Appendice:Dictionarios/Svedese-interlingua/h

De Wiktionario
Saltar al navigation Saltar al recerca

ha haber, posseder
Haag le Haga
habeas corpus habeas corpus
hack indentation
häck sepe, haga
hacka hacha, hachetta, picco, sarculo, hachar, beccar, sarcular
häcka nidificar, covar
hackande hachamento
hackkniv hachatoria
häckla cardo, pectinar, cardar
häcklöpning cursa de hagas
häda blasphemar
hädan de hic
hädande blasphematori
hädanefter de nunc, in futuro
hädelse blasphemia, blasphematori
hädisk blaspheme
hafnium hafnium
häfta brochar, cartonar, fixar, attachar, adherer, collar
häfte quaderno, brochure, fasciculo, opusculo
häftig vehemente, violente, impetuose, acute, focose, tumultuose, rapide, veloce, vivace, brusc
häftighet fuga, impetuositate, vehementia
häftklammer crampa
häftplåster emplastro adhesive, emplastro collante, sparadrapo, taffeta de Anglaterra
häftstift cimice
håg mente, anima, spirito, interesse, disposition
hågad desirose
hage pastura, prato
hagel balletta, grandine, plumbo
hagelby grandine, grandinamento
häger aigrette, egretta, hairon, guarda-boves
hägg pruno, prunopado
hågkomst retention, memoria
hagla grandinar
håglös disanimate
hagmark fascia
hägn haga
hägring mirage, illusion, chimera
hagtorn spino blanc/albe
haiku haiku
haj squalo
haka mento
hake croc, uncino
hakkors cruce uncinate, cruce gammate, svastica
häkta uncino, fibula, arrestar, incarcerar
häkte carcere
häktes- carcerari
häktning arrestation, arresto, carceration
häktnings- carcerari
häl calce, talon
hål foramine, apertura, fossa
hal glissante
håla cavitate, cava, cavo, caverna, antro
häla receptar
hälare receptator
hälben calcaneo
hälft medietate, medio
hälgångare plantigrado
hålig cavernose
hålighet cavitate, fossa, geode
halka glissantia, glissar
håll latere
häll petra platte, rocca platte
hall sala, entrata
hälla infunder
hålla tener, retener
hallåman annunciator
hållare supporto, tenente
hållbar durabile, solide, tenace, robuste, perdurabile, tenibile, resistente
halleluja alleluia
hallick proxeneta, ruffian
hållning attitude, positura, postura, statura, tenentia, tenor, consistentia, conducto
hållningslös inconistente, versatile
hallon frambese
hallonbuske frambesiero
hållplats station
hallucination hallucination
hallucinations- hallucinatori
hallucinatorisk hallucinatori
hallucinera hallucinar
halm palea
halmbädd paleassa
halmmadrass paleassa
halmskulle paleario
halmstack paleario
halmtäcka impalear
hals collo, gorga, gurgite, gutture, jugulo, cervice, manico
hälsa sanitate
halsband collar
halsbränna pyrosis
halsbrytande collorumpente
halscittra cithera
halsduk cravata, fichu, pannello de collo
halsfluss angina
halsgropen fossa jugular, jugulo
halshugga decapitar, decollar
halshuggning decapitation
halsinflammation angina
halsinflammations- anginose
halskota jugulo
halsmandel tonsilla
hälsning salute, salutation, reverentia
hälso- sanitari
hälsoanstalt sanatorio
hälsobad balneos
hälsobrunn spa
hälsosam benefic, salubre, san
hälsosamhet salubritate
hälsotillstånd stato de sanitate, valetude
hälsovårdspolis policia sanitari
halspulsåder carotide
halsstarrig contumace, obstinate
halsstarrighet intransigentia, obstination
halster grillia
halstra grilliar, rostir
halt halto
halta claudicar
haltande claude
halv medie
halva medio, medictate
hålväg ravina
halvårs semestral
halvårsvis semestralmente
halvbarbarisk semibarbare
halvbror medie fratre
halvcirkel semicirculo
halvcirkelformad semicircular
halvdöd semivive
halvera bisecar, partir in duo, divider in duo
halvflytande semifluide
halvgenomskinlig semitransparente
halvgud semideo
halvgudinna semidea
halvhopp caracol
halvhuvudvärk migraine
halvklot hemispherio
halvklotformig hemispheric
halvklots- hemispheric
halvkrets hemicyclo
halvmåne semi-luna
halvmånformad semilunar
