Appendice:Dictionarios/Svedese-interlingua/ö

De Wiktionario
Saltar al navigation Saltar al recerca

ö insula
öbo insulano, insulario
öda dispender
ödelägga deler, desolar, devastar, ruinar, vastar
ödeläggande deleterie, consumptive
ödeläggelse deletion, desolation, devastation
ödem edema
ödemark deserto
ödesdiger fatal, sinistre
ödestimma hora fatal
ödestro fatalismo
ödledjur sauro
ödmjuk humile, mansuete
ödmjukhet humilitate, submission, humiliation, (submission)
ödsla dispender
ödslig deserte, desertic
öga oculo, button, oculetto
ögla nodo, funda, anello
ögna ocular
ögon- ocular, ophthalmic
ögonblick momento, instante
ögonblicklig momentanee, immediate, instantanee
ögonblickligen immediatemente, al instante, instantanee, subito
ögonblicklighet instantaneitate
ögonblicks- instantanee, momentanee
ögonbryn supercilio
ögonfägnad placer del oculos
ögonfrans cilio
ögonglob bulbo del oculo, globo del oculo, globulo ocular
ögonhåla orbita
ögoninflammation ophthalmia
ögonkast oculata, reguardo
ögonläkare oculista, ophthalmologo
ögonläkekonst oculistica
ögonlins lente
ögonlock palpebra
ögonlocksinflammation blepharitis
ögonskenlig evidente
ögonsten pupilla
ögontand dente ocular
ögontjänare adulator
ögonvatten collyrio
ögonvita blanco del oculos
ögonvittne testimonio ocular
ögonvrå angulo del oculo
ök animal de carga, vetule cavallo
öka augmentar, incrementar, accelerar, accrescer
ökänd notori, de mal fama
öken deserto
öknamn nomine de joco/de ironia, supernomine
ökning accrescimento, augmentation
ölkafé bireria
ölsejdel bicario de bira
ölstuga bireria, taverna
öm tenere, sensibile, dolorose, irritabile
ömhet sensibilitate, dolor, teneressa, affection
ömka commiserar, compatir, miserar
ömkansvärd regrettabile, miserabile, misere, deplorabile, pietose
ömklig miserabile, misere
ömklighet miseria
ömsa cambiar
ömsesidig bilateral, reciproc, mutual, mutue
ömsint sensibile, emovibile, compatibile, sollicite, affectuose, affectionate
önska desirar, desiderar, voler, carer
önskan desiro, desiderio
önskeben furchetta del sterno
önskemål desideratum, requesta
önsketänkande velleitate
önsketänkare velleitario
önskvärd desirabile, desiderabile
öppen aperte, patente, public, pendente
öppenhet candidessa
öppenhjärtig sincer, candide, franc, ingenue
öppenhjärtighet franchitia, ingenuitate
öppenvårdsmottagning policlinica
öppna aperir, displicar, discorcar
öppnare aperitor
öppnas aperir se
öppning apertura, ore, orificio, foramine, hiato, perforation
öppningstal allocution
öra aure, auricula, audito, ansa, ansa ansa
örfil verberation (al auricula), verberata
örfila verberar
örhänge anello de aure, pendente de aure
öring tructa
örlogsfartyg nave de guerra
örlogsflotta marina de guerra
örlogsvarv arsenal
örngott theca de cossino
örnlik aquilin
örnnäsa naso aquilin
öron- aural, auricular
öronformad auriforme
öroninflammation otitis
öronläkare aurista
öronlappar coperi-aures
öronmandel parotide, tonsilla
öronmärka etiquettar
öronmussla concha
öronpinne cura-aures
öronsnäcka helice
öronspegel otoscopio
öronspottkörtel parotide
öronsusning susurro aural
öronvax cerumine
örring anello de aure
örsnibb lobo de aure
örsprång otalgia, otitis
ört planta, herba
örtagård horto, jardin, oliveto
örtaktig herbacee
örtsamling herbario
örtté tisana
örtväxter herbage
örvax cerumine
ösa haurir, (hälla) infunder, (hälla ur) effunder, (tömma) vacuar, escolar
öskar sassa, haustor
ösregn pluvia torrente, diluvio
ösregna diluviar
öst est
östanvind vento del est
öster est, oriente, levante
österlandet Oriente, Levante
österländsk oriental, levantin, oriente
österrikare austriaco, austriano
Österrike Austria
österrikisk austriac, austrian
Östersjön Mar Baltic, Baltico
Östeuropa Europa Oriental, Est-Europa, Europa del Est
östlig oriental, oriente, del est, levante
öva exercitar, practicar
övärld archipelago
över- super-
över super, supra, (in) re, via, trans
överallt ubique, in omne partes, in tote locos
överantvarda consignar
överantvardande consignation
överarm brachio
överätning ingorgamento, ingurgitation
överbefälhavare commandante in chef, generalissimo
överbefolkad superpopulate
överbefolkning superpopulation
