Appendice:Dictionarios/Interlingua-romanica/a

De Wiktionario
Saltar al navigation Saltar al recerca


a[modificar]

a bordo[modificar]

a celo aperte|aperto[modificar]

a condition que[modificar]

a ille[modificar]

à la viennese[modificar]

a medie-mast|media-mast[modificar]

a medietate[modificar]

a Pascha[modificar]

a pede[modificar]

a que[modificar]

a que pensa|pensas tu?[modificar]

a qui le|la culpa?[modificar]

a retro![modificar]

a revider![modificar]

a Roma[modificar]

a tabula[modificar]

a [in le|la etate de] vinti annos[modificar]

a > a(d) isto/illo/cello[modificar]

a > a(d) un|una hora[modificar]

a > a/pro que[modificar]

a > a/verso basso/infra[modificar]

a > ille dava duo|duos marcos a cata uno[modificar]

a > passo a passo[modificar]

a > pingite|pingita|pingito al oleo[modificar]

a > de tres ~ quatro horas[modificar]

ab[modificar]

ab le comenciamento/principio[modificar]

ab > ab/desde le origine[modificar]

abandona > non te abandona|abandonaes![modificar]

abandonante[modificar]

abandonar[modificar]

abandonar alique ad alicuno[modificar]

abandonar le|la idea (de)[modificar]

abandonar se[modificar]

abandonar se (a)[modificar]

abandonar > abandonar/livrar se (a)[modificar]

abandonar > quitar/abandonar le servicio[modificar]

abandonate|abandonata|abandonato[modificar]

abandono[modificar]

abassamento[modificar]

abassar[modificar]

abassar se[modificar]

abassar > (a)bassar[modificar]

abattage[modificar]

abatter[modificar]

abatter con le|la hacha[modificar]

abatter per (colpos de) hacha[modificar]

abatter per tiro[modificar]

abatter per un tiro[modificar]

abatter se[modificar]

abatter > esser abattite|abattita|abattito[modificar]

abattimento[modificar]

abattite|abattita|abattito[modificar]

abattito de oca/ansere[modificar]

abattitor[modificar]

abattitorio[modificar]

abbate[modificar]

abbatessa[modificar]

abbatia[modificar]

abbatial[modificar]

abbordage[modificar]

abbordage intermedie|intermedio[modificar]

abbordar[modificar]

abbordar remante|remando[modificar]

abbordar un problema[modificar]

abbordar un thema[modificar]

abbordar > abbordar/accostar alicuno[modificar]

abbordar > facer ~[modificar]

abbordo[modificar]

abbreviamento[modificar]

abbreviar[modificar]

abbreviate > non abbreviate|abbreviata|abbreviato[modificar]

abbreviation[modificar]

abbreviatura[modificar]

abcider[modificar]

abcision[modificar]

abderita[modificar]

abdicar[modificar]

abdication[modificar]

abdomine[modificar]

abdominose|abdominosa|abdominoso[modificar]

abducer[modificar]

abducer (in vehiculo)[modificar]

abducer per fortia/violentia[modificar]

abduction[modificar]

abece[modificar]

abecedario[modificar]

aberrante[modificar]

aberrar[modificar]

aberration[modificar]

abhorrer[modificar]

abhorribile[modificar]

abhorrimento[modificar]

abiberar[modificar]

abiberatorio[modificar]

abiete[modificar]

abiete argentee|argenteo/blanc|blanco[modificar]

abiete blanc|blanco/argentee|argenteo[modificar]

abiete rubie|rubio|rosso[modificar]

abiete > (ligno de) abiete[modificar]

abjecte|abjecta|abjecto[modificar]

abjection[modificar]

abjudicar alicuno de alique[modificar]

abjudication[modificar]

abjurar[modificar]

abjuration[modificar]

ablactamento[modificar]

ablactar[modificar]

ablactation[modificar]

ablativo[modificar]

abluente[modificar]

abluer[modificar]

ablution[modificar]

abnegar[modificar]

abnegate|abnegata|abnegato[modificar]

abnegation[modificar]

abnegation (de se ipse)[modificar]

abnegation > plen|plena|pleno de abnegation[modificar]

abnorme[modificar]

abnormitate[modificar]

abolir[modificar]

abolition[modificar]

abomaso[modificar]

abominabile[modificar]

abominabile > es|est un|una abominabile mentita[modificar]

abomination[modificar]

abonamento[modificar]

abonamento ad un jornal[modificar]

abonamento al theatro[modificar]

abonamento mensual[modificar]

abonar[modificar]

abonar se (a)[modificar]

abonato[modificar]

abonato del telephono[modificar]

aborigines[modificar]

abortamento[modificar]

abortar > facer abortar[modificar]

abortive|abortiva|abortivo[modificar]

aborto[modificar]

abrader[modificar]

abrader (con gumma)[modificar]

abrasion[modificar]

abrasion del|de_la pelle[modificar]

abrasivo[modificar]

abrogar[modificar]

abrogation[modificar]

abrumpite|abrumpita|abrumpito[modificar]

abrupte|abrupta|abrupto[modificar]

abruptessa[modificar]

absceder[modificar]

abscesso[modificar]

abscesso del|de_la gingiva[modificar]

abscissa[modificar]

absente[modificar]

absente (mentalmente)[modificar]

absente > demorar/remaner absente[modificar]

absente > esser absente[modificar]

absente > esser absente (de)[modificar]

absente > esser ~[modificar]

absente > restar/remaner ~[modificar]

absentia[modificar]

absentia (mental)[modificar]

absentia de cultura/education[modificar]

absentia de dolor[modificar]

absentia de fundamento[modificar]

absentia de spirito[modificar]

absentia in classe/schola[modificar]

absentia (non) justificate|justificata[modificar]

absentia sin permisso[modificar]

absentia > absentia/privation de derectos[modificar]

absinthio[modificar]

absinthismo[modificar]

absolute|absoluta|absoluto[modificar]

absolutemente|absolutamente[modificar]

absolutemente|absolutamente impossibile[modificar]

absolutemente nihil[modificar]

absolutemente non[modificar]

absolutemente nulle/necun[modificar]

absolutemente secur[modificar]

absolutemente > completemente/absolutemente false[modificar]

absolution[modificar]

absolutismo[modificar]

absolver[modificar]

absolver > esser absolvite[modificar]

absolvieren[modificar]

absolvite > esser ~[modificar]

absorbente[modificar]

absorber[modificar]

absorber se in[modificar]

absorbimento[modificar]

absorbite in[modificar]

absorbite [in pensatas)[modificar]

absorption[modificar]

absorption de calor[modificar]

abstention[modificar]

abstention del voto[modificar]

abstinente[modificar]

abstinente > abstinent/e,?a[modificar]

abstinentia[modificar]

abstiner se (de)[modificar]

abstiner > (deber) abstiner se de mangiar[modificar]

abstract[modificar]

abstracte[modificar]

abstraction[modificar]

abstraction > facer abstraction de[modificar]

abstraction > facite de ~[modificar]

abstraher[modificar]

absurde[modificar]

absurditate[modificar]

absurditates[modificar]

abuccar[modificar]

abundante[modificar]

abundante in aqua[modificar]

abundante in chassa[modificar]

abundante in fructos[modificar]

abundante in pisce[modificar]

abundantemente[modificar]

abundantia[modificar]

abundantia de ideas[modificar]

abundantia de parolas[modificar]

abundantia > (super)abundantia[modificar]

abundantia > fluvio/abundantia de parolas[modificar]

abundantia > in (grande) abundantia[modificar]

abundantia > in abundantia[modificar]

abundantia > natar in le abundantia[modificar]

abundantissime[modificar]

abundar (in)[modificar]

abundar in[modificar]

abundar in alique[modificar]

abundar > (super)abundar[modificar]

abusar[modificar]

abusar (de)[modificar]

abusar de[modificar]

abusar de alicuno[modificar]

abusar de su fortias[modificar]

abusive[modificar]

abuso[modificar]

abuso (del poter)[modificar]

abuso de autoritate[modificar]

abuso de autoritate/poter[modificar]

abuso de confidentia[modificar]

abysmal[modificar]

abysmar > perder/abysmar se[modificar]

abysmo[modificar]

abysso[modificar]

acacia[modificar]

academia[modificar]

academia de canto[modificar]

academia del belle artes[modificar]

academia del minas[modificar]

academia militar[modificar]

academic[modificar]

academico[modificar]

acaju[modificar]

acaju > (ligno de) acaju/mahagoni[modificar]

acanthaceas[modificar]

acantho[modificar]

acaro[modificar]

acaro del scabie[modificar]

acarose[modificar]

accantonamento > (ac)cantonamento/(ac)quartieramento fortiate[modificar]

accaparamento[modificar]

accaparamento del granos[modificar]

accaparar[modificar]

accaparator[modificar]

accaparator de granos[modificar]

accapillar se[modificar]

accarrear[modificar]

accarreo[modificar]

acceder[modificar]

acceder (a)[modificar]

acceder a[modificar]

accelerar[modificar]

acceleration[modificar]

accelerator[modificar]

accelerator > (pedal del) accelerator[modificar]

accendalia[modificar]

accende?cigarros[modificar]

accende?gas[modificar]

accender[modificar]

accender (le lumine)[modificar]

accender le foco[modificar]

accender se[modificar]

accender > accender/illuminar se[modificar]

accender > accender/inflammar se[modificar]

accendibile[modificar]

accendimento[modificar]

accendimento retardate[modificar]

accendimento > accendimento/accension defectuose[modificar]

accendimento > regular [resp. interrumper] le accendimento[modificar]

accendite > esser ~[modificar]

accendite > lassar ~[modificar]

accenditor[modificar]

accenditor de gas[modificar]

accenditor de tasca[modificar]

accenditor > (aciero) accenditor[modificar]

accension[modificar]

accension automatic[modificar]

accension del/per magnete[modificar]

accension retardate[modificar]

accension > accendimento/accension defectuose[modificar]

accension > ignition/accension avantiate/anticipate[modificar]

accension > retardar le accension[modificar]

accension > (distributor pro le) ~ per batteria[modificar]

accensor[modificar]

accento[modificar]

accento (scripte)[modificar]

accento (tonic)[modificar]

accento tonic[modificar]

accento > on remarca/recognosce a su ~ que ille es (un) estraniero[modificar]

accentuar[modificar]

accentuar alique[modificar]

accentuar > intensificar/accentuar se[modificar]

accentuate[modificar]

accentuation[modificar]

acceptabile[modificar]

acceptante[modificar]

acceptar[modificar]

