Appendice:Dictionarios/Interlingua-polonese/Dictionarios thematic/Mathematica/f

De Wiktionario
Saltar al navigation Saltar al recerca

Interlingua-Polonese (mathematica)


factor
rzecz. czynnik; współczynnik

factorial
rzecz. silnia
przym. czynnikowy

factorisar
czas. rozkładać na czynniki

factorisation
rzecz. faktoryzacja, rozkład na czynniki

false
przym. fałszywy

falsificar
czas. falsyfikowac

familia
rzecz. rodzina

favorabile
przym. korzystny, sprzyjający

figura
rzecz. figura; rysunek, ilustracja

fila
rzecz. plik, zbiór; rząd, wiersz

filtrar
czas. filtrować

filtro
rzecz. filtr

final
przym. finalny, końcowy

finite
przym. skończony

flecha
rzecz. strzałka

flexion
rzecz. wygięcie, ugięcie

flottante
przym. pływający

flottar
czas. pływać

fluxo
rzecz. strumień

focal
przym. ogniskowy

foco
rzecz. ogień; ognisko

fonte
rzecz. źródło

forma
rzecz. forma

formal
przym. formalny

formar
czas. formować

formula
rzecz. formuła

formulario
rzecz. formularz

forte
przym. mocny

fraction
rzecz. ułamek

fractionari
przym. ułamkowy

frequente
przym. częsty

frequentemente
przysł. często

frequentia
rzecz. częstość, częstotliwość

frontier
przym. graniczny

frontiera
rzecz. granica

function
rzecz. funkcja

functional
przym. funkcyjny, funkcjonalny

fundamental
przym. fundamentalny, bazowy

fundamento
rzecz. fundament