halvmånformig lunate
halvmesyr semimesura
halvnaken seminude
halvnot minima
halvö peninsula
halvofficiell semiofficial, officiose
halvöformad peninsular
halvpart medietate
halvrim assonantia
halvsidesförlamnings- hemiplegic
halvskugga penumbra
halvsovande semisomne
halvsprång caracol
halvtimma medie hora
halvton semitono
halvvägs medievia
halvvåning entresol
halvvante miton
halvvers hemistichio
halvvuxen adolescente
Ham Cham
hamitisk chamitic
hämma comprimer, inhiber/inhibir, reprimer, refrenar, restringer
hämmande inhibitori, obstructive
hammare martello, malleo
hammarhaj martello
hamn porto, darsena, phantasma
hämna vindicar
hämnande vengiative
hamnarbetare discargator
hämnare vengiator, vindicator, vindice
hämnas retaliar, vengiar, vindicar, vindicar se de
hämnd retaliation, vengiantia, vindicantia
hämndlysten assetate de vengiantia
hämndlystnad vengiantia
hämning inhibition, restriction, repression
hämnings- inhibitori
hamnpir mole, jectata
hamnstad urbe portuari
hampa cannabe
hampfält cannabiera
hämpling linotto
hampodlare cannabero
hämsko freno, remora
hamster hamster
hamstra accaparar, stockar
hämta apportar, levar
hämtare situla
hån derision, irrision, insulto, contumelia
han ille
håna derider, insultar, irrider
hånande derisori
hånare irrisor
hand mano
hända evenir, occurrer, accider, continger, haber loco
handalfabet dactylologia
handaskicklig dextere, dextre
handbalsam lotion
handboja manica
handbok manual, vademecum
handbroms freno de mano
handduk essuga-manos, pannello, toalia
handdukshängare porta-toalias
handel negotio, commercio, mercantia, traffico
handels- mercantil
handelsbalans balancia de commercio, balancio
handelsbod boteca
händelse evenimento, evento, occurrentia, incidente, accidente, contingentia
händelsevis per aventura
handelsfartyg nave mercantil
handelsflotta marina mercante
handelsförbindelse traffico
handelsplats emporio
handelsresande commisso viagiator
handelssjöfart commercio maritime
handelsstation factoria
handfallen stupite, stupefacite, consternate
handflata palma
handformad palmate
handfull manata, pugnata
handfullsvis a plen manos
handgriplig corporee
händig agile, dextere, dextre, practic
händighet dexteritate
handikapp disavantage, handicap, imparitate
handikappa disavantagiar
handla ager, mercar, negotiar, commerciar
handläggning tractamento, instruction, inquesta
handlande mercator, mercante, negotiante
handlare mercator, mercante, negotiante
handled carpo
handleds- carpal
handling action, acto, operation, pragma
handlingskraft energia
handlingskraftig energetic, energic
handlovsben semilunar
handpenning arrha
handsättare cassista
handsbredd palmo
handskaffär guanteria
handske guanto
handskhandlare guantero
handskmakare guantero
handskmakeri guanteria
handskrift manuscripto
handskriven manuscripte
handstil scriptura, mano
handtag manico, impugnatura, ansa, manubrio, assistentia
handväska sacco a mano
hane masculo, can, gallo
hänföra referer
hånfull insultatori, derisori, contumeliose, sardonic
hänga pender
hangar hangar
hängare uncino
hangarfartyg porta-aviones
hängbana funicular
hängbro ponte suspendite
hänge agulietta, amento
hängglidare deltaplano
hängivelse dedication
hängiven devote
hängivenhet devotion
hängkoj hamaca
hänglampa pendente
hängmatta hamaca
hängsjuk dolente, languide
hängslen suspensores
hängsmycke pendente
hankatt catto
hanrej cornuto, cucu
hänrycka ecstasiar, incantar, raper, transportar
hänryckning ecstase, extasis, incantamento, incantation, rapimento, rapto, transporto
hänryckt ecstatic
hans su, sue
hansa- hanseatic
hanseatisk hanseatic
hänskjuta remitter, referer se
hänsyn respecto, reguardo
hänsyns- reguardo
hänsynsfull respectuose, attentive
hänsynsfullhet reguardo, discretion
hänsynslös brutal, inscrupulose, impietose