acceptar alicuno (cortesemente)[modificar]

acceptar con sympathia[modificar]

acceptar > ascoltar/acceptar nulle consilio[modificar]

acceptar > nos ha acceptate su invitation[modificar]

acceptar > non ~[modificar]

acceptation[modificar]

acceptation de litteras[modificar]

acceptation de un littera de cambio[modificar]

acceptation in blanco[modificar]

acceptation > acceptation/registration de(l) bagages[modificar]

acceptation > trovar general ~[modificar]

acceptator[modificar]

acception > sin ~ de personas[modificar]

accessibile[modificar]

accessibilitate[modificar]

accession a candela[modificar]

accession al throno[modificar]

accession > advenimento/accession al poter[modificar]

accesso[modificar]

accesso al autostrata[modificar]

accesso de cholera/ira[modificar]

accesso de rabie [rage > furor][modificar]

accesso de riso[modificar]

accesso de tusse[modificar]

accesso de vertigines[modificar]

accessori[modificar]

accessorimente[modificar]

accessorios[modificar]

accidental[modificar]

accidentalmente[modificar]

accidente[modificar]

accidente de automobile[modificar]

accidente de(l) circulation[modificar]

accidente del labor[modificar]

accidente del travalio/labor[modificar]

accidente ferroviari[modificar]

accidente > accidente/disastro ferroviari[modificar]

accidente > esser victima de un accidente[modificar]

accidente > morir in un accidente[modificar]

accipitre[modificar]

accisia[modificar]

acclamar[modificar]

acclamation[modificar]

acclamation > per acclamation[modificar]

acclarar[modificar]

acclarar > acclarar/disnubilar se[modificar]

acclimatar[modificar]

acclimatar se[modificar]

acclimatar > accostumar/habituar/acclimatar se[modificar]

acclimatation[modificar]

accluder[modificar]

accolligente[modificar]

accolliger[modificar]

accolligimento[modificar]

accommodabile[modificar]

accommodamento[modificar]

accommodante[modificar]

accommodante > pauco accommodante[modificar]

accommodar[modificar]

accommodar al gusto (de)[modificar]

accommodar se[modificar]

accommodar se (a)[modificar]

accommodar se (de)[modificar]

accommodar se a[modificar]

accommodar se de[modificar]

accommodate[modificar]

accommodation[modificar]

accomodamento[modificar]

accomodamento fortiate[modificar]

accomodamento > facer un accommodamento/compromisso[modificar]

accomodar > adaptar/accommodar se a[modificar]

accompaniamento[modificar]

accompaniamento (musical)[modificar]

accompaniamento de orchestra[modificar]

accompaniante > accompaniant/e,?a[modificar]

accompaniar[modificar]

accompaniar (alicuno)[modificar]

accompaniar (usque al porta del domo)[modificar]

accompaniar al exito[modificar]

accompaniar alicuno[modificar]

accompaniar de monstras[modificar]

accompaniar foras [usque al porta][modificar]

accompaniar usque a supra[modificar]

accompaniar > accompaniar/reconducer a domo[modificar]

accompaniate de/per[modificar]

accompaniator > accompaniat/or,?rice[modificar]

accopulamento[modificar]

accopular[modificar]

accopular se[modificar]

accopular > (ac)copular[modificar]

accordar[modificar]

accordar alteremente[modificar]

accordar se[modificar]

accordar se (con alique)[modificar]

accordar se con[modificar]

accordar se con alicuno[modificar]

accordar > conceder/accordar un prorogation/dilation pro pagar un summa[modificar]

accordar > Deo accorda su gratia a[modificar]

accordar > facer accordar/concordar con[modificar]

accordate[modificar]

accordator[modificar]

accordator de piano(forte)s[modificar]

accordatorio[modificar]

accordatura[modificar]

accordion[modificar]

accordion > harmonica/accordion de bucca[modificar]

accordo[modificar]

accordo collective[modificar]

accordo commercial[modificar]

accordo de frontiera[modificar]

accordo doanal[modificar]

accordo fortiate[modificar]

accordo interime[modificar]

accordo naval[modificar]

accordo super/re le pagamentos[modificar]

accordo > de accordo[modificar]

accordo > de accordo con[modificar]

accordo > de accordo![modificar]

accordo > de ~![modificar]

accordo > esser de accordo[modificar]

accordo > esser de accordo (con alicuno)[modificar]

accordo > esser [declarar se] de accordo[modificar]

accordo > esser [resp. poner se] de accordo[modificar]

accordo > mitter/poner de accordo[modificar]

accordo > mitter/poner se de accordo[modificar]

accordo > poner de accordo[modificar]

accordo > poner se de accordo[modificar]

accordo > poner se de accordo (con)[modificar]

accordo > poner se de accordo (super)[modificar]

accordo > esser de ~[modificar]

accordo > poner se de ~[modificar]

accostar[modificar]

accostar alicuno[modificar]

accostar > abbordar/accostar alicuno[modificar]

accostumar[modificar]

accostumar alicuno ad alique[modificar]

accostumar se a[modificar]

accostumar > accostumar/habituar/acclimatar se[modificar]

accostumate[modificar]

accostumate > ille se ha accostumate/habituate ad isto[modificar]

accprdar > accordar/adaptar se[modificar]

accreditar[modificar]

accreditivo[modificar]

accrescer[modificar]

accrescer > accumular/accrescer se[modificar]

accrescimento[modificar]

accrescimento del difficultates[modificar]

accrescimento del population[modificar]

accrescimento > accrescimento/augmento del production[modificar]

accrocar[modificar]

accroccar[modificar]

accu.[modificar]

accubitar se[modificar]

accultellator[modificar]

accumular[modificar]

accumular de nive[modificar]

accumular per mendicar[modificar]

accumular se[modificar]

accumular sparnios[modificar]

accumular > (ac)cumular[modificar]

accumular > (ac)cumular (de)[modificar]

accumular > (ac)cumular se[modificar]

accumular > accumular/accrescer se[modificar]

accumulation[modificar]

accumulator[modificar]

accumulator thermic[modificar]

accurate[modificar]

accuratessa[modificar]

accurrer[modificar]

accurtamento[modificar]

accurtar[modificar]

accurtar le passo[modificar]

accurtar se[modificar]

accurtar > (ac)curtar[modificar]

accusar[modificar]

accusar (alicuno de alique)[modificar]

accusar (de)[modificar]

accusar de heresia[modificar]

accusar le sorte[modificar]

accusar reception (de)[modificar]

accusation[modificar]

accusation de heresia[modificar]

accusation > intentar un accusation contra alicuno[modificar]

accusativo[modificar]

accusato[modificar]

accusato,?a[modificar]

accusato > accusat/o,?a[modificar]

accusato > accusat/o,?a [re/o,?a] de alte traition[modificar]

accusator[modificar]

accusator private[modificar]

accusatori[modificar]

acecamento[modificar]

acecar[modificar]

aceraceas[modificar]

acerbe[modificar]

acerbitate[modificar]

acere[modificar]

acereto[modificar]

acetato[modificar]

acetic[modificar]

aceto[modificar]

aceto de plumbo[modificar]

aceto > mitter in le aceto[modificar]

aceto > vinagre/aceto de ligno[modificar]

aceto > de ~[modificar]

acetosa[modificar]

acetose[modificar]

acetylen[modificar]

achillea[modificar]

Achilles > tendon/tendine de ~[modificar]

achr > a. Chr. = ante Christo[modificar]

achromatic[modificar]

Achteck[modificar]

acicula[modificar]

acicular[modificar]

acide[modificar]

acidificar[modificar]

acidification[modificar]

acidimetro[modificar]

aciditate[modificar]

aciditate del vino[modificar]

acido[modificar]

acido acetic[modificar]

acido boric[modificar]

acido bromic[modificar]

acido butyric[modificar]

acido chlorhydric/muriatic[modificar]

acido chloric[modificar]

acido chromic[modificar]

acido citric[modificar]

acido cyanic[modificar]

acido formic[modificar]

acido fulminic[modificar]

acido gastric[modificar]

acido lactic[modificar]

acido malic[modificar]

acido manganic[modificar]

acido nitric[modificar]

acido phenic[modificar]

acido phosphoric[modificar]

acido prussic[modificar]

acido pyro?lignose[modificar]

acido salicylic[modificar]

acido silicic[modificar]

acido sulfuric[modificar]

acido tannic[modificar]

acido tartaric[modificar]

acido uric[modificar]

acido vanadic[modificar]

acido > acido/anhydrido carbonic[modificar]

acidular[modificar]

acidule[modificar]

acierar[modificar]

acierate[modificar]

acieration[modificar]

acieria[modificar]

aciero[modificar]

aciero a banda[modificar]

aciero brute[modificar]

aciero chromate[modificar]

aciero fundite[modificar]

aciero fundite/fuse[modificar]

aciero raffinate[modificar]

aciero > de aciero[modificar]

aco[modificar]

aco > aco/agulia (a/de suer)[modificar]

aco > aco/agulia de brochar[modificar]

aco > aco/spinula de securitate[modificar]

aco > agulia/aco de brodar[modificar]

aco > agulia/aco de sarcir[modificar]

aco > agulia/aco de tricotar[modificar]

acolytar[modificar]

acolyto[modificar]

aconito[modificar]

acordonamento[modificar]

acordonar[modificar]

acquartieramento > (ac)cantonamento/(ac)quartieramento fortiate[modificar]

acquesto[modificar]

acquiescentia[modificar]

acquiescer > acquiescer/consentir a[modificar]

acquiescer > condescender/acquiescer al demanda de alicuno[modificar]

acquirer[modificar]

acquirer gusto a/pro[modificar]

acquirer per compra[modificar]

acquirer se le affecto de alicuno[modificar]

acquirer > acquirer/comprar (in auction)[modificar]

acquirer > ganiar/acquirer per su labor[modificar]

acquiritor > acquiritor/a[modificar]

acquisition[modificar]

acquisition [compra, emption] fortiate[modificar]

acquisitivitate[modificar]

acre[modificar]

acre?dulce[modificar]

acre > devenir acre[modificar]

acridulce[modificar]

acrimonia[modificar]

acrimoniose[modificar]

acritate[modificar]

acrobata[modificar]

acrobatia aeree[modificar]

acrobatic[modificar]

acrobatismo[modificar]

act/or,?rice[modificar]

actinia[modificar]

action[modificar]

action bancari/de banca[modificar]

action de comenciar (facer alique)[modificar]

action de committer[modificar]

action de gratias[modificar]

action de prioritate[modificar]

action heroic[modificar]

