Appendice:Dictionarios/Interlingua-polonese/Dictionarios thematic/Mathematica/a

De Wiktionario
Saltar al navigation Saltar al recerca

Interlingua-Polonese (mathematica)


abaco
rzecz. liczydło, abakus

abbreviate
przym. skrócony

abbreviation
rzecz. skrót

abelian
przym. abelowy

abscissa
rzecz. odcięta

absolute
przym. absolutny

absolutemente
przysł. absolutnie

abstracte

przym. abstrakcyjny, oderwany, niemianowany

abstraction
rzecz. abstrakcja

accessibile
przym. dostępny

accesso
rzecz. dostęp

accumulation
rzecz. akumulacja, nagromadzenie

accumulator
rzecz. akumulator

accurtar
czas. skracać

accurtate
przym. skrócony

acutangule
przym. ostrokątny

acute
przym. ostry

addendo
rzecz. dodajnik

adder
czas. dodawać

addition
rzecz. dodawanie

additional
przym. dodatkowy

additive
przym. addytywny, dodawalny

additivitate
rzecz. addytywność

adherente
przym. przylegający, przystający

adherentia
rzecz. przyleganie, przystawanie

adherer
czas. przylegać, przystawać

adjacente
przym. przylegający

adjacer
czas. przylegać

admissibile
przym. dopuszczalny

admitter
czas. dopuszczać

adressar
czas. adresować

adresse
rzecz. adres

affin
przym. afiniczny; pokrewny, powinowaty

affixo
rzecz. afiks

aggrupar
czas. grupować

aggrupate
przym. zgrupowany

aggrupation
rzecz. grupowanie

aleatori
przym. przypadkowy, losowy

algebra
rzecz. algebra

algebraic
przym. algebraiczny

algorithmic
przym. algorytmiczny

algorithmo
rzecz. algorytm

allargamento
rzecz. rozszerzenie

allargate
przym. rozszerzony

alphabetic
przym. alfabetyczny

alphabeto
rzecz. alfabet

alphanumeric
przym. alfanumeryczny

alte
przym. wysoki

altere
przym. inny

alteremente
przysł. inaczej

alternate
przym. przemienny, naprzemienny

alternativa
rzecz. alternatywa

alternative
przym. alternatywny

alterne
przym. przemienny, naprzemienny

altitude
rzecz. wysokość

altor
rzecz. wysokość

amplificar
czas. rozszerzać

amplification
rzecz. rozszerzenie

amplitude
rzecz. amplituda

analogia
rzecz. analogia

analogic
przym. analogiczny

analogo
rzecz. analog

analysar
czas. analizować

analysator
rzecz. analizator

analyse
rzecz. analiza

analytic
przym. analityczny

anello
rzecz. pierścień

angular
przym. kątowy

angulo
rzecz. kąt

angulose
przym. kątowy, narożny

annulation
rzecz. zniszczenie, unicestwienie, wyzerowanie

anterior
przym. poprzedni, poprzedzający

antinomia
rzecz. antynomia, przeciwieństwo

antisymmetria
rzecz. antysymetria

antisymmetric
przym. antysymetryczny

aperiodic
przym. aperiodyczny, nieokresowy

aperiodicitate
rzecz. aperiodyczność

aperite
przym. otwarty

aperte
przym. otwarty

apertura
rzecz. otwarcie; rozwarcie

apothema
rzecz. apotema

appelate
przym. nazywany

appellar
czas. nazywać

appertiner
czas. należeć

applicar
czas. stosować, aplikować

applicate
przym. stosowany

approximar
czas. przybliżać, aproksymować

approximate
przym. przybliżony; aproksymowany

approximation
rzecz. aproksymacja, przybliżenie

arabe
przym. arabski

arabic
przym. arabski

arbitrari
przym. arbitralny

archimedian
przym. archimedesowy

arco
rzecz. łuk

area
rzecz. obszar, areał

arithmetic
przym. arytmetyczny

arithmetica
rzecz. arytmetyka

arithmometro
rzecz. arytmometr

assignar
czas. przypisywać

associar
czas. kojarzyć, łączyć

associate
przym. łączny, stowarzyszony, połączony

associative
przym. połączony, łączny, asocjacyjny

asymmetria
rzecz. asymetria

asymmetric
przym. asymetryczny

asymptote
rzecz. asymptota

asymptotic
przym. asymptotyczny

asymptoticamente
przysł. asymptotycznie

augmentar
czas. powiększać

augmentate
przym. powiększony

augmento
rzecz. powiększenie, wzrost, przyrost

auree
przym. złoty

authentic
przym. autentyczny, prawdziwy

autocodice
rzecz. autokod

autocorrelation
rzecz. autokorelacja

automatisar
czas. automatyzować

automatisation
rzecz. automatyzacja

automato
rzecz. automat

automorphe
przym. automorficzny

automorphismo
rzecz. automorfizm

autoregression
rzecz. autoregresja

axe
rzecz.

axial
przym. osiowy

axioma
rzecz. aksjomat

axiomatic
przym. aksjomatyczny

axiomatica
rzecz. aksjomatyka

axiomatisation
rzecz. aksjomatyzacja

axonometria
rzecz. aksonometria

axonometric
przym. aksonometryczny