Appendice:Dictionarios/Interlingua-romanica/e

De Wiktionario
Saltar al navigation Saltar al recerca

e

e .., e

e ben!

e ben?

e si ille non veni?

ebenista

ebenista (de arte)

ebenisteria

ebeno

ebonite

ebore

eboree

ebrechar

ebrie

ebrie de gaudio/allegressa

ebrie per le victoria

ebrie: esser ebrie

ebrie: non ebrie

ebrie; un pauc ~

ebrietate

ebrietate amorose

ebrietate del sensos

ebrietate: parve ebrietate

ebrio

ebriositate

ebrioso

ebullition

ebullition: (ruito del) ebullition

ebullition: entrar in ebullition

ebulliton

ecce

ecce ancora uno!

ecce ille

ecce ille (qui veni)

ecce me/io

ecce per que

ecce perque

ecce un belle affaire

eccentric

eccentricitate

eccentrico

ecchymosate: esser ecchymosate

ecclesia

Ecclesia

ecclesia a turre(s) bulbiforme [in forma de cibolla]

ecclesia collegial

ecclesia conventual

Ecclesia episcopal [in England: anglican]

Ecclesia national

ecclesia national

Ecclesia orthodoxe

ecclesia parochial

ecclesiastic

ecclesiastico

echo

echoar

echometro

ecimar

ecimar (F étêter, écimer)

eclectic

eclectico

eclipsar

eclipsar alicuno

eclipsar se

eclipsate: esser eclipsate

eclipse

eclipse de luna

eclipse solar

ecliptic

ecliptica

ecloga

economato

economia

economia controlate/dirigite

economia de energia

economia de spatio

economia de tempore

economia dirigite/planificate

economia domestic

economia industrial

economia mundial

economia politic

economia politic/national

economia private

economia rural

economia: (parve) economias

economia: facer economias

economias

economic

economic: economic

economic: non/pauco economic

economic; esser ~

economisar

economista

economo

ecquirer: acquirer/ganiar per commercio

ecruppate

ecstase

ecstasiar

ecstasiar se

ecstatic

ectoderma

ecumenic

Summario: ecumenismo

eczema

edelweiss

edema

eder

eder con le coclear

eder nimis

edibile

edicto

edificante

edificar

edificar (se)

edification

edificator

edificio

edificio a columna(s)

edificio annexe [contigue, lateral]

edificio de exploitation

edificio posterior

edificio public

edificio scholar

edificio: construction/edificio functional

edificio: domo/edificio in construction

edificio: sin edificios

ediles

edilitate

editar

editar clandestinmente

editar: esser publicate/editate

edition

edition avulse

edition clandestin

edition complete

edition de luxo

edition de tasca

edition del autor

edition del matino

edition popular

edition portative

edition revidite [refundite, refacite]

edition special

edition: edition/publication de (obras de) arte

edition; prime ~

editor

editor de jornal

editor de obras de arte

editor: presso qual editor?

editor: qual editor lo publica?

editoria

editorial

editorialista

educabile

educabilitate

educando: educand/o,?a

educar

educar (alicuno) qua/como un matre

educar mal

educar: ben educate

educar: mal educate

educat/or,?rice

educate

educate: ben educate

educate: mal educate

educate: pauco/mal educate

education

education (national)

education artistic

education correctional

education mancante

education physic

education: bon education

education: formation [preparation, education] professional

education: instruction/education preparatori/preliminar

education: instruction/education scholar

education: mal education

education: sin education

educative

educato: mal educato

edulcorar

edulcoration

effaciabile

effaciamento

effaciar

Iste es un modifeffaciar

effective

effectivemente

effectivo

effectivo de combattentes

effectivo de guerra

effectivo theoric

effecto

effecto caloric

effecto curative

effecto del explosion

effecto retroactive

effecto theatral

effecto theatral/spectacular

effecto ulterior

effecto: con effecto retroactive

effecto: de grande effecto

effecto: facer effecto

effecto: in effecto

effecto: nulle effecto sin causa

effecto: producer un effecto posterior

effecto: rendimento/effecto dynamic

effecto: restar/remaner sin effecto

effecto: sin effecto

effecto: un film que face effecto

effecto; facer ~

effecto; in ~

effecto; isto me face un ~ estranie

effectos

effectos de equitation [harnesamento pro cavallo de sella]

effectos public

effectuar

effectuation

effectuer

effeminar

effeminar se

effeminate

effemination

effeminato

effertio: facer tote su effortios

effervescente

effervescentia

effervescer

efficace

efficace: esser efficace

efficace: esser efficace contra

efficace; devenir ~

efficacia

efficacitate

efficer

efficiente

efficiente: hodie io non es plenmente efficiente

efficientia

effigie

efflorescentia

efflorescer

effluer

effluer (a guttas)

effluer (ab)

effluer gutta a gutta

effluer in fluctos

effluvio

effluxo

effluxo: (tubo de) effluxo

effortiar se

effortiar se (de)

effortiar se de

effortiar se de ascender (elevar se)

effortio

effortio excessive

effortio intercalate

effortio personal

effortio(s)

effortio: facer un effortio

effortio: isto me costa un effortio

effortio: sin pena/effortio

effortio; facer un supreme ~

effortios; facer tote su ~

effortios; facer ~ (pro)

effract/or,?rice

effraction

effrangiar

effringer

effrontate

effronteria

effunder

effunder: expander/effunder se

effusion

effusion de sanguine

effusive

effusivitate

effusor

egide

eglefino

ego

ego: mi altere ego

egocentric

egoismo

egoist/a,?ic

egoista

egoistamente: egoist(ic)amente

egoistic

egoisticamente: egoist(ic)amente

egolio: facer le elogio (de)

egotismo

egresso

egyptian: egypti/e,?an

egyptiano: egyptian/o,?a

egyptie: egypti/e,?an

eh!