action in divorcio[modificar]

action infame[modificar]

action nominative/personal[modificar]

action ordinari [de prime emission][modificar]

action preferential/privilegiate[modificar]

action privilegiate[modificar]

action pro debitas[modificar]

action reciproc[modificar]

action > acto/action compulsori[modificar]

action > bon action[modificar]

action > con action retardate[modificar]

action > entrar in action vigorose[modificar]

action > intentar un processo/action contra alicuno[modificar]

action > mal action[modificar]

actionamento[modificar]

actionar[modificar]

actioner/o,?a[modificar]

actionero[modificar]

actionista[modificar]

activar[modificar]

active[modificar]

active > esser (in)[modificar]

activitate[modificar]

activitate del construction[modificar]

activitate infatigabile[modificar]

activitate intense[modificar]

activitate > esser in plen activitate[modificar]

activitate > in activitate[modificar]

activitate > in ~[modificar]

activo[modificar]

activo, voce active[modificar]

acto[modificar]

acto de accusation[modificar]

acto de decesso[modificar]

acto de donation [resp. dotation][modificar]

acto de fundation[modificar]

acto de gratia/clementia[modificar]

acto de violentia[modificar]

acto de voluntate[modificar]

acto official[modificar]

acto punibile[modificar]

acto sexual[modificar]

acto solemne[modificar]

acto [resp. character] arbitrari[modificar]

acto > a/de duo actos[modificar]

acto > acto/action compulsori[modificar]

acto > acto/certificato de maritage/matrimonio[modificar]

acto > commemoration/acto solemne[modificar]

acto > decision/acto autoritari[modificar]

acto > in un acto[modificar]

actor estranier[modificar]

actor > act/or,?ric principal[modificar]

actor > act/or,?rice[modificar]

actor > act/or,?rice comic[modificar]

actor > act/or,?rice de cinema[modificar]

actos de un processo[modificar]

Actos del Apostolos[modificar]

actos [documentos, dossier (F)] (del) personal[modificar]

actos > poner/fixar in le ~[modificar]

actrice > act/or,?rice[modificar]

actrice > act/or,?rice comic[modificar]

actrice > act/or,?rice de cinema[modificar]

actual[modificar]

actualitates[modificar]

actualitates (Pl) septimanal[modificar]

actualmente[modificar]

actuar[modificar]

actuario[modificar]

actuation[modificar]

aculeate[modificar]

aculeo[modificar]

acustic[modificar]

acustica[modificar]

acutangule[modificar]

acute[modificar]

acute e[modificar]

acute > con angulos acute[modificar]

acutess[modificar]

acutessa[modificar]

acutessa visual[modificar]

acutiamento[modificar]

acutiar[modificar]

acutiar le audito[modificar]

acutiator[modificar]

acutiator de cisorios[modificar]

acutissime[modificar]

acuto[modificar]

[modificar]

ad ibi/illac[modificar]

ad ibi/illac intra/intro[modificar]

ad ille[modificar]

ad infra[modificar]

ad iste fin[modificar]

ad isto[modificar]

ad isto/illo/cello[modificar]

ad isto > on passa multe tempore ad isto[modificar]

ad > (ad) ibi/illac[modificar]

ad > pro/ad iste precio[modificar]

adagio[modificar]

adaptabile[modificar]

adaptabilitate[modificar]

adaptar[modificar]

adaptar a[modificar]

adaptar se (a)[modificar]

adaptar se a[modificar]

adaptar > accordar/adaptar se[modificar]

adaptar > adaptar/accommodar se a[modificar]

adaptar > resignar se [adaptar se] ad alique[modificar]

adaptate > (ben) adaptate [adequate, appropriate] (a)[modificar]

adaptation[modificar]

adaptation cinematographic[modificar]

adaptation scenic[modificar]

adaptation > con/habente un grande facultate de ~[modificar]

adaptator[modificar]

adaption[modificar]

adaptor[modificar]

addendum (Pl addenda)[modificar]

adder[modificar]

adder > junger/adder le interesses al capital[modificar]

addition[modificar]

addition > facer le addition[modificar]

additional[modificar]

additionar[modificar]

addormir[modificar]

addormir se[modificar]

addormir > (facer) addormir[modificar]

addormir > ante addormir se[modificar]

addormito[modificar]

adducer[modificar]

adducer como pretexto[modificar]

adducer per vehiculo[modificar]

adduction[modificar]

adenitis[modificar]

adeo[modificar]

adeo![modificar]

adeo > (adeo) pro semper[modificar]

adeo > adeo![modificar]

adeo > ultime adeo[modificar]

adequate[modificar]

adequation[modificar]

adescamento > (ad)escamento[modificar]

adescar > (ad)escar[modificar]

adherente[modificar]

adherente (a)[modificar]

adherente a[modificar]

adherente > adherent/e,?a[modificar]

adherentes[modificar]

adherer[modificar]

adherer (a)[modificar]

adherer a[modificar]

adherer le un al altere[modificar]

adherer per ferrugine[modificar]

adhesion[modificar]

adhesion (a)[modificar]

adhesive[modificar]

adhesivo[modificar]

adianto[modificar]

adipe > adipe/grassia (fundite)[modificar]

adipe > adipe/grassia de porco fundite[modificar]

adipose[modificar]

adiposis[modificar]

adipositate[modificar]

adipositate del corde[modificar]

adir[modificar]

adirate[modificar]

adition[modificar]

adjacente[modificar]

adjacentia[modificar]

adjacer[modificar]

adjectival[modificar]

adjective[modificar]

adjectivo[modificar]

adjectivo verbal[modificar]

adjecto[modificar]

adjudicar[modificar]

adjudication[modificar]

adjugar[modificar]

adjunctar[modificar]

adjunction[modificar]

adjuncto[modificar]

adjungente[modificar]

adjungente tote le expensas[modificar]

adjunger[modificar]

adjunger (in le computo)[modificar]

adjunger (per scripto)[modificar]

adjunger (un pecia)[modificar]

adjunger al conto[modificar]

adjunger in pensata[modificar]

adjunger infundente[modificar]

adjunger per tricotar[modificar]

adjunger se (a)[modificar]

adjunger se a[modificar]

adjunger > ad isto se adjunge que ..[modificar]

adjurar[modificar]

adjuration[modificar]

adjustabile[modificar]

adjustage[modificar]

adjustamento[modificar]

adjustar[modificar]

adjustar a[modificar]

adjustar contos[modificar]

adjustate > esser ~[modificar]

adjustator[modificar]

adjustator marginal[modificar]

adjuta[modificar]

adjuta de menage[modificar]

adjuta![modificar]

adjuta?camionero[modificar]

adjuta?major[modificar]

adjuta > con le adjuta [auxilio > succurso][modificar]

adjuta > dar un adjuta ad alicuno[modificar]

adjuta > sin [private de] adjuta/auxilio[modificar]

adjuta > dar un ~ ad alicuno[modificar]

adjutanta > adjutant/e,?a[modificar]

adjutante[modificar]

adjutante (de campo)[modificar]

adjutante de campo[modificar]

adjutante > adjut/ator,?ante[modificar]

adjutante > adjutant/e,?a[modificar]

adjutar[modificar]

adjutar (a) entrar[modificar]

adjutar a descender[modificar]

adjutar a partir [resp. fugir][modificar]

adjutar ad ascender[modificar]

adjutar alicuno[modificar]

adjutar exir[modificar]

adjutar > adjuta![modificar]

adjutar > adjutar/auxiliar alicuno ad obtener alique[modificar]

adjutar > adjutar/auxiliar alicuno sortir de embarasso[modificar]

adjutar > assi que Deo me adjuta![modificar]

adjutator > adjut/ator,?ante[modificar]

adjutor[modificar]

adjutor timonero[modificar]

adjuvante[modificar]

adjuvar[modificar]

Adlerblick[modificar]

administrar[modificar]

administration[modificar]

administration communal/municipal[modificar]

administration compulsori [controlate, fortiate][modificar]

administration del aquas e forestes[modificar]

administration municipal/communal[modificar]

administration postal[modificar]

administration postal [del posta][modificar]

administration > administration/autoritate scholar[modificar]

administration > administration/gerentia de domo[modificar]

administration > administration/intendentia militar[modificar]

administration > autoritate/administration doanal[modificar]

administration > officio/administration del financias[modificar]

administrative[modificar]

administrator[modificar]

administrator de districto/quartiero[modificar]

administrator del benes[modificar]

administrator judicial[modificar]

administrator > administrator/curator del (massa del) fallimento[modificar]

administrator > administrator/gerente de domo[modificar]

admirabile[modificar]

admirabilemente[modificar]

admiral[modificar]

admiral > grande admiral[modificar]

admiralato[modificar]

admiralitate[modificar]

admirar[modificar]

admiration[modificar]

admirator[modificar]

admirator > admirat/or,?rice[modificar]

admiscer[modificar]

admissibile[modificar]

admissibilitate[modificar]

admissiblie[modificar]

admission[modificar]

admitter[modificar]

admitter alique[modificar]

admitter consilio[modificar]

admitter > non admitter (le possibilitate de)[modificar]

admitter > non admitter dubita[modificar]

admixtion[modificar]

admixtura[modificar]

admoner[modificar]

admoner > (ad)moner[modificar]

admonestar[modificar]

admonestation[modificar]

admonestator[modificar]

admonition[modificar]

admonitor[modificar]

admonitor > (ad)monitor[modificar]

adoculamentos > facer ~[modificar]

adocular[modificar]

adoculatas > facer ~[modificar]

adolescenta[modificar]

adolescente[modificar]

adolescentia[modificar]

adonis[modificar]

adoptar[modificar]

adoption[modificar]

adoptive[modificar]

adorabile[modificar]

adorar[modificar]

adoration[modificar]

adoration del imagines[modificar]

adorator[modificar]

adorator > adorat/or,?rice del sol[modificar]

adornamento[modificar]

adornamento marginal[modificar]

adornamento > (ad)ornamento[modificar]

adornamento > (ad)ornamentos[modificar]

adornamento > adorn(ament)o[modificar]

adornar[modificar]

adornar (de)[modificar]

adornar > (ad)ornar[modificar]

adornate > non adornate[modificar]

adornator > (ad)ornator[modificar]

adorno > adorn(ament)o[modificar]

adorsar[modificar]

adorsar (se)[modificar]

adorsar contra[modificar]

adressante[modificar]

adressar[modificar]

adressar le parola a[modificar]

adressar se a alicuno rudemente[modificar]

adressar se ad alicuno[modificar]

adressar > diriger [tornar, adressar] se a[modificar]

