta tirar al sorte
lottägare partenario, participator
lotteri lotteria
lotterivinst lot
lottospel lotto
lottsedel billet de lotteria
lotus loto, flor de loto
löv folio, foliage, verdura
lov gloria, bordada, elogio, laude, permisso, permission, congedo, vacantias, parola, voto
lova promitter, sponder
lövbärande foliate
lovdag jorno de congedo
lövfällning defoliation, exfoliation
lövhydda cabana de folios, tabernaculo
lövkoja matthiola
lovlig permissibile, permisse, licite, legitime
lövmask eruca
lovord elogio(s), laude(s), panegyrico
lovorda commendar, elogisar, laudar
lovordande elogiose
lovprisa aggrandir, elogisar, exaltar, glorificar, magnificar, panegyrisar
lovprisande elogiose, elogistic, encomiastic
lovprisare glorificator
lovprisning encomio, exaltation, glorification, doxologia
lövruska rametto
lövsprickning foliation
lovtal elogio, encomio, panegyrico
lövträd arbore frondifere
lövverk foliage
lucern lucerna
lucka apertura, intervallo, interstitio, brecha, vacantia, trappa
luckra scarificar
ludd pilo
luden villose, pilose, hirsute, villute
luder put(an)a, bagassa
Ludvig Ludovico
lufsa camminar/trottar pesantemente
luft aere, atmosphera, pneuma
lufta aerar, ventilar
luftande sylphide, sylpho
luftballong styrbar luftballong aerostato
luftfart aviation, aeronautica
luftfylld pneumatic
lufthamn aerodromo, aeroporto, porto aeree
luftig aeree, aperte, legier, vaporose
luftkanal porta-vento
luftkonditionera climatisar
luftkonditionering climatisation, conditionamento del aere
luftpost posta aeree
luftring pneumatico, pneu
luftrör trachea
luftrörs- tracheal
luftrörskatarr bronchitis
luftskepp aeronave, aerostato, dirigibile, zeppelin
luftskydd defensa passive
luftskygg aerophobe
luftskygghet aerophobia
luftslott castello in aere
luftström currente de aere
luftstrupe trachea
lufttät hermetic, impermeabile al aere
lufttom vacue
lufttomhet vacuo, vacuitate
lufttrycksutjämning pressurisation
luftvägar vias respiratori, vias aeree
luftvapen armea aeree
luftvärns- antiaeree
luftväxling ventilation, aeration, aerage
lugg pilo, capillos à la can, frangia
luggsliten usate, raspate
lugn calma, pace, equanimitate, quiescentia, quiete, quietude, tranquillitate, calme, equabile, equanime, pacific, placide, tranquille
lugna appaciar, calmar, pacificar, quietar, sedar, tranquillisar
lugnande hypnotic
luka disherbar, sarcular
Lukas Luca
lukrativ lucrose
lukredskap sarculo
lukt odor
lukta oler, odorar, fragrar, puter, sentir, olfacer
luktande odorifere
luktärt piso odorose
luktborttagande disodorante
luktfri inodor
luktsalt sal volatile
luktsinne olfaction, flair
lummig foliose
lump chiffon, robalia, bric-à-brac, cosalia
lumpsamlare chiffonero
lunch lunch, prandio
luncha lunchar, prander
lund arboreto, boschetto
lung- pulmonar
lunga pulmon
lungblödning hemoptysis
lunginflammation pulmonia, pneumonia
lunginflammations- pneumonic
lungmos pulmon triturate
lungport hilo
lungsäck pleura
lungsäcksinflammation pleuritis
lungsiktig consumptive
lungsot consumption, phthisis, tuberculosis (pulmonari)
lungtuberkulos phthisis, tuberculosis pulmonar
lungvolymsmätare spirometro
lunk trotto, passo lente
lunnefågel puffino
luns grumo
lunta micca, (vetere) libro
lupin lupino
lupp lenticulo, lente de aggrandimento, magnificator