överben coxa, femore
överbevisa convincer
överblick reguardo general, vista, apperception
överbliven residual, residue
överbyggnad superstructura
överdåd luxo, extravagantia, harditessa, intrepiditate, andacitate, arrogantia
överdådig luxuriose, opulente, profuse, sumptuari, sumptuose
överdos dose excessive
överdrag conto a discoperto, copertura, revestimento
överdragskläder costume de travalio
överdragssko superscarpa
överdrift exaggeration, excesso, exorbitantia, hyperbola, ultrantia
överdriva amplificar, exaggerar, exceder, ultrar, aggrandir
överdrivande exaggerative
överdriven exaggerative, excessive, exorbitante, immoderate, hyperbolic
överens de accordo
överenskomma convenir, accordar, concordar
överenskommelse convention, accordo, pacto, concordantia, tractato
överensstämma accordar, coincider, concurrer, congruer
överensstämmande compatibile, conforme, congrue, congruente, concorde, consonante, correspondente
överensstämmelse accordo, coincidentia, concerto, concordantia, concordia, concurrentia, conformitate, congruentia, congruitate, consistentia, correspondentia, harmonia, similitude
överfall attacco, assalto
överfalla assalir, assaltar
överfart passage, traversata
överflöd abundantia, affluentia, copia, cornucopia, plenitude, superfluitate, ubertate, superabundantia
överflöda abundar, exuberar, redundar
överflödande exuberantia, abundante, affluente, superabundante, exuberante, disbordante
överflödig superflue, non necesse, de troppo, expletive, redundante
överflödighet superfluitate
överflytta transferer, devolver
överflyttande devolution
överflyttning transferimento, translation
överföra transferer, transmitter, translatar, traducer
överförande transfusion
överförare transmissor
överförbar transferibile
överförd figurate, figurative, alienate
överförenkling simplismo
överföring transferimento, translation
överfull troppo plen, disbordante
överfylla congerer
överfyllnad congestion
överfyllning ingorgamento, ingurgitation
övergå exceder, transir, superar, superpassar, converter, passar
övergående devolution, transiente
övergång passage, transition, cambio, cambiamento, conversion
övergångs- transitori
övergångsålder climacterio
övergångsålders- climacteric
övergångsbiljett billet de cambio, billet de correspondentia
övergångsperiod periodo de transition, periodo transitori
överge abandonar, derelinquer, desertar, deserer
övergivande abandonamento, abandono, desertion
övergiven derelicte, deserte
övergivenhet desolation
överglänsa eclipsar
övergödning superalimentation
övergrepp violation
överhand predominantia, avantage, prevalentia
överhängande acute, imminente
overheadprojektor retroprojector
överhet autoritate (public), superioritate
överhets- magistral
överhetsbeslut decreto
överhetta supercaldar
överhöghet soveranitate, suprematia
överhopa cumular, supercargar, importunar
överhoppa saltar, omitter
överhud derma, cuticula, epidermis
överhuvud chef, in general, generalmente, in toto, del toto
överilad inconsiderate, precipite
överilning precipitation, irreflexion
överinseende direction, controlo
överjordisk supermundan, supraterrestre, celeste, divin
överkäke maxilla, mandibula superior
överkäksben osso maxillar
överkänslighet allergia
överkast copertura (de lecto)
överkläda coperir, tapissar
överklagande recurso
överklass classe superior
overklig irreal, fictive, imaginative, insubstantial, intemporal, chimeric
overklighet irrealitate
överkomlig accessibile, superabile, surmontabile
överkomma superar
överkorsning cruciamento
överkropp busto, torso
överkryssning cruciamento
overksam inactive, inefficace
overksamhet inaction, inertia
överlagd considerate, deliberate, premeditate
överlägga deliberar, conferer
överläggning consultation, deliberation
överlägsen superior, preeminente, arrogante, superciliose
överlägsenhet superioritate, preponderantia, suprematia
överlämna presentar, deponer, committer, consignar, remitter se a
överlämnande consignation
överläpp labio superior
överlappning imbriccamento
överlärare instructor in chef
överlast supercarga
överlasta supercargar
överlåta ceder, transferer, transmitter, delegar
överlåten alienate