adresse[modificar]

adresse fingite/fictive/ficticie[modificar]

adular[modificar]

adular (alicuno)[modificar]

adular > adular/flattar bassemente alicuno[modificar]

adulation[modificar]

adulation > vil adulation[modificar]

adulator[modificar]

adulator > adulat/or,?rice[modificar]

adulator > vil adulator[modificar]

adulatori[modificar]

adulciamento[modificar]

adulciar[modificar]

adulciate[modificar]

adultator > adulat/or,?rice[modificar]

adulte[modificar]

adulte > non adulte[modificar]

adulterar[modificar]

adulteration[modificar]

adulterator[modificar]

adulterin[modificar]

adulterio[modificar]

adulterio > committer ~[modificar]

adultero > adulter/o,?a[modificar]

adulterose[modificar]

adulto[modificar]

adumbrar[modificar]

adumbration[modificar]

aduncar[modificar]

adungular (se)[modificar]

adurer[modificar]

aduste[modificar]

adustion[modificar]

adustion > oler adustion[modificar]

advenimento > advenimento/accession al poter[modificar]

advenir[modificar]

adventista[modificar]

advento[modificar]

adverbial[modificar]

adverbio[modificar]

adverbio de loco[modificar]

adverbio numeral[modificar]

adversar[modificar]

adversaria > adversari/o,?a[modificar]

adversario[modificar]

adversario > adversari/o,?a[modificar]

adversarios[modificar]

adverse[modificar]

adverse a[modificar]

adverse > le partitas litigante/adverse[modificar]

adversitate[modificar]

advertentia[modificar]

advertimento[modificar]

advertimento energic[modificar]

advertimento [aviso de tempesta] al navigatores[modificar]

advertir[modificar]

advertir alicuno de alique[modificar]

advertitor[modificar]

advertitor electric[modificar]

advocar[modificar]

advocar (ultra)[modificar]

advocar > (ad)vocar[modificar]

advocata[modificar]

advocato[modificar]

advocato occulte[modificar]

advocato,?(ess)a[modificar]

advocato > advocat/o,?a[modificar]

advocato > advocato/defensor de officio[modificar]

advocatura[modificar]

aerage[modificar]

aerar[modificar]

aerar (a fundo)[modificar]

aeration[modificar]

aere[modificar]

aere calde/calefacte[modificar]

aere comprimite[modificar]

aere confinate[modificar]

aere de condemnato/delinquente[modificar]

aere de moda[modificar]

aere de protector[modificar]

aere del campania[modificar]

aere grave/solemne[modificar]

aere libere[modificar]

aere maritime [del mar][modificar]

aere pesante[modificar]

aere suffocante[modificar]

aere > al aere libere[modificar]

aere > aria/aere de trompetta[modificar]

aere > dar se aeres[modificar]

aere > dar se le aere de[modificar]

aere > haber le aere (de)[modificar]

aere > haber le aere triste[modificar]

aere > haber un manco de aere[modificar]

aere > il ha alique in le aere[modificar]

aere > prender le aere[modificar]

aere > prender un aere[modificar]

aere > prender un aere seri(os)e[modificar]

aere > al ~ libere[modificar]

aere > dar se le ~ (de)[modificar]

aere > haber le ~ (de) [modificar]

aere > haber le ~ de isto[modificar]

aere > haber le ~ fatigate[modificar]

aeree[modificar]

aeree > per avion [via aeree][modificar]

aeres de importantia[modificar]

aeres > dar se aeres[modificar]

aeres > dar se ~ (de)[modificar]

aeriforme[modificar]

aero?[modificar]

aerodromo[modificar]

aerodynamic[modificar]

aerodynamica[modificar]

aerolithic[modificar]

aerolitho[modificar]

aeromechanica[modificar]

aerometro[modificar]

aeromotor[modificar]

aeronauta[modificar]

aeronautica[modificar]

aeronave[modificar]

aerophotographia[modificar]

aeroplano[modificar]

aeroplano de bombardamento[modificar]

aeroplano de chassa[modificar]

aeroplano > aeroplano/avion a dupl(ic)e cauda [bicaudate] o corpore [bicorpor(at)e] o fuselage[modificar]

aeroplano > avion/aeroplano de combatto[modificar]

aeroplano > avion/aeroplano gigante[modificar]

aeroplano > avion/aeroplano pro passageros[modificar]

aeroporto[modificar]

aeroporto > (aero)porto de scala[modificar]

aerose[modificar]

aerostatic[modificar]

aerostatica[modificar]

aerostato[modificar]

aerotherapia[modificar]

affabile[modificar]

affabilitate[modificar]

affacer[modificar]

affacer a contante[modificar]

affacer [affaire (F)] de stato[modificar]

affacer [affaire (F)] private[modificar]

affacer > affaire (F)/affacer de honor[modificar]

affacer > affaire (F)/affacer/question de honor[modificar]

affacer > transaction [affacer, operation] financiari[modificar]

affaceres foranee[modificar]

affaceres statal[modificar]

affairar > esser affairate [ai = e] [occupate][modificar]

affaire[modificar]

affaire (F) a contante[modificar]

affaire (F) [affacer, negotio] de cambio[modificar]

affaire (F) [affacer] de corde[modificar]

affaire (F) [negotio] a termino[modificar]

affaire (F) > es isto vostre ~?[modificar]

affaire > affaire (F)/affacer de honor[modificar]

affaire > affaire (F)/affacer/question de honor[modificar]

affaire > de affaires[modificar]

affaire > guastar le affaire/affacer de alicuno[modificar]

affaire > impedite per affaires[modificar]

affaire > intromitter se in le affaires (F) de alicuno[modificar]

affaire > isto non face su affaire (F) [affacer][modificar]

affaire > multe affaceres [affaires[modificar]

affaire > pro affaires[modificar]

affaire > un belle affaire[modificar]

affaires[modificar]

affaires (F Pl) militar[modificar]

affaires (F) (de pecunia)[modificar]

affaires (F) dubitose[modificar]

affaires (F, Pl) [affaceres] municipal[modificar]

affairista[modificar]

affamar[modificar]

affamar alicuno[modificar]

affamate[modificar]

affamato[modificar]

affamato > haber le aere de affamato[modificar]

affectar[modificar]

affectar devotion[modificar]

affectate[modificar]

affectate > esser affectate[modificar]

affectate > esser ~ (per)[modificar]

affectation[modificar]

affectation de parlar ben[modificar]

affectation > sin affectation[modificar]

affection[modificar]

affection calculose[modificar]

affection cancerose[modificar]

affection del stomacho[modificar]

affection intestinal[modificar]

affection pulmonar[modificar]

affection saturnin[modificar]

affection valvular[modificar]

affection [dolentia, maladia] cardiac [del corde][modificar]

affection > haber affection pro alicuno[modificar]

affection > morbos/affectiones biliose[modificar]

affection > prender in affection[modificar]

affectionar[modificar]

affectionate[modificar]

affectionate (a)[modificar]

affectionate a[modificar]

affectionate > affectionat(issim)e[modificar]

affectionate > esser affectionate/attachate[modificar]

affectionate > esser amico/affectionate de[modificar]

affectionatissime > affectionat(issim)e[modificar]

affecto[modificar]

affectuose[modificar]

affectuositate[modificar]

affedamento[modificar]

affedar[modificar]

affermar[modificar]

afferrate > afferrate/obstinate a[modificar]

affibular[modificar]

afficer[modificar]

afficite[modificar]

afficite (de)[modificar]

afficite de un maladia/morbo veneree[modificar]

afficite per un maladia/morbo hereditari[modificar]

afficite > esser ~ de[modificar]

afficite > un maladia le ha ~[modificar]

affidavit[modificar]

affila?stilos[modificar]

affilamento[modificar]

affilar[modificar]

affilate[modificar]

affilate > non affilate[modificar]

affilatessa[modificar]

affilation[modificar]

affilatissime[modificar]

affilator[modificar]

affilatoria[modificar]

affilatura[modificar]

affiliar[modificar]

affiliate[modificar]

affiliation > affiliation/appertinentia partitari[modificar]

affin[modificar]

affinamento[modificar]

affinamento del mores[modificar]

affinar[modificar]

affinator (de lino)[modificar]

affinatorio[modificar]

affinitate[modificar]

affinitate cultural[modificar]

affinitate intellectual[modificar]

affinitate per maritage[modificar]

affinitate spiritual[modificar]

affinitate > per ~[modificar]

affirmar[modificar]

affirmar alicuno in su resolution[modificar]

affirmar per juramento[modificar]

affirmation[modificar]

affirmation per juramento[modificar]

affirmativa > in le ~[modificar]

affirmativa > responder affirmativemente/per le ~[modificar]

affirmative[modificar]

affirmative > in le caso ~[modificar]

affirmativemente > responder affirmativemente [per si][modificar]

afflicte[modificar]

afflicte > (multo) afflicte[modificar]

afflicte > esser afflicte[modificar]

affliction[modificar]

affliction > (profunde) affliction[modificar]

affliction > affliction/pena de amor[modificar]

affliction > contar su pena/affliction[modificar]

affliction > profunde affliction[modificar]

afflictive[modificar]

affligente[modificar]

affliger[modificar]

affliger (alicuno)[modificar]

affliger alicuno[modificar]

affliger alicuno multo[modificar]

affliger se[modificar]

affliger se de[modificar]

affliger > isto me afflige[modificar]

affloramento[modificar]

afflorar[modificar]

affluente[modificar]

affluentia[modificar]

affluentia al urnas[modificar]

affluentia del circulation[modificar]

affluentia > grande affluentia[modificar]

affluer[modificar]

affluer (a)[modificar]

affluer (in)[modificar]

affluer (verso)[modificar]

affluer a[modificar]

affluxo[modificar]

affrancamento[modificar]

affretar > (af)fretar[modificar]

affrontar[modificar]

affrontar (alicuno od. alique)[modificar]

affrontar se[modificar]

affrontar > que ille me affronta![modificar]

affrontator[modificar]

affronto[modificar]

affronto > glutir un affronto/offensa[modificar]

affrontose[modificar]

affundamento[modificar]

affundar[modificar]

affundar se[modificar]

affurcamento[modificar]

affurcar[modificar]

affurcar > esser pendite/affurcate[modificar]

affurcato[modificar]

affuste[modificar]

afluentia[modificar]