eider

eiderdun

einmal

ejacular

ejaculate: esser emittite/ejaculate

ejaculation

ejectar

elaborar

elaboration

elanceo

elastic

elastic: esser elastic

elasticitate

elastico

elect/o,?a

electe

election

election complementari/suppletive

election preliminar

election primari

election proportional

election suppletive/supplementari

electiones: nove electiones

ication minorelector

elector delegato

elector primari

elector: le electores

elector: prince elector

electoral

electorato

electric

Poner iste articuloelectrice

electricista

electricitate

electrificar

electrification

electrisar

electrisator

electroacustica

electrochimia

electrochimic

electrocutar

electrocution

electrodo

electrodynamica

electrogene

electrolyse

electromagnete

electrometro

electromotor

electron

electronic

electronica

electrophoro

electroscopia

electroscopic

electroscopio

electrotechnic

electrotechnica

electrotechnico

electrotherapeutica: electro/therapeutica,?therapia

electrotherapia: electro/therapeutica,?therapia

electuario

elegante

elegante: multo elegante [chic (F)]

elegantia

elegia

elegiac

elegibile

elementari

elemento

elemento (constructive)

elemento (primitive)

elemento nocive al nation

elemento principal

elementos

elephante

elephantiasis

elephantin

elevabile

elevage de porcos

elevamento

elevamento de bestial

elevamento de cavallos

elevamento de oves [bestial ovin]

elevar

elevar al quadrato

elevar se

elevar se (a)

elevar se (in le aeres)

elevar se de un volo

elevar se in le aeres

elevar se in volo

elevar se supra/super

elevar: (e)levar

elevar: ascender [elevar se] (rapidemente, bruscamente)

elevar: eriger/elevar se

elevar: tres (elevate) a quinte (potentia)

elevate

elevate: precios elevate/alte

elevatessa

elevation

elevation del hostia

elevation del terreno

elevation: altiamento/elevation ad un (plus alte) rango

elevator

elevator de bestial

elevator de cavallos

elevator de oves

elevator de porcos

elevator in un canal

elider

eliger

eligibile

eligibilitate

eligite

eliminar

eliminar alicuno

eliminar per lavar

eliminate; esser ~

elimination

eliminatori

eliminatoria

sub observation elision

elision

elite

élite

elixir

elixir de longe vita

ellipse

elliptic

elocution

elogiar

elogiar: elogi(s)ar

elogio

elogio proprie [de se]

elogio: mentionar con elogio

elogiose

elogiose; parolas ~

elogiosemente

elogisar

elogisar: elogi(s)ar

eloquente

eloquentia

elucidar

elucidation

elucidative

elucidatori

eluder

eluder un question

emaciar

emaciate

emaciation

email

emanar

Cancellar | Adjemanation

emanation

emancipar

emancipar se (de)

emancipation

emascular

emasculation

embarassar

embarassar: sentir se embarassate

embarassate

embarassate: sentir se embarassate

embarasso

embarasso pecuniari

embarasso: causar molestias/embarasso ad alicuno

embarasso: esser in embarasso

embarasso: esser in grande embarasso

embarasso: mitter alicuno in un bel(le) embarasso

embarasso: sin embarasso

embarasso: traher se de embarasso

embarasso: trovar se in embarasso

embarassose

embargo

embargo; poner un ~ super

emberiza

emberiza (commun o citrin)

emblema

emblema de nationalitate

emblema: insignia/emblema (de un partito)

emblematic

embolia

embracage: embragage/embracage

embracar: embra/car,?gar

embragage

embragage: embragage/embracage

embragar

embragar: embra/car,?gar

uta al edition (opens in new wembrasura

embrasura

embryon

embryon/al,?ari,?ic

emendamento

indow) Nota que tote le coemendamento

emendamento: emenda/mento,?tion

emendamento; (proposito de) ~

emendar

emendat/or,?rice

emendation

emendation: emenda/mento,?tion

emendation; (proposito de) ~

emendator: (e)mendator

emer

emer alique ad alicuno

emer: comprar/emer in addition/plus

emerger

emerite

emetico

emibile

emigrant/e,?a

emigrar

emigrat/o,?a

emigration

emigration: emigration/exodo de capitales

eminente

eminente: esser eminente

eminentia

eminentia: Vostre Eminentia

emissario

emission

ntributiones a Wikipediemission

emission (radiophonic)

emission de actiones

emission de musica registrate [grammophonic, in discos]

emission de television

emission directe

emission radiophonic

emission: (commercio/negotio de) emission

emission: radio/emission scholar

emissor

emissor a modulation de frequentia

emissor clandestin

emissor de television

emissor de undas curte

emissor de undas ultracurte

emissor local

emissor: (apparato) emissor

emissor: (posto/station) emissor

emitter

emitter: esser emittite/ejaculate

emollimento cerebral

emollir

emolumento

emolumentos

a es considerate public secundo lemolumentos

emotion

e terminos del Licentia de emotion

emotion: causar profunde emotion

emotion: sin emotion

emotional

emotionante

emovente

emover

emover se [agitar se]

emover [commover, excitar] se

emovite

emphase

emphatic

empiria

empiric

empirico

empirismo

empirista

emplastrar

emplastro

emplastro adhesive

emplastro collante/adhesive

emplastro vesicatori

emplastro: clauder con un emplastro

empleante tote le/su fortias

emplear

emplear (in le fabrication)