överlåtlig alienabile
överleva supervivente, resto, superviver
överlevande supervivente
överlevnad superviventia
överlista dupar, vincer per astutia, circumvenir
överlöpare desertor, transfuga, renegato
överloppsgärning opera superflue, supererogation
övermakt potentia superior, preponderantia
övermäktig superior (in fortia, numero etc)
överman maestro, superhomine
övermanna superar
övermannas succumber al numero
övermänniska superhomine
övermänsklig superhuman
övermått excesso, exuberantia, exaggeration
övermätta supersaturar
övermättad supersaturate
övermåttan excessivemente, extrememente
övermod arrogantia, presumption
övermodig arrogante, orgoliose, insolente
övernatta pernoctar, passar le nocte
övernattning pernoctation
övernaturlig supernatural
övernog plus de sufficiente
överord fanfaronada, exaggeration
överordnad chef, superior
överräcka presentar
överräckande presentation
överraska surprender
överraskande per surprisa
överraskning surprisa
överreta superexcitar
överrock paletot, mantello, supertoto, surtout, ulster
överrumpla surprender
överrumpling surprisa, attacco inattendite
översålla perseminar, coperir, irrigar, sparger
översända transmitter, inviar, expedir
översändare transmissor
översätta render, traducer, translatar, interpretar
översättare traductor, translator
översättning traduction, translation, version, interpretation
översättningsbar traducibile
översättningslån calco
överse revider, non observar, oblidar
överseende condonation, indulgentia, venia, venialitate
översikt supervision, perspectiva, summario, résume, synopsis
översiktlig clar, synoptic
översittare arrogante, fanfaron
översitteri arrogantia, aere de importantia
överskatta supertaxar, superestimar
överskjuta exceder
överskott surplus, resto, excesso, ganio, profito
överskottsbetalning superpaga
överskrida transpassar, ultrapassar, exceder
överskridande excesso, transgression
överskrift rubrica, titulo, testa
överskrivning interlineation
överskugga adumbrar
överskuggande adumbration
överslag computo/calculo (approximative)
överspänd exaltate, superexcitate
överst le plus alte, le superior, supreme, summe, al cresta, (le) supreme
överstämpling supercarga
överste colonnello
överstelöjtnant locotenente colonnello
överstepräst pontifice, hierarcha, soveran sacrificator
överstiga superar, superpassar, exceder, surmontar
överstiglig transpassabile, surmontabile, passabile, rationabile
överstryka inducer, rader, cancellar, surlinear
översvalla disbordar, exuberar
översvallande exuberante, con effusion, volubile
översvämma inundar
översvämning inundation, diluvio, cataclysmo, disbordation, submersion, crescita
översvinnlig abundante, infinite
översyn revision
övertäcka coperir, recoperir
övertag avantage, predominantia
övertaga entrar in possession de, prender (possession de)
övertagande assumption
övertala persuader, instigar
övertalig supernumerari, supernumerose
övertangent diese
övertänka considerar, ponderar
övertänkt deliberate
övertoner tonos harmonic
överträda violar, infringer, delinquer, disobedir, contravenir a, transgreder, transir, transpassar
överträdare transgressor
överträdelse contravention, infraction, transgression, transpasso, violation, disobedientia, delicto
överträffa superar
övertrassera traher a discoperto
övertro superstition
övertyga convincer, persuader, suader
övertygande suasion
övertygelse conviction, convincimento
överuttag conto a discoperto
överväga considerar, contemplar, deliberar, ponderar, reflecter, revolver, meditar super, preponderar
övervägande consideration, reflexion, contemplation
övervaka surveliar, controlar, inspectar, inspicer, superintender, supervisar
övervakning supervision, surveliantia
övervåld violentia, acto de brutalitate
övervälde suprematia
övervara assister
övervikt excesso, superpeso, supercarga, preponderantia, predominantia, prevalentia
övervinna superar, surmontar, vincer, triumphar, batter
övervinnelig surmontabile, vincibile
övervinnelse vincimento
övervintra hibernar
övervintring hibernation
övning exercitation, exercitio, practica
övningsuppgift exercitio
övre supere, superior, plus alte
övrig cetere, restante, le alteres