hänsynstagande reguardo
hantera manear, manipular, manovrar, operar
hanterlig agibile, maneabile
hantlangare adjuta, mano de obra
hantverk artisaneria, mestiero
hantverkare artisano, artifice
häntyda alluder, indicar brevenente
hänvändelse adresse, appello
hänvisa adverter, referer
hänvisning advertimento, indication, referentia, remissa
häpen stupefacte, stupefacite
häpenhet stupefaction
häpnad consternation
häpnadsväckande stupefaciente, espaventabile, horride, horrific
här, armé arma, armea
här (adv) ci, hic
hår capillo, capillos, capillatura, pilo
har ha
harakiri harakiri
harang haranga
harangera sermonisar
håravfall depilatura
härbärge albergo, asylo, hospicio, hostello
härbärgera albergar, dar quartiero a, quartierar
hårbevuxen pilose, hirsute
hårborttagnings- depilatori
hårborttagningsmedel depilatorio
hårbotten corio capillute
hård dur, rude, rigorose, sever, renitente
härd focar (familial), penates, foco
härda concretar, indurar, temperar
härdad indurate
hårdhet duressa, induration, rigor
hårdhjärtad insensibile
hårdhudad callose
härdig resistente
hårdna indurar
hårdnackad contumace, obstinate, pertinace
hårdnad duressa, callo, callositate
härdning induration
hårdsmält indigeste, indigestibile
hårdstekt dur a cocer
hårdvaluta devisa dur
hare lepore
härefter de nunc, in futuro, hinc
harem harem, seralio
härfågel upupa
hårfin subtil, fin de pilo, capillari
härifran de hic, hinc
hårig capillute, hirsute, pilose, villose, villute
härja devastar, ruinar, deler, vastar
härjad dissipate, dissolute
härjämte con isto, in plus, ci juncte
härjning devastation
hårklyveri sophisteria, argutia, subtilitate, byzantinismo
hårkors reticulo
hårkräm pomada
harläpp labio leporin
härleda deducer, derivar
härledning deduction
harlekin arlequin
härlig magnific, splendide, gloriose, delectabile
härlighet fulgor, gloria
harlik leporin
hårlock bucla
hårlöshet calvitia
harm indignation, resentimento, displacer
härma imitar, contrafacer
härmande mimetic
härmed ci juncte, ci incluse
harmlös innocente, innocue, inoffensive
harmlöshet innocentia, innocuitate
harmoni accordo, harmonia, unisono
harmoniera harmonisar
harmonilära harmonica
harmonisera harmonisar, accordar
harmonisk harmonic, harmoniose, numerose
harmonium harmonium
harmsen vexate, indignate, resentite
härnäst le proxime vice
hårnät rete, reticulo
härnedan ci infra
harnesk harnese, cuirasse
härold heraldo
hårömsning muta
harpa harpa
hårpomada brillantina
harpun harpon
harpunerare harponero
harpunering harponage
harpunskaft fuste
harpya harpyia
hårresande horripilante, horrific
hårrör tubo capillari
härröra emanar
hårrörskraft capillaritate
härska regnar, dominar, imperar
härskande dominante
härskara hoste, legion
härskare dominator, maestro, dynasta, soverano, emir
härskarinna domina
härsken rancide
härskenhet rancor
härsklysten imperiose
härskna rancir
härstamma descender, esser originari de, traher su origine de, descender de, provenir de, datar de
härstamning derivation, extraction, filiation
hårstrå capillo
harsyra oxalide
hårtork essuga-capillos, sic(c)a-capillos
hårtorkare sic(c)a-capillos
harts resina, colophonio
hartsartad resinose
hartsgummi gumma resina
hartslack lacca resinose
härunder hic subtus, durante ille tempore
härutöver in ultra, in plus
harv hirpice
harva hirpicar
hårvatten lotion capillari
hasard hasardo
hasch hachich
hassel avellaniero
hasselbuske avellaniero
hasselmus muscardino
hasselnöt avellana
häst cavallo, equo, hippogrypho
hast haste, pressa
hasta hastar
hästdressyr dressage
hästhov tussilagine
hastig hastive, rapide, veloce
hastighet rapiditate, velocitate
hastighetsmätare tachometro, velocimetro
hastighetsökning acceleration
hastigt rapido, rapidemente, prompte
hästkännedom hippologia
hästkapplöpningsbana hippodromo, turf