Africa central[modificar]

agame[modificar]

agape[modificar]

agarico[modificar]

agata[modificar]

agave[modificar]

agemte > agente/empleato del policia criminal/secrete[modificar]

agenda[modificar]

agenda domestic[modificar]

agente[modificar]

agente chimic[modificar]

agente commercial[modificar]

agente de assecurantia[modificar]

agente de benes immobiliari[modificar]

agente de cambio[modificar]

agente de colligamento[modificar]

agente de domos[modificar]

agente de empleamento[modificar]

agente de impostos[modificar]

agente de publicitate[modificar]

agente del policia[modificar]

agente del policia secrete[modificar]

agente del securitate (public)[modificar]

agente executori[modificar]

agente general[modificar]

agente matrimonial[modificar]

agente matrimonial [de matrimonios][modificar]

agente provocator[modificar]

agente > agente/microbio pathogene/pathogenic[modificar]

agente > agente/representante de commercio[modificar]

agente > policiero/agente de circulation[modificar]

agentia[modificar]

agentia de allogios[modificar]

agentia de informationes[modificar]

agentia de publicitate[modificar]

agentia de transportos[modificar]

agentia de viages[modificar]

agentia funerari[modificar]

agentia matrimonial[modificar]

agentia matrimonial [de matrimonios][modificar]

agentia > agentia/officio de empleamento[modificar]

agentia > firma [resp. agentia] de transporto[modificar]

ager[modificar]

ager contra[modificar]

ager contrarimente[modificar]

ager insimul[modificar]

ager mal verso alicuno[modificar]

ager sin ceremonia[modificar]

ager > (re)ager[modificar]

ager > ager/influer super[modificar]

ager > io non pote ager alteremente[modificar]

agglomerar se[modificar]

agglomeration[modificar]

agglutinante[modificar]

agglutinar[modificar]

agglutinar se[modificar]

agglutinate > esser collate/agglutinate[modificar]

aggrandimento[modificar]

aggrandimento (de un construction)[modificar]

aggrandir[modificar]

aggravamento[modificar]

aggravamento [aggravation, exasperation] del pena[modificar]

aggravante[modificar]

aggravar[modificar]

aggravar se[modificar]

aggravation[modificar]

aggreder[modificar]

aggregar[modificar]

aggregar (a)[modificar]

aggregation[modificar]

aggregation > incorporar/aggregar a/in un communa[modificar]

aggregato[modificar]

aggression[modificar]

aggressive[modificar]

aggressivitate[modificar]

aggressor[modificar]

aggruppamento > (ag)gruppamento[modificar]

aggruppar > (ag)gruppar[modificar]

agile[modificar]

agilitate[modificar]

agio Aufgeld[modificar]

agiotage[modificar]

agiotator[modificar]

agio[modificar]

agitabile[modificar]

agitar[modificar]

agitar (continuemente) le bracios [resp. gambas][modificar]

agitar (le spiritos)[modificar]

agitar ben[modificar]

agitar le cauda[modificar]

agitar le manos[modificar]

agitar le pannello[modificar]

agitar se[modificar]

agitar se como folles [resp. un folle][modificar]

agitar > agitar/debatter se[modificar]

agitar > emover se [agitar se][modificar]

agitar > facer propaganda (pro)[modificar]

agitate[modificar]

agitate > le mar es agitate[modificar]

agitation[modificar]

agitation (continue)[modificar]

agitation (del animo)[modificar]

agitation clandestin[modificar]

agitationes (Pl) politic[modificar]

agitator[modificar]

agitatori[modificar]

agnetto[modificar]

agno[modificar]

agno de Pascha[modificar]

agno offerite in sacrificio[modificar]

agnoscer[modificar]

agnoscer > ille es intelligente, on debe recognoscer/agnoscer lo[modificar]

agnoscer > non agnoscer/comprender[modificar]

agon[modificar]

agonia[modificar]

agonia > agonia/tormento mental[modificar]

agonia > esser in le ultime agonia[modificar]

agonisante[modificar]

agonisante > esser agonisante[modificar]

agonisante > esser agonisante [moribunde > in agonia][modificar]

agonisar[modificar]

agonista[modificar]

agoraphobia[modificar]

agradabile[modificar]

agradabile a Deo[modificar]

agradabile > (il) es agradabile (un placer de) vider[modificar]

agradabile > dar se tempore agradabile[modificar]

agradabile > multo agradabile/sympathic[modificar]

agradabile > pauco agradabile[modificar]

agradabile > pro esser agradabile ad alicuno[modificar]

agradamento[modificar]

agradar[modificar]

agradar (a)[modificar]

agradar a[modificar]

agraffar[modificar]

agrari[modificar]

agreste[modificar]

agricola[modificar]

agricole[modificar]

agricultor[modificar]

agricultura[modificar]

agrimensor[modificar]

agrimensura[modificar]

agrimensurar[modificar]

agro[modificar]

agro inculte[modificar]

agronomia[modificar]

agronomic[modificar]

agronomo[modificar]

agronomo > (ingeniero) ~[modificar]

agropyro[modificar]

aguerrir[modificar]

aguerrite[modificar]

agulia[modificar]

agulia de abiete[modificar]

agulia de declination[modificar]

agulia de horologio[modificar]

agulia de imballator [pro imballar][modificar]

agulia de picea[modificar]

agulia de valvula[modificar]

agulia del bussola[modificar]

agulia del horas[modificar]

agulia del minutas[modificar]

agulia del secundas[modificar]

agulia magnetic[modificar]

agulia > aco/agulia (a/de suer)[modificar]

agulia > aco/agulia de brochar[modificar]

agulia > agulia/aco de brodar[modificar]

agulia > agulia/aco de sarcir[modificar]

agulia > agulia/aco de tricotar[modificar]

aguliage[modificar]

aguliero[modificar]

agulietta[modificar]

ah bah![modificar]

ah si?[modificar]

ah![modificar]

ah! ah![modificar]

ai![modificar]

aigrette[modificar]

aira[modificar]

ajduta pro le extero[modificar]

ajornamento[modificar]

ajornar[modificar]

al[modificar]

al data de hodie[modificar]

al nord[modificar]

al qual[modificar]

ala[modificar]

ala battente (de porta)[modificar]

ala dextre[modificar]

ala exterior[modificar]

ala sinistre[modificar]

ala > alero/ala sinistre [resp. dextre][modificar]

ala > battente/ala (de fenestra)[modificar]

ala > con alas paralysate[modificar]

alabastrin[modificar]

alabastro[modificar]

alambic[modificar]

alambic(o)[modificar]

alambic > alambic(o)[modificar]

alambico > alambic(o)[modificar]

alarma[modificar]

alarma aeree[modificar]

alarma antigas[modificar]

alarma de incendio[modificar]

alarma > dar le signal de "fin de alerta/alarma"[modificar]

alarma > fin de alerta/alarma[modificar]

alarma > sonar le alarma[modificar]

alarma > sonar/dar le ~[modificar]

alarmante[modificar]

alarmar[modificar]

alarmar se[modificar]

alarmate[modificar]

alarmista[modificar]

alas > dar ~ a[modificar]

alate[modificar]

alauda[modificar]

alauda cristate[modificar]

alazan[modificar]

alazan affocate[modificar]

alba[modificar]

alba > esser alba[modificar]

alba > il es alba[modificar]

alba > le alba pare[modificar]

albatros[modificar]

albe[modificar]

albergamento[modificar]

albergar[modificar]

albergero[modificar]

albergeros[modificar]

albergo[modificar]

albergo de montania[modificar]

albergo pro le juventute[modificar]

albergo > esser a coperto/albergo[modificar]

albino[modificar]

albricoc[modificar]

albricochiero[modificar]

album[modificar]

album de designos[modificar]

album > libro/album de honor[modificar]

albumina[modificar]

albumina del sanguine[modificar]

albuminose[modificar]

alburno[modificar]

alcali[modificar]

alcalin[modificar]

alce[modificar]

alchimia[modificar]

alchimic[modificar]

alchimista[modificar]

alcohol[modificar]

alcohol de arder[modificar]

alcohol methylic[modificar]

alcohol > sin ~[modificar]

alcoholic[modificar]

alcoholico[modificar]

alcoholico > alcoholic/o,?a[modificar]

alcoholisar[modificar]

alcoholismo[modificar]

alcova[modificar]

aldehydo formic[modificar]

alea iacta est[modificar]

alero > alero/ala sinistre [resp. dextre][modificar]

aleron[modificar]

alerta > dar le signal de "fin de alerta/alarma"[modificar]

alerta > fin de alerta/alarma[modificar]

alertar[modificar]

alerte[modificar]

alesage[modificar]

alesar[modificar]

alesna[modificar]

aletta (de pisce)[modificar]

aletta anal[modificar]

aletta del naso[modificar]

aletta ventral[modificar]

alexandrin[modificar]

alexandrino[modificar]

alga[modificar]

alga marin[modificar]

algaceas[modificar]

algacee[modificar]

algebra[modificar]

algebric[modificar]

algebrista[modificar]

alias[modificar]

alibi[modificar]

alibi > provar su ~[modificar]

alibile[modificar]

alibilitate[modificar]

alicubi[modificar]

alicun[modificar]

alicun ..[modificar]

alicun ..?s[modificar]

alicun cosa[modificar]

alicun vice[modificar]

alicun/es, ?os,?as[modificar]

alicun/es,?os,?as[modificar]

alicunes [resp. alicun/os,?as][modificar]

alicuno[modificar]

alicuno altere[modificar]

alicuno > alicun/o,?a[modificar]

alien[modificar]

alienabile[modificar]

alienar[modificar]

alienar se le ressources (F) de alicuno[modificar]

alienate[modificar]

alienate > alienate/estraniate (a)[modificar]

alienation[modificar]

alienation mental[modificar]

alienista[modificar]

alimentar[modificar]

alimentar > alimentar/nutrir insufficientemente[modificar]

alimentation[modificar]

alimentation a (su) proprie costos[modificar]

alimentation carnate[modificar]

alimentation fortiate[modificar]

alimentation insufficiente[modificar]

alimentator[modificar]

alimento[modificar]

alimentos[modificar]

alinea[modificar]

alineamento[modificar]

alinear[modificar]

alinear se[modificar]

aliquando[modificar]

aliquando > al(i)quando[modificar]

alique[modificar]

aliqui[modificar]

aliseo[modificar]

all[modificar]

allactamento[modificar]

allactar[modificar]

allactar > (al)lactar[modificar]

allactar > dar un infante ad allactar[modificar]

allactato[modificar]

allargamento[modificar]

allargar[modificar]

allargar per marchar[modificar]

allectar[modificar]

allectar se[modificar]

allectar > esser allectate[modificar]

allectate[modificar]

allectate > esser allectate/malade[modificar]

