Appendice:Dictionarios/Svedese-interlingua/j

De Wiktionario
Saltar al navigation Saltar al recerca

ja si
jacka jaco, jachetta
jade jada
jag io, yo
jaga chassar, persequer
jägar- venatori
jägare chassator, venator
jagare chassa-torpedero, destructor
jaget ego
jägmätare inspector del foresteria
jak yak
jaka affirmar, conceder, permitter
jakaranda jacaranda
jakobin jacobino
jakobit jacobita
jäkt pressa, pression
jakt yacht, chassa, veneria
jäkta hastar, pressar se, harassar se
jaktbyte prisa de chassa
jaktfalk gerfalcon
jakthorn corno de chassa
jaktiller furetto
jaktparti partita de chassa
jaktvårdare guarda-chassa
jaktväsen veneria
jalusi jalousie
jama miaular
jamb iambo
jambisk iambic
jämbördig del mesme classe, equivalente
jämföra assimilar, comparar, conferer
jämförande comparative
jämförelse comparation, parallelo, simile, similitude
jämförlig comparabile, analoge, simiIar
jämlik par, equal
jämlike par, equal
jämlikhet paritate, equalitate
jämlikt secundo, conformemente a
jämmer lamento, lamentation, gemimento, plancto
jämmerdal valle/vallea de lacrimas/miseria
jämmerlig lamentabile, deplorabile
jämmervisa jeremiade
jämn plan, lisie, equabile, par, regular, uniforme, constante
jämna lisiar
jämnande explanation
jämnårig coetanee
jämnbred del mesme largor
jämnlöpande parallel
jämnmod seritate, calma
jämntjock del mesme spissor
jämrande lamentation
jämställa equar
jämt semper, sempiterne
jämväl equalmente, etiam, anque
jämvikt equilibrio, balancia, contrapeso
jämviktslära statica
jänkare yankee
januari januario
Japan Japon, Nippon
japansk japonese
jargong jargon
järn ferro
järnaffär quincalieria
järnålder epocha de ferro
järnarbetare obrero in ferro
järnbearbetning siderurgia
järnbearbetnings- siderurgic
järnbeslå ferrar
järnek ilice
järnförande ferrifere
järngrå ferree
järnhaltig ferrose, martial
järnhandlare quincaliero
järnkonstruktion ferramento
järnkram quincalia
järnört verbena
järnsäng lecto de ferro
järnskrot ferralia
järntråd filo de ferro
järnväg ferrovia, metropolitano
järnvägs- ferroviari
järnvägsbiljett billet ferroviari
järnvägsbro ponte ferroviari
järnvägsförbindelse communication ferroviari
järnvägsman ferroviario
järnvägsnät rete ferroviari
järnvägsskena rail
järnvägsvagn wagon
järnvägsväxel cambio
järnvaror quincalia
järnverk ferriera, acieria
järpe tetraste
järtecken signo, augurio, portento, prodigio
järv glutton
jaså ah si?, vermente?
jäsa fermentar, levar
jäsmedel fermento
jasmin jasmin
jäsning fermentation
jäsningsmedel fermento, levatura
jaspis jaspe
jäst fermento, levatura
jätte gigante, ogro
jättebarrträd sequoia
jättegryta marmita de gigante
jättelik gigantesc, titanic
jätteödla dinosauro
jättinna ogressa
jäv recusation, contestation
jäva recusar
jävig recusabile, incompetente
jävighet incompetentia
jazz jazz
Jehova Jehovah
jejunum jejuno
Jemen Yemen
jemenit yemenita
jen yen
jeremiad jeremiade
Jesaja Isaia
jesuit jesuita
jesuitisk jesuita
jetdrift propulsion a jecto
jetflygplan avion a jecto
jetmotor motor a jecto
jetplan avion a jecto
jiddisch yiddish, judeogermano
jigg jiga
jiujitsu jujutsu
jo si
jobspost mal nova, nova triste
jod iodo
jodat iodato
jodförgiftning iodismo
jodhaltig iodic, iodose
jodoform iodoformo
jodometri iodometria
johannit johannita
jojo yo-yo
jökel glaciero
jolle barchetta, yole
joller garrulage, garrulamento
jon ion
jonglera jocular, prestidigitar
jonglering joculeria
jonglör joculator, prestidigitator
jonisera ionisar
jonisering ionisation
jord terra, solo
jorda interrar, inhumar, terrar, mitter a terra
jordabalk codice rural
jordaktig terrose
Jordanfloden le Jordan
Jordanien Jordania
jordaxel axe terrestre
jordbävning tremor de terra, seismo, terremoto
jordbävnings- seismal, seismic
jordbeck bitumine
jordbruk agricultura, ferma
jordbrukare cultivator, cultor
jordbunden materialista
jordegendom proprietate, dominio
jordfästa inhumar
jordfästning inhumation, ceremonia funebre
jordglob globo
jordgubbe fraga
jordgubbsförsäljare fragero
jordgubbsland frageto
jordgubbsplanta fragiero
jordhyena protele
jordisk terrestre, sublunar
jordklotet terra
jordkoka gleba
jordledningskontakt prisa de terra
jordlöpare carabo
jordlott parcella de terreno
jordmånslära pedologia
jordmånsmätare pedometro
jordnöt arachide
jordpol polo terrestre
jordrök fumoterra
jordskalv tremor de terra, terramoto
jordstam rhizoma
jordvall rampa, levata de terra, rampart, bastion
jordvarg protele
jordvärme geothermia
Josua Josue
jota iota
joule joule
jourhavande de servicio
journal jornal
journalist jornalista
journalistik jornalismo
jovialisk jovial
jovialitet jovialitate
ju nonne, non es ver?, ya
juan yuan
jubel jubilation, jubilo, allegressa, gaitate, exultation, ovation
jubelår anno jubilari, jubileo
jubelfest jubileo
jubilerande jubilari
jubileum jubileo
jubileums- jubilari
jubileumsår anno jubilari
jubla jubilar, exultar, ovar
jublande jubilation, exultante, jubilante
Juda Juda
judaistik judaistica
Judas Juda
judaskyss basio de Juda
jude judeo, israelita
Judéen Judea
judeförföljelse pogrom
judekvarter ghetto
judendom judaismo
judespanska ladino
judisk judaic, judee, mosaic
judo judo
judogrepp prisa de judo
jugoslav yugoslavo
Jugoslavien Yugoslavia
jugoslavisk yugoslave
jul Natal
jula passar le Natal
julferier congedo de Natal
julgran arbore de Natal
julhelg festa de Natal
juli julio
juliansk julian
Julius Julio
julklapp presente/dono natal
julotta matinas de Natal
julros elleboro
julsallad cichorea
jungfru damisella, doncella, virgine ( Le Sancte Virgine), camerera, domestica
jungfrudom flor
jungfrufödsel parthenogenese, parthenogenesis
jungfrulig virginal
jungfrulighet virginitate
Jungfrun virgine
jungfrutal prime discurso
juni junio
junior junior
junta junta
Jupiter Jove
juridisk forense, juridic
jurisdiktion jurisdiction
jurist jurisconsulte, jurista, legista
jurta yurta
jury juratos, jury
jurydom judicio per juratos
jurymedlem jurato
just juste, correcte, eque, justo, exactemente, precisemente, recentemente, subito
justera adjustar, corriger, regular, verificar, justificar
justerbar adjustabile
justering adjustamento
jute jute
juvel joiel, gemma
juvelerarbutik joieleria
juvelerare joielero
juvelerarebutik joieleria
juver ubere