hästkraft cavallo-vapor
hästläkar- hippiatric
hästläkare hippiatro
hästlass carrettata
hästräfsa rastrellator
hästsko ferro de cavallo
hästskoning ferratura
hästsport sport hippic, equitation
hästtävling concurso hippic
hat odio
hata odiar
hatisk despectose
hätsk maligne, odiose, rancide, rancorose
hätskhet despecto, rancor
hatt cappello, capsula, pileo
hätta cappellina, cappucio, cofia
hattaffär cappelleria
hatthylla porta-cappellos
hattmakare cappellero
haustorie haustorio
håv bursa de rete, bursa de collecta
hav mar, oceano
hava haber
havande gravide, gestatori, parturiente
havandeskap gestation, pregnantia
havandeskapsförebyggande anticonceptional, contraceptive
havandeskapskramps- eclamptic
hävda affirmar, allegar, asserer, insister, mantener, pretender, professar, revindicar
hävdande insistentia, mantenentia, assertori
hävdvunnen consuetudinari
haverera avariar
haveri avaria
havre avena
havregryn floccos de avena
havs- marin, maritime, nautic, oceanic, pelagic
havsål congro
havsfisk pisce de mar
havsforskare oceanographo
havsforskning oceanographia
havsgrön verdemar
havskatt lupo de mar
havskräfta langusta
havslök squilla
havsnymf nereide
havsörn aquila de mar
havssalt sal marin
hävstång levator, vecte
havström deriva
havstrut laro marin
havsväxt planta marin
havsvind vento del largo
häxa maga, viragine
häxeri fascino
häxprocess processo de magia, processo de sortilegio
hebefreni hebephrenia
hebré hebreo
hebreisk hebraic, hebree
hed landa
hedendom paganismo, gentilismo, gentilitate
heder honor, gloria
hederlig honeste, recte
hederlighet honestate, honestitate
heders- honorari, honorific
hedersbevisning honoration
hedersborgare citatano honorari
hedersdoktor doctor honoris causa
hedersgåva presente honorific
hedersknyffel brave garson
hederslegion legion de honor
hedersman homine de honor
hedersomnämnande mention honorabile
hedersord parola de honor
hederssak puncto de honor
hederstecken titulo honorific
hedervärd honorabile, respectabile
hedning pagano, gentil
hednisk pagan
hedonism hedonismo
hedra honorar, dignificar, venerar, coler
hedrande honorific
heja acclamar
hejda retener, moderar, stoppar, arrestar
hejdande arrestation, arresto
hektar hectar
hekto hectogramma
hektograf hectographo
hektogram hectogramma
hektoliter hectolitro
hel integre, tote
hela sanar
helg festa, ferias
helga consecrar, dedicar, sacrar, sanctificar, devotar, benedicer
helgande consecration, dedication
helgdag die feriate
helgdagsafton vigilia
helgedom fano
helgeflundra halibut, hippoglosso
helgelse consecration
helgerån sacrilegio
helgon sancto, (kvinnligt) sancta
helgonbeskrivning hagiographia
helgonförklara canonisar
helgonförklaring canonisation
helgonkult dulia
helhet totalitate, integritate, ensemble
helhetsfilosofi holismo
helhetsverkan insimul
helig sancte, sacrate, sacre, inviolabile, benedicte, hieratic
helikon helicon
helikontuba helicon
helikopter helicoptero
heliocentrisk heliocentric
heliograf heliographo
heliotrop heliotropio
helium helium
Hellas Hellade, Hellas
helleborus elleboro
hellenisera hellenisar
hellenism hellenismo
hellenist hellenista
hellenistisk hellenistic
hellensk hellenic
hellre plus tosto
helnot semibreve
helomvändning contramarcha
helot helota, ilota
helt toto, totalmente
helvete inferno, pandemonio
helvetesmaskin machina infernal
helvetessten machina infernal, petra infernal
helvetier helvetio
helvetisk infernal
helylle lana pur
hem focar (domestic), home, focar, domicilio, penates, lares e penates, in casa, a casa, a domo
hemåt a casa, a domo
hematologi hematologia
hembygd pais natal
hemfall reversion
hemförlova disbandar, licentiar
hemförlovning disbandamento
hemgift dote
hemhjälp domestico, domestica
hemisfär hemispherio
hemlängtan mal de pais, nostalgia