lupus lupus
lur corno, somno, trompa
lura deciper, defraudar, dupar, escar, fraudar, deluder, jocar
lurendrejare dupator
lurendrejeri fumisteria
lurig devie
lurvig hispide
lus pediculo
lusitansk lusitan
lust placer, gaudio, gaitate, delectation, desiro, desiderio, inclination, gusto, grado, invidia, appetentia, voluptate, luxuria, disposition
lusta desiro sensual, passion, luxuria
lustbarhet divertimento, festivitate
lustgas gas hilare, gas hilarante
lusthus pavilion
lustig drolle, hilare, gai, allegre, jocose
lustighet drolleria
lustigkurre buffon, burlator
lustjakt yacht
lustpel comedia, farce
lustrum lustro
lut lixivia
luta lut
lutande declive, inclinate, oblique, descendente, vergente, propense
lutbad banio alcalin
lutenist lutista
lutfisk gado lixiviate
lutning declivitate, gradiente, inclination, obliquitate, rampa, scarpa, vergente, pendente, lixiviation
lutningsmätare clinometro
lutningsvinkel angulo de inclination
lutpulver lixivio
lutspelare lutista
lutter pur, simplice
luttra raffinar, purgar, purificar, lustrar, expiar
luttrande purgative
luttring purgation
lux lux
luxuös luxuose
lya cubil, tana
lyceum lyceo
lycka nodo, bucla, felicia, felicitate, prosperitate, fortuna, successo, bon fortuna
lyckad succedite
lyckas succeder
lycklig felice, fortunate
lyckönska complimentar, congratular, felicitar, gratular
lyckönskan congratulation, felicitation, gratulation
lyckönskning complimento
lyckönsknings- congratulatori
lyckönskningsbrev lettera/littera congratulatori
lyckosam prospere, successose
lycksalig beate, beatific, radiose
lycksaliggöra beatificar
lycksaliggörande beatific
lycksalighet beatitude, felicitate
lyckträff fortuna, hasardo
lyda obedir, obedir a
lydaktig obediente, docile
lydelse texto, contento, terminos
lydig obediente, submissive
lydisk lydic
lydnad obedientia
lyfta levar, elevar, sublevar, altiar
lyftkran grue
lyftmuskel elevator
lyftning altiamento, elevation, levatura, relevamento
lyhörd perceptive
lykta lanterna
lyktstolpe palo de reverbero
lykttändare lampista
lymf- lymphatic
lymfa lympha, phlegma
lymfkärl vaso lymphatic
lymfkörtel glandula lymphatic
lymmel canalia, villano
lymmelaktig villan, grossier
lyncha lynchar
lynett lunetta
lynne character, temperamento, natura, humor, disposition
lynnig capriciose, petulante
lynnighet capricio
lyra volata, lob, lyra
lyrfågel lyra
lyrik poesia lyric, lyrica
lyriker lyrico
lyrisk lyric
lysa lucer, luminar, illuminar, splender, brillar, irradiar, resplender
lysande fulminee, fulgural, fulgurante, irradiante, lucide, luminescente, luminose
lysboj boia luminose
lysis lyse, lysis
lysmask lampyride
lysning bannos
lysrör lampa fluorescente
lyssna ascoltar, esser tote aures, auscultar
lyssnande ascolta, ascoltamento
lyssnar- auditori
lyssnare ascoltator, auditor, audientia, auditorio
lyssnarpost ascolta
lyssnarskara audientia, auditorio
lyssning ascolta, ascoltamento
lyssningspost ascolta
lysten assetate, concupiscente, cupide, desiderose, desirose, avide, pruriente, voluptuose
lystenhet concupiscentia, prurientia
lyster lustro, polimento, splendor
lyte defecto physic, infirmitate
lytt infirme, stropiate, mutilate
lyx luxo
lyxartiklar articulos de phantasia
lyxig sumptuari
lyxlag lege sumptuari