allectate > esser ~[modificar]

allée[modificar]

allegar[modificar]

allegation[modificar]

allegoria[modificar]

allegoric[modificar]

allegrar[modificar]

allegrar se[modificar]

allegrar se de[modificar]

allegre[modificar]

allegre como un pincion/ave[modificar]

allegre > esser allegre[modificar]

allegre > multo allegre/gai[modificar]

allegre > multo gai/allegre[modificar]

allegre > on es multo allegre[modificar]

allegre > multo ~[modificar]

allegressa[modificar]

allegressa > jectar critos de allegressa[modificar]

allegrissime[modificar]

allergia[modificar]

allergic[modificar]

alleviar[modificar]

alleviate > io me senti alleviate[modificar]

alleviation[modificar]

alleviation fiscal[modificar]

alliage[modificar]

alliantia[modificar]

alliantia defensive[modificar]

alliantia defensive e offensive[modificar]

alliantia matrimonial[modificar]

alliantia militar[modificar]

alliar[modificar]

alliar se[modificar]

alliation[modificar]

alliato[modificar]

alligar[modificar]

alligato[modificar]

alligator[modificar]

allio[modificar]

alliteration[modificar]

allocar[modificar]

allocation[modificar]

allocation > subvention [allocation, assignamento] familial[modificar]

allocution[modificar]

allocution de clausura[modificar]

allocution del pastor [resp. prestre][modificar]

allocution > facer/pronunciar un discurso/allocution[modificar]

allodial[modificar]

allogiamento[modificar]

allogiar > esser allogiate/hospitate[modificar]

allogiar[modificar]

allogiar alteremente[modificar]

allogiar se[modificar]

allogiate > esser allogiate[modificar]

allogiator > allogiat/or,?rice[modificar]

allogio[modificar]

allogio immunde/sordide[modificar]

allogio pro le nocte[modificar]

allogio > prender ~[modificar]

allogio de passage[modificar]

allogio provisional[modificar]

allogio temporari[modificar]

allogio > prender ~ (pro)[modificar]

allonga[modificar]

allongamento[modificar]

allongar[modificar]

allongar le bracio[modificar]

allongar le passo[modificar]

allongar le tiro[modificar]

allontanamento[modificar]

allontanar[modificar]

allontanar (se)[modificar]

allontanar se[modificar]

alloquer[modificar]

alloquer alicuno rudemente[modificar]

alluder (a)[modificar]

alluder a[modificar]

alluder ad alique[modificar]

allunage[modificar]

allusion[modificar]

allusion offensive[modificar]

allusion > diriger le allusion a[modificar]

allusiones > per (via de) ~[modificar]

allusive[modificar]

alluvion[modificar]

alluvion > terrenos (Pl) de ~ > epocha de ~[modificar]

almanac[modificar]

almosna[modificar]

almosna > facer ~[modificar]

almosna > peter/demandar le ~[modificar]

almosnas[modificar]

almosneria[modificar]

almosnero[modificar]

almosniera[modificar]

alneto[modificar]

alno[modificar]

aloe[modificar]

alopecia[modificar]

alora[modificar]

alora > alora![modificar]

alora > de alora[modificar]

alpaca[modificar]

alpenstock[modificar]

Alpes[modificar]

Alpes Maritime[modificar]

Alpes > del ~[modificar]

alpestre[modificar]

alpestre > interprisa/negotio ~[modificar]

alphabetar[modificar]

alphabetic[modificar]

alphabetic > poner in le ordine ~ [modificar]

alphabeticamente > per ordine alphabetic[modificar]

alphabeto[modificar]

alphabeto del cecos[modificar]

alphabeto Morse[modificar]

alpin[modificar]

alpinismo[modificar]

alpinista[modificar]

alquando > al(i)quando[modificar]

alsi[modificar]

altana[modificar]

altar[modificar]

altar major[modificar]

altar > conducer al altar[modificar]

alte[modificar]

alte como un turre[modificar]

alte corte[modificar]

alte de talia [corpore, statura][modificar]

alte de un pede[modificar]

alte placiate/locate[modificar]

alte situate/locate[modificar]

alte?germano[modificar]

alte > (le) plus alte[modificar]

alte > al plus alte puncto[modificar]

alte > in alte mar[modificar]

alte > le plus alte[modificar]

alte > plus alte[modificar]

alte > plus alte/forte[modificar]

alte > precios elevate/alte[modificar]

alte > tres metros alte [de alto][modificar]

altemente[modificar]

alterabile[modificar]

alterar[modificar]

alteration[modificar]

alteration phonetic[modificar]

altercar[modificar]

altercation[modificar]

altere[modificar]

altere cosa[modificar]

altere questiones[modificar]

altere > in altere loco/parte[modificar]

altere > in nulle altere loco[modificar]

altere > le un in le altere[modificar]

altere > le un/o,?a post le altere[modificar]

altere > necuno plus/altere?[modificar]

altere > nihil altere[modificar]

altere > nihil plus/altere?[modificar]

altere > nusquam altere[modificar]

altere > qui altere?[modificar]

altere > sin altere (ceremonia)[modificar]

altere > un altere vice[modificar]

altere > (ad) in ~ parte[modificar]

altere > ad/in ~ parte[modificar]

altere > de un ~ specie[modificar]

altere > de ~[modificar]

altere > de ~ parte[modificar]

altere > de ~ religion[modificar]

altere > de/in ~ modo/maniera[modificar]

altere > de/in ~ parte[modificar]

altere > in necun ~ loco[modificar]

altere > in qualcunque/qualque ~ modo/maniera[modificar]

altere > in ~ parte[modificar]

altere > le un presso le ~[modificar]

altere > lo ~[modificar]

altere > nemo/necuno ~[modificar]

altere > un ~[modificar]

altere > un ~ .. que[modificar]

alteremente[modificar]

alteremente > poner alteremente[modificar]

alteremente > non poter facer ~[modificar]

alteres > le alteres[modificar]

alternar[modificar]

alternar > facer ~ seniores e senioras[modificar]

alternatemente[modificar]

alternation[modificar]

alternativa[modificar]

alternativa > ille habeva nulle altere alternativa (que)[modificar]

alternativa > inter duo alternativas[modificar]

alternative[modificar]

alternativemente[modificar]

alterubi[modificar]

alterubi > ad ~[modificar]

alterubi > de ~[modificar]

Altessa[modificar]

Altessa (serenissime)[modificar]

althea[modificar]

altia[modificar]

altia illicite [abusive, speculative][modificar]

altia?collo[modificar]

altia > altia(mento) del cambio[modificar]

altia > augmento/altia de precio[modificar]

altia > esser in altia[modificar]

altiamento[modificar]

altiamento (del precios)[modificar]

altiamento de spatulas[modificar]

altiamento > (re)altiamento[modificar]

altiamento > altia(mento) del cambio[modificar]

altiamento > altiamento/elevation ad un (plus alte) rango[modificar]

altiar[modificar]

altiar le humeros[modificar]

altiar le spatulas[modificar]

altiar se[modificar]

altiar se super le puncta del pedes[modificar]

altiar > le aquas se altia[modificar]

altiate[modificar]

altimetria[modificar]

altimetro[modificar]

altisonante[modificar]

altissime[modificar]

Altissimo[modificar]

altitude[modificar]

altitude > esser al altitude/altor de alique[modificar]

alto[modificar]

alto > de alto[modificar]

alto > de alto in basso[modificar]

alto > del alto de[modificar]

alto > in alto[modificar]

alto > in [verso le] alto[modificar]

alto > toto in alto[modificar]

altoparlator[modificar]

altor[modificar]

altor attingite[modificar]

altor barometric[modificar]

altor de elevation[modificar]

altor pluviometric[modificar]

altor [resp. nivello] del aqua[modificar]

altor > del altor de un domo[modificar]

altor > del altor de un pede[modificar]

altor > del altor/talia de un homine[modificar]

altor > esser al altitude/altor de alique[modificar]

altores[modificar]

altruismo[modificar]

altruista[modificar]

altura[modificar]

alum(in)e[modificar]

alum(in)iera[modificar]

alumina[modificar]

alumine[modificar]

aluminium[modificar]

aluminose[modificar]

alumnato[modificar]

alumno[modificar]

alumno de schola de aviation[modificar]

alumno del classe infantil[modificar]

alumno?pilota[modificar]

alumno > alumn/o,?a[modificar]

alumno > alumn/os,?as[modificar]

alveo[modificar]

alveo (de banio)[modificar]

alveo de impastatura[modificar]

alveolo[modificar]

alveolo dentari[modificar]

amabile[modificar]

amabile > es multo amabile (de tu parte)[modificar]

amabile > isto es amabile de te [tu parte][modificar]

amabile > pauco amabile[modificar]

amabile > pauco ~[modificar]

amabile > pro esser ~[modificar]

amabilitate[modificar]

amagrimento[modificar]

amagrimento > cura de amagrimento[modificar]

amalgama[modificar]

amalgamar[modificar]

amalgamation[modificar]

amandola[modificar]

amandola confecte[modificar]

amandola confecte [con siliqua][modificar]

amandola de nuce[modificar]

amandola dulce [gebrannte > rostite][modificar]

amandola torrite/grilliate[modificar]

amandoliero[modificar]

amandoliero > le amandolieros in flor[modificar]

amanta[modificar]

amante[modificar]

amante le ordine[modificar]

amante,?a[modificar]

amante > amant/e,?a[modificar]

amante > le amantes[modificar]

amar[modificar]

amar alicuno[modificar]

amar le bottilia[modificar]

amar le infantes[modificar]

amar le viages[modificar]

amar melio[modificar]

amar > amar(ic) como le fel[modificar]

amarage[modificar]

amarage fortiate[modificar]

amarantacee[modificar]

amarante[modificar]

amaranto[modificar]

amarar[modificar]

amaric > amar(ic) como le fel[modificar]

amarisar[modificar]

amarisation[modificar]

amaritude[modificar]

amarmente[modificar]

amaro stomachic[modificar]

amarra[modificar]

amarrage[modificar]

amarrar[modificar]

amarrar > esser amarrate/ancorate[modificar]

amarration[modificar]

amassamento[modificar]

amassar[modificar]

amassar ad in un loco[modificar]

amassar comprante [per comprar][modificar]

amassar per furar/furto[modificar]

amassar se (sufflante)[modificar]

amassator[modificar]

amat/or,?rice[modificar]

amate[modificar]

amate > pauco amate/sympathic[modificar]

amatissima[modificar]

amatissime[modificar]

amator[modificar]

