Appendice:Dictionarios/Interlingua-polonese/Dictionarios thematic/Mathematica/t

De Wiktionario
Saltar al navigation Saltar al recerca

Interlingua-Polonese (mathematica)


tabula
rzecz. tabela, tablica

tabular
przym. tabelaryczny

tabulator
rzecz. tabulator

tangente
rzecz. tangens; styczna

tangentia
rzecz. styczność

tautologia
rzecz. tautologia

tautologic
przym. tautologiczny

tempore
rzecz. czas

tensor
rzecz. tensor

tensorial
przym. tensorowy

termino
rzecz. termin

ternari
przym. potrójny

tertie
przym. trzeci

tetragonal
przym. czterokątny

tetragono
rzecz. tetragon, czworokąt

tetrahedre
przym. czworościenny

tetrahedro
rzecz. czworościan

theorema
rzecz. twierdzenie, teoremat

theoretic
przym. teoretyczny

theoretico
rzecz. teoretyk

theoria
rzecz. teoria

topologia
rzecz. topologia

topologic
przym. topologiczny

topologicamente
przysł. topologicznie

toro
rzecz. torus, pierścień kołowy

toroidal
przym. toroidalny, pierścieniowy

toroide
rzecz. toroid

torsion
rzecz. skręt, skręcenie

torsional
przym. skrętny

total
przym. całkowity, totalny
rzecz. suma, całość

totalmente
przysł. całkowicie

traciar
czas. śledzić

tractrice
rzecz. traktrysa

transcendente
przym. przestępny

transfinite
przym. pozaskończony

transformar
czas. transformować

transformata
rzecz. transformata, funkcja przekształcona

transformation
rzecz. transformacja

transitive
przym. przechodni, tranzytywny

translation
rzecz. translacja, przesunięcie równoległe

transmitter
czas. transmitować

transponer
czas. transponować, przestawiać

transponite
przym. transponowany, przestawiony

transposition
rzecz. transpozycja, przestawienie

transposte
przym. transponowany

transversal
przym. poprzeczny
rzecz. linia poprzeczna

trapezial
przym. trapezowy

trapezio
rzecz. trapez

trapezoidal
przym. trapezoidalny

trapezoide
rzecz. trapezoid

trasmission
rzecz. transmisja

tres
trzy

triangular
przym. trójkątny

triangulo
rzecz. trójkąt

tridimensional
przym. trójwymiarowy

trigonometria
rzecz. trygonometria

trigonometric
przym. trygonometryczny

trihedre
przym. trójścienny

trihedro
rzecz. trójścian

trilateral
przym. trójstronny

trinomio
rzecz. trójmian

trisection
rzecz. trysekcja, podział na trzy równe części

trivial
przym. trywialny, banalny

trochoide
rzecz. trochoida

trovar
czas. znaleźć

trovate
przym. znaleziony

truncate
przym. obcięty

typic
przym. typowy