emplear (in pan) un modio de farina per die

emplear tote le medios

empleat/o,?a

empleat/o,?a de officio

empleata: empleat/o,?a de officio

empleate (in un profession)

empleate fixe

empleato

empleato bancari/de banca

empleato de billeteria

empleato de commercio

empleato del contributiones

empleato salariate

empleato superior

empleato tramviari

empleato: agente/empleato del policia criminal/secrete

empleato: empleat/o,?a de officio

empleato: empleat/o,?a postal

empleato: empleat/o,?a [functionari/o,?a]

empleato: functionari/o,?a/empleat/o,?a ferroviari/del ferrovias

empleato: functionario/empleato de ministerio

empleator

empleatos

empleatos (Pl) statal

empleo

empleo accessori/secundari

empleo de fortias

empleo fixe

empleo in massa

empleo: sin empleo

empleo; sin ~

empt/or,?rice

emptar

emption

emption a contante

emption: compra/emption de occasion

emptor

emptor,?a

emptor: empt/or,?rice

emular

emular (alicuno)

emular a qui face plus ..

emular: rivalisar/emular in (z.B. mangiar

emulation

emulator

emulo

emundamento

emundar

encaustica

encephalitis

enclave

encomio

encyclopedia

encyclopedic

encyclopedista

endecasyllabe

endecasyllabo

endemia

endemic

endivia

endocarditis: (endo)carditis

endogamia

enema

energetic

energia

energia atomic/nucleari

energia vital

energia volitive

energia(s); emplear tote su ~

energia: sin energia

energic

Summario: energic

enervante

enervar

enervation

enigma

enigma figurate

enigmatic

enneagono

enoiante

enoiar

enoiar se

enoio

enoio: haber enoios/penas pro nihil

enoiose

enoiosissime

enorme

enormitate

ensemble

ensiforme

ente

enteritis

enthusiasmar

enthusiasmar (se)

enthusiasmar se

enthusiasmar se pro

enthusiasmar se pro alique

enthusiasmar: enthusiasmar/exaltar se

enthusiasmar: enthusiasmar/passionar se pro

enthusiasmate

enthusiasmo

enthusiasta

enthusiastic

Iste es un modification minoentitate

entitate

entleeren

entomographia

entomologia

entomologista

entomologo

entra!

entranias

entrante per ..

entrante per ibi

entrar

entrar (accidentalmente)

entrar (in auto/vectura/vehiculo usw)

entrar (in carro/vectura)

entrar (in un restaurante)

entrar (in)

entrar al monasterio [resp. convento]

entrar bruscamente

entrar cavalcante

entrar in

entrar in combatto

rPoner iste articulo sub observation entrar in consideration/question

entrar in le adolescentia

entrar in possession (de)

entrar in relation/contacto con

entrar in relationes con

entrar in relationes con alicuno

entrar in scena

entrar in tempore

entrar in un categoria

entrar penosemente, e. con pena

entrar per maritage in un familia;

entrar per surprisa

entrar!; face ~

entrar: (esque io debe) entrar o exir?

entrar: (facer) entrar in

entrar: dar se le pena de entrar

entrar: facer entrar

entrar: facer entrar (per fortia)

entrar: facer entrar [resp. passar, sortir] per fortia

entrar: precar/peter de entrar

entrar; facer ~ fricante

entrata

entrata (de un domo)

entrata (in)

entrata del porto

entrata in action

entrata in combatto

entrata in functiones

entrata in prision/carcere

entrata in scena

entrata in servicio

entrata in servicio/carga

entrata in vigor

entrata lateral [resp. de servicio]

entrata per maritage in un familia

entrata principal

entrata pro livratores

entrata solemne

entrata triumphal

entrata: entrata/ingresso lateral

entrata: toto presso le entrata/ingresso

entratas

entrée

enuclear

enumerar

enumeration

enumeration: enumeration/appuramento del votos

enunciar

enuresis

enuretico

épaulette

epaulette

eperlano

ephelide

ephemere

ephemere: persona de importantia ephemere

ephemero

epic

epica

epico

epicureo

epidemia

epidemic

epidermis

epidiascopio

epigastrio

epiglottide

epiglottis

epigono

epigramma

epigrammatic

epigrapho

epikuree

epilepsia

epileptic

epileptico

epilogo

Epiphania

epiphora

epiphysis (cerebral)

episcopal

episcopato

episcopo

episcopo suffraganee

episodic

episodio

epistaxe

epistola

epistola al Corinthios

epistola dedicatori

epistola: littera/epistola de regratiamento(s)

epistolero

epitaphio

epithalamio

epitheto

epizootia

epocha

epocha balnear

epocha brillante/auree

epocha de transition

epocha glacial

epocha: facer epocha

epocha: que face epocha

epopeia

epopeia: epos/epopeia national

epos

epos: epos/epopeia national

epurar le personal

epuration

equa

equal

equal: (de categoria) equal

equal: de equal ad equal

equal: del equal volumine

equal: esser equal ad alicuno

equal: mi equal

equal: monstrar se equal al situation

equal: sin equal

equal: sin equal [par; rival]

equal: sin equal/par

equal: su equal, su equales

equal; sin ~

equalar

equalar se (a)