amator de arte[modificar]

amator de musica[modificar]

amatori[modificar]

amazon[modificar]

ambage > sin ambages ni detornos[modificar]

ambassada[modificar]

ambassat/or,?rice[modificar]

ambassator[modificar]

ambe[modificar]

ambe > de ~ lateres[modificar]

ambes[modificar]

ambibile[modificar]

ambidextere > ambidext(e)re[modificar]

ambiente[modificar]

ambigue[modificar]

ambigue > esser ~[modificar]

ambiguitate[modificar]

ambition[modificar]

ambition del poter[modificar]

ambitionar[modificar]

ambitiose[modificar]

ambitioso > ambitios/o,?a (sin scrupulos)[modificar]

ambito[modificar]

ambra[modificar]

ambra gris(e)[modificar]

ambrosia[modificar]

ambulante[modificar]

ambulantia[modificar]

ambulantia > (auto) ambulantia[modificar]

ambulantia > (auto?)ambulantia[modificar]

ambular[modificar]

ambular > ambular/migrar a transverso (de)[modificar]

ambulator[modificar]

ambulatori[modificar]

ambulatorio[modificar]

ambulatura[modificar]

ambulatura > le vader [ir, ambulatura] le costa multe pena[modificar]

ameba[modificar]

amebic[modificar]

amebiforme[modificar]

amen[modificar]

amenar[modificar]

amenisar[modificar]

amenisation[modificar]

amenitate[modificar]

amentar > attruppar/amentar se[modificar]

amento[modificar]

amento de salice[modificar]

amic[modificar]

amic/o,?a de[modificar]

amica > amic/o,?a[modificar]

amica > amic/o,?a de infantia/juventute[modificar]

amicabile[modificar]

amicabilemente[modificar]

amicabilitate[modificar]

amical[modificar]

amicitate[modificar]

amicitate simulate[modificar]

amicitate > per amicitate[modificar]

amicitate > facer ~[modificar]

amicitate > facer ~ con alicuno[modificar]

amicitate > ligar se de ~[modificar]

amico de affaires[modificar]

amico del artes[modificar]

amico del domo[modificar]

amico del natura[modificar]

amico del populo[modificar]

amico intime[modificar]

amico politic[modificar]

amico > amic/o,?a[modificar]

amico > amic/o,?a de infantia/juventute[modificar]

amico > amic/o,?a politic[modificar]

amico > como/qua amico[modificar]

amico > devenir amico (de)[modificar]

amico > esser amico/affectionate de[modificar]

amico > tres amicos inseparabile[modificar]

amico > un amico mie[modificar]

amido[modificar]

amido > (farina de) amido[modificar]

amita[modificar]

amita [resp. cosina][modificar]

ammoniac[modificar]

ammoniacal[modificar]

ammoniacee[modificar]

ammoniaco[modificar]

ammonium[modificar]

amnesia[modificar]

amnestia[modificar]

amnestiar[modificar]

amobilamento[modificar]

amobiliamento[modificar]

amollimento[modificar]

amollir[modificar]

amollir se[modificar]

amonta[modificar]

amonta del factura[modificar]

amonta partial[modificar]

amonta > (amonta) total[modificar]

amonta > summa/amonta maxime[modificar]

amonta > summa/amonta restante[modificar]

amonta > al ~ de[modificar]

amontar[modificar]

amontar a[modificar]

amontar > a quanto amonta ..?[modificar]

amor[modificar]

Amor[modificar]

amor cec[modificar]

amor de juventute[modificar]

amor del fasto[modificar]

amor del homines[modificar]

amor del ordine[modificar]

amor del parentes[modificar]

amor del patria[modificar]

amor del proximo[modificar]

amor del veritate[modificar]

amor filial[modificar]

amor filial [del infantes][modificar]

amor fraterne[modificar]

amor maternal[modificar]

amor materne[modificar]

amor paternal[modificar]

amor perfide[modificar]

amor pro le infantes[modificar]

amor proprie [de se][modificar]

amor reciproc/correspondite[modificar]

amor sororal [de soror][modificar]

amor > mi amor[modificar]

amor > per amor del pace[modificar]

amor > prime amor(es)[modificar]

amor > pro amor de alicuno[modificar]

amor > pro le amor de Deo[modificar]

amor > sin amor[modificar]

amor > per ~ de te[modificar]

amoretto[modificar]

amorose[modificar]

amoroso > amoros/o,?a[modificar]

amorphe[modificar]

amorphia[modificar]

amortimento[modificar]

amortir[modificar]

amortisabile[modificar]

amortisabile > non amortisabile[modificar]

amortisar[modificar]

amortisar per ratas[modificar]

amortisation[modificar]

amortisation (de debitas)[modificar]

amortitor[modificar]

amortitor de ruitos[modificar]

amotinar > (a)motinar[modificar]

amover[modificar]

amovibile[modificar]

amperage[modificar]

ampere[modificar]

ampere?hora[modificar]

amperometro[modificar]

amphibie[modificar]

amphibie [anfibie][modificar]

amphibio[modificar]

amphibolo[modificar]

amphibologia[modificar]

amphibologic[modificar]

amphiscian[modificar]

amphiscios[modificar]

amphitheatral[modificar]

amphitheatro[modificar]

amphitryon[modificar]

ample[modificar]

ample > esser troppo ample[modificar]

ample > in le senso plus large/ample del parola[modificar]

ample > plus ample detalios/informationes[modificar]

amplemente[modificar]

amplificar[modificar]

amplification[modificar]

amplificator[modificar]

amplificator (del sono/tonalitate)[modificar]

amplificator de sono[modificar]

amplitude[modificar]

amplitude del alas (extendite)[modificar]

amplitude del oscillationes del pendulo[modificar]

amplitude oscillatori [del oscillation][modificar]

amplitude > largor/amplitude de vistas[modificar]

ampulla[modificar]

ampulla (electric)[modificar]

ampulla > ampullas/pustulas de calor[modificar]

ampullose[modificar]

ampullose > haber un stilo ampullose (turgide)[modificar]

ampullositate[modificar]

amputar[modificar]

amputat/o,?a de un gamba[modificar]

amputation[modificar]

amuleto[modificar]

amusamento[modificar]

amusamento > il ha multe gaudio/amusamento[modificar]

amusante[modificar]

amusar[modificar]

amusar (se)[modificar]

amusar > amusar/diverter se[modificar]

amusar > amusar/diverter se[modificar]

amygdala[modificar]

amygdalitis[modificar]

an[modificar]

an > io me demanda an ille venira[modificar]

anabaptista[modificar]

anabolic[modificar]

anaglyptographia[modificar]

anal[modificar]

analoge[modificar]

analogia[modificar]

analphabet/e,?ic[modificar]

analphabetismo[modificar]

analphabeto[modificar]

analysar[modificar]

analysator[modificar]

analyse[modificar]

analyse de sanguine[modificar]

analyse de urina[modificar]

analyse del sanguine[modificar]

analyse spectral[modificar]

analysta[modificar]

analytic[modificar]

ananas[modificar]

anarchia[modificar]

anarchic[modificar]

anarchista[modificar]

anata[modificar]

anate[modificar]

anate (mascule)[modificar]

anate mascule[modificar]

anate salvage[modificar]

anatett/o,?a[modificar]

anathema[modificar]

anathematisar[modificar]

anatomia[modificar]

anatomic[modificar]

anatomista[modificar]

anbefehlen[modificar]

ancestre[modificar]

ancestre > nostre ancestres[modificar]

ancestres[modificar]

ancestres > le ancestres[modificar]

anchova[modificar]

ancian[modificar]

ancian francese[modificar]

ancian germano[modificar]

ancian/o,?a[modificar]

ancian > le plus ancian[modificar]

ancianissime[modificar]

ancianitate[modificar]

ancianitate (de servicio)[modificar]

ancianmente[modificar]

ancianos > le ~[modificar]

ancora[modificar]

ancora (nunc)[modificar]

ancora de salvamento[modificar]

ancora un vice[modificar]

ancora > levar le ancora[modificar]

ancora > non ancora[modificar]

ancora > nos non es ancora ad iste puncto[modificar]

ancora > levar le ~[modificar]

ancorage[modificar]

ancorage > (derecto(s) de) ~[modificar]

ancorage > (placia de) ~[modificar]

ancorar[modificar]

ancorar se[modificar]

ancorar > esser amarrate/ancorate[modificar]

ancorate > esser ~[modificar]

anderes[modificar]

andersdenkend[modificar]

andersgläubig[modificar]

androgyne[modificar]

androgynia[modificar]

androgyno[modificar]

andromana[modificar]

andromane[modificar]

andromania[modificar]

andropausa[modificar]

anecdota[modificar]

anecdotic[modificar]

anellar[modificar]

anello[modificar]

anello collector [de cojunction][modificar]

anello con sigillo[modificar]

anello del piston[modificar]

anello nasal[modificar]

anello nuptial[modificar]

anello pro sigillar[modificar]

anello > anello/anulo de catena[modificar]

anello > anello/anulo de fidantiamento[modificar]

anello > anello/anulo de junctura[modificar]

anello > anulo/anello de clave[modificar]

anello > anulo/anello de servietta[modificar]

anemia[modificar]

anemic[modificar]

anemometro[modificar]

anemone[modificar]

anesthesia[modificar]

anesthesia > facer un ~[modificar]

anesthesiar[modificar]

anesthesiar > anesthe/siar,?tisar[modificar]

anesthetic[modificar]

anesthetico[modificar]

anesthetisar > anesthe/siar,?tisar[modificar]

anetho[modificar]

aneurysma[modificar]

angehen[modificar]

angelic[modificar]

angelo[modificar]

angelo exterminator[modificar]

angelo tutelar[modificar]

angespannt[modificar]

angina[modificar]

anglosaxone[modificar]

angue[modificar]

anguiforme[modificar]

anguilla[modificar]

anguilla de mar[modificar]

anguilla fum(ig)ate[modificar]

anguilla fumigate[modificar]

anguilliforme[modificar]

angular[modificar]

angulate[modificar]

anguletto[modificar]

angulo[modificar]

angulo adjacente[modificar]

angulo alterne[modificar]

angulo de glissamento[modificar]

angulo de incidentia[modificar]

angulo de inclination[modificar]

angulo de reflexion[modificar]

angulo de strata[modificar]

angulo externe[modificar]

angulo facial[modificar]

angulo inscripte[modificar]

angulo interne[modificar]

angulo opposite[modificar]

angulo solitari[modificar]

angulo visual[modificar]

angulo visual/optic[modificar]

