Appendice:Dictionarios/Interlingua-polonese/Dictionarios thematic/Mathematica/o

De Wiktionario
Saltar al navigation Saltar al recerca

Interlingua-Polonese (mathematica)


obliquangule
przym. skośnokątny

oblique
przym. ukośny, skośny

oblonge
przym. podłużny

obtener
czas. otrzymać

obtusangule
przym. rozwartokątny

obtuse
przym. rozwarty

octagonal
przym. ośmiokątny

octagono
rzecz. ośmiokąt

octahedre
przym. ośmiościenny

octahedro
rzecz. ośmiościan

octave
przym. ósmy

octo
osiem

operar
czas. operować

operation
rzecz. operacja

operational
przym. operacyjny

operator
rzecz. operator

opponite
przym. przeciwny

opposite
przym. przeciwny, przeciwległy

opposte
przym. przeciwny, przeciwległy

optimal
przym. optymalny

optime
przym. najlepszy, optymalny

optimisar
czas. optymalizować

optimisation
przym. optymalizacja

optimo
rzecz. optimum

orbita
rzecz. orbita

ordinal
przym. porządkowy

ordinari
przym. zwykły, zwyczajny

ordinata
rzecz. rzędna

ordinate
przym. uporządkowany

ordine
rzecz. porządek

orientar
czas. orientować

orientate
przym. zorientowany

orientation
rzecz. orientacja

original
przym. oryginalny; pierwotny
rzecz. funkcja oryginalna, oryginał

origine
rzecz. początek, punkt zaczepienia; pochodzenie

orthocentro
rzecz. ortocentrum

orthogonal
przym. ortogonalny, prostopadły

orthogonalisar
czas. ortogonalizować

orthogonalisation
rzecz. ortogonalizacja

orthogonalitate
rzecz. ortogonalność, prostopadłość

orthonormal
przym. ortonormalny

orthonormalisar
czas. ortonormalizować

orthonormalisation
rzecz. ortonormalizacja

oscillante
przym. oscylujący, oscylacyjny

oscillar
czas. oscylować

oscillation
rzecz. oscylacja

oscillatori
przym. oscylacyjny

osculation
rzecz. ścisła styczność

osculatori
przym. ściśle styczny

oval
przym. owalny

ovalo
rzecz. owal