equalar se ad alicuno

equalar: equal(is)ar

equalar: equalar/imitar alicuno

equalisar

equalisar: equal(is)ar

equalisation

equalitate

equalitate de derectos

equalitate de rango/condition

equalitate: paritate/equalitate de nascentia

equalitate: tractar super le pede de equalitate

equalmente

equanime

equanimitate

equario

equation

equation algebric

equation del secunde grado

equator

equatorial

eque

equiangule

equidee

equilateral

equilibrar

equilibrar se

equilibrate; (ben) ~

equilibrator

equilibrio

equilibrio: perder le equilibrio

equilibrio: tener in equilibrio

equinoctio

equinoctio (Adj equinoctial)

equipa

equipa de football

equipa de reparation

equipa de salvamento

equipa diurne [del die]

equipa national

equipa selecte/selectionate/de selection

equipa: equipa/torno de nocte

equipage

equipage: sin equipage [Flugz sin pilota(s)]

equipamento

equipamento de skiator

equipar

equiseto

equitar

equitate

equitation

equitation (de alte schola)

equivalente

equivalente (de un servicio rendite)

equivalentia

equivaler

equivoc

equivocar

equivocitate

equivoco

equo

era

era atomic

era christian

era: anterior al era christian

era: tempores/era moderne

erader: (e)rader

eradicar

eradicate

eradication

erasor

erasura

erasura: (e)rasura

erbauen

erecte: seder erecte

erecte: star erecte

erection

eremita

eremitage

eremiteria

eremitic

erenate

ergo

erica

ericiar

ericiar se

ericiate

ericio

ericio de mar

eriger

eriger le plumas

eriger se

eriger se a

eriger se e mendicar

eriger: eriger/elevar se

erigibile

erkennen

erosion

erotic

eroticismo

erotico

erotismo

errante

errar

errar cammino/via

errar completemente/grandemente

errar in le via

errar le tiro

errar: errar/vagar per

errar: lassar errar su reguardos

errar: si io non erra

errar: vos erra multo!

errar: vos erra!

errata

erratum

erratum: esser un erratum [error de impression]

erronee

erroneemente

error

error de audition

error de calculo

error de grammatica

error de impression

error de punctage

error de typamento

error fundamental

error judiciari

error judiciari/judicial

error!

error: error/falta de scriptura/orthographia

error: falta/error de inattention/distraction

error: inducer in error

error: per error

error: per error/inadvertentia

error: salvo error e omission

error: sin error [resp. falta, defecto]

errpr: salvo error

eruca

eructar

eructar: (e)ructar

eructation

erudite

erudition

eruditissime

erudito

erudito cameral

erumper

erumper de risada/riso

erumper detra/post

erumpeva; quando le guerra ~

eruption

eruption (cutanee)

eruption cutanee

eruption de riso

eryngio

erysipela

erysipela (porcin)

erythema: erythema/colpo de sol

erythrocyto rotes

esbossar

esbossate

esbosso

esca

escaldar

escalope (FSp) de vitello

escamento: (ad)escamento

Cancellar | Adjuta al editescamotabile

escamotar

escampar

escapar: salvar se (escappar) de un difficultate

escappada

escappada [follia, extravagantia] juvenil

escappamento

ion (opens in new window)escappamento

escappar

escappar (a)

escappar (singulemente)

escappar de un periculo

escappar del mano

escappar indemne [un grande periculo]

escappar se

escappar sin damno

escappar sin grande prejudicio

escappar: errores ha escappate

escappar: escappar/fugir de

escappar: facer escappar/fugir

escappar: lassar escappar (de bucca) alique

escappar: lasser escappar

escappar; facer ~

escappar; lassar ~

escappata

escappatoria

escar

escar: (ad)escar

escator

eschara

escharificate

escharification

escharotic

eschimo

esclusa

esclusero

escolamento

escolar

escolatorio

escolatura

escorta

escortar

escortate: esser convoyate/escortate

escota

esmeraldin

esmeraldo

esophago

esoteric

espaniol

espaventa?aves

espaventaaves

espaventabile

espaventaculo

espaventar

espaventar alicuno

espaventar se

espaventate

espavento

espaventose

esplanada

esquadra

esquadra aeree

esquadra de aviones

esquadra de chassa

esquadra de combatto

esquadra de ferro

esquadra volante

esquadrar

esquadrilia

esquadrilia de aviones

esquadron

esque ..

essamar

essame

essame (de apes)

essayage

essayar

essayar: probar/essayar/examinar un post le altere

essayista

essayo

essayo de lectura

essayo: a titulo de essayo

essentia

essentia de terebinthina

essentia: essentia/oleo de rosas

essential

essential: lo essential

essential: lo essential/principal

essential: non essential

esser

esser (vivente)

esser ..

esser al disposition (de)

esser al ultime extremitates

esser breve

esser brusc/de pauc parolas

esser con alicuno

esser contra

esser curate

esser de opinion

esser de passage

esser efficiente/efficace/convincente

esser facile a influentiar

esser franc

esser human

esser in calor

esser in flor

esser in un bon (resp. mal) situation

esser includite/incluse

esser independente

esser lo mesme (le mesmo)

esser monstrate

esser multo frequentate

esser presente

esser rejectate

esser utile (a)