angulo > angulo/commissura del labios[modificar]

angulo > de octo angulos[modificar]

angulo > in forma de angulo[modificar]

angulometro[modificar]

angulos vertical [verticalmente opposite][modificar]

angulose[modificar]

angustia[modificar]

angustia mortal[modificar]

angustia mortal/infernal[modificar]

angustiar[modificar]

angustiar se[modificar]

angustiose[modificar]

anhelante[modificar]

anhelar[modificar]

anhelation[modificar]

anhydrido > acido/anhydrido carbonic[modificar]

anil[modificar]

anilina[modificar]

anima[modificar]

anima human[modificar]

anima servil [de lacai][modificar]

anima > del anima[modificar]

anima > esser duo animas unite[modificar]

anima > ibi era nulle anima vive[modificar]

anima > il habeva necun anima viv(ent)e[modificar]

anima > nulle anima vive[modificar]

anima > per mi vita/anima[modificar]

anima > plen de anima[modificar]

anima > que Deo habe su anima[modificar]

anima > render le anima[modificar]

anima > render le anima a Deo[modificar]

anima > sin anima[modificar]

animal[modificar]

animal aquatic[modificar]

animal articulate[modificar]

animal domestic[modificar]

animal marin[modificar]

animal prodigiose[modificar]

animal rapace[modificar]

animal reproductor [de racia][modificar]

animal terrestre[modificar]

animal ungulate[modificar]

animal [vitello usw] de un anno[modificar]

animal > bestia/animal de tiro[modificar]

animales[modificar]

animales porcin[modificar]

animales > animales/bestias de tiro[modificar]

animalitate[modificar]

animar[modificar]

animar alicuno[modificar]

animar se[modificar]

animate[modificar]

animate per le mesme sentimentos[modificar]

animate > multo animate[modificar]

animation[modificar]

animo[modificar]

animositate contra[modificar]

anis[modificar]

anisetta[modificar]

aniversario > die/anniversario del morte[modificar]

ankylosate[modificar]

ankylosis[modificar]

anmaßen[modificar]

anmelden[modificar]

annales[modificar]

annata[modificar]

annebular[modificar]

annecter[modificar]

annello annual[modificar]

annexar[modificar]

annexate[modificar]

annexe[modificar]

annexion[modificar]

annexo[modificar]

annexo > tote le annexos e connexos[modificar]

annexos[modificar]

annidar[modificar]

annidar (se)[modificar]

annihilar[modificar]

annihilar alicuno[modificar]

annihilar se[modificar]

annihilation[modificar]

anniversario[modificar]

anniversario de un fundation[modificar]

anno[modificar]

anno bissextil[modificar]

anno budgetari[modificar]

anno civil[modificar]

anno commercial[modificar]

anno de apprentissage[modificar]

anno de fame[modificar]

anno de lucto[modificar]

anno de nascentia[modificar]

anno de publication[modificar]

anno de scarsitate [indigentia, carentia][modificar]

anno deficitari[modificar]

anno ecclesiastic[modificar]

anno economic/financiari[modificar]

anno financiari[modificar]

anno fiscal/financiari[modificar]

anno jubilari[modificar]

anno lunar[modificar]

anno nove[modificar]

anno per anno[modificar]

anno pluviose[modificar]

anno precedente/passate[modificar]

anno sancte[modificar]

anno scholar[modificar]

anno terribile[modificar]

anno > al fin de un anno[modificar]

anno > annos passate in schola[modificar]

anno > annos scholar[modificar]

anno > con trenta annos de etate[modificar]

anno > de cinque annos[modificar]

anno > de dece annos[modificar]

anno > de duo annos[modificar]

anno > de iste anno[modificar]

anno > de multe annos[modificar]

anno > de nove(m) annos[modificar]

anno > de plure annos[modificar]

anno > de quatro annos[modificar]

anno > de septe annos (de etate)[modificar]

anno > de sex annos[modificar]

anno > de un anno[modificar]

anno > dece annos[modificar]

anno > del anno[modificar]

anno > del anno precedente[modificar]

anno > durante (multe) annos[modificar]

anno > esser un anno retro[modificar]

anno > facer un anno [resp. duo usw annos][modificar]

anno > felice anno nove! > bon anno![modificar]

anno > haber circa/quasi quaranta annos[modificar]

anno > haber quaranta annos[modificar]

anno > in (le) anno[modificar]

anno > mille annos[modificar]

anno > pro alicun annos[modificar]

anno > que reveni cata cento annos[modificar]

anno > tote le annos[modificar]

anno > un medie anno[modificar]

anno > de un ~ e medie[modificar]

annocta > il ~[modificar]

annoctamento[modificar]

annoctar[modificar]

annoctar > al annoctar[modificar]

annoctar > il annocta[modificar]

annoctar > al ~[modificar]

annodar[modificar]

annos de servicio[modificar]

annos de universitate[modificar]

annos de viage[modificar]

annos del pubertate[modificar]

annos > quante ~ da vos ad ille?[modificar]

annos > quante ~ ha tu? Io ha dece annos [modificar]

annose > annose[modificar]

annotar[modificar]

annotation[modificar]

annual[modificar]

annuario[modificar]

annuario commercial[modificar]

annuario commercial [del commercio][modificar]

annuario > annuario/lista telephonic[modificar]

annuario > lista/annuario telephonic[modificar]

annue[modificar]

annuitate[modificar]

annullar[modificar]

annullation[modificar]

annunciante > annunciant/e,?a[modificar]

annunciar[modificar]

annunciar (alique ad alicuno)[modificar]

annunciar (alique)[modificar]

annunciar al sono de un tintinno[modificar]

annunciar le partita[modificar]

annunciar per campana[modificar]

annunciar per campana(s)[modificar]

annunciar per/con campanas[modificar]

annunciar se[modificar]

annunciar su arrivata[modificar]

annunciar > sin annunciar se[modificar]

annunciate > non annunciate[modificar]

annunciation[modificar]

Annunciation (de Maria Virgine)[modificar]

annunciator[modificar]

annunciator [locutor, parlator] de radio[modificar]

annunciatrice[modificar]

annuncio[modificar]

annuncio de fidantiamento[modificar]

annuncio de nascentia[modificar]

annuncio matrimonial[modificar]

annuncio mortuari[modificar]

annuncio preliminar[modificar]

annuncio > annuncio/aviso de decesso[modificar]

annuncios[modificar]

ano[modificar]

anobio[modificar]

anodic[modificar]

anodo[modificar]

anodo > de ~[modificar]

anomale[modificar]

anomalia[modificar]

anonyme[modificar]

anonymitate[modificar]

anormal[modificar]

anormalitate[modificar]

anque[modificar]

anque io non [tampoco io][modificar]

ansa[modificar]

ansa (de porta)[modificar]

anschwärzen[modificar]

ansere[modificar]

ansere > oca/ansere fum(ig)ate[modificar]

ansere > oca/ansere masculo[modificar]

anseretto[modificar]

ansetzen[modificar]

anspinnen[modificar]

antagonic[modificar]

antagonismo[modificar]

antagonista[modificar]

ante[modificar]

ante isto/illo/cello[modificar]

ante le partita[modificar]

ante le qual[modificar]

ante pauco[modificar]

ante que[modificar]

ante tote le alteres[modificar]

ante toto[modificar]

ante toto[modificar]

ante?tecto[modificar]

ante > ante(a)[modificar]

ante > ante/de que[modificar]

ante > non veni ante haber novas de me[modificar]

antea[modificar]

antea > ante(a)[modificar]

antebracio[modificar]

antecamera[modificar]

antecavalcator[modificar]

antecedente[modificar]

antecedente > con antecedentes penal[modificar]

antecedente > sin antecedentes judiciari[modificar]

antecedente > sin antecedentes judiciari/judicial[modificar]

antecedentes[modificar]

antecessor > antecessor,?a[modificar]

antecorte[modificar]

antedatar[modificar]

antedatar (resp. postdatar)[modificar]

antedatar, resp. retrodatar[modificar]

antediluvian[modificar]

antediluvian > (del mundo) antediluvian [prehistoric, primordial][modificar]

anteguerra[modificar]

antegusto[modificar]

anteheri[modificar]

anteheri > de anteheri[modificar]

antemano[modificar]

antemeridian > durante le horas antemeridian[modificar]

antemeridie[modificar]

antemural[modificar]

antemuralia[modificar]

antenat/o,?a[modificar]

antenate[modificar]

antenato[modificar]

antenato > ille es mi ~[modificar]

antenatos[modificar]

antenna[modificar]

antenna a/de quadro[modificar]

antenna aeree/exterior[modificar]

antenna al tecto[modificar]

antenna de emission[modificar]

antenna de reception[modificar]

antenna dirigite/directional[modificar]

antenna exterior[modificar]

antenna exterior/externe[modificar]

antenna interior[modificar]

antenna radiogoniometric[modificar]

antenna > antenna/unda directional/dirigite[modificar]

antepenultime[modificar]

anteponer[modificar]

anteponte[modificar]

anteporta[modificar]

anteporto[modificar]

anterepasto[modificar]

anterior[modificar]

anteriormente[modificar]

antesaison[modificar]

antesala[modificar]

antetecto[modificar]

anteterreno[modificar]

antetitulo > (pagina con) antetitulo[modificar]

antevomere[modificar]

anthera[modificar]

anthologia[modificar]

anthracite[modificar]

anthracitose[modificar]

anthropoide[modificar]

anthropolog/o,?ista[modificar]

anthropologia[modificar]

anthropologic[modificar]

anthropomorphe[modificar]

anthropophagia[modificar]

anthropophago[modificar]

anthroposopho[modificar]

antialcoholico[modificar]

antibiotico[modificar]

antichristian[modificar]

Antichristo[modificar]

antichristo[modificar]

anticipar[modificar]

anticipate[modificar]

anticipatemente[modificar]

anticipation[modificar]

anticipation > commandar/ordinar in anticipation[modificar]

anticipation > con/in anticipation[modificar]

anticonstitutional[modificar]

anticorpore[modificar]

anticorrosivo[modificar]

anticyclon[modificar]

antidoto[modificar]

antiferrugine[modificar]

antigelo[modificar]

antiglissata[modificar]

antigovernamental[modificar]

antilope[modificar]

antimagnetic[modificar]

antimonio[modificar]

antinomia[modificar]

antipapa[modificar]

antipathia[modificar]

antipathia > haber (un) antipathia contra[modificar]

antipathic[modificar]

antipathic > un persona antipathic[modificar]

antipathic > esser ~ ad alicuno[modificar]

antipathisar con[modifi