hemlig secrete, clandestin, arcan, esoteric, occulte, obreptitie, collusive
hemlighålla dissimular, celar
hemlighållande celamento
hemlighet secreto, clandestinitate, arcano
hemlighetsfull secrete, secretive
hemlighetsfullhet mysterio
hemliv domesticitate
hemlockgran abiete de Canada
hemma in casa
hemman ferma
hemmanslägare fermero
hemoglobin hemoglobina
hemorrojd hemorrhoide
hemorts- domiciliari
hemsk horribile, horride, sinistre, lugubre
hemsöka affliger, infestar, plagar
hemsökelse infestation
hemul garantia, caution
hemvist demora, habitation, domicilio
henne la
hennes su
hept- sju-
heptarki heptarchia
heraldik heraldica, blason
heraldisk heraldic
herbarium herbario
herde pastor
herdedikt ecloga, pastoral
herkulisk herculee
hermelin armenio
hermetisk hermetic
Herodes Herode
herodisk herodian
heroin heroin
heroism heroismo
herpes herpete
herpesliknande herpetiforme
herr senior
herravälde domination, dominantia, dominio
herre senior, domino, sahib, efendi
herrelös- derelicte
herrgård castello, dominio
herrskap senioria
hertig duce, duc
hertigdöme ducato
hertiginna duchessa
hertiglig ducal
hertigskap ducato
hertigtitel ducato
hertz hertz
hes rauc, aphone
heshet raucitate, inraucamento
het calide, calde, calorose, caldissime, focose
heta appellar se
hetär hetera
heterodyn heterodyne
heterogami heterogamia
heterosexuell heterosexual
hetlevrad choleric, irritabile
hets pressa, excitation
hetsig irascibile
hetsätning, bulimi bulimia
hetta ardor, calor, fervor
hettit hittita
hettitisk hittita
hexacord hexacord(i)o
hexameter hexametro
hiatus hiato
hibiskus hibisco
hicka singulto, singultar
hickning singulto
hidalgo hidalgo
hidjra hegira, hedjira
hidjrakalendern hegira, hedjira
hierarki hierarchia
hierarkisk hierarchic
hierofant hierophanta
hieroglyf hieroglyphico
hieroglyfisk hieroglyphic
hillebard hallebarda
hilus hilo
himlafäste firmamento
himlakropp corpore celeste, astro, planeta
himlavalv firmamento
himmel celo
himmelrike regno celeste
himmels- celeste, uranie
himmelsblå azur, cerulee
himmelsblått azur(at)o
himmelsekvator linea equinoctial
himmelseld foco de celo
himmelsk celeste, celestial, empyree
hin diabolo
hind cerva
hinder barriera, barrage, embarrasso, imparitate, impedimento, inhibition, obstaculo
hindra impedir, inhiber, inhibir, obstar, obstruer, remorar, barrar, comprimer, transversar
hindrande obstruction, obstructive, impeditive, inhibitori
hindu hindu
hinduism hinduismo
hindustani hindustani
hingst cavallo, stallon
hink situla
hinna pellicula, membrana, integumento, tegmento, culicula, haber tempore
hinsides ultra, ulterior
hippiatri hippiatria
hippodrom hippodromo
Hippokrates Hippocrate
hippokratisk hippocratic
hirs sorghum, milio
hisna haber le vertigine
hisnande vertiginose
hiss ascensor, elevator, lift
hissa hissar
hisskabin cabina
hisskorg cabina
historia historia, narration, conto, fabula, saga
historicitet historicitate
historieskrivare historiographo
historiker historico
historisk historic
hit hic, usque hic
hithörande parental, de iste categoria
hitintill usque hic
hitta trovar, discoperir
hittilldags usque hodie, usque nunc
hittills usque ora, usque nunc, usque (a) ci/hic
hjälm casco
hjälmbuske cresta
hjälmgaller visiera
hjälp adjuta, auxilio, succurso, assistentia, suffragio
hjälpa auxiliar, adjutar, adjuvar, assister, juvar, succursar, sustener, suffragar
hjälpare adjutor, succursor, assistente, auxiliator
hjälpbiskop episcopo suffraganee
hjälplös inope
hjälplöshet inopia
hjälpmedel medio, ressource, ressources
hjälpsam adjuvante
hjälpsamhet complacentia, adjuvantia
hjälpsats lemma
hjälpsökande sollicitator
hjälpspråk lingua auxiliar, lingua franc
hjälptygel martingala
hjälpverb verbo auxiliar
hjälte heroe, heroina
hjältedikt epopeia
hjältediktning epica
hjältemod heroicitate, heroismo