esser: (il) es difficile pro me

esser: (un) esser rationabile

esser: character/esser hybrid/a,?e

esser: il es difficile

esser: isto es

esser: isto es (toto) comprensibile/natural

esser: isto es pro me

essuga?mano

essuga?vitro

essugamento

essugar

est

estabilir se a/in

estabilir: restab(i)lite

establiment

establimento

establimento de banios

establimento de caritate

establimento de credito

establimento hydrotherapeutic/hydrotherapic

establir

establir se

establir: (vader) establir se

establir: establir/installar se

establir: stabilir/establir

establir: stabilir/establir se

establite

estate

estate de Sancte Martino

estate de Sancte?Martino

estate: de estate

estate: medie estate

estate: tarde estate

estheta

esthetic

esthetica

estima

Nota que tote estima

estima: alte/grande estima/consideration

estima: con perfecte estima/consideration

estima: estima/respecto de se ipse

estima; con (multe) ~

estimabile

estimabile: multo respectabile/estimabile

estimar

estimar multo

estimar se felice/fortunate

estimar [calcular, valutar] approximatemente

estimar: io estima que

estimar: non estimar

estimate

estimate littera

estimate senior

estimate: esser multo estimate de/per alicuno

estimate: estimat(issim)e

estimate: estimat(issim)e Senior

estimate: multo honorate/estimate

estimate: pauco estimate

estimation

estimation: calculo/estimation approximative

estimatissime: estimat(issim)e

estimatissime: estimat(issim)e Senior

estimator

estivante

estivar

estive

estompa

estrada [pedestallo, platteforma] intermedie (de reposo)

estrade

le contributiones a Wikiestrade

estraniamento

estraniamento: estraniamento/estranitate (a)

estraniar

estraniate: alienate/estraniate (a)

estranie

estranie al mundo

estranie al servicio

estranie: esser estranie (a)

estranie: il es curiose/estranie que

estranie: lo estranie es que ille ha ..

estranier

estranier (al localitate)

estranier al racia

estranier/o,?a

estranierismo

estraniero

estraniero: al estraniero/extero in der [resp. die]

estraniero: al extero/estraniero

estraniero; al ~

estranietate: estrani(e)tate

estranio

estranitate

estranitate: estrani(e)tate

estranitate: estraniamento/estranitate (a)

estuario

estufa

estufa a foco continue

estufa a gas

estufa ad/de alcohol

estufa de birero

estufa de majolica

estufa permanente

estufar

estufata

estufate

estufato

estufatoria

estufero

esturdiente

esturdimento

esturdir

esturdir alicuno

esturdite

esturditessa

esturdito

esturdito: juvene esturdit/o,?a

et cetera

etage

etage basse

etage basse supra solo

etage subterranee

etage superior

etage: a duo etages

etage: a que etage habita vos?

etage: al secunde etage

etage: al tertie etage

etage: de un (sol)

etage: in le etage basse

etages: de quatro etages

etappa

etappa: per etappas

etate

etate de ferro

etate del petra

etate del ration

etate human [de homine]

etate ingrate/immatur

etate juvenil

etate viril/adulte

etate: de etate (avantiate)

etate: del mesme etate

etate: esser in le etate de responsabilitate penal

etate: in le flor del etate/vita

etate: major etate

etate; (gruppo de) ~

etate; de certe ~

etate; de ~

etate; de(l) ~ (avantiate)

etate; ille non pare haber le ~ que ille ha

etate; que ~ da vos ad ille?

etate; que ~ ha tu?

etate; un senior de ~

etaticose: etat(ic)ose

etatose: etat(ic)ose

etc. = et cetera

etcetera: et cetera

eternal

eterne

eterne [semper, sempiterne] discontento

eternemente

eternisar

eternisar se

eternitate

etestar

ethere

ethere sulfuric

etheree

etherisar

etherisation

ethic

ethica

ethico

ethnic

ethnographia

pedia es considerate pethnographia

ethnographo

ethnologia

ublic secundo le terethnologia

ethnologic

ethnologista

ethnologo

etiam

etiquett

etiquetta

etiquetta palatian/cortesan

etiquettar

etose

etose: multo etose

etose; plus ~

etui

etui (F) a cigarrettas

etui (F) a cultellos

etui (F) ad acos [resp. spinulas]

etui (F) de berillos

etui (F) de compasso [designo geometric]

etymologia

etymologic

eucalypto

eucharistia

Eucharistia; le ~

eucharistic

eunucho

euphemismo

euphonia

euphorbia

euphrasia

evacuamento: (e)vacuamento

evacuar

evacuation

evacuation del feces

evacuation: evacuation/expulsion fortiate

evader

evadito

evalutabile

evalutar

evalutation

evalutation del impostos

evanescentia

evanescer

evanescimento

evanescite

evanescite: cader evanescite

evangelic

evangelio

evaporabile

evaporar

evaporar (se)

evaporar se

evaporar: (facer) evaporar

evaporar: evaporar/vaporisar se

evaporar: evaporar/volatilisar se

evaporation

evasion

evasion fiscal

evasion: evasion/fugita de capitales

evasiones; usar ~

evasive

evelia

eveliamento

eveliar

eveliar se

eveliar se in supersalto

eveliar: (succuter pro) eveliar

eveliate

eveliate: tener eveliate

eveliatessa

eveliatissime

eveliator

eveller

eveller alique del manos de alicuno

eveller con le dentes

eveller se le capillos

eveller un vite per tornar lo

evenir

evenir: como ha evenite isto?

evenir: il eveni alique

evenir: non plus occurrer/evenir

evenir: que eveni de nove?

evenir: que ha evenite a vos ibi?

evenite: non evenite [occurrite; facite]

evento

evento mundial

evento: triste evento

eventos

eventrar

eventration

eventual

eventualitate

eventualitate: in le eventualitate

eventualmente

everter

everter per sufflar

everter se

evidente

evidente: esser clar/evidente

evidente: esser evidente

evidentemente

evidentia

evidentia: poner in evidentia

evidentia; poner in ~

evirar

eviration

eviscerar

evisceration

evita?fatigas

evitabile

evitar

evitar: successar evitar un periculo

evitation

evo

evo antique

evocar

evocation

evolution

evolution demographic

evolutionismo

evolver

evolver se

evulsion

ex

ex isto

ex libris

ex?

