Appendice:Dictionarios/Portugese-interlingua/z

De Wiktionario
Saltar al navigation Saltar al recerca

Z,z (zê) vigésima sexta letra do alfabeto latino; zeta (sexta letra do alfabeto grego) [sub] Z,z (zeta)
Zacarias [npr] Zacharia
zangão (macho da abelha) [sub] ape mascule
Zaratustra [npr] Zarathustra
zebra [sub] zebra
zebrado/a [adj] zebrate
zebu, zebo, gebo [sub] zebu
zéfiro (1. vento do oeste; 2. brisa; 3. tecido leve) [sub] zephyro
Zéfiro [npr] Zephyro
zelador [sub] zelator
zelar [v] zelar
zelo, ardor [sub] zelo
zelosamente [adv] zelosemente, jelosemente
zelosia [sub] zelosia
zeloso/a [adj] zelose, jelose
zelote (1. pessoa zelosa; 2. [Antig. Jud.]) [sub] zelote
zelotismo [sub] zelotismo
zenital [adj] zenital
zénite [sub] zenit
Zeppelin [sub] zeppelin
zero absoluto [] zero absolute
zero, cifra, algarismo [sub] zero
Zeus [npr] Zeus
zibelina [sub] zibellina
zígoma [sub] zygoma
ziguezaguear [v] zigzagar
ziguezague [sub] zigzag
zincagem [sub] zincage
zincar [v] zincar
zincografia [sub] zincographia
zincográfico/a [adj] zincographic
zincógrafo [sub] zincographo
zinco (Zn) [sub] zinc
zíngara, cigana [sub] zingara
zíngaro/a, cigano/a [adj] zingar
zíngaro, cigano [sub] zingaro
zircão (silicato de zircónio) [sub] zircon
zircónico/a [adj] zirconic
zircónio (Zr) [sub] zirconium
zodiacal [adj] zodiacal
zodíaco [sub] zodiaco
zóico/a [adj] zoic
zona [sub] zona
zona fria [] zona frigide
zona glacial [] zona glacial
zonal [adj] zonal
zonalmente [adv] zonalmente
Zona Temperada [] zona temperate
zoofítico/a [adj] zoophytic
zoofito [sub] zoophyto
zoofitologia [sub] zoophytologia
zoografia [sub] zoographia
zoográfico/a [adj] zoographic
zoóide [sub] zooide
zoo (jardim zoológico) [sub] zoo
zoolatra [sub] zoolatra
zoolatria [sub] zoolatria
zoolito [sub] zoolitho
zoologia [sub] zoologia
zoológico/a [adj] zoologic
zoólogo [sub] zoologo, zoologista
zoom (lente objectivo) [sub] zoom
zoopatologia [sub] zoopathologia
zoosporo [sub] zoospora
zootecnia [sub] zootechnica
zootomia [sub] zootomia
zootomista [sub] zootomista
zoroastrianismo [sub] zoroastrismo
zoroastriano/a [adj] zoroastrian
zoroastriano [sub] zoroastriano
zoroástrico/a [adj] zoroastric
Zoroastro [npr] Zoroastre
zuavo [sub] zuavo
zulo [sub] zulu