hjältemodig heroic
hjältesaga mytho
hjältinna heroina
hjärn- cerebral
hjärna cerebro
hjärnbark cortice
hjärnhinna meninge
hjärnhinneinflammation encephalitis, meningitis
hjärninflammation encephalitis
hjärnskakning commotion cerebral
hjärnslag apoplexia cerebral
hjärnspöke chimera, phantasma
hjärntumör tumor cerebral
hjärnverksamhet cerebration
hjärnvindling gyro
hjärta corde
hjärtängslig anxie
hjärtblad cotyledon
hjärtfel insufficentia de corde
hjärtformad cordiforme
hjärtförstoring dilatation cardiac
hjärtinfarkt infarcto cardiac, necrosis cardiac
hjärtklaff valvula (del corde)
hjärtklappning palpitation
hjärtlig cordial
hjärtlighet bonhomia, cordialitate
hjärtlös incaritabile
hjärtnupen sentimental
hjärtsäck pericardio
hjärtslag apoplexia
hjässa summitate del testa, occipite, vertice
hjord grege
hjort cervo
hjortbock cervo
hjortbröl bramo, bramamento
hjortron rubo de palude
hjul rota
hjulaxel axe de rota, axe
hjulbent valge, var, genu-var
hjuldjur rotifero
hjuleker radio
hjulgiga viella a rota
hjulnav modiolo
hl hectolitro
feno
ho mangiatoria
höbärgning fenation
hobby occupation favorite, hobby
hockey hockey
höfeber febre del feno
höft coxa, hanca
höfthållare porta-garrettieras
höftled coxa, articulation
höftleds- coxal
höftsjuka coxalgia, ischialgia
höftvärk sciatica
hög massa, cumulo, monticulo, pila, mole
högaffel furca
högakta estimar, venerar
högaktning estimation
högaktningsfull respectuose
högblad bractea
högeligen extrememente, forte, grandemente
höger dextere, derecte, dextre
högerhänt dexteromane, dextromane
högern dextera, dextra
högfärd orgolio, arrogantia
högförräderi crimine de alte traition
höghet altessa
högklassig de prime classe/ordine
högkvarter quartiero general
högmässa missa solemne
högmod orgolio, superbia
högmodig orgoliose, superbe
högplatå plateau alte, altiplano
högre supere, superior
högrelief alte relievo
högröd carmesino, vermilie
högröstad vociferante, stentoree, clamorose
högsinnad generose, magnanime
högsinthet nobilitate
högskola schola superior, universitate
högsommar plen estate, cor del estate
högspänning tension alte
högst summe, maxime, supreme, -issime, multo, altemente, le plus, al maximo
högstbjudande adjudicatario
högstpris precio maxime
högtalare altoparlator
högtals in massa
högtid festa, solemnitate, ceremonia
högtidlig solemne, festive, grave
högtidlighålla celebrar
högtidlighållande celebration
högtidlighet solemnitate
högtidsstund hora de festa, hora solemne, hora de devotion
högtlovad benedicte, glorificate
högtravande pompose, grandiloquente
högvakt grande guardia
högvatten marea alte, fluxo
högvördig reverende, multo reverende, reverendo
höja altiar, levar, elevar, sublevar, augmentar, stimular, exaltar
höjd alto, altitude, altor, celsitude, colle, collina, altura, summitate, apogeo
höjdled senso vertical
höjdmätare altimetro, hypsometro
höjdpunkt climax, culmination, culmine, maximo, apogeo
höjdroder elevator
höjdsträckning catena de collinas
höjning altiamento, levation, elevation, levatura
hojta critar, vociferar
holism holismo
hölje theca, (in)tegumento
holk spatha, nido
Holland Hollanda
holländare hollandese
holländsk hollandese
hologram hologramma
hölster spatha
homeopat homeopatho
homeopati homeopathia
homerisk homeric
Homeros Homero
homofon homophone
homogen homogene, homogenee
homogenitet homogeneitate
homograf homographo
homolog homologe
homologia homologia
homonym homonymo, homonyme
homosexualitet sodomia, uranismo
homosexuell homosexual
hon illa, ella
hona femina
höna gallina, pullo, pullardo
hondjävul diabolessa
honkatt catta
honkön sexo feminin
honkyckling gallinetta
honlig feminin
honnör honores, salute militar
honom honom
honorar derectos de autor
honorera honorar
höns volatiles, pullo cocite
hönsavel gallinicultura
hönseri pulleria