ex?ministro

exacte

exacte: esser exacte [juste, ver, certe]

exacte: esser juste/exacte

exacte: pauco secur/exacte

exactemente

exaction

exaction: perception/exaction (del impostos)

exactitude

exactor

exactori

exaggerar

exaggerar le valor de

exaggerate

exaggeration

exaltar

exaltar (le meritos de)

exaltar se

exaltar: enthusiasmar/exaltar se

exaltar: exaltar/excitar se

exaltate

exaltation

exaltato

examinando

examinando de baccalaureato

examinar

examinar (alique) Einsicht

examinar a fundo

examinar accuratemente

examinar accuratemente/presso

examinar alique

examinar alique a fundo

examinar in

examinar: probar/essayar/examinar un post le altere

examinator

examine

examine (rapide)

examine de admission

examine de aptitude

examine de conscientia

examine de maturitate [fin de studios]

examine de stato

examine final

examine final (de studios)

examine in serie

examine per (le) radio X

examine preliminar/previe

examine [test (E)] de material(es)

examine: facer un examine

examine: faller in le examine

examine: proba/examine oral

examine: proba/examine scripte

examine: sin examine

examine: superar le examine

examine; al ~

examine; post haber facite le ~

exanthema

exasperante

exasperar

exasperation

exaudimento

exaudir

exaudir [ceder a] un demanda/prece

exaudite; esser ~

excadentia

excader

excambiabile

excambiamento de scholares

excambiar

excambiar: (ex)cambiar

excambiar: excambiar/trocar contra

excambio

excambio de colpos

excambio de ideas

excambio de notas

excambio: (ex)cambio

excambio: excambio/intercambio de opiniones [ideas, impressiones, vistas]

excambios organic

excampar: facer escampar

excannellatura

excappamento

excavar

excavar (per le action del aqua)

excavar (un puteo)

excavar: (ex)cavar

excavation

excavator

excedente

excedente de bagages

excedente de costos

excedente de importation

excedente de peso

excedente de(l) nascentias

excedente [resp. excesso] de consumo

excedente: excedente/augmento de receptas

exceder

excedibile

excellente

Excellentia

excellentia

exceller

exceller (in)

excentric

excentricitate

exceptar

excepte

excepte pro

excepte que

exception

exception; ad ~ de

exception; con ~ de

exception; per ~

exception; sin ~

exceptional

exceptionalmente

excesse: excess(iv)e

excessive

excessive: excess(iv)e

excessivemente

excesso

excesso de bagages

excesso de carga

excesso de fatiga

excesso de labor/travalio

excesso de zelo

excider

excitabile

excitabilitate

excitante

excitar

excitar alicuno ad alique

excitar le appetito

excitar le odio

excitar: exaltar/excitar se

excitate

excitation

excitation: (super)excitation/irritation nervose

excitationes

excitator

exclamar

exclamation

exclaramento

exclaramento per gas

exclaramento: (ex)claramento

exclaramento: installation de luce/exclaramento

exclaramento; apparato de ~

exclarar

exclarar le cosa

exclarar se

exclarate

excluder

excluse

excluse!

excluse; esser ~

exclusion

exclusion; con ~ de

exclusive

exclusivemente

exclusivismo

excogitar

excommunicar

excommunication

excoriar

excoriar (se) (per fricar)

excoriar fricante

excoriar per fricar

excoriar se iente a cavallo

excoriar se le pedes per le marcha

excoriar: vulnerar se (excoriar se) per longe

excoriar: vulnerar/excoriar se jacente

excoriate

excoriation

excoriator

excremento

excrementos

excrescentia

excrescer

excrescer; (le) ~

excursion

excursion al campania

excursion in montania

excursion scholar

excursion: excursion/promenada a pede

excursion: facer un excursion a X

excursion: parve excursion [gyro, tour (F)]

excursionismo

excursionista

excusa

excusabile

excusar

excusar se

excusar se (con)

excusar se (de non poter acceptar)

excusas; trovar ~ pro

execrabile

execrar

execrate

execration

executabile

executar

executar sin forma judicial

executar: non facer/executar

executate: non facite/executate

execution

execution (capital)

execution compulsori [fortiate, judiciari]

execution del pena

execution del verdicto/sententia

execution per le armas

execution: poner in vigor/execution

executive

executor

executor del justitia

executor testamentari

executori

executoria

executorietate

exegese

exegese (biblic)

exegeta

exemplar

minos del Licentia de Docexemplar

exemplar gratuite

exemplar justificative

exemplar magnific

exemplar superbe/bellissime

exemplaritate

exemplo

exemplo classic/typic

exemplo: facer un exemplo

exemplo: facer un exemplo de un persona

exemplo; dar un (bon) ~

exemplo; per ~

exemplo; prender un ~ de alicuno

exemplo; sin ~

exemptar

exemptar (alicuno de alique)

exemptar (de)

exemptar (del servicio militar)

exempte

exempte de derectos/taxas

exempte de doana

exempte de impostos/taxas

exempte de parasitos

exempte de taxa/costos

exemption

exemption de taxas

exemption del impostos

exemption: exemption/exoneration del impostos

exemption: exemption/franchitia doanal [de derectos doanal]

exemte: exempte/libere de servicio

exequer

exequibile

exerce; qui ~ un profession

exercer

umentation Liberexercer

exercer le magia

exercer su functiones

exercitar

exercitar (le tiro)

exercitar (se) a cantar

exercitar (se) a sonar/jocar

exercitation

exercitator

exercitio

exercitio de 1979

exercitio de conversation (anglese, usw)

exercitio de digitation

exercitio de initiation

exercitio de scriptura

exercitio de stilo

exercitio de tiro

exercitio intellectual

exercitio libere

exercitio militar [con le armas]

exercitio mnemonic

exercitio oratori

exercitio physic

exercitio preliminar/preparatori

exercitio respiratori

exercitio spiritual

exercitio: exercitio/composition de classe

exercitio: facer alicun exercitios

exercitio; (anno de) ~

exercitios (Pl) (legier

exercitios physic

exercitios; facer ~

exercito

exfoliar

exguttatorio

exhalar

exhalar (vapores)

exhalar fragrantia

exhalar vapores

exhalation

e GNU (vide plus detaliosexhalation

exhauriente

exhaurimento

exhaurimento: (stato de) exhaurimento

exhaurir

exhaurir se

exhaurir se al travalio/labor

exhaurir se [su fortias]

exhaurite nicht

exhaurite: exhaurite/exhauste

exhaurite; esser ~

exhauste

exhauste: exhaurite/exhauste

exhaustion

exhaustive

exhibir

exhibir se

exhibition

exhibition [resp. festa, concurso] de gymnastica

exhibitionismo

exhibitionista

exhilarar

exhortar

exhortar ad alique

exhortar [probar persuader] alicuno

exhortation

exhortation(es)

exhumar

exhumar: (re)exhumar

exhumation

exi!

exiente per ibi

exigente

exigente: esser plus exigente

exigente: non esser si sever/exigente

exigente; esser (multo) ~

exigentia

exigentia [demanda, requesta] supplementari

exigentias (Pl) excessive

exiger

exiger de alicuno

exiger multo, esser multo exigente

exiger [demandar, requirer] plus [un supplemento]

exiger: demandar/exiger explicationes

exiger: requirer/exiger troppo

exigibile

exigue

exiguitate

exiliar

exiliato

exiliato: exiliat/o,?a

exilio

eximer

exir

exir (de)

exir (foras)

exir (promenar se) a cavallo

exir con impetuositate

exir currente

exir de

exir de moda

exir del nido

exir del ovo

exir furtivemente

exir furtivemente de

exir furtivemente de alique

exir hastivemente

exir herauskommen

exir in auto

exir in cochi

exir per fortia

exir precipitatemente

exir precipitosemente

exir repente/reptante

exir victoriose

exir: como/ubi exir?

exir: exir

exir: exir/sortir (in vehiculo)

exir: facer exir

exir: facer exir (con astutia)

existente

existentia

existentia: vita/existentia miser(abil)e

exister

exite

exiter: le libro ha jam exite

exito

exito a cavallo

exito lateral

exito: exito/porta de securitate/succurso

exmatricular

exodo

exodo rural

exodo: emigration/exodo de capitales

exonerar

exonerar (de)

exoneration

exoneration: exemption/exoneration del impostos

exoperante

exoperar

exopero

exopero de solidaritate

exopero del fame

exopero general

exopero; facer ~

exopero; in ~

exorbitante

exorcisar

exorcismo

exorcista

exornar

exornation

exostosis

exotic

expander

expander alique super

expander se

expander se con le rapiditate del fulmine

expander se in un risada

expander su corde

expander: expander/effunder se

expander: expander/vulgarisar/introducer se

expandite: multo diffuse/expandite

expansibile

expansibilitate

expansion

expansive

expansivitate

expatriar

expatriar se

expatriation

expectante

expectar

expectar alique

expectar anxiemente

expectar le retorno (de)

expectar: attender/expectar alique (impatientemente)

expectar: expectar/attender alique

expectar: lassar alicuno expectar

expectation

expectation: contra omne expectation

expectativa

expectinar

expectorante

expectorar

expectorar (tussiente)

expectorar sanguine

expectoration

expectoration de sanguine

expectorato

expedicular

expediente

expediente (provisional)

expediente: trovar un expediente a

expedir

expedir: esser expendite

expedite: non expedite

expedition

expedition (in nave)

expedition de rapto

expedition del bagages

expedition del merces

expedition militar

expedition polar

expedition punitive

expedition [carga] collective

expeditionario

expeditionero

expeditor

expeditor: expedit/or,?rice

expeller

expeller per colpos

expender

expender (in viages usw)

expender follemente [mal a proposito]

expender in orgias

expender in sucrerias

expender pecunia pro alique

expender per construer

expender: dissipar/expender in orgias/excessos

expensa

expensa accessori [additional, complementari]

expensa extraordinari

expensa: sin costos/expensas

expensas

expensas (Pl) de consumo

expensas de exploitation

expensas del menage

expensive

expensive: menar un vita expensive/dispendiose

expensivitate

experientia

experientia (del mundo)

experientia del vita

experientia special/del ramo

experientia [routine (F)] del mundo

experientia: cognoscentia/experientia del mundo

experientia: como le experientia insenia

experientia: conforme(mente) al experientia

experientia: qui ha un large experientia (del mundo)

experientia: sin practica/experientia

experientia; per ~

experientia; per ~ proprie

experimental

experimental: per via experimental

experimentar

experimentate

experimento

experimento atomic

experir

experte

experte (in le ramo)

experte in (materia de) arte

experte in linguas extere/estranier

experte; esser ~ in

expertisar

experto

experto contabile

experto publicitari [in publicitate]

experto: cognoscitor/experto de arte

expiar

expiar alique

expiar se

expiar un pena (in carcere)

expiar: post haber expiate [resp. subite] ..

expiation

expirar

expirar: esser expirate [finite, passate]

expirate

expiration

in Wikipedia:Copyrexpiration

expiration del termino/dilation

explanar

explanar per rolo

explanation

expler

expler (de)

expletivo

explica te!

explicabile

explicar

explicar hastivemente

explicar se

explicar: como se explica isto?

explicar: como se explica que

explicar: non (poter) explicar se (alique)

explication

explication del senso

explication del signos

explication: peter explicationes ad alicuno

explicative

explicator

explicite

explicitemente

exploder

exploder: facer exploder/detonar

exploder: facer exploder/saltar

exploder: facer saltar/exploder

exploitar

exploitar alicuno scandalosemente

exploitar: dupar/exploitar alicuno

exploitation

exploitation agricole

exploitation alpestre

exploitation de un mina

exploitation del minas

exploitation odiose

exploitation predatori del solo

exploitation: (le) poner in exploitation

exploitation: poner in exploitation

exploitator

explorar

exploration

exploration del profunditates marin/oceanic

exploration spatial

explorator

explorator del regiones polar

explorator: (juvene) explorator

explosion

explosion de minas

explosion: facer explosion

explosiva

explosive

explosivo

exponente

exponer

exponer (al luce)

exponer (in publico)

exponer al radios

exponer al sol

exponer se

exponer se a

exponer: esser exponite

exponite; esser ~

exponite; esser ~ (al vendita)

exportabile

exportar

exportation

exportation; de ~

exportator

exportatori

exposimetro

exposite al avalanches

exposition

exposition (de productos) industrial

exposition ambulante

exposition artistic [del belle artes]

exposition canin

exposition de animales [resp. feras]

exposition de moda

exposition de pictura

exposition de picturas

exposition industrial

exposition mundial/universal

exposito

expositor

expressar

expresse

expressemente

expression

expression facial

expression forte/energic

expression popular

expression proprie/appropriate

expression; sin ~

expressionismo

expressive

expressivitate

expresso

expresso; per ~

exprimer

exprimer (uvas)

exprimer con/per altere parolas

exprimer se

exprimitor (de succo)

expropriar

expropriation

expropriation fortiate

expugnar

expugnation

expulmonar se

expulsar

expulsar de un loco

ight). Si tu non vole qexpulsion

expulsion

expulsion: evacuation/expulsion fortiate

expulso: expuls/o,?a

expunger

exquisite

exquisite: le mangiar

exquisitessa

exsangue

exsiccar

exsiccar se

exsiccation

exsiccatorio a fortia centrifuge

exsuction

exsudar

exsudation

exsuger

extender

extender (con le rolo)

extender avante

extender con rolo

extender le bracio

extender le mano

extender le mano pro prender recurrer ad un medio

extender le mano pro toccar alique

extender se

extender se per terra

extender se super

extender se trans

extender sub/infra

extender super

extender/mitter sur

extender: extender/displicar se (a tiratores)

extendibile

extenditor: (ex)tenditor

extenditorio

extense

extense: esser plus extense super alique

extense: extens(iv)e

extense: plus extense

extensibile

extensibilitate

extension

extension: haber duo kilometros de extension

extensive

extensive lectura

extensive: extens(iv)e

extensivemente

extenso: in detalio/extenso

extenso; in ~

extensor de pantalones

extensor: (musculo) extensor

extenuante

extenuar

extenuar se

extenuar: consumer/extenuar se

extenuate

extenuation

extere

exterior

exterior dextra

exterior; al ~

exterior; motor ~

exterminar

extermination

exterminatori

externe

extero

extero: al estraniero/extero in der [resp. die]

extero: al extero/estraniero

extero; al ~

extincte

extinction

extinction: extinction/occultation del luces

extinctor

extinctor (de incendios)

extinctor a scuma/spuma

extinguer

extinguer (con aqua)

extinguer le luces

extinguer se

extinguer se pauc(o) a pauc(o)

extinguer sufflante/per sufflar

extinguer: perder/extinguer se

extinguer; lassar ~

extinguibile

extinguite: non extinguite

extirar

extirpar

extirpation

extoller

extorquer

extorquer (alique ad alicuno)

extorquer (con preces tenace

extorquer alique ad alicuno

extorquer alique ad/de alicuno per belle parolas

extorquer alique de alicuno

extorquer pecunia ab alicuno

extorquer pecunia/moneta de alicuno

extortion

extortion: (tentativa de) chantage (F)/extortion

extortionari

extortionario

extra

extra le quadro

extra?conjugal

extra?judicial

extra?judiciari

extra: ad extra

extrabudgetari

extraction

extraction de dentes

extraction de un radice

extraction del carbon

extractive

extracto

extracto (de conto)

extracto de carne

extracto de conto

extracto de malt

extracto; per/in ~

extrader

extradition

extradividendo

extrafin

extraher

extraher forante

extraher le sero

extraher per cocer/coction

extraher per fusion

extraher pice

extraher rumpente

extraher torquente

extramatrimonial

extraordinari

extraordinarietate

extraordinarimente

extrarapido

extravagante

extravagantia

extravagar

extravasar

extraviar

extraviar se

extraviar: perder/extraviar se

extreme

extreme: al puncto (le plus) extreme

extrememente

extrememente dotate [talentose, ingeniose]

extrememente obscur

extremitate

extremitate; al ~ del tabula

extremo

extremo: ir de un extremo

extremo; pulsar al ~

extremos; le ~ se tocca

extricar

extrication

exuberante

exuberantia

exuberar (in)

exultar

exultation