hönseriägare gallinero
hönsfåglar gallinaceas
hönsgård galliniera, pullario
hönshus galliniera, pullario
honung melle
honungsaktig mellose
honungsbi apicula
honungsdrypande melliflue
honungslen melliflue
honungsrik mellose
hop massa, multitude, congerie, hoste, grege, turba, pila, mole, cumulo, hoi polloi
hopa amassar, acccumular, cumular
hopdikta fabular
hopdragbar contractile
hopfällbar contractile
hopfoga adjunger, assemblar
hopgyttra agglomerar
hopklistrande agglutinante
hopklistring agglutination
hopknåpande confection
hoplit hoplita
hopp salto, spero, sperantia
hoppa salir, saltar
hoppare saltator
hoppas sperar
hoppfull plen de sperantia
hopplös insperabile, van
hopplöshet desperantia
hoprynkning corrugation
hopsättning adjustage
hopsnöra constringer
hor fornication
höra audir, ascoltar, exaudir
hora bagassa, meretrice, put(an)a, fornicar
höräfsa rastrellator
hörande audientia, audition
hörbar audibile, perceptibile
hord horda
horisont horizonte
horisontal- horizontal
horisontell horizontal
hormon hormon
hormonbehandling opotherapia
hörn angulo, cruciata
horn corno, cornetta, trompa
hornämne keratina
hornblåsare cornista
hornförsedd cornee
hornhinna cornea
hornhinneinflammation keratitis
hornist cornista
hörnsten petra angular, petra fundamental
hörntand dente canin
horoskop horoscopo
hörsägen narration, tradition
hörsal aula, auditorio, sala de conferentias
hörsam docile, obediente
hörsamma obedir, esser docile
hörsel audientia, audita, audition, audito
hörselstörning turbation del audito
hörtelefon receptor (telephonic)
hortensia hortensia, hydrangea
hos apud, a presso de, presso
hosianna hosanna, hostello
höskulle fenil
höslåtter fenation
hösnuva febre del feno, pollinosis
hospits hospicio
höst autumno
hosta tusse, tussir
höstdagjämning equinoctial, equinoctio autumnal, equinoctio de autumno
hostdämpande bechic
höstflytta emigrar
höstflyttning emigration
hostia hostia
höstlig autumnal
hot menacia, imminentia
hota menaciar
hotande imminente
hotell hotel, albergo
hotellägare hotelier
hotellinnehavare hotelero
hotellpiccolo piccolo
hov corte, moderation, discretion, ungula
hovdam dama de honor
hövding chef, governator, capite
hovdjur ungulato
hövisk cortese, polite, palatian, honeste, decente
hövitsman centurion
hovleverantör fornitor del corte
hövlig polite, cortese, civil
hövlighet cortesia
hovman cortesano
hovmästare dispensero, economo, majordomo
hovpoet poeta laureate
hovsam moderate, cortese
hovslagare ferrator, ferrero
hovslageri ferreria
hovtång tenalia (a taliar)
hud cute, derma, (in)tegumento, pelle, pellicula, epiderma
hudavskrapning excoriation
hudfärg carnation, tinta
hudflänga flagellar
hudinflammation dermatitis
hudömsning muta de pelle
hudsjukdom maladia cutanee
hudspecialist dermatologo
hudtalg smegma
hudutslag exanthema
hudvalk callosilate
hugenott huguenot
hugg colpo, battimento
hugga colpar, hachar, sculper
huggare cultellasso
huggning hachamento
huggorm aspide, vipera
huggorms- viperin
huggtand defensa
hugskott capricio, phantasteria
huld dulce, bon, clemente
hulling dente, barbo, unco
human human
humaniora artes liberal, humanitates
humanisera humanisar
humanism humanismo
humanitet humanitate
humbug bluff, charlataneria
humbugmakare saltimbanco
humla bombo
humle lupulo
humlemjöl lupulino
hummer homaro
hummersläktet homarides
humor humor, animo
humör humor, temperamento, stato de anima
humorist humorista
humoristisk humoristic, humorose, facete, facetiose
humorlös infacete
humus humus
hund can
hundgård canil
hundkål attrappa-muscas
hundkännare cynophilo
hundkapplöpningsbana cynodromo
hundlik canin
hundliv vita de can
hundra cento
hundraårig centenari, secular
hundraåring centenario
hundraårs- centenari, secular
hundraårsfest centenario
hundraårsjubileum centenario
hundracka canastro
hundrade centesime
hundradel centesimo
hundrafaldig centuple
hundrafaldiga centuplar
hundrafaldigad centuplicate
hundskall latrato
hundstjärnan canicula
hundvän cynophilo
hunger fame
hungersnöd fame
hungra haber fame
hungrande famelic
hunn hunno
hunnisk hunnic
hur como
hurtig alerte, alacre, gai, franc, coragiose
hurudan de que qualitate, de que natura, qual
huruvida si, an, esque
hus domo, casa, domicilio, focar
husar hussar
husdjur animal domestic
husera infestar
husfru domina
husgeråd utensilios
husgudar penates, lares
hushålla economisar
hushållare economo
hushållning economia
hushållsföreståndare dispensero, economo
huslig domestic
huslighet domesticitate
hustomte kobold
hustru marita, sponsa, sposa, uxor
hustrumord uxoricidio
hustrumördare uxoricida
husundersökning perquisition, perquisition domiciliari
husvill sin focar, sinistrate
huv cappello, cappotta, coperculo, capsula
huva bonetto, cappucio, beretto basc
huvud capite, testa
huvudbonad coperi-capite
huvudbry rumpe-capite
huvuddrag principalmente
huvudduk fichu
huvudinnehåll argumento, substantia, summario
huvudkvarter quartiero general
huvudman principal
huvudmassan grosso
huvudnyckel passe-partout
huvudorsak causa prime
huvudparten grosso
huvudperson protagonista
huvudpunkt essential
huvudrollsinnehavare protagonista
huvudsaklig capital, principal
huvudsakligen primarimente
huvudsallad lactuca
huvudsats proposition principal
huvudsele testiera
huvudskål cranio
huvudskalleplatsen calvario
huvudstad capital, metropole, citate capital
huvudstads- metropolitan
huvudvärk mal de capite, mal de testa, cephalalgia
hy carnation
hyacint hyacintho
hybrid hybrida
hybridform hybridismo
hybridisering hybridation
hyckla esser hypocrita, simular
hycklande bigot
hycklare hypocrita, bigot
hyckleri hypocrisia
hydda barraca, cabana, rancho
hydra hydra
hydrat hydrato
hydratering hydratation
hydraulik hydraulica
hydraulisk hydraulic
hydrera hydratar, hydrogenar
hydrering hydrogenation
hydrid hydrido
hydrocefali hydrocephalia
hydrocefalus hydrocephalo
hydrodynamik hydrodynamica
hydrografi hydrographia
hydrolys hydrolyse
hydrolytisk hydrolytic
hydrometer hydrometro
hydroplan hydroaeroplano, hydroplano
hydrostatisk hydrostatic
hydroxid hydroxydo
hyena hyena
hyende cossino
hyfsad polite
hygglig amabile, gentil, accommodante, bonacie, decente, rationabile
hygglighet decentia
hygien hygiene
hygienisk hygienic
hygrograf hygrographo
hygrometer hygrometro
hygroskop hygroscopio
hyla ulular
hylla planca, mensula, render homage a, acclamar, incensar, ovationar
hyllande elogistic
hyllare incensator
hylle inveloppe
hyllfack compartimento, planchetta
hyllning homage, acclamation, tributo, ovation
hylsa capsula, inveloppe
hymn hymno, cantico
hymndiktare hymnographo
hymndiktning hymnographia
hyperbel hyperbola
hyperbolisk hyperbolic
hypertension hypertension
hypertoni hypertonia
hypertrofi hypertrophia
hypnos hypnose, mesmerismo
hypnotisera hypnotisar
hypnotisk hypnotic
hypnotisör hypnotisator, hypnotista
hypofys hypophyse, hypophysis
hypogeum hypogeo
hypoklorit hypochlorito
hypokondri hypochondria
hypokondriker hypochondriaco
hypokondrisk hypochondriac
hypostas hypostase
hypostatisk hypostatic
hypotalamus hypothalamo
hypotek hypotheca
hypoteks- hypothecari
hypotenusa hypotenusa
hypotes hypothese
hypotetisk hypothetic, suppositicie
hypotoni hypotonia
hypsometer hypsometro
hyra location
hyrbil taxi
hyres- locative
hyresgäst locatario, tenente
hyreskasern insula
hyresrättsinnehav tenentia
hyresvärd locator
hyrevärd rentator, locator, proprietario
hyrvagn fiacre
hysa dar hospicio, albergar, allogiar
hyska uncino
hysteri hysteria
hysterika hysterica
hysteriker hysterico
hysterisk hysteric
hytt cabina, cubiculo
hyvel plana
hyvla planar, rabotar